Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Pirmadienis, 2013 m. gruodžio 9 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 4.Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 5.Igaliojimų tikrinimas (žr. protokola)
 6.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (žr. protokola)
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 8.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 9.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis) (žr. protokola)
 10.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis) (žr. protokola)
 11.Pirmininko pranešimas (klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, (Darbo tvarkos taisyklių 117 straipsnis) ir rašytinių pareiškimų (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis) pateikimo terminas) (žr. protokola)
 12.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai) (žr. protokola)
 13.Tarybos perduoti susitarimų tekstai (žr. protokolą)
 14.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas: žr. protokolą
 15.Peticijos (žr. protokolą)
 16.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 17.Darbų programa
 18.Bendra žuvininkystės politika - Bendras žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas (diskusijos)
 19.Šiaurės rytų Atlantas: giliavandenių žuvų ištekliai ir žvejyba tarptautiniuose vandenyse - Skumbrių žvejybos šiaurės rytų Atlante padėtis (diskusijos)
 20.ES ir Maroko žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas: protokolas, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (diskusijos)
 21.Europos romų integracijos nacionalinių strategijų plano lyčių aspektai - Romų intergracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimo pažanga (diskusijos)
 22.Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
 23.Derybos dėl ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo (trumpas pristatymas)
 24.Sudano valstybės vystymasis ir stiprinimas (trumpas pristatymas)
 25.Nebankinių įstaigų atgaivinimo ir pertvarkymo sistema (trumpas pristatymas)
 26.ES kosmoso pramonės politika (trumpas pristatymas)
 27.CARS 2020: siekiant stiprios, konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės (trumpas pristatymas)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 29.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (492 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1842 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika