Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2013. gada 9. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 5.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 6.Reglamenta interpretācija (sk. protokolu)
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 8.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants) (sk. protokolu)
 9.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 74. pants) (sk. protokolu)
 11.Sēdes vadītāja paziņojumi (iesniegšanas termiņi jautājumiem, uz kuriem jāsniedz rakstiska atbilde (Reglamenta 117. pants), un rakstiskajām deklarācijām (Reglamenta 123. pants)) (sk. protokolu)
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 13.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 14.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 15.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 16.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 17.Darba kārtība
 18.Kopējā zivsaimniecības politika - Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija (debates)
 19.Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos - Stāvoklis makreļu zvejas jomā Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (debates)
 20.ES un Marokas partnerattiecību nolīgums: protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (debates)
 21.Dzimumu līdztiesības aspekti Eiropas pamatsistēmā, kas izveidota dalībvalstu stratēģijām attiecībā uz romu integrāciju - Progress, kas gūts, īstenojot dalībvalstu stratēģijas romu tautības iedzīvotāju integrācijai (debates)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
 23.Sarunas par ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgumu (īss izklāsts)
 24.Attīstība un valsts izveide Dienvidsudānā (īss izklāsts)
 25.Sanācijas un noregulējuma režīms iestādēm, kas nav bankas (īss izklāsts)
 26.ES kosmosa rūpniecības politika (īss izklāsts)
 27.CARS 2020: ceļā uz konkurētspējīgu un ilgtspējīgu Eiropas autobūves nozari (īss izklāsts)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 29.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (492 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1842 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika