Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 10. december 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Popravek sprejetega besedila: gl. zapisnik
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 5.Program za pravice in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 - Program za pravosodje za obdobje od 2014 do 2020 (razprava)
 6.Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Program za pravosodje za obdobje od 2014 do 2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys) (glasovanje)
  7.2.Program za pravice in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz) (glasovanje)
  7.3.Avtonomni trgovinski preferenciali za Moldavijo (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler) (glasovanje)
  7.4.Sporazum med EU in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez) (glasovanje)
  7.5.Konvencija Mednarodne organizacije dela o varnosti pri uporabi kemikalij pri delu (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck) (glasovanje)
  7.6.Nedovoljena proizvodnja in trgovina s strelnim orožjem, njegovimi sestavnimi deli in strelivom (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon) (glasovanje)
  7.7.Sporazum EU-Kitajska glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k EU (A7-0332/2013 - Helmut Scholz) (glasovanje)
  7.8.Uvoz govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in povečane dajatve, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (A7-0427/2013 - Vital Moreira) (glasovanje)
  7.9.Sporazum o patrnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Slonokoščeno obalo: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny) (glasovanje)
  7.10.Uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke med letoma 2014 in 2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover) (glasovanje)
  7.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2013/001 FI/Nokia, Finska) (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar) (glasovanje)
  7.12.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2013/003 DE/First Solar, Nemčija) (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky) (glasovanje)
  7.13.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2012/011/DK/Vestas, Danska) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski) (glasovanje)
  7.14.Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu EU–Kanada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle) (glasovanje)
  7.15.Okvir za okrevanje in reševanje nebančnih institucij (A7-0343/2013 - Kay Swinburne) (glasovanje)
  7.16.Vesoljska industrijska politika EU (A7-0338/2013 - Angelika Niebler) (glasovanje)
  7.17.Rračunalništvo v oblaku (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera) (glasovanje)
  7.18.Poročilo o oceni BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart) (glasovanje)
  7.19.Skupna ribiška politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust) (glasovanje)
  7.20.Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (A7-0413/2013 - Struan Stevenson) (glasovanje)
  7.21.Severovzhodni Atlantik: globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis) (glasovanje)
  7.22.Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini) (glasovanje)
  7.23.Kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (glasovanje)
  7.24.Uvoz riža s poreklom iz Bangladeša (A7-0304/2013 - Paul Murphy) (glasovanje)
  7.25.Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (glasovanje)
  7.26.Oblikovanje meril za določitev, kdaj se predelani papir ne obravnava več kot odpadek na podlagi člena 6(1) Direktive 2008/98/ES o odpadkih (glasovanje)
 8.Slavnostna seja - Mali
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  9.1.Vidiki enakosti spolov v evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja Romov (A7-0349/2013 - Lívia Járóka) (glasovanje)
  9.2.Razvoj in izgradnja države v Južnem Sudanu (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser) (glasovanje)
  9.3.CARS 2020: akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi (A7-0391/2013 - Franck Proust) (glasovanje)
  9.4.Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice (A7-0426/2013 - Edite Estrela) (glasovanje)
  9.5.Prostovoljstvo in prostovoljne dejavnosti v Evropi (A7-0348/2013 - Marco Scurria) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Program za pravosodje za obdobje od 2014 do 2020 (A7-0396/2013 - Luigi Berlinguer, Philip Claeys)
  10.2.Program za pravice in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)
  10.3.Avtonomni trgovinski preferenciali za Moldavijo (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)
  10.4.Sporazum med EU in Marokom o partnerstvu v ribiškem sektorju: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka (A7-0417/2013 - Carmen Fraga Estévez)
  10.5.Konvencija Mednarodne organizacije dela o varnosti pri uporabi kemikalij pri delu (A7-0400/2013 - Jutta Steinruck)
  10.6.Nedovoljena proizvodnja in trgovina s strelnim orožjem, njegovimi sestavnimi deli in strelivom (A7-0359/2013 - Véronique Mathieu Houillon)
  10.7.Sporazum EU-Kitajska glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k EU (A7-0332/2013 - Helmut Scholz)
  10.8.Uvoz govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in povečane dajatve, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (A7-0427/2013 - Vital Moreira)
  10.9.Sporazum o patrnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Republiko Slonokoščeno obalo: protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
  10.10.Uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke med letoma 2014 in 2020 (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
  10.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2013/001 FI/Nokia, Finska) (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
  10.12.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2013/003 DE/First Solar, Nemčija) (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
  10.13.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2012/011/DK/Vestas, Danska) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
  10.14.Pogajanja o sporazumu o strateškem partnerstvu EU–Kanada (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
  10.15.Okvir za okrevanje in reševanje nebančnih institucij (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
  10.16.Vesoljska industrijska politika EU (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
  10.17.Rračunalništvo v oblaku (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
  10.18.Poročilo o oceni BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
  10.19.Skupna ribiška politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
  10.20.Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
  10.21.Severovzhodni Atlantik: globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
  10.22.Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
  10.23.Kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  10.24.Uvoz riža s poreklom iz Bangladeša (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
  10.25.Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  10.26.Oblikovanje meril za določitev, kdaj se predelani papir ne obravnava več kot odpadek na podlagi člena 6(1) Direktive 2008/98/ES o odpadkih
  10.27.Vidiki enakosti spolov v evropskem okviru za nacionalne strategije vključevanja Romov (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
  10.28.Razvoj in izgradnja države v Južnem Sudanu (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
  10.29.CARS 2020: akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi (A7-0391/2013 - Franck Proust)
  10.30.Spolno in reproduktivno zdravje ter pravice (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
  10.31.Prostovoljstvo in prostovoljne dejavnosti v Evropi (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
 11.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Razlaga Poslovnika: gl. zapisnik
 14.Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (razprava)
 15.Skupna pravila in postopki za izvajanje instrumentov Unije za zunanje ukrepanje - Instrument za stabilnost - Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu - Instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami - Vzpostavitev instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja - Evropski sosedski instrument - Instrument za predpristopno pomoč (razprava)
 16.Popravek sprejetega besedila: gl. zapisnik
 17.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 18.Poročilo o napredku Albanije za leto 2013 (razprava)
 19.Človekove pravice v svetu v letu 2012 in politika Evropske unije na tem področju (razprava)
 20.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za obdobje 2014–2020 (razprava)
 21.Konvencija Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu (razprava)
 22.Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja (razprava)
 23.Letno poročilo o politiki konkurence EU (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 25.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (3174 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (10528 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov