Index 
 Zurück 
 Vor 
 Vollständiger Text 
Verfahren : 2013/0188(CNS)
Werdegang im Plenum
Entwicklungsstadium in Bezug auf das Dokument : A7-0376/2013

Eingereichte Texte :

A7-0376/2013

Aussprachen :

PV 10/12/2013 - 22
CRE 10/12/2013 - 22

Abstimmungen :

PV 11/12/2013 - 4.22
CRE 11/12/2013 - 4.22
Erklärungen zur Abstimmung

Angenommene Texte :

P7_TA(2013)0573

Ausführliche Sitzungsberichte
Dienstag, 10. Dezember 2013 - Straßburg Überprüfte Ausgabe

22. Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung (Aussprache)
Video der Beiträge
Protokoll
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση επί της εκθέσεως του κ. George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα [COM(2013)0348 - C7-0200/2013 - 2013/0188(CNS)] (A7-0376/2013)

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, Raportor. − Domnule comisar, stimați colegi, doresc să mulțumesc în primul rând atât colegilor mei, shadow rapporteurs, cât și Comisiei Europene pentru colaborare. Mulțumesc, de asemenea, Comitetului Economic și Social pentru avizul de care am încercat să țin cont în elaborarea propriului raport.

Prin intermediul propunerii sale din 12 iunie 2013, Comisia Europeană a propus extinderea schimbului automat de informații între administrațiile fiscale ale statelor membre ale Uniunii Europene, ca parte a luptei intensificate împotriva evaziunii fiscale. În cadrul acestei propuneri, dividendele, câștigurile de capital, toate celelalte forme de venituri financiare și soldurile conturilor vor fi adăugate la lista de categorii care fac obiectul schimbului automat de informații în cadrul Uniunii Europene. Această măsură ar urma și ar permite să realizeze în Uniunea Europeană cel mai vast sistem de acest gen din lume.

Prin această propunere, alături de Directiva Uniunii Europene privind impozitarea economiilor și Directiva deja existentă privind cooperarea administrativă, pe care propunerea actuală intenționează să le modifice, statele membre vor face schimb de un volum la fel de mare de informații precum cel pe care s-au angajat să îl realizeze cu Statele Unite, în conformitate cu legea americană a conformității fiscale și conturilor deschise în străinătate, așa-numitul FACTA.

Susțin, de asemenea, pe deplin propunerea Comisiei și consider că aceasta respectă atât planul de acțiune privind frauda și evaziunea fiscală, cât și poziția Parlamentului European exprimată în raportul său referitor la combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale.

În perioadă de criză, când cetățenii europeni se confruntă deseori cu creșteri de impozite, este vital să se abordeze probleme legate de fraudă și evaziune fiscală. Aceasta provoacă pierderi estimate la un trilion de euro pe an, ceea ce reprezintă un cost aproximativ de 2 000 de euro pe an pentru fiecare cetățean european.

Directiva răspunde, de asemenea, cererilor formulate de câteva state membre privind încheierea unui așa-numit FACTA al Uniunii Europene, în urma unor acorduri bilaterale între unele state membre și Statele Unite ale Americii. Propunerea este, de asemenea, în acord cu inițiativele la nivelul OCDE, G8, G20 la nivel mondial și vine în completarea acestora.

Pentru a răspunde mai bine provocărilor actuale, am propus câteva îmbunătățiri, în special în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private. Consider că schimbul de informații trebuie să respecte legislația în vigoare a Uniunii Europene privind protecția datelor, în special având în vedere caracterul sensibil al acestei chestiuni și recentele evoluții internaționale.

De asemenea, consider că, odată cu intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia trebuie să negocieze, în numele Uniunii Europene, acorduri cu țările terțe privind schimbul automat de informații după modelul politicii comerciale a Uniunii Europene. Practic, negocierile cu Statele Unite privind FACTA ar fi fost, cred, mai avantajoase pentru Uniunea Europeană și statele membre dacă Comisia, cu mandat din partea statelor membre, ar fi fost negociatorul din partea Uniunii Europene.

În același timp, statele membre ar trebui să se asigure de aplicarea eficientă a directivei, prin mobilizarea tuturor resurselor umane, tehnologice și financiare necesare, luând în considerare volumul și complexitatea informațiilor care fac obiectul schimbului automat.

Nu în ultimul rând, cred că este necesar ca statele membre să utilizeze sancțiuni pentru a obține aceste informații atât de necesare.

Doresc, de asemenea, să pledez pentru adoptarea și punerea în aplicare rapidă a propunerii, respectând calendarul propus de Comisie, pentru că Uniunea Europeană are ocazia de a fi lider în ceea ce privește stabilirea unui standard mondial pentru schimbul automat de informații. De aceea, regret poziția Grupului PPE, prin intermediul căreia se încearcă diluarea propunerii Comisiei. Schimbul automat de informații reprezintă o metodă eficientă de a lupta împotriva evaziunii fiscale, iar amendamentul 17 dăunează propunerii Comisiei, dar și credibilității Parlamentului European. Este contradictoriu să vorbim de un schimb automat de informații și să introducem, în același timp, mențiunea „dacă aceste informații sunt disponibile”. Înțeleg raționamentul care stă în spatele amendamentului, însă nu pot înțelege susținerea întregului Grup PPE pentru această direcție și, de aceea, nu voi susține acest amendament.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Vice-President of the Commission. − Madam President, I would like to thank Mr Cutaş for his active work on the Commission proposal of June 2013. As you know, since then, with the backing of the G8 and G20, the automatic exchange of information has emerged as a new global standard. But the work is not yet done. I would therefore like to request you to fully support the main aim of the proposal, which is to bring a broader range of financial information within the scope of the automatic exchange of information.

Certain amendments in the report adopted by the Committee on Economic and Monetary Affairs depart slightly from this objective. I believe that, in order to ensure a coherent approach at EU level, it is crucial that Member States should not be able to differ in terms of the amount of information that they provide automatically to each other. The European Parliament has always been very supportive towards the mandatory exchange of information and it cannot afford to give half-hearted support to the work on a global standard for automatic exchange of information.

Most Member States have confirmed their support for such a global standard. We are actively participating in the OECD work on the global standard and, as a result, the standard now takes on board most of the EU concerns. The OECD’s aim is to present the global standard to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors at the meeting scheduled for next February. The Commission’s proposal that we are discussing today would provide a suitable legal basis to implement the global standard within the EU. Work on this proposal must therefore continue in parallel with the work at the OECD so that the EU can lead the way by adopting the global standard via the directive, once it has been approved by the G20.

The proposal for a directive will also have to take account of the concerns recently expressed by the European Data Protection Supervisor. Although the Commission shares the concerns of Parliament on the need to ensure adequate protection of personal data, we do not consider it necessary to overload the legal text with references to EU data protection rules. The question of data protection is already tackled by relevant prohibitions in the existing directive which are also applicable to the current proposal. Having said this, we are currently considering how best to take account of the European Data Protection Supervisor’s comments, and have also brought them to the attention of the Council, as Member States would also have to take them on board in their individual arrangements on automatic information exchange with third countries.

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa, talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon valmistelija. − Arvoisa puhemies, EU-kansalaiset ovat saaneet viime vuosien aikana kokea osansa maailman finanssimyllerryksestä, sitä seuranneesta pitkittyneestä taantumasta ja unionin velkakriisistä.

Niistä on seurannut säästöpäätöksiä, joita istuvat hallitukset eri puolilla unionia ovat karvain mielin joutuneet tekemään, jotta jäsenvaltioiden talous saataisiin oikealle tielle. Samaan aikaan veropetokset ja veronkierto ovat aiheuttaneet EU-alueella noin tuhannen miljardin euron tulonmenetykset vuodessa – järkyttävät 2 000 euroa joka ikistä EU-kansalaista kohti.

Tätä taustaa vasten komission esitys ja sitä tukeva parlamentin mietintö automaattisen tietojenvaihdon saattamisesta unionin veroviranomaisten käyttöön on erittäin tarpeellinen. Tällä säädöksellä tukittaisiin porsaanreikiä, kun myös osingot, pääomavoitot, kaikki taloudelliset tuotot ja tilisaldot lisättäisiin automaattisen tietojenvaihdon piiriin.

Sen sijaan on pohdittava huolella, onko syytä yhtyä esittelijän näkemykseen, jonka mukaan komission olisi neuvoteltava yksin kolmansien maiden kanssa tietojenvaihtosopimuksista. Nykyinen käytäntö jäsenvaltioiden välisistä neuvotteluista saattaisi olla riittävä.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Nitras, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! W związku z pogłębianiem się integracji w zakresie swobodnego przepływu kapitału potrzebujemy również skutecznego i zautomatyzowanego systemu wymiany informacji o opodatkowaniu tego kapitału. Bez otrzymywania informacji z innych państw członkowskich pojedyncze państwo nie jest w stanie skutecznie zarządzać swoim wewnętrznym systemem podatkowym, szczególnie w odniesieniu do podatków bezpośrednich. Rozszerzenie zakresu wymiany informacji o nowe kategorie, co proponuje projekt dyrektywy – o kategorie oczywiście dochodów kapitałowych, takie jak dywidendy czy zyski kapitałowe – uważam za pożyteczne z punktu widzenia efektywności ściągalności podatków.

W komisji ECON udało się nam moim zdaniem udoskonalić oryginalną propozycję Komisji. W swoim wystąpieniu chciałbym wskazać szczególnie te poprawki, które uważam za ważne. Zwróciliśmy uwagę na niewystarczającą precyzyjność definicji prawnych poszczególnych kategorii dochodów i kapitału, które objęte zostaną automatyczną wymianą informacji w ramach nowelizacji dyrektywy. Nieprecyzyjność definicji może wywołać szereg problemów, ponieważ trudności interpretacyjne i wieloznaczność pojęć będą utrudniały skuteczne wypełnianie swoich obowiązków przez organy podatkowe. Co więcej, brak klarowności może powodować, że zakres przedmiotowy nowelizacji może częściowo pokrywać się z zakresem przedmiotowym innych dyrektyw.

Drugim ważnym elementem wniosku, w którym komisja ECON zajęła stanowisko, jest przedstawienie w oryginalnej propozycji tzw. warunku dostępności. Warunek dostępności pozwala państwom członkowskim zachować pewien zakres uznaniowości w zakresie wymiany informacji podatkowej. Powołując się na ten warunek (przy istnieniu jednak pewnych obwarowań), dane państwo może nie wymienić informacji na temat kategorii, jeżeli nie prowadzi dla niej rejestru dla własnych celów podatkowych. Nie wszystkie państwa członkowskie dysponują dzisiaj informacjami o wszystkich kategoriach dochodu i majątku wymienionych w dyrektywie. Dlatego wydaje mi się, że zbyt wczesne usunięcie warunku dostępności może generować nieadekwatne koszty.

Za niezwykle cenną uwagę – ostatnia uwaga – uważam poprawkę autorską pana posła Cutaşa dotyczącą udzielenia Komisji Europejskiej mandatu do negocjacji z państwami trzecimi ram umów o automatycznej wymianie informacji. Uważam, że ta poprawka, wymagająca od państw członkowskich rezygnacji z części kompetencji, wzmocni jednolity rynek i tym samym międzynarodową pozycję negocjacyjną.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson, för S&D-gruppen. – Fru talman! Låt mig börja med att betona att det är positivt att insatserna mot skattebedrägerier, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering nu förstärks i snabbt takt. Detta arbete är helt nödvändigt för att skapa rättvisa spelregler och för att förstärka statsfinanserna. Ett kraftigt minskat skattefusk är en avgörande nyckel till att på ett hållbart sätt kunna få igång tillväxten och jobbskapandet i den europeiska ekonomin.

I mina ögon är kommissionens förslag om att utöka automatiskt informationsutbyte mycket bra. Det ligger i linje med internationell utveckling på området – inte minst FATCA-processen. Det ställer högst rimliga transparenskrav på medlemsländerna. Det effektiviserar utbytet av data genom att utgå från en enhetlig europeisk modell. De enda förändringar som behövs är mindre tillägg rörande integritet, sanktioner, resurser och kommissionens fortsatta roll på området. Sådana skrivningar röstades också igenom i utskottet.

Mot denna bakgrund är det mycket förvånande att ett stort antal ledamöter här i parlamentet faktiskt försöker urvattna förslaget. De vill att medlemsländerna ska kunna göra egna tolkningar av vilken information som ska utbytas samt att medlemsländerna ska kunna avstå från att utbyta vissa typer av information. Som jag ser det vore en sådan försvagning mycket olycklig. Resultatet blir ett mindre effektivt system som delvis skulle strida mot FATCA-modellen. Det är inte vad Europa behöver. De enda som skulle vinna på detta är skattefuskarna.

Jag uppmanar därför ledamöterna som förespråkar dessa försvagningar att ompröva sin position. Om parlamentet ska upprätthålla sin trovärdighet i kampen mot skattefusk kan linjen inte vara att underminera de förslag som läggs fram.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, för ALDE-gruppen. – Fru talman! Finanskrisen har väckt ilska över försvunna och undanhållna skatteintäkter. Skatt är inte endast längre en nationell fråga.

I tider av åtstramning och kris krävs solidaritet av alla. Vi måste alla betala vår del. Ingen ska komma undan med smarta gränsöverskridande lösningar. Det är viktigt att öka skatteintäkterna, klara välfärden, bistå företagande, understödja jobb och tillväxt.

Jag tror därför att det är riktigt att vi behöver en stark EU-ram för att förstärka kampen mot skattebedrägerier och skatteflykt. Jag välkomnar därför det här direktivet och det utökade direktivet.

Det är positivt att det automatiska informationsutbytet ändras så att inkomster och kapital utvidgas till att omfatta tillgångar och kapitalinkomster på finansiella konton. Det är också viktigt att i nästa steg genomföra automatiskt utbyte av information mellan EU och tredje land, bl.a. just USA.

Slutligen har Alde, den liberala gruppen, lagt fram ändringsförslag där vi hänvisar till ett yttrande från Europeiska datatillsysnmyndigheten (European Data Protection Supervisor). Tyvärr kom EDPS med sitt yttrande samma dag som vi röstade i ekonomiutskottet, varför detta inte kunde beaktas i betänkandet.

I våra ändringsförslag 27–31 har vi därför lagt fram förslag som ska förstärka den enskilda individens rätt till skydd för sina personuppgifter. Detta är i linje med EDPS yttrande.

Mr Commissioner, you raised this issue in your comments, but I do think we need more protection for individuals in this text and therefore I hope that you can support it. You said that it does not belong here, it is not needed, but in these days when this protection is under fire and called into question I do hope that you can support these amendments.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, em nome do Grupo Verts/ALE. – Senhora Presidente, para combater a fraude fiscal, os remédios que se costumam apontar é acabar com os paraísos fiscais ou acabar com as jurisdições da ocultação dos dividendos e das mais-valias. Como sabemos que isso não é politicamente fácil de fazer, as soluções ficam sempre adiadas para o futuro e nunca se conseguem implementar agora. Mas o que nós podemos fazer, e podemos fazer agora, é acabar com o oxigénio, ou seja, tirar o oxigénio a estes mecanismos de fuga aos impostos. Como? Acabando com a opacidade na troca de informações. É isso que a proposta da Comissão se propõe a fazer e é isso que o trabalho que fez o nosso colega Cutaş no nosso relatório de consulta propõe manter, ou seja, que a informação seja automaticamente transferida entre Estados-Membros da União para que os proventos de empresas nuns países da União não se possam esconder nos outros e eu vejo aqui muitos colegas que dizem que estão a favor disto, mas depois apresentam alterações nas quais se criam buracos na legislação, que vão permitir fazer exatamente isto.

Meus caros colegas, é preciso saber de que lado estamos, se estamos do lado do cidadão comum que vê os impostos para a escola, para o hospital ou para o jardim serem ocultados ou se estão do lado das grandes empresas que fogem de país para país na União.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospođo predsjednice, podržavam ove dopune direktive i proširivanje obuhvata sustava automatske razmjene podataka između poreznih uprava država članica na prihode od dividendi, kapitalne dobitke i ostale oblike prihoda od financijske imovine i to od 1. 1. 2015.

Sustav razmjene informacija između poreznih uprava važan je instrument za sprečavanje porezne evazije i borbu protiv prijevara. Prepreka za njegovu potpunu implementaciju često je bankovna tajna i zaštita osobnih podataka, što treba uzeti u obzir.

Međutim, gubitci u državama članicama zbog utaje poreza dosežu tisuću milijardi eura godišnje. U ovim vremenima fiskalne konsolidacije koja znači rezanje plaća, otpuštanje, smanjivanje mirovina i socijalnih davanja na rashodnoj strani, a povećanje poreznih stopa na prihodnoj strani, izuzetno je važno usmjeriti se na potpuno naplatu propisanih poreza, a ne na uvođenje novih i povećanje postojećih.

Ova dopuna direktive dio je ispunjavanja ciljeva iz akcijskog plana borbe protiv poreznih prijevara i izbjegavanja plaćanja poreza koji je donesen u prosincu 2012. Akcijskim planom istaknuto je da je uz razmjenu informacija važna i razmjena iskustava i znanja između poreznih uprava država članica za administrativno jačanje u borbi protiv porezne evazije, te to posebno podržavam.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE). - Madame la Présidente, avec la crise, les débats autour de la fraude fiscale ont pris une tournure morale, voire moralisatrice. Il y a des indignations bien légitimes; pour autant, je ne pense pas qu'un législateur sérieux doive faire fi de principes au nom d'un impératif qui prime tous les autres.

Si l'échange automatique d'informations dans le domaine fiscal devient la norme et la règle internationale, il n'y a rien de plus naturel pour l'Union européenne que d'y participer. Mais la méthode qui consiste à refuser tout débat sérieux a de quoi rendre sceptique.

Il existe des contradictions étonnantes dans le texte que le Parlement européen s'apprête à voter. Voilà pourquoi nous avons déposé des amendements.

Savez-vous, chers collègues, que l'échange automatique, qui est imposé entre les États membres, n'est pratiqué sur le plan intérieur dans les États membres que dans la moitié de ceux-ci? En d'autres termes, nous introduisons là un déséquilibre fondamental entre ce qui est pratiqué à l'intérieur des États membres et ce qui est pratiqué entre les États membres au sein de l'Union. Chers collègues, toute notre activité législative – je dirais même notre raison d'être – consiste pourtant à éliminer ce genre de discrimination.

Autre exemple, je m'étonne qu'il devienne tout d'un coup obligatoire de communiquer les soldes de tous les comptes, alors qu'il s'agit d'échanger les données sur le revenu. Or, jusqu'à preuve du contraire, un solde de compte ne constitue pas un revenu.

Un dernier mot sur la notion d'informations disponibles à échanger. Contrairement au rapporteur, je pense qu'il est nécessaire de maintenir la disposition actuelle concernant les fonds. Nous allons créer un système ingérable qui aboutira à une confusion totale. Pour tous ceux qui ne veulent pas me croire, je signalerai que l'échange automatique en matière de fiscalité de l'épargne connaît déjà des ratés innombrables. Mais je sais que c'est un tabou de l'affirmer. Je le dis quand même, "à l'impossible, nul n'est tenu".

 
  
 

Διαδικασία "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Boj proti daňovým únikom a podvodom je nielen otázkou štátnych príjmov, ale aj otázkou spravodlivosti. V súčasnom ťažkom období musia slušní poctiví daňovníci znášať kompenzáciu strát spôsobených špekulantmi, ktorí parazitujú a bohatnú na dierach v legislatíve daňových systémov.

V Európskej únii takto strácame ročne okolo jednej miliardy eur. Preto je našou povinnosťou urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme toto okrádanie slušných ľudí eliminovali.

Rozšírenie štruktúry informácií, ktoré si majú od roku 2015 členské štáty automaticky vymieňať, o ďalšie kategórie príjmov a majetku, a to o dividendy, zisky zo scudzenia majetku, ostatné, doposiaľ nedefinované finančné príjmy a zostatky na účtoch, majú podľa názoru Európskej komisie pomôcť zmenšiť priestor využívaný na nezdaňovaný presun ziskov.

Preto aj členské štáty podporujú navrhované rozšírenie takejto automatickej výmeny informácií medzi daňovými úradmi štátov Únie a rovnaký postoj, vážení kolegovia, očakávajú aj od nás.

 
  
 

(Τέλος παρεμβάσεων με τη διαδικασία "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Vice-President of the Commission. − Madam President, my thanks to all the Members who have intervened in this debate, thank you for your views. I think we should be very proud of the role played by the EU in securing the very remarkable commitments made by world leaders to improve global tax governance. I think that now we need to demonstrate that we can continue to use the EU dimension to act as the EU with a single voice to pursue the consequences of these agreements that were reached, thanks to our support and to our initiatives.

I therefore ask the Members of this Parliament and all the groups to give their strong support to our proposal which is based on mandatory automatic exchange of information without the condition of availability. I think we need to trust these mechanisms to improve the efficiency of our tax administrations for the exchange of information, and of course I think the interpretation should be based on the common framework and not on the different national laws. I hope Parliament will support these views and we can have these new measures adopted as soon as possible.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş, Raportor. − Doamnă președintă, domnule comisar, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au avut o contribuție pozitivă la raport.

Eu spun încă o dată că ne aflăm încă într-un context de criză, în care cetățenii onești și întreprinderile mici și mijlocii plătesc impozite împovărătoare. Pe de altă parte, nu suntem capabili să impozităm unele firme mari, transfrontaliere, care eludează sistemul fiscal al statelor membre. De aceea este o situație profund injustă, iar propunerea Comisiei privind schimbul automat de informații este un pas important pentru remedierea acesteia.

Practic, Consiliul European din iunie 2013 a cerut în mod expres Comisiei să vină cu această propunere, în contextul în care schimbul automat de informații a devenit o prioritate la nivel global. În contextul în care există consens la nivel de Consiliu, va fi destul de greu de explicat de ce Parlamentul European, reprezentant al cetățenilor europeni, pune condiții care merg împotriva scopului acestuia. Sper, însă, că votul de mâine va întări poziția Comisiei și va oferi posibilitatea unei implementări rapide a directivei.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013, στις 12.30.

 
Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen