Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0085(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0394/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0394/2013

Keskustelut :

PV 10/12/2013 - 21
CRE 10/12/2013 - 21

Äänestykset :

PV 11/12/2013 - 4.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0554

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 11. joulukuuta 2013 - Strasbourg Lopullinen versio

5.3. Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva ILO:n yleissopimus (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Biljana Borzan (S&D). - Gospođo predsjedavajuća, vjerojatno ne postoji nijedan posao koji je tako podcijenjen i tako shvaćen zdravo za gotovo kao briga o kućanstvu. Nažalost, većinu radnika u ovom poslu čine žene, koje su ugroženije na tržištu rada. U mom jeziku čak ni ne postoji naziv za ovo radno mjesto nego u ženskom rodu. Obavljanje posla u kući nosi izazove izrabljivačkog rada i rada na crno, s obzirom da se odvija u kući poslodavca.

Upravo zbog toga te radnike treba zaštititi, treba motivirati i poslodavce kako bi prijavljivali radnike, a ne držali ih na crno, a to se jedino može poreznim rasterećenjem. Znam da je porezna politika u domeni pojedinih država članica, ali smatram da je porezno rasterećenje jedino efikasno rješenje kako bi se poslodavci motivirali da ovim radnicima omoguće pristojan posao.

 
  
MPphoto
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D). -

Il-konvenzjoni tal-Għaqda Dinjija tax-Xogħol li għandna quddiemna hija primarjament dwar xogħol diċenti. Allura huwa importanti ħafna li tgħodd ukoll għaż-żminijiet tal-lum. Propju wkoll din il-ġimgħa kellna l-kummenti tal-Kummissarju Vivienne Reding dwar il-fatt li naqset id-diskrepanza bejn is-salarji ta' ħaddiema femminili u ħaddiema maskili. Tismagħha tgħid din hija aħbar tajba, imma fil-verità mhi aħbar tajba xejn għax id-diskrepanza ma naqsitx grazzi għal żidiet fis-salarji ta' ħaddiema femminili, imma għax naqsu s-salarji tal-ħaddiema maskili. Aħna rridu mhux biss salarji indaqs, imma salarji diċenti jekk verament irridu Ewropa soċjali. Dan mhux awgurju tajjeb għal xogħol aktar diċenti. Anzi huwa prova li l-miżuri ta' awsterità li ttieħdu u għadhom qegħdin jittieħdu, qegħdin iwasslu għal aktar piżijiet fuq il-ħaddiema. Tajjeb li nirratifikaw iżda l-ħaddiema jistennew passi aktar konkreti li verament jagħtuhom xogħol u allura ħajja aktar diċenti. Anzi ħafna ħaddiema għadhom jistennew passi konkreti biex verament ikollhom Ewropa soċjali u dinjità.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Frau Präsidentin! Es ist äußerst wichtig, dass wir diesen Bericht heute behandelt und abgestimmt haben.

Andererseits könnte man sagen, ist es auch ein Zeichen dafür, wie unvollständig und diskriminierend die Bedingungen bei sogenannten Hausangestellten sind. Es ist erstens außerordentlich wichtig, diese Arbeit erst mal als Arbeit zu definieren. Wir sollten uns da auch keiner Illusion hingegeben, man muss gleichzeitig sagen: Schwarzarbeit muss dann natürlich verboten werden. Auch die Nichteinhaltung von Gesetzen, muss dann entsprechend sanktioniert werden.

Und das Zweite ist: Wenn Arbeit gemacht wird, gehört natürlich ein ordentlich erträgliches Einkommen dazu. Dazu gehört auch, dass man entsprechende Sozialabgaben abführen darf.

Zum Dritten gehört natürlich auch dazu, dass das Ganze dann zum Schluss unbürokratisch stattfindet. Aber noch einmal meine Bemerkung: Schwarzarbeit bleibt Schwarzarbeit und gehört dann letztendlich auch verboten.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, het is mij nog steeds niet duidelijk waarom we het hier in dit Parlement eigenlijk over huishoudelijk werk hebben. Het zij zo. Ik zou het graag willen hebben over het feit dat migranten die huishoudelijk werk willen gaan verrichten in het bezit moeten zijn van een geldig arbeidscontract of een andere vorm van bewijs, zodra zij de grens passeren.

Ik zou dit graag in een nog breder perspectief willen zien, namelijk dat elke migrant uit ongeacht welke EU-lidstaat die zich wil vestigen en wil komen werken in een gemiddeld Europees land, al vóórdat hij de grens passeert, een geldig arbeidscontract moet hebben. Dat is helaas nog een illusie voor de toekomst!

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, we know that there are 2.6 million domestic workers in the European Union, of whom 89% are women and half are migrants. Domestic work is one of the most unprotected and invisible forms of work, bearing in mind that it is isolated and individual by its nature. It is therefore often very difficult for domestic workers to obtain information about their rights, or to organise themselves in representative associations or unions which can enable them to move securely and to defend their labour and social rights.

In a number of EU countries, domestic workers are frequently employed in precarious conditions. They are without a contract, their wages are paid late, they are required to work extra hours without due payment, their rights to leave and rest periods and paid public holidays are ignored and their social security contributions are unpaid. These are very serious issues. We need to examine them in greater detail, and for that reason I fully support this report.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Madam President, another international bureaucracy is generating more self-justifying regulation. That is what they do: dogs bark, ducks quack and global technocracies justify their existence with new laws. What is really interesting about this ILO process, though, is that we are seeing at an early stage the way in which EU directives often have their genesis in global regulations. This is significant because we are always being told that our Member States need to be in the European Union in order to have influence. But in practical terms what you find is that, as in this case with the ILO, you have the EU being a single block and then Norway, Switzerland and so on having independent voices around that table.

We would have far more influence in practical terms on the resulting directives and regulations if we had not subcontracted out our negotiation to the European Commission. In the meantime, of course, the best thing we could do for workers around the world is to give them more jobs. The way of doing that is for governments to get out of the way; governments never expedited anything but by the alacrity with which they stepped aside.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Cuschieri, f'isem il-grupp S&D. – Ivvutajt favur il-proposta sabiex nawtorizzaw l-Istati Membri sabiex jirratifikaw dawn il-partijiet tal-Konvenzjoni Nru 189 tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dwar xogħol diċenti li jaqgħu fil-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Skont figuri tal-Eurostat hemm 2,6 miljun ħaddiem domestiku fl-Unjoni Ewropea liema persentaġġ għoli minn dawn huma nisa. Ix-xogħol domestiku huwa wieħed mill-iktar xogħlijiet neqsin mill-protezzjoni. Il-Konvenzjoni 198 tal-ILO tintroduċi l-ħtieġa għall-protezzjoni għall-ħaddiema domestiċi. Dawn il-ħaddiema spiss isibu ruħhom f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, u vittmi ta' diskriminazzjoni jew abbuż ieħor marbut mad-drittijiet tal-bniedem. F'numru ta' pajjiżi tal-Unjoni, ħaddiema domestiċi spiss jingħataw xogħol prekarju jew bla kuntratt. Jitħallsu tard, jaħdmu sigħat miżjuda, ma jingħatawx vacation leave jew ġranet ta' mistrieħ, jaħdmu fil-festi pubbliċi, u f'ċertu każijiet, saħansitra, ma jitħallsu xejn. Hemm bżonn li nieqfu. L-Unjoni Ewropea ma tistax tkompli tagħlaq għajnejha quddiem dan kollu. Jeħtieġ li dawn in-nies jingħataw attenzjoni u aħna jmissna nagħrfu sew il-valur tal-ħaddiema domestiċi u nagħtuhom il-garanziji u d-drittijiet. Sfortunatament, numru kbir ta' Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, ma rratifikawx din il-Konvenzjoni 189 tal-ILO. Saħansitra anki l-pajjiżi li rratifikawha, għadhom ma ġabuhiex fis-seħħ. Dan mhuwiex aċċettabbli speċjalment fil-kuntest ta' kriżi ekonomika u tnaqqis ta' solidarjetà. B'dan ir-rapport il-Parlament Ewropew qed jitlob lill-Istati Membri kollha sabiex jirratifikaw din il-Konvenzjoni. Ċerti pajjiżi jeħtieġ ukoll illi jistabbilixxu kundizzjonijiet minimi bħall-età minima għall-ħaddiema. Il-pajjiżi kollha jeħtieġ li jistabbilixxu wkoll mekkaniżmu li jipprovdi salvagwardja għall-ħaddiema taħt it-18-il sena. Hemm bżonn li kull pajjiż jieħu azzjoni li twassal għal kundizzjonijiet xierqa għall-ħaddiema fejn għandha x'taqsam il-prevenzjoni tal-abbuż, il-vjolenza, u x-xogħol ta' tfal taħt l-età.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo este relatório que vai ao encontro do projeto de decisão do Conselho no sentido de pedir aos Estados-Membros que ratifiquem a Convenção n.º 189 sobre Trabalhadores Domésticos da Organização Internacional do Trabalho. Importa que, depois deste processo, tomem medidas para assegurar condições de trabalho decentes e com direitos sociais, prevenindo o abuso, a violência e o trabalho infantil no trabalho doméstico.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – užtikrinti deramas darbo sąlygas ir socialines teises bei užkirsti kelią piktnaudžiavimui, smurtui ir vaikų darbui namų ūkyje. ES yra 2,6 mln. namų ūkio darbuotojų, iš kurių 89 proc. yra moterys ir pusė jų – migrantės. Namų ūkio darbas, turint omenyje jo izoliuotą ir individualų pobūdį, yra viena iš labiausiai neapsaugotų ir nematomų darbo formų. Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams buvo priimta 2011 m. Joje nustatoma, kad VN turi užtikrinti deramas darbo sąlygas ir socialines teises bei užkirsti kelią piktnaudžiavimui, smurtui ir vaikų darbui namų ūkyje. 2013 m. Komisija pateikė pasiūlymą, kuriuo VN įgaliojamos ratifikuoti konvenciją. Pritariu raginimams valstybėms narėms suteikti namų ūkio darbuotojas priemonių, kuriomis užtikrinama, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės darbe (asociacijų laisvė; visų rūšių priverstinio ar privalomojo darbo panaikinimas; veiksmingas vaikų darbo ir diskriminacijos darbe panaikinimas). Būtina užtikrinti deramas gyvenimo sąlygas, teisę būti rašytine sutartimi informuotiems apie darbo sąlygas, bent 24 valandų nepertraukiamą savaitinį poilsį, minimalaus darbo užmokesčio apsaugą bei namų ūkio darbuotojų teisę į saugią ir sveiką darbo aplinką.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. Na União Europeia existem mais de 2,6 milhões de trabalhadores domésticos, sendo a grande maioria mulheres migrantes. As características específicas do trabalho doméstico tornam-no vulnerável e desprotegido, sendo que estes trabalhadores são muitas vezes vítimas de discriminações. A Convenção n.° 189 sobre trabalhadores domésticos da Organização Internacional do Trabalho define que os Estados que a ratificarem devem tomar medidas para assegurar condições de trabalho decentes e com direitos sociais para prevenir os abusos no trabalho doméstico. Tendo em conta que alguns aspetos desta Convenção são da competência da União Europeia, o Parlamento Europeu deu o seu parecer positivo para que os Estados-Membros ratifiquem o mais depressa possível esta Convenção. A Convenção da Organização Internacional do Trabalho apela nomeadamente à fixação de uma idade mínima para trabalhadores domésticos, à garantia de condições de vida e de trabalho decentes, a existência de um contrato de trabalho escrito transmitido ao trabalhador antes de este se deslocar para o país onde irá trabalhar e o direito a beneficiar do regime de salário mínimo caso exista no país de acolhimento. Pelas razões expostas, dei o meu apoio a este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. Das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte ist ein wichtiger Schritt zu einer Garantie von grundlegenden Prinzipien der Rechte von Hausangestellten sowie der Einhaltung ihrer Menschenrechte und gesetzlichen Rechte. Ich finde es entscheidend, dass das Europäische Parlament seinen Standpunkt hier klar unterstreicht!

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − Met deze resolutie geeft het Europees Parlement een belangrijk signaal in de strijd tegen de uitbuiting van werkkrachten in de Europese Unie. Onlangs stelde het Europees Parlement nog vast dat Europa vandaag ongeveer 880 000 moderne slaven telt. Om dit ontluisterende cijfer terug te dringen, moet de strijd voor menswaardige leef- en werkomstandigheden voor huispersoneel, een van de meest kwetsbare beroepen, uiteraard een prioriteit zijn.

Het IAO-Verdrag garandeert huispersoneel de fundamentele rechten die andere werknemers ook hebben en dwingt de ondertekenende landen om dwang- en kinderarbeid uit te bannen. Het is nu aan alle Europese lidstaten om het IAO-Verdrag zo snel mogelijk te ratificeren en op het terrein komaf te maken met de onaanvaardbare toestanden waarmee we vandaag ook in Europa nog geconfronteerd worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Quelques cas de travailleurs domestiques devenus des "esclaves domestiques" ont fait l'actualité parce que leurs employeurs étaient des gens célèbres. Mais combien de cas ne sont jamais sous les feux de l'actualité? Notre vote d'aujourd'hui vise à autoriser les États membres de l'Union et donc aussi à leur demander de ratifier la convention n° 189 de l'OIT concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. Il s'agit d'assurer à ces travailleurs, qui sont particulièrement vulnérables, des conditions de travail décentes, assorties de droits sociaux et de lutter contre la violence et toutes sortes d'abus comme le travail des enfants. La convention est entrée en vigueur le 5 septembre dernier ; tous les États membres de l'Union devraient la ratifier sans tarder.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa convenzione insieme ai miei colleghi del PPE, perché l'obiettivo principale del documento è la valorizzazione dei lavoratori domestici cui vengono riconosciute svariate garanzie. Fra le altre, il diritto ad un luogo di lavoro sicuro e salubre, condizioni di vita dignitose, la parità di trattamento con gli altri lavoratori e l'assicurazione di un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non condivido le posizioni sostenute nella relazione Zuber che analizza la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici.

Il testo si occupa esclusivamente della condizione dei lavoratori immigrati, al fine di assicurare misure ottimali di impiego specialmente per le cosiddette "badanti" extracomunitarie, mentre non viene fatto alcun riferimento alla necessità di tutelare i cittadini europei più indifesi, come gli anziani dalle manipolazioni e dagli abusi a cui sono troppo spesso esposti.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad namų ūkio darbas, turint omenyje jo izoliuotą ir individualų pobūdį, yra viena iš labiausiai neapsaugotų ir nematomų darbo formų. Dėl šių priežasčių namų ūkio darbuotojams labai dažnai sunku gauti informacijos apie savo teises ir susiburti į jiems atstovaujančias asociacijas arba sąjungas, kurios gali suteikti jiems galimybę užtikrinčiau ginti savo darbo ir socialines teises. Be to, namų ūkio darbuotojai dažnai dirba turėdami mažas garantijas, yra įdarbinami nesudarant sutarties, jiems vėluojama mokėti atlyginimą, iš jų reikalaujama dirbti papildomas valandas deramai už tai neatlyginant, nepaisoma jų teisių į poilsio laiką ir apmokamas švenčių dienas, taip pat nemokamos jų socialinio draudimo įmokos. Taigi, reikėtų paraginti valstybes nares ratifikuoti šią Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (Konvencija Nr. 189), nes būtina, kad ją ratifikavusios valstybės narės imtųsi priemonių užtikrinti deramas darbo sąlygas ir socialines teises bei užkirsti kelią piktnaudžiavimui, smurtui ir vaikų darbui namų ūkyje.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car la Convention n° 189 de l'OIT impose la protection des travailleurs domestiques qui, s'agissant souvent de femmes et de migrantes, sont souvent exposées à la discrimination et sont victimes de différents types d'abus qui constituent des violations graves aux droits de l'homme. Dans plusieurs pays de l'Union, le travail domestique se caractérise par la précarité, par l'absence de contrat de travail, par les retards dans le paiement des salaires, par l'exigence de la réalisation d'heures supplémentaires sans compensation, par le non-respect du droit à des périodes de repos et de congé, par le non-paiement de jours fériés ou de vacances, par le non-paiement de montants dus à la sécurité sociale, entre autres. Il faut souligner que la Convention prévoit bien que sa ratification ne doit pas affecter les dispositions plus favorables applicables aux droits des travailleurs domestiques (article 19).

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat pentru această recomandare deoarece cel puțin 53 de milioane de persoane, majoritatea femei și fete, sunt angajaţi ca lucrători casnici. Aceştia contribuie substanțial la economia mondială şi generează 7,5 la sută din salariile femeilor angajate la nivel global. Astfel de activităţi reprezintă una dintre formele de muncă prea puţin protejate, și deseori lipsite de transparenţă. Din cele 2,6 milioane de lucrători casnici din UE, 89 % sunt femei și 50 % migranți, deci categorii vulnerabile. Promovând standardele fundamentale de muncă, vom extinde drepturile de bază ale acestor lucrători şi vom face un pas înainte în demersurile privind combaterea traficului de persoane. Aşadar nu pot decât să mă bucur că, într-un timp foarte scurt se deschide calea ratificării convenţiei de către statelor membre. Nu în ultimul rând, îmi exprim speranţa că un număr considerabil de state ale lumii va urma aceeaşi cale.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption du rapport Zuber invitant les Etats membres de l'Union européenne à ratifier la Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) relatif au travail décent pour les travailleurs domestiques. Afin de lutter contre l'esclavage domestique, l'adoption de ce rapport instaure des garanties relatives aux droits fondamentaux de ces travailleurs, notamment le respect des droits de l'Homme et leurs droits juridiques, ainsi que le droit à la libre circulation.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Statele care ratifică Convenția OIM nr. 189 privind munca decentă pentru personalul casnic trebuie să asigure condiții de muncă decente, cu drepturi sociale, și să prevină abuzurile, violența și munca copiilor la domiciliu.

Obiectivul principal al Convenției este acela de a recunoaște valoarea lucrătorilor casnici și de a oferi o serie de garanții, precum: definirea unui lucrător casnic ca persoană angajată în activități lucrative la domiciliu în cadrul unui raport de muncă; stabilirea unei vârste minime pentru lucrătorii casnici; tratament egal pentru lucrătorii casnici și lucrători în general, sub aspectul programului normal de lucru, recompensarea pentru orele suplimentare, perioadele de odihnă zilnice și săptămânale și concediul anual plătit și protecția prin asigurări sociale, cu respectarea maternității; acoperirea prin salariul minim pentru lucrătorii casnici, acolo unde există o astfel de acoperire și remunerația stabilită fără discriminare pe bază de sex etc.

Statele ar trebui să garanteze că lucrătorii casnici, care muncesc pentru mai mulți angajatori și care sunt, de obicei, plătiți cu ora sau cu ziua, beneficiază de aceeași protecție socială ca și ceilalți lucrători și că aceștia își achită contribuția la asigurările sociale. Este important să se garanteze că salariile lor sunt cel puțin echivalente cu salariile naționale minime stabilite de legislațiile naționale.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La Convezione sui lavoratori domestici dell'Organizzazione internazionale del lavoro firmata nel 2011 ed entrata in vigore a settembre di quest'anno, introduce una serie di misure volte a garantire condizioni di lavoro dignitose prevenendo abusi, violenze e lavoro minorile nel quadro del lavoro domestico. Ho pertanto votato a favore di questa proposta di risoluzione che autorizza gli Stati membri dell'UE alla ratifica di questa importante convenzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je me félicite du vote de ce texte qui vise la protection des droits de travailleurs domestiques. Il encourage l'encadrement d'un statut encore trop approximatif en offrant une série de garanties à ces travailleurs. Il s'agit notamment d'assortir les conditions de travail des travailleurs domestiques de droits sociaux, d'empêcher les abus, la violence et le travail des enfants dans le travail domestique.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui vise à ratifier la Convention de l'Organisation Internationale du Travail relative à un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. Cette proposition s'inscrit dans la stratégie de l'Union européenne d'éradiquer la traite des êtres humains. Ce texte fera obligation aux États signataires de prendre des mesures pour prévenir les actes de violences est l'assurance d'une prise en considération de cette problématique, ce que je ne peux qu'encourager.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider necesară adoptarea de către statele semnatare a unor măsuri urmărind respectarea, promovarea și conștientizarea principiilor și drepturilor fundamentale în domeniul muncii (libertatea de asociere și sindicalizare, recunoașterea dreptului la negocieri colective, eliminarea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie, abolirea efectivă a muncii copiilor și eliminarea discriminării în raport cu ocuparea forței de muncă).

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − The ILO Convention concerning decent work for domestic workers is a major step forward and a key success in protecting a very vulnerable group of workers. Domestic workers are hidden from public view and control. They are predominantly migrant, female and low-skilled and are at a very high risk of exploitation and even slave-like working condtions. This convention ensures that the most vulnerable are covered by core labour standards. I therefore voted in favour of this report in the interests of my constituents in Wales

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta recomendação no sentido da ratificação da Convenção sobre Trabalho Digno para os Trabalhadores Domésticos, de 2011, da Organização Internacional do Trabalho (Convenção n.º 189) é da maior importância. A maioria destes trabalhadores trabalha na informalidade. Os dados do Eurostat estimam que existam 2,6 milhões de trabalhadores domésticos na UE, 89 % dos quais mulheres e metade deles migrantes. O trabalho doméstico é um dos trabalhos mais desprotegidos e invisíveis, tendo em conta o carácter isolado e individual do mesmo. Assim, é muitas vezes difícil para os trabalhadores domésticos informarem-se acerca dos seus direitos, organizarem-se em associações e sindicatos representativos dos seus interesses e, desta forma, estarem mais protegidos na reivindicação dos seus direitos laborais e sociais. O trabalho doméstico caracteriza-se, de forma generalizada, pela precariedade, pela ausência de contrato de trabalho. Segundo a OIT, em muitos casos, os trabalhadores domésticos são vítimas de baixos salários, horários excessivamente longos, ausência de um dia de descanso semanal e, às vezes, abusos físicos, mentais e sexuais, ou restrições à sua liberdade de movimentos. Investigações da OIT mostram ainda que, a nível mundial, apenas 10 % de todos os trabalhadores domésticos estão abrangidos pela legislação geral do trabalho, na mesma medida do que os outros trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Z údajov štatistického úradu Eurostat je zrejmé, že v Európskej únii sa nachádza 2,6 milióna pracovníkov v domácnosti, z toho je 89 % žien a polovica migrantov. Práca v domácnosti je akousi neviditeľnou formou práce, pričom obyvatelia Únie, ktorí ju vykonávajú sú najmenej chránení. Pri tomto type práce sa veľmi často vyskytuje zneužívanie pracovníkov, ktorí často pracujú bez pracovnej zmluvy, bez preplácania nadčasov, bez nároku na dovolenku či dni voľna počas platených štátnych sviatkov. Navyše, táto forma práce vedie k určitej izolovanosti a ľudia, ktorí ju vykonávajú, nie sú dostatočne informovaní o svojich právach. V súčasnej dobe vysokej miery nezamestnanosti je tento jav ešte omnoho nebezpečnejší, pretože v záujme zachovania existencie sú ľudia nútení pristúpiť aj na zjavne nevýhodné podmienky. Zvýšená miera ochrany pracovníkov v domácnosti je teda nevyhnutná.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Les travailleurs domestiques constituent une main d’œuvre importante mais en grande partie invisible en Europe. Essentiellement des femmes, dont beaucoup sont d’origine migrante, les travailleurs domestiques sont extrêmement vulnérables à l’exploitation de masse. En donnant son feu vert pour la ratification par les États membres de la Convention de l'Organisation internationale du travail de 2011 concernant le travail domestique, le Parlement contribue ainsi à l'action entreprise par l'Union européenne en faveur du travail décent pour tous, dont la protection et l'amélioration des conditions de travail des travailleurs sont des aspects importants. Il est en effet indispensable que l'Union européenne se dote des instruments existants qui peuvent contribuer à lutter efficacement contre l'exploitation des travailleurs domestiques et les abus à leur égard. La ratification des Conventions de l'OIT par les États membres en général et celle en particulier relative aux travailleurs domestiques permettront à l'UE d'améliorer l'efficacité, la coordination et la cohérence de la lutte contre la traite des êtres humains.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution because it ensures that Parliament supports the ILO’s 2011 Convention, which acts as a further guarantee for the rights of domestic workers. It deserves our continued support.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau siūlymui, nes reikia užtikrinti deramas darbo sąlygas ir socialines teises bei užkirsti kelią piktnaudžiavimui, smurtui ir vaikų darbui namų ūkyje. Papildoma Tarptautinės darbo organizacijos konvencija dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams buvo priimta 2011 m. Joje nustatoma, kad valstybės narės turi užtikrinti deramas darbo sąlygas ir socialines teises bei užkirsti kelią piktnaudžiavimui, smurtui ir vaikų darbui namų ūkyje. 2013 m. Komisija pateikė pasiūlymą, kuriuo valstybės narės įgaliojamos ratifikuoti konvenciją. ES yra 2,6 mln. namų ūkio darbuotojų, iš kurių 89 proc. yra moterys ir pusė jų – migrantės. Namų ūkio darbas, turint omenyje jo izoliuotą ir individualų pobūdį, yra viena iš labiausiai neapsaugotų ir nematomų darbo formų. Manau, kad reikia suteikti namų ūkio darbuotojams priemonių, kuriomis užtikrinama, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės darbe (asociacijų laisvė; visų rūšių priverstinio ar privalomojo darbo panaikinimas; veiksmingas vaikų darbo ir diskriminacijos darbe panaikinimas); nustatyti minimalų namų ūkio darbuotojų amžių, kuris turi būti ne mažesnis nei apskritai darbuotojams nacionaliniuose įstatymuose nustatytas amžius; užtikrinti: deramas gyvenimo sąlygas; teisę būti rašytine sutartimi informuotiems apie darbo sąlygas; bent 24 valandų nepertraukiamą savaitinį poilsį; namų ūkio darbuotojų minimalaus darbo užmokesčio apsaugą bei namų ūkio darbuotojų teisę į saugią ir sveiką darbo aplinką.

 
  
MPphoto
 
 

  Iñaki Irazabalbeitia Fernández (Verts/ALE), por escrito. − Los trabajadores domésticos, mujeres e inmigrantes en su gran mayoría, sufren la invisibilidad, lo que puede llevar a condiciones de trabajo degradantes con escasa paga y largas jornadas de trabajo. Este Convenio garantiza que los más vulnerables, las mujeres inmigrantes, puedan acogerse a las condiciones laborales estándar. Por ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), na piśmie. − Zagłosowałem za przyjęciem zalecenia, ponieważ osoby zatrudnione w gospodarstwach domowych stanowią grupę, do której ze względu na izolowany charakter pracy trudno dotrzeć z informacją na temat ich praw pracowniczych. Przyjęcie Konwencji powinno przyczynić się do rozwiązania wielu problemów pracowników gospodarstw domowych i upowszechnienia wiedzy w kwestii posiadanych praw oraz polepszenia warunków ich pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La convenzione n. 189 dell'OIL prevede l'obbligo alla tutela dei lavoratori domestici che, essendo in gran parte donne e donne immigrate, si trovano in situazione di grande vulnerabilità. Purtroppo esse sono spesso vittime di discriminazione e di abusi di diversa natura, che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani da condannare con forza. La convenzione stabilisce che la ratifica non deve interessare le disposizioni più favorevoli applicabili ai diritti dei lavoratori domestici.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Niniejsze sprawozdanie dotyczy wydania przez Parlament Europejski zgody na ratyfikację przez państwa członkowskie tych elementów Konwencji 189 Międzynarodowej Organizacji Pracy, które leżą w kompetencji Unii. Praca w gospodarstwie domowym jest jedną z najbardziej niewidocznych, a jednocześnie niechronionych form pracy. Stąd też przedmiotowa Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy, wprowadzająca wymóg ochrony osób pracujących w gospodarstwie domowym, jest konwencją bardzo ważną. Najczęściej w domu pracują kobiety oraz emigranci, zazwyczaj jednocześnie będąc najbardziej narażonymi na różne formy dyskryminacji oraz nadużyć, w tym także poważnych pogwałceń praw człowieka. Istotnym elementem jest zdefiniowanie osoby pracującej w gospodarstwie domowym jako osoby wykonującej pracę w domu lub na rzecz domu, a jednocześnie zobowiązanie państw sygnatariuszy do ochrony podstawowych praw związanych z tradycyjnie rozumianym stosunkiem pracy. Zagłosowałem za przyjęciem tego ważnego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Domnule președinte, stimați colegi, domeniul casnic este unul peste care s-a trecut cu vederea de prea mult timp, neglijând importanța lui la nivel economic, cât și social.

Majoritatea lucrătorilor casnici fac parte din grupuri vulnerabile precum fete, femei, emigranți, membri ai comunităților dezavantajate, precum și copii. Protejarea acestora este o provocare pentru autoritățile responsabile, mai ales atunci când vin dintr-o altă țară, fără a primi un contract de muncă înainte de a trece frontiera. Mai mult, abuzurile din domeniul casnic sunt frecvente și ușor de acoperit.

Trebuie să fim responsabili pentru cei care stau acasă sau în casele altora, altfel suntem acuzați pe bună dreptate de ipocrizie. Lipsa unei legislații care să protejeze lucrătorii casnici prin luarea de măsuri eficiente de inspectare a muncii, punerea în executare și sancționarea încălcării măsurilor adoptate este o rușine pentru o Uniune democrată, care se laudă cu apărarea drepturilor omului. În UE sunt peste 2,6 milioane de oameni care, fără un efort din partea noastră, vor rămâne supuși unor riscuri care de multe ori i-ar putea costa chiar viața. Vă mulțumesc!

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − La convenzione n. 189 dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) prevede l'obbligo alla tutela dei lavoratori domestici, nella maggior parte dei casi donne, spesso in situazione di grande vulnerabilità e vittime di discriminazione. Il lavoro domestico è uno dei lavori meno tutelati e visibili. In considerazione di questa situazione, con il mio voto favorevole ho voluto evidenziare la necessità, come sostiene l’on. Zuber, di adottare misure volte a garantire condizioni di lavoro dignitose, diritti sociali e prevenzione agli abusi e alle violenze domestiche

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport afin que les États membres ratifient, dans l'intérêt de l'Union européenne, la Convention de l'Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. La convention est entrée en vigueur en septembre 2013, elle fournit des garanties relatives aux principes fondamentaux concernant les droits des travailleurs domestiques, et le respect de leurs droits humains et juridiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Segundo o Eurostat, devem existir cerca 2,6 milhões de trabalhadores domésticos na UE, 89 % dos quais são mulheres e metade migrantes. O trabalho doméstico é um dos trabalhos mais desprotegidos e invisíveis, dessa forma, é difícil para os trabalhadores domésticos informarem-se acerca dos seus direitos, organizarem-se em associações e sindicatos representativos dos seus interesses e, assim, conseguirem proteger-se na defesa dos seus direitos laborais e sociais. A Convenção n.º 189 sobre Trabalhadores Domésticos da Organização Internacional do Trabalho, que foi adotada em 2011 e entrou em vigor a 5 de setembro, define que os Estados que a ratificam têm de tomar medidas para assegurar condições de trabalho decentes e com direitos sociais, prevenindo o abuso, a violência e o trabalho infantil no trabalho doméstico. A aprovação deste relatório é o primeiro passo para que os Estados-Membros possam subscrever esta convenção e assim defender os direitos laborais dos trabalhadores domésticos.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone la aprobación de la propuesta del Consejo de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores domésticos. Este convenio de la OIT supone una mejora en la consideración de los derechos laborales de los trabajadores domésticos, que en muchas ocasiones se encuentran en una situación de total desprotección, solos en sus contextos laborales a merced de sus patronos. Con la introducción de este Convenio se trata de que los Estados miembros impulsen legislación y realicen acciones que garanticen los derechos de los 2,6 millones de trabajadores domésticos que se calcula existen en Europa. Por tratar de mejorar y garantizar los derechos de los trabajadores domésticos he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue le rapport sur le projet de décision du conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'UE, la convention de l'OIT de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (Convention n° 189). Cette convention permet d'améliorer la situation de ces personnes, de valoriser leur travail et de reconnaitre l'importance qu'elles ont dans l'économie nationale. Davantage légiférer sur ce type de travail, souvent informel, permettrait de lutter contre le travail forcé, le travail des enfants, la discrimination, etc. Ces travailleurs et travailleuses auront l'occasion de s'informer des conditions de travail, généralement ignorées car il n'y pas souvent de contrat écrit entre l'employeur et le travailleur. Cette convention devrait surtout permettre d’améliorer la situation des femmes migrantes, particulièrement exposées.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Domestic work is one of the most unprotected and invisible forms of work. ILO Convention 189 introduces the requirement to protect domestic workers, who often, as women and migrants, find themselves in extremely vulnerable situations, becoming victims of discrimination and many forms of abuse involving severe violations of their human rights. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kuria raginama prisijungti prie Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (Konvencija Nr. 189), o ją ratifikavusios valstybės narės turi imtis priemonių užtikrinti deramas darbo sąlygas ir socialines teises bei užkirsti kelią piktnaudžiavimui, smurtui ir vaikų darbui namų ūkyje. Manau, kad darbo sąlygų gerinimas darbuotojams yra neatsiejamas nuo ES suteikiamų laisvių asmenų ir darbuotojų judumo srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto questa relazione. La convenzione n. 189 del 2011 prevede per gli Stati che la ratificano l'obbligo di adottare misure volte a garantire condizioni di lavoro dignitose e diritti sociali, prevenendo abusi, violenza e lavoro minorile nel quadro del lavoro domestico. La Commissione europea ha presentato, il 21 marzo 2013, una proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare la convenzione. Tale autorizzazione è necessaria posto che la convenzione riguarda aspetti di competenza dell'UE. Con la presente relazione chiediamo che il Parlamento europeo permetta l'avanzamento del processo. Va evidenziato che diversi paesi, in particolare i paesi dai quali originano i flussi migratori, hanno già ratificato la convenzione: Bolivia (4/2013), Maurizio (9/2012), Nicaragua (1/2013), Paraguay (5/2013), Filippine (9/2012), Sud Africa (6/2013), Uruguay (6/12). Anche alcuni paesi dell'UE hanno già adottato misure necessarie alla ratifica della convenzione, tra cui l'Italia e altri due paesi intendono farlo a breve: Germania e Belgio. In America latina, paesi come Repubblica dominicana, Colombia, Argentina e Costa Rica hanno già manifestato la volontà di firmare il testo. È quindi un segnale positivo e sostenendolo abbiamo oggi dato un segno di civiltà verso quei lavoratori e lavoratrici spesso sottoposti a protezioni lavorative inesistenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La résolution qui nous est proposée défend l'instauration d'une convention pour les travailleurs domestiques. Ce texte donne des outils juridiques et des définitions pour les Etats et se réfère aux grands standards sur les droits au niveau international.Il fixe notamment des obligations sur la mise en place de mécanismes judiciaires et de contrôle. Même si l'abrogation des politiques d'austérité serait nécessaire pour respecter de façon cohérente les principes de défense des droits des travailleurs définis dans la présente Convention, je soutiens ces avancées et je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation befasst sich mit den Rechten und den menschenwürdigen Arbeitsbedingungen für Hausangestellte. Ihre Wertschätzung ist das Hauptziel des Übereinkommens. Dabei wird klar dargelegt, dass sie einen wichtigen Teil der Wirtschaft darstellen, ihre Arbeit bisher rechtlich unterbewertet war, und zudem wird eine klare Definition dieser Tätigkeiten mitgeliefert. Ihnen sollen grundlegende Arbeitsrechte wie zum Beispiel Vereinigungsfreiheit, Recht auf Tarifverhandlungen, Recht auf die Vereinigung in einer Gewerkschaft, Abschaffung aller Arten von Pflichtarbeit oder obligater Kinderarbeit sowie ein Recht auf Privatsphäre, das Recht auf Bildung für Personen unter 18 Jahren etc. zugestanden werden. Da dies explizit dem Gleichheitsgrundsatz unserer Grundrechte Genüge tut, war eine Regelung hier überfällig. Folglich habe ich selbstverständlich für diesen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − According to Eurostat data, there are 2.6 million domestic workers in the EU, 89% of them are women and 50% of them migrants. These domestic workers often find themselves in extremely vulnerable situations. They become victims of discrimination, exploitation, underpayment, violation of their human rights, without effective protection against abusive practices. As an S&D shadow rapporteur, I therefore believe that the EP should give its consent to the Council decision to authorise Member States to ratify ILO Convention No 189, which aims to guarantee basic working rights of domestic workers namely by (1) establishing a minimum age for domestic work and safeguards for workers under age 18, (2) ensuring fair terms and decent conditions of employment and (3) developing a specific complaints mechanism to guarantee their equal treatment. A vote in favour today clearly shows the EP’s support and that we as Parliamentarians care about protecting decent work and setting minimum labour protection levels for all people without any discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − In many Member States of the European Union, domestic workers often work without a contract, are required to work extra hours and on public holidays without due payment of their wages and with social security contributions unpaid. According to Eurostat data, there are 2.6 million domestic workers in the EU, of whom 89 % are women and half are migrants. Domestic workers are among the most unprotected workers, often uninformed of their rights and under-represented in labour associations or unions which can enable them to defend their labour and social rights. Taking actions to guarantee decent conditions for domestic workers in Europe is of great importance, therefore I voted for the proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A Convenção n.º 189 sobre Trabalhadores Domésticos da Organização Internacional do Trabalho foi adotada em 2011 e entrou em vigor a 5 de Setembro. Esta convenção define que os Estados que a ratificam têm de tomar medidas para assegurar condições de trabalho decentes e com direitos sociais, prevenindo o abuso, a violência e o trabalho infantil no trabalho doméstico. A Comissão Europeia apresentou, em 21 de Março de 2013, uma proposta de decisão do Conselho que autoriza os Estados-Membros a ratificar a Convenção (COM (2013)0152), autorização essa que é necessária, uma vez que a Convenção contém aspetos que são da competência da UE. Com o relatório em apreço, pretende-se dar o contributo do Parlamento para o avanço do processo. Votei favoravelmente o presente relatório por concordar com a ratificação da Convenção pelos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Hausangestellte („Domestic Workers“) gehören zu einer der am wenigsten geschützten Berufsgruppen überhaupt. Die Probleme reichen von Schwarzarbeit, ausbeuterischen Arbeitsbedingungen bis hin zu Kinderarbeit und Gewaltanwendung. Hauptbetroffene sind meist Frauen, insbesondere Migrantinnen. Die IAO-Konvention 189 stellt einen wichtigen Eckpfeiler für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Hausangestellten dar. Sie verpflichtet die IAO-Mitgliedstaaten dazu, grundlegende ArbeitnehmerInnen-Rechte für Hausangestellte zu garantieren. Darüber hinaus sollen gezielt Maßnahmen gegen Gewalt und Kinderarbeit ergriffen werden. Ich habe daher selbstverständlich für den Bericht von Frau Zuber gestimmt. Menschenrechte und ArbeitnehmerInnen-Rechte müssen für alle gleichermaßen gelten.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. According to Eurostat data, there are 2.6 million domestic workers in the EU, of whom 89% are women and half are migrants. Domestic work is one of the most unprotected and invisible forms of work, bearing in mind its isolated and individual nature. It is therefore often very difficult for domestic workers to obtain information about their rights or to organise themselves in representative associations or unions which can enable them to more securely defend their labour and social rights. In a number of EU countries, domestic workers are frequently employed in precarious conditions, without a contract, their wages are paid late, they are required to work extra hours without due payment, their rights to leave and rest periods and paid public holidays are ignored and their social security contributions go unpaid. ILO Convention 189 introduces the requirement to protect domestic workers, who often, as women and migrants, find themselves in extremely vulnerable situations, becoming victims of discrimination and many forms of abuse involving severe violations of their human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − L'obiettivo principale nell’ambito del lavoro domestico è la valorizzazione dei lavoratori domestici in quanto rivestono un ruolo importante per l’economia. C’è la necessità di definire e regolamentare il lavoratore domestico in quanto è uno dei lavori meno tutelati e visibili, in considerazione della situazione di "isolamento" di coloro che lo svolgono. È necessaria la definizione di lavoratore domestico come ogni persona che svolge un lavoro domestico nell’ambito di una relazione di lavoro, avendo riconosciuto i principi e i diritti fondamentali nel lavoro, con parità di trattamento rispetto alle altre classi. La convenzione fa riferimento alla tutela dei lavoratori immigrati e introduce la necessità di un contratto o di una proposta del datore di lavoro prima dell'arrivo del lavoratore nel Paese di destinazione. E’ doveroso garantire che tali lavoratori non abbiano un livello di tutela sociale e del lavoro inferiore rispetto agli altri lavoratori e in particolare che i datori di lavoro effettuino i versamenti dovuti per i contributi previdenziali. Inoltre, è importante garantire che le retribuzioni minime siano corrispondenti ai salari minimi stabiliti dalla normativa nazionale. Per tale motivazione ho espresso parere favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Vzhľadom na to, že v EÚ pracuje v súčasnosti 2,6 milióna ľudí a práca v domácnosti predstavuje jednu z najmenej chránených a neviditeľných foriem práce, podporila som návrh uznesenia, aby členské štáty ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti.

Práca v domácnosti musí mať obvyklý pracovný čas, odmenu za prípadné nadčasy, musí byť dodržané obdobie denného a týždenného odpočinku, platenej ročnej dovolenky a predovšetkým musí byť sociálne a zdravotne zabezpečená. Pracovníci v domácnosti musia mať zdravé a bezpečné pracovné prostredie. V mnohých krajinách sú pracovníci v domácnosti zamestnávaní bez zmluvných podmienok a dochádza aj k zneužívaniu detí na prácu v domácnosti. Preto je nevyhnutné, aby členské štáty ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce čo najskôr.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour of this proposal as I support the rights of domestic workers and recognise the need to put measures in place to prevent discrimination, violence and child labour.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Glasovala sam za preporuku o nacrtu Odluke Vijeća kojom se države članice ovlašćuju da u interesu Europske unije ratificiraju Konvenciju Međunarodne organizacije rada o dostojnom radu za radnike zaposlene u kućanstvima iz 2011. Prema podacima EUROSTAT-a danas je u EU 2,6 milijuna radnika zaposlenih u kućanstvima od kojih su 89% žene i imigranti.

Stanje na burzi rada u Hrvatskoj pokazuje nerazmjerno veći broj žena od muškaraca, a razlike u plaćama muškaraca i žena za isto radno mjesto su evidentne, stoga smatram potrebnim dodatno smanjiti porezno opterećenje ženama, a posebno majkama. U velikom broju zemalja članica EU-a kao i u Hrvatskoj radnici u kućanstvima zaposleni su na kratko vrijeme i bez ugovora o radu te zarađuju znatno manja od prosjeka. Ovaj put sam stavila poseban naglasak na neravnopravan položaj žena na tržištu rada što se pokazalo i u trenutnoj financijskoj krizi s kojom se suočavaju zemlje članice EU-a, a važno je naglasiti da su ljudi zaposleni u kućanstvima najčešće žene ili imigranti. Ovdje se radi se o najranjivijim društvenim skupinama koje su nerijetko žrtve zlostavljanje uključujući i teška kršenja ljudskih prava, a prijedlog kolelegice Ines Cristine Zuber regulira sva ta važna pitanja te sam ga zato podržala.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté pour cette convention qui a pour principal objectif de valoriser les travailleurs domestiques en fixant notamment les garanties suivantes: la reconnaissance de la contribution significative des travailleurs domestiques à l'économie mondiale; la reconnaissance du fait que le travail domestique est sous-évalué et invisible et qu'il est effectué principalement par des femmes et des jeunes filles, dont beaucoup sont des migrantes ou appartiennent à des communautés défavorisées et se retrouvent donc en situation de grande vulnérabilité; l'expression "travailleur domestique" désigne toute personne exécutant un travail domestique dans le cadre d'une relation de travail.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Convenção sobre Trabalho Digno para os Trabalhadores Domésticos, de 2011, da Organização Internacional do Trabalho (Convenção n.º 189) foi adotada em 2011 e entrou em vigor em setembro de 2013. O seu principal objetivo é o de garantir uma série de princípios e direitos dos trabalhadores domésticos. Assim, a Convenção n.º 189 da OIT obriga à proteção dos trabalhadores domésticos que, sendo muitas vezes mulheres e mulheres migrantes, se encontram em situações de grande vulnerabilidade, sendo, frequentemente, vítimas de discriminação e de diversos tipos de abusos que configuram atentados graves contra os direitos humanos. Pelos motivos expostos, votei, assim, a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Ovo izvješće odgovor je na prijedlog Europske komisije koji je autoriziralo Vijeće , a koji države članice EU-a poziva da ratificiraju konvenciju Međunarodne organizacije rada koja regulira pitanje prava na dostojni rad radnika zaposlenih u kućanstvima.

Kao članica odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, pozdravljam borbu za unapređenje prava radnika zaposlenih u kućanstvima i garancije koje se radnicima u ovom segmentu nude kroz konvenciju. Međutim, smatram da pitanje koje konvencija regulira mora ostati u isključivoj nadležnosti država članica EU-a, jer je to pitanje unutarnjeg uređenja tržišta rada. Do današnjeg dana navedenu konvenciju nije u potpunosti ratificirala niti jedna država članica EU-a, a samo su dvije članice (Italija i Njemačka) u procesu praktičnog provođenja konvencije u praksi. Budući da se odluka o ratifikaciji donosi isključivo na nivou država članica Unije, glasovala sam protiv jer držim da preporuka Vijeća potkopava princip supsidijarnosti i neopravdano zadire u kompetencije država članica Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia legislativă referitoare la proiectul de decizie a Consiliului care autorizează ratificarea de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenției din 2011 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic (Convenția nr. 189). Majoritatea normelor din cadrul Convenţiei nr. 189 din 2011 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind munca decentă pentru personalul casnic sunt acoperite, într-o mare măsură, de acquis-ul Uniunii în domeniile politicii sociale, combaterii discriminării, cooperării judiciare în materie penală precum şi azilului şi imigraţiei. Dispoziţiile Convenţiei privind protecţia personalului casnic migrant afectează în mod potenţial libera circulaţie a lucrătorilor – un domeniu care intră în sfera de competenţe exclusive a Uniunii. De aceea Consiliul trebuie să autorizeze statele membre care au obligaţii în temeiul dreptului Uniunii privind cerinţele minime în domeniul condiţiilor de muncă să ratifice convenţia în interesul Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − As a Labour MEP, I believe in protecting the rights of the workforce throughout the EU. This is why I have voted in favour of the International Labour Organisation Convention concerning decent work for domestic workers. I fully support the establishment of a minimum age for domestic work, as well as safeguards for workers under the age of 18. I am pleased to see proposals which will help combat abuse and violence at work, as well as ensuring that fair terms and decent conditions of employment are met. I hope that this convention is a step towards a more fair and safe employment culture within the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport présenté par Ines Zuber, députée portugaise de mon groupe, la GUE/NGL. Ce rapport appelle les États membres à ratifier une Convention de l'Organisation internationale du travail de 2011 concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques. Cette convention souligne l'urgente nécessité de reconnaitre à ces personnes les mêmes droits, protections et couvertures sociales que tout autre employé. Il est intolérable qu'aujourd’hui encore, des salarié(e)s soient laissé(e)s sans recours face à des abus de leurs employeurs. Je me réjouis que ce rapport ait été adopté car il est plus que grand temps que les États membres s'emparent de cette question qui concerne les groupes de population parmi les plus vulnérables. En effet, sont principalement concernées des femmes et notamment des migrantes, souvent sans papiers, qui travaillent dans des conditions d'isolement, rendant l’action collective quasiment impossible. Reste à espérer que cet appel sera entendu par les États membres. Malheureusement rien n’est moins sûr car un tel texte n'a aucune valeur contraignante pour les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Hausangestellte sind eine der am schlechtesten geschützten, aber auch am wenigsten sichtbaren Berufsgruppen. Die besondere Schutzbedürftigkeit dieser Arbeiterinnen und Arbeiter, bei denen es sich oftmals um Frauen mit Migrationshintergrund oder aber auch Kinder handelt, erfordert verstärkte öffentliche Aufmerksamkeit. Das Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte der Internationalen Arbeitsorganisation, dem eine breite globale Diskussion vorausgegangen war, ist ein ganz wesentlicher Schritt in die Richtung eines fairen Umgangs mit dieser Personengruppe.Viele Staaten – vor allem handelt es sich um Herkunftsländer – haben das Übereinkommen bereits unterzeichnet. Mit der heutigen Abstimmung hat das Europäische Parlament den Weg für die Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten geebnet. Es ist wichtig, dieses Übereinkommen im Sinne einer wirksamen Bekämpfung von Kinderarbeit und zum Schutz der Hausangestellten insgesamt schnellstmöglich zu unterzeichnen. 


 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Berichterstatterin setzt sich mit dieser Empfehlung für sehr schwache Gesellschaftsteilnehmer ein, und der Arbeiterschutz von hauswirtschaftlichen ArbeitnehmerInnen setzt an einer wichtigen Stelle an. Da sehr oft Menschen mit Migrationshintergrund betroffen sind, ist es besonders wichtig, verständliche und angemessene Informationen zur Verfügung zu stellen. Auch der Menschenhandel und der Missbrauch von hauswirtschaftlichen ArbeitnehmerInnen soll unterbunden werden, und der Bericht ist daher durchaus positiv zu bewerten und zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A Convenção expressa como objetivo principal a valorização dos trabalhadores domésticos, estabelecendo, entre outras garantias: o reconhecimento da importância dos trabalhadores domésticos para a economia, a adoção de medidas pelos Estados signatários, que respeitem, promovam e apliquem os princípios e direitos fundamentais do trabalho (liberdade de associação, liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, abolição efetiva do trabalho infantil), a garantia de que os trabalhadores domésticos são informados sobre as suas condições de trabalho de forma adequada e compreensível e, sempre que possível, através de contrato escrito. Temos algumas preocupações: sabemos que existe tráfico de seres humanos e, nomeadamente, tráfico de mulheres, não só de países terceiros para a UE, mas também entre países da UE. Assim, consideramos que os Estados devem conferir especial atenção à fiscalização dos contratos efetuados nos seus países, nomeadamente pelas agências de emprego privadas que contratam pessoas de outros países para trabalhar como trabalhadores domésticos. É fundamental trazer este debate para o espaço público, visibilizar, valorizar e dignificar o importante trabalho destes trabalhadores. Votámos a favor deste relatório da nossa autoria que está de acordo com a autorização do Conselho aos Estados-Membros para ratificarem a Convenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne Vážený pán predseda, som veľmi rada, že Rada a Parlament dospeli k zhode v otázke dôstojných pracovných podmienok pre pracovníkov v domácnosti. Ide totiž o významný krok smerom k oceneniu neplatenej práce žien a matiek pri starostlivosti o domácnosť, deti a členov rodiny. Ďalším krokom by malo byť odstránenie diskriminácie týchto žien. Pracovník v domácnosti má podľa dohovoru nárok na 24-hodinový neprerušovaný odpočinok a odmenu aspoň vo výške minimálnej mzdy. To je napríklad na Slovensku viac ako minimálna výška materskej alebo výška rodičovského príspevku. Práca je však porovnateľná, len odpočinku je menej. Vyzývam preto Radu aj Komisiu, aby odstránili túto nerovnosť a skončili tak diskrimináciu matiek a rodín, ktoré sa starajú o malé deti. Ďakujem.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö