Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 10. joulukuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Hyväksytyn tekstin oikaisu: ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma 2014–2020 - Oikeusalan ohjelma 2014–2020 (keskustelu)
 6.Unionin pelastuspalvelumekanismi (keskustelu)
 7.Äänestykset
  7.1.Oikeusalan ohjelma 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys) (äänestys)
  7.2.Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz) (äänestys)
  7.3.Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovalle (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler) (äänestys)
  7.4.EU:n ja Marokon välinen kalastuskumppanuussopimus: pöytäkirja kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez) (äänestys)
  7.5.Työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskeva ILO:n yleissopimus (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck) (äänestys)
  7.6.Ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laiton valmistus ja kauppa (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon) (äänestys)
  7.7.EU:n ja Kiinan välinen sopimus Bulgarian ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden EU:iin liittymisen vuoksi (A7-0332/2013 - Helmut Scholz) (äänestys)
  7.8.Sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuonti, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotetut tullit, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin (A7-0427/2013 - Vital Moreira) (äänestys)
  7.9.EU:n ja Norsunluurannikon kalastuskumppanuussopimus: pöytäkirja kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny) (äänestys)
  7.10.Kanariansaarille suuntautuva tiettyjen kalastustuotteiden tuonti 2014–2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover) (äänestys)
  7.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto - hakemus EGF/2013/001 FI/Nokia, Suomi (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (äänestys)
  7.12.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto - hakemus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksa (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky) (äänestys)
  7.13.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto - hakemus EGF/2012/011DK/Vestas, Tanska (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski) (äänestys)
  7.14.EU:n ja Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle) (äänestys)
  7.15.Elvytys- ja kriisinratkaisukehys pankkialan ulkopuolisille laitoksille (A7-0343/2013 - Kay Swinburne) (äänestys)
  7.16.EU:n avaruusteollisuuspolitiikka (A7-0338/2013 - Angelika Niebler) (äänestys)
  7.17.Pilvipalvelut (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera) (äänestys)
  7.18.BERECin arviointikertomus (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart) (äänestys)
  7.19.Yhteinen kalastuspolitiikka (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust) (äänestys)
  7.20.Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (A7-0413/2013 - Struan Stevenson) (äänestys)
  7.21.Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis) (äänestys)
  7.22.Unionin pelastuspalvelumekanismi (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini) (äänestys)
  7.23.Asunto-omaisuutta koskevat luottosopimukset (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (äänestys)
  7.24.Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonti (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (äänestys)
  7.25.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (äänestys)
  7.26.Arviointiperusteet sen määrittämiseksi, milloin kierrätyspaperi lakkaa olemasta jätettä direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan nojalla (äänestys)
 8.Juhlaistunto - Mali
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen puitekehyksen sukupuolinäkökohdat (A7-0349/2013 - Lívia Járóka) (äänestys)
  9.2.Etelä-Sudanin kehitys ja valtiorakenteiden kehittäminen (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser) (äänestys)
  9.3.CARS 2020: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus (A7-0391/2013 - Franck Proust) (äänestys)
  9.4.Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet (A7-0426/2013 - Edite Estrela) (äänestys)
  9.5.Vapaaehtoistyö ja vapaaehtoistoiminta Euroopassa (A7-0348/2013 - Marco Scurria) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Oikeusalan ohjelma 2014–2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
  10.2.Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
  10.3.Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovalle (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
  10.4.EU:n ja Marokon välinen kalastuskumppanuussopimus: pöytäkirja kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  10.5.Työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskeva ILO:n yleissopimus (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
  10.6.Ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laiton valmistus ja kauppa (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
  10.7.EU:n ja Kiinan välinen sopimus Bulgarian ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden EU:iin liittymisen vuoksi (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
  10.8.Sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuonti, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotetut tullit, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
  10.9.EU:n ja Norsunluurannikon kalastuskumppanuussopimus: pöytäkirja kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
  10.10.Kanariansaarille suuntautuva tiettyjen kalastustuotteiden tuonti 2014–2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  10.11.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto - hakemus EGF/2013/001 FI/Nokia, Suomi (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
  10.12.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto - hakemus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksa (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
  10.13.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto - hakemus EGF/2012/011DK/Vestas, Tanska (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
  10.14.EU:n ja Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
  10.15.Elvytys- ja kriisinratkaisukehys pankkialan ulkopuolisille laitoksille (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
  10.16.EU:n avaruusteollisuuspolitiikka (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
  10.17.Pilvipalvelut (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
  10.18.BERECin arviointikertomus (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
  10.19.Yhteinen kalastuspolitiikka (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
  10.20.Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
  10.21.Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
  10.22.Unionin pelastuspalvelumekanismi (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
  10.23.Asunto-omaisuutta koskevat luottosopimukset (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  10.24.Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonti (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  10.25.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  10.26.Arviointiperusteet sen määrittämiseksi, milloin kierrätyspaperi lakkaa olemasta jätettä direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohdan nojalla
  10.27.Romaniväestön osallistamista koskevien kansallisten strategioiden eurooppalaisen puitekehyksen sukupuolinäkökohdat (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
  10.28.Etelä-Sudanin kehitys ja valtiorakenteiden kehittäminen (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
  10.29.CARS 2020: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus (A7-0391/2013 - Franck Proust)
  10.30.Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
  10.31.Vapaaehtoistyö ja vapaaehtoistoiminta Euroopassa (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Työjärjestyksen tulkinta: ks. pöytäkirja
 14.Vilnan huippukokouksen tulokset ja itäisen kumppanuuden tulevaisuus erityisesti Ukrainan osalta (keskustelu)
 15.Unionin ulkoisen toiminnan välineiden täytäntöönpanoa koskevat yhteiset säännöt ja menettelyt - Vakautusväline - Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline - Kumppanuusväline kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten - Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustaminen - Euroopan naapuruuspolitiikan väline - Liittymistä valmisteleva tukiväline (keskustelu)
 16.Hyväksytyn tekstin oikaisu: ks. pöytäkirja
 17.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 18.Albaniaa koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus (keskustelu)
 19.Ihmisoikeudet maailmassa 2012 ja EU:n toiminta tällä alalla (keskustelu)
 20.Euroopan globalisaatiorahasto (2014–2020) (keskustelu)
 21.Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva ILO:n yleissopimus (keskustelu)
 22.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (keskustelu)
 23.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (3174 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (10528 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö