Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 10. decembra 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Korigendum k textu prijatému Parlamentom: pozri zápisnicu
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 5.Program Práva a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 - Program Spravodlivosť na obdobie rokov 2014 – 2020 (rozprava)
 6.Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany (rozprava)
 7.Hlasovanie
  7.1.Program Spravodlivosť na obdobie rokov 2014 – 2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys) (hlasovanie)
  7.2.Program Práva a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz) (hlasovanie)
  7.3.Autonómne obchodné preferencie pre Moldavsko (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler) (hlasovanie)
  7.4.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom: protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez) (hlasovanie)
  7.5.Dohovor MOP o bezpečnosti pri používaní chemických látok pri práci (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck) (hlasovanie)
  7.6.Nezákonná výroba a obchodovanie so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon) (hlasovanie)
  7.7.Dohoda medzi EÚ a Čínou, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharska a Rumunska v rámci ich pristúpenia k EÚ (A7-0332/2013 - Helmut Scholz) (hlasovanie)
  7.8.Dovoz hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a zvýšené clá uplatňované Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (A7-0427/2013 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  7.9.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Pobrežím Slonoviny: protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny) (hlasovanie)
  7.10.Dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy na obdobie 2014 – 2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover) (hlasovanie)
  7.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť Fínska EGF/2013/001 FI/Nokia (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (hlasovanie)
  7.12.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť Nemecka EGF/2013/003 DE/First Solar (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky) (hlasovanie)
  7.13.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2012/011 DL/Vestas – Dánsko) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski) (hlasovanie)
  7.14.Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle) (hlasovanie)
  7.15.Rámec na ozdravenie a riešenie krízových situácií nebankových inštitúcií (A7-0343/2013 - Kay Swinburne) (hlasovanie)
  7.16.Priemyselná politika EÚ v oblasti kozmického priestoru (A7-0338/2013 - Angelika Niebler) (hlasovanie)
  7.17.Cloud computing (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera) (hlasovanie)
  7.18.Hodnotiaca správa týkajúca sa orgánu BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart) (hlasovanie)
  7.19.Spoločná rybárska politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust) (hlasovanie)
  7.20.Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (A7-0413/2013 - Struan Stevenson) (hlasovanie)
  7.21.Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis) (hlasovanie)
  7.22.Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini) (hlasovanie)
  7.23.Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (hlasovanie)
  7.24.Dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (hlasovanie)
  7.25.Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (hlasovanie)
  7.26.Stanovenie kritérií, ktoré umožňujú určiť, kedy zberový papier prestáva byť odpadom, podľa článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES o odpade (hlasovanie)
 8.Slávnostná schôdza - Mali
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Rodové aspekty európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov (A7-0349/2013 - Lívia Járóka) (hlasovanie)
  9.2.Rozvoj a budovanie štátu v Južnom Sudáne (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser) (hlasovanie)
  9.3.CARS 2020: k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe (A7-0391/2013 - Franck Proust) (hlasovanie)
  9.4.Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (A7-0426/2013 - Edite Estrela) (hlasovanie)
  9.5.Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť v Európe (A7-0348/2013 - Marco Scurria) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Program Spravodlivosť na obdobie rokov 2014 – 2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
  10.2.Program Práva a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
  10.3.Autonómne obchodné preferencie pre Moldavsko (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
  10.4.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom: protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  10.5.Dohovor MOP o bezpečnosti pri používaní chemických látok pri práci (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
  10.6.Nezákonná výroba a obchodovanie so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
  10.7.Dohoda medzi EÚ a Čínou, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharska a Rumunska v rámci ich pristúpenia k EÚ (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
  10.8.Dovoz hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a zvýšené clá uplatňované Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
  10.9.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Pobrežím Slonoviny: protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
  10.10.Dovoz určitých produktov rybárstva na Kanárske ostrovy na obdobie 2014 – 2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  10.11.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť Fínska EGF/2013/001 FI/Nokia (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
  10.12.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť Nemecka EGF/2013/003 DE/First Solar (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
  10.13.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2012/011 DL/Vestas – Dánsko) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
  10.14.Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
  10.15.Rámec na ozdravenie a riešenie krízových situácií nebankových inštitúcií (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
  10.16.Priemyselná politika EÚ v oblasti kozmického priestoru (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
  10.17.Cloud computing (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
  10.18.Hodnotiaca správa týkajúca sa orgánu BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
  10.19.Spoločná rybárska politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
  10.20.Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
  10.21.Severovýchodný Atlantik: hlbokomorské populácie rýb a rybolov v medzinárodných vodách (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
  10.22.Mechanizmus v oblasti civilnej ochrany (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
  10.23.Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  10.24.Dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  10.25.Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  10.26.Stanovenie kritérií, ktoré umožňujú určiť, kedy zberový papier prestáva byť odpadom, podľa článku 6 ods. 1 smernice 2008/98/ES o odpade
  10.27.Rodové aspekty európskeho rámca pre národné stratégie začleňovania Rómov (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
  10.28.Rozvoj a budovanie štátu v Južnom Sudáne (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
  10.29.CARS 2020: k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe (A7-0391/2013 - Franck Proust)
  10.30.Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
  10.31.Dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť v Európe (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 14.Výsledky samitu vo Vilniuse a budúcnosť Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o Ukrajinu (rozprava)
 15.Spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť - Nástroj stability - Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete - Nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami - Ustanovenie nástroja financovania rozvojovej spolupráce - Nástroj európskeho susedstva - Nástroj predvstupovej pomoci (rozprava)
 16.Korigendum k textu prijatému Parlamentom: pozri zápisnicu
 17.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 18.Správa o pokroku Albánska za rok 2013 (rozprava)
 19.Ľudské práva vo svete v roku 2012 a politika EÚ v tejto oblasti (rozprava)
 20.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na obdobie rokov 2014 – 2020 (rozprava)
 21.Dohovor MOP o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti (rozprava)
 22.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (rozprava)
 23.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3174 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (10528 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia