Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2013/2066(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0349/2013

Textos presentados :

A7-0349/2013

Debates :

PV 09/12/2013 - 21
CRE 09/12/2013 - 21

Votaciones :

PV 10/12/2013 - 9.1
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2013)0545

Acta literal de los debates
Martes 10 de diciembre de 2013 - Estrasburgo Edición revisada

10.27. Aspectos relacionados con el género del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
Vídeo de las intervenciones
  

Explicaciones de voto orales

 
  
MPphoto
 

  Zdravka Bušić (PPE). - Gospodine predsjedniče, smatram da će ova Rezolucija značajno doprinijeti integraciji Roma u društvo unutar nacionalnih država članica te da će u konačnici utjecati na socio-ekonomsko stanje Roma i, što je najvažnije, da će smanjiti ekstremno siromaštvo Roma, koje povlači za sobom niz drugih problema, kao što su trgovina ljudima, nizak stupanj obrazovanosti, loša zdravstvena skrb, stambena pitanja itd.

Proces prilagodbe nikako ne bi smio značiti i gubitak romskog identiteta. Ova Rezolucija je značajan iskorak u politici prema Romima, ali za njenu uspješnu implementaciju svoj doprinos svakako trebaju dati i sami Romi. Tu prije svega mislim na legitimno izabrane predstavnike romskih zajednica te brojne nevladine udruge koje su direktno i indirektno uključene u proces integracije Roma u nacionalne okvire europskih država. Proces integracije Roma će sasvim sigurno biti dugotrajan, stoga treba pažljivo provoditi politike koje će proizići iz ove strategije kako se ne bi naglo raskinule čvrste tradicionalne veze i polučiti možda suprotan učinak.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). - Panie Przewodniczący! Parlament Europejski kolejny raz dopomina się o przestrzeganie praw człowieka i protestuje przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć oraz pochodzenie etniczne i rasowe. Tym razem nasza uwaga skupia się na sytuacji romskich kobiet. Przyjęte dziś sprawozdanie pokazuje, jak dramatyczna jest to sytuacja. Romskie kobiety w swoich społecznościach ze względu na kulturowe uwarunkowania mają zdecydowanie niższy status niż mężczyźni, posiadają gorsze wykształcenie, mają utrudniony dostęp do pracy zawodowej, częściej niż mężczyźni doświadczają ubóstwa. Na tę niższą pozycję kobiet w społecznościach romskich nakłada się też występująca w niektórych społeczeństwach stygmatyzacja i uprzedzenia wobec Romów. Często spotykamy się z izolowaniem Romów od ogółu społeczeństw, w których żyją na co dzień. Parlament Europejski nie może tolerować takich postaw, dlatego dobrze, że w sprawozdaniu tak wyraźnie pokazane zostały problemy związane z dyskryminacją romskich kobiet. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj poprzeć to sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato contro la relazione perché è tempo di smetterla con sprechi di denaro pubblico con risultati zero.

All'interno della popolazione rom continuano a sussistere forti discriminazioni, talvolta veri e propri abusi sulle donne, compresi matrimoni forzati che violano i diritti fondamentali delle donne, ma soprattutto il 40 per cento dei bambini rom va a scuola, quindi il 60 per cento dei bambini rom non va a scuola perché i genitori li costringono all'accattonaggio. Questo è il problema principale: senza istruzione non c'è rispetto dei diritti, non c'è futuro, non c'è inclusione sociale, non c'è lavoro.

La relazione chiede più fondi per i programmi destinati all'integrazione dei rom? Io direi che dobbiamo, innanzitutto, verificare che fine hanno fatto le risorse già spese, già impegnate, parliamo di milioni di euro. Credo quindi che sia necessario un cambio di prospettiva, partendo innanzitutto dal rispetto delle regole e delle leggi, prima fra tutte il rispetto dell'obbligo scolastico.

 
  
 

Explicaciones de voto por escrito

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Dans le cadre de mon engagement quotidien pour que l'égalité homme-femme soit atteinte et respectée, j'ai voté en faveur de ce texte qui s'inscrit plus largement dans la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015. Faisant le constat que les femmes roms sont régulièrement confrontées à des discriminations multiples et intersectorielles, qui sont plus intenses qu'à l'encontre des hommes roms et des femmes non roms, cette résolution du Parlement invite à la fois les États membres et la Commission européenne à prendre acte de cette situation et à intensifier leurs efforts pour y remédier.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – įvertinti Romų įtraukties situaciją ES VN bei šio klausimo įtraukimą į nacionalines strategijas. 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijoje reikalaujama, kad Komisija remtų „lyčių lygybę įgyvendindama visus strategijos „ Europa 2020 “ aspektus. Romų tautybės moterys susiduria su didele atskirtimi užimtumo srityje ir su diskriminacija darbo vietoje, ieškodamos darbo ar dirbdamos. Romų tautybės moterų raštingumo lygis ir mokslo rezultatai labai atsilieka nuo romų tautybės vyrų ir ne romų tautybės moterų. Pritariu išdėstytiems siūlymams raginti Komisiją pateikti ES romų įtraukties proceso „srautų diagramą“, kuri apimtų pasiektus rezultatus, nustatytus tikslus ir konkrečias jų įgyvendinimo priemones. Taip pat svarbu, kad VN ir Komisija į ES romų įtraukties procesą įtrauktų tikslą sumažinti vaikų skurdą, kad į socialinės įtraukties priemones būtų įtrauktos vaikų teisės, būtų stebima vaikų skurdo mažinimo pažanga.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului și vreau să remarc faptul că deși avem o Strategie pentru romi, implementarea ei la nivelul statelor membre lasă de dorit. În acest context, femeile de etnie romă se lovesc de mai multe forme de discriminare. Mai mult, acum în prag de campanie electorală, romii s-au transformat în adevărate ținte pentru autoritățile din unele țări. Principiul liberei circulații este încălcat sistematic. Cei care folosesc romii drept temă de campanie electorală ar trebui să o facă într-un mod constructiv. Ei ar trebui să arate electoratului ce au făcut pentru integrarea acestei comunități și nu să caute soluții ilegale pentru expulzarea sau discriminarea lor continuă.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Na União Europeia, vivem mais de 10 milhões de ciganos que são frequentemente vítimas de discriminação, racismo e preconceitos, o que dificulta a sua integração efetiva. Em Portugal, segundo estimativas oficiais, vivem entre 50 mil e 100 mil ciganos. Em 2011, a União Europeia aprovou um quadro europeu para as estratégias nacionais de integração dos ciganos. A integração dos ciganos é do interesse dos Estados-Membros, pois estes representam uma parte significativa e crescente da população em idade escolar e da futura mão-de-obra. Os resultados da implementação das primeiras estratégias evidenciaram a necessidade de se realizar mais progressos, nomeadamente no acesso ao mercado de trabalho, à educação e à saúde, na luta contra as discriminações e no combate à violência contra as mulheres. Salienta-se a necessidade destas estratégias serem implementadas com uma maior concertação e participação das ONG ligadas à defesa dos ciganos e das organizações femininas. Pelas razões expostas, votei a favor deste relatório que visa melhorar a integração económica e social dos ciganos na Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – En 2011, nous adoptions la stratégie européenne pour l'intégration des Roms. Plus de deux ans plus tard, tout reste à faire pour cette minorité ethnique, la plus importante d'Europe et la plus persécutée. Deux résolutions rappellent les défis auxquels font face les États membres. Mettre les pays d'origine face à leurs responsabilités et leurs négligences, pour que la situation des Roms s'améliore en Bulgarie, en Roumanie ou encore en Hongrie - et, pour cela, s'assurer que les fonds européens destinés à améliorer les conditions de vie de ces populations (accès à l'éducation, insertion professionnelle, lutte contre les discriminations) soient utilisés à bon escient est une priorité. Mais cela prendra du temps. Il faut donc aussi, sur nos territoires, leur permettre de vivre dans des conditions décentes, leur donner une chance de s'intégrer. La politique d'expulsion ne fait que déplacer le problème. La politique d'insertion doit être relancée. Elle ne peut pas être laissée à la seule charge des collectivités comme elle ne peut faire l'impasse sur la question de l'acceptation sociale. En France, une partie des fonds européens pourrait - et devrait - être mobilisée en faveur de tels projets (Centres d'accueil, prise en charge scolaire et familiale spécifique...). L'inclusion des Roms passe nécessairement par la case Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non condivido le posizioni sostenute in questa relazione, innumerevoli sono state le iniziative ed i progetti finanziati ed enorme l'esborso economico dell'UE per cercare di integrare i rom all'interno del tessuto sociale dei vari Stati, la realtà è che essi non vogliono integrarsi.

L'Europa dovrebbe smetterla di sprecare risorse in tal senso e concentrarle sulla risoluzione dei problemi che affliggono il resto del tessuto sociale del quale si dimentica troppo spesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi visos ES institucijos ir valstybės narės turi panaikinti smurtą prieš moteris ir mergaites, taip pat nutraukti nebaudžiamumą ir įvykdyti teisingumą romų tautybės moterų ir mergaičių atžvilgiu vykdomų neapykantos nusikaltimų, neapykantos kurstymo, diskriminacijos ir smurto prieš jas kaltininkams. Taigi, Europos Parlamentas ragina valstybes nares, per Europos semestrą su romais susijusiais klausimais papildomai gavusias konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas, jas skubiai įgyvendinti ir kovoti su diskriminacija, taip pat darbo vietoje, įtraukti pilietinę visuomenę, įskaitant romų organizacijas, į sprendimų priėmimo procesą ir, siekiant įvykdyti įsipareigojimus, prisiimtus pagal romų integracijos nacionalines strategijas, skirti ne tik ES, bet ir nacionalinių bei kitų lėšų. Be to, labai svarbu, kad Komisija ir valstybės narės užtikrintų, kad būtų laikomasi romų tautybės moterų ir vaikų pagrindinių teisių ir kad romų tautybės moterys ir mergaitės – be kita ko, per sąmoningumo ugdymo kampanijas – būtų informuojamos apie savo teises pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus lyčių lygybės ir diskriminacijos klausimais, taip pat ragina ir toliau kovoti su patriarchalinėmis ir moteris diskriminuojančiomis tradicijomis. Taip pat šio pranešimo kontekste raginame Tarybą pasiekti susitarimą dėl Kovos su diskriminacija direktyvos, siekiant užtikrinti, kad visose gyvenimo srityse visi diskriminavimo pagrindai būtų laikomi neteisėtais.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI), per iscritto. − Salute, alloggi, occupazione e istruzione, quattro settori, citati nella relazione, in cui non solo i rom trovano difficoltà ad inserirsi, poiché in questo periodo di crisi economica anche i nostri concittadini hanno seri problemi.

Quanti imprenditori, riferendomi al mio paese, che falliscono e si tolgono la vita o disoccupati senza stipendio che arrivano al gesto estremo! Quanti miei concittadini non si curano o non pagano l'affitto o il mutuo della casa perché non arrivano alla fine del mese! Quanti rom sono arrivati a questo punto? Nessuno, evidentemente perché un modo per tirare avanti lo trovano, sempre e comunque e sappiamo bene come, nonostante l'ipocrisia e la cecità dilaganti.

Perché chiedere agli Stati membri di non influire troppo sproporzionatamente con le misure di austerità solo nei confronti dei rom? Quante donne, non solo rom, sono vittime di femminicidio? La stampa, perlomeno quella italiana, è purtroppo piena di queste notizie, quasi quotidianamente, purtroppo, e poco si fa! Presidente, colleghi, di questo passo, tra non molto ci troveremo a discutere di un'altra minoranza da salvaguardare da discriminazione, povertà, disoccupazione: quella autoctona europea!

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − Na prostoru država članica Europske unije živi oko 6 milijuna Roma. To čini populaciju koja je veća od stanovništva nekih država članica zajedno. Međutim, čak ni u Europskom parlamentu oni nisu razmjerno predstavljeni. Upravo zato im mora biti zajamčeno pravo na kvalitetan odgoj i obrazovanje. To je takozvano „osnažujuće pravo” jer njime povećavamo mogućnosti za ostvarivanje i brojnih drugih prava. Tako bi se kroz odgoj i obrazovanje trebao stvarati preduvjet za kvalitetniju uključenost Roma u širu društvenu zajednicu i njihov bolji prosperitet. Nužno je razviti jedinstven pristup rješavanju problema integracije Roma u društvo upravo zbog njihovog nomadskog načina života, ali vodeći brigu o očuvanju njihove kulture i običaja. On prije svega mora uključivati zaštitu djece od gospodarskog iskorištavanja, podizanje svjesnosti romskih roditelja o odgovornosti za zdravlje i obrazovanje svoje djece, zabranu sklapanja maloljetničkih brakova te kontinuiranu edukaciju neromske djece na području prihvaćanja različitosti, tolerancije i nediskriminacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté contre la résolution sur les aspects liés au genre du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms car de trop nombreux amendements fourre-tout ont été adoptés et sont inapplicables en la matière ce qui dénature l'objectif pourtant louable et utile d'intégration des Roms.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. Existem cerca de 10 a 12 milhões de ciganos na Europa, a maior minoria da Europa, que continua, em grande parte, sujeita a uma marginalização económica e social, mantendo um ciclo vicioso de pobreza, que passa de geração em geração. É necessária uma ação determinada, em diálogo ativo com as comunidades ciganas, ao nível nacional e da UE, para fazer face ao desafio levantado pela tão necessária integração destas comunidades. É urgente uma maior integração dos ciganos no mercado de trabalho, o que trará consequências económicas e financeiras para as populações ciganas e para os próprios países. A outra grande prioridade é o investimento na educação e formação. A população cigana é jovem, em que cerca de 35,7 % têm menos de 15 anos, pelo que é fundamental investir na sua educação e reduzir o número de abandonos escolares, de forma a permitir que estes jovens possam vir a entrar com maior facilidade no mercado de trabalho. Deverão, assim, existir estratégias nacionais de integração dos ciganos que sejam eficazes e cumpram os objetivos gerais estabelecidos, com ações orientadas e financiamento suficiente para os cumprir. Deverá, igualmente, ser garantida uma utilização mais eficaz dos fundos da UE, nomeadamente através de um sistema de supervisão eficaz que permita assegurar resultados concretos para essas comunidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Credo che per risolvere molte delle gravi problematiche che interessano la comunità Rom occorra partire dalle donne, troppo spesso vittime di soprusi e sfruttamento. Ho votato dunque a favore di questa risoluzione, perché nessuna forma di violenza o discriminazione nei confronti delle donne può essere tollerata.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − MEPs first called on the Member States to combat discrimination against the Roma in 1984. Nearly 30 years later, the situation of the Roma and especially Roma women, is still unacceptable. Most Roma women live in extreme poverty and elderly women are the worst off. Very few Roma women work and if they do, they often face discrimination in the workplace. Girls often do not attend school at all or if they do, they leave school early. I welcome the specific call to Member States to prioritise measures to support the education of Roma girls and to combat early school-leaving in their national Roma inclusion strategies and I would urge the Commission to assess this issue in detail in its assessment of the national strategies. I do acknowledge and welcome the Council’s unanimous adoption on 9 December of the Recommendation on Roma integration put forward by the Commission last June, the first ever EU legal instrument on Roma inclusion. All Member States must now follow through on this Recommendation.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. − Problema integrării romilor este una care a reținut constant atenția Parlamentului European și al instituțiilor europene, precum și a guvernelor naționale. Trebuie să remarcăm atât eforturile și realizările din ultima vreme, conștientizarea gravității problemelor etniei romilor, cât și obstacolele ce există încă în calea aplicării unora dintre politicile destinate rezolvării lor. Sunt obstacole de natură diferită, și cred că și în continuare trebuie să ținem cont de această particularitate.

Am votat pentru adoptarea rezoluției privitoare la discriminarea de gen în cazul etniei romilor pentru că ea se adresează cu soluții uneia dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă membrii acestei etnii. Discriminarea femeilor rome este o tristă și greu de îndepărtat realitate. Este nevoie de o schimbare de cultură atât în interiorul etniei, cât și în modul în care instituțiile se adresează acestei probleme. Am remarcat cu satisfacție câteva dintre propunerile rezoluției, care privesc direct femeile rome, și care, aplicate consecvent și cu bună-credință, le pot schimba în bine viața. De asemenea remarc cu satisfacție propuneri de măsuri care privesc combaterea activă a sărăciei în rândul femeilor rome, a unor boli sociale, a analfabetismului și pentru creșterea gradului de educație.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Sărăcia extremă, inegalitatea de gen și discriminarea internă expun femeile rome la un risc mai ridicat de trafic, prostituție, violență casnică și exploatare, creând totodată obstacole pentru accesul la protecție. Consider că principiile referitoare la sensibilizarea cu privire la aspectele de gen și situația vulnerabilă a femeilor de etnie romă trebuie abordate şi puse în practică de factorii de decizie europeni și naționali.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur les aspects liés au genre du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms. Je crois que c’est un sujet très important, car il permet d’aborder l’un des nombreux aspects de la question de l’intégration des Roms à travers le point de vue de celles qui souffrent peut-être le plus de la situation socio-économique précaire dans laquelle de trop nombreux Roms européens vivent actuellement.

L'autonomisation des femmes roms est l’un des aspects sur lesquels les stratégies développées par l’Union européenne devrait être particulièrement attentive, afin que ces dernières prennent leur vie en main, en devenant des agents visibles du changement au sein de leurs communautés et en faisant entendre leur voix pour influer sur les politiques et les programmes qui les affectent.

Le renforcement de la résilience socio-économique des femmes roms, c'est-à-dire leur capacité à s'adapter à l'évolution rapide de l'environnement économique, en réalisant des économies et en empêchant la diminution des avoirs, est un point crucial qui, s’il est correctement mis en œuvre sur le terrain en lien avec les autorités locales, pourrait avoir des effets positifs concrets.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this resolution. Roma women face severe exclusion in the field of employment as well as discrimination in the workplace when looking for employment or in employment. They are often excluded from the formal economy, with limited educational opportunities, inadequate housing and poor healthcare. Action needs to be taken to tackle the discrimination they face. I am proud that there are Roma groups in Wales working on strategies to support young people in training and employment and in promoting their culture. I have tried to promote this best practise across the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Pese embora razões culturais milenares levem a um tratamento diferente dos géneros no seio das comunidades ciganas, a UE deve esforçar-se, nas suas políticas para integração dos Roma, para promover um maior equilíbrio no tratamento de homens e mulheres, sobretudo na salvaguarda dos direitos destas últimas à integridade física, à educação, e à liberdade, promovendo uma verdadeira cultura de respeito pelo género feminino e o seu papel essencial na comunidade.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Na sequência das conclusões do Conselho sobre um quadro da UE para uma Estratégia Nacional de Integração dos Ciganos, em 2011, que teve lugar na sequência das polémicas e xenófobas decisões tomadas em França pelo governo de Sarkozy (agora seguidas de decisões de idêntico calibre por parte do governo de Hollande), e após a avaliação por parte da Comissão das estratégias nacionais, a comissão para os direitos das mulheres e a igualdade de género decidiu elaborar um relatório de iniciativa, a fim de destacar que a perspetiva de género deve ser reforçada em toda esta problemática. Mulheres ciganas enfrentam uma discriminação múltipla em razão do sexo e da origem étnica - no acesso ao emprego, à educação, à saúde, aos serviços sociais e de tomada de decisão limitado, tradições patriarcais (condicionam a sua liberdade de escolha em questões fundamentais da sua vida, como a educação, o trabalho, a educação sexual e reprodutiva e, inclusivamente, o casamento) e muitas vezes são vítimas de racismo, preconceito e estereótipos. O relatório avança com recomendações concretas aos Estados-Membros e às instituições da UE que, em geral, merecem o nosso acordo, pelo que o votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Rómske ženy majú mimoriadne ťažké postavenie. Nielenže denne čelia rasistickým útokom, ktoré sú spôsobené ich príslušnosťou k rómskej menšine, navyše sú denne obeťami diskriminácie na základe pohlavia.

Skutočnosť v Európe je taká, že rómske ženy majú obmedzený prístup k vzdelávaniu, k zamestnaniu, k rozhodovaniu, a rovnako tak k základným zdravotným a sociálnym službám. Na základe toho je miera ohrozenia chudobou u rómskych žien omnoho vyššia ako u rómskych mužov.

Celú situáciu navyše zhoršuje stále pretrvávajúca hospodárska a sociálna kríza. Rómske ženy sú mimoriadne zraniteľnou skupinou európskeho obyvateľstva a na to, aby sa riadne začlenili do spoločnosti, potrebujú našu pomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszerének nemi szempontjairól szóló dokumentum egyrészt a magyar elnökség által útnak indított keretstratégia kezdeti szakaszának tanulságait elemzi, másrészt konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a roma nők sajátos helyzetének javítására. Járóka Lívia több, a keretstratégia kezdeti szakasza által feltárt működési hibára mutat rá, az átláthatatlan irányítási struktúra, az elégtelen finanszírozás és a nem egyértelmű célkitűzések tekintetében. Támogattam a jelentést, hiszen javaslatai révén az előadó hangsúlyozza a kiindulási mutatók, számszerűsített célok és kimeneti indikátorok bevezetésének szükségességét is, a hatékony monitoring érdekében. Üdvözlöm továbbá, hogy a dokumentum egyedi intézkedéseket, így a rugalmas munkaidő bővítését, illetve családi adókedvezmény bevezetését irányozza elő a nagycsaládok támogatására, valamint a félbehagyott tanulmányok folytatásának támogatása, munkahelyi képzés biztosítása, és a gyermeket váró munkavállalók elbocsátása elleni fellépés révén kíván segíteni a korai iskolaelhagyó lányoknak és kiskorú anyáknak.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J'ai voté contre ce rapport car j'estime que les populations roms n'ont pas seulement des droits mais aussi des devoirs.

Le rapport demande par exemple aux États membres de mettre en place des mesures de discrimination positive pour faciliter l'accès des femmes et des hommes roms à l'emploi dans l'administration publique. C'est une dérive communautariste grave. Il est aussi question de préconiser le développement et la promotion de la langue et de la culture Roms.

Je m'oppose à ces mesures et j'ai donc voté contre ce rapport. Bien sûr, les Roms qui souhaitent s'intégrer doivent être accompagnés, mais j'estime que la question de l'intégration de ces populations doit d'abord avoir lieu dans leurs pays d'origine. La Commission européenne a alloué 17,5 milliards d'euros aux Roms et autres groupes vulnérables entre 2007 et 2013. C'est une somme considérable dont on ignore aujourd'hui la réelle utilisation: c'est ahurissant! Ces pays doivent prendre leurs responsabilités pour intégrer ces populations au lieu de les chasser hors de leurs frontières.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai voté contre le rapport de ma collègue Livia Jaroka qui souhaiterait faire peser sur les États membres une charge financière disproportionnée. Je regrette l'adoption de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen a demandé aux États membres d’améliorer la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration des Roms, qui n’ont pas produit de résultats satisfaisants jusqu’à présent. J’ai voté en faveur de cette résolution qui insiste en particulier sur la nécessité de protéger et d’inclure les femmes roms en adoptant des mesures en faveur de l’éducation, de l’emploi et de la santé. Les stratégies d’intégration des Roms doivent également permettre de lutter contre les violences envers les femmes, notamment les violences domestiques, l'exploitation sexuelle ou le trafic de personnes.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. – Le Parlement européen s’est saisi cette semaine de la question des femmes Roms et de leur discrimination. Les femmes roms étant victimes de nombreuses discriminations sur bases sexuelles et ethniques, l’adoption du rapport de la députée Jaroka est la bienvenue.

Malgré les nombreuses tentatives (avortées) de barrage de la part de la droite du Parlement, le rapport adopté prévoit bien l’inclusion de considérations sur les femmes roms dans les stratégies nationales (éradication de la violence contre les femmes et filles, et mesures spécifiques en ce qui concerne l’emploi, la santé, le logement et l’éducation), stratégies pour lesquelles elles participeront désormais à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation.

De nouveaux outils vont également être utilisés par l’Union européenne pour la mise en œuvre et le suivi des stratégies, comme l’indicateur de développement humain (IDH) et l’indicateur de l’habilitation des femmes (IFH). Les États membres sont aussi invités à mettre en place des programmes spécifiques visant l’éducation des filles et jeunes femmes roms.

J’ai voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because the situation of the Roma really needs to be addressed. The Roma continue to occupy a marginalised position in society across the EU. Women especially are at risk of a wealth of social and economic problems, including prostitution, illiteracy and HIV/Aids. This was a strong report that severely criticises the current situation of Roma woman and asks Member States to allocate sufficient funds in their Roma integration strategies to improving the situation of Roma women.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Libera circulație și mobilitatea în interiorul UE au adus în atenția multor state membre problema comunității rome, una dintre cele mai însemnate etnii, însumând aproximativ 12 milioane de persoane.

Romii acuză că sunt deseori victime ale discriminării și excluziunii sociale, trăind în condiții de sărăcie, având acces redus la servicii sociale și de sănătate, precum și la locuințe decente. Primul fenomen, deosebit de periculos, este generalizarea. Când vorbim de romi, deseori omitem să precizăm că o bună parte dintre ei sunt integrați perfect și au o viață normală și respectabilă în societate. Al doilea aspect îl reprezintă identificarea lor ca infractori, tot cu grad de generalizare. Şi aici avem de-a face cu o denaturare a adevărului, prin omisiune sau prin lipsa unor clarificări. Nu se specifică ce procent din toată comunitatea romă se încadrează la capitolul „infracțiuni”, nici natura infracțiunilor. Trebuie precizat că romii nu sunt niciunde în UE marii infractori, ci poate mici delincvenți, în schimb aceste derapaje de la lege sunt puternic mediatizate.

Ameliorarea condițiilor de viață și combaterea discriminării în cazul romilor reprezintă o responsabilitate colectivă, la nivel european. Simplul transfer de responsabilități de la un stat membru la altul nu face decât să prelungească integrarea acestei etnii.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Este relatório refere-se especificamente aos primeiros resultados do quadro europeu para as estratégias nacionais de integração das comunidades ciganas, com uma secção especialmente dedicada às mulheres, e que reclama um progresso maior na implementação das várias estratégias de inclusão, bem como um maior envolvimento e coordenação mais eficaz de todas as organizações implicadas nestes processos. O conjunto de medidas apresentadas neste sentido vem assim reforçar a integração económica e social das comunidades ciganas, numa Europa que conta com 10 a 12 milhões de ciganos.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que señala de manera muy específica las problemáticas en las que se ven sumidas las mujeres gitanas al ser víctimas de una doble discriminación por el hecho de su procedencia étnica, así como por su género. El informe recoge de manera muy detallada los problemas que pueden afectar a las mujeres gitanas, su falta de acceso a recursos educativos, desde la educación primaria a la universitaria, su acceso desigual a los mercados laborales, así como los riesgos para su salud, etc. El informe pide a la Comisión que desarrolle un sistema de monitoreo para controlar los cambios en la situación de estas mujeres, y a los Estados miembros que desarrollen acciones específicas con respecto a las mujeres gitanas en los planes nacionales de integración de población gitana. Por ello he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'Union européenne repose sur des valeurs telles que le droit des minorités et l'égalité des genres. Tous les citoyens européens doivent jouir de ces valeurs et les Roms ne font nullement figure d’exception. Toutefois, la réalité montre qu'il en va autrement. Ils font souvent l'objet de discriminations et sont dans certains cas détachés de l'économie réelle.

Il est important pour l'Union d'aider à renforcer les stratégies nationales d'intégration des Roms. Je salue ce rapport, qui vise plus spécifiquement les aspects liés au genre. En effet, la situation des femmes Roms est très souvent plus fragile que celle des hommes. Il est nécessaire de prêter une attention plus particulière aux femmes et au respect de l'ensemble de leurs droits et de les aider à mieux s'intégrer dans les lieux où elles résident.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I voted in favour though the rapporteur is heavily critical of the situation of the Roma women and asks the Member States to allocate enough funds in their national Roma integration strategies and to develop national action plans to get more Roma women working and to help get women out of poverty and misery. Substantial help has to be given to get women to access healthcare, to stop teenage pregnancies, to develop special programmes to ensure that girls stay at school, to fight violence against women and to fight prostitution.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. − Rómske komunity sa v súčasnosti nachádzajú v akomsi začarovanom kruhu chudoby a sociálneho vylúčenia. Podľa štatistík žije viac ako 90 % Rómov v extrémnej chudobe. Napriek početným snahám Európskych inštitúcií a národných vlád v poslednej dekáde zmeniť ich neblahú situáciu, životné podmienky tejto komunity sú viac ako drastické. Situácia rómskych žien je pritom ešte horšia, pretože spoločnosť v ktorej prevládajú patriarchálne a sexistické tradície nedovoľuje ženám slobodne rozhodovať o zásadných otázkach ich života. Našou úlohou však nie je kritizovať životný štýl rómskej komunity, ale navrhnúť možné riešenia neudržateľnej situácie rómskych žien. Jednou z možností, ktorú navrhla pani Járóka je aj vyčlenenie dostatku finančných prostriedkov na národné stratégie členských štátov pre integráciu Rómov a vypracovanie národných akčných plánov, ktoré by adresovali konkrétne problémy rómskych žien. Naše ambície však musia smerovať hlavne k zaisteniu rovnoprávneho postavenia Rómiek v spoločnosti. Každá žena má právo na prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a zamestnaniu. Urobme rázny koniec násiliu páchanému na ženách a prostitúcii, ktorá je bohužiaľ stále realitou v rómskych komunitách. Verím, že aj vďaka podpore špeciálnych programov cielených na rómsku mládež môžeme zaistiť, aby každé dievča chodilo do školy a získalo adekvátne vzdelanie, ktoré je predispozíciou pre úspešný štart v osobnom a v pracovnom živote.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – La situation des Roms dans l'Union européenne est connue pour être précaire. Ils sont, de manière générale, victimes de nombreuses discriminations.

Le présent rapport traite du cas particulier des femmes Roms dont la situation est encore pire que celle des hommes (inactivité, droits sexuels bafoués, dégradation de la santé, etc.). Le rapport a pour objectif de permettre une meilleure intégration des femmes Roms au sein de la société européenne. Pour cela, il propose la mise en place de programmes allant dans le sens d'une meilleure autonomie, d'un meilleur accès à l'emploi, au logement et à la santé des femmes Roms dans l'ensemble de l'Union.

J'ai soutenu ce rapport en votant en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), in writing. − There are currently 10 million Roma men, women, and children residing in the EU. They are sinking deeper into poverty and are being stripped of human rights. The Roma are victims of hate speech, hate crime, and unlawful deportation. Gender issues among the Roma are a pressing issue that must be addressed. The literacy rate of Roma women averages 68 % compared to a literacy rate of 81 % for Roma men. The Erasmus Plus programme should put more focus on the Roma population, and the Commission should set up a Roma trainee programme. Cross-border solutions are crucial due to the mobility of this ethnic group. Roma women are used to a patriarchal society, making their integration into the EU more difficult. Their integration should be focused on separately from that of Roma men. Roma women are often victims of domestic violence and marry early, limiting their education. I welcome the Councilʼs report and think that even more efforts concerning women can be made at a national level to support the Roma population. I voted in favour of this motion for a resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − Roma women are among the most vulnerable groups in the EU. They suffer because of patriarchal structures, persisting gender inequality, sexist traditions and stereotypes that prevent them from enjoying and exercising freedom of choice in fundamental issues of their life. Few women work and most of them face discrimination at their workplace. They are among the most vulnerable victims of extreme poverty, inadequate health care and illiteracy. They often fall victims of trafficking and prostitution within the EU and suffer sexual harassment and exploitation. I fully support adequate allocation of funding of appropriate programmes and strategies of the National Action Plans so as to empower Roma women to support themselves and to avoid the risk of unemployment and poverty. They need to be empowered to overcome barriers in accessing health care systems and education and to avoid early teenage pregnancies. Special programmes are needed to encourage young Roma girls to stay at school. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório sobre os aspetos relativos ao género do quadro europeu para as estratégias nacionais de integração dos ciganos, em que se saúda o relatório intercalar de 2012 da Comissão e a proposta de recomendação do Conselho de 26 de junho de 2013 sobre medidas eficazes de integração dos ciganos nos Estados-Membros, com especial incidência no acesso ao emprego, habitação e educação, e em que se exorta os Estados-Membros a adotarem medidas positivas e a incorporarem as estratégias de integração dos ciganos na sua luta contra a pobreza e a exclusão social.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − Roma women suffer extreme poverty and discrimination, and are exposed to a higher risk of trafficking, prostitution, domestic violence and exploitation. Moreover, the literacy rate and educational outcome of Roma women are significantly lower than those of Roma men and non-Roma women, and many Roma girls leave school early or never attend. I agree with the rapporteur that measures need to be developed to protect Roma women and to introduce a child poverty reduction target, as well as to identify and develop further priority actions in the field; I therefore voted in favour of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Our groupʼs position regarding Roma inclusion can be summarised as follows: combating discrimination is a precondition for true socioeconomic inclusion, by adopting a combination of a minority rights approach with an anti-discrimination approach for achieving substantive equality. We insist on Green values: free movement, equality (notably in access to rights, especially social rights), non-discrimination; elimination of unlawful practices (intra-EU expulsions, forced evictions, police violence against Roma), ensuring equal access to recourse and fight against impunity, urging the Commission to sanction Member States that do not respect EU law and the Charter; any national Roma integration strategy should be an insiderʼs approach designed by Roma for Roma which means empowerment of Roma, inclusion in the decision-making process, hiring of Roma staff/mediators in key positions at local, national and EU level; promotion of best practices; facilitation of access to funds for Roma NGOs; evaluation of the national plans, based on benchmarks and indicators established by the Fundamental Rights Agency. We must treat anti-gypsyism as we treat anti-Semitism.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Ce rapport d'initiative, qui fait référence aux premiers résultats du cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms, souligne que l'intégration est un exercice à deux voies et que tout processus d'intégration implique des responsabilités partagées. Si je partage cette idée, je ne partage pas les autres analyses des rapporteurs. Je souhaite un suivi renforcé des stratégies nationales, car si des fonds européens sont bien mis à disposition, on continue de constater des blocages aux niveaux national, régional et local, qui en limitent l'usage.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne V EÚ v súčasnosti žije viac ako 6 miliónov Rómov, v celej Európe sa ich počet odhaduje na 10 až 12 miliónov. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším podielom rómskej populácie v Európe a na základe mojich vedomostí na Slovensku aktuálne žije viac ako 350 tisíc Rómov, ktorí tvoria 6,5 % z celkového počtu obyvateľov krajiny. Najväčšia koncentrácia rómskeho etnika je na východe Slovenska (viac ako 60 % z ich celkového počtu) a najväčší podiel má Košický (31 %) a Prešovský kraj (29,3 %), odkiaľ priamo pochádzam. Keďže moje cesty v priebehu volebného obdobia viackrát viedli aj do rómskych osád a rodín, môžem zodpovedne prehlásiť, že situáciu rómskeho etnika veľmi dobre poznám a nie je mi jedno ako bývajú, ako sa vzdelávajú, aká je ich zamestnanosť a zdravotná starostlivosť. Hlasovala som za túto aktuálnu správu, lebo si myslím, že prichádza s mnohými návrhmi a systémovými opatreniami, na základe ktorých by EÚ ako celok mohla dosiahnuť prvé pozitívne úspechy, ktoré zabezpečia rovnosť v občianskych právach a rovnaký prístup k zdravotným službám, vzdelávaniu, zamestnaniu a ubytovaniu. Som presvedčená o tom, že rozumne nastavenými politikami na úrovni členských štátov EÚ dosiahneme lepšiu ekonomickú a sociálnu integráciu najpočetnejšej menšiny v EÚ – Rómov.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Podržao sam izvješće Europskog parlamenta o rodnim aspektima europskog okvira za nacionalne strategije integracije Roma. U nacionalnim strategijama za integraciju Roma posebna pozornost mora se posvetiti ženama i djeci. Romske žene nerijetko doživljavaju dvostruku diskriminaciju; zbog toga što su Romkinje, a onda i zbog toga što su žene. Posebno bih izdvojio preporuku izvješća koja se fokusira na uključivanje romskih žena, da kroz ženske organizacije i romske udruge počnu aktivnije participirati u kreiranju, implementaciji, evaluaciji i monitoringu nacionalnih strategija za Rome. One najbolje znaju koji su njihovi problemi te bi sigurno dale značajan doprinos kreiranju boljih strategija za integraciju Roma, koje nažalost još uvijek padaju test na njihovoj stvarnoj implementaciji. Romske žene su i u Republici Hrvatskoj, kao i u mnogim zemljama u kojima žive, zbog slabog obrazovanja, neuključenosti u formalne oblike rada i specifičnog načina života još uvijek u većoj ili manjoj mjeri marginalizirane — što ekonomski, što kulturološki. Nadam se kako će ova preporuka Parlamenta osigurati da se romskim ženama osigura značajniji prostor u nacionalnim strategijama za integraciju Roma i kako ćemo uspjeti tim ženama osigurati veći stupanj društvene uključenosti, na dobrobit i njih, ali i cijeloga društva i država članica.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour of this resolution as I support the societal integration of the Roma, particularly Roma women.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Podržala sam ovo izvješće jer smatram da treba nadvladati sve predrasude koje doprinose izoliranju Roma u društvenim zajednicama, ali smatram da i sami Romi moraju doprinijeti procesu uključivanja u društvo, a posebice njihovi legitimno izabrani predstavnici. Prema procjenama u Hrvatskoj živi i do 30 000 Roma, a glavni problem s kojim se susreću Romi u Hrvatskoj su siromaštvo i nezaposlenost koja je posebno izražena kod žena. Romi su narod koji još uvijek većinom živi u krugu društva i tradicije romskog naroda, a društvo ih ne prihvaća najbolje te se Romi zbog toga teže ili nikako ne integriraju u društvo. Zanimljiv je i podatak da prvi pisani dokument iz 1362. u kojemu se prvi puta spominju Romi u Hrvatskoj potječe iz Dubrovnika iz kojega dolazim. Ovim putem bih čestitala izvjestiteljici Járóka na vrlo korektnom izvješću te je dobro da je istaknut naglasak protiv diskriminacije žena Roma, a posebna pozornost se usmjerava na obrazovanje i uključenost u društvo koji su jedan od glavnih problema romske zajednice u EU-u.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − Once again here, I believe we are voting on an issue where a one-size-fits-all approach at EU level will not generate the best outcome. I believe that Member States should be able to formulate their own Roma inclusion policies to effectively tackle the problems of inclusion and integration they face.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du texte du rapporteur. Je me joins à lui pour demander à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les droits fondamentaux des femmes et des enfants roms soient respectés, et à ce que les femmes et les filles roms - également par des campagnes de sensibilisation - soient informées de leurs droits au titre des législations nationales en vigueur sur l'égalité des genres et les discriminations, ainsi que de lutter davantage contre les traditions patriarcales et sexistes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A integração social é uma pedra basilar das sociedades atuais. Este relatório de iniciativa mostra os primeiros resultados das estratégias nacionais de integração para a etnia cigana, um grupo vulnerável que sofre atropelos constantes. O Parlamento Europeu pede, assim, que haja um esforço maior na implementação de políticas nacionais de integração, com a participação de organizações não-governamentais e da sociedade civil. Apela também para as mesmas políticas terem em atenção as mulheres ciganas, muitas das vezes vítimas maiores desta exclusão social. Sou favorável à aprovação deste relatório de iniciativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția referitoare la aspectele de gen în contextul strategiilor naționale de integrare a romilor. Riscul de sărăcie pentru femeile de etnie romă îl depășește pe cel al bărbaților de etnie romă iar familiile de romi cu patru sau mai mulți copii sunt supuse unui risc mai mare de sărăcie în UE. Integrarea romilor este o problemă europeană, ce trebuie abordată la nivel european și nu doar prin strategii naționale de integrare a romilor.

Solicităm Comisiei și statelor membre să creeze un sistem specific de îndrumare și de asistență școlară pentru tinerii romi, prin intermediul educației publice și al serviciilor sociale, de la vârsta preșcolară până la universitate, acordând o atenție deosebită aspectelor legate de gen. Solicităm statelor membre să elaboreze programe specifice pentru ca fetele și tinerele de etnie romă să continue școala primară, secundară sau învățământul superior, și să instituie acțiuni speciale pentru mamele adolescente și pentru fetele care au părăsit timpuriu școala și să sprijine urmarea fără întrerupere a studiilor, subvenționând încadrarea lor în câmpul muncii și oferind formare la locul de muncă. Invităm statele membre să combată segregarea teritorială, evacuările forțate și lipsa de locuințe cu care se confruntă bărbații și femeile rome și să stabilească politici eficiente și transparente în materie de locuințe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Ovo izvješće fokusirano je na strategiju integracije Roma, posebice na aspekt integracije sa rodne perspektive, na način da poziva Europsku komisiju i države članice Unije da usvoje i implementiraju zakone koji se protive diskriminaciji. Posebna pažnja u izvješću poklanja se stambenom zbrinjavanju Roma te nedavnim slučajevima deložacija romske populacije u pojedinim državama članicama EU-a.

Iako je neosporna činjenica da određene države članice imaju problem sa socijalnom inkluzijom romske populacije, smatram da je prije stavljanja naglaska na rodni aspekt ovog problema potrebno ustanoviti sveobuhvatnu strategiju uključivanja i integriranja Roma u društvo uzimajući u obzir specifičnost svake države članice u navedenom segmentu, s obzirom na to da se problem romske populacije značajno razlikuje u različitim državama članicama Unije.

Stoga sam glasovala protiv, jer smatram da je ovo problem koji treba ostati u isključivoj nadležnosti država članica Unije, koje jedine mogu donijeti kompetentnu odluku o najprimjerenijim metodama i sredstvima rješavanja ovog specifičnog problema.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), schriftlich. Ich habe gegen den Bericht gestimmt, da er wie der Estrela-Bericht das ungeborene Leben nicht schützt. Die anderen Teile der Entschließung sind überwiegend vertretbar.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (EFD), schriftelijk. − Het zat er natuurlijk aan te komen dat dit Parlement zich vroeg of laat ook geroepen zou voelen om naast honderd andere aspecten van het onmiskenbare Roma-probleem ook de gender-gerelateerde problematiek te bestuderen. Of het allemaal iets uitmaakt, daar durf ik heel oprecht aan twijfelen.

We zitten immers met een levensgroot taboe, een ziekte van politieke correctheid die ons blijkbaar niet toelaat de vraag te stellen in hoeverre de Roma zélf aansprakelijk zijn voor wat hen overkomt? Ook tegenover de Roma-gemeenschappen moeten dwingende maatregelen worden genomen, en niet in de laatste plaats de schoolplicht voor jongens én meisjes worden afgedwongen. Anders zal het probleem onoplosbaar blijven.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Je me suis opposé à ce rapport qui, à mon sens, n'aurait jamais dû voir le jour. Le Parlement européen donne une image très négative lorsqu'il crée des tensions et polémiques inutiles sur un sujet aussi sensible que l'intégration des Roms et l'égalité entre les hommes et les femmes. Pourquoi traiter de manière séparée l'égalité des sexes dans les communautés Roms, alors que les inégalités sont flagrantes et généralisées, peu importe le pays ou l'origine? C'est d'une stratégie globale que nous avons besoin pour mettre fin à des pratiques d'un autre âge qui sont inacceptables et rétrogrades, et non d'un rapport d'initiative qui stigmatise une communauté et met en lumière un phénomène qui ne lui est pas propre. Mon vote négatif ne constitue donc pas un refus d'égalité des sexes, mais un refus que le Parlement se saisisse d'une question pour laquelle son action n'est pas pertinente et n'apporte aucune valeur ajoutée.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Na sequência das conclusões do Conselho sobre um quadro da UE para uma Estratégia Nacional de Integração dos Ciganos, em 2011, e a avaliação da CE das estratégias nacionais, a Comissão FEMM decidiu elaborar um relatório de iniciativa, a fim de destacar que a perspetiva de género deve ser reforçada. Sabemos que as mulheres ciganas enfrentam discriminações múltiplas em razão do sexo e origem étnica no acesso ao emprego, à educação, à saúde, aos serviços sociais, tendo uma tomada de decisão limitada e muitas vezes são vítimas de racismo, preconceito e estereótipos. Este relatório elabora algumas recomendações, solicitando, por exemplo, aos Estados-Membros que erradiquem a violência contra mulheres e meninas, abordando o tráfico de mulheres e raparigas ciganas, convidando os Estados-Membros a desenvolverem programas específicos para assegurar que as raparigas, mulheres e jovens ciganos permanecem no ensino primário, secundário e superior. O relatório solicita também aos Estados-Membros que desenvolvam estratégias de combate à discriminação, a fim de prevenir e condenar o comportamento racista nos serviços públicos e no mercado de trabalho em particular. Votámos a favor.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad