Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2013/2075(INI)
Document stages in plenary
Document selected : A7-0357/2013

Texts tabled :

A7-0357/2013

Debates :

PV 10/12/2013 - 23
CRE 10/12/2013 - 23

Votes :

PV 11/12/2013 - 4.25
CRE 11/12/2013 - 4.25
Explanations of votes

Texts adopted :

P7_TA(2013)0576

Verbatim report of proceedings
Wednesday, 11 December 2013 - Strasbourg Revised edition

5.25. Annual report on EU competition policy (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
Video of the speeches
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedniče, s obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva Europske unije razviti učinkovitu politiku tržišnog natjecanja, a pritom omogućiti vladama država članica da se uključe ako tržišta ne zadovoljavaju potrošače ili poslovne subjekte, zatim promicati inovacije i jedinstvene standarde, pozdravljam nastavak suradnje i rada na ovom području.

Ističem važnost osiguranja jače suradnje između Komisije i nacionalnih tijela za zaštitu konkurencije i primjenu načela supsidijarnosti i dodjelu slučajeva odgovarajućoj instituciji. Bit je omogućiti da javni sektor poveća broj neovisnih regulatornih tijela koja će osigurati da tržišta rada rade na ispravan i nediskriminirajući način. Moramo ukloniti sve prepreke koje su onemogućavale napredak, a posebno želim naglasiti prometni sektor, željeznički i zračni promet. Treba prvo uskladiti nacionalne zakone kako bi se izbjegla pogrešna i nepotpuna primjena propisa Europske unije. Podržala sam ovogodišnje izvješće.

 
  
MPphoto
 

  Erminia Mazzoni (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa relazione annuale è molto importante perché segnala purtroppo come ci siano ancora, all'interno del mercato, fenomeni distorsivi della concorrenza che hanno un impatto estremamente negativo sulla coesione sociale, sull'occupazione e sulla crescita.

In particolare, si segnalano pratiche anticoncorrenziali ancora numerose ad opera del settore privato con la formula dei cartelli tra imprese, ma anche ad opera del settore pubblico che, in aree strategiche come i trasporti ferroviari, le telecomunicazioni, l'energia, stentano ad aprirsi e quindi a liberalizzare concretamente. Così come si pone l'accento sull'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato, che a volte opera in maniera non equilibrata a favore di soggetti come le banche, a danno dei soggetti come le piccole e medie imprese che vedono – soprattutto in questo momento di crisi – aumentare e crescere il costo del denaro.

Credo che questa relazione possa essere definita un'utile e importante denuncia, che potrà servire come traccia alla commissione per dare risposte diverse ai cittadini – per citare un unico caso, che si rivolgono alle nostre istituzioni – alla commissione che io rappresento, la commissione petizioni, come i circa 100 000 cittadini italiani che hanno lamentato l'esistenza di una pratica anticoncorrenziale nel settore delle assicurazioni obbligatorie.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Madam President, I agree with everything that has been said by the previous speaker. I think the report is very important. It is an annual report and it focuses on the contribution of competition policy to eliminating barriers, abuses of dominant positions, collusion agreements and distortion of state aid measures to the benefit of the single market. But it is a report and we need action, and that is the reason that I believe that our Competition Commissioner needs to get involved.

For example, I see in my own country the abuse of the multinational supermarkets of their dominant market position in dealing with farmers. I also see my own country in the transport sector where the publicly owned, government-subsidised bus company abuses its position and small companies, private companies, are totally disadvantaged because they are not getting the subsidies. We have seen what has happened in the mobile phone sector, where there was a cartel operating. Thankfully, as a result of the Committee on Petitions, of which Ms Mazzoni is the chairman, and the dogmatic approach taken by the Commissioner, we now will have no more roaming charges as from April next year.

So competition is the life of trade. It is crucially important. It is consumer-orientated, it is for the benefit of the consumer and that is why I welcome this report because what we need at the end of the day is action.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospođo predsjedavajuća, politika tržišnog natjecanja i neometano funkcioniranje jedinstvenog tržišta ključni su za suočavanje s krizom, poticanje rasta i postizanje održivog razvoja. Najvažniji cilj provedbe politike tržišnog natjecanja u širem smislu je olakšavanje ulaska novih sudionika na tržište te razvoj novih ideja i inovativnih rješenja. U izvješću se ističe potreba za modernizacijom državnih potpora kako bi ograničeni javni resursi bili što konkretnije usmjereni na poticanje rasta i razvoja.

U kontekstu modernizacije državnih pomoći, prednost se daje pomoćima za istraživanje i razvoj, pomoćima koje će srednjim i malim poduzetnicima olakšati pristup financijskim instrumentima, pomoćima za razvoj digitalne ekonomije, kao i pomoćima koje privlače investicije u slabije regije. Izvješće za 2012. godinu je sveobuhvatno, cjelovito i informativno uz naglašenu potrebu za modernizacijom potpora te sam ga zato danas i podržala.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospođo predsjedateljice, također sam podržao izvješće za 2012. o politici tržišnog natjecanja Europske unije koje je na temelju izvješća Europske komisije pripremio kolega Ramon Tremosa i Balcells. Ono što je naravno bitno je da je politika tržišnog natjecanja u samom srcu funkcioniranja Europske unije, u samoj srži funkcioniranja jedinstvenoga tržišta Europske unije. Ona je onaj temelj za jačanje konkurentnosti za gospodarski rast, za iskorištavanje svih mogućnosti koje nam slobode na zajedničkom tržištu pružaju.

U ovom kontekstu posebno mi se čini relevantnim onaj dio koji se odnosi na učinke gospodarske i financijske krize i politiku tržišnog natjecanja, prije svega na državne potpore u bankovnom i financijskom sektoru koje su činile značajan dio aktivnosti u proteklom razdoblju. Upravo taj aspekt trebao bi biti dodatnim interesom aktivnosti Europske komisije te mi se čini da treba fokusirati aktivnosti u budućnosti da politika konkurentnosti, odnosno zaštite tržišnog natjecanja, pokrene gospodarski rast u Europskoj uniji. Za Hrvatsku agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja kao nacionalno tijelo smatram da ulazi spremna u članstvo u Europskoj uniji te se prilagodila tijekom proteklih nekoliko godina i bit će vrlo aktivan sudionik u okviru mreže nacionalnih agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Voto a favor. A política de concorrência da UE deve efetivamente funcionar enquanto instrumento dinamizador do mercado único. É importante que a política de concorrência controlo fusões, elimine barreiras, abusos de posição dominante, acordos de colusão e medidas distorcivas no domínio dos auxílios estatais, a bem do mercado único, tendo em conta a evolução da economia global. Em particular deve considerar a posição das regiões mais desfavorecidas, sobretudo as que têm desvantagens permanentes, como as regiões ultraperiféricas, assegurando que política de concorrência sirva também para mitigar os efeitos dessas desvantagens.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Une fois par an, la Commission publie son rapport sur la politique de concurrence, qui décrit à la fois son activité législative et les règles en matière de demandes d'aides d'État, d'ententes et de concentrations. Le rapport du Parlement européen, pour lequel j'ai voté, cherche à montrer comment la Commission a utilisé, en 2012, la politique de concurrence comme instrument pour résoudre les crises financière et de la dette souveraine. Nous soulignons à cette occasion comment la politique de concurrence et les mesures d'exécution adoptées durant l'année ont contribué aux objectifs plus larges de la stratégie Europe 2020 et favorisé la croissance, l'emploi et la compétitivité de l'économie européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Praėjus dvidešimčiai metų nuo bendrosios rinkos sukūrimo, antikonkurencinė praktika vis dar turi didelę įtaką daugeliui vartotojų įvairiuose ekonomikos sektoriuose. Dažnai viešasis sektorius nenori atverti konkurencijai svarbių ekonomikos sektorių, pvz., geležinkelių, oro uostų, elektroninių ryšių ar elektros energijos sektorių. Be to, viešajame sektoriuje nėra visiškai nepriklausomų reguliavimo institucijų, kurios užtikrintų, kad rinka veiktų tinkamai, sąžiningai ir nediskriminuojant. Kitas problema — valstybės pagalbos teikimas. Bankams teikiama valstybės pagalba dažnai yra vertinama neigiamai, nes tuo pačiu metu daugelyje Europos šalių ribojamos socialinės paslaugos siekiant atkurti fiskalinį tvarumą, o bankai gauna milijardus, skiriamus iš viešųjų lėšų. Todėl pritariu išdėstytiems siūlymams užtikrinti, kad bankai būtų visapusiškai atskaitingi dėl šių viešųjų lėšų naudojimo. Taip pat svarbu užtikrinti, kad mokesčių mokėtojams tektų kuo mažesnė našta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat pentru acest raport. Sectoarele cu un nivel al concurenței redus sunt deseori comparabile cu cele care înregistrează rezultate economice slabe. Iar cei mai afectați sunt, ca de fiecare dată, cetățenii UE care plătesc mai mult pe produse de o calitate mai slabă iar încrederea lor în piața internă este afectată. Avem nevoie de o politică activă în domeniul concurenței, concentrată pe eliminarea barierelor existente, dar și pe prevenirea abuzurilor. Aceasta trebuie să aibă în vedere îmbunătățirea accesului și participării IMM-urilor în cadrul pieței interne. De asemenea, trebuie să faciliteze intrarea pe piață a unor noi actori, tehnici și idei, amplificând beneficiile pentru cetățeni și pentru economia UE. În final, susțin și eu opinia conform căreia Parlamentul ar trebuie să aibă competențe legislative de codecizie în acest domeniu, deoarece politica de concurență trebuie să beneficieze de o bază democratică solidă.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A Comissão Europeia elabora um Relatório anual sobre a Política de Concorrência na UE que versa essencialmente sobre as suas atividades legislativas nesta área, ajudas de estado, leis antitrust e de fusões. O Parlamento Europeu elaborou a sua apreciação sobre as atividades da Comissão no ano transato, na área da concorrência, no presente relatório, que analisa como a política de concorrência contribuiu para resolução da crise europeia, para o cumprimento dos objetivos da Estratégia Europa 2020, e de que forma suportou a promoção do crescimento, emprego e competitividade. Elogia-se o trabalho desenvolvido na luta contra situações de distorção do mercado, tendo em conta a sua importância para o funcionamento do mercado interno, salvaguardando a concorrência leal e uma economia competitiva e inovadora. Alerta-se para a necessidade de uma supervisão e punição mais forte, no sector público e privado, bem como a possibilidade de um Regulador europeu reforçador do papel das entidades nacionais. Em matéria de auxílios estatais alerta-se para a necessidade de não favorecer atividades comerciais privadas, como bancos, em detrimento de serviços sociais necessários ao bem-estar dos cidadãos e ao correto financiamento da economia. Pelo exposto, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − Het is prima dat we in dit verslag ook gewag maken van de onderzoeken die de Commissie is gestart naar staatssteun in de voetbalsport. Staatssteun kan de financiële fair play tussen de clubs immers verstoren. Maar overheidssteun kan ook de maatschappelijke rol die het voetbal kan en moet vervullen, ten goede komen. Een voorbeeld hiervan is de recente beslissing van de Europese Commissie om het groene licht te geven aan het Vlaamse ondersteuningskader voor voetbalstadions. Daarom is het belangrijk bij de evaluatie van de overheidssteun omzichtig te werk te gaan. Daar waar maatschappelijke doelen worden gediend, kan overheidssteun wenselijk en nodig zijn. Maar financiële schnabbels met publieke middelen mogen het gelijke speelveld niet verstoren.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Condivido le posizioni espresse nella relazione annuale sulla politica della concorrenza dell'UE, dove si riconosce l'importanza del sostegno che l'Europa deve dare alle PMI, per questo motivo l'ho sostenuta con il mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi metine konkurencijos politikos ataskaita reikėtų naudotis ne tik kaip Komisijos vykdomo praktinio konkurencijos politikos įgyvendinimo aprašymu, bet ir kaip priemone, padedančia didinti bendrą Sąjungos konkurencingumą, plėtoti konkurenciją ir atverti rinkas naujiems dalyviams, taip plečiant ir gilinant vidaus rinką. Europos Parlamentas palankiai vertina Komisijos ataskaitą ir tai, kad ji sutelkė dėmesį į konkurencijos politikos indėlį kontroliuojant susijungimus, taip pat panaikinant kliūtis, piktnaudžiavimus dominuojančia padėtimi, kovojant su slaptais susitarimais ir su iškraipymus sukeliančiomis valstybės pagalbos priemonėmis siekiant naudos bendrajai rinkai ir atsižvelgiant į pasaulio ekonomikos raidą. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad produktų kainos skirtingose valstybėse narėse vis dar skiriasi, pavyzdžiui, vaistų kainos skiriasi dėl skirtingų valstybių narių ir farmacijos pramonės susitarimų. Taigi, Europos Parlamentas ragina Komisiją ištirti šią problemą ir pateikti pasiūlymų siekiant vartotojų interesų, taip pat vengti nereikalingų kainų skirtumų ir stengtis sukurti kuo skaidresnę vidaus rinką.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − La 20 de ani de la crearea pieței interne, mulți consumatori sunt încă grav afectați de practicile anticoncurențiale din multe sectoare economice. Aceste practici își au uneori originea în sectorul privat, cum se întâmplă în cazul cartelurilor, dar un fenomen foarte răspândit este și tendința sectorului public de a se opune deschiderii concurenței în multe sectoare economice importante, cum ar fi sectorul feroviar, aeroporturile, sectorul telecomunicațiilor și cel al energiei electrice. Pe măsură ce criza se adâncește, creditarea economiei reale continuă să scadă și să devină tot mai scumpă, fapt care nu se explică prin situația financiară a IMM-urilor, ci prin poziția lor geografică în interiorul zonei euro.

Se impune abordarea acestei situații, având în vedere că mecanismul de transmitere a politicii monetare este disfuncțional de facto. Consider că un alt sector de o importanță fundamentală este sectorul transporturilor. Este necesar să se finalizeze implementarea spațiului feroviar unic european și să se asigure faptul că piața unică a sectorului transportului feroviar de călători și marfă nu este afectată de transpunerea incorectă sau incompletă a legislației comunitare în statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car j'estime qu'il serait utile que la Commission consacre dans ses futurs rapports une rubrique aux incidences de la politique européenne de la concurrence sur l'emploi et sur les affaires sociales. De même, un effort doit être fait pour renforcer la convergence des États membres en termes de performance économique et sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur la politique de concurrence de l'Union européenne, qui est un instrument de régulation du marché économique européen. Je salue les recommandations de ce rapport en faveur d'une concurrence équitable, luttant contre les ententes et les abus de positions dominantes tout en reconnaissant la contribution majeure des petites et moyennes entreprises (PME) à l'économie européenne. Je défends le principe de la réciprocité des échanges. J'ai voté en faveur de la création d'une agence de notation européenne, c'est-à-dire pour l'instauration d'un organisme européen de régulation coopérant avec les régulateurs nationaux existants.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho appoggiato la relazione poiché, nonostante accolga con favore l’impegno della Commissione indirizzato al controllo delle concentrazioni, all'eliminazione delle barriere concorrenziali, degli abusi di posizione dominante, degli accordi collusivi e delle misure distorsive in materia di aiuti di Stato a beneficio del mercato unico, contribuendo agli obiettivi politici più ampi della strategia Europa 2020 e al sostegno della crescita, dell'occupazione e della competitività dell'economia dell'UE nel 2012, la relazione evidenzia la necessità di compiere un ulteriore sforzo. Si richiede infatti che la politica della concorrenza diventi più flessibile per affrontare al meglio le sfide poste dalla globalizzazione. Troppi settori sono infatti attualmente separati dai confini nazionali e da barriere artificiali pubbliche o private. La politica di concorrenza deve svolgere un ruolo fondamentale nella lotta contro tale frammentazione e nella creazione di condizioni omogenee in tutti i settori del mercato unico, tenendo conto delle particolari esigenze delle PMI e dei consumatori. Da ultimo, si invita la Commissione a esaminare la possibilità di adottare una proposta legislativa per un corpo di regolamentazione europea che permetta di cooperare con le autorità di regolamentazione nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Todos os anos a Comissão Europeia elabora um Relatório sobre a Política de Concorrência na UE que versa essencialmente sobre as suas atividades legislativas nesta área, ajudas de estado, leis antitrust e de fusões. A opinião do Parlamento Europeu sobre este relatório e sobre a forma como a Comissão Europeia desenvolveu a política de concorrência no ano transato é refletida no presente texto, que conta com o meu apoio. É analisada a forma como a política de concorrência contribuiu para resolução da crise europeia e para o cumprimento dos objetivos da UE 2020, suportando o crescimento, emprego e competitividade. O Parlamento elogia o trabalho desenvolvido na luta contra situações distorcidas do mercado, tendo em conta a sua importância para o funcionamento do mercado interno salvaguardando a concorrência leal e uma economia competitiva e inovadora. Alerta para a necessidade de uma supervisão e punição mais forte, no sector público e privado, bem como a possibilidade de um Regulador europeu reforçador do papel das entidades nacionais. Em matéria de auxílios estatais alerta-se para a necessidade de não favorecer atividades comerciais privadas, como os bancos, em detrimento de serviços sociais necessários ao bem estar dos cidadãos e ao correto financiamento da economia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − La concorrenza, se sana e corretta, è uno stimolo a migliorarsi e alla fine produce effetti benefici per tutti. Resta tuttavia forte la tentazione, per chi è in posizione vantaggiosa, di evitare di sottoporvisi per ridurre i propri rischi. Fa molto bene la Commissione Europea a prestare così tanta attenzione alla correttezza dei comportamenti competitivi e a multare coloro che non si adeguano alla normativa. Sono dunque favorevole a questa relazione, che sottolinea il ruolo della Commissione nel ripristinare delle condizioni perché tutti possano competere. Resto un po’ perplessa quando si parla del caso specifico di Google: non è questa la sede per entrare nel merito, ma penso che il Parlamento abbia affrontato la questione non, come avrebbe dovuto, da un punto di vista tecnico e imparziale, ma assecondando le posizioni pregresse, spesso suggerite dai concorrenti. La proposta finale è equilibrata, ma bisognerebbe fare più attenzione a non lasciarsi prendere dalle emozioni quando si valutano situazioni come quella del mercato delle mappe online.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte présente le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence de l'UE. Il appelle à renforcer la politique de concurrence de l'UE en tant que moteur de la croissance économique. Par ce biais, le Parlement européen déplore de ne pas disposer de pouvoir législatif de codécision dans l'établissement du cadre de politique de la concurrence. Le rapport proposait notamment la création d'une agence de notation publique européenne. L'actualité récente a soulevé certaines critiques sur le manque d'indépendance et d'objectivité de certaines agences de notation privées, qui ont pu mettre en difficulté des entreprises ou certains de nos États membres. Une agence de notation publique européenne apparaît alors comme une solution pertinente pour faire face à ces difficultés. C'est pourquoi j'ai voté en faveur du paragraphe contenant cette proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car je suis bien entendu favorable à la préservation d'une libre concurrence sur le territoire de l'Union européenne, ce qui fut un des objectifs primordial à la constitution du marché intérieur européen. J'approuve notamment le fait qu'il devienne essentiel d'inclure le secteur public à la politique de concurrence en Europe et de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles, notamment dans le secteur des transports. Ceci démontre notamment la nécessité de la mise en œuvre d’un l'espace ferroviaire unique européen, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'entraves dans le domaine du transport ferroviaire de passagers et de marchandises. En tant que membre de la commission transport du Parlement européen, je me félicite de cette initiative.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Todos os anos a Comissão Europeia elabora um Relatório sobre a Política de Concorrência na UE que versa essencialmente sobre as suas atividades legislativas nesta área, ajudas de estado, leis antitrust e de fusões. A opinião do Parlamento Europeu sobre este relatório e sobre a forma como a Comissão Europeia desenvolveu a política de concorrência no ano transato é refletida no presente texto, que conta com o meu apoio. É analisada a forma como a política de concorrência contribuiu para resolução da crise europeia e para o cumprimento dos objetivos da UE 2020, suportando o crescimento, emprego e competitividade. O Parlamento elogia o trabalho desenvolvido na luta contra situações distorcidas do mercado, tendo em conta a sua importância para o funcionamento do mercado interno salvaguardando a concorrência leal e uma economia competitiva e inovadora. Alerta para a necessidade de uma supervisão e punição mais forte, no sector público e privado, bem como a possibilidade de um Regulador europeu reforçador do papel das entidades nacionais. Em matéria de auxílios estatais alerta-se para a necessidade de não favorecer atividades comerciais privadas, como os bancos, em detrimento de serviços sociais necessários ao bem-estar dos cidadãos e ao correto financiamento da economia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório, à semelhança de outros sobre a política de concorrência da UE, é uma apologia do mercado único, do aprofundamento das liberalizações em setores básicos estratégicos da economia, e da livre circulação. Os efeitos desta política são sentidos na pele pelos povos dos Estados-Membros de economias mais frágeis. A concorrência no mercado único tem é indissociável da destruição dos sistemas de produção mais débeis, da colonização das economias nacionais pelos grandes grupos económicos estrangeiros, do crescimento da sua dependência. Discordamos do mercado interno da energia, do mercado único dos transportes, da criação do céu único europeu, da liberalização do serviço postal, caucionados neste relatório, que considera que o sector público tende a ser contrário á abertura da concorrência em muitos sectores económicos importantes, tais como a ferrovia, os aeroportos, as telecomunicações e a eletricidade. Por outro lado, o relator ignora as principais causas e consequências da distorção das regras da concorrência, designadamente: a crescente concentração de empresas; a transformação de empresas públicas em monopólios privados com graves implicações sociais, designadamente no emprego e no preço dos serviços públicos; o abuso das posições dominantes de diversos grupos monopolistas com práticas inadmissíveis nas áreas sociais e ambientais, levando ao despedimento de milhares de trabalhadores. Obviamente votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Politika hospodárskej súťaže je zameraná na zabezpečenie hladkého fungovania vnútorného trhu a rovnakých podmienok pre všetkých, ochranu spotrebiteľov pred protisúťažnými postupmi a zaručenie najlepších cien. Jej zámerom nie je mikroriadenie, ale presadzovanie jasných a spravodlivých pravidiel, v rámci ktorých trhové sily môžu účinne fungovať.

I dve desiatky rokov po vzniku jednotného trhu je však nemálo spotrebiteľov vážne ovplyvňovaných protisúťažnými postupmi v rôznych hospodárskych odvetviach. Mnohokrát súkromný a tiež verejný sektor nedal k dispozícii úplne nezávislé regulačné orgány, v možnostiach ktorých bolo zabezpečiť, aby trhy naďalej riadne fungovali spravodlivým a nediskriminačným spôsobom. Identická situácia je i v prípade orgánov hospodárskej súťaže.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Il faudrait ajouter un chapitre au rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence : la concurrence entre travailleurs européens. Non seulement celle qui s’exerce à travers les stratégies d’entreprises, qui en toute légalité européenne, ferment à l’ouest pour délocaliser à l’est au nom de la compétitivité. Mais aussi celle des travailleurs détachés, qui s’exerce au sein de nos pays, dans des activités réputées non délocalisables. On ne me fera pas croire qu’il faut des travailleurs ukrainiens, recrutés par une entreprise d’intérim française basée au Portugal, pour construire la ligne à grande vitesse entre Rennes et Nantes. On les dit spécialisés mais beaucoup n’avaient aucune compétence spécifique pour le travail pour lequel ils ont été embauchés. Leur cas est emblématique : ils ont été recrutés parce qu’ils ne sont pas chers ; ils sont en grève parce qu’ils n’ont pas été payés et pendant ce temps, 5 millions de travailleurs français sont au chômage! C’est la directive détachement dans toute sa splendeur : exploitation et chômage, esclavage moderne et précarité. L’Union européenne est capable de créer des lois qui favorisent le dumping social et fiscal sur son propre territoire. Au nom de la concurrence et de la libre circulation. En fait, au nom du cynisme le plus total.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted for this resolution because it provides a reasonable outline of the Commissionʼs competition policy. It specifies how Europe can deal with collusion, distortive state-aid, and work to lower trade barriers.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Nous avons adopté notre rapport annuel sur la politique de concurrence de l’Union. Celle-ci fait l’objet d’une compétence exclusive de l’Union européenne et la Commission européenne est l’Autorité européenne de concurrence. Nous avons souhaité rappeler l’importance de renforcer le contrôle parlementaire sur l’application de cette politique forgée il y a plusieurs décennies et qui revêt un caractère essentiel pour nos entreprises. En infligeant des sanctions financières, la Commission européenne a parfois la main lourde… Je souhaite que dans la prochaine mandature, un meilleur contrôle parlementaire puisse s’exercer dans le domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), în scris. − Am votat acest raport și susțin soluția propusă de raportor privind condiționarea acordării ajutorului de stat pentru bănci de acordarea de credite pentru IMM-uri.

IMM-urile reprezintă 98% din totalul întreprinderilor din zona euro, angajează 75% din forța de munca și generează 60% din valoarea adăugata. Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă cu o criză severa a împrumuturilor, iar accesul redus la credite bancare le împiedică să investească și să se dezvolte. În perioada 2008-2011, ajutoarele de stat acordate băncilor din UE s-au ridicat la 1 600 de miliarde de euro. Unele bănci au utilizat acești bani pentru a cumpăra o proporție mai mare din datoria suverană și a-și mări complexitatea, reducând în același timp creditele acordate IMM-urilor. Acordarea ajutoarelor de stat către bănci trebuie sa fie condiționata, între altele, de creditarea IMM-urilor. Pentru a crea o economie competitivă și durabilă, trebuie să încurajăm în primul rând dezvoltarea economiei reale, a IMM-urilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur la politique de concurrence de l’Union européenne qui en 2012 a été orientée dans la résolution des crises financières et a favorisé la croissance, l’emploi et la compétitivité de l’économie. Cette politique étant particulièrement importante pour l’avenir économique de l’Europe, la codécision avec le Parlement européen devrait être utilisée pour la conception du cadre de la politique de concurrence.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – La logorrhée de ce texte idéologique ainsi que la novlangue néo-libérale qui y est mobilisée ne permettent pas de masquer sa prévisible ineptie. Le rapport part du postulat que seule une concurrence sans limite et sans barrière permettra à l’Europe de sortir de la crise et de retrouver la croissance. Aucune démonstration n’est faite du lien entre concurrence et croissance ni des mécanismes attendus. Et pour cause, les politiques menées en matière de libéralisation et d’ouverture des frontières n’ont fait qu’aggraver le marasme économique dans lequel étaient plongés les pays à qui elles étaient imposées. Par ailleurs, l’exemple de la libéralisation des services publics ou d’intérêt économique général ne laisse pas vraiment à penser qu’il en va du bien-être des consommateurs. Pour ne citer que ces exemples, la libéralisation des chemins de fer britanniques ou l’ouverture à la concurrence des fournisseurs d’électricité en France laissent songeurs quant aux bénéfices pour les consommateurs. Un approfondissement des politiques de concurrence n’est pas souhaitable. Si le remède tue le malade, ça n’est pas que la dose est insuffisante mais qu’il est mauvais. Il ne faut donc pas en accroître la dose mais en changer. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Após vinte anos sobre a criação do mercado único, são ainda muitos os consumidores gravemente afetados por práticas anticoncorrenciais num grande número de setores económicos. Por vezes, essas práticas têm a sua origem no setor privado, como é o caso dos cartéis, mas, também, o setor público tende, de igual modo, a ser contrário à abertura da concorrência em muitos setores económicos importantes, tais como a ferrovia, os aeroportos, as telecomunicações ou a eletricidade. Apesar do mercado interno apresentar cada vez mais melhorias ainda há muito a fazer para que este se torne num mercado de concorrência perfeita.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente debido a que, pese a señalar la importancia de la concentración de la reproducción en pocas manos, asume los rescates al sector financiero como una acción política fundamental para la recuperación económica en Europa. Partiendo de esta falacia, que está hipotecando los recursos públicos europeos para rescatar a un sector bancario que solo especula y no puede sacar de la crisis al sector productivo, no puedo compartir el contenido de este informe. La lucha contra las prácticas monopolísticas en el mercado europeo es fundamental debido al peligro que implica la libertad de mercado en presencia de grandes compañías. Pero al sancionar positivamente los rescates bancarios este informe se contradice a sí mismo. Por ello he decidido votar en contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Politika hospodárskej súťaže prispieva k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu a ochrane spotrebiteľov žijúcich v EÚ. Presadzovanie jasných a spravodlivých pravidiel na vnútornom trhu jednoznačne vedie k lepšiemu využívaniu disponibilných zdrojov, rozvoju inovácií, hospodárskemu rastu, nižším cenám tovarov a služieb, ale aj k tvorbe pracovných miest. Napriek tomu je politika hospodárskej súťaže vnímaná často negatívne vzhľadom na ukladanie vysokých pokút, ktoré môžu priviesť niektoré firmy k platobnej neschopnosti a následne znižovaniu pracovných miest, prípadne úpadku.

Toto je však veľmi nežiaduce a nemalo by byť dôsledkom uplatňovania politiky hospodárskej súťaže v čase hospodárskej krízy. Práve naopak, Európska komisia a iné anitimonopolné úrady by sa mali viac zamerať na propagovanie zdravej kultúry hospodárskej súťaže, pretože adekvátne povedomie v mnohých podnikoch stále chýba.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I voted in favour because the report calls for stronger powers for Parliament in the area of competition.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Sono molto soddisfatto del fatto che nella relazione sulla politica di concorrenza sia passato ad amplissima maggioranza un emendamento che avevo presentato, affinché la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione indaghino sulla possibile collusione tra imprese e l'abuso di posizione dominante sui mercati dell'assicurazione auto.

Si tratta di una battaglia che porto avanti da parecchio tempo, perché è sotto gli occhi di tutti che in questo settore vi è un'assoluta mancanza di concorrenza e trasparenza; un caso emblematico e paradossale riguarda l'assicurazione per ciclomotori, che in determinate circostanze può addirittura essere superiore al costo del ciclomotore stesso. È chiaro che situazioni come questa hanno implicazioni molto più ampie, perché ad esempio a risentirne è l'intero settore di produzione e commercializzazione dei ciclomotori, in quanto nessun individuo è disposto a pagare tali cifre spropositate, e quindi è in sofferenza l'intero mercato, che vede nell'Italia il primo produttore a livello europeo.

La Commissione non può fingere che vada tutto bene e che non ci siano problemi, come aveva superficialmente risposto ad una mia interrogazione in merito nel 2011. Speriamo che ora si prendano misure concrete per risolvere questa situazione, che va assolutamente affrontata il prima possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. Wenngleich der Bericht in einigen Punkten richtig vermerkt, wo das Problem liegt, zum Beispiel in der Subventionierung von Banken mit öffentlichen Geldern bei gleichzeitiger Kürzung von Sozialleistungen, ohne dass die Banken zuvor Anteile an anderen Unternehmen in ihrem Besitz verkaufen, stellt er keine sinnvollen Lösungsansätze zur Verfügung. Der einzig postulierte Tenor ist, dass die EU „mehr“ regeln sollte, ob im Konsumentenschutz oder bei der Kreditsituation für KMUs. Weder kann die zentrale Verwaltungsstelle Brüssel meines Erachtens noch sollte sie zum widersinnigen „Planungsbüro Europa“ werden. Es funktioniert nicht – so viel sollten wir aus der Geschichte gelernt haben. Je mehr Kompetenzen sich Brüssel einverleibt, umso schlimmer scheint es für die europäische Wirtschaft zu laufen. Von ihren Zielen der Strategie Europa 2020 scheint sie sich seit 2010 jährlich weiter zu entfernen, und eine faktische, wenn auch nicht offizielle Beerdigung sollte bald anstehen. Es ist leider allzu symptomatisch: Das Problem wird manchmal richtig erkannt, aber die Lösung soll vornehmlich durch zentrale Organisation aus Brüssel erfolgen. Dem kann man folglich auch nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il mercato unico europeo, dopo 20 dalla sua creazione, è ancora molto frammentato e soffre di numerose inefficienze e a farne le spese sono soprattutto le PMI europee. La legge Antitrust attualmente in vigore risale al 1957 ed è stata disegnata per un mondo che era molto diverso. Oggi il mondo è cambiato, con le nuove economie emergenti come la Cina, il Brasile e l'India che hanno aggredito le nostre economie con una feroce concorrenza anche grazie ai prezzi delle materie prime più competitivi. La politica di concorrenza va dunque rimodernata al fine di riflettere le specificità di un contesto globalizzato. Inoltre, la politica Antitrust, dovrebbe essere meno rigida e andare a vantaggio delle realtà europee cruciali per la crescita.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Todos os anos a Comissão Europeia elabora um Relatório sobre a Política de Concorrência na UE que versa essencialmente sobre as suas atividades legislativas nesta área, ajudas de estado, leis antitrust e de fusões. Votei favoravelmente a presente opinião do Parlamento Europeu sobre este relatório e sobre a forma como a Comissão Europeia desenvolveu a política de concorrência no ano transato. Faço-o por concordar com a análise que é feita à forma como a política de concorrência contribuiu para resolução da crise europeia e para o cumprimento dos objetivos da EU 2020, suportando o crescimento, emprego e competitividade e por concordar com o trabalho desenvolvido na luta contra situações distorcidas do mercado, tendo em conta a sua importância para o funcionamento do mercado interno salvaguardando a concorrência leal e uma economia competitiva e inovadora. Partilho a preocupação da necessidade de uma supervisão e punição mais forte, no sector público e privado, bem como a possibilidade de um Regulador europeu reforçador do papel das entidades nacionais. Em matéria de auxílios estatais concordo com o alerta para a necessidade de não favorecer atividades comerciais privadas, como os bancos, em detrimento de serviços sociais necessários ao bem-estar dos cidadãos e ao correto financiamento da economia.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − Fair competition and a level playing field are requisites for the effective functioning of the single market and the well-being of European citizens. However, anti-competition practices still exist in many fields of both the private sector and the public sector in Europe. Therefore, I voted in favour of this yearʼs annual report and urge the EU to take more actions to develop a more competitive, transparent and properly functioning single market.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Podržavam izvješće Europskog parlamenta o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja Europske unije za 2012. godinu. Iako navedeno izvješće još ne uzima u obzir stanje tržišnog natjecanja u Hrvatskoj, ono pruža vrijedan uvid u zahtjeve koje Europska unija postavlja pred države članice u budućim razdobljima. Za Hrvatsku je posebno važna usmjerenost izvještaja na doprinos modernizaciji državnih potpora unutar politike tržišnog natjecanja, te poticaj prema Komisiji da osigura kako poticanje gospodarskog rasta ne bi dovelo do povećanja javnog duga.

Hrvatska je u 2012. godini smanjila isplaćeni iznos državnih potpora za 3% te se takav trend nastavlja zbog povećanja mogućnosti financiranja iz fondova Europske unije. Državne potpore u Hrvatskoj sve više teže prema povećanju investicijske aktivnosti i održivog rasta. Nadalje, važan je poticaj izvjestitelja prema Komisiji kako bi se ojačale veze između politike tržišnog natjecanja i prometne politike.

Pozdravljam poziv izvjestitelja prema Komisiji da uloži napore kako bi se osigurala konkurentnost europskog brodograditeljskog sektora promicanjem brodogradnje u EU-u koji je suočen sa sve jačom konkurencijom u međunarodnom okruženju. Zaključno, podržavam provedbu antimonopolskih mjera Komisije u energetskom sektoru. Hrvatska s liberaliziranim energetskim tržištem može poslužiti kao primjer državama u procesu pristupanja EU kao uspješan primjer prilagodbe acqisu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), per iscritto. − A 20 anni dalla nascita del mercato unico sono ancora molti i consumatori europei gravemente danneggiati da pratiche anticoncorrenziali in svariati settori economici. Con il testo votato quest'oggi il Parlamento accoglie il rapporto della Commissione sulla politica della concorrenza dell'Ue e il suo contributo per eliminare barriere, abusi di posizione dominante, accordi collusivi e aiuti di stato distorti a favore di un mercato unico che tenga conto dell'evoluzione dell'economia globale, senza lasciare in secondo piano una necessaria convergenza delle regole di concorrenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Today, 20 years after the single market was born, many consumers are still gravely affected by anti-competitive practices in many economic sectors. Sometimes, these practices have their roots in the private sector, as it is the case for cartels, but it is widely common that the public sector also tends to be against the opening up of competition in many important economic sectors such as rail, airports, telecommunications or electricity. Moreover, all too often, the public sector does not provide fully independent regulators which can ensure that markets continue to function properly, in a fair and non-discriminatory way. The same situation happens with competition authorities. Another matter of great importance are the rules and practices regarding state aid. State aid to banks in particular has for long been controversial in some political circles. It is understandable, when at the same time that in many parts of Europe social services have to be cut in order to regain fiscal sustainability, banks receive billions in public money. We should make sure that banks are fully accountable regarding the way they use this public money.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai dû m'abstenir sur ce dossier tant les moyens en place auraient pu être contreproductif. Je souhaitais relever mes préoccupations au sujet de la situation du crédit aux PME en Europe. Alors que la crise s'approfondit, les crédits à l'économie réelle continuent de baisser et de coûter de plus en plus cher, en raison non pas de la situation financière des PME concernées, mais de leur localisation au sein de la zone euro. Il faut remédier à cette situation, car le mécanisme de transmission de la politique monétaire est de facto rompu. Une autre distorsion est créée par le fait que certaines banques bénéficiaires d'aides d'État utilisent cet argent pour acheter davantage de dette souveraine alors que, dans le même temps, elles réduisent les crédits pour les PME et les ménages.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση καθώς σήμερα, 20 έτη από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από αντιανταγωνιστικές πρακτικές σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Κάποιες φορές, οι πρακτικές αυτές προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, όπως στην περίπτωση συμπράξεων, αλλά είναι ευρέως γνωστό ότι και ο δημόσιος τομέας, επίσης, τείνει να αντιτίθεται στο άνοιγμα του ανταγωνισμού σε πολλούς σημαντικούς οικονομικούς τομείς, όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι αερολιμένες, οι τηλεπικοινωνίες ή η ηλεκτροδότηση. Επιπλέον, υπερβολικά πολλές φορές, ο δημόσιος τομέας δεν διαθέτει πλήρως ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές οι οποίες να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν ότι οι αγορές εξακολουθούν να λειτουργούν σωστά, κατά τρόπο θεμιτό και χωρίς διακρίσεις. Η ίδια κατάσταση ισχύει και για τις αρχές ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πλήρη λογοδοσία των τραπεζών σε ότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το δημόσιο χρήμα. Επίσης, θεωρώ θεμελιώδες να εξασφαλιστεί ότι «ο λογαριασμός για τον φορολογούμενο» θα είναι όσο το δυνατόν μικρότερος.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − Competition policy is an important part of our EU legislative framework and it is right that it is monitored annually to ensure it is supporting fully functioning markets and growth creation right across the EU. I am pleased to see today the removal of some of the elements of this report which I found problematic, such as the call for an EU public credit rating agency. Overall, I now find this to be a largely positive report.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Volvidos cerca de 20 anos da criação do mercado único, são ainda muitos os consumidores gravemente afetados por práticas anticoncorrenciais num grande número de setores económicos. Por vezes, essas práticas têm a sua origem no setor privado, como é o caso dos cartéis, mas também no setor público, como é o caso da ferrovia, aeroportos ou telecomunicações. Concordo com o presente relatório que contribui para uma melhor política de concorrência, como o controlo de fusões, assim como para a eliminação de barreiras, abusos de posição dominante e medidas distorcivas no domínio dos auxílios estatais. Gostaria ainda de enfatizar a importância do crédito às PME na Europa, agravado pela situação económica e financeira em alguns países e pela reestruturação bancária. Importa agora disponibilizar novas linhas de crédito às empresas, por forma a que as mesmas possam realizar novos investimentos e contribuir para uma nova fase de crescimento económico e criação de emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Ovaj prijedlog svesrdno podržavam, jer promiče ideal pravedne konkurencije kao pokretača i nositelja ideje zajedničkog tržišta Unije. Izvjestitelj pozdravlja doprinos politike tržišnog natjecanja u uklanjanju prepreka i zlouporaba dominantnih položaja te vjeruje da je ona pokretač gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta, posebice u kriznim vremenima kojima svjedočimo, s čim se mogu samo složiti.

Slažem se i s konstatacijom da je preveliki broj sektora još uvijek znatno podijeljen nacionalnim granicama i umjetnim barijerama u javnom ili privatnom sektoru te da politika tržišnog natjecanja ima glavnu ulogu u borbi protiv takve fragmentacije, kao i u stvaranju jednakih konkurentskih uvjeta u svim sektorima jedinstvenog tržišta. Također, podupirem apel na transparentnost u radu nacionalnih i regulatornih tijela nadležnih za tržišno natjecanje kroz zahtjev da svi relevantni podaci o predmetima i službenim odlukama budu jasno vidljivi i dostupni na internetu putem otvorene baze podataka.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. − I welcome greatly the fact that the 2012 Commission Competition Report celebrates and focuses on the EU single market and its 20th anniversary. I share this priority. In fact, a lot remains to be done in several sectors, such as banks, telecommunications, energy, competition authorities and transport, to achieve a non-discriminatory, well-functioning single market in Europe. In this report, I have tried to push for more transparency and collaboration between Parliament and the Directorate-General (DG) for Competition. This DG also needs more human resources to do its job. Regarding the banking sector, there is a clear problem of concentration in some Member States. Despite receiving EUR 1.6 trillion in state aid and public guarantees, the banking sector in Europe is still not working properly. Credit to SMEs in many parts of Europe is scarce and expensive, delaying the return to economic growth in the near term. In Spain, for example, credit to non-financial companies has fallen by 11 % in 2013. There is a huge ʻcrowding out effectʼ: the banksʼ purchase of public debt is expelling credit to the private sector. Regarding the transport sector, we denounce the lack of competition in the European rail market and state aid to national airlines.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dem Bericht ist ohne Zweifel zuzustimmen, da die Öffnung des Wettbewerbs in der EU dringend vorangetrieben werden muss, ebenso ist die Einsetzung einer Regulierungsbehörde auf diesem Sektor notwendig. Die Ansicht, dass die Steuerzahler so wenig wie möglich belastet werden sollen, kann ich nur vollends unterstreichen, es sollte auch dringend eine Lösung für die Kreditproblematik gefunden werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − A vent'anni dalla nascita del mercato unico sono ancora molti i consumatori europei gravemente danneggiati da pratiche anticoncorrenziali in svariati settori economici.

Con il testo votato oggi il Parlamento accoglie il rapporto della Commissione sulla politica della concorrenza dell'UE e il suo contributo per eliminare barriere, abusi di posizione dominante, accordi collusivi e aiuti di Stato distorti, a favore di un mercato unico che tenga conto dell'evoluzione dell'economia globale, senza lasciare in secondo piano una necessaria convergenza delle regole di concorrenza.

 
Legal notice - Privacy policy