Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2092(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0338/2013

Texte depuse :

A7-0338/2013

Dezbateri :

PV 09/12/2013 - 26
CRE 09/12/2013 - 26

Voturi :

PV 10/12/2013 - 7.16
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0534

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 10 decembrie 2013 - Strasbourg Ediţie revizuită

10.16. Politica industrială spațială a UE (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório porque considero que a economia europeia deveria, com o apoio da política europeia, concentrar-se naqueles domínios que já hoje oferecem um potencial considerável em termos de crescimento económico e inovação. Considero ainda que a indústria espacial tem um potencial considerável para gerar crescimento económico, criar postos de trabalho e desta forma realizar igualmente os objetivos da Estratégia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Sebbene l'industria spaziale rappresenti indubbiamente un settore di nicchia, esso genera un considerevole fatturato, superiore a 6,5 miliardi di euro l'anno. Oltre ai settori direttamente interessati da quello spaziale, ve ne sono poi altri che traggono grandi benefici dalle sue conquiste tecniche. Per competere in tale settore con Paesi come gli Stati Uniti, nazione numero uno al mondo in questo campo, o con Paesi come la Cina o l'India che stanno facendo grandi passi in avanti, è importante che l'Europa dedichi maggiore attenzione e maggiori fondi al settore spaziale. Appoggio quindi la relazione della collega Niebler dal momento che l'industria spaziale rappresenti un'importante risorsa in cui investire, da cui trarre progresso e maggiori posti di lavoro, in linea con la strategia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Χαράλαμπος Αγγουράκης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση για «τη διαστημική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ», γιατί θέτει τις διαστημικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πλοήγησης και γεωσκόπησης στην υπηρεσία της αντιδραστικής στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020», των συμφερόντων των μονοπωλίων της πολεμικής βιομηχανίας. Οι δυνατότητες που προσφέρει το διάστημα και οι διαστημικές υπηρεσίες μπορούν σήμερα να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των εργαζομένων στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της δημόσιας παιδείας, της υγείας και του πολιτισμού, της προστασίας από φυσικές καταστροφές. Αντί γι’ αυτό όμως, η ΕΕ επιδιώκει την αξιοποίησή τους για την ενίσχυση των στρατιωτικών μέσων της και των κατασταλτικών μηχανισμών της (τηλεκατευθυνόμενα βομβαρδιστικά και άλλα οπλικά συστήματα νέας γενιάς).

Η έκθεση ζητάει την αξιοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ (Copernicus, Galileo) για την παραπέρα συγκεντροποίηση και μονοπώληση της διαστημικής βιομηχανίας από λιγότερους μονοπωλιακούς ομίλους, με κρατικές επιδοτήσεις τους, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Προωθεί τη στρατιωτικοποίηση τομέων της δημόσιας διοίκησης και του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020», για τον προσανατολισμό σε κερδοφόρους τομείς διεξόδου των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων, που λιμνάζουν λόγω της καπιταλιστικής κρίσης, οξύνοντας τον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα, τους αμοιβαίους εκβιασμούς σε βασικούς στρατιωτικούς και μη τομείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Reușitele înregistrate de către Agenţia Spaţială Europeană reprezintă un imbold pentru dezvoltarea şi accelerarea cooperării în domeniul spaţial. În aceste condiţii, este salutară realizarea unei cooperări mai strânse între statele EU care nu sunt membre ale agenţiei şi această instituţie, având drept obiectiv dezvoltarea politicilor europene în sectorul spaţial. Totodată, consider că trebuie depuse eforturi în continuare pentru încurajarea, structurarea şi instituţionalizarea cooperării în acest domeniu, tocmai pentru a menţine competitivitatea agenţiei la nivel global, dar şi pentru a evita dublarea activităţilor şi eventualele suprapuneri. Sectorul spaţial oferă un potenţial semnificativ de creştere economică, fiind unul dintre factorii care pot garanta competitivitatea crescută a întreprinderilor europene, alături de dezvoltarea sectorului serviciilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – didelių užmojų Europos kosmoso politika. Kosmoso pramonės sektoriuje dirba 35 000 aukštos kvalifikacijos darbuotojų, jo metinė konsoliduota apyvarta sudaro daugiau kaip 6,5 mlrd. EUR. Vis dėlto pirmaujanti kosmoso šalis tebėra JAV, o tam nemažą reikšmę turi biudžeto dalis, investuojama į civilinę ir karinę kosmoso veiklą. Kinija ar Indija kosmoso srityje taip pat žengia į priekį. Komisija savo 2013 m. vasario 28 d. komunikate siūlo daugybę įvairių priemonių, kurių tikslas – „ekonomikos augimo potencialo kosmoso sektoriuje išnaudojimas“. Pritariu išdėstytiems siūlymams geriau koordinuoti ES, EKA ir valstybių narių veiklą kosmoso srityje, siekiant išvengti struktūrų dubliavimosi ir sutelkti jėgas. Manau, kad Europos ekonomikos sektorius turėtų susitelkti į tas sritis, kurioms jau šiandien būdingas didelis augimo ir inovacijų potencialas. Tarp jų yra Europos palydovinės navigacijos sistema GALILEO, Europos Žemės stebėsenos programa COPERNICUS (GMES) ir palydovinis ryšys apskritai.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece sunt de părere că trebuie să acordăm o atenţie sporită industriei spaţiale, în special în contextul obiectivelor asumate în cadrul Strategiei Europa 2020. E necesar să gândim în termeni de competitivitate, pentru a anticipa viitoarele provocări din acest sector, în special în relaţie cu noii jucători de pe piaţa internaţională, cum ar fi China sau India. De asemenea, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că această industrie are un impact considerabil în viaţa cetăţenilor noştri. Servicii precum internetul de mare viteză, sistemele de navigaţie şi chiar televiziunea sunt în mod direct dependente de industria spaţială. Sunt de părere că acest sector dispune de un important potențial de creștere şi de inovare, iar cifra de afaceri anuală de aproximativ 6,5 miliarde de euro este un argument în acest sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − L'economia europea assume una posizione di leader nel settore dei servizi di comunicazione satellitare. Nonostante l'industria spaziale rappresenti un settore di nicchia esso è in grado di generare un fatturato annuale superiore a ben 6,5 miliardi di euro. Allo stesso tempo, innumerevoli servizi dipendono direttamente o indirettamente dalle tecnologie spaziali. Il Parlamento europeo ha sempre sostenuto una politica spaziale europea ambiziosa, tuttavia, a mio avviso, alla luce della recente comunicazione della Commissione europea in materia, diviene fondamentale un maggiore coordinamento tra le attività spaziali dell'Unione, dell'ESA e degli Stati membri, al fine di evitare duplicazioni nei servizi. A mio avviso, l'Unione europea necessita di un vero e proprio mercato interno dell'industria spaziale con un quadro giuridico coerente e ben definito all'interno degli Stati membri. Ritengo che l'industria spaziale offra un considerevole potenziale in termini di generazione di crescita e creazione di posti di lavoro. E' necessario che l'economia europea, con il sostegno della politica europea, si concentri su quei settori che già oggi offrono un potenziale rilevante per la crescita e l'occupazione e, tra questi, la comunicazione satellitare in generale e il programma europeo di navigazione satellitare Galileo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho votato a favore della relazione Niebler sulla politica industriale dell'UE in materia di spazio. Ritengo fondamentale il piano di investimenti e commesse istituzionali previste in questo settore, che sarà di particolare beneficio per le piccole e medie imprese attive nell'industria spaziale.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − La relazione evidenzia l'impatto pervasivo dell'industria spaziale sulle nostre economie, dall'autonomia strategica alla sicurezza delle comunicazioni, all'occupazione conseguente al vantaggio tecnologico europeo, e merita un voto favorevole.

Ci troviamo di fronte a un problema di competitività e di numeri. Già nel 2011 l'OCSE rilevava la vocazione all'export dell'industria spaziale europea, segnalando singole eccellenze in alcuni Stati membri che andrebbero messe a sistema: ad esempio, secondo un rapporto della Camera dei Comuni, il Regno Unito resta il leader europeo per quote di mercato nel settore; l'Italia, con duecento industrie e circa 3 5000 addetti, terzo paese per contributo all'ESA, è un attore importante ma non di statura globale; con un sistema davvero integrato, l'Unione sarebbe leader mondiale sopravanzando gli Stati uniti.

Mi associo in particolare alle indicazioni di cui ai punti 2, 6, 9, 11, 12, 35, 24 e 25, che sviluppano una strategia per l'integrazione europea finalizzata alla competitività globale. Da ultimo, segnalo che gli analisti industriali individuano opportunità importanti nel settore dei servizi aerospaziali, al quale si stanno orientando società indiane e cinesi. Mi auguro che strategie coordinate di integrazione sappiano far valere le competenze delle nostre industrie per mantenere un vantaggio europeo anche su quei mercati.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur la politique industrielle spatiale de l'Union européenne qui a pour objectif d'améliorer la compétitivité de l'industrie spatiale de l'UE. Elle doit pouvoir exploiter tout son potentiel à l'heure où la Chine relance l'idée d'une course à la Lune. Une meilleure coordination, et une efficience de l'industrie sont au coeur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption du rapport Niebler pour une industrie spatiale européenne compétitive. Face à une concurrence croissante de la part des nouvelles puissances émergentes, telles que la Chine et l’Inde, ce rapport insiste sur le bien-fondé d'une politique spatiale européenne intégrée. L'approfondissement des programmes Galileo et Copernicus est une réelle nécessité. Je salue l'investissement d'1,5 milliards d'euros consacré à la recherche et l'innovation dans le domaine spatial, pour la prochaine période de programmation de 2014 à 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore poiché la proposta prevede misure volte a mantenere elevata la competitività dell'industria spaziale europea a livello mondiale. Il settore spaziale europeo è infatti sempre più sotto pressione da parte delle industrie di potenze spaziali emergenti come l'India e la Cina. La relazione si pone dunque come scopo quello di liberare il considerevole potenziale in termini di generazione di crescita economica e creazione di posti di lavoro insito nel settore, favorendo una concentrazione degli investimenti su quei settori in cui esiste già un notevole potenziale di sviluppo e innovazione. Tra questi ritengo siano fondamentali il programma europeo di navigazione satellitare Galileo, il programma di monitoraggio della Terra Copernicus (GMES) e la comunicazione satellitare in generale. Sono inoltre convinto che sia necessario un maggiore coordinamento tra le attività spaziali dell'UE, dell'ESA e degli Stati membri, al fine evitare inutili e dispendiose sovrapposizioni. La proposta pone inoltre le basi per la creazione di un mercato interno dell'industria spaziale con un quadro giuridico coerente, una delle maggiori sfide per il futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La politica spaziale è uno dei settori in cui l’UE deve decidere cosa vuol fare da grande: siamo in competizione con i grandi attori globali (non solo gli Stati Uniti, ma anche l’India e la Cina) ma abbiamo meno budget e un raggio d’azione meno ampio perché abbiamo escluso le applicazioni militari, puntiamo ad uno sviluppo sostenibile basato sugli usi commerciali ma nel frattempo non riusciamo a completare gli investimenti che poi permettono di vendere servizi, e alla fine rischiamo di bruciare risorse senza vedere mai i ritorni. Un riassetto complessivo del settore è quanto meno doveroso, e lo sfruttamento delle sinergie fra i vari progetti del settore è d’obbligo se vogliamo continuare a proseguire lungo questa strada. Ritengo che la relatrice abbia svolto un ottimo lavoro, e mi congratulo con lei anche per la capacità di incorporare nella relazione d’iniziativa i punti di vista dei diversi gruppi politici e delle diverse commissioni parlamentari che hanno fornito il loro parere.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je soutiens le développement d'une politique industrielle spatiale forte dans l'Union européenne. L'article 189 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne donne à l'Union européenne les compétences pour développer ce potentiel. Une politique industrielle spatiale ambitieuse peut générer de l'emploi et de la croissance. Je soutiens notamment la priorité qui est accordée au programme Copernicus pour l'établissement de cette politique industrielle spatiale. Pour s'assurer de sa pleine efficacité, ce programme a en effet besoin d'un cadre clair.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – La technologie spatiale, un des fleurons de l'économie européenne, revêt une importance particulière pour la compétitivité de l'Union européenne. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires total de l'industrie spatiale est de l'ordre de 5,5 milliards d'euros par an. Parallèlement, le secteur spatial en Europe représente 30 000 emplois directs répartis dans environ 2 000 sociétés. Il faut donc libérer le potentiel de croissance de ce secteur en le mettant au service des secteurs des télécommunications, des transports, de l'environnement ou de l'agriculture. En d'autres termes, il s'agit de lui donner une véritable orientation européenne. Cette approche s'inscrit dans une logique plus large de réindustrialisation du continent européen. L'Europe doit soutenir les secteurs dans lesquels elle est en pointe, comme les technologies spatiales, tout en travaillant à l’émergence de nouveaux secteurs industriels de production, en particulier en matière d’innovation.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car une révision européenne de la politique spatiale est aujourd’hui indispensable. Député d’une circonscription où l’aérospatial est un des vecteurs de l’économie, puisque de de grands fleurons tels les groupes Airbus, Thales, ou encore le Centre National d'Études Spatiales y sont implantées, je m’attache à défendre ce secteur d’avenir au Parlement européen. Ainsi, je considère que soutenir la recherche et l'innovation dans le domaine spatial est primordiale pour ce secteur qui représente une forte valeur ajoutée pour l'Union et la région que je représente. Ce qui fut jadis un moteur de la construction européenne, doit aujourd'hui se poursuivre. C'est pourquoi je soutiens totalement ces initiatives de modernisation de l'industrie spatiale européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – L'industrie spatiale est un des moteurs essentiels de notre croissance. Avec plus de 6.5 milliards d'euros de chiffre d'affaire annuel, des milliers d'emplois hautement qualifiés et une multitude de services qui s'y rattachent, le secteur spatial joue aujourd'hui un rôle prépondérant en matière de recherche et d'innovation et plus généralement en matière économique. Ainsi, pour que l'Union européenne reste ambitieuse en la matière, ce rapport prône un certain nombre de mesures qui visent à renforcer la coordination des activités spatiales de l'union et des États membres, l'objectif affiché étant de faire en sorte que ce secteur soit le plus efficient possible à l'avenir. C'est la raison pour laquelle je me suis prononcée en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted against this report. While I believe that better integration and coordination of EU space programmes is positive, the overall purpose of the report is to justify investment of more public funds into the space industry. I cannot support more public funds being invested into EU space programmes as our priority should be jobs and growth. In Wales we are net beneficiaries of the EU budget and we are able to improve our infrastructure and provide opportunities for young people through the use of these funds. I do not want to see funds being diverted to space programmes when so many people are suffering the consequences of the economic crisis.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A indústria espacial europeia, apesar de representar apenas 35.000 postos de trabalho, gera um volume de negócios anual consolidado superior a 6,5 mil milhões de euros. Inúmeros serviços dependem direta ou indiretamente de tecnologia ligada ao espaço, sendo também um setor fundamental no que respeita ao crescimento económico e à inovação, sobretudo na área das comunicações por satélite, É por isso que esta é uma área que oferece um potencial considerável em termos de crescimento económico e inovação com a aposta no programa europeu de navegação por satélite Galileo e o programa de observação da Terra Copernicus (GMES) assim como o desenvolvimento das comunicações por satélite em geral.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório aborda o tema da política espacial europeia. Uma das grandes preocupações aqui expressas é o facto de a UE depender grandemente da indústria espacial norte-americana. Pretende-se, por isso, desenvolver uma política europeia que seja independente de importações. Para isso, considera-se necessário desenvolver todos os programas, instrumentos e indústria desta área, como o programa Copernicus/GMES, a par da criação de um genuíno mercado interno da UE para os produtos espaciais e serviços que se apoiam no espaço. São conhecidas as nossas reservas relativamente ao quadro em que se vem desenvolvendo alguns destes mecanismos. O apoio do Copernicus/GMES aos Serviços de Ação Externa da UE, no que respeita a serviços de segurança, para além de prevenir efeitos desestabilizadores em países terceiros em situação de crise ou crise emergente são disposições do relatório que justificam as nossas reservas. Entendemos que o espaço apenas deve ser utilizado para fins pacíficos, em proveito de toda a humanidade, aprofundando a cooperação entre os Estados-Membros, entre estes e outros países europeus, com um património relevante de investigação neste campo, assim como a nível internacional, por forma a utilizar o potencial de exploração do espaço de forma pacífica e em prol do progresso da humanidade e do conhecimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Európsky kozmický priestor má obrovský potenciál. Ide síce o menší sektor, ktorý však vytvára obrat vo výške viac ako 6,5 miliardy eur. Je dôležitý v súvislosti s rastom a inováciami. Komisia navrhuje opatrenia v súvislosti s uvoľnením potenciálu pre hospodársky rast tohto sektoru. Ide o dôležitý krok s ohľadom na nezávislosť Únie v oblasti vesmírnych technológií. Bude to mať kladný vplyv na vytváranie nových pracovných miest a tým sa zároveň podporí dosiahnutie cieľov určených v stratégii Európa 2020. Na to je však nevyhnutná lepšia koordinácia medzi hlavnými aktérmi, ako je Európska únia, jednotlivé členské štáty a zároveň agentúra ESA. Najdôležitejšie je správne vyváženie medzi jednotlivými kompetenciami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Szavazatommal támogattam az Európai Unió űrpolitikájáról szóló jelentést. Azt gondolom, hogy számos szolgáltatás függ az űripartól, belőle sok iparág közvetve vagy közvetlenül hasznot tud húzni. Gondoljunk csak a navigációra, az internetre vagy a műholdas televíziózásra, melyek mára jelentős szerepet töltenek be életünkben. Ezért fontos, hogy ezeket a technikákat fejlesszük.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Vogliamo essere i protagonisti o ci accontentiamo di un ruolo da comprimari? Viste le potenzialità che l’Unione Europea ha in questo campo sarebbe un peccato rinunciare al nostro spazio. Stiamo parlando di una forza motrice di crescita che muove 6,5 miliardi di euro l’anno e con opportunità importanti in termini di generazione di crescita e creazione di posti di lavoro. Ciò nonostante, fino a questo momento non siamo riusciti a imporci come avremmo potuto. Occorre un maggiore coordinamento tra le attività spaziali dell’UE, dell’ESA e degli Stati membri, per evitare duplicazioni. Insomma unire le forze e concentrarci su ciò che ci riesce bene. L’economia europea si concentri su quei settori che già oggi offrono un potenziale rilevante per la crescita e l'occupazione: il programma europeo di navigazione satellitare Galileo, il programma di monitoraggio della Terra Copernicus (GMES) e la comunicazione satellitare in generale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), par écrit. – Le Parlement européen vient d'adopter un rapport sur l'industrie spatiale européenne. 35 000 travailleurs hautement qualifiés sont concernés par cette industrie. Une multitude de services dépendent directement ou indirectement des techniques spatiales, faisant de cette industrie un moteur pour la croissance et l'innovation (les services de communication par satellite, par exemple).

Le Parlement européen a toujours plaidé en faveur d'une politique spatiale européenne ambitieuse, c'est également le cas dans ce rapport, qui demande une meilleure coopération de l'agence spatiale européenne avec les agences nationales. Alors qu'EADS vient d'annoncer la suppression de 5 800 postes en Europe, dont un millier en France, nous avons plus que jamais besoin de politiques ambitieuses.

Nous devons construire un pôle public européen du spatial scientifique, industriel et militaire et pérenniser l'agence spatiale européenne, tout en garantissant ses missions d'utilité publique et scientifique. Continuons de défendre une coopération européenne, sans tomber dans le piège d'un marché intérieur de l'industrie spatiale. Ce serait un danger de mort pour cette industrie

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pirmaujanti kosmoso šalis tebėra JAV, o tam nemažą reikšmę turi biudžeto dalis, investuojama į civilinę ir karinę kosmoso veiklą. Kinija ar Indija kosmoso srityje taip pat žengia į priekį. Komisija savo 2013 m. vasario 28 d. komunikate siūlo daugybę įvairių priemonių, kurių tikslas – „ekonomikos augimo potencialo kosmoso sektoriuje išnaudojimas“. Pritariu tam, kad Europos ekonomikos sektorius turėtų susitelkti į tas sritis, kurioms jau šiandien būdingas didelis augimo ir inovacijų potencialas. Tarp jų yra Europos palydovinės navigacijos sistema GALILEO, Europos Žemės stebėsenos programa COPERNICUS (GMES) ir palydovinis ryšys apskritai.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Angelika Niebler dont l'objectif est d'améliorer la compétitivité de l'industrie spatiale européenne, secteur vecteur de croissance et d'innovation. Ceci passe par une meilleure coordination des activités spatiales de l'UE, de l'Agence Spatiale Européenne et des États membres et une accélération du développement des programmes Galileo et Copernicus. Je me félicite de l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Rozwój polityki kosmicznej Unii Europejskiej niesie ze sobą olbrzymie korzyści dla rozwoju gospodarczego. Technologie wykorzystywane w tym sektorze mogą znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach – poza informatyką i telekomunikacją również w rolnictwie czy leśnictwie. Satelitarne monitorowanie czynników powodujących zmiany klimatyczne może wręcz pomóc uniknąć katastrof spowodowanych klęskami żywiołowymi.

Dwa najważniejsze projekty, które wspieramy w ramach polityki kosmicznej, to program Copernicus (wcześniej znany jako program monitoringu środowiska i bezpieczeństwa – GMES), którego głównym zadaniem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, a także program Galileo, dzięki któremu już wkrótce będziemy mogli korzystać z własnego systemu nawigacji satelitarnej, kontrolowanego przez instytucje cywilne. Korzyści, jakie odniosą chociażby nasze sektory lotnictwa, logistyki, ratownictwa czy energetyki, będą ogromne. Według Komisji Europejskiej wartość rynku technologii satelitarnych (obecnie ok. 125 mld EUR), do 2020 roku praktycznie się podwoi. Rozwój sektora kosmicznego jest zatem nie do przecenienia. Przy odpowiednim wsparciu inwestycyjnym i perspektywicznym kształtowaniu polityki kosmicznej UE możemy znacząco podnieść konkurencyjność naszej gospodarki i wraz z innymi krajami przodującymi w tej dziedzinie rozwijać osiągnięcia ludzkości.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Considerati i recenti deplorevoli episodi di spionaggio e di utilizzo di dati riservati, soprattutto per quanto riguarda quelli in possesso degli Stati membri, da parte degli Stati Uniti e tenendo fermo il punto che circa il 60% dei dispositivi elettronici a bordo dei satelliti europei è attualmente di provenienza statunitense, occorre sicuramente rivedere il modello di protezione dei dati sensibili. Non solo, oltre alla cura e all’attenzione per i dati sensibili, la politica industriale dell’UE in materia di spazio, dovrà essere sostenuta da un approccio comune e fare dei programmi destinati a ricerca ed innovazione i propri punti cardine. In tal senso, accogliamo positivamente lo stanziamento di circa 3,7 miliardi di euro per il programma di monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza, denominato “Copernico”.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea rezoluției referitoare la politica spațială a UE întrucât aceasta reprezintă un pas înainte spre crearea unei piețe interne spațiale, într-un context în care la nivelul statelor membre nu există armonizare legislativă, iar investițiile și finanțările sunt reduse în acest domeniu.

De asemenea, susțin propunerea Comisiei cu privire la importanța asigurării unor condiții echitabile în cadrul acordurilor comerciale internaționale. Raportul propune ca priorități absolute ale politicii spațiale europene finalizarea Galileo și continuarea Copernicus astfel încât tehnologiile facilitate de EGNOS și Galileo să fie puse la dispoziția utilizatorilor în diferite domenii precum transporturile.

Pe de altă parte, UE trebuie să folosească industria spațială ca oportunitate de creștere economică și creare de locuri de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport qui vise à créer un véritable marché intérieur de l’industrie spatiale, vecteur de croissance et d’innovation. Il est important pour l’UE de rester compétitive et de continuer à être chef de file dans ce domaine stratégique.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O espaço representa para a Europa uma fonte de progresso que pode ser colocada ao serviço de grande número de objetivos e políticas, mas a competitividade europeia no domínio do espaço depende de novos desenvolvimentos técnicos. Para além da concorrência de novas potências espaciais emergentes, como é o caso da India e da China, a indústria espacial europeia lida ainda com outros desafios no que toca aos seus concorrentes internacionais, como por exemplo um orçamento mais baixo. Seguindo as indicações da Comissão, este relatório sugere ainda outras iniciativas no sentido de melhorar e tornar mais competitivo o desempenho da UE neste importante setor.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − It is crucial that Europe’s space industry remains competitive on a global level – and I have therefore supported this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe debido a que propone una apuesta multimillonaria hacia la industria espacial, mientras Europa dispone de importantes sectores industriales que están sufriendo la crisis y despidiendo a miles de trabajadores. Las empresas que componen el tejido de la industria espacial están fuertemente vinculadas a la industria armamentística y resulta llamativo que la Unión Europea apoye a este sector mientras está abandonando a su destrucción a numerosas industrias dentro de los Estados miembros de la Unión. Esta política incluye el apoyo al programa Galileo, con futuras aplicaciones militares, que resulta el principal interés tras el apoyo a esta industria. Por elloo he decidido votar en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – De nos jours, beaucoup d'emplois dépendent des entreprises spatiales. Ces entreprises sont dépendantes des investissements publics. Le domaine spatial et celui de l'innovation sont des domaines à "cycle long", les investissements sont donc peu nombreux.

Il importe que l'Union favorise l'investissement dans l'innovation et dans la recherche, qui sont des moteurs de la croissance et de l'emploi. De plus, renforcer notre compétitivité de l'industrie spatiale permettrait de renforcer notre identité sur la scène politique internationale.

Je salue dès lors ce rapport qui a pour objectif d'établir un cadre réglementaire cohérent, de soutenir la recherche et l'innovation et de renforcer la coopération entre l'Union, les États membres et l'ESA.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The space industry is a driver for growth and innovation beyond its own sector, and a highly strategic sector. Some of the measures proposed by the Commission are: to increase industry skill levels, to make finance and investment more readily available, to ensure the EUʼs independence in space and also to reshape the EUʼs legislative framework to make it a driver for industry with, for example, legislation to promote the production and dissemination of data from satellites for commercial purposes. I supported the rapporteur and voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Unzählige Dienstleistungen hängen von weltraumgestützter Technik ab, wobei die Raumfahrt auch einen Motor für Wachstum und Innovation darstellen kann, wodurch viele Nicht-Raumfahrtbranchen von den technischen Errungenschaften der Weltraumindustrie profitieren. China und Indien haben in den letzten Jahren massive Bestrebungen unternommen, um im Weltraumsektor weiter vorzudrängen. Dieser Sektor enthält sicherlich einiges an Potential. Ob der Einfluss indes so stark ist wie im Bericht beschrieben, bleibt abzuwarten. Einzelne Punkte, wie die Abschaffung von Doppelstrukturen in der Raumfahrt, sind auf jeden Fall zu befürworten. Ich habe in diesem Sinne abgestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − The European space industry occupies a strategic niche in the EU economy. In 2012 the European space manufacturing industry generated more than EUR 6.5 billion a year in final sales, about one third of world output in the space industry. The space manufacturing industry employed the equivalent of 34 500 people (2012 figures) full-time in EU Member States (MS), an increase of roughly 20 % since 2006. The space industry contributes in many ways to the objectives of the EUʼs economic strategy for this decade (the Europe 2020 Strategy) of smart, sustainable and inclusive growth. Europe’s space industry is increasingly under pressure from established and emerging space powers and cannot rely only on its past investments and legacy of successes to remain competitive on the global market. We need to ensure that Europe will develop further a balanced space industrial base, notably by bringing more SMEs into this sector, gaining or maintaining technological leadership, remaining non-dependent in sectors like launchers, and ensuring that there are sufficient people in the job market with the skills required for jobs in the space industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Apesar de se tratar de uma indústria de nicho, com pouco menos de 35 000 empregados altamente qualificados, a indústria espacial gera um volume de negócios anual consolidado superior a 6,5 mil milhões de euros. Inúmeros serviços dependem direta ou indiretamente de tecnologia ligada ao espaço. Simultaneamente, o sector espacial constitui uma força motriz no que respeita ao crescimento económico e a inovação. Muitos setores da indústria não-espacial tiram proveito das conquistas tecnológicas alcançadas pela indústria espacial. Votei favoravelmente o presente relatório em que são apresentadas diversas medidas no intuito de explorar o potencial de crescimento económico no sector espacial com vista a criar postos de trabalho e desta forma realizar igualmente os objetivos da Estratégia Europa 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − There are currently 35 000 highly skilled workers employed in the space industry, which generates an annual turnover of more than EUR 6.5 billion. Though not directly consumed by citizens, space has become a driving force behind growth and innovation. Many non-space industries derive benefit from the technological advances of the space industry, such as satellite communication services. As the US, Russia and China have increased their spending and activities on space industry, Europe needs to increase cooperation and strengthen peaceful cooperation in space with third countries. Therefore, I voted in favour of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Svemirska industrija, osim što je vrlo važan strateški sektor, također je pokretač razvoja i inovacija koji ostvaruje ukupan promet od 6,5 milijardi eura godišnje i zapošljava 34 500 visokokvalificiranih radnika. S obzirom na to da se 60 % elektronike na europskim satelitima trenutno uvozi iz SAD-a, podržavam korištenje postupka javne nabave kako bi se, gdje god je to moguće, osiguralo da se kupnja svemirske infrastrukture od država članica koristi kao dodatni pokretač rasta u sektoru, što je ispravno primjećeno i u izvještaju.

Također, budući da se članstva u Uniji i Europskoj svemirskoj agenciji (ESA) ne preklapaju u potpunosti, potrebna je veća operativna učinkovitost i politička koordinacija. Nju je dugoročno moguće ostvariti približavanjem ESA-e i institucija Unije u njihovoj suradnji kako bi se izbjeglo udvostručavanje napora i preklapanja.

Iako na globalnoj razini EU nije vodeća sila u svemirskoj industriji te ulaganjima ne konkurira SAD-u ili Kini, u posljednjih 40 godina Europa je postigla izvrsnu tehnološku stručnost. Posebno podržavam dodjeljivanje sredstava iz programa Obzor 2020. istraživanjima koja će pridonijeti razvoju europske svemirske politike. To će kroz alate i programska rješenja za promatranje svemira zauzvrat pomoći implementaciji raznih politika EU-a iz područja poput poljoprivrede, okoliša, ribarstva, transporta i telekomunikacija.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Les succès de la construction européenne se mesurent à la reconnaissance publique dont ils bénéficient. Dans le domaine de l'industrie, l'aéronautique et le spatial constituent de très loin d'excellents exemples. Notre eurocirconscription est d'ailleurs à la pointe en la matière, puisqu'elle est le siège de très grandes sociétés. Aussi, il est primordial que l'Europe se dote d'une politique industrielle et de grands projets industriels pour l'espace. L'espace nous laisse encore d'énormes perspectives.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Le secteur spatial est crucial pour l'Europe à bien des égards. Cette industrie génère un chiffre d'affaires annuel de près de 6,5 milliards d'euros et emploie 34 500 personnes hautement qualifiées. Les citoyens utilisent dans leur vie quotidienne une multitude de services dépendant directement ou indirectement du secteur spatial (télévision, internet à haut débit, systèmes de navigation ou encore système européen d'appel d'urgence automatique). Enfin, l'industrie spatiale, créatrices d'emplois à forte valeur ajoutée, a un grand potentiel de croissance et d'innovation. Nous savons tous que l'industrie spatiale nécessite des investissements lourds et des cycles de développement particulièrement longs, et, face à la concurrence croissante des nouvelles nations spatiales telles que la Chine et l'Inde, les efforts des États membres de l'Union, individuellement, ne suffisent plus à relever les défis de l'avenir dans ce secteur. Il faut donc une politique spatiale européenne forte, renforçant la coordination entre les États membres, et permettant des effets de synergie avec efforts développés par chacun dans ce domaine. C'est le sens de cette résolution, à laquelle j'ai apporté mon soutien.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. We believe that calling for better integration and coordination of EU space programmes is a positive aspect, along with the establishment of a European SST programme, but the overall purpose of the report is to justify investment of more public funds into the space industry, without presenting evidence that this will truly result in a general interest positive effect, an aim that cannot be supported by our group.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Odlučno sam podržao izvjestiteljicu i stavove iskazane u izvješću o politici Europske unije na području svemirske industrije. U svom parlamentarnom radu izrazito sam fokusiran na ulaganja u područje razvoja i inovacija te razvijanja novih tehnologija kao generatora razvoja Europske unije. EU u ovom trenutku ostvaruje promet od 6 i pol milijardi eura godišnje u grani europske svemirske industrije koja zapošljava preko 34 500 visokokvalificiranih radnika. Ovo je industrija sa tendencijom rasta i u nju moramo ulagati kako bi konkurirali rastućim velesilama u svemirskoj industriji – Kini i Indiji. Posebice bih izdvojio dio izvješća koje ističe važnost satelitskih komunikacija u ostvarivanju ciljeva digitalne agende EU-a; ostvarivanje jedinstvenog digitalnog tržišta. Dakle, ulaganje u europsku svemirsku industriju osim direktnog otvaranja radnih mjesta, indirektno može stvoriti dobar temelj za dodatan razvoj i otvaranje radnih mjesta i u ostalim sektorima digitalne ekonomije koja je najbrže rastući sektor u EU-u, ali i u Hrvatskoj. Upravo zato i ovim putem želim apelirati na Komisiju da uvaži stavove izvjestiteljice te da značajan dio sredstava EU-a predvidi upravo za ulaganje u istraživanje i razvoj, te obrazovanje u sektoru europske svemirske industrije kao generatora novih radnih mjesta kako u Hrvatskoj, tako i u EU-u.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour of this report as I recognise that the space industry is a driver for growth and innovation beyond its own sector and thus support the proposed measures to keep Europeʼs space industry competitiveness at a global level.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I welcome the opportunity this own-initiative report provides to evaluate the state of play on EU space industrial policy. This report addresses a number of key issues concerning our space industry and I voted in favour of its adoption here today.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – L'industrie spatiale, bien que constituant un secteur de niche, avec à peine 35 000 travailleurs hautement qualifiés, génère un chiffre d'affaires annuel consolidé de plus de 6,5 milliards d'euros. Une multitude de services dépendent directement ou indirectement des techniques spatiales.

L'espace est également un moteur de croissance et d'innovation. De nombreux secteurs sans lien avec l'espace tirent profit des découvertes techniques faites dans l'industrie spatiale. L'économie européenne joue un rôle de premier plan dans de nombreux domaines (les services de communication par satellite, par exemple). Il importe avant tout de renforcer la coordination des activités spatiales de l'Union européenne, de l'ESA et des États membres afin d'éviter les structures doubles et de regrouper les forces.

En fin de compte, l'Union a besoin d'un véritable marché intérieur de l'industrie spatiale, avec un cadre juridique cohérent, sans toutefois viser une harmonisation complète des dispositions juridiques des États membres. Ce chemin de crête constitue l'un des principaux défis à relever à l'avenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A indústria europeia espacial sofre enormes obstáculos ao seu desenvolvimento. Para além da competitividade internacional, com a aposta das economias emergentes, como a China e a Índia, a Europa não desenvolve o seu potencial uma vez que: o orçamento disponível e as despesas militares são bastante reduzidos e as sinergias entre a componente civil e a militar são quase inexistentes. Uma indústria espacial tecnologicamente avançada e independente, fazendo uso de projetos já existentes, como o Galileo, Copernicus e o sistema de comunicação em geral. Para isso, é necessário que os Estados-Membros reforcem a cooperação entre si, que implementem a legislação adequada, e que demonstrem empenhamento neste domínio, criando um ambiente propício ao investimento privado. Por considerar que os benefícios neste domínio são enormes, voto favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la „Politica industrială spațială a UE – Valorificarea potențialului de creștere economică în sectorul spațial”. Telecomunicațiile, navigația și observarea pământului bazate pe tehnologia spațială furnizează UE cunoștințe importante din punct de vedere strategic. Doar prin intermediul unei abordări europene i se poate oferi industriei spațiale oportunitatea de a fi competitivă. Noile aplicații de navigație prin satelit sporesc siguranța, eficacitatea și fiabilitatea în sectoarele aviatic, maritim, rutier și agricol, al siguranței rutiere, colectării taxelor, gestionării traficului și parcărilor, gestionării flotei, apelurilor de urgență, urmăririi și monitorizării mărfurilor, rezervării online, siguranței navelor, tahografelor digitale, transportului de animale și al terenurilor sustenabile.

Finalizarea Galileo și continuarea Copernicus ar trebui să aibă prioritate, dat fiind statutul emblematic al acestora în cadrul politicii spațiale europene. Primele servicii Galileo ar trebui să fie deschise publicului în 2014. EGNOS este primul program operațional GNSS european. Regret că în prezent sistemul EGNOS nu acoperă întregul teritoriu al UE și solicit extinderea sistemului în sudul, estul și sud-estul Europei, astfel încât să fie posibilă utilizarea sa în întreaga Europă.

Solicităm Comisiei și statelor membre să creeze stimulente pentru industria europeană pentru a dezvolta componente pentru spațiu la nivel european și pentru a reduce dependența de importuri din țări terțe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Glasovala sam za jer smatram da je svemirska politika vrlo bitan element strategije Europa 2020. s obzirom na činjenicu da svemirska industrija ostvaruje ukupan promet od 6,5 milijardi eura godišnje te zapošljava 34 500 visokokvalificiranih radnika. Uzimajući u obzir galopirajuću stopu rasta svemirskih sila kao što su Indija i Kina, postaje očigledno da politička težina država članica EU-a ponaosob postaje nedostatna za pružanje odgovora budućim izazovima u ovom sektoru.

Stoga pozdravljam napore Komisije za uspostavu stvarnog unutarnjeg tržišta EU-a za proizvode svemirske industrije i usluge vezane uz svemirski prostor, s obzirom na porazan podatak da se trenutno 60% elektronike na europskim satelitima uvozi iz SAD-a te na procjene stručnjaka da bi tržište usluga satelitske navigacije i promatranja Zemlje za 10 godina moglo doseći iznos od zapanjujućih 300 milijardi američkih dolara.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Le Parlement européen vient de voter un rapport sur l'industrie spatiale. Une multitude de services dépendent des techniques spatiales. De nombreux secteurs sans lien avec l'espace tirent profit des découvertes techniques faites dans cette industrie, qui joue un rôle de premier plan dans de nombreux domaines de l'économie européenne (les services de communication par satellite par exemple). Alors que les États-Unis restent la première nation spatiale au monde, et que d'autres nations telles que la Chine ou l'Inde progressent également dans ce domaine, le Parlement européen demande une politique spatiale européenne ambitieuse. J'ai voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui rappelle à juste titre l’utilité de la politique spatiale européenne tant d’un point de vue stratégique qu’économique. La mise en service imminente de Galileo, le système européen de navigation par satellite, nous permettra ainsi de nous affranchir de la dépendance vis-à-vis du système GPS américain, qui est, rappelons-le, contrôlé par l’armée américaine. La politique spatiale européenne est également une source d’innovations qui abondent dans l’économie. Les technologies spatiales financées par l’UE offrent de nombreuses possibilités d'accroître la compétitivité de nos entreprises dans le domaine des transports, des télécommunications ou encore de de la santé. Et pour mieux tirer parti de ces bénéfices, il me paraît particulièrement adapté, étant donné la taille des investissements, de privilégier l’échelle européenne pour continuer notre marche en avant dans ce domaine. C’est aussi une belle occasion pour l’UE de développer des grands projets mobilisateurs, qui permettent à tous les citoyens européens d’avoir la tête dans les étoiles!

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Ustanowienie polityki kosmicznej na poziomie europejskim pokazuje gotowość UE do podejmowania działań o znaczeniu strategicznym. Polityka ta ma na celu wykorzystanie potencjału kosmicznego, jaki posiada Europa. Aktualnie powstają coraz to nowe potrzeby rynku i przemysłu związane z wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej. Postanowienia traktatu lizbońskiego stanowią podstawę prawną europejskiej polityki kosmicznej. W art. 189 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nadano UE szerokie uprawnienia w zakresie kształtowania polityki kosmicznej. Na podstawie postanowień tego artykułu, oprócz wzmocnienia partnerstwa z państwami członkowskimi i koordynacji wysiłków niezbędnych do badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej „Unia ustanawia odpowiednie stosunki z Europejską Agencją Kosmiczną”. Europejska polityka kosmiczna realizowana jest właśnie przy ścisłej współpracy Komisji Europejskiej z Europejskiej Agencją Kosmiczną – ESA. Zadaniem ESA jest wykorzystanie umiejętności państw członkowskich poprzez ich zaangażowanie w rozwój technologii kosmicznych i wspieranie innowacyjności przemysłu. Działalność ESA została ograniczona do celów cywilnej współpracy z programami kosmicznymi. W rzeczywistości większość rozwiązań ma podwójne zastosowanie, a więc również na rzecz bezpieczeństwa. Aktualnie usługi, handel, bezpieczeństwo, obronność zależą właśnie od wykorzystania potencjału kosmicznego i są wzajemnie powiązane.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − L'industria spaziale offre un notevole potenziale in termini di crescita e creazione di posti di lavoro, nonché per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario un maggiore coordinamento tra le attività spaziali dell'Unione europea, dell'ESA e degli Stati membri, per evitare inutili duplicazioni ed unire le forze. Non va dimenticato, inoltre, che l'Unione europea ha bisogno di un vero mercato interno dell'industria spaziale, con un quadro giuridico coerente, che permetta di far fronte alle sfide future.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório parte do mandato conferido no artigo 189.º do Tratado para a definição de uma política espacial europeia, definindo a Comunicação da Comissão Europeia que a política espacial é um elemento chave da estratégia Europa 2020 e que deve ser orientada para a consecução dos seus objetivos. Uma das grandes preocupações deste relatório é que hoje a UE depende grandemente da indústria espacial norte-americana, pretendendo assim desenvolver uma política europeia que seja independente de importações. Para isso a UE considera necessário desenvolver todos os seus programas, instrumentos e indústrias dessa área, de que são exemplo o programa Copernicus/GMES. Temos sérias preocupações relativamente ao quadro económico em torno da indústria espacial e aos usos que se dão a tais instrumentos nomeadamente quando são considerados para fins militares. De facto, na descrição do apoio do Copernicus/GMES aos Serviços de Acção Externa da UE no que respeita a serviços de segurança é claramente definido que deve prevenir efeitos desestabilizadores em países terceiros em situação de crise ou crise emergente. Na nossa opinião, o espaço apenas deve ser utilizado para fins pacíficos, em proveito de toda a humanidade, aprofundando a cooperação entre os Estados-Membros assim como a nível internacional. Abstivemo-nos.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate