Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 9. december 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Valgs prøvelse: se protokollen
 6.Fortolkning af forretningsordenen: se protokollen
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 9.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74): se protokollen
 11.Meddelelse fra formanden (frister for forespørgsler til skriftlig besvarelse(forretningsordenens artikel 117) og skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 123)): se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 14.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 15.Andragender (jf. protokollen)
 16.Modtagne dokumenter: se protokollen
 17.Arbejdsplan
 18.Den fælles fiskeripolitik - Fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (forhandling)
 19.Fiskeri efter dybhavsbestande i det nordøstlige Atlanterhav og i internationale farvande i det nordøstlige Atlanterhav - Situationen for makrelfiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (forhandling)
 20.Fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko: protokollen om fastsættelse af fiskerimuligheder og finansielle modydelser (forhandling)
 21.Kønsaspekter i forbindelse med EU-rammen for de nationale strategier for integration af romaer - Gennemførelsen af de nationale strategier for romaer (forhandling)
 22.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
 23.Forhandlingerne om en strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada (kortfattet forelæggelse)
 24.Udvikling og statsopbygning i Sydsudan (kortfattet forelæggelse)
 25.Regelsæt for genopretning og afvikling af institutioner uden for banksektoren (kortfattet forelæggelse)
 26.EU's politik for rumindustrien – udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i rumsektoren (kortfattet forelæggelse)
 27.CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa (kortfattet forelæggelse)
 28.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 29.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (492 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1842 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik