Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Četvrtak, 21. studenog 2013. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Prijenos odobrenih sredstava: vidi zapisnik
 3.Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (rasprava)
 4.Akcijski program za oporezivanje (rasprava)
 5.Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2012 (rasprava)
 6.Glasovanje
  6.1.Obzor 2020. − okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.) (A7-0427/2012 - Riera Madurell) (glasovanje)
 7.Dobrodošlica
 8.Vrijeme za glasovanje (nastavak)ЍЍ
  8.1.Pravila za sudjelovanje i širenje programa „Obzor 2020.” (A7-0428/2012 - Christian Ehler) (glasovanje)
  8.2.Program strateških inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) (A7-0422/2012 - Marisa Matias) (glasovanje)
  8.3.Europski institut za inovacije i tehnologiju (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts) (glasovanje)
  8.4.Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (2014. - 2020.) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann) (glasovanje)
  8.5.Poseban program za provedbu programa Obzor 2020. (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho) (glasovanje)
  8.6.Europska statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (glasovanje)
  8.7.Program za socijalne promjene i inovacije (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck) (glasovanje)
  8.8.Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug) (glasovanje)
  8.9.Akcijski program za oporezivanje (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan) (glasovanje)
  8.10.Akcijski program za carinu (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre) (glasovanje)
  8.11.Osiguranje i reosiguranje (Solventnost II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles) (glasovanje)
  8.12.Stanje Razvojnog plana iz Dohe (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013) (glasovanje)
  8.13.Akcijski plan „Poduzetništvo 2020.” - ponovno buđenje poduzetničkog duha u Europi (B7-0466/2013) (glasovanje)
  8.14.Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa) (glasovanje)
  8.15.Tehnološka i industrijska baza europskog obrambenog sektora (A7-0358/2013 - Michael Gahler) (glasovanje)
  8.16.Jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije (B7-0496/2013) (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
  9.1.Obzor 2020. − okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. − 2020.) (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)
  9.2.Pravila za sudjelovanje i širenje programa „Obzor 2020.” (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
  9.3.Program strateških inovacija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
  9.4.Europski institut za inovacije i tehnologiju (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
  9.5.Konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (2014. - 2020.) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
  9.6.Poseban program za provedbu programa Obzor 2020. (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho)
  9.7.Europska statistika (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc)
  9.8.Program za socijalne promjene i inovacije (A7-0241/2012 - Jutta Steinruck)
  9.9.Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (A7-0294/2012 - Jutta Haug)
  9.10.Akcijski program za oporezivanje (A7-0399/2012 - Theodor Dumitru Stolojan)
  9.11.Akcijski program za carinu (A7-0026/2013 - Raffaele Baldassarre)
  9.12.Osiguranje i reosiguranje (Solventnost II) (A7-0352/2013 - Sharon Bowles)
  9.13.Stanje Razvojnog plana iz Dohe (B7-0492/2013, B7-0493/2013, B7-0494/2013)
  9.14.Akcijski plan „Poduzetništvo 2020.” - ponovno buđenje poduzetničkog duha u Europi (B7-0466/2013)
  9.15.Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike (A7-0360/2013 - Maria Eleni Koppa)
  9.16.Tehnološka i industrijska baza europskog obrambenog sektora (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
  9.17.Jačanje socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije (B7-0496/2013)
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 12.Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta: vidi zapisnik
 13.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta: vidi zapisnik
 14.Stajališta Vijeća u prvom čitanju: vidi zapisnik
 15.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  15.1.Bangladeš: ljudska prava i predstojeći izbori (rasprava)
  15.2.Katar: situacija radnika migranata (rasprava)
  15.3.Pravedna pravna zaštita u Boliviji, osobito u slučajevima Előda Tóásóa i MariaTadića (rasprava)
 16.Glasovanje
  16.1.Bangladeš: ljudska prava i predstojeći izbori (RCB7-0497/2013, B7-0497/2013, B7-0500/2013, B7-0531/2013, B7-0539/2013, B7-0541/2013, B7-0544/2013) (glasovanje)
  16.2.Katar: situacija radnika migranata (RCB7-0498/2013, B7-0498/2013, B7-0532/2013, B7-0533/2013, B7-0534/2013, B7-0535/2013, B7-0536/2013) (glasovanje)
  16.3.Pravedna pravna zaštita u Boliviji, osobito u slučajevima Előda Tóásóa i MariaTadića (RCB7-0499/2013, B7-0499/2013, B7-0537/2013, B7-0538/2013, B7-0540/2013, B7-0542/2013, B7-0543/2013) (glasovanje)
 17.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 18.Odluke o određenim dokumentima: vidi zapisnik
 19.Podnošenje dokumenata: vidi zapisnik
 20.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici: vidi zapisnik
 21.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica: vidi zapisnik
 22.Prekid zasjedanja
Rasprave
Revidirano izdanje (1549 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (4863 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti