Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 10 ta' Diċembru 2013 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Emenda ta' test adottat: ara l-Minuti
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 5.Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 2014--2020 - Programm Ġustizzja għall-2014-2020 (dibattitu)
 6.Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Programm Ġustizzja għall-2014-2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys) (votazzjoni)
  7.2.Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 2014--2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz) (votazzjoni)
  7.3.Il-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għall-Moldova (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler) (votazzjoni)
  7.4.Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Marokk: protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez) (votazzjoni)
  7.5.Il-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza fl-Użu tas-Sustanzi Kimiċi fuq ix-Xogħol tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck) (votazzjoni)
  7.6.L-iffabrikar illeċitu u t-traffikar tal-armi tan-nar, il-partijiet u l-komponenti u l-munizzjon tagħhom (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon) (votazzjoni)
  7.7.Ftehim UE-Ċina rigward il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tal-Bulgarija u tar-Rumanija, matul l-adeżjoni tagħhom fl-UE (A7-0332/2013 - Helmut Scholz) (votazzjoni)
  7.8.L-iimportazzjoni taċ-ċanga ġejja minn annimali li ma jkunux ġew ittrattati b’ċerti ormoni li jinkoraġġixxu t-tkabbir u rigward id-dazji ogħla applikati mill-Istati Uniti għal ċerti prodotti tal-Unjoni Ewropea (A7-0427/2013 - Vital Moreira) (votazzjoni)
  7.9.Protokoll bejn l-UE u r-Repubblika tal-Côte d'Ivoire li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny) (votazzjoni)
  7.10.L-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji mill-2014 sal-2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover) (votazzjoni)
  7.11.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/001 FI/Nokia Salo mill-Finlandja (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (votazzjoni)
  7.12.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/003 DE/First Solar, Ġermanja (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky) (votazzjoni)
  7.13.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2012/011 DL/Vestas - Danimarka) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski) (votazzjoni)
  7.14.In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle) (votazzjoni)
  7.15.Qafas ta’ rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet mhux bankarji (A7-0343/2013 - Kay Swinburne) (votazzjoni)
  7.16.Il-Politika Industrijali Spazjali tal-UE (A7-0338/2013 - Angelika Niebler) (votazzjoni)
  7.17.Cloud Computing (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera) (votazzjoni)
  7.18.Rapport ta' evalwazzjoni rigward il-BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart) (votazzjoni)
  7.19.Il-Politika Komuni tas-Sajd (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust) (votazzjoni)
  7.20.L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura (A7-0413/2013 - Struan Stevenson) (votazzjoni)
  7.21.L-Atlantiku tal-Grigal: is-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond u s-sajd fl-ilmijiet internazzjonali (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis) (votazzjoni)
  7.22.Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini) (votazzjoni)
  7.23.Ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (votazzjoni)
  7.24.Importazzjonijiet ta' ross li joriġina mill-Bangladexx (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (votazzjoni)
  7.25.L-għażla taż-żmien tal-irkant tal-kwoti tal-gassijiet serra (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (votazzjoni)
  7.26.L-istabbiliment ta' kriterji li jiddeterminaw meta ċerti tipi ta’ karta riċiklata ma jibqgħux jitqiesu bħala skart skont l-Artikolu 6 (1) tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart (votazzjoni)
 8.Seduta solenni - Mali
 9.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  9.1.Aspetti tal-Ġeneru tal-Qafas Ewropew għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Inklużjoni tar-Rom (A7-0349/2013 - Lívia Járóka) (votazzjoni)
  9.2.L-iżvilupp l-"bini tal-istat" fis-Sudan t'Isfel (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser) (votazzjoni)
  9.3.CARS 2020: lejn industrija tal-karozzi Ewropea b'saħħitha, kompetittiva u sostenibbli (A7-0391/2013 - Franck Proust) (votazzjoni)
  9.4.Is-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi (A7-0426/2013 - Edite Estrela) (votazzjoni)
  9.5.Il-volontarjat u x-xogħol volontarju fl-Ewropa (A7-0348/2013 - Marco Scurria) (votazzjoni)
 10.Spegazzjonijiet tal-vot
  10.1.Programm Ġustizzja għall-2014-2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
  10.2.Il-Programm tad-Drittijiet u ċ-Ċittadinanza 2014--2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
  10.3.Il-preferenzi awtonomi għall-kummerċ għall-Moldova (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
  10.4.Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd UE-Marokk: protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  10.5.Il-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza fl-Użu tas-Sustanzi Kimiċi fuq ix-Xogħol tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
  10.6.L-iffabrikar illeċitu u t-traffikar tal-armi tan-nar, il-partijiet u l-komponenti u l-munizzjon tagħhom (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
  10.7.Ftehim UE-Ċina rigward il-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tal-Bulgarija u tar-Rumanija, matul l-adeżjoni tagħhom fl-UE (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
  10.8.L-iimportazzjoni taċ-ċanga ġejja minn annimali li ma jkunux ġew ittrattati b’ċerti ormoni li jinkoraġġixxu t-tkabbir u rigward id-dazji ogħla applikati mill-Istati Uniti għal ċerti prodotti tal-Unjoni Ewropea (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
  10.9.Protokoll bejn l-UE u r-Repubblika tal-Côte d'Ivoire li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
  10.10.L-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji mill-2014 sal-2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  10.11.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/001 FI/Nokia Salo mill-Finlandja (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
  10.12.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2013/003 DE/First Solar, Ġermanja (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
  10.13.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni EGF/2012/011 DL/Vestas - Danimarka) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
  10.14.In-negozjati għal Ftehim ta' Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Kanada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
  10.15.Qafas ta’ rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet mhux bankarji (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
  10.16.Il-Politika Industrijali Spazjali tal-UE (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
  10.17.Cloud Computing (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
  10.18.Rapport ta' evalwazzjoni rigward il-BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
  10.19.Il-Politika Komuni tas-Sajd (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
  10.20.L-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
  10.21.L-Atlantiku tal-Grigal: is-sajd tal-istokkijiet tal-baħar fond u s-sajd fl-ilmijiet internazzjonali (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
  10.22.Mekkaniżmu għall-Protezzjoni Ċivili (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
  10.23.Ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  10.24.Importazzjonijiet ta' ross li joriġina mill-Bangladexx (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  10.25.L-għażla taż-żmien tal-irkant tal-kwoti tal-gassijiet serra (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  10.26.L-istabbiliment ta' kriterji li jiddeterminaw meta ċerti tipi ta’ karta riċiklata ma jibqgħux jitqiesu bħala skart skont l-Artikolu 6 (1) tad-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart
  10.27.Aspetti tal-Ġeneru tal-Qafas Ewropew għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Inklużjoni tar-Rom (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
  10.28.L-iżvilupp l-"bini tal-istat" fis-Sudan t'Isfel (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
  10.29.CARS 2020: lejn industrija tal-karozzi Ewropea b'saħħitha, kompetittiva u sostenibbli (A7-0391/2013 - Franck Proust)
  10.30.Is-Saħħa u d-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
  10.31.Il-volontarjat u x-xogħol volontarju fl-Ewropa (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 13.Interpretazzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura: ara l-Minuti
 14.L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (dibattitu)
 15.L-istabbiliment ta' regoli u proċeduri komuni għall-implimentazzjoni tal-istrumenti tal-Unjoni għal azzjoni esterna - Strument għall-Istabbiltà - Strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja - Strument ta' Sħubija għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi - Il-ħolqien ta' strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni għall-iżvilupp - Strument Ewropew ta' Viċinat - Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (dibattitu)
 16.Emenda ta' test adottat: ara l-Minuti
 17.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 18.Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (dibattitu)
 19.Id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja 2012 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 20.Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni 2014-2020 (dibattitu)
 21.Il-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar ix-xogħol diċenti għall-ħaddiema domestiċi (dibattitu)
 22.L-iskambju awtomatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni (dibattitu)
 23.Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE (dibattitu)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 25.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (3174 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (10528 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza