Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 11. joulukuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Eurooppa-neuvoston kokouksen (19.–20. joulukuuta 2013) valmistelu (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 -ohjelma) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre) (äänestys)
  4.2.Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 annetun asetuksen (EU) n:o 99/2013 muuttaminen (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain) (äänestys)
  4.3.Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva ILO:n yleissopimus (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber) (äänestys)
  4.4.EU:n ja Armenian puitesopimus Armenian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba) (äänestys)
  4.5.Unionin verolainsäädännön soveltamista Saint-Barthélemyn yhteisöön koskeva EU:n ja Ranskan sopimus (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras) (äänestys)
  4.6.Päätöksen 2002/546/EY muuttaminen sen soveltamisajan osalta (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  4.7.EU:n kehitysavun antajien koordinointi (A7-0393/2013 - Gay Mitchell) (äänestys)
  4.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Phil Wynn Owen - UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  4.9.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Alex Brenninkmeijer - NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  4.10.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Henri Grethen - LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  4.11.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Nikolaos Milionis - EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  4.12.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Danièle Lamarque - FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender) (äänestys)
  4.13.Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen (A7-0452/2013 - Sharon Bowles) (äänestys)
  4.14.Unionin ulkoisen toiminnan välineiden täytäntöönpanoa koskevat yhteiset säännöt ja menettelyt (A7-0447/2013 - Elmar Brok) (äänestys)
  4.15.Vakautusväline (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer) (äänestys)
  4.16.Euroopan naapuruuspolitiikan väline (A7-0449/2013 - Eduard Kukan) (äänestys)
  4.17.Liittymistä valmisteleva tukiväline (A7-0445/2013 - Libor Rouček) (äänestys)
  4.18.Kumppanuusväline kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White) (äänestys)
  4.19.Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff) (äänestys)
  4.20.Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (A7-0450/2013 - Thijs Berman) (äänestys)
  4.21.Euroopan globalisaatiorahasto (2014–2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin) (äänestys)
  4.22.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş) (äänestys)
  4.23.Radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä (A7-0385/2013 - Béla Kovács) (äänestys)
  4.24.Ihmisoikeudet maailmassa 2012 ja EU:n toiminta tällä alalla (A7-0418/2013 - Eduard Kukan) (äänestys)
  4.25.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells) (äänestys)
  4.26.Maidontuotanto vuoristoalueilla, epäsuotuisilla alueilla ja syrjäisimmillä alueilla (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann) (äänestys)
  4.27.Kehitysmaiden selviytymiskyvyn kehittäminen ja katastrofiriskin vähentäminen (A7-0375/2013 - Gay Mitchell) (äänestys)
  4.28.Vammaiset naiset (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (äänestys)
  4.29.Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelma kaikkien toimijoiden eduksi (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong) (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
  5.1.Tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustaminen euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles 2020 -ohjelma) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
  5.2.Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 annetun asetuksen (EU) n:o 99/2013 muuttaminen (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.3.Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva ILO:n yleissopimus (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
  5.4.EU:n ja Armenian puitesopimus Armenian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
  5.5.Unionin verolainsäädännön soveltamista Saint-Barthélemyn yhteisöön koskeva EU:n ja Ranskan sopimus (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
  5.6.Päätöksen 2002/546/EY muuttaminen sen soveltamisajan osalta (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
  5.7.EU:n kehitysavun antajien koordinointi (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
  5.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Phil Wynn Owen - UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.9.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Alex Brenninkmeijer - NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.10.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Henri Grethen - LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.11.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Nikolaos Milionis - EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.12.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Danièle Lamarque - FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.13.Euroopan keskuspankin valvontaelimen puheenjohtajan nimittäminen (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
  5.14.Unionin ulkoisen toiminnan välineiden täytäntöönpanoa koskevat yhteiset säännöt ja menettelyt (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
  5.15.Vakautusväline (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
  5.16.Euroopan naapuruuspolitiikan väline (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
  5.17.Liittymistä valmisteleva tukiväline (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
  5.18.Kumppanuusväline kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
  5.19.Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
  5.20.Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustaminen (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
  5.21.Euroopan globalisaatiorahasto (2014–2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
  5.22.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
  5.23.Radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
  5.24.Ihmisoikeudet maailmassa 2012 ja EU:n toiminta tällä alalla (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
  5.25.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
  5.26.Maidontuotanto vuoristoalueilla, epäsuotuisilla alueilla ja syrjäisimmillä alueilla (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
  5.27.Kehitysmaiden selviytymiskyvyn kehittäminen ja katastrofiriskin vähentäminen (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
  5.28.Vammaiset naiset (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
  5.29.Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelma kaikkien toimijoiden eduksi (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.EU:n monitasoisen hallinnoinnin perustuslailliset ongelmat (keskustelu)
 9.Euroopan parlamentin suhteet kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin (keskustelu)
 10.Euroopan vakausmekanismin hallinnollinen tuomioistuin: hakumenettely (keskustelu)
 11.Tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttaminen tiettyjen toimenpiteiden hyväksymistä varten siirrettävän säädösvallan ja täytäntöönpanovallan myöntämisen osalta - Tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttaminen tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta (keskustelu)
 12.Maksutilit (keskustelu)
 13.Merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito (keskustelu)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 15.Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP+) (keskustelu)
 16.Vihreä infrastruktuuri (keskustelu)
 17.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 18.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2375 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (7677 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö