Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0269(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0005/2013

Ingediende teksten :

A7-0005/2013

Debatten :

PV 10/12/2013 - 20
CRE 10/12/2013 - 20

Stemmingen :

PV 11/12/2013 - 4.21
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0572

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 11 december 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

5.21. Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 2014 – 2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
Video van de redevoeringen
  

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi c'è una crisi molto dura che colpisce tanta gente e soprattutto tanti lavoratori, c'è un mercato del lavoro in crisi, incapace di rispondere alle domande e alle esigenze della società.

Per questo io ho votato a favore di questa relazione che considero molto importante perché introduce tre novità: la prima, il Fondo si applicherà anche ai lavoratori a tempo determinato, agli agenti temporanei e ai liberi professionisti; la seconda, il campo di applicazione riguarderà non solo gli effetti della globalizzazione, ma anche le condizioni occupazionali sfavorevoli dovute soprattutto alla crisi economica; la terza, il Fondo potrà servire temporaneamente anche le esigenze dei giovani, che non sono impegnati in percorsi formativi, occupazionali o di praticantato.

Questo è un punto molto importante perché recupera un problema, quello dell'effetto della crisi soprattutto sui giovani, sulle giovani generazioni che in Italia, nel mio paese, ha una delle sue manifestazioni più preoccupanti.

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Podpiram poročilo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Predvsem s tem razmišljanjem, da danes izgubljajo delovno mesto ženske pri petdesetih, moški pri petdesetih ali več ali nekaj manj. In za vse te ljudi je najprej okrnjeno njihovo dostojanstvo in seveda hkrati njihovo vprašanje kako živeti naprej.

Zato je ta sklad pomemben. Pomembno bi tudi bilo, da se odziva hitreje in da se države članice odzivajo hitreje. Kajti mnogo je tistih, med drugim tudi Slovenija, ki ne zna prav poiskati priložnosti, ki jih nudi ta sklad. Obenem pa Komisija, naj poda resnično jasna merila in jih tudi bolj dobro skomunicira z državami članicami, da bo lažje ljudem, ki izgubijo službo.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospođo predsjedateljice, Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je u svrhu unapređivanja instrumenata Europske unije kako bi se pomoglo radnicima koji su postali višak, a kasnije je proširen i na zbrinjavanje tehnološkog viška zbog posljedica strukturalnih promjena i globalne gospodarske financijske krize.

S obzirom da je Hrvatska kao i ostale europske zemlje zahvaćena gospodarskom krizom, ovaj fond pruža nove mogućnosti, međusobnu suradnju i komunikaciju nadležnih ustanova. Stoga je izrazito važno ustrajati na ovoj inicijativi u svrhu zajedničkog rješavanja ovog problema.

Osim generalnog pristupa i pomoći u zbrinjavanju radnika, smatram da je prijeko potreban i individualan pristup u svrhu razumijevanja potreba svakog pojedinca i mogućnost prekvalifikacije. Osim što je gubitak posla udarac ne samo za pojedinca nego i za cijelu obitelj, ono se reflektira na sva ostala područja života. Zato želim podržati ovu inicijativu i zalažem se za provedbu mjera od samog primitka zahtjeva, konzultacija s radnicima u svrhu poznavanja, ohrabrenja i pružanja na uvid mjera koje ovaj fond omogućava.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - Voorzitter, toen ik in 2009 in dit Parlement kwam, was ik lid van de Begrotingscommissie. In een van de eerste vergaderingen werd gevraagd "hebben jullie nog ideeën voor het Europees globaliseringsfonds, want het geld moet op?". Er zat toen 500 miljoen euro in die pot. Intussen is het 429 miljoen euro, maar nog steeds is het een hoop geld voor een fonds dat eigenlijk een merkwaardig vehikel is.

Met dit fonds wordt namelijk ingespeeld op de liberalisering van de markten in Europa. Enerzijds zeggen we: meer lidstaten, open grenzen, vrij verkeer van goederen, personen, diensten. Anderzijds zeggen we: als er schaalvergroting optreedt, als er sprake is van liberalisering, dan hebben we in één keer geld voor mensen die daardoor werkloos worden. Mijns inziens is dat gewoon marktwerking en niets anders dan dat, hetgeen we vooral moeten toejuichen. En als het wordt ingezet voor mensen die daardoor werkloos worden, dan lijkt het mij beter om het fonds "slachtofferfonds" te noemen in plaats van globaliseringsfonds.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, I fully supported this report and I am very proud of the fact that it is my neighbouring colleague from Ireland, Marian Harkin, who was the rapporteur for this. The EGF is a hugely effective instrument in terms of economic policy to get people back to work and its budget has been cut back to EUR 150 million per year between 2014 and 2020, which is regrettable.

It is regrettable that the fund has not been brought back to its previous levels because we never needed the fund more. People were talking earlier about the older age category: people between 50 to 55 years of age losing their jobs. What about the people of 18, 19, 20 years of age who have come out of third-level education and cannot get jobs? That is why I think we need to target it for the younger generation.

You have a problem, Madam President, in Italy; we have a major problem in Ireland. I think it needs to be targeted and I think it needs to be monitored to see whether it is working. I think the potential of the fund is absolutely huge, but we need to monitor it and we need to do so on a regular basis, and if modifications or adjustments are needed, well then do so.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Madam President, when workers such as those in Dell, Waterford Crystal and TalkTalk were left on the scrapheap due to a crisis they did not cause, they were offered little except for the European Globalisation Adjustment Fund. This fund has been mainly used as a painkiller for what is a cancer of mass unemployment. Now the austerity hawks are not even happy to leave access to this painkiller untouched. Although they failed to scrap the fund completely, it has suffered a massive 70% cut, lowering the budget from EUR 500 million to 150 million. The scope of the fund has been widened so self-employed workers can apply as well. Of course support for self-employed workers is welcome, but together with the cuts it will mean more workers competing for less money.

Lastly, no real steps have been made to raise the co-financing rate, which means that in a number of crisis countries governments would simply not apply for EGF support. I therefore could not vote in favour of these attacks on the unemployed, who are the victims of this crisis.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospođo predsjednice, Europski fond za prilagodbu globalizaciji sufinancira mjere koje trebaju omogućiti radnicima, koji su izgubili posao zbog globalne krize ili globalnih promjena u sektoru, povratak na tržište rada.

Tijekom 2012. ovaj fond pomogao je 15.700 otpuštenih radnika u pronalasku novih mogućnosti za zapošljavanje i to sa 73,5 milijuna eura pomoći u 11 država članica. Za Hrvatsku je ovaj fond osobito aktualan jer se sredstva mogu koristiti za sektore poput brodogradnje za prekvalifikaciju ili zapošljavanje radnika.

Novost za razdoblje 2014. – 2020. je da će fond po prvi put biti na raspolaganju radnicima zaposlenima na određeno vrijeme i samozaposlenima te mladima koji nisu zaposleni, ne obrazuju se, niti osposobljavaju. Mogu se financirati i mjere koje obuhvaćaju intenzivnu i personaliziranu pomoć u traženju zaposlenja, razne vrste strukovnog obrazovanja, unapređenje vještina i mjere prekvalifikacije što je jako bitno.

Dakle, obuhvat fonda se proširuje te će sigurno brzina i iskorištenost u perspektivi 2014. – 2020. biti veći, zbog čega podržavam ovo izvješće i novu regulativu.

 
  
MPphoto
 

  Nikola Vuljanić (GUE/NGL). - Gospođo predsjedavajuća, nedavno sam o ovom pitanju, o ovoj temi postavio pitanje Europskoj komisiji posebno govoreći o radnicima brodogradilišta u Hrvatskoj koji su uglavnom proglašeni viškom. Brodogradilišta u Hrvatskoj sad su privatno vlasništvo i s radnicima se postupa kako god to gazda želi, a u tome im pomaže i novi zakon koji aktualna socijaldemokratska vlada pokušava instalirati. Vlasnici uz ovako visoku nezaposlenost i velika otpuštanja iz brodogradilišta traže primjerice 4 500 dozvola za radnike iz inozemstva.

Očekivano, Europska komisija mi nije ništa posebno odgovorila, ali dobio sam podatak da je iznos od 500 milijuna eura smanjen na 150 milijuna uz nadu da će ovaj iznos biti dovoljan. Pored nade, Europska unija zbog koje odnosno na čiji poticaj su se ti poticaju provodili nema nikakav konkretni potez kako ublažiti posljedice. Osim brodogradilišta u Hrvatskoj, potopljena su i brojna druga radna mjesta diljem Europe, ali tko zna, možda je to bio i plan.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Doamnă președinte, am votat și eu în favoarea raportului, fiind primul eurodeputat român care a atras atenția asupra lipsei unei legislații pentru accesarea FEAG.

Cunosc foarte bine utilitatea fondului. Țara mea a accesat o singură dată FEAG pentru muncitorii disponibilizați de la fabrica Nokia, în timpul fostei guvernări de dreapta, după ce am semnalat această posibilitate chiar în plenul Parlamentului.

Consider că s-au adus amendamente foarte importante modului în care va funcționa FEAG după 2014. Salut extinderea sprijinului la fermierii afectați de criză, dar și accentul pus pe reintegrarea pe piața muncii a tinerilor șomeri. Iar acordarea unei prefinanțări va reduce presiunea asupra bugetelor naționale.

Poate, astfel, și guvernul socialist din România va fi interesat să acceseze acest fond și să sprijine șomerii din România, al căror număr a crescut în 2013.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo il voto di ieri sul meccanismo di protezione civile, oggi il Parlamento approva un altro strumento di solidarietà nei confronti dei lavoratori e un altro strumento di carattere sociale: il Fondo di adeguamento alla globalizzazione.

Il Fondo è stato creato nel 2007 per fornire nell'Unione europea un sostegno a favore dei lavoratori licenziati a seguito di profondi cambiamenti strutturali causati dalla globalizzazione o da crisi inattese, come le catastrofi naturali, che portano alla chiusura di una fabbrica. Oggi abbiamo approvato però un regolamento innovativo che ho sostenuto, che presenta delle novità introdotte che semplificano l'accesso al Fondo, le domande di ammissione, le procedure di valutazione e approvazione e soprattutto estendono l'ambito di applicazione ai lavoratori temporanei, autonomi, agli agricoltori e quindi il Fondo ha una maggiore estensione.

L'unico rammarico, Presidente – e concludo – è la riduzione della consistenza del Fondo per i prossimi anni, però per il resto è certamente uno strumento positivo che fa onore a quest'Aula.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), bil-miktub. − Huwa tajjeb li nifirxu l-għajnuna li tingħata lill-ħaddiema li jitilfu l-impjieg tagħhom. Imma minnha nnifisha din mhix ħaġa pożittiva għaliex tfisser li għadna 'l bogħod ħafna milli nsolvu l-problema ta' nuqqas ta' xogħol fl-Ewropa. Jingħataw kemm jingħataw għajnuna, dawn il-ħaddiema ma jistgħux ikunu sodisfatti, għaliex huwa x-xogħol li jagħti dinjità lill-bniedem.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo este relatório, pela importância que teve até ao momento no apoio aos trabalhadores que se viram afetados por uma das mais nefastas consequências desta crise, o desemprego. É preciso recordar que uma das três prioridades da estratégia Europa 2020 é o precisamente o crescimento inclusivo, que implica capacitar as pessoas, investir nas qualificações, lutar contra a pobreza e modernizar os mercados de trabalho e os sistemas de formação e de proteção social, para ajudar as pessoas a antecipar e a gerir a mudança, e construir uma sociedade inclusiva, coesa. A superação dos efeitos nefastos da globalização requer também a criação de emprego no território da União e uma política firme de apoio ao crescimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (ECR), in writing. − I voted against the Harkin report on the European Globalisation Adjustment Fund 2014-2020 because, while it is purportedly designed to show solidarity towards workers made redundant as a result of major structural changes in world trade patterns due to globalisation, it is not an efficient and systematic instrument to reduce the impact of the economic crisis. It has never functioned properly, it has lived too long already and should be shut down, not extended.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.). Europos globalizacijos fondas (EGF) buvo įsteigtas siekiant sukurti ES solidarumo ir paramos priemonę, skirtą darbuotojų, atleistų dėl globalizacijos sukeltų esminių pasaulio prekybos struktūrinių pokyčių bei dėl tiesioginės pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės poveikio rėmimui. Europos Komisijos duomenys rodo, kad net 48 proc. pasinaudojusiųjų EGF parama grįžo į darbo rinką. Taip pat šio fondo lėšomis bus galima laikinai paremti nedirbančius ir (arba) nesimokančius jaunuolius, gyvenančius tuose regionuose, kuriuose netekusių darbo asmenų skaičius yra neproporcingai didelis. EGF leis toliau teikti ES paramą atleistų darbuotojų perkvalifikavimui, darbo paieškai ir įdarbinimui. Per septynerių metų laikotarpį iš EGF tam bus skirta vienas milijardas eurų.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − Dall'aula di Strasburgo è arrivato oggi un aiuto concreto per i lavoratori licenziati a causa degli effetti della globalizzazione e della crisi economica. Mantenere il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione anche per i prossimi anni era fondamentale e da parte del Parlamento europeo c'è stato un impegno forte affinché questo strumento fosse ampliato ad altre categorie di lavoratori. Infatti da gennaio 2014 potranno usufruire del FEG anche i lavoratori autonomi, a contratto a tempo determinato, i lavoratori interinali e i giovani che sono fuori da qualsiasi circuito formativo e lavorativo, i cosiddetti NEET. In questi anni il FEG si è dimostrato uno strumento efficace per il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, migliorandone l'occupabilita' (il tasso di reinserimento è vicino al 50%) e offrendo nuove opportunità anche a categorie di lavoratori più deboli. Ricordo però che non si tratta di un fondo che andrà a finanziare nuovi ammortizzatori sociali, bensì a cofinanziare misure attive per il reinserimento nel mercato del lavoro, cioè formazione, orientamento, riqualificazione professionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I fully support Parliamentʼs position on the legislative proposal renewing the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) as I strongly believe that the current crisis is exacerbating unemployment rates and poverty across the Union. I consider this fund to be a valid instrument able to mitigate the effects of such a persistent difficult economic situation by introducing financial support for re-skilling workers made redundant and facilitating their re-integration. In addition, I believe that a new EGF criterion with the wider eligibility scope signifies a more precise answer to market needs. Indeed the new EGF will now include: small and medium enterprises, the self-employed, workers with non-standard employment contracts and farmers. On top of that I completely agree with the importance of softening the stringent conditions imposed by the application procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – pratęsti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) veiklą 2014–2020 metais. Tai leistų toliau teikti ES paramą atleistų darbuotojų perkvalifikavimui, darbo paieškai ir įdarbinimui. EGF lėšomis apmokama darbo paieška, darbuotojų perkvalifikavimas, su tuo susijusios specialisto konsultacijos bei verslumo skatinimo priemonės. Apmaudu, kad šiam laikotarpiui fondo finansavimas sumažintas nuo 3,5 mlrd. iki 1,05 mlrd. eurų. Manau, jo finansavimas turėtų būti padidintas. Pritariu, kad parama turėtų būti teikiama ir tiems darbuotojams, kurie neteko darbo dėl finansų ar ekonomikos krizės. Taip pat svarbu, kad EGF lėšomis būtų galima laikinai paremti nedirbančius ar nesimokančius jaunuolius, kurie gyvena regionuose, kuriuose darbo neteko neproporcingai daug žmonių. Svarbu, kad laikinai arba savarankiškai dirbę darbuotojai nuo kitų metų taip pat galėtų pasinaudoti EGF parama.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. Ich bin froh, dass der EGF auch in der neuen EU-Budgetperiode weitergeführt wird! Als „doppelzüngig“ ist aber die Entscheidung der Mitgliedstaaten zu werden, die Mittel für den EGF von 500 Mio. Euro pro Jahr auf 150 Mio. Euro pro Jahr zu kürzen. Da bleibt nicht mehr übrig als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Deshalb bleibt es bei einer hohen Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten für sofortige Reformen der Berufsbildungssysteme. Wir benötigen die richtigen Strukturen für nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit und eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Da geht nichts am dualen Ausbildungssystem wie in Österreich vorbei. Aus dem EU-Globalisierungsfonds sind insgesamt bereits 27 Mio. Euro für österreichische Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt worden. Das macht Österreich zu dem Land, das bisher die höchsten Pro-Kopf-Zuteilungen aus dem EU-Globalisierungsfonds erhalten hat. Vor allem Arbeitslose in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark haben massiv vom EGF profitiert.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − In mijn eigen regio, Limburg, ondervinden we momenteel met de sluiting van de Ford-fabriek in Genk welke desastreuze en diepgaande gevolgen grote herstructureringen bij multinationals voor de werknemers en hun families kunnen hebben. De klap treft niet alleen de Ford-fabriek zelf, maar evenzeer de vele lokale KMO's in de toeleveringsketen. Rechtstreeks en onrechtstreeks gaat het om bijna 10 000 jobs.

Met het Europese globaliseringsfonds kan Europa in zo'n situatie echt het verschil maken. Want het globaliseringsfonds is niet zomaar een schadevergoeding. De financiële steun is bedoeld om de getroffen werknemers en daarmee een hele regio nieuwe perspectieven te bieden. Het gaat hier over goed geschoolde en gemotiveerde werkkrachten, die via gepaste begeleiding en omscholing, nieuwe kansen kunnen grijpen.

Positief is daarom ook dat het nieuwe Fonds ook steun voorziet voor jongeren en de ondernemingszin stimuleert, via steun voor werknemers bij overnames van failliete, maar levensvatbare bedrijven. Het is jammer dat het EGF nogal krap begroot werd. Het jaarlijkse budget van 150 miljoen euro moet nu des te efficiënter worden ingezet, met een minimum aan administratieve overlast, zodat de getroffen werknemers zo snel mogelijk op weg kunnen worden geholpen naar een nieuwe baan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois en session plénière ces dernières années: le Fonds d'ajustement à la mondialisation (FEM) est, selon moi, un des seuls outils qui, en période de crises, permet à l'UE d'apporter une aide concrète aux travailleurs licenciés. Depuis sa création, en 2007, jusqu'à aujourd'hui, ce fonds a clairement démontré son utilité. En 2012, ce sont 73,5 millions d'euros qui ont été mobilisés dans 11 pays pour soutenir plus de 15 000 travailleurs. Pour autant, permettre qu'il continue d'exister jusqu'en 2020 n'a pas été chose aisée. Je salue donc l'accord que nous votons aujourd'hui ainsi que l'action de Marian Harkin, rapporteur en commission EMPL, pour préserver le FEM. Même si son budget sera réduit pour 2014-2020, le FEM pourra continuer d'apporter son soutien aux travailleurs licenciés en raison de la crise actuelle et il s'étendra aux travailleurs en contrat à durée déterminée ainsi qu'aux jeunes (dans les régions au taux de chômage élevé) et aux travailleurs indépendants.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto con il mio voto la relazione Harkin che analizza il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per gli anni 2014-2020.

Si tratta di uno strumento importante che potrà essere di sostegno ai lavoratori licenziati per reintegrarsi nel mercato del lavoro, ma non dobbiamo dimenticare le priorità che questa Europa deve tenere sempre ben chiare, in primis, quella di ricostruire un mercato del lavoro dell'UE a tutela dei nostri cittadini e delle nostre aziende.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo dėl Europos globalizacijos fondo, iš kurio kasmet parama skiriama daugiau 20 tūkst. ES piliečių. Lietuvoje EGF parama jau pasinaudojo dvi didelės įmonės Alytuje – "Snaigė" ir "Tekstilė", bei du labiausiai krizės pradžioje nukentėję sektoriai – statybų ir baldų gamybos. Taigi, fondo parama Lietuvos žmonėms yra svarbi. Nedarbas Europos Sąjungoje yra vis dar aukštas, o konkurencija pasaulio rinkose intensyvėja. Nesame apsaugoti ir nuo ekonominių krizių. Akivaizdu, jog būtina ir toliau turėti finansinį instrumentą, kuris padėtų bankrutavusių įmonių darbuotojams. Todėl mes ne tik pratęsėme EGF veiklą, bet ir ją patobulinome, kad valstybėms narėms būtų patogiau, greičiau ir paprasčiau gauti paramą. Bus galima remti ir nedirbančius bei nesimokančius jaunuolius, kurie gyvena aukšto nedarbo regionuose. Parama galės būti teikiama įmonėms, kurios per keturių mėnesių laikotarpį atleidžia ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, kuriuos atleido tiekėjai ar tolesnės gamybos grandies įmonės. Prieš krizę fondo paramos galėjo tikėtis įmonės, atleidusios ne mažiau kaip 1000 darbuotojų. EGF galės finansuoti iki 60 proc. sąnaudų, t.y. daugiau nei siūlė Europos Komisija, kuri planavo finansuoti tik 50 proc. šių išlaidų. Derybų eigoje patvirtintas EGF biudžetas – 1 milijardas eurų.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − FEG a fost înființat pentru a oferi UE un instrument prin care să își demonstreze solidaritatea și sprijinul față de lucrătorii concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore din cadrul modelelor comerciale mondiale cauzate de globalizare. Ulterior, fondul a fost extins pentru a include lucrătorii concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale. În perioada 2009-2010, 82% dintre cererile adresate la FEG s-au bazat pe criterii legate de „derogarea de criză” și, în aceeași perioadă, 10% dintre lucrătorii disponibilizați din UE au accesat fondul. Prin urmare, propunerea Comisiei de a include în cadrul regulamentului noțiunea de criză neașteptată este binevenită, deoarece permite fondului să răspundă nevoilor reale ale lucrătorilor concediați.

Consider că Uniunea Europeană are nevoie de o întoarcere la creștere economică, cu un program pentru crearea dinamică de locuri de muncă. FEG poate ajuta la realizarea acestor obiective prin sprijinirea lucrătorilor disponibilizați atunci când aceștia își caută un loc de muncă, când își îmbunătățesc competențele sau se recalifică sau doresc să desfășoare activități independente, în conformitate cu Strategia UE 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai évidemment voté pour le maintien du FEM pour les 7 prochaines années car, doté d'1,05 milliard d'euros, ce fonds viendra en aide aux travailleurs licenciées, même aux jeunes chercheurs d'emploi s'ils sont issus de la région concernée par les licenciements, ainsi qu'aux indépendants ou aux travailleurs en CDD liés à une société pour laquelle ils étaient sous-traitants et qui licencierait plus de 500 salariés en raison de la crise et/ou de la mondialisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai soutenu l'adoption du rapport Harkin garantissant un montant financier important pour le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014 - 2020. Afin de lutter contre le chômage dû aux délocalisations, ce rapport apporte une aide financière aux travailleurs victimes de chômage lié à la mondialisation. En complément d'aides ponctuelles, ce rapport établit un mécanisme européen d'aide au retour à l'emploi, notamment grâce à la formation et l'acquisition de nouvelles compétences.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore poiché, nonostante i pesanti tagli al bilancio annuale (il fondo è passato da 500 a 150 milioni di euro), il Parlamento si è battuto duramente per mantenere questo fondo di sostegno ai lavoratori in difficoltà. Con un budget di 150 milioni di euro all'anno, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) aiuta giovani e lavoratori a trovare occupazione e ad acquisire nuove competenze qualora disoccupati o senza lavoro perché, a causa della crisi economica, la loro azienda ha chiuso o è stata spostata. Il Fondo offrirà inoltre assistenza ai giovani che non lavorano, non studiano e non seguono alcun tipo di formazione. In particolare, il finanziamento è indirizzato a: misure che finanziano la ricerca di un impiego, orientamento professionale, formazione e riqualificazione mirata, servizi di consulenza e promozione dell'imprenditorialità e "complementi di redditi di attività" speciali a carattere temporaneo (indennità di ricerca del posto di lavoro, aiuti alla mobilità, aiuti alla formazione, misure volte a motivare i lavoratori svantaggiati a rimanere o a tornare sul mercato del lavoro).

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − FEG a fost înființat pentru a oferi UE un instrument prin care să își demonstreze solidaritatea și sprijinul față de lucrătorii concediați ca urmare a schimbărilor structurale majore din cadrul modelelor comerciale mondiale cauzate de globalizare. Suma maximă propusă pentru perioada de șapte ani (2014-2020) este de 3 miliarde de euro, cu o utilizare anuală maximă a fondului de 429 de milioane de euro. UE are nevoie de creștere economică, cu un program pentru crearea dinamică de locuri de muncă. FEG poate ajuta la sprijinirea lucrătorilor disponibilizați atunci când aceștia își caută un loc de muncă, când își îmbunătățesc competențele sau se recalifică sau doresc să desfășoare activități independente, în conformitate cu Strategia UE 2020. Evaluarea fondului a raportat o rată de reangajare de 48,1% și, în majoritatea cazurilor, această rată a crescut pe termen mediu.

Una dintre cele mai frecvente critici care se aduc FEG este că acesta reacționează prea lent. Este important să se îmbunătățească rapiditatea acestui fond, limitând și mai mult termenele. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile posibile pentru a se asigura că răspund cât mai curând posibil concedierilor planificate sau anunțate și că încep să aplice măsurile imediat ce depun cereri la fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore del nuovo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 e durerà fino al 2020. Lo stanziamento previsto consentirà di aiutare quei lavoratori che perderanno il posto di lavoro a causa della crisi economica. Oggi la disoccupazione è una piaga che lacera le nostre società ed è necessario che l'Europa dia una risposta forte e certa, vista anche la scarsità di risorse pubbliche nazionali a disposizione. Approvo anche l'estensione a nuove categorie di lavoratori come gli indipendenti, coloro che hanno contratti a tempo determinato e i giovani.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je me félicite du vote de ce texte qui vise à contribuer à une croissance et à un emploi durables au sein de l'Union européenne. Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) est essentiel pour permettre à nos régions qui connaissent un fort chômage de faire face aux modifications structurelles du marché de l'emploi. Enfin, ce texte donne à l'Union les outils nécessaires dont elle a besoin pour se doter d'un budget cohérent et améliorer la capacité de réaction du FEM.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte, car les questions liées à l'emploi demeurent préoccupantes pour une large partie des citoyens. A l'heure où le taux de chômage ne cesse de croître dans l'Union, en particulier chez les jeunes, la modernisation pour la période 2014 - 2020 du Fonds Européen d'ajustement à la Mondialisation (FEM) permettra d'apporter des réponses novatrices en la matière. Par ailleurs, l'une des mesures de ce FEM est d'accompagner les agriculteurs dans le cadre de la mutation de leur activité et vise à accompagner ces derniers dans leurs formations et investissements nouveaux. La circonscription dont je suis l’élue étant une région notamment agricole, je ne peux que me féliciter de cette proposition qui tend à prendre en considération les enjeux de demain.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi estabelecido em 2006 (com uma duração prevista entre 2007 e 2013) com o objetivo de habilitar a União Europeia a mostrar a sua solidariedade aos trabalhadores despedidos em resultado de mudanças estruturais nos padrões do comércio internacional, devido à globalização, e a apoiar a sua rápida reintegração no mercado de trabalho. É iniludível um certo cinismo, da parte de quem prossegue afincadamente essas mesmas mudanças estruturais que estão na base do rasto de despedimentos e empobrecimento. Na altura votámos contra esta operação de branqueamento das deslocalizações das multinacionais, considerando-a inaceitável afirmando que mais do que paliativos, o que era necessário era uma mudança das políticas que sustentam esta globalização capitalista, evitando o desemprego. Pretende-se agora que este Fundo seja prolongado para o período 2014-2020. A Comissão propôs o alargamento do âmbito do Fundo aos agricultores. Uma forma de legitimar as consequências potencialmente devastadoras dos acordos de livre comércio que a UE anda a assinar por esse mundo fora - o que foi felizmente rejeitado Ainda assim, o âmbito foi alargado e alguns outros critérios foram alterados. Independentemente destas alterações, as razões que estiveram na base do nosso voto contra em 2006 são novamente inteiramente válidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − V ostatnom období sa Komisia viackrát vyslovila za nutnosť efektívneho riešenia viacerých problémov, ktoré predstavujú vážne ohrozenie pre sociálnu súdržnosť a konkurencieschopnosť. V danom kontexte považujem za mimoriadne dôležité vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na obdobie rokov 2014 – 2020 zvláštnu pozornosť venovať jednorazovej podpore pre pracovníkov, ktorí boli prepustení z dôvodu hlavných štrukturálnych zmien vyvolaných narastajúcou globalizáciou produkcie a usporiadaním obchodu. Takáto špecifická podpora by mala byť – tak ako dosiaľ - poskytovaná prostredníctvom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (European Globalisation Adjustment Fund, EGF), nástroja, ktorého využitie neovplyvňuje výdavky vo VFR.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. − The European Parliament insisted that the Globalisation Adjustment Fund should be continued for the next seven years, despite opposition from the Council of Ministers. That said, I am disappointed by the decrease in the overall budget, from 3.5 billion to 1.05 billion. Due to the European Parliament, the new EGF will also support new categories of workers in the event of them becoming redundant, such as those on fixed term contracts, temporary agency workers and the self-employed. This is a welcome development.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Ci siamo battuti perché crediamo nella possibilità di ripresa dell’Unione Europea. Con gli strumenti giusti è una missione possibile. Possiamo e dobbiamo tornare a crescere con un programma orientato alla creazione dinamica di posti di lavoro. Il FEG può contribuire a raggiungere questi obiettivi sostenendo i lavoratori in esubero nel momento in cui cercano un lavoro, una riqualificazione o un perfezionamento professionale o si mettono in proprio. Siamo stati in grado di contrastare con efficacia la richiesta del Consiglio che proponeva di utilizzare fino al 50% dell’importo complessivo del finanziamento per il sostegno al reddito. Purtroppo non siamo riusciti a riportare le risorse finanziarie per il FEG al livello precedente, questo è un grosso rammarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur d'un nouveau Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 car j'estime essentiel pour nous de soutenir davantage de travailleurs, aux côtés de ceux licenciés en masse, principalement dans les régions et secteurs affectés par la mondialisation de l'économie, et des travailleurs licenciés en raison de la crise. Ce compromis permettra de sauver cet outil d'aide aux travailleurs licenciés, qui était menacé dans son existence même par certains États membres. Tel que formulé, il permettra de mieux rencontrer la réalité des fermetures d'entreprises, couvrira l'ensemble des types de contrats de travail (du CDI au CDD en passant par les intérimaires et les indépendants), une réduction des délais de constitution des dossiers et de traitement afin d'aider plus efficacement les travailleurs, et une possibilité pour les travailleurs d'être aidés par le Fonds dans la reprise de leur outil de production.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Kryzys gospodarczy, a także zmiany zachodzące w światowej strukturze handlu nadal są przyczyną przenoszenia dużych przedsiębiorstw poza UE lub nawet zaprzestania prowadzenia ich działalności, co skutkuje utratą pracy tysięcy pracowników. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji skutecznie pomaga w znalezieniu nowego zatrudnienia i zdobyciu nowych umiejętności osobom, które utraciły pracę w wyniku negatywnych skutków globalizacji. Z zadowoleniem przyjmuję utrzymanie unijnej pomocy w ramach Instrumentu kapitałowego na rzecz wzrostu (EFG) na lata 2014-2020 oraz rozszerzenie jej na nowe grupy pracowników: osoby samozatrudnione, na kontraktach terminowych oraz pracowników agencji pracy czasowej, ponieważ jest to skuteczne narzędzie pomocy pozwalające na powrót bezrobotnych na rynek pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted for this resolution because it secures the future of the European Globalisation Adjustment Fund, which helps workers and young people find employment and acquire new skills in light of redundancies. It is necessary to properly manage world trade patterns.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau siūlymui, kadangi reikia nuo 2014 m. toliau skirti ES paramą atleistiems darbuotojams, taip pat laikinai arba savarankiškai dirbusiems darbuotojams. Fondo parama būtų teikiama ne tik dėl globalizacijos darbą praradusiems asmenims, bet ir tiems darbuotojams, kurie neteko darbo dėl ekonominės krizės. Fondo parama bus teikiama tuo atveju, jei dėl minėtų priežasčių įmonė ar jos tiekėjai turėjo atleisti 500 darbuotojų. Parama bus skirta aktyvioms darbo rinkos priemonėms, kuriomis siekiama paspartinti atleistų darbuotojų reintegraciją į darbo rinką (mokymui, perkvalifikavimui, konsultavimui ir pan.). Manau, kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas turi būti patrauklesnis ir patogesnis valstybėms narėms naudoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kent Johansson, Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström (ALDE), skriftlig. − Vi har valt att inte ställa oss bakom EU:s globaliseringsfond för åren 2014 - 2020. Vi anser att EU:s redan befintliga instrument bör användas i första hand för att öka anställningsbarheten hos dem som varslats eller blivit uppsagda. Det bör tydliggöras att socialpolitik primärt är medlemsstaternas ansvar, samt att handel är av godo.

Dock lider Europa fortfarande av kris och i kristider krävs särskilda åtgärder. Därför kan allokering av globaliseringsfonden vara berättigat under en viss tid framöver.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Nagyon szép a kísérő szöveg. A valóság pedig az, hogy ennek az alapnak a feltöltése az adófizetők pénzéből valósul meg. A kifizetésekkel pedig a multinacionális cégeket támogatják, mert amikor ők áthelyezik a termelést például Kínába, akkor a munkavállalóikat nem saját kasszából kárpótolják, hanem ebből az alapból. Természetesen csak a régi tagállamokban működő cégek kaptak pénzt az alapból. Ez elfogadhatatlan.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Già nella precedente programmazione settennale europea abbiamo potuto apprezzare il valore aggiunto del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. L’importo massimo per i prossimi 7 anni è stato fissato in 3 miliardi di euro, con un prelievo massimo annuo di 429 milioni. Il fondo è destinato a lavoratori a tempo determinato, interinali, proprietari e dirigenti di micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi. Riteniamo che anche in questo capitolo di spesa si potesse fare di più, soprattutto considerando la destinazione di queste risorse, volte a tutelare chi perde il lavoro e cerca una ricollocazione. Tuttavia, abbiamo accolto favorevolmente la proposta così come è stata emendata e riteniamo il FEG uno strumento fondamentale, ancor di più nel contesto di crisi economica che stiamo attraversando.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Le Parlement européen est parvenu à maintenir le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, qui vient en aide aux personnes licenciées. Le nouveau fonds pour la période 2014-2020 sera étendu à de nouvelles catégories de travailleurs, telles que les indépendants, les intérimaires et les employés sous contrat à durée déterminée. Une aide pourra également être accordée à des jeunes qui ne sont "ni étudiants, ni employés, ni en formation" dans des régions fortement touchées par le chômage. Grâce à l’action du Parlement européen, la part de l’Union européenne dans le financement de mesures d'aide à la recherche d'emploi, à la formation et à la création d'entreprise a été augmentée. J’ai voté en faveur de ces mesures qui sont essentielles afin de soutenir les nombreuses personnes au chômage ou menacées de perdre leur emploi aujourd’hui. Pourtant, je suis très déçue par le manque de moyens à notre disposition et l’opposition incompréhensible des gouvernements à ces mesures. Le budget a été diminué de 500 millions à 150 millions d’euros par an, alors même que l’aide européenne est très efficace. Le taux de réinsertion des personnes qui ont reçu le soutien du Fonds d'ajustement à la mondialisation est de 48%.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Fondul european de ajustare la globalizare revizuit pentru perioada 2009 – 2013 a reprezentat un real ajutor pentru un număr însemnat de cetățeni europeni care și-au pierdut locul de muncă din cauza crizei financiare ce a lovit Europa. Uniunea Europeană a reușit să depășească perioada de criză, dar din păcate piața muncii este încă fragilă. Ratele de absorbție a forței de muncă încă nu sunt la valorile dinaintea crizei și nici nu putem prezice când vor reveni.

De aceea, consider important ca UE să se implice în continuare în ajutarea lucrătorilor disponibilizați ca urmare a reducerilor asociate cu criza economică. Susțin creșterea pragului maxim de cofinanțare al fondului și extinderea eligibilității în ceea ce privește accesarea fondului prin includerea IMM-urilor, a lucrătorilor independenți și a agricultorilor, categorii de facto excluse din gama de beneficiari posibili.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because this fund is a very important one for helping workers who have been made redundant as a result of major structural changes in world trade patterns. It provides skills to adapt to a changing employment market and ready workers for new, decent employment opportunities.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − Ho votato in favore della relazione sul Fondo Europeo di Globalizzazione 2014-2020, in quanto rappresenta uno strumento di supporto fondamentale, per i lavoratori europei licenziati a causa del fenomeno della delocalizzazione delle imprese. Il trasferimento di molte imprese europee verso Paesi dove la manodopera ha un costo più basso non è altro che un effetto distorsivo della globalizzazione. In veste di Vice Presidente della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, non potevo che sostenere l'enfasi posta dal documento, sulla necessità di promuovere la parità di genere in ambito lavorativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du maintien d’une aide européenne aux travailleurs licenciés pour la période 2014-2020. Le fonds européen d’ajustement à la mondialisation fournit une assistance aux travailleurs qui ont été licenciés à la suite de la fermeture de leur entreprise ou de la délocalisation du site de production. Il est important de prévoir une réponse de l’UE à des modifications du commerce mondial qui contraignent les entreprises à des licenciements importants. Le fonds permet de financer des mesures relatives à l’aide à la recherche d’emploi et à l’orientation professionnelle pour une durée déterminée.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le Fonds européen d'aide à la Mondialisation est le symbole de l’hypocrisie de l’Union européenne actuelle. D’un côté, on favorise la concurrence libre et non faussée et les délocalisations, de l’autre on crée un misérable palliatif aux «potentielles conséquences négatives» de cette politique. Le rapport contient quelques points positifs. Il propose d'étendre le champ d'application de ce fonds aux travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs intérimaires, et les travailleurs indépendants (y compris les agriculteurs). Il ouvre également l'accès de ce fonds aux PME. Mais dans le même temps, il avalise la réduction de son budget qui passe d'une enveloppe annuelle de 500 millions à 425 millions. Il s'agit donc d'augmenter le nombre de candidats à ce fonds tout en en réduisant les moyens. Surtout, ce fonds sera inclus dans le règlement portant sur les dispositions communes, c'est à dire la macro-conditionnalité. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O FEG foi criado com o intuito de dotar a UE de um instrumento que demonstre solidariedade com, e apoie, os trabalhadores despedidos em resultado de importantes mudanças estruturais no comércio mundial devido à globalização, posteriormente, foi alargado de forma a incluir os trabalhadores despedidos em resultado da crise económica e financeira mundial. Penso que será importante manter este instrumento activo, pois o mesmo pode vir a ser importante no combate ao desemprego, pois dá apoio aos trabalhadores quando este se encontram numa situação de desemprego, e ajuda-os a aumentar/reconverterem as suas competências ou a procurar uma atividade independente.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) helps workers and young people find employment and acquire new skills where they have lost their jobs because their firm has closed or production has been relocated as a result of structural changes in world trade patterns or the financial and economic crisis. It is a necessary programme and I am satisfied with the text as it stands.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ha resultado ser una herramienta fundamental para paliar los efectos de los numerosos cierres de fábricas por toda Europa, el informe insta a los Estados miembros a implementar sus políticas económicas para el crecimiento. En el caso de España, esta afirmación resulta doblemente cínica porque, fruto de la reforma laboral realizada siguiendo las recomendaciones de política económica, se han multiplicado las incidencias de los expedientes de regulación de empleo en las fábricas españolas. Debido a que el Gobierno de España ha seguido las recomendaciones al pie de la letra, nos encontramos en esta gravísima situación. Por ello no he podido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I know that too many EU citizens are facing difficulties on the labour market. While helping workers to improve their skills and be ready for new, decent employment opportunities, this key tool will continue to be used to mitigate the effects of the current economic crisis. I would like to see the Globalisation Fund help workers to prepare for closures in industries in difficulty. This is about avoiding the kind of social crises that those who work in the steel or automotive industries are experiencing today. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Der EGF wird jährlich mit 500 Millionen Euro ausgestattet und soll dazu dienen, Arbeitnehmern, die von den Folgen weitreichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge betroffen sind, zu unterstützen. Schätzungen zufolge können jährlich zwischen 35 000 und 50 000 Arbeitnehmer davon profitieren. Maßnahmen, die bei der Arbeitssuche unterstützen, individuell angepasste Weiterbildungsmaßnahmen, Schritte in die Selbständigkeit und Unternehmensgründungen, Mobilitätsbeihilfen, Beihilfen für benachteiligte oder ältere Arbeitnehmer werden mit diesem Geld unterstützt. Aus dem Bericht geht hervor, dass 95 Prozent der Finanzmittel für humanitäre Hilfe für Katastrophenbewältigung und deren Nachgang ausgegeben werden. Ich bin der Ansicht, dass es für die betroffenen Regionen und die Opfer der rascheste Weg für gezielte Hilfe ist. Da aus dem Bericht nicht hervorgeht, wie die Unterstützung für Katastrophenprävention genau aussehen soll, bin ich überzeugt, dass die bis dato 5 Prozent, die ausgeschüttet werden, ausreichend sind. Ich habe mich meiner Stimme enthalten, da ich, wie die Berichterstatterin anführt, ebenfalls der Ansicht bin, dass der Fonds zeitlich oft zu spät greift. Es kann meiner Meinung nach jedoch nicht sein, von den Mitgliedstaaten aus diesem Grund zu fordern, aus Geldmangel kostengünstigere Maßnahmen zuerst zu setzen, welche dann möglicherweise unökonomisch sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin antud raportit, pidades äärmiselt oluliseks Euroopa Globaliseerumisega Kohanemise Fondi (EGF) tegevuse jätkamist ka järgmisel seitsmel aastal, kuna Euroopa majanduse mõningasest elavnemisest hoolimata valitseb endiselt üsna suur tööpuudus ning seda eriti noorte inimeste seas. Seetõttu pean oluliseks just noorte ettevõtluse toetamist, mis seati ka fondi üheks olulisemaks prioriteediks.

Tunnustan fraktsioonikaaslase M. Harkini head tööd, kes seisis läbirääkimistel nõukoguga hea EGFi jätkamise eest ning saavutas mõistliku kompromissi eri osapoolte vahel. Kahjuks vähendati EGFi esialgset 2014.–2020. aasta eelarvet 3 miljardilt eurolt 1 miljardile, kuid 150 miljonit eurot aastas on töötute ümberõppeks siiski väga oluline tugi ELilt, et leevendada paljudes piirkondades veel valitsevat üsna keerulist olukorda. Näiteks on komisjoni hinnangul tööturule uuesti lõimumise tase EGFist abi saanud isikute puhul 48%, mis kinnitab, et fond täidab oma eesmärki.

Kuna EGFist abi taotlemist on oluliselt lihtsustatud ning abiprogrammi kohaldamisala laiendatakse füüsilisest isikust ettevõtjatele ja tähtajalise lepinguga töötajatele, siis ma loodan, et ka Eesti esitab lõpuks oma esimese taotluse abivajajate toetamiseks. Kahjuks pole Eesti riik seda kuue aasta jooksul tänini teinud, hoolimata asjaolust, et vajadus sellise abi järele on töötegijate hulgas olnud suur.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. − Esprimo voto favorevole riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020. Il Fondo è, infatti, uno strumento essenziale per sostenere e agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perso il lavoro a causa di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, così come a causa della crisi economica. Accolgo positivamente l'espansione delle categorie di lavoratori che possono avere accesso al FEG, che ora comprende lavoratori autonomi e con contratti a tempo determinato. Importante è anche l'attenzione ai giovani disoccupati: nelle regioni coinvolte nell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile anche i NEET potranno essere tra i beneficiari del fondo. Il regolamento rafforza inoltre il principio di partenariato assicurando la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. Per questi motivi, ritengo che il fondo sia vitale per garantire il sostegno dell'Europa ai lavoratori e ai giovani in difficoltà.

 
  
MPphoto
 
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D), γραπτώς. – Παρά τη μείωση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, από 3,5 δισ. ευρώ σε 1,05 δισ. ευρώ, το Ευρωκοινοβούλιο κατάφερε να εξασφαλίσει τη συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης προς τους απολυμένους εργαζόμενους, αναπροσαρμόζοντας το πεδίο εφαρμογής του. Καλύπτει έτσι άτομα που έχασαν την εργασία τους λόγω της οικονομικής κρίσης, όσους υφίστανται τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, ενώ επεκτείνεται σε νέες κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ θα στηρίζει επιπρόσθετα κατηγορίες ανέργων και νέων που προέρχονται από περιοχές μαζικών απολύσεων.

Το ΕΤΠ μπορεί να καταστεί περισσότερο ελκυστικό και φιλικό προς τον χρήστη και τα κράτη μέλη με καλά προγραμματισμένη και αποδοτική διαχείριση, επαρκή προϋπολογισμό και περισσότερη ευελιξία στις ανάγκες των εργαζομένων, αν καταφέρει να βελτιώσει τον υπερβολικά βραδύ ρυθμό ανταπόκρισής του. Επίσης θα πρέπει τα κράτη μέλη να προβούν σε μεγαλύτερη χρήση του Ταμείου, γι’ αυτό χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, με προϋπολογισμό ύψους 150 εκατ. ευρώ ετησίως, βοηθά νέους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, επειδή η εταιρεία τους έκλεισε ή μεταφέρθηκε σε άλλη περιοχή, να βρουν εργασία και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Σύμφωνα με την έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, η χρηματοδότηση θα παρέχεται για μέτρα που θα βοηθούν νέους να βρουν απασχόληση, επαγγελματική καθοδήγηση, και στοχευμένη κατάρτιση καθώς και για τη χορήγηση συμβουλευτικών υπηρεσιών και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να αρχίσει, επιτέλους, να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Ταμείου στους δυνάμει δικαιούχους στους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, και νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης οι οποίοι κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων, όπως είναι η χώρα μας, που κατέχει τη θλιβερή πρωτιά νεανικής ανεργίας στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Este Fundo foi criado com o intuito de dotar a Uniãio de um instrumento que demonstre solidariedade com, e apoie, os trabalhadores despedidos em resultado de importantes mudanças estruturais no comércio mundial devido à globalização. Posteriormente, foi alargado de forma a incluir os trabalhadores despedidos em resultado da crise económica e financeira mundial. Neste contexto, é deveras lamentável que a derrogação da crise não tenha sido renovada devido a uma minoria de bloqueio no Conselho, apesar do forte apoio à sua continuidade por parte da Comissão e do Parlamento Europeu. Durante o período 2009-2010, 82% das candidaturas ao Fundo basearam-se nos critérios da derrogação da crise e, no mesmo período, 10% dos trabalhadores despedidos da UE acederam a esse Fundo. Por conseguinte, a proposta da Comissão de incluir uma crise inesperada no âmbito do Regulamento deve ser saudada, uma vez que permite ao Fundo responder às reais necessidades dos trabalhadores despedidos. Neste sentido, votei favoravelmente o presente relatório, destacando ainda que algumas das inovações do presente fundo respondem ainda às preocupações e recomendações sublinhadas pelo Parlamento na avaliação intercalar do Fundo, devendo, pois, trazer valor acrescentado ao seu funcionamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − The European Globalisation Adjustment Fund was created to support European workers made redundant by major structural changes in world trade patterns caused by globalisation. In order to promote efficient usage of the fund and allocation of resources, it is important to improve communication and cooperation between the Commission, the managing bodies, national authorities, the social partners, the individual workers and the different agencies involved. Therefore, I voted in favour of the Commission proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Pallier les conséquences difficiles des restructurations: voilà l'ambition du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Et je suis fier que le Parlement l'ait reconduit jusqu'en 2020. Ce fonds délivre une assistance pour la reconversion de salariés licenciés suite à la fermeture de leur usine. On le sait peu, mais la France en a largement bénéficié ces dernières années. En 2012, nous approuvions au Parlement un budget de 12 millions d’euros pour aider plus de 2000 salariés licenciés de PSA. Et en 2011, ce sont 24, 5 millions d’euros qui sont allés aider 3500 salariés licenciés de Renault.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Ich habe für den Bericht über den Europäischen Globalisierungsfonds (EGF) gestimmt, weil dieser Fonds besonders in den letzten Jahren eines der wichtigsten Instrumente der EU war, um die Folgen der Wirtschaftskrise abzufedern. Es ist wichtig, dass der Anwendungsbereich des Fonds erweitert wurde, damit auch LeiharbeiterInnen, befristet Beschäftigte oder auch Selbstständige Mittel erhalten können, wenn sie sie brauchen. Besonders wichtig ist die Fördermöglichkeit für Jugendliche, die sich weder in einem Beschäftigungsverhältnis noch in Aus- oder Weiterbildung befinden (NEETs). Ich bin der festen Überzeugung, dass es unerlässlich ist, den Fonds weiterzuführen und die Finanzierung zu sichern. Angesichts des rasanten Anstiegs der Arbeitslosigkeit in der EU, speziell unter Jugendlichen, müssten die Mittel des Fonds jedoch deutlich angehoben werden. Ich glaube, die heutige Abstimmung hat ein klares Signal an den Rat und die Mitgliedstaaten gesendet: Für das Europäische Parlament hat der Kampf gegen (Jugend-) Arbeitslosigkeit oberste Priorität.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The EGF was established to provide the EU with an instrument to demonstrate solidarity with, and give support to, workers made redundant as a result of major structural changes in world trade patterns caused by globalisation. It was subsequently extended to include workers made redundant as a direct result of the global financial and economic crisis. In this context it is very regrettable that the ‘crisis derogation’ was not renewed due to a blocking minority in Council, despite strong support for its continuation from the Commission and the European Parliament. During the period 2009-2010, 82% of applications to the EGF were based on the ‘crisis derogation’ criteria, and in that same period 10% of redundant workers in the EU accessed the Fund. Therefore, the Commission's proposal to include an unexpected crisis within the scope of the regulation is to be welcomed as it allows the Fund to respond to the real needs of redundant workers.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα τη σχετική έκθεση καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ΕΕ να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης με ένα πρόγραμμα για δυναμική δημιουργία θέσεων εργασίας, διαφορετικά θα βιώσουμε μεν ανάκαμψη αλλά χωρίς θέσεις εργασίας. Το ΕΤΠ μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων στηρίζοντας τους απολυμένους εργαζόμενους όταν αναζητούν εργασία, αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους/μετειδικεύονται ή επιδιώκουν την αυτοαπασχόληση σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η αξιολόγηση έδειξε ότι τα συγχρηματοδοτούμενα μέτρα του ΕΤΠ φαίνεται να συμβάλλουν στην αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασης της ανεργίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − Hoy se ha aprobado en sesión plenaria la prorrogación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para el periodo 2014-2020, un instrumento de flexibilidad, aparte del Marco Financiero Plurianual, que da soporte a los trabajadores despedidos para reinsertarlos en el mercado laboral. En un principio, este instrumento cofinanciado con los Estados miembros contemplaba como posibles beneficiarios a aquellos trabajadores redundantes en su puesto a causa de los cambios del patrón de comercio global, como la deslocalización de empresas. Pero desde mayo del 2009 hasta diciembre del 2011, el fondo también ayudó a los desempleados a causa de la crisis. España, en estos seis años de programa, ha sido el país con más peticiones de ayuda, con un total de 19 y 13.696 trabajadores beneficiarios. Por tanto, celebro la ampliación de la dotación de presupuesto para este Fondo especial, el mantenimiento de la elegibilidad extendida y el incremento de la cofinanciación por parte de la Unión Europea del 50 al 60 por ciento en la medida en que ayudará a grupos de trabajadores que se queden colectivamente sin empleo en un periodo corto de tiempo.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour as the EGF provides support for workers made redundant as a result of major structural changes in world trade patterns caused by globalisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je tiens à saluer le travail de Frédéric Daerden en la matière. L'UE doit retrouver la voie de la croissance en se dotant d'un programme de création d'emplois dynamique, faute de quoi la croissance pourrait se faire sans création d'emplois.

Le FEM peut permettre d'atteindre ces objectifs en soutenant les travailleurs licenciés qui recherchent un emploi, souhaitent renforcer leurs compétences ou se recycler ou veulent s'installer comme indépendants conformément à la stratégie Europe 2020. L'évaluation du Fonds a fait état d'un taux de réinsertion de 48,1 % et, dans la plupart des cas, ce taux a augmenté à moyen terme. Elle a également indiqué que le FEM avait soutenu certains des groupes de travailleurs les plus difficiles à aider.

De plus, elle a signalé que de nombreux bénéficiaires avaient repris confiance en eux et renouvelé et amélioré leurs compétences de recherche d'emploi, ainsi que d'autres compétences et capacités; de même, bien que tous les bénéficiaires n'aient pas pu retrouver un emploi, l'aide du Fonds a permis d'améliorer leur employabilité.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) é um instrumento de solidariedade e apoio aos trabalhadores despedidos, como consequência de importantes mudanças estruturais no comércio mundial e em resultado da actual crise económica e financeira. Porém, é necessário que este se simplifique, tornando a sua utilização mais acessível para os diversos Estados-Membros. Para tal, este relatório propõe que a Comissão e os organismos nacionais sejam responsáveis pela gestão do fundo, garantindo que os Estados-Membros têm a oportunidade de aceder a aconselhamento e orientação sempre que assim se justificar. Há que também instituir uma maior flexibilidade nas alterações da lista de serviços personalizados, de forma a melhorar a eficácia do Fundo, dotando-o de uma capacidade de resposta maior e mais célere. Esta avaliação no FEG indicou que as várias medidas que foram cofinanciadas pelo Fundo, aparentemente contribuíram para evitar um agravamento da situação de desemprego atual. Com base nesta premissa, o FEG pode vir a ser um contribuinte vital para que a UE regresse ao crescimento, razão pela qual votei a favor da aprovação deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia legislativă referitoare la propunerea de regulament privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (2014-2020). FEG permite Uniunii să manifeste solidaritate față de lucrătorii disponibilizați și poate să ofere sprijin beneficiarilor de pe piețele mici ale muncii sau în situații excepționale, în special în ceea ce privește cererile colective care implică întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), chiar dacă numărul disponibilizărilor este sub pragul normal de mobilizare a FEG.

Regulamentul adoptat se aplică cererilor depuse de statele membre pentru contribuții financiare din partea FEG pentru acțiuni care vizează: - lucrători concediați și persoane care desfășoară o activitate independentă care a încetat ca urmare a schimbărilor structurale majore în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, demonstrată printr-o creștere substanțială a importurilor în Uniune, o schimbare profundă a comerțului cu bunuri sau servicii al Uniunii, un declin rapid al cotei de piață a Uniunii într-un sector determinat sau o delocalizare a activităților în țări terțe, cu condiția ca respectivele concedieri să aibă un puternic impact negativ asupra economiei locale, regionale sau naționale; - lucrători concediați și persoane care desfășoară o activitate independentă care a încetat ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale abordată în Regulamentul (CE) nr. 546/2009 sau ca urmare a unei noi crize financiare și economice mondiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Europski fond za prilagodbu globalizaciji utemeljen je kao projekt solidarnosti prema radnicima koji su posao izgubili zbog velikih strukturnih promjena na svjetskom tržištu, uslijed globalizacije. U principu podupirem određene segmente ovog projekta, kao što su pomoć otpuštenim radnicima, pomoć samozaposlenima, te pomoć nezaposlenim mladim osobama u iznosu sufinanciranja od 60%.

Najpozitivnijim segmentom fonda smatram odredbu koja određuje da, ako do otpuštanja dođe u regiji koja je podobna za program „Inicijativa za mlade”, to će omogućiti državi članici te regije da ponudi pružanje usluga ekvivalentnom broju nezaposlenih mladih iz grupe NEETs. Međutim, smatram da navedeni fond ne predstavlja efikasan i sistematičan instrument za smanjenje utjecaja globalizacije na ekonomsku krizu. Ovaj instrument predstavlja jednostrano rješenje koje ni na koji način ne jača mjere aktivnog zapošljavanja kako bi tržište rada u EU bilo sposobno poduprijeti sve one koji su ugroženi od situacije da ostanu nezaposleni, te oni koji su to već postali.

Također, protivim se izbacivanju poljoprivrednika iz kategorije podobnih za sufinanciranje iz navedenog fonda zbog navodnog manjka sredstava u fondu, jer to držim diskriminirajućim i nepravednim. Smatram da Unija u ovom važnom segmentu može i mora ponuditi puno kvalitetnije i sveobuhvatnije rješenje te sam stoga glasovala suzdržano.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. − Līdz ar ekonomisko un finanšu krīzi daudzi Eiropas uzņēmumi bija spiesti samazināt darbinieku skaitu, kā rezultātā ārkārtīgi pieauga bezdarbnieku skaits visā Eiropā. 2009. gadā Latvijā bezdarbnieku skaits bija pieaudzis 2,3 reizes, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Lai arī statistika liecina, ka kopš 2009. gada bezdarbnieku skaits Latvijā ir nedaudz sarucis, gan uzlabojoties ekonomiskajai situācijai, gan palielinoties emigrācijai, tas tomēr joprojām ir virs 10% sliekšņa, bet jauniešu vidū – pat virs 19%.

Šobrīd Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi nepieciešams stimulēt nodarbinātības līmeņa pieaugumu, lai atjaunotu ekonomisko izaugsmi. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ir svarīgs atbalsta mehānisms, lai palīdzētu darbu zaudējušajiem iegūt jaunas prasmes, kas palīdzēs atgriezties darba tirgū, tādēļ balsojumā atbalstīju fonda darbības turpināšanu nākamajā plānošanas periodā 2014.-2020. gadam.

Jāpiebilst, ka bezdarbs ir problēma, ar ko saskaras cilvēki dažādās nodarbinātības jomās kā privātajā, tā valsts sektorā. Latvijai svarīgi, ka fonda līdzekļi būs pieejami ne tikai darba ņēmējiem, bet arī pašnodarbinātajām personām, kurām konkrētā brīdī nav ienākumu. Atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda, šajā EGF līdzekļus varēs izmantot, sniedzot atbalstu jauniešiem bezdarba skartajos reģionos. Fonds ir nozīmīgs instruments, lai palīdzētu ekonomikai pielāgoties mainīgajiem globālajiem tirdzniecības apstākļiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I support the continuation of EU aid to redundant workers in the next MFF (2014-2020) and welcome the move to extend the fund to other categories of workers such as the self-employed and temporary agency workers. Thanks to the European Parliament the scope of the EGF has also been extended to take into account people who have lost their jobs as a result of the economic crisis and in certain circumstances the funding for the EGF can be used for young people not in employment, education or training. EGF funding has the potential to help many people who are made redundant as a result of changes in global trade patterns and those who are affected by the economic crisis and I welcome funding of over EUR 1bn for this fund between 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der vorliegende Vorschlag von Marian Harkin bezieht sich auf den Europäischen Globalisierungsfonds, welcher dazu gedacht ist, Arbeitnehmer zu unterstützen, die aufgrund strukturellen und wirtschaftlichen Wandels ihre Anstellung verloren haben. Die Berichterstatterin äußert sich zu einer effizienteren Einsetzung der EGF-Geldmittel und spricht auch die Kofinanzierung an, die von 50 % auf 65 % angehoben werden soll und in besonders betroffenen Ländern auf 75 %. Als einzigen negativen Punkt nennt die Berichterstatterin die unzureichenden Mittel im Bereich Landwirtschaft, welche sich auf 2,5 Mrd. EUR belaufen. Auch wenn dies negativ ins Gewicht fällt, ist der Bericht durchaus positiv zu werten, da die Senkung der Arbeitslosenzahlen bzw. die Reintegration der Arbeitnehmer in das Arbeitsleben angestrebt und finanziell unterstützt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O resultado que saiu do trílogo em relação a este Fundo é claramente insatisfatório. O cofinanciamento de 60% irá impedir que os países com maiores dificuldades económicas acedam ao fundo. A diminuição de 500 milhões de euros para 150 milhões de euros por ano, ao mesmo tempo que aumentou o âmbito do Fundo (trabalhadores por conta própria e jovens), limitará bastante a intervenção do Fundo. Está também submetido à macro-condicionalidade o que é uma injustiça acrescida para países como Portugal. Por fim, e como sempre afirmámos, consideramos que o Fundo legitima a política de despedimentos, quando o que os trabalhadores necessitam é que os poderes públicos os apoiem na manutenção dos seus postos de trabalho.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid