Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ανακοίνωση του Προέδρου (προθεσμίες για την υποβολή ερωτήσεων με αίτημα γραπτής απάντησης (άρθρο 117 του Κανονισμού) και γραπτών δηλώσεων (άρθρο 123 του Κανονισμού)): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 15.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διάταξη των εργασιών
 18.Kοινή Αλιευτική Πολιτική - Κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (συζήτηση)
 19.Βορειοανατολικός Ατλαντικός: Αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα - Κατάσταση της αλιείας σκουμπριού στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό (συζήτηση)
 20.Πρωτόκολλο συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής (συζήτηση)
 21.Η διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά - Η πρόοδος κατά την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)
 23.Διαπραγματεύσεις για μια στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Καναδά (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Ανάπτυξη και «οικοδόμηση κράτους» στο Νότιο Σουδάν (συνοπτική παρουσίαση)
 25.Πλαίσιο ανάκαμψης και εξυγίανσης για τα μη πιστωτικά ιδρύματα (συνοπτική παρουσίαση)
 26.Η διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 27.CARS 2020: Για μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη (συνοπτική παρουσίαση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (492 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1842 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου