Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 9 grudnia 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 6.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu): Patrz protokól
 9.Sprostowania (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Komunikat Przewodniczącego (terminy składania pytań wymagających odpowiedzi na piśmie (art. 117 Regulaminu) oraz oświadczeń pisemnych (art. 123 Regulaminu)): Patrz protokól
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): Patrz protokól
 13.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 15.Petycje: patrz protokół
 16.Składanie dokumentów: patrz protokół
 17.Porządek obrad
 18.Wspólna polityka rybołówstwa - Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (debata)
 19.Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych oraz połowy na wodach międzynarodowych - Sytuacja w zakresie połowów makreli w północno-wschodnim Atlantyku (debata)
 20.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Marokiem - protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową (debata)
 21.Report on Gender Aspects of the European Framework of National Roma Inclusion Strategies - Realizacja krajowych strategii dotyczących Romów (debata)
 22.Wystąpienia jednominutowe (art. 150 Regulaminu PE)
 23.Negocjacje dotyczące umowy o partnerstwie strategicznym UE-Kanada (krótka prezentacja)
 24.Rozwój i budowanie państwowości Sudanu Południowego (krótka prezentacja)
 25.Ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji pozabankowych (krótka prezentacja)
 26.Kosmiczna polityka przemysłowa UE (krótka prezentacja)
 27.CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie (krótka prezentacja)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 29.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (492 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1842 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności