Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0195(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0409/2013

Συζήτηση :

PV 09/12/2013 - 18
CRE 09/12/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 10/12/2013 - 7.19
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0537

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

18. Kοινή Αλιευτική Πολιτική - Κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tageordnung folgt die gemeinsame Aussprache über

- die Empfehlung für die zweite Lesung des Fischereiausschusses betreffend den Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (12007/3/2013 - C7-0375/2013 - 2011/0195(COD)) (Berichterstatterin: Ulrike Rodust) (A7-0409/2013) und

- die Empfehlung für die zweite Lesung des Fischereiausschusses betreffend den Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischereiund der Aquakultur, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (12005/2/2013 - C7-0376/2013- 2011/0194(COD)) (Berichterstatter: Struan Stevenson) (A7-0413/2013).

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust, Berichterstatterin. − Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Morgen stimmen wir in zweiter Lesung über die neue Grundverordnung ab, das Herzstück der reformierten Fischereipolitik.

Wir haben uns lange gestritten. Aber nach langen und harten Verhandlungen haben wir einen Text gefunden, dem alle relevanten Fraktionen im Parlament und alle Mitgliedstaaten im Rat zustimmen können. Das ist ein großer Erfolg, auf den wir alle gemeinsam stolz sein können.

Was haben wir erreicht? Das größte Problem der Gemeinsamen Fischereipolitik, nämlich die anhaltende Überfischung, wird mit dieser Reform endlich angegangen. Der Rat der Europäischen Union wird verpflichtet, bei seinen jährlichen Entscheidungen über Fangmengen nachhaltig zu handeln. Die Überfischung muss grundsätzlich bis 2015 gestoppt werden, sodass sich die Fischbestände zu erholen beginnen. Es wird klargestellt, dass eine Verschiebung auf ein späteres Datum – spätestens 2020 – nur erlaubt ist, wenn die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit der beteiligten Flotten ernstlich gefährdet ist.

Das Parlament konnte in diesem Zusammenhang durchsetzen, dass eines klar ist: Das Ziel aller Maßnahmen ist ein Anwachsen der Bestände, und zwar noch über ein nachhaltiges Niveau hinaus. An die Adresse der Fischereiminister kann ich nur sagen: Wir schauen Ihnen auf die Finger und sorgen dafür, dass diese Regeln auch eingehalten werden.

Auch bei der geplanten Verpflichtung zur Anlandung aller Fänge konnte eine Einigung erzielt werden. Der Text sieht, wie vom Parlament in erster Lesung gefordert, eine verbindliche Einführung eines Rückwurfverbots innerhalb eines klar definierten Zeitrahmens – schrittweise von 2015 bis 2019 – vor. Es dürfen zwar Ausnahmen vom Rückwurfverbot beschlossen werden; diese gelten jedoch nicht unmittelbar, sondern nur durch einen gesonderten Beschluss, im Normalfall in einem Mehrjahresplan.

Hier werden wir darauf achten müssen, dass wir dort, wo es nötig ist, Ausnahmen erlassen. Gleichzeitig dürfen wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren: Das Rückwurfverbot soll einen Anreiz schaffen, umweltverträglicher, behutsamer und selektiver zu fischen. Die Reform ist breit angelegt. Wir haben wirklich versucht, die Fischereipolitik in ihrer ganzen Breite zu reparieren.

Ich kann jetzt nicht jeden Punkt in der ihm gebührenden Ausführlichkeit darstellen. Deshalb hier nur ein paar Stichworte: Wir haben die Regionalisierung beschlossen, Detailentscheidungen müssen in Zukunft nicht mehr in Brüssel getroffen werden. Zur globalen Dimension unserer Politik: Wir machen Schluss mit dem Export der Überfischung in Entwicklungsländer, und Fischereiabkommen müssen in Zukunft eine Menschenrechtsklausel enthalten. Wir entwickeln die Aquakultur in Europa koordiniert und nachhaltig. Es gibt eine faire Quotenverteilung. Wer nachhaltig fischt, soll in Zukunft durch zusätzliche Quoten belohnt werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Reform ist nicht das Ende der Fischereipolitik. Wir werden weiter hart arbeiten müssen, um unsere Meeresumwelt zu erhalten und gleichzeitig eine Zukunft für die europäische Fischerei sicherzustellen. Aber mit der Reform haben wir ein gutes Fundament geschaffen, eine gute Grundlage, auf der wir aufbauen können.

Wir haben immer noch nicht die interinstitutionellen Probleme zu den Mehrjahresplänen gelöst. Aber seit ein paar Wochen verhandeln wir in sehr konstruktiver Atmosphäre darüber. Ich bin hoffnungsfroh, dass wir dieses leidige Thema bald lösen können und uns dann mit voller Kraft den dringend benötigten Mehrjahresplänen zuwenden können.

Zum Abschluss ein paar Worte des Dankes. Vielen Dank, Kommissarin Damanaki, für Ihren unermüdlichen Einsatz für eine nachhaltige Fischerei. Vielen Dank an die litauische Präsidentschaft, stellvertretend für den ganzen Ministerrat. Vielen Dank, liebe Kollegen aus dem Parlament, für die intensive und gute Zusammenarbeit. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns geholfen haben, diesen wichtigen Schritt gemeinsam zu gehen.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, Member of the Commission. − Mr President, with today’s two reports by Ms Rodust and Mr Stevenson we are this week finalising a very intensive process to reform the common fisheries policy. If these reports are adopted, I think that Parliament will have enabled the ambitious reform that the Commission was seeking with this proposal.

This is a very important step forward because we have done this together with the Council. Parliament has clearly shown that codecision works as effectively in fisheries as it does in other areas, something that has at times been questioned. Now we have proved that Parliament can cooperate productively with the Council to produce good results in fisheries policy.

I would like to thank Ms Rodust, the rapporteur. She has done an excellent job, as have all Members of the Committee on Fisheries. I would also like to thank Mr Stevenson for his contribution.

Let me underline that the only missing element of the new fisheries policy puzzle is now the European Maritime and Fisheries Fund. So I urge Parliament and the Lithuanian Presidency – I am sorry that they are not here – to do everything possible to complete the work by the end of the year. This is important because, if we complete the work on our fisheries fund by the end of the year, we will then have the budget to carry out essential work. If we do not have a budget, we cannot send our inspectors out to conduct fisheries controls, we cannot receive scientific advice and we cannot support valuable projects in the Regional Fisheries Management Organisations, to name just a few of the consequences. I would like to urge Parliament and the Lithuanian Presidency to work on this. The Commission is ready to facilitate and will put forward creative solutions, but we need to make a decision about the funding before the end of the year.

On the basic regulation, I am happy with the result because, as Ms Rodust has already mentioned, it fully supports the Commission’s approach and we are now in a position to fulfil all the sustainability principles. We are going to bring our stocks to maximum sustainable yield level – or even above this level – and next week we will be discussing next year’s fishing opportunities in the Council and we will fight for good decisions.

Furthermore, we will have a gradual landing obligation starting from 1 January 2015, which we are preparing. We will also have regionalisation with more responsibilities for the regions and better legal standards for our external policy. I think that this was a good outcome after all.

Turning now to the Common Market Organisation Regulation, this will, of course, make a substantial contribution to the overall objective of ensuring sustainable fishing and aquaculture activities.

As you know, the Commission would have preferred more ambitious labelling rules in the interests of consumers. Therefore, the Commission was not in a position to support the final compromise between Parliament and Council on this point.

Here, as well, our priority must be implementation. The Commission is doing all it can to have the related implementing regulations in place from 1 January 2014. This will help the Member States and the professional organisations to implement the new rules properly.

Over a year ago, on the occasion of the vote in first reading, I appealed strongly to you to make use of the historic opportunity to reform the European fisheries policy. You have grasped this opportunity and now, with the final work to formalise the agreement, we are turning this into a historic moment indeed.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, para el Grupo del Partido Popular Europeo el proceso negociador tras la primera lectura ha permitido incorporar a la futura PPC aspectos que para nosotros eran esenciales y que, sin restarle ambición, le añaden realismo y la flexibilidad que estaban ausentes tanto de la propuesta inicial de la Comisión como del informe de la ponente.

Puesto que la postura del Consejo estaba más cerca de los planteamientos de nuestro Grupo, el resultado tras los diálogos tripartitos nos resulta mucho más satisfactorio, en particular, en temas claves como los modelos de explotación, los descartes, el contenido de los planes plurianuales, la gestión de la capacidad de la flota o la atención a la situación de las pesquerías mixtas, pasadas por alto pese a que constituyen la mayor parte de las pesquerías de la Unión.

Particularmente importante han sido los avances en el concepto de gestión a través del RMS, que deberá alcanzarse con carácter general en 2015, siempre que sea posible, o de forma progresiva hasta 2020 para todas las especies, y el hecho de que el parámetro clave sea, como también solicitábamos, la mortalidad por pesca en lugar de la biomasa.

En otro de los temas más complejos, la prohibición de los descartes, se ha logrado –como propuso el PPE– un calendario más realista que tiene en cuenta las pesquerías mixtas. Se arbitran también soluciones y períodos transitorios para los casos en que el aumento de la selectividad resulte extremadamente difícil o los costes del desembarque resulten desproporcionados, al igual que se ha tratado de encontrar una salida para las flotas que no disponen de cuotas de determinadas especies, o esas sean demasiado bajas como para poder aunar la política de descartes con el mantenimiento de la actividad.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, es la primera vez, desde que se aprobó el primer Reglamento de base, hace tres décadas, que el Parlamento actúa como colegislador. Aprecio el esfuerzo de la ponente, la señora Rodust, para asegurar la sostenibilidad pesquera en todas sus dimensiones.

Situar las poblaciones por encima del rendimiento máximo sostenible en 2015, cuando sea posible, o 2020, lo más tarde; eliminar los descartes entre 2015 y 2019; desarrollar planes multianuales; usar criterios objetivos y transparentes para la distribución de oportunidades de pesca; regionalizar las medidas técnicas; orientar la gestión al equilibrio de las capacidades de las flotas y las oportunidades de pesca; aumentar la participación y evaluar el cumplimiento son pasos en la buena dirección. La referencia a las tareas de protección, a áreas de protección de la pesca y a la pesca costera serán bien acogidas en Galicia.

Por eso, pese al mantenimiento del principio de estabilidad relativa, a las restricciones al mercado interior y a que sería de desear una mayor información al consumidor en la OMC, considero que la reforma es un avance que merece apoyo y la clave será ahora su ejecución.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, thar ceann an Ghrúpa ALDE. – A Uachtaráin, ba mhaith liom Uachtaránacht na hÉireann agus mo chomhghleacaithe Ulrike Rodust agus Struan Stevenson, an bheirt rapóirtéirí ar an tuarascáil, a mholadh as ucht an dá rialachán thábhachtacha seo.

Throughout the negotiations I endeavoured to enshrine the Hague Preference into the common fisheries policy. I was pleased to secure the support of Parliament. However, despite the refusal of the Council to properly consider that important proposal, I am pleased to have negotiated a strengthened recital whereby Member States must take full account of the Hague Preferences when deciding on annual quotas.

Tá neart de na leasuithe tábhachtacha a mhol mé den chéad uair le linn na gcainteanna i bParlaimint na hEorpa clúdaithe anois ag an gComhbheartas Iascaigh nua. Ina measc sin tá aitheantas ar leith d’oileáin bheaga chósta a bhíonn ag brath ar chúrsaí iascaigh agus aitheantas freisin go mba cheart leanúint leis na limistéir atá íogair ó thaobh na bitheolaíochta de, ina mbeadh an Bosca Éireannach san áireamh.

And despite legal constraints the new CFP includes greater regionalisation and bottom-up decision-making, particularly for technical and conservation measures. The attention will now quickly turn to the implementation of the policy, especially in relation to the discard ban. So the introduction of the discard ban will only work in practice if principles of avoidance and minimisation through more selective gear are followed. The conclusion that is also critical is that we should fully support the producer organisations, which I believe are the cornerstone of the new policy.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin, för Verts/ALE-gruppen. – Herr talman! Från och med nästa år kommer EU att ha en helt ny fiskeripolitik. Den kommer att innebära ett stopp mot överfiske, ett stopp för dumpning av fisk och mycket striktare villkor för EU-flottorna när de ska fiska utanför Europas gränser i utvecklingsländer.

Detta är en smått revolutionerande förändring av en omtalad destruktiv fiskeripolitik som har gett EU dåligt rykte världen över, och jag är väldigt stolt över att kunna säga att det är EU-parlamentet, miljörörelsen, och även vi i den gröna gruppen som har varit pådrivande i denna reform.

Det visar att förändring är möjlig även på andra områden om politiker tar sin uppgift på allvar och väljarna tydligt visar vad de förväntar sig av sina folkvalda representanter.

Men kampen är inte över. Nu ska den goda lagtexten översättas i handling. Varje nytt beslut på fiskets område måste följa de nya hållbarhetsprinciperna. Därför tycker jag att parlamentet i morgon ska rösta nej till fiskeriavtalet med Marocko, som inte innehåller de tydliga klausuler för respekt av mänskliga rättigheter som vi kommit överens om. Så vill jag tacka alla kollegor som har arbetat, speciell fru Rodust och kommissionsledamot Damanaki, för ett mycket gott arbete.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Dotychczasowa wspólna polityka rybacka spotkała się z generalną krytyką płynącą ze wszystkich środowisk związanych z rybołówstwem oraz szeregu organizacji ekologicznych. Skutki jej obowiązywania najbardziej odczuli rybacy, a wiązały się one z nadmiernymi ograniczeniami. Nowa polityka rybołówstwa musi dać szansę na rozwój całej branży połowowej. Nie jest ona doskonała, niemniej jednak usuwa dotychczasowe obostrzenia, które niejednokrotnie miały charakter głęboko nieracjonalny i rozmijały się z istotą działalności branży połowowej. Zasadniczą kwestią, jaką wprowadza nowa polityka, jest promowanie zawodu rybaka. Jest to wartość fundamentalna dla przyszłości i rozwoju branży. Drugi element stanowi wsparcie dla rozwoju drobnego rybołówstwa będącego podstawą przyszłego kształtu działalności połowowej w Europie. Przyjmowane sprawozdanie jest również wezwaniem kierowanym do rybaków, aby nie porzucali zawodu rybaka.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, em nome do Grupo GUE/NGL. – É uma evidência o fracasso das últimas três décadas de Política Comum das Pescas. Uma gestão centralizada, distante da realidade, desconhecedora da profunda diversidade que caracteriza as pescas na Europa e que teve resultados desastrosos nos planos económico, social e ambiental. Apesar disso, o Tratado de Lisboa veio atribuir à União Europeia competência exclusiva, e não partilhada, na gestão dos recursos vivos marinhos, assim agravando todo o problema.

Foi visível ao longo de todo o processo de discussão da reforma o constrangimento que este enquadramento institucional representa para a implementação de uma gestão de proximidade, a que melhor serve os objetivos de sustentabilidade. A alteração deste enquadramento institucional é uma necessidade que persiste e à qual teremos, mais tarde ou mais cedo, que dar resposta.

É significativo como aquele que foi apresentado como um dos pilares desta reforma e um esteio da proclamada regionalização - os planos plurianuais - persistam enredados num conflito institucional sem via à vista, o que prefigura, também aqui, a confirmação da velha máxima de que é preciso que algo mude para que tudo continue na mesma.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, on behalf of the EFD Group. – Mr President, UKIP have forced a vote on the second reading by virtue of tabling the only amendment. We are concerned at the intimidation of Gibraltarians by the Spanish Government and wish to remind all parties that Gibraltar never opted into the common fisheries policy, making it permanently free from EU interference.

Leave Gibraltar Alone is the polite title of our amendment. At first reading we were astonished to witness the Conservatives voting against the repatriation of our UK fishing waters when given this golden opportunity. They have been banging on about repatriation of fishing waters for years; so what is going on here?

At the other end of the Mediterranean we have Greece – and I am not insulting anybody, I am only looking at the fact that Greece is due to take over the rotating Presidency next month. In a recent study on the profitability of the EU fishing fleet all Member States were invited to submit data. Some submitted more than others, but Greece submitted nothing whatsoever, despite the fact that the Greek Commissioner actually holds the fisheries portfolio.

The study did receive enough data, however, to declare that Slovenia, Germany, Ireland and Finland are running their fisheries at a net loss despite the subsidies received. Greece may or may not be in a similar position; without the data we just do not know. If we add the acknowledged environmental damage created by the overzealous search for fish we have to ask: what is the point of the CFP?

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, the long-term prospects for British fishermen depend on withdrawal from the EU, but of course fishermen want solutions to current and immediate problems. We are told that the discard policy involving fish that cannot survive will of course be discontinued, but the survivability rate is said to be higher with some species. There must be research-led distinctions between treatment of different species.

Avoidance of by-catch waste is a welcome theme of the Stevenson report, with adult commercial fish to be allowed onto the open market and the remaining by-catch being used for some other commercial purpose: fish meal, pet food, etc. In the end, by-catches must be reduced, possibly with gear that distinguishes between different sizes for selective catch and release, such as the pot-trap developed by my constituent Mr Jeff Stockdale in 2009.

Information to consumers is always to be welcomed but the original requirements for gear type, fish stock and flag state might have been excessively costly. That the supply of this information will be voluntary is to be welcomed.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec (PPE). - Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, nous validerons demain la réforme de la politique commune de la pêche, sur laquelle nous avons travaillé pendant plus de trois ans.

Ces deux textes sont le fruit de longues négociations pour trouver un équilibre entre la préservation de la ressource et la préservation de l'emploi dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Nous avons mis en place des mécanismes importants pour la conservation. L'un des principaux objectifs de cette politique est l'atteinte de niveaux de biomasse au-delà de ceux permettant de produire le rendement maximum durable d'ici 2015.

Nous avons également validé l'obligation de débarquement de toutes les captures. Sur ce point, je persiste à dire que cela sera compliqué pour les pêcheurs, dont les navires ne sont pas toujours équipés pour tout débarquer. Le seuil de minimis de 5 % permettra malgré tout aux pêcheurs de s'adapter grâce à un calendrier réaliste pour l'interdiction des rejets.

Nous voulons trier sur le pont et non sur le fond. C'est pourquoi je me réjouis que la nouvelle politique de la pêche permette le financement des engins plus sélectifs. Le Parlement demande également un financement pour la collecte des données et les contrôles. Nous souhaitons des mesures pour une pêche qui soit durable du point de vue environnemental, économique et social. La généralisation des plans de gestion pluriannuels permettra aussi une vision à long terme de la ressource.

Je voudrais aussi rappeler que les États membres sont libres de gérer les quotas de manière collective s'ils le souhaitent.

C'est une longue bataille que le Parlement a menée pour donner cette liberté de choix sur la gestion des droits de pêche. Nous avons réussi à éviter l'obligation des concessions de pêche transférables, c'est-à-dire la marchandisation et la libéralisation d'un marché des droits à pêcher.

Grâce à l'organisation commune du marché, les organisations de producteurs ont un rôle accru. Elles gèrent la mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture et doivent s'organiser pour répondre à la demande toujours plus forte. Par ailleurs, la création d'un écolabel européen unique participera également à l'information du consommateur, qui est renforcée grâce à cette réforme.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm (S&D). - Herr talman! Under de mer än tjugo år som jag har varit ute och talat om Europafrågor bland allmänheten har fiskeripolitiken tillhört de absolut mest kritiserade områdena. Det kommer upp på skolor, det kommer upp på arbetsplatser, det kommer upp på torgmöten.

Men nu går vi äntligen mot fullbordandet av en grundlig reform av EU:s fiskeripolitik, och för det tror jag att vi framför allt ska tacka kommissionsledamoten fru Damanaki och vår huvudföredragande Ulrike Rodust.

Vi har en del beslut kvar att fatta, bl.a. om djuphavsfisket, där jag hoppas att vi kan hålla fast vid den grundläggande hållbarhetsprincipen och slå fast ett förbud mot den mest skadliga djuphavstrålningen.

Lyckas vi få de sista pusselbitarna på plats tror jag att vi med stolthet kan hävda att vi har format en mycket mer hållbar fiskeripolitik för framtiden, miljömässigt och ekonomiskt. På sikt kommer det att vara gynnsamt även för fiskerinäringen.

 
  
MPphoto
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). - Mr President, ten years ago or so in this place I voted against the then package of CFP so-called reform, and here we are, ten more years of over-centralised failure later. I voted against then because it did not include steps towards zonal management.

Today we are at least looking at a foundation, as Ms Rodust called it, for the future. Now Member States at least have an opportunity to build on the text that is in this reform package, to determinedly push for more decision-making to be made on a regional basis.

I hope that they will, and I hope that the Commission will let it go through. And that for me should include the detailed decision-making about discard elimination, a very complex problem partly caused by CFP regulation. We need time to adjust and to have those regulations that are causing discards changed. We need time to develop even more selectivity to avoid unwanted catches in the first place.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). - Mr President, we all want healthy fish stocks, a prosperous fishing industry and a healthy marine environment, and I believe this reform will go some way towards achieving that. The new regionalised approach to decision-making is particularly welcome. It is clear that a Brussels-centred one-size-fits-all approach was not working, and it is imperative that we put fishermen at the core of developing technical and conservation measures in order to secure a sustainable fishing industry.

Nevertheless, there are still major questions looming over this reform, particularly in regard to the ban on discarding of fish. Realistically, catch quotas have to be effectively imposed by Member States. The devil is in the detail, as we have seen through the reform of the CAP. We must ensure that both the delegated and implementing acts implement effectively the spirit of the political agreement. I thank both rapporteurs for their work and I wish the Commissioner well next week in Brussels when all the fishermen arrive to see what their fate is for 2014.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). - Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την κ. Rodust και τον κ. Stevenson για τη σημαντική δουλειά που έκαναν και αναγνωρίζω την εξαιρετική συνδρομή της Επιτρόπου Δαμανάκη. Είναι η πρώτη φορά που ψηφίζεται η μεταρρύθμιση της αλιευτικής πολιτικής μέσω της διαδικασίας της συναπόφασης, και αυτό αποτελεί μία νίκη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά όργανα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η άμεση αποκατάσταση της βιωσιμότητας των αλιευμάτων, η καταπολέμηση της υπεραλίευσης και των ανεπίτρεπτων πρακτικών όπως η απόρριψη των αλιευμάτων. Όλα αυτά πλέον προστατεύονται και επιβάλλονται μέσα από ένα κανονιστικό πλαίσιο.

Η όλη αυτή διαδικασία, αποτέλεσμα πολλών και πολύωρων συνεδριάσεων και διαπραγματεύσεων, δεν θα έχει όμως καμία ουσία, εάν τα κράτη δεν συμμορφωθούν προς τους κανόνες που ψηφίζουμε και εάν δεν υπάρξει ένα ικανό και αξιόπιστο σύστημα επιτήρησης και ελέγχου. Η έκθεση για την οργάνωση της αγοράς για τις ιχθυοκαλλιέργειες κρίνεται πολύ σημαντική και κρίσιμη σε μία περίοδο που η ευρωπαϊκή βιομηχανία καλείται να ανταγωνιστεί αυτές τρίτων χωρών.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE). - A reforma da PCP, alcançada após um longo processo de análise, propostas e negociações, é razoavelmente equilibrada, sobretudo se atendermos à proposta original da Comissão que negligenciava o equilíbrio, agora mais próximo, entre os três pilares fundamentais da PCP: ambiental, social e económico.

Aliás, é precisamente o do desequilíbrio entre os três pilares e da subvalorização das diferenças entre a pesca industrial e a artesanal, entre as pescarias monoespecíficas do norte e as pescarias multiespecíficas do sul, que os problemas maiores surgem. Refiro-me ao objetivo de atingir o rendimento máximo sustentável sempre que possível até 2015 e o mais tardar até 2020, exequível para pescarias limpas, muito difícil para as multiespecíficas. O mesmo se verifica com o calendário para o cumprimento da obrigatoriedade do desembarque da totalidade das capturas, muito exigente para as pescarias mistas do sul, que capturam uma grande diversidade de espécies e exemplares de tamanhos variados, para além de requerer adaptações nas condições logísticas das embarcações e infraestruturas portuárias. Neste contexto lamento que a regionalização da PCP tenha sido sempre mais um ideal do que uma realidade.

Em todo o caso, a nova PCP traz aspetos bastante positivos, tais como a fundamentação científica da decisão política, o estabelecimento de planos de gestão plurianuais, a criação de zonas de recuperação de unidades populacionais, a proteção acrescida das zonas biogeograficamente sensíveis, o reforço das competências dos conselhos consultivos... Apoiemos o setor para o ajudar, nesta transição, a tirar partido dos novos instrumentos estabelecidos.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas (S&D). - Monsieur le Président, Madame la Commissaire, nous y voilà, plus de deux ans de travaux arrivent à leur terme. Nous avons âprement débattu de la ressource, du RMD, des rejets, c'est-à-dire des aspects écologiques, et nous avons fini par obtenir – je le crois – de bons résultats. Cependant, il faudra sans doute, à l'avenir, avoir une vision globale de la pêche.

La réalité de la pêche ne démarre pas à la capture mais, surtout, elle ne s'arrête pas au moment où le poisson est débarqué. L'activité s'inscrit dans un contexte mondial, avec, aujourd'hui, malheureusement, plus de 65 % des produits de la mer consommés en Europe qui sont importés et vendus à moindre coût dans les grandes surfaces.

L'OCM a répondu en partie à ces questions en incitant à la création d'un écolabel européen et en imposant des normes de commercialisation identiques aux pêcheurs européens et à l'importation, mais il reste encore beaucoup de questions, notamment le contrôle de la pêche mondiale et les règles sociales et environnementales pratiquées par les navires hors Union.

Si nous n'imposons pas un minimum de règles à l'importation, nous mettons en grand danger la compétitivité européenne. Il faut de manière urgente, Madame la Commissaire, que nous ouvrions ce dossier par l'instauration d'un registre mondial des flottes en négociant au sein des organisations régionales de gestion des pêches.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). - Panie Przewodniczący! Jesteśmy na ostatnim etapie procedury legislacyjnej, której efektem końcowym będzie zreformowana wspólna polityka rybołówstwa. Cieszę się z wypracowanych rozwiązań, ponieważ pokazują, że Unia Europejska stoi na straży zrównoważonego rozwoju, dbałości o środowisko, a także potrzeb społeczeństwa.

Udało się nam wypracować rozwiązania gwarantujące odnowienie zasobów rybnych już od 2015 r. Osiągnęliśmy także kompromis w sprawie odrzutów i wprowadziliśmy mechanizm regionalizacji, który pozwoli na przyśpieszenie adaptacji realiów do zapisów rozporządzenia. Udało nam się wprowadzić przepisy o utrzymaniu zdolności połowowych floty w poszczególnych państwach członkowskich oraz odpowiednio uregulować problematykę połowów na terytorium państw trzecich i wpływu przestrzegania praw człowieka na trwałość umów. Kompromis dotyczy także kryteriów dostępu, czyli zasad kierujących rozprowadzaniem uprawnień do połowów. W moim przekonaniu wypracowane rozwiązania są optymalne i zasługują na aprobatę i głosowanie za projektem rozporządzenia.

 
  
 

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE). - Señor Presidente, hemos llegado al final del proceso de reforma de la Política Pesquera Común por lo que se refiere a su Reglamento de base y también al del mercado. Con la votación de mañana adoptaremos la nueva PPC.

Ha sido un período largo, y complicado en muchos momentos, que ha cubierto toda esta legislatura, y que empezó en 2009 con el Libro Verde sobre la reforma de la Política Pesquera Común. El gran impulso dado por la Presidencia irlandesa, unido a la buena colaboración interinstitucional, han sido fundamentales para llegar adonde estamos hoy. Y creo que el objetivo político se ha logrado.

Vamos a tener una política pesquera que asegure la sostenibilidad ecológica, social y económica, basada en los mejores datos científicos disponibles y en la que los descartes ya no van a estar permitidos.

Asimismo, los Estados miembros, a través de la regionalización, podrán proponer medidas de conservación y llegar a un acuerdo sobre las mismas con otros Estados miembros ribereños.

Este es el final del proceso y marca el inicio de una nueva manera de pescar y de gestionar. Los Estados miembros tienen mucho trabajo por delante si quieren ser partícipes de una verdadera regionalización.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). - Gospodine predsjedniče, podržavajući odredbe o izbjegavanju i smanjenju neželjenog ulova na minimum, naglašavam da je u provedbi ovih mjera potrebno posebno osnažiti specifičnost ribolova na Jadranu i Mediteranu. Ovdje je riječ o ribolovu koji iskorištava velik broj vrsta bez jedinstvenog ciljanog ribljeg fonda te je zato teže selektivno loviti. Vezano uz zajedničku organizaciju tržišta, podržavam predloženo osnaživanje prava proizvođačkih organizacija, ali još jednom želim da se uzme u obzir činjenica da proizvođačke organizacije nisu čest oblik na Mediteranu. Iako ih nalazimo u Italiji i Grčkoj, njihova funkcija nije jednaka onima u sjevernim zemljama.

U Hrvatskoj su ribarske zadruge tipičan oblik organizacije proizvođača, osnovane s ciljem poboljšanja uvjeta rada članova. Budući da organizacije proizvođača predstavljaju glavni kanal za provođenje mjera zajedničke organizacije tržišta, vidljivo je da zadruge na primjer u Hrvatskoj nemaju na raspolaganju jednake instrumente. Kako bi se ostvario puni potencijal korisnih mjera predloženih u oba izvješća, potrebno je uzeti u obzir i razlike među članicama pa vjerujem da će se spomenute odredbe prilagoditi navedenim primjerima.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). - Mr President, it has taken us two and a half years to get here, but it was worth the wait. We have a policy which has been much criticised over the years and now it is one which I will be able to defend with pleasure –because at the heart of it is the determination to rebuild our fish stocks, as the Commissioner said, above maximum sustainable yield.

Of course it is a work in progress: there will be loopholes which will have to be closed; there will enforcement action that will be needed. But progress has already been made on the discards issue, which the Commissioner pushed very hard personally.

At one time fishermen were saying it could not be done and now, on a daily basis, we hear of new techniques being developed to reduce by-catch. I think the Commissioner and our rapporteur deserve our thanks. Between them they have given a better future for the fish in Europeʼs seas and for our fishing industry.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - Voorzitter, voor mij is het eindresultaat niet acceptabel en ik denk daarbij concreet aan twee punten. In de eerste plaats de "discard ban", de aanlandplicht. Voor de gemengde visserij in de Noordzee zal het echt onmogelijk zijn om een en ander uit te voeren. Niemand weet eigenlijk hoe dat moet. Wel weet iedereen dat de gemengde visserij bijvangst oplevert.

En dan kom ik meteen aan mijn tweede punt. Er bestaat namelijk een techniek om die bijvangst enorm te reduceren, de zogenaamde pulskorvisserij. Met een paar volt wordt de vis geprikkeld om in het zwevende net te zwemmen. Gevolg: de zeebodem wordt niet aangetast, brandstof wordt bespaard, er wordt heel effectief gevist zonder bijvangst. Maar uitgerekend die techniek, Voorzitter, wordt nergens toegelaten. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat deze innovatieve methode geen kansen worden geboden.

Daarom, Voorzitter, gezien zowel deze moeilijke aanlandplicht als het pulsverbod kan ik niet stemmen voor de aanbeveling voor de tweede lezing.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). - Meneer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's, bij het nieuwe visserijbeleid is niet goed geluisterd naar de sector. Vanachter bureaus zijn onhaalbare deadlines op papier gezet. In de Noordzee is een volledige aanlandplicht niet uitvoerbaar.

Hoe moet dit onuitvoerbare beleid dan geïmplementeerd worden? De Commissie weet het niet en legt het op het bordje van de visserijsector. Dat vind ik niet fair.

Onze vissers zijn ambitieus en vakkundig, maar ze kunnen niet het onmogelijke doen. Ik verzoek de commissaris dan ook met klem om écht naar de vissers te luisteren. Dat betekent concreet dat onhaalbare deadlines voor de aanlandplicht alsnog bijgesteld moeten worden tijdens het proces, bijvoorbeeld via de meerjarenplannen. Is de commissaris daartoe bereid?

Ik roep de commissaris op de menselijke maat in het oog te houden, want alleen dan is beleid ecologisch, economisch en sociaal duurzaam.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedniče, za razliku od kolege, želim pozdraviti ovu ribarstvenu politiku jer smatram da je ovo jedini način kako sačuvati more i kako učiniti da budemo održivi. Dakle, ova ribarstvena politika je i socijalna i gospodarska i najviše govori o ekološkoj održivosti. Ono što posebno želim pozdraviti, to je regionalizacija. Dakle, odluke se neće donositi u Bruxellesu nego u zemljama članicama, što smatram da je vrlo važno. Isto tako smatram da su zemlje članice odgovorne za određivanje kvota.

Također, ovdje vidimo da će biti veća informiranost potrošača, što je vrlo važno, a budući da dolazim s Mediterana, s Jadrana, iz Hrvatske, smatram da je vrlo važno da se priznaje zanimanje ribar, a posebno da se zaštićuju mali ribari i to vidim kao veliku razliku i to želim posebno pozdraviti i naravno pozdravljam zaustavljanje prekomjernog izlova i naravno da ću glasovati za ovaj prijedlog.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D). - A reforma da PCP apresenta agora a oportunidade de melhorar a gestão de proximidade, promover a sustentabilidade e a valorização dos recursos e a viabilidade das comunidades costeiras dependente das pescas a partir de uma visão mais específica das nossas regiões. Neste particular foi muito importante a rejeição das quotas transferíveis. A PCP, com os seus instrumentos financeiros, deve também assegurar a concessão dos apoios necessários não só aos profissionais das pescas, como à comunidade científica, para que os objetivos possam ser atingidos.

É fundamental que as zonas identificadas como biogeograficamente sensíveis sejam agora também protegidas da subexploração das frotas externas, como é o caso dos Açores. Também a aprovação de um CCR para as regiões ultraperiféricas vem dar um contributo indispensável à promoção desta abordagem ecossistémica que tem em conta o caráter sensível e as nossas especificidades. Devemos, por último, garantir agora, no comércio internacional, a igualdade de tratamento com os operadores externos.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, espero que esta reforma de la Política Pesquera Común sirva para hacer más sostenible esta actividad y mejorar la objetividad y la transparencia de las decisiones que se adoptan. A ello contribuirán la regionalización, la obligación de compartir datos científicos homogéneos, de manera sistemática, sobre la situación de las especies en la mar y la verdadera capacidad de las flotas. Además, se mejora la participación de los consejos regionales de pesca. La política sobre los descartes es más realista que en la propuesta original y también ha mejorado el enfoque de la dimensión exterior y los acuerdos con los países terceros, en cuyas negociaciones creo necesaria más implicación del sector.

Finalmente, me parece de sumo interés que los fondos pesqueros vayan a tener un impacto más positivo sobre el desarrollo y el empleo en las zonas costeras y en el sector, y que primen la sostenibilidad. Eso beneficiará a la pesca artesanal y a pequeña escala, que necesita aún una definición más ajustada a la diversidad que la caracteriza y una regulación sobre el etiquetado que hable del origen del pescado y valorice su actividad.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospodine predsjedniče, grago mi je da se posljednjih godina dogodio zaokret u ribarstvenoj politici Unije i da smo danas svi svjesni koliko je za budućnost naših ribara i očuvanje morskog ekosustava važna održivost pri ribarenju.

Sretna sam što prijedlog prepoznaje potrebu za obnovom ribljeg fonda i predviđa zaustavljanje prekomjernog izlova do 2015. No, produženje ovog roka ne mogu podržati, pogotovo ne zbog razloga koje navode izvjestitelj i Vijeće.

Osjećam potrebu istaknuti kako su nas upravo velike i neodržive flote, čiji je nekontrolirani rast dobrim dijelom temeljen na prekomjernom izlovu, dovele u situaciju u kojoj se nalazimo dok panično pokušavamo spasiti riblji fond. Stoga ne vidim zašto bi prema njihovoj socijalnoj i ekonomskoj održivosti bili posebno obazrivi.

Neplanskim ribarenjem lišenim svake odgovornosti prema moru i susjedima s kojima ga dijele sve su nas dovele u nezavidnu situaciju i danas njihove greške plaćamo svi. Dokle?! Do 2020.?! S tim se jednostavno ne mogu složiti.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedavajući, prije svega, čestitam izvjestiteljima na ovom konačnom pravnom aktu prije nego što stupi na snagu nova zajednička ribarstvena politika koja ide paralelno sa članstvom Hrvatske u Europskoj uniji. Smatram da ova nova reforma mora dovesti do prestanka pretjeranog, naravno, izlova i mora dovesti do održivosti ribljega fonda, a pritom ne smijemo smetnuti s uma niti zaboraviti socijalnu osjetljivost samog sektora.

Smatram da se mora štititi mali tradicionalni ribolov jer upravo je on u svojoj srži najodrživiji i dolazi do konkretnog interesa svakog pojedinog ribara. Pitanje zabrane odbacivanja ulova dolazi sa sjevernih mora, sa Sjevera Europe, na Mediteranu, Jadranu možda još ne postoji dovoljno jasna infrastruktura da bi se tako nešto provelo, prema tome o tome moramo voditi posebnog računa.

A kada je riječ o uređenju tržišta, proizvodima ribarstva i akvakulture, smatram da organizacije proizvođača kao novi mehanizam mogu pomoći i u pogledu postizanja najbolje cijene za proizvođača, a trebaju ga zemlje koje to nemaju dobro prihvatiti i pružiti.

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, Lei deve ringraziare il Parlamento perché se fosse stato per il Consiglio probabilmente questa riforma non sarebbe stata così sostenibile come l'abbiamo aiutata noi a farla realizzare.

È sostenibile dal punto di vista ambientale, è sostenibile dal punto di vista economico e io ritengo che sia sostenibile anche grazie al ruolo del Parlamento dal punto di vista sociale. Le cose buone però hanno necessità di essere applicate nella maniera più puntuale possibile. Vede, noi siamo passati dalla centralità nella pesca dell'armatore e della barca a una centralità del mare e del pescatore. Vorrei che fosse interpretata così la fase di implementazione da parte della Commissione di questa nuova riforma, cioè porre al centro il mare e il pescatore. Il pescatore perché è la compatibilità sociale dell'intervento, il mare in quanto è il contenitore che potrà garantire forse che potremo pescare in futuro un po' di più rispetto ai sacrifici che facciamo oggi.

 
  
MPphoto
 

  Oleg Valjalo (S&D). - Predsjedavajući, pitanje usuglašavanja zajedničke ribarstvene politike Europske unije od velike je važnosti i za Republiku Hrvatsku kao novu zemlju članicu Europske unije. U tom sam kontekstu već u svojim prijašnjim obraćanjima ovom parlamentu naglašavao važnost učinka zajedničke politike koju donosimo na sve zemlje članice, kako ukupno, tako i pojedinačno. Premda je zajednička ribarstvena politika neosporno važna, nužno je da uvijek budemo oprezni u njezinom definiranju jer će sve ove mjere sasvim sigurno značajno utjecati na funkcioniranje ribarskog sektora u svim državama članicama.

Volio bih posebno ukazati na činjenicu koju nam opetovano napominju stručnjaci iz ovog područja, a naravno naglasili su je i izvjestitelji u svojim izvješćima, a to je nedostatak i neujednačenost podataka o stanju ribarskih flota i općenito indikatora o ribarskoj politici zemalja članica. Taj nedostatak trebamo što prije ukloniti. Trenutna situacija ukazuje također na neujednačenost iskorištavanja ribljih fondova u zemljama članicama zbog različite razvijenosti i opremljenosti tehnologijom. Nedvojbeno je da još veće napore trebamo usmjeriti na ujednačavanje potencijalnih članica i zbog toga ću svakako podržati ovo izvješće.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank all the Members of Parliament for their comments. I would also like to thank Parliament for its good cooperation, because we have done this together: the Council, Parliament and the Commission. We at the Commission needed your thoughts and interventions throughout the whole procedure in order to achieve this result.

This is a good result because it is a step towards sustainability, regionalisation, and a better external aspect of the policy. As we have already mentioned, one way or another we are going to give more attention not only to our fishermen and our industry, but also to our seas and oceans. So I think this is a good reform after all. It is also an important moment for the three institutions, as it is the first time since the Lisbon Treaty that Parliament has proved that it can work as a co-legislator with us at the Commission and with the Council in order to achieve a good compromise, a good product.

So I would like to thank you all. For the future, I recognise and acknowledge what almost all of you have already said, namely that we have a lot of work to do: we have the principles but now it is time for implementation, which will be much more difficult. I am already working with the Commission’s services in order to come forward with new decisions about the details – as we have already said, details are very important. I also hope that we will have some good results in our discussions. We have made progress with regard to the long-term management plans, which I know are of great interest to this body. I think that we have to focus on implementation next year and I hope that, until the end of my mandate, we will be in a good position to be able to implement the new fisheries policy, as requested by this body.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust, Berichterstatterin. − Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank für diese sachliche Debatte.

Ab Januar 2014 werden wir nun ein Gesetz haben, das sich für alle als Win-win-Situation bewahrheiten wird – für die Fischer, für die Umwelt, für die Fische und für die Verbraucher.

Ich hatte vor drei Jahren einen Traum. In absehbarer Zeit werden wir in unseren Gewässern wieder so viele Fische haben, dass sich unsere Kinder, Enkelkinder und weitere Generationen ohne schlechtes Gewissen auf viele leckere Fischgerichte freuen dürfen.

Junge Menschen werden mit Begeisterung Fischer werden und so viel Geld verdienen, dass sich dieser schwere Beruf wieder lohnt. Ich habe großes Vertrauen in die Fischer. Wer allerdings dieses Vertrauen missbraucht, muss zukünftig mit erheblichen Strafen rechnen. Die Meeresumwelt wird wieder gesunden, und wir werden von einer Überfischung nur noch in den Geschichtsbüchern lesen.

Heute bin ich überzeugt: Der Traum wird sich bewahrheiten. Dafür vielen, vielen Dank an alle! Und ich bin auch davon überzeugt: Wir werden morgen eine historische Entscheidung fällen.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die gemeinsame Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Dienstag, 10. Dezember, um 11.30 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. Sektor rybołówstwa czekał bardzo długo na tę reformę. Do tej pory zmagał się z niegospodarnością, nielegalnymi połowami i samowolą. Było to zabójcze dla środowiska naturalnego oraz zasobów rybnych w Europie i na świecie. Teraz ta gałąź gospodarki ma cieszyć się nowymi regulacjami, zakładającymi przywrócenie zrównoważonego rybołówstwa oraz położenie kresu niegospodarnym praktykom. To również szansa na stworzenie wielu nowych miejsc pracy w obszarach nadbrzeżnych i dalszy ich rozwój.

Jednak najważniejszym problemem, który zostanie rozwiązany, jest przełowienie na europejskich wodach. Nowe założenia wprowadzają odnowienie zasobów rybnych dzięki funkcjonowaniu tzw. „kwot połowowych”. Równie istotnym aspektem będzie wyeliminowanie tzw. odrzucania połowów, a wszystkie złowione ryby będą wliczane do wspomnianej kwoty połowowej. To bardzo ważne, mając na uwadze wiele zagrożonych wyginięciem gatunków ryb i zubożenie różnorodności ekosystemu wodnego. Pozytywnym faktem jest elastyczność tej polityki, dzięki której możliwe będzie dopasowanie wielu szczegółowych kwestii ściśle związanych ze specyfiką danego regionu do ogólnych jej założeń. Cieszy również to, że nowy dokument ma zostać wdrożony już od początku nadchodzącego roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Glattfelder (PPE) , írásban. A világ tengereinek 30 %-a túlhalászott, a tengeri halállományok fennmaradása veszélybe kerülhet. Ezért folyamatosan és jelentősen csökken a kihalászott tengeri halmennyiség. Az új közös halászati politikának jóval nagyobb figyelmet kell fordítania a fenntartható haltenyésztésre, vagyis az akvakultúrára, kiemelten pedig az édesvízi haltenyésztésre. Magyarország kiváló adottságokkal rendelkezik az édesvízi haltenyésztés terén. Ez nemcsak az élelmezésbiztonsághoz járul hozzá, hanem jelentős számú új munkahelyet teremt. Továbbá növeli a biológiai sokféleséget, hiszen a halastavak számtalan madár- és egyéb állatfaj számára biztosítanak életteret. Nem véletlen, hogy nagy részük védettség alatt áll. Az új közös halászati politikában az akvakultúra jelentősége növekszik, ezt az irányvonalat a jövőben tovább kell folytatni. A 2014–2020 közötti költségvetési időszakban a jelenleginél nagyobb pénzügyi támogatást kell nyújtani az édesvízi akvakultúra-ágazatnak az EU költségvetéséből.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. – Porozumienie w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa zakłada rozwiązanie bardzo ważnych kwestii. Do 2015 roku przeławianie musi zostać całkowicie wyeliminowane, aby zasoby rybne mogły się odnowić. Celem powinno być osiągnięcie takiego wzrostu poziomu stad, który będzie gwarantował ich przetrwanie. Dobrym krokiem w tej kwestii jest również porozumienie w sprawie zakazu zbyt dużych odrzutów ryb. Należy wyeliminować nadmierną ilość marnotrawionych ryb. Aby w przyszłości uniknąć problemu nadmiernej zdolności połowowej floty, państwa członkowskie powinny być zobligowane do przeprowadzania corocznej analizy zdolności połowowych swoich flot według kryteriów wyznaczonych przez Komisję Europejską.

Bardzo ważnym punktem w porozumieniu jest również sprawa decentralizacji decyzji. Niektóre sporne kwestie dotyczące zasad technicznych w poszczególnych regionach morskich powinny być rozwiązywane przez zainteresowane strony zamiast centralnie w Brukseli. Pozwoli to na szybszą realizację tych elementów unijnych dyrektyw w sprawie środowiska, które są związane z rybołówstwem. Państwa członkowskie będą musiały w sposób obiektywny dokonać rozdziału uprawnień do połowów między rybakami. Kryteria rozdziału uprawnień powinny obejmować kryteria środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Przyczyni się to do zwiększenia ilości miejsc pracy i redukcji degradacji środowiska naturalnego. Mam nadzieję, że nowa wspólna polityka rybołówstwa przyczyni się do stabilizacji tego sektora.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου