Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Luni, 9 decembrie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţiile Preşedinţiei
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 4.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 5.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 6.Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbal
 7.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 8.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Comunicare din partea Președinției [termene pentru întrebările cu solicitare de răspuns scris (articolul 117 din Regulamentul de procedură) și pentru declarațiile scrise (articolul 123 din Regulamentul de procedură)]: consultaţi procesul-verbal
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 13.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 14.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 15.Petiţii: a se vedea procesul-verbal
 16.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 17.Ordinea lucrărilor
 18.Politica comună în domeniul pescuitului - Organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură (dezbatere)
 19.Atlanticul de Nord-Est: stocurile de specii de adâncime și pescuitul în apele internaționale - Situația pescuitului de macrou în Atlanticul de Nord-Est (dezbatere)
 20.Acordul de parteneriat UE-Maroc în domeniul pescuitului: protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare (dezbatere)
 21.Aspecte de gen ale Cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor - Progresele înregistrate în implementarea strategiilor naționale de integrare a romilor (dezbatere)
 22.Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
 23.Negocierile referitoare la un Acord de parteneriat strategic UE-Canada (prezentare succintă)
 24.Dezvoltarea și „construcția statală” a Sudanului de Sud (prezentare succintă)
 25.Cadrul de redresare şi rezoluţie pentru instituţiile nebancare (prezentare succintă)
 26.Politica industrială spațială a UE (prezentare succintă)
 27.CARS 2020: către o industrie a autovehiculelor puternică, competitivă și durabilă în Europa (prezentare succintă)
 28.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 29.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (492 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1842 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate