Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 9 december 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Valprövning: se protokollet
 6.Tolkning av arbetsordningen: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 9.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Meddelanden från ordförandeskapet (tidsfrister för frågor för skriftligt besvarande (artikel 117 i arbetsordningen) och skriftliga förklaringar (artikel 123 i arbetsordningen)): se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 15.Framställningar: se protokollet
 16.Inkomna dokument: se protokollet
 17.Arbetsplan
 18.Den gemensamma fiskeripolitiken - Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter (debatt)
 19.Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten - Det aktuella läget för makrillfisket i Nordostatlanten (debatt)
 20.Fskepartnerskap mellan EU och Marocko: protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (debatt)
 21.Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer - Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer (debatt)
 22.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 23.Förhandlingar om ett strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada (kortfattad redogörelse)
 24.Utveckling och statsuppbyggnad i Sydsudan (kortfattad redogörelse)
 25.Ramen för rekonstruktion och avveckling för institut som inte är banker (kortfattad redogörelse)
 26.EU:s rymdindustripolitik (kortfattad redogörelse)
 27.Cars 2020: Åtgärdsplan för en konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i Europa (kortfattad redogörelse)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 29.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (492 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1842 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy