Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis) (žr. protokola)
 3.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gruodžio 19–20 d.) (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre) (balsavimas)
  4.2.Reglamento (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos dalinis keitimas (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain) (balsavimas)
  4.3.TDO konvencija dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber) (balsavimas)
  4.4.ES ir Armėnijos susitarimas, kuriuo nustatomi Armėnijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba) (balsavimas)
  4.5.ES ir Prancūzijos susitarimas, kuriuo numatoma Sen Bartelemi bendrijai taikyti Sąjungos teisės aktus, susijusius su apmokestinimu (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras) (balsavimas)
  4.6.Sprendimo 2002/546/EB dalinis keitimas dėl taikymo laikotarpio (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner) (balsavimas)
  4.7.ES paramos vystymuisi teikėjų koordinavimas (A7-0393/2013 - Gay Mitchell) (balsavimas)
  4.8.Audito Rūmų nario skyrimas (Phil Wynn Owen - UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender) (balsavimas)
  4.9.Audito Rūmų nario skyrimas (Alex Brenninkmeijer - NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender) (balsavimas)
  4.10.Audito Rūmų nario skyrimas (Henri Grethen - LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender) (balsavimas)
  4.11.Audito Rūmų nario skyrimas (Nikolaos Milionis - EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender) (balsavimas)
  4.12.Audito Rūmų narės skyrimas (Danièle Lamarque - FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender) (balsavimas)
  4.13.Europos Centrinio Banko stebėtojų tarybos pirmininko skyrimas (A7-0452/2013 - Sharon Bowles) (balsavimas)
  4.14.Bendros Sąjungos išorės veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros (A7-0447/2013 - Elmar Brok) (balsavimas)
  4.15.Stabilumo priemonė (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer) (balsavimas)
  4.16.Europos kaimynystės priemonė (A7-0449/2013 - Eduard Kukan) (balsavimas)
  4.17.Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (A7-0445/2013 - Libor Rouček) (balsavimas)
  4.18.Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White) (balsavimas)
  4.19.Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff) (balsavimas)
  4.20.Vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės nustatymas (A7-0450/2013 - Thijs Berman) (balsavimas)
  4.21.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.) (A7-0005/2013 - Marian Harkin) (balsavimas)
  4.22.Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş) (balsavimas)
  4.23.Radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema (A7-0385/2013 - Béla Kovács) (balsavimas)
  4.24.Žmogaus teisės pasaulyje 2012 m. ir ES politika šioje srityje (A7-0418/2013 - Eduard Kukan) (balsavimas)
  4.25.Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells) (balsavimas)
  4.26.Pieno gamyba kalnuotose vietovėse, mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir atokiausiuose regionuose (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann) (balsavimas)
  4.27.Atsparumas ir nelaimių rizikos mažinimas besivystančiose šalyse (A7-0375/2013 - Gay Mitchell) (balsavimas)
  4.28.Neįgalios moterys (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (balsavimas)
  4.29.Europos mažmeninės prekybos veiksmų planas, naudingas visiems dalyviams (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong) (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
  5.1.Mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
  5.2.Reglamento (ES) Nr. 99/2013 dėl 2013–2017 m. Europos statistikos programos dalinis keitimas (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.3.TDO konvencija dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
  5.4.ES ir Armėnijos susitarimas, kuriuo nustatomi Armėnijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
  5.5.ES ir Prancūzijos susitarimas, kuriuo numatoma Sen Bartelemi bendrijai taikyti Sąjungos teisės aktus, susijusius su apmokestinimu (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
  5.6.Sprendimo 2002/546/EB dalinis keitimas dėl taikymo laikotarpio (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
  5.7.ES paramos vystymuisi teikėjų koordinavimas (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
  5.8.Audito Rūmų nario skyrimas (Phil Wynn Owen - UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.9.Audito Rūmų nario skyrimas (Alex Brenninkmeijer - NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.10.Audito Rūmų nario skyrimas (Henri Grethen - LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.11.Audito Rūmų nario skyrimas (Nikolaos Milionis - EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.12.Audito Rūmų narės skyrimas (Danièle Lamarque - FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.13.Europos Centrinio Banko stebėtojų tarybos pirmininko skyrimas (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
  5.14.Bendros Sąjungos išorės veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
  5.15.Stabilumo priemonė (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
  5.16.Europos kaimynystės priemonė (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
  5.17.Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
  5.18.Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
  5.19.Demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonė (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
  5.20.Vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės nustatymas (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
  5.21.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
  5.22.Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
  5.23.Radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
  5.24.Žmogaus teisės pasaulyje 2012 m. ir ES politika šioje srityje (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
  5.25.Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
  5.26.Pieno gamyba kalnuotose vietovėse, mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir atokiausiuose regionuose (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
  5.27.Atsparumas ir nelaimių rizikos mažinimas besivystančiose šalyse (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
  5.28.Neįgalios moterys (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
  5.29.Europos mažmeninės prekybos veiksmų planas, naudingas visiems dalyviams (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 8.Daugiapakopio valdymo ES konstitucinės problemos (diskusijos)
 9.Europos Parlamento santykiai su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms (diskusijos)
 10.Europos stabilumo mechanizmo administracinė valdyba: kvietimas teikti kandidatūras (diskusijos)
 11.Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl deleguotų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo - Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų (diskusijos)
 12.Mokėjimo sąskaitos (diskusijos)
 13.Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas (diskusijos)
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokolą)
 15.Bendrosios muitų tarifų lengvatos (BLS +) (diskusijos)
 16.Žaliosios infrastruktūros politika (diskusijos)
 17.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 18.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 20.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2375 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (7677 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika