Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2013/2152(INI)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A7-0418/2013

Textos apresentados :

A7-0418/2013

Debates :

PV 10/12/2013 - 19
CRE 10/12/2013 - 19

Votação :

PV 11/12/2013 - 4.24
CRE 11/12/2013 - 4.24
Declarações de voto

Textos aprovados :

P7_TA(2013)0575

Relato integral dos debates
Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2013 - Estrasburgo Edição revista

5.24. Os direitos humanos no mundo em 2012 e a política da UE nesta matéria (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
Vídeo das intervenções
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospođo predsjednice, podržala sam ovo izvješće. Raznoliki tranzicijski propisi, uključujući konfliktne i postkonfliktne situacije, postavili su visoke zahtjeve za Europsku uniju u nastojanju da uspješno svladava izazove a da pritom očuva ljudska prava i demokraciju u 2012. godini. U skladu s ovim i godišnje izvješće Europske unije o ljudskim pravima i demokraciji u 2012. Godini u kojemu se ističe važnost, dosljednost i fleksibilnost politike Europske unije, te raspršenost temeljnih načela Europske unije. U takvim nastojanjima važno je da vlade država članica međusobno i u odnosu s Europskom unijom dobro i kvalitetno surađuju, posebice ministarstva vanjskih i europskih poslova.

S obzirom da je i Hrvatska jedna od zemalja koja je prošla kroz tranziciju, shvaćam kako je važno postaviti zahtjeve fleksibilne politike u različitim situacijama, ali i ohrabrivati integriranje ljudskih prava i demokracije i težnju za dosegom postupanja u skladu s ovim mjerama Europske unije.

Pozdravljam sva daljnja nastojanja i pozdravljam također amandman koji smo danas usvojili a koji se odnosi na puštanje svih političkih zatvorenika i pravedna politička rješenja za zapadnu Saharu u skladu s rezolucijom Ujedinjenih naroda.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Pani Przewodnicząca! Sytuacja w zakresie praw człowieka w wielu regionach świata wciąż stanowi poważne wyzwanie. Nasz największy niepokój wzbudzają obecnie wydarzenia za wschodnią granicą. Użycie siły wobec uczestników pokojowej demonstracji w Kijowie nie mieści się w kanonach demokratycznego państwa prawa. Chciałbym w tym miejscu wyrazić solidarność z prozachodnią ukraińską opozycją. Nie ulega wątpliwości, że polityka większości krajów byłego Związku Sowieckiego inspirowana jest przez obecne władze rosyjskie. Te same, które w tak haniebny sposób dopuszczają się dyskryminacji własnych obywateli, w tym działaczy niezależnych organizacji pozarządowych. Odrębnym problemem pozostają kwestie wolności religijnej; chrześcijańskie mniejszości w państwach muzułmańskich wciąż doświadczają brutalności i przemocy. Liczę na wzmocnienie zaangażowania Brukseli w obronie praw człowieka w powyższych wymiarach.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). - Gospođo predsjednice, glasovao sam za izvješće kolege Kukana o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2012. godinu. Zaštita ljudskih prava, zaštita dostojanstva svake osobe u samim je temeljima Europske unije i mora biti glavna smjernica u razvoju zajedničke vanjske politike. Danas to prvenstveno znači aktivan angažman Europske unije u potpori ukrajinskim građanima koji su izašli na ulice Kijeva i drugih gradova diljem zemlje u obranu slobode, nezavisnosti i europske budućnosti Ukrajine.

Zato pozdravljam upućivanje izaslanstva Europskog parlamenta u Kijev i aktivnu ulogu Europske vanjske službe, kao i Visoke povjerenice Ashton. Konzistentna politika poštovanja i promicanja demokratskih vrijednosti traži i novi pristup Europske unije prema Bosni i Hercegovini gdje se trenutno diskriminiraju i najmalobrojniji konstitutivni narod i građani koji ne pripadaju nijednom od konstitutivnih naroda u toj državi. EU u tom smislu mora postaviti jasne kriterije ako ne želi novu krizu u svom dvorištu.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, I resent the fact that paragraphs 116, 118 and 119 all reference reproductive rights. Both I and my political group voted against these paragraphs, as it is clear that this is a matter for Members’ subsidiarity. In our ever changing world, the EU must continue to develop flexible policy responses and to spread the founding values of the European Union.

The report reiterates the appreciation of the EU strategic framework and action plan on human rights and democracy as an important milestone in integrating and mainstreaming human rights across the EU’s external policies, and it underlines the need for a general consensus and enhanced coordination of the EU’s human rights policy between EU institutions and the Member States.

The report also notes the crucial importance of EU policy adequately addressing dynamic transition processes in third countries, and acknowledges the requirement for policy flexibility and it also encourages the development of policy tools which could be applied in different scenarios. So our aim must always be to promote human rights and democracy; that is what we are all about.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Madam President, I was taken aback to see that, apart from in the annex, in this report there is no mention of the human rights situation in Kazakhstan. That is despite the fact that, since the massacre two years ago in Zhanaozen, there has been a systematic clampdown on basic democratic rights. Many of those concerns – such as the crackdown on the media, arrests of opposition political activists and human rights offenders, as well as serious concerns about the right to a fair trial – were addressed by a resolution of this Parliament in 2012.

One of those arrested on trumped-up charges in 2012 was the human rights defender and lawyer, Vadim Kuramshin. He is an exceptional fighter for prisoners’ rights, engaged in fighting corruption and an outspoken opponent of the Nazarbayev regime, whom I met personally when I was in Kazakhstan. He was awarded the prestigious Ludovic-Trarieux Prize in 2013. His appeal in Kazakhstan’s highest court fell on deaf ears on 25 November 2013. That was a farce, but his case will now be taken to international bodies, such as the UN Human Rights Committee. The fight for justice and Vadim’s release continues and I will be fully involved in it.

 
  
MPphoto
 

  Ewald Stadler (NI). - Frau Präsidentin! Ich habe gestern in der Debatte schon angekündigt, dass ich den Bericht des Kollegen Kukan ablehnen werde. Ich habe das heute auch getan.

Ich verweise noch einmal darauf, dass dieser Bericht nicht ausgewogen ist, sondern er ist einseitig. Etwa wenn man die Ziffern 100 und 101 vergleicht. In 101 werden zwei dramatische, bedauernswerte Hinrichtungen in Weißrussland genannt, aber die größte Zahl der Hinrichtungen in der westlichen Hemisphäre, die in den USA stattfindet, wird überhaupt nicht einmal mit einer Silbe erwähnt. Das ist ein Beleg dafür, wie einseitig dieser Bericht ist.

Das gilt auch für das, was ich gestern gesagt habe im Zusammenhang mit der Abtreibung oder mit der Auslöschung und Ausrottung christlicher Gemeinden in Staaten, zu denen die Europäische Union sogar durchaus befreundete Beziehungen unterhält.

Ich möchte heute noch ergänzen, dass der Versuch des Kollegen Kukan mit diesen Ergänzungen zur Problematik der Saharauis nur ein untauglicher war. Er wird der Problematik der Westsahara in keiner Weise gerecht. Auch die Palästinenser- Problematik wird nicht angesprochen, die mehr als notwendig in einem Menschenrechtsbericht prominent vorkommen müsste.

Ich bin im Übrigen auch anderer Meinung als der Kollege Campbell Bannerman, nämlich dass Snowden ein Held ist. Mit Zivilcourage, mit Anstand und mit Verantwortungsgefühl hat er dafür gesorgt, dass die Menschenrechtsproblematik der Ausspähung von Millionen Menschen in ihrer Privat-, Intim- und Familiensphäre durch die NSA bekannt wurde, die mit keiner Silbe hier vorkommt.

Daher ist dieser Bericht schlicht und einfach einseitig. Er ist gegen Russland gerichtet, er ist gegen die Ukraine, er ist gegen Weißrussland gerichtet, er ist von einer gewissen Russland-Phobie geradezu durchdrungen. Und daher habe ich ihn aus tiefer Überzeugung abgelehnt.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Am votat în favoarea raportului deoarece mă preocupă faptul că, în zonele unde există conflicte înghețate, drepturile minorităților sunt încălcate.

În regiunea separatistă transnistreană este încălcat inclusiv dreptul la educație în limba maternă. În urmă cu câteva zile, miliția separatistă a invadat liceul cu predare în limba română din Tiraspol, amenințându-i pe directori cu arestarea. Nu este nici primul și, cu siguranță, nici ultimul abuz al așa-ziselor autorități de la Tiraspol.

Acum că Republica Moldova a parafat acordul de asociere, e nevoie de o soluție definitivă la conflictul transnistrean, care să țină cont de granițele țării recunoscute internațional. De asemenea, așa-numitele forțe de menținere a păcii trebuie înlocuite cu o misiune civilă. E nevoie ca Uniunea să se implice mai activ în medierea unor astfel de soluții.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto a favor. Os vários processos de transição, incluindo revoltas populares, situações de conflito e pós-conflito, bem como transições bloqueadas em países autoritários, têm colocado desafios crescentes às políticas da UE de apoio aos direitos humanos e à democracia no mundo. Se respeitarmos o que nos diz o Relatório Anual da UE sobre os Direitos Humanos e a Democracia no Mundo em 2012, há uma evidente necessidade de a UE continuar a conceber respostas políticas flexíveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame palankiai vertinama priimta Europos Sąjungos metinė ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2012 m. Žmogaus teisės yra pagrindinis ES santykių su visomis trečiosiomis šalimis, įskaitant jos strategines partneres, aspektas. Be to, reikėtų pabrėžti, kad vykdant ES žmogaus teisių politiką turi būti nuosekliai laikomasi Sutartyje numatytų įsipareigojimų, užtikrinama vidaus ir išorės politikos priemonių darna ir išorės politikoje vengiama taikyti dvigubus standartus. Taigi, turėtume paraginti priimti ES Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl žmogaus teisių ir strateginių partnerių, kuriose valstybėms narėms ir ES pareigūnams būtų nustatyti bendri būtinieji reikalavimai dėl žmogaus teisių padėties, kuriuos jie privalėtų kelti bent jau savo lygmens strateginiams partneriams. Europos Parlamentas šiame pranešime pakartotinai smerkia prievartą ir visų formų smurtą prieš moteris, įskaitant smurtą šeimoje, ir ragina visas Europos Tarybos valstybes nares pasirašyti ir ratifikuoti konvenciją dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo, o ES – pradėti prisijungimo prie konvencijos procesą, siekiant užtikrinti ES vidaus ir išorės veiksmų dėl smurto prieš moteris nuoseklumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car il rappelle l'importance du cadre stratégique en faveur des droits de l'homme et de la démocratie mis en place pas l'Union européenne. La promotion des droits de l'homme doit être un souci permanent dans la politique extérieure menée par l'UE tant au niveau de la politique du développement, que de la politique commerciale.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Zgodnie z art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej stanie na straży zasad demokracji i niepodzielności praw człowieka jest jednym z głównych działań i założeń Unii Europejskiej. Jestem zdania, że w przypadkach ich nieprzestrzegania instytucje unijne, jak również rządy państw członkowskich muszą w sposób spójny i jednomyślny przeciwdziałać takim sytuacjom. Obrona praw człowieka i wartości demokratycznych jest zasadniczym priorytetem w oczach Europejczyków oraz wyznacznikiem dobrych relacji politycznych z innymi państwami. Uważam, że Unii Europejskiej potrzeba dziś jeszcze lepszej koordynacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami unijnymi w walce o poszanowanie godności ludzkich oraz efektywniejszego dialogu z państwami trzecimi. Ponadto państwa członkowskie muszą działać w sposób bardziej odpowiedzialny. Myślę, że pomimo pozytywnie przyjętego raportu rocznego UE dotyczącego praw człowieka i demokracji za rok 2012r., toczące się nadal w wielu miejscach na świecie zamieszki cywilne i konflikty zbrojne pokazują wyraźnie z jak wieloma wyzwaniami musi się jeszcze zmierzyć Unia Europejska.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. − Podržavam godišnje izvješće Europske unije o razini ljudskih prava i demokracije u svijetu za 2012. godinu. Ono je odraz neophodnih napora i policy rješenja koje institucije Europske unije ulažu u promicanje demokracije, ljudskih prava, prava manjina, vladavinu zakona, slobodi govora i medija na razini Europe i trećih zemalja. Od velike je važnosti da ove vrijednosti budu temeljne i jedinstvene za stvaranje budućih vanjskih politika u institucijama Europske unije, pogotovo ako uzmemo u obzir podatak European Parliament Eurobarometer-a gdje je anketa ispitivanja javnog mnijenja u 27 država članica u studenom i prosincu 2012. godine pokazala kako građani Europske unije i dalje zaštitu ljudskih prava smatraju najvažnijim prioritetom politike Europske unije. U procesu primjene ključno je omogućiti suradnju civilnog društva, nacionalnih parlamenata, lokalnih vlasti i medija kako bi se europske odredbe o ljudskih pravima najkvalitetnije provodile u svim državama članicama te osiguralo istinsko vlasništvo nad politikama razvojne strategije. Važno je naglasiti i ulogu Europske unije u demokratskim prijelazima trećih zemalja gdje bi se trebalo više pribjegavati kompromisima u situacijama ukrštavanja mnoštva interesa kako bi se što prije zajednički ostvarivale politike «more for more» pristupa koji će osigurati potporu demokratizaciji i zaštiti ljudskih prava kao neupitnog prioriteta vanjske politike Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – Je me suis prononcé pour l'adoption des recommandations du rapport Kukan sur les conclusions du rapport annuel du Conseil de l'Union européenne sur les droits de l'Homme et la démocratie dans le monde en 2012. J'estime que le Représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'Homme doit assurer des prises de position fermes en faveur des libertés fondamentales. J'ai par ailleurs soutenu l'inclusion systématique de clauses relatives aux droits de l'Homme dans tous les accords commerciaux de l'Union européenne avec des pays tiers. Je soutiens également un engagement clair du Parlement pour la liberté de réunion et la liberté d'expression.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Justiția, statul de drept, responsabilitatea, transparența și răspunderea, combaterea impunității, procesele echitabile și independența sistemului judiciar sunt elemente esențiale pentru protecția drepturilor omului. Politica UE privind drepturile omului trebuie să fie consecventă în ceea ce privește respectarea obligațiilor prevăzute în tratate, garantând coerența între politicile interne și externe și evitarea standardelor duble în politicile externe. Comisia și Consiliul trebuie să continue să încurajeze țările terțe să țină cont de drepturile femeii la elaborarea legislației naționale și să asigure punerea în aplicare a acesteia.

Toate statele membre ale Consiliului Europei trebuie să semneze și să ratifice Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și, Uniunea Europeană trebuie să demareze procesul de aderare la convenție cu scopul de a asigura coerența dintre acțiunile interne și externe ale UE privind violența împotriva femeilor. De asemenea, Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să sprijine participarea deplină a femeilor la procesele de luare a deciziilor politice și economice, în special la procesele de consolidare a păcii, la tranziția democratică și la soluționarea conflictelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − I diritti e le libertà fondamentali dell’uomo costituiscono il nucleo fondante del diritto dell’Unione e sono ormai un punto di riferimento imprescindibile per l’UE in ogni sua attività, sia sul piano dell’ordinamento interno che su quello dell’azione esterna. La relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia - che oggi il Parlamento è chiamato ad approvare - illustra i progressi compiuti dall'UE nel 2012 in questo campo sulla scena internazionale. Esprimo il mio voto a favore di questa risoluzione, riconoscendo gli importanti passi avanti compiuti da Bruxelles nella promozione e della tutela dei diritti umani nel mondo. La mia speranza è che l’Europa possa continuare su questa strada, imprimendo un indirizzo chiaro al suo impegno internazionale a favore della democrazia, della giustizia e dei diritti dell’uomo.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte rappelle à la fois la nécessité d'établir des bases communes dans la protection des libertés fondamentales et celle d'envisager cet enjeu pays par pays face à la diversité des situations (situation de conflit, de post-conflit, transition démocratique,...). J'ai voté en faveur de ce texte car il réaffirme l'idée du rayonnement international vers laquelle l'Union doit tendre. Toutefois, je me suis abstenue sur les parties du texte relatives aux droits sexuels. L'Union européenne se doit de respecter le rôle des États membres dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. É, sem dúvida, cada vez mais necessário promover a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos, entendidos de forma ampla e interdependente - direitos civis e políticos, direitos sociais, ambientais, económicos e culturais. Não é no entanto com esta perspectiva que a maioria do Parlamento Europeu aprova este relatório. Pelo contrário. A instrumentalização dos direitos humanos e do seu significado libertador é transversal a todo o texto. Aponta-se o dedo a países e a situações quando existe um interesse específico, conjuntural ou estrutural, fazendo pressão e promovendo a ingerência através do apoio às oposições - sobre diferentes identidades e formas - tendo como objectivo criar regimes colaborantes com a defesa dos interesses das grandes potências da UE e dos monopólios. A listagem de países citada nesta resolução é enviesada por esta perspetiva e coincide como muitos dos que se negam a prescindir da defesa da sua soberania. Aceitaria a maioria do Parlamento Europeu a criação de mecanismos desta natureza de forma recíproca? Obviamente que não, porque o diálogo sobre os direitos humanos com os países terceiros não é para discutir a situação na UE. São muitos os direitos humanos que nos últimos anos têm sido postos em causa pelas políticas da UE. Esta resolução esqueceu-se de o referir.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Spravodlivosť, právny štát, zodpovednosť, boj proti beztrestnosti či spravodlivé a nezávislé súdne konanie patria medzi zásadné prvky ochrany ľudských práv. V júni 2012 Rada EÚ prijala strategický rámec a akčný plán pre ľudské práva a demokraciu, čím zaviazala inštitúcie EÚ dodržiavať viaceré politické ciele. Taktiež, Rada EÚ v júli 2012 menovala prvého tematického osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Nadväzujúc na dané skutočnosti predkladaná správa EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 podáva informácie o snahách, ktoré EÚ vynakladá na presadenie zohľadňovania hľadiska ľudských práv, rodovej rovnosti, demokracie a dobrej správy vecí verejných v rozvojových politikách a nástrojoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione riguarda il rapporto annuale sui diritti umani. Quest'anno, però, l'impostazione della relazione è cambiata rispetto agli anni precedenti, affrontando il tema dal punto di vista tematico e non più geografico. Le aree tematiche sono le seguenti: Diritti umani nelle politiche di commercio; Diritti umani nelle politiche di sviluppo; UE e processi di transizione; Allargamento e diritti umani, transizioni bloccate e paesi preoccupanti; Osservazione elettorale e supporto democrazia; Business e diritti umani; Libertà di pensiero, coscienza, religione, credo; Donne e bambini; Supporto UE al sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite e alla corte penale internazionale, oltre che nella lotta contro la pena di morte. Trovo questa suddivisione strategica nella difesa dei diritti umani, per questo esprimo voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. − I voted in favour of this report. It is absolutely crucial that Parliament and the EU remain vigilant in monitoring the human rights situation in the world. Human rights violations have become severer and more frequent. Human rights activists and defenders face repression and persecution, but ordinary people too are facing increasing difficulties, especially when they belong to religious minorities (such as Christians) in the Middle-East and Africa. The ongoing conflicts both at global level and on Europeʼs doorstep, and the current clashes in Ukraine call for the EU to take up its responsibility as a human rights watchdog! I urge the Council to come forward with Council conclusions that would establish a common threshold in terms of human rights concerns. We need political commitment at the highest level. The EU needs to ensure that human rights are mainstreamed throughout EU foreign policy, from trade agreements to association agreements and are also at the centre of country strategies. We are in the final stage of adopting the budgets for the external financial instruments which will give new impetus to CFSP, but which are also a tangible means of getting our partners and third countries to commit to fulfilling their responsibilities on human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Domnule președinte, stimați colegi, succesul unei societăți civile depinde de eficiența în lupta pentru drepturile omului.

Rolul instituțiilor naționale și a organizațiilor internaționale este fundamental pentru consolidarea unei sistem funcțional care apară drepturile omului, nu doar între granițele Uniunii Europene, dar și în țările unde situația este îngrijorătoare, precum Belarus și Ucraina.

Importanța dialogurilor politice și schimbul de bune practici trebuie să depășească nivelul teoretic și să rezulte în mod evident în ameliorarea situației. Nu mai putem tolera violența, discriminările, lipsa egalității între sistemele de sănătate și educaționale. Vocea noastră nu va fi credibilă peste granițele Uniunii, dacă nu abordăm intens respectarea drepturilor omului la noi acasă. Incidente și accidente precum cel de la Lampedusa trebuie evitate cu desăvârșire. Cooperarea pentru dezvoltare a UE cu alte state trebuie să fie legată de îmbunătățirea drepturilor omului. Vă mulțumesc!

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted in favour of this report because it was a strong report that addressed many of the worst human rights abuses, which are happening all across the world. It is important that the EU considers how best to react to these situations and fulfil its unique role as a non-military power on the diplomatic world stage. I support the creation of an EU Special Representative for Human Rights, for example.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur les droits de l’homme dans le monde en 2012. Il s’agit malheureusement d’une question d’inquiétude croissante dans de nombreuses parties du monde qui sont entrées dans des processus de transition ou qui sont en situation de conflits. L’Union européenne doit continuer à développer une politique de réponses flexible afin de soutenir dans ces régions les valeurs qui sont au fondement de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Comme chaque année, le Parlement européen fait un rapport annuel sur la politique des droits de l'Homme dans le monde. Il dresse un bilan exhaustif des violations et de progrès à faire dans beaucoup de pays. L’Union européenne s’arroge donc le droit d’en juger certains. C’est une excuse pour justifier sa politique d'ingérence. Mais je constate néanmoins que si certains pays font l'objet d'une dénonciation systématique, d'autres ne sont jamais évoqués. Ainsi les Etats-Unis sont curieusement absents de ce rapport, qu'il s'agisse de l'espionnage pratiqué par la NSA ou des prisons secrètes de la CIA, du taux d’emprisonnement dans sa population pauvre, de la peine de mort, de l'usage légal de la torture. Je vote contre ce rapport hypocrite aux dénonciations à géométries variables.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Os direitos humanos, a democracia e o Estado de direito são valores fundamentais da União Europeia. A União Europeia considera os direitos humanos universais e indivisíveis e tem promovido uma defesa ativa dos mesmos, tanto dentro das suas fronteiras como nas suas relações com os países terceiros. Em 2012 diferentes situações de crise e conflitos vários puseram à prova as políticas de apoio aos direitos humanos da UE, e vieram confirmar a necessidade de continuidade dos valores defendidos pela UE, e o relatório anual da UE sobre os direitos humanos e democracia no mundo, desempenha um papel muito importante não só a nível europeu como também no contexto internacional. Este relatório defende a continuidade das políticas que têm vindo a ser seguidas pela UE em matéria de direitos humanos, chamando a atenção para a universalidade dos direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone permitir la implementación de numerosos proyectos de política regional en los Estados miembros con dificultades económicas. El informe propone relajar las condiciones para la ejecución de proyectos financiados por la Unión Europea en estos Estados miembros. En concreto, establecen la posibilidad de elevar los porcentajes de cofinanciación, así como ampliar los plazos de liberación. Estas dos medidas deberían ayudar a los citados a Estados a encontrarse en condiciones de cumplir con sus obligaciones y ejecutar los proyectos que forman parte de la política de cohesión. Por ello he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Cet excellent rapport souligne la nécessité de mettre les droits de l'homme au cœur des relations de l'Union européenne avec l'ensemble des pays tiers et d'éviter une pratique du deux poids, deux mesures dans sa politique extérieure.

Tout comme le rapport, j'invite le Conseil des affaires étrangères de l'Union à adopter des conclusions relatives aux droits de l'homme afin d'établir un seuil commun d'exigences minimales dans ce domaine. De plus, l'Union doit apporter un soutien total aux pays en phase de transition démocratique ainsi qu'à leur population afin de les accompagner pour assurer une transition plus solide permettant d'octroyer des garanties concrètes de non-retour.

Toutefois, pour ce qui concerne la question relative au Maroc et au Sahara occidental, je reste sur mes positions. Enfin, j'insiste sur la nécessité pour l'Union européenne d'assurer le respect scrupuleux de ces mêmes droits au sein de son territoire au travers de mécanismes de surveillance.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Vítam správu o ľudských právach vo svete v roku 2012. Strategické vzťahy Európskej únie s tretími krajinami musia byť založené na rešpektovaní základných hodnôt, medzi ktoré v prvom rade patria ľudské práva a zásady demokracie a právneho štátu. Považujem za neprijateľné aplikovať dvojitý štandard vo vonkajších politikách, ktorý oslabuje nielen samotné ľudské práva ale aj vážnosť celej Európskej únie. Určitý minimálny štandard musíme uplatňovať vo všetkých medzinárodných dohodách s tretími krajinami, vrátane obchodných dohôd.

Skutočné dodržiavanie však dosiahneme niekoľko krát navrhovaným systematickým monitorovaním ľudských práv a ich hodnotením s cieľom vyvodenia dôsledkov.

Na záver by som ešte raz vyzval všetky inštitúcie EÚ, aby uplatňovali jasný jednotný prístup k dodržiavaniu ľudských práv vo vnútorných, ako aj vonkajších politikách.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The EUʼs Annual Report on Human Rights and Democracy in the World for 2012 allows the EUʼs work and achievements on human rights to be mapped in a systematic way and points out where further progress is most urgently needed. I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Pasaulyje vis dar išlieka daug problemų, susijusių su žmogaus teisių pažeidimais, fundamentalių laisvių ribojimu. Žmogaus teisės priklauso visiems ir kiekvienam. Šio principo pripažinimas yra neatsiejamas ES vidaus ir išorės santykių aspektas. Tuo ES vidaus ir išorės politika skiriasi nuo, deja, nemažos dalies kitų valstybių politikos. Kai kurios svarbios ES partnerės neretai atvirai reiškia nepasitenkinimą, jei ES atkreipia dėmesį į problemas ar pažeidimus. Nepaisant to, tai neturi sumažinti mūsų ryžto kalbėti apie pažeidimus. Dabartiniame pasaulyje svarbu, kad ES kartu su bendraminčiais dėtų dar daugiau pastangų ir priemonių, kad žmogaus teisių padėtis pasaulyje keistųsi į gerąją pusę.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), raštu. − Žmogaus teisės ir demokratijos kūrimas yra ES užsienio politikos stuburas. ES prieš keletą metų paskyrė pirmąjį aukštąjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais. Balsavau už šį pranešimą, nes jis ragina ypatingą dėmesį rodyti žmogaus teisėms valstybėse, kurios ką tik atsikratė autoritarinio jungo, kuriose demokratija dar labai trapi. Taip pat pritariu pranešėjui, kad ypatingas dėmesys turi būti skirtas valstybėms, kurios vis dar kovoja dėl demokratijos ir žmogaus teisių įteisinimo. ES turi toliau ryžtingai propaguoti ir ginti visuotinį žmogaus teisių pobūdį tiesiogiai ir per kitas pasaulines organizacijas, kaip antai Jungtinių Tautų organizacija, Tarptautinis baudžiamasis teismas. Demokratija ir žmonių laisvė turi būti sukurta šalių viduje, o ne primetama iš išorės. ES gali padėti, bet tik pačios valstybės ir jų visuomenės gali tai pasiekti. Neužtenka laisvų rinkimų, reikia žingsnis po žingsnio kurti pilietines visuomenes, kurios užtikrintų žmogaus teises ir laisves.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a presente proposta sobre o relatório anual relativo aos direitos humanos no mundo em 2012 e a política da União Europeia nesta matéria em que se reitera a sua oposição unívoca à pena capital e considera que o estabelecimento de uma moratória universal tendo em vista a abolição da pena de morte à escala mundial constitui um objetivo central da política da União em matéria de direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − Having read the report, I decide to vote for it, to promote human rights and equality worldwide.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Iako je Europska unija primila Nobelovu nagradu za doprinos u promicanju mira i pomirenja, demokracije i ljudskih prava u Europi, ona mora težiti tome da i dalje bude uzor u području ljudskih prava ostalim zemljama u Europi i svijetu. Pri tome mora koristiti svoje provjerene instrumente poput posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava, no treba uvesti i nove instrumente poput prakse uvođenja pravno obvezujućih odredbi o ljudskim pravima u međunarodne sporazume EU-a.

Zbog novih izazova koji su se u svijetu pojavili u zadnjih godinu dana Europska unija treba novi pristup u vanjskopolitičkim odnosima, a pristup „više za više” ima potencijala biti dobar diplomatski instrument. Unutar svojih granica Unija mora nastaviti poboljšavati položaj svih manjina, LGBT zajednice, prava žena i rodnu ravnopravnost. Ovo izvješće je potvrdilo dobre prakse koje je Unija do sada imala, no prepoznalo i ogroman potencijal koji u njoj leži za promicanje ljudskih prava na svjetskoj razini u budućnosti, stoga ga velikodušno podupirem.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Human rights are at the centre of the EU’s relations with all third countries, including its strategic partners. The EUʼs human rights policy needs to be consistent in complying with the Treaty obligations, ensuring coherence between internal and external policies and avoiding double standards in external policies. We ask for the adoption of EU Foreign Affairs Council Conclusions on human rights and strategic partners that would establish a common threshold for Member States and for EU officials in terms of the human rights concerns that they have to raise, as a minimum, with their strategic partner counterparts.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Europaparlamentets betänkande om mänskliga rättigheter i världen är viktigt i arbetet att verka för och befästa demokrati i omvärlden. Jag röstade för betänkandet men tycker det är mycket beklagligt att situationen i Eritrea inte nämns. Eritrea är en militärdiktatur under president Afewerki och ett av världens mest stängda länder. Varje månad flyr nära 4000 personer för att undslippa den fasansfulla situationen i landet. Yttrandefriheten är inskränkt och bland landets tiotusentals politisk fångar finns 28 journalister, varav en av dem är EU-medborgaren Dawit Isaak.

Europaparlamentet bör uppmärksamma tillståndet i diktaturen Eritrea för att visa att vi inte tolererar dessa övergrepp på befolkningens fundamentala rättigheter.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − De Raad brengt naar gewoonte een jaarverslag uit over de EU-activiteiten op het vlak van mensenrechten en democratie ten aanzien van derde landen en in multilaterale fora. Het Europees Parlement maakt hiervan gebruik om aanbevelingen te doen voor het mensenrechtenbeleid van de EU. Het verslag van het Parlement bevat een aantal bepalingen die zijn ingebracht door de Groenen. Zo werden de verwijzingen naar LGBT-rechten aanzienlijk versterkt. Ook kwam er in het verslag meer aandacht voor gendergelijkheid, handelsaspecten, bedrijven en mensenrechten, coherentie tussen het binnenlands en het buitenlands beleid van de EU, de strijd tegen internationale straffeloosheid en economische, sociale en culturele rechten.

De EU wordt ook opgeroepen om een positie in te nemen over bewapende drones, klokkenluiders en onderzoeksjournalisten op te nemen in het EU-beleid rond mensenrechtenactivisten en mensenrechten op te nemen in vrijhandels- en investeringsverdragen. Ook wil het verslag een grotere rol voor het Europees Parlement in het EU-mensenrechtenbeleid en meer aandacht voor mensenrechten binnen het functioneren van het Parlement zelf.

Gezien de vele belangrijke mensenrechtenkwesties die erin worden aangekaart, heb ik heb dus met overtuiging voor dit verslag gestemd. Ik betreur evenwel dat de amendementen van de Groenen over problemen in verband met het Europese migratiebeleid niet zijn aangenomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour as the report addresses the issue of international agreements and human rights clauses and calls for human rights impact assessments to be conducted before negotiating any bilateral or multilateral agreements with third countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I voted in favour of this report today which provides an important opportunity to take stock of EU human rights policy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Les droits de l'homme sont au cœur des relations de l'Union européenne avec l'ensemble des pays tiers, y compris ses partenaires stratégiques. La politique européenne en faveur des droits de l'homme doit être compatible avec le respect des obligations du traité, garantir la cohérence des politiques intérieures et extérieures et éviter la pratique du deux poids, deux mesures dans les politiques extérieures.

Nous demandons par conséquent que le Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne adopte des conclusions relatives aux droits de l'homme et aux partenaires stratégiques, afin d'établir un seuil commun d'exigences minimales dans le domaine des droits de l'homme que les États membres et les représentants de l'Union devraient aborder avec leurs homologues au niveau des partenaires stratégiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Relatório Anual da União Europeia sobre os Direitos humanos e a Democracia no Mundo 2012 demonstra a necessidade da UE continuar a desenvolver medidas flexíveis e a difundir os valores fundadores da União. Porém, devemos atingir um consenso geral e uma coordenação reforçada no que respeita a política de direitos humanos na UE. Há que fomentar uma flexibilidade política para situações excecionais, no que respeita à política externa europeia, em relação a países terceiros. Não podemos esquecer que os direitos humanos encontram-se no centro das relações da União com todos os países terceiros, incluindo os parceiros estratégicos, razão pela qual deve ser adotada uma abordagem firme e coerente no que diz respeito às violações destes direitos. Recomenda-se que o relatório se torne numa ferramenta para a comunicação e discussão das atividades da União no que respeita aos direitos humanos e democracia, uma vez que o papel da sociedade civil na defesa e promoção destes valores é absolutamente crucial para todo o processo de sensibilização.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la Drepturile omului în lume 2012 şi politica UE în această privință. Salutăm „Raportul anual 2012 al UE privind drepturile omului și democrația în lume” deoarece acesta ilustrează eforturile depuse de UE pentru a promova integrarea drepturilor omului, a egalității de gen, a democrației și a bunei guvernări în politicile și instrumentele privind dezvoltarea. Considerăm că dialogurile și consultările pe tema drepturilor omului ar trebui să consolideze și să sprijine societatea civilă, apărătorii drepturilor omului, sindicatele, jurnaliștii și avocații. Susțin sprijinirea unei societăți civile active și independente la nivel mondial, atât din punct de vedere politic, cât și financiar, de exemplu prin Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Consider că deschiderea programelor europene de schimb de studenți pentru tineri din țările terțe și organizarea de programe de formare pentru tineri ar favoriza participarea activă a tinerilor în construirea democrației și ar consolida societatea civilă. Sprijin practica includerii de clauze nenegociabile, cu caracter juridic obligatoriu privind drepturile omului în toate acordurile internaționale încheiate de UE cu țările terțe, și consider că aceste clauze privind drepturile omului trebuie incluse sistematic în toate acordurile comerciale sectoriale.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. − I voted in favour and support this year human rights report as this is one of the most important functions, namely to perform an oversight function in respect of the Council’s and the Commission’s performance on human rights policy. This strengthens the European Union’s role as the guardian of human rights worldwide. The European Parliament should continue to be involved in the European Union’s human rights dialogues; this House should monitor and continue to raise issues linked to violations and persecutions of minorities worldwide from Tibetans and Uighurs in China to Montagnards in Vietnam to the Sam Rainsy Party in Cambodia! The EU should increase in its efforts to support non-violent opposition in all authoritarian regimes and stop the status quo and business-as-usual policy with regard to countries which reiterate and continue to abuse human rights!

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Der jährliche Bericht über die Menschenrechte in der Welt ist ein wichtiges Instrument, den Beitrag der EU in diesem Bereich zu erfassen. Dieser Bericht zeigt einmal mehr, dass die Wahrung von Demokratie und Menschenrechten eine große Rolle in der Arbeit des Europäischen Parlaments spielt. Besondere Bedeutung hat die Feststellung, dass die Einhaltung der Menschenrechte integrativer Bestandteil aller Interaktionen der EU mit Drittstaaten sein muss. Erfreulich ist, dass viele Anträge der Sozialdemokratischen Fraktion eine Mehrheit gefunden haben. Besonders wichtig ist das Verständnis für die Schutzbedürftigkeit von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Personen. In 76 Ländern ist Homosexualität leider immer noch strafbar. Der Appell an die Abgeordneten in diesen Ländern, sich dem Druck von Populisten und konservativen religiösen Führern entgegenzusetzen, ist ein wichtiger Schritt zur dringend notwendigen Veränderung.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Menschenrechtsbericht 2012 bietet umfassenden Einblick in die weltweite Situation der Menschenrechte, eines der wichtigsten Themen, um die schwächsten und die am meisten benachteiligten Menschen zu schützen. Der Bericht zeigt sich der EU und ihren Bemühungen in diesem Bereich gegenüber sehr positiv gestimmt, jedoch ist er auch sehr kritisch orientiert. So spricht er die untragbare Situation der Menschenrechte in Ländern wie China, Indien, Pakistan, Armenien, Russland und der Türkei an, in denen die Achtung und Wahrnehmung der Menschenrechte und Grundfreiheiten besonders unterstützt, gefördert und vorangetrieben werden muss. Somit kann diesem umfassend positiven Bericht besonders wegen seiner kritischen Note zugestimmt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. É, sem dúvida, cada vez mais necessário promover a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos, entendidos de forma ampla e interdependente como aceção de direitos civis e políticos, mas também como direitos sociais, ambientais, económicos e culturais. Não é, no entanto, com esta perspetiva. Pelo contrário. A instrumentalização dos direitos humanos e do seu significado libertador é transversal a todo o texto. Aponta-se o dedo a países e a situações quando existe um interesse específico, conjuntural ou estrutural, fazendo pressão e promovendo a ingerência através do apoio às oposições - sobre diferentes identidades e formas - tendo como objetivo criar regimes colaborantes com a defesa dos interesses das grandes potências da UE e dos monopólios. Aceitaria a maioria do PE a criação de mecanismos desta natureza de forma recíproca? A maioria do PE mostra hipocrisia. Porque será que a listagem de países citada nesta resolução coincide com muitos dos que se negam a prescindir da defesa da sua soberania e da defesa dos interesses e aspirações do seu povo? Porque persiste a arrogância e o seguidismo da UE relativamente à política dos EUA sobre Cuba no seu apoio ao terrorismo contra este país? Votámos contra.

 
Aviso legal - Política de privacidade