Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 10. detsember 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Vastuvõetud teksti parandused (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Õiguste ja kodakondsuse programm ajavahemikuks 2014–2020 - Õigusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 (arutelu)
 6.Kodanikukaitsemehhanism (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Õigusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys) (hääletus)
  7.2.Õiguste ja kodakondsuse programm ajavahemikuks 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz) (hääletus)
  7.3.Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova suhtes (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler) (hääletus)
  7.4.ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez) (hääletus)
  7.5.ILO kemikaalide tööl kasutamise turvalisust käsitlev konventsioon (konventsioon nr 170) (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck) (hääletus)
  7.6.Tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ebaseaduslik valmistamine ja nendega ebaseaduslik kauplemine (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon) (hääletus)
  7.7.ELi ja Hiina vaheline leping seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria ja Rumeenia loendis nende ELiga ühinemise käigus (A7-0332/2013 - Helmut Scholz) (hääletus)
  7.8.Teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha import ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimaksud (A7-0427/2013 - Vital Moreira) (hääletus)
  7.9.ELi ja Côte d'Ivoire'i vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny) (hääletus)
  7.10.Teatavate kalandussaaduste import Kanaari saartele aastatel 2014–2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover) (hääletus)
  7.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/001 FI/Nokia, Soome (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (hääletus)
  7.12.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksamaa (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky) (hääletus)
  7.13.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2012/011 DL/Vestas, Taani) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski) (hääletus)
  7.14.ELi ja Kanada strateegilise partnerluslepingu üle peetavad läbirääkimised (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle) (hääletus)
  7.15.Pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik (A7-0343/2013 - Kay Swinburne) (hääletus)
  7.16.ELi kosmosetööstuse poliitika (A7-0338/2013 - Angelika Niebler) (hääletus)
  7.17.Pilvandmetöötlus (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera) (hääletus)
  7.18.BERECit käsitlev hindamisearuanne (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart) (hääletus)
  7.19.Ühine kalanduspoliitika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust) (hääletus)
  7.20.Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus (A7-0413/2013 - Struan Stevenson) (hääletus)
  7.21.Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis) (hääletus)
  7.22.Kodanikukaitsemehhanism (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini) (hääletus)
  7.23.Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (hääletus)
  7.24.Bangladeshist pärit riisi import (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (hääletus)
  7.25.Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (hääletus)
  7.26.Kriteeriumide kehtestamine, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber lakkab olemast jäätmed vastavalt jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1 (hääletus)
 8.Pidulik istung - Mali
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid (A7-0349/2013 - Lívia Járóka) (hääletus)
  9.2.Lõuna-Sudaani areng ja riigi ülesehitamine (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser) (hääletus)
  9.3.CARS 2020: Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel (A7-0391/2013 - Franck Proust) (hääletus)
  9.4.Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused (A7-0426/2013 - Edite Estrela) (hääletus)
  9.5.Vabatahtlik tegevus Euroopas (A7-0348/2013 - Marco Scurria) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.Õigusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
  10.2.Õiguste ja kodakondsuse programm ajavahemikuks 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
  10.3.Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova suhtes (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
  10.4.ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  10.5.ILO kemikaalide tööl kasutamise turvalisust käsitlev konventsioon (konventsioon nr 170) (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
  10.6.Tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ebaseaduslik valmistamine ja nendega ebaseaduslik kauplemine (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
  10.7.ELi ja Hiina vaheline leping seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria ja Rumeenia loendis nende ELiga ühinemise käigus (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
  10.8.Teatavaid kasvuhormoone mittesaavatelt loomadelt pärit veiseliha import ning Ameerika Ühendriikide poolt teatavate Euroopa Liidu toodete suhtes kehtestatud kõrgendatud tollimaksud (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
  10.9.ELi ja Côte d'Ivoire'i vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokoll, millega määratakse kindlaks kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
  10.10.Teatavate kalandussaaduste import Kanaari saartele aastatel 2014–2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  10.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/001 FI/Nokia, Soome (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
  10.12.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksamaa (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
  10.13.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine (taotlus EGF/2012/011 DK/Vestas, Taani) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
  10.14.ELi ja Kanada strateegilise partnerluslepingu üle peetavad läbirääkimised (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
  10.15.Pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
  10.16.ELi kosmosetööstuse poliitika (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
  10.17.Pilvandmetöötlus (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
  10.18.BERECit käsitlev hindamisearuanne (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
  10.19.Ühine kalanduspoliitika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
  10.20.Kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
  10.21.Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
  10.22.Kodanikukaitsemehhanism (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
  10.23.Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  10.24.Bangladeshist pärit riisi import (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  10.25.Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  10.26.Kriteeriumide kehtestamine, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber lakkab olemast jäätmed vastavalt jäätmedirektiivi 2008/98/EÜ artikli 6 lõikele 1
  10.27.Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
  10.28.Lõuna-Sudaani areng ja riigi ülesehitamine (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
  10.29.CARS 2020: Euroopa tugeva, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse nimel (A7-0391/2013 - Franck Proust)
  10.30.Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
  10.31.Vabatahtlik tegevus Euroopas (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Kodukorra tõlgendamine (vt protokoll)
 14.Vilniuse tippkohtumise tulemused ja idapartnerluse tulevik, eelkõige seoses Ukrainaga (arutelu)
 15.Ühised eeskirjad ja menetlused ELi välistegevuse vahendite rakendamiseks - Stabiliseerimise rahastamisvahend - Demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahend - Partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega - Arengukoostöö rahastamisvahendi loomine - Euroopa naabruspoliitika vahend - Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (arutelu)
 16.Vastuvõetud teksti parandused (vt protokoll)
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 18.2013. aasta eduaruanne Albaania kohta (arutelu)
 19.Inimõigused maailmas aastal 2012 ja ELi sellealane poliitika (arutelu)
 20.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond 2014–2020 (arutelu)
 21.ILO koduabiliste inimväärse töö konventsioon (arutelu)
 22.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas (arutelu)
 23.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3174 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (10528 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika