Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 11. detsember 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Parandused (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 3.Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (19.–20. detsember 2013) (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre) (hääletus)
  4.2.Määruse (EL) nr 99/2013 (Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta) muutmine (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain) (hääletus)
  4.3.ILO koduabiliste inimväärse töö konventsioon (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber) (hääletus)
  4.4.ELi ja Armeenia vaheline raamleping Armeenia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba) (hääletus)
  4.5.ELi ja Prantsusmaa vaheline leping, millega nähakse ette maksustamist käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territooriumil (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras) (hääletus)
  4.6.Otsuse 2002/546/EÜ muutmine kohaldamisaja osas (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  4.7.ELi arenguabi andjate tegevuse kooskõlastamine (A7-0393/2013 - Gay Mitchell) (hääletus)
  4.8.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Phil WYNN OWEN – UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  4.9.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Alex Brenninkmeijer – NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  4.10.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Henri Grethen - LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  4.11.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Nikolaos Milionis – EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  4.12.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Danièle Lamarque – FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender) (hääletus)
  4.13.Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametissenimetamine (A7-0452/2013 - Sharon Bowles) (hääletus)
  4.14.Ühised eeskirjad ja menetlused ELi välistegevuse vahendite rakendamiseks (A7-0447/2013 - Elmar Brok) (hääletus)
  4.15.Stabiliseerimise rahastamisvahend (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer) (hääletus)
  4.16.Euroopa naabruspoliitika vahend (A7-0449/2013 - Eduard Kukan) (hääletus)
  4.17.Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (A7-0445/2013 - Libor Rouček) (hääletus)
  4.18.Partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White) (hääletus)
  4.19.Demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahend (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff) (hääletus)
  4.20.Arengukoostöö rahastamisvahendi loomine (A7-0450/2013 - Thijs Berman) (hääletus)
  4.21.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond 2014–2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin) (hääletus)
  4.22.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş) (hääletus)
  4.23.Süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks (A7-0385/2013 - Béla Kovács) (hääletus)
  4.24.Inimõigused maailmas aastal 2012 ja ELi sellealane poliitika (A7-0418/2013 - Eduard Kukan) (hääletus)
  4.25.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells) (hääletus)
  4.26.Piimatootmine mägipiirkondades, ebasoodsates piirkondades ja äärepoolseimates piirkondades (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann) (hääletus)
  4.27.Vastupanuvõime ja katastroofiohu vähendamine arengumaades (A7-0375/2013 - Gay Mitchell) (hääletus)
  4.28.Puuetega naised (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (hääletus)
  4.29.Kõigi osaliste huvides toimiv Euroopa jaekaubanduse tegevuskava (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong) (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
  5.1.Vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
  5.2.Määruse (EL) nr 99/2013 (Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta) muutmine (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.3.ILO koduabiliste inimväärse töö konventsioon (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
  5.4.ELi ja Armeenia vaheline raamleping Armeenia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
  5.5.ELi ja Prantsusmaa vaheline leping, millega nähakse ette maksustamist käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territooriumil (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
  5.6.Otsuse 2002/546/EÜ muutmine kohaldamisaja osas (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
  5.7.ELi arenguabi andjate tegevuse kooskõlastamine (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
  5.8.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Phil WYNN OWEN – UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.9.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Alex Brenninkmeijer – NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.10.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Henri Grethen - LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.11.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Nikolaos Milionis – EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.12.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (Danièle Lamarque – FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.13.Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu esimehe ametissenimetamine (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
  5.14.Ühised eeskirjad ja menetlused ELi välistegevuse vahendite rakendamiseks (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
  5.15.Stabiliseerimise rahastamisvahend (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
  5.16.Euroopa naabruspoliitika vahend (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
  5.17.Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
  5.18.Partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
  5.19.Demokraatia ja inimõiguste ülemaailmse edendamise rahastamisvahend (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
  5.20.Arengukoostöö rahastamisvahendi loomine (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
  5.21.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond 2014–2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
  5.22.Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
  5.23.Süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
  5.24.Inimõigused maailmas aastal 2012 ja ELi sellealane poliitika (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
  5.25.ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
  5.26.Piimatootmine mägipiirkondades, ebasoodsates piirkondades ja äärepoolseimates piirkondades (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
  5.27.Vastupanuvõime ja katastroofiohu vähendamine arengumaades (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
  5.28.Puuetega naised (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
  5.29.Kõigi osaliste huvides toimiv Euroopa jaekaubanduse tegevuskava (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 8.Mitmetasandilise valitsemise esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevad probleemid ELis (arutelu)
 9.Euroopa Parlamendi suhted riikide valitsusi esindavate institutsioonidega (arutelu)
 10.Euroopa stabiilsusmehhanismi halduskohus: kandideerimiskutse (arutelu)
 11.Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses volituste delegeerimisega ja rakendamisvolituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks - Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses teatavate meetmete vastuvõtmismenetlustega (arutelu)
 12.Maksekontod (arutelu)
 13.Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine (arutelu)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 15.Üldised tariifsed soodustused (GSP+) (arutelu)
 16.Rohelise taristu poliitika (arutelu)
 17.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 18.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2375 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (7677 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika