Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 9. joulukuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 9.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Puhemiehen ilmoitus (kirjallisesti vastattavien kysymysten (työjärjestyksen 117 artikla) ja kirjallisten kannanottojen (työjärjestyksen 123 artikla) määräajat): ks. pöytäkirja
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 13.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 14.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 15.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 16.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 17.Käsittelyjärjestys
 18.Yhteinen kalastuspolitiikka - Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (keskustelu)
 19.Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus - Koillis-Atlantin makrillikalastuksen asema (keskustelu)
 20.EU:n ja Marokon välinen kalastuskumppanuussopimus: pöytäkirja kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (keskustelu)
 21.Romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen puitekehyksen sukupuolinäkökohdat - Kansallisten romanistrategioiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 23.EU:n ja Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut (lyhyt esittely)
 24.Etelä-Sudanin kehitys ja valtiorakenteiden kehittäminen (lyhyt esittely)
 25.Elvytys- ja kriisinratkaisukehys pankkialan ulkopuolisille laitoksille (lyhyt esittely)
 26.EU:n avaruusteollisuuspolitiikka (lyhyt esittely)
 27.CARS 2020: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus (lyhyt esittely)
 28.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 29.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (492 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1842 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö