Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2013. gada 10. decembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Kļūdas labojums pieņemtajā tekstā (sk. protokolu)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 5.Programma „Tiesības un pilsonība" laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam - Programma „Tiesiskums” laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (debates)
 6.Civilās aizsardzības mehānisms (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Programma „Tiesiskums” laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys) (balsošana)
  7.2.Programma „Tiesības un pilsonība" laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (A7-0397/2013 - Kinga Göncz) (balsošana)
  7.3.Autonomās tirdzniecības preferences Moldovai (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler) (balsošana)
  7.4.ES un Marokas partnerattiecību nolīgums: protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez) (balsošana)
  7.5.Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par drošību ķīmisko vielu izmantošanā darba vietā (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck) (balsošana)
  7.6.Šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegāla izgatavošana un aprite (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon) (balsošana)
  7.7.ES un Ķīnas nolīgums par koncesiju grozīšanu Bulgārijas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties ES (A7-0332/2013 - Helmut Scholz) (balsošana)
  7.8.Tādas liellopu gaļas imports, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par palielinātām muitas nodevām, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (A7-0427/2013 - Vital Moreira) (balsošana)
  7.9.ES un Kotdivuāras partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny) (balsošana)
  7.10.Dažu zvejas produktu imports Kanāriju salās 2014.−2020. gadā (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover) (balsošana)
  7.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana - Somijas pieteikums EGF/2013/001 FI/Nokia (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (balsošana)
  7.12.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana - Vācijas pieteikums EGF/2013/003 DE/First Solar (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky) (balsošana)
  7.13.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Dānijas pieteikums EGF/2012/011 DL/Vestas) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski) (balsošana)
  7.14.Sarunas par ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgumu (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle) (balsošana)
  7.15.Sanācijas un noregulējuma režīms iestādēm, kas nav bankas (A7-0343/2013 - Kay Swinburne) (balsošana)
  7.16.ES kosmosa rūpniecības politika (A7-0338/2013 - Angelika Niebler) (balsošana)
  7.17.Mākoņdatošana (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera) (balsošana)
  7.18.Novērtējuma ziņojums par BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart) (balsošana)
  7.19.Kopējā zivsaimniecības politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust) (balsošana)
  7.20.Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija (A7-0413/2013 - Struan Stevenson) (balsošana)
  7.21.Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis) (balsošana)
  7.22.Civilās aizsardzības mehānisms (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini) (balsošana)
  7.23.Kredītlīgumi saistībā ar mājokļa īpašumu (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (balsošana)
  7.24.Rīsu imports no Bangladešas (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (balsošana)
  7.25.Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (balsošana)
  7.26.Tādu kritēriju izstrāde, kuri ļauj noteikt, kad pārstrādes papīrs vairs nav atkritumi saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 6. panta 1. punktu (balsošana)
 8.Svinīgā sēde - Mali
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1.Dzimumu līdztiesības aspekti Eiropas pamatsistēmā, kas izveidota dalībvalstu stratēģijām attiecībā uz romu integrāciju (A7-0349/2013 - Lívia Járóka) (balsošana)
  9.2.Attīstība un valsts izveide Dienvidsudānā (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser) (balsošana)
  9.3.CARS 2020: ceļā uz konkurētspējīgu un ilgtspējīgu Eiropas autobūves nozari (A7-0391/2013 - Franck Proust) (balsošana)
  9.4.Seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības (A7-0426/2013 - Edite Estrela) (balsošana)
  9.5.Brīvprātīgais darbs un brīvprātīgo aktivitāte Eiropā (A7-0348/2013 - Marco Scurria) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.Programma „Tiesiskums” laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
  10.2.Programma „Tiesības un pilsonība" laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
  10.3.Autonomās tirdzniecības preferences Moldovai (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
  10.4.ES un Marokas partnerattiecību nolīgums: protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  10.5.Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par drošību ķīmisko vielu izmantošanā darba vietā (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
  10.6.Šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelegāla izgatavošana un aprite (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
  10.7.ES un Ķīnas nolīgums par koncesiju grozīšanu Bulgārijas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties ES (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
  10.8.Tādas liellopu gaļas imports, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par palielinātām muitas nodevām, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
  10.9.ES un Kotdivuāras partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
  10.10.Dažu zvejas produktu imports Kanāriju salās 2014.−2020. gadā (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  10.11.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana - Somijas pieteikums EGF/2013/001 FI/Nokia (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
  10.12.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana - Vācijas pieteikums EGF/2013/003 DE/First Solar (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
  10.13.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Dānijas pieteikums EGF/2012/011 DL/Vestas) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
  10.14.Sarunas par ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgumu (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
  10.15.Sanācijas un noregulējuma režīms iestādēm, kas nav bankas (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
  10.16.ES kosmosa rūpniecības politika (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
  10.17.Mākoņdatošana (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
  10.18.Novērtējuma ziņojums par BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
  10.19.Kopējā zivsaimniecības politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
  10.20.Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
  10.21.Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
  10.22.Civilās aizsardzības mehānisms (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
  10.23.Kredītlīgumi saistībā ar mājokļa īpašumu (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  10.24.Rīsu imports no Bangladešas (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  10.25.Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  10.26.Tādu kritēriju izstrāde, kuri ļauj noteikt, kad pārstrādes papīrs vairs nav atkritumi saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 6. panta 1. punktu
  10.27.Dzimumu līdztiesības aspekti Eiropas pamatsistēmā, kas izveidota dalībvalstu stratēģijām attiecībā uz romu integrāciju (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
  10.28.Attīstība un valsts izveide Dienvidsudānā (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
  10.29.CARS 2020: ceļā uz konkurētspējīgu un ilgtspējīgu Eiropas autobūves nozari (A7-0391/2013 - Franck Proust)
  10.30.Seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
  10.31.Brīvprātīgais darbs un brīvprātīgo aktivitāte Eiropā (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Reglamenta interpretācija (sk. protokolu)
 14.Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu (debates)
 15.Kopīgi noteikumi un procedūras Savienības ārējās darbības instrumentu īstenošanai - Stabilitātes instruments - Finanšu instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai visā pasaulē - Partnerības instruments sadarbībai ar trešām valstīm - Finanšu instrumenta izveide sadarbībai attīstības jomā - Eiropas kaimiņattiecību instruments - Pirmspievienošanās palīdzības instruments (debates)
 16.Kļūdas labojums pieņemtajā tekstā (sk. protokolu)
 17.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a pants) (sk. protokolu)
 18.Albānijas 2013. gada progresa ziņojums (debates)
 19.Cilvēktiesības pasaulē 2012. gadā un ES politika šajā jomā (debates)
 20.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (debates)
 21.Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija par pienācīgu darbu mājsaimniecībās nodarbinātajām personām (debates)
 22.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā (debates)
 23.Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (3174 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (10528 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika