Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (Selected)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
This document is not available in your language. Please choose another language version from the language bar.

 Index 
 Full text 
Debatten
Woensdag 11 december 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013) (debat)
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. Er is nogal wat politieke opschudding over het feit dat Bulgaren en Roemenen op 1 januari a.s. vrije toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, op gelijke voet met alle EU-burgers. Hierover worden veel halve waarheden en verzinsels verkondigd. Het is goed om eraan te herinneren dat het vrije verkeer binnen de EU niet onbeperkt is, concreet: EU-burgers moeten aantonen dat ze beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en hun aanvraag voor sociale steun kan worden geweigerd, als blijkt dat ze er onrechtmatig beroep op doen. Sommige regeringen, met name in Londen, lijken deze handhavingsinstrumenten over het hoofd te zien en geven de indruk dat de opening van de arbeidsmarkt een bedreiging vormt.

Diezelfde regeringen verzetten zich in de Raad Sociale Zaken tegen de invoering van efficiënte controles en inspecties tegen onrechtmatig gebruik van de detacheringsrichtlijn. Daarom is het recente akkoord over de handhavingsrichtlijn zo belangrijk: het maakt duidelijk dat Europa wel degelijk een vuist kan maken tegen frauduleuze constructies van malafide ondernemingen. Het akkoord is een belangrijke stap naar eerlijke concurrentie en humane werkomstandigheden voor gedetacheerde werknemers. Met dergelijke concrete besluiten kunnen we de burgers ervan overtuigen dat Europese samenwerking een goede zaak is voor ons allemaal.

 
Legal notice - Privacy policy