Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 10. prosince 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Oprava k přijatému textu: viz zápis
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Předložení dokumentů: viz zápis
 5.Program Práva a občanství na období 2014–2020 - Program Spravedlnost na období 2014–2020 (rozprava)
 6.Mechanismus civilní ochrany (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Program Spravedlnost na období 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys) (hlasování)
  7.2.Program Práva a občanství na období 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz) (hlasování)
  7.3.Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler) (hlasování)
  7.4.Dohoda EU-Maroko o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez) (hlasování)
  7.5.Úmluva MOP o bezpečnosti při používání chemických látek při práci (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck) (hlasování)
  7.6.Nedovolená výroba střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon) (hlasování)
  7.7.Dohoda mezi EU a Čínou o změnách koncesí v listinách Bulharska a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k EU (A7-0332/2013 - Helmut Scholz) (hlasování)
  7.8.Dovoz hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a vyšší cla, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (A7-0427/2013 - Vital Moreira) (hlasování)
  7.9.Dohoda EU-Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny) (hlasování)
  7.10.Dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2014–2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover) (hlasování)
  7.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/001 FI/Nokia, Finsko (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (hlasování)
  7.12.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/003 DE/First Solar, Německo (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky) (hlasování)
  7.13.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2012/011 DK/Vestas, Dánsko (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski) (hlasování)
  7.14.Jednání o dohodě o strategickém partnerství EU-Kanada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle) (hlasování)
  7.15.Rámec pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí (A7-0343/2013 - Kay Swinburne) (hlasování)
  7.16.Kosmická průmyslová politika EU (A7-0338/2013 - Angelika Niebler) (hlasování)
  7.17.Uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera) (hlasování)
  7.18.Stanovisko k hodnotící zprávě o sdružení BEREC a Úřadu BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart) (hlasování)
  7.19.Společná rybářská politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust) (hlasování)
  7.20.Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury (A7-0413/2013 - Struan Stevenson) (hlasování)
  7.21.Hlubinné populace v severovýchodním Atlantiku a rybolov v mezinárodních vodách (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis) (hlasování)
  7.22.Mechanismus civilní ochrany (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini) (hlasování)
  7.23.Smlouvy o úvěru na bydlení (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (hlasování)
  7.24.Dovozy rýže pocházející z Bangladéše (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (hlasování)
  7.25.Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (hlasování)
  7.26.Stanovení kritérií vymezujících, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech (hlasování)
 8.Slavnostní zasedání – Mali
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Genderové aspekty evropského rámce pro vnitrostátní strategie na začlenění Romů (A7-0349/2013 - Lívia Járóka) (hlasování)
  9.2.Rozvoj a budování státu v Jižním Súdánu (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser) (hlasování)
  9.3.CARS 2020: vstříc konkurenceschopnému a udržitelnému automobilovému průmyslu v Evropě (A7-0391/2013 - Franck Proust) (hlasování)
  9.4.Sexuální a reprodukční zdraví a práva (A7-0426/2013 - Edite Estrela) (hlasování)
  9.5.Dobrovolnictví a dobrovolná činnost v Evropě (A7-0348/2013 - Marco Scurria) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
  10.1.Program Spravedlnost na období 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
  10.2.Program Práva a občanství na období 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
  10.3.Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
  10.4.Dohoda EU-Maroko o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  10.5.Úmluva MOP o bezpečnosti při používání chemických látek při práci (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
  10.6.Nedovolená výroba střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
  10.7.Dohoda mezi EU a Čínou o změnách koncesí v listinách Bulharska a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k EU (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
  10.8.Dovoz hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a vyšší cla, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
  10.9.Dohoda EU-Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu: protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
  10.10.Dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2014–2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  10.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/001 FI/Nokia, Finsko (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
  10.12.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/003 DE/First Solar, Německo (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
  10.13.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2012/011 DK/Vestas, Dánsko (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
  10.14.Jednání o dohodě o strategickém partnerství EU-Kanada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
  10.15.Rámec pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
  10.16.Kosmická průmyslová politika EU (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
  10.17.Uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
  10.18.Stanovisko k hodnotící zprávě o sdružení BEREC a Úřadu BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
  10.19.Společná rybářská politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
  10.20.Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
  10.21.Hlubinné populace v severovýchodním Atlantiku a rybolov v mezinárodních vodách (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
  10.22.Mechanismus civilní ochrany (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
  10.23.Smlouvy o úvěru na bydlení (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  10.24.Dovozy rýže pocházející z Bangladéše (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  10.25.Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  10.26.Stanovení kritérií vymezujících, kdy sběrový papír přestává být odpadem ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES o odpadech
  10.27.Genderové aspekty evropského rámce pro vnitrostátní strategie na začlenění Romů (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
  10.28.Rozvoj a budování státu v Jižním Súdánu (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
  10.29.CARS 2020: vstříc konkurenceschopnému a udržitelnému automobilovému průmyslu v Evropě (A7-0391/2013 - Franck Proust)
  10.30.Sexuální a reprodukční zdraví a práva (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
  10.31.Dobrovolnictví a dobrovolná činnost v Evropě (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Výklad jednacího řádu: viz zápis
 14.Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu (rozprava)
 15.Společná pravidla a postupy pro provádění nástrojů pro vnější činnost Unie - Nástroj stability - Nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě - Nástroj partnerství pro spolupráci s třetími zeměmi - Zřízení finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci - Evropský nástroj sousedství - Nástroj předvstupní pomoci (rozprava)
 16.Oprava k přijatému textu: viz zápis
 17.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu): viz zápis
 18.Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013 (rozprava)
 19.Lidská práva ve světě v roce 2012 a politika Evropské unie v této oblasti (rozprava)
 20.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) (rozprava)
 21.Úmluva MOP o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti (rozprava)
 22.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní (rozprava)
 23.Výroční zpráva o politice EU v oblasti hospodářské soutěže (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (3174 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (10528 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí