Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 11. december 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 3.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (19.-20. december 2013) (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre) (afstemning)
  4.2.Ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain) (afstemning)
  4.3.Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber) (afstemning)
  4.4.Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba) (afstemning)
  4.5.Aftale mellem EU og Frankrig om anvendelse, med hensyn til Saint-Barthélemy, af EU-lovgivningen om beskatning (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras) (afstemning)
  4.6.Ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner) (afstemning)
  4.7.Donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (A7-0393/2013 - Gay Mitchell) (afstemning)
  4.8.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Phil Wynn Owen - UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender) (afstemning)
  4.9.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Alex Brenninkmeijer - NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender) (afstemning)
  4.10.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Henri Grethen - LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender) (afstemning)
  4.11.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Nikolaos Milionis - EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender) (afstemning)
  4.12.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Danièle Lamarque -FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender) (afstemning)
  4.13.Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (A7-0452/2013 - Sharon Bowles) (afstemning)
  4.14.Fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil (A7-0447/2013 - Elmar Brok) (afstemning)
  4.15.Stabilitetsinstrumentet (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer) (afstemning)
  4.16.Et europæisk naboskabsinstrument (A7-0449/2013 - Eduard Kukan) (afstemning)
  4.17.Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (A7-0445/2013 - Libor Rouček) (afstemning)
  4.18.Partnerskabsinstrumentet for samarbejde med tredjelande (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White) (afstemning)
  4.19.Finansieringsinstrumentet til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff) (afstemning)
  4.20.Oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (A7-0450/2013 - Thijs Berman) (afstemning)
  4.21.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin) (afstemning)
  4.22.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş) (afstemning)
  4.23.Fællesskabssystem til registrering af transportører af radioaktive materialer (A7-0385/2013 - Béla Kovács) (afstemning)
  4.24.Menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik (A7-0418/2013 - Eduard Kukan) (afstemning)
  4.25.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells) (afstemning)
  4.26.Bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder og EU's fjernområder efter udløbet af mælkekvoten (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann) (afstemning)
  4.27.Resiliens og nedbringelse af katastroferisici i udviklingslande (A7-0375/2013 - Gay Mitchell) (afstemning)
  4.28.Kvinder med handicap (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (afstemning)
  4.29.En europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong) (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
  5.1.Handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
  5.2.Ændring af forordning (EU) nr. 99/2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.3.Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
  5.4.Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
  5.5.Aftale mellem EU og Frankrig om anvendelse, med hensyn til Saint-Barthélemy, af EU-lovgivningen om beskatning (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
  5.6.Ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
  5.7.Donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
  5.8.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Phil Wynn Owen - UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.9.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Alex Brenninkmeijer - NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.10.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Henri Grethen - LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.11.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Nikolaos Milionis - EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.12.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Danièle Lamarque -FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.13.Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Centralbanks tilsynsråd (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
  5.14.Fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne for Unionens optræden udadtil (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
  5.15.Stabilitetsinstrumentet (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
  5.16.Et europæisk naboskabsinstrument (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
  5.17.Instrumentet for førtiltrædelsesbistand (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
  5.18.Partnerskabsinstrumentet for samarbejde med tredjelande (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
  5.19.Finansieringsinstrumentet til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
  5.20.Oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
  5.21.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
  5.22.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
  5.23.Fællesskabssystem til registrering af transportører af radioaktive materialer (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
  5.24.Menneskerettighederne i verden 2012 og EU's menneskerettighedspolitik (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
  5.25.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
  5.26.Bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder og EU's fjernområder efter udløbet af mælkekvoten (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
  5.27.Resiliens og nedbringelse af katastroferisici i udviklingslande (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
  5.28.Kvinder med handicap (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
  5.29.En europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 8.Konstitutionelle problemer i forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union (forhandling)
 9.Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer (forhandling)
 10.Forvaltningsdomstol for den europæiske stabilitetsmekanisme: stillingsopslag (forhandling)
 11.Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger - Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger (forhandling)
 12.Betalingskonti (forhandling)
 13.Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (forhandling)
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 15.Generelle toldpræferencer (GSP+) (forhandling)
 16.Politik for grøn infrastruktur (forhandling)
 17.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 18.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2375 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (7677 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik