Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 11 decembrie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Pregătiri pentru reuniunea Consiliului European (19-20 decembrie 2013) (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre) (vot)
  4.2.Modificarea Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain) (vot)
  4.3.Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber) (vot)
  4.4.Acordul UE-Armenia privind principiile generale de participare a Armeniei la programele Uniunii (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba) (vot)
  4.5.Acordul dintre UE și Franța privind aplicarea în comunitatea din Saint-Barthélemy a legislației Uniunii în materie de impozitare (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras) (vot)
  4.6.Modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner) (vot)
  4.7.Coordonarea donatorilor din UE cu privire la ajutorul pentru dezvoltare (A7-0393/2013 - Gay Mitchell) (vot)
  4.8.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Phil Wynn Owen - UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender) (vot)
  4.9.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Alex Brenninkmeijer - NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender) (vot)
  4.10.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Henri Grethen - LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender) (vot)
  4.11.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Nikolaos Milionis - EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender) (vot)
  4.12.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Danièle Lamarque - FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender) (vot)
  4.13.Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (A7-0452/2013 - Sharon Bowles) (vot)
  4.14.Norme şi proceduri comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acţiuni externe (A7-0447/2013 - Elmar Brok) (vot)
  4.15.Instrumentul de stabilitate (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer) (vot)
  4.16.Instrumentul european de vecinătate (A7-0449/2013 - Eduard Kukan) (vot)
  4.17.Instrumentul de asistență pentru preaderare (A7-0445/2013 - Libor Rouček) (vot)
  4.18.Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu ţările terţe (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White) (vot)
  4.19.Instrumentul de finanţare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff) (vot)
  4.20.Instituirea unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (A7-0450/2013 - Thijs Berman) (vot)
  4.21.Fondul european de ajustare la globalizare 2014 – 2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin) (vot)
  4.22.Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş) (vot)
  4.23.Sistemul de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive (A7-0385/2013 - Béla Kovács) (vot)
  4.24.Drepturile omului în lume 2012 şi politica UE în această privință (A7-0418/2013 - Eduard Kukan) (vot)
  4.25.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells) (vot)
  4.26.Producţia de lapte în zonele de munte, zonele defavorizate și regiunile ultraperiferice (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann) (vot)
  4.27.Reziliența și reducerea riscului de dezastre în țările în curs de dezvoltare (A7-0375/2013 - Gay Mitchell) (vot)
  4.28.Femeile cu dizabilități (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (vot)
  4.29.Planul european de acţiune în domeniul comerţului cu amănuntul în beneficiul tuturor actorilor (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong) (vot)
 5.Explicaţii privind votul
  5.1.Programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
  5.2.Modificarea Regulamentului (UE) nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.3.Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru personalul casnic (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
  5.4.Acordul UE-Armenia privind principiile generale de participare a Armeniei la programele Uniunii (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
  5.5.Acordul dintre UE și Franța privind aplicarea în comunitatea din Saint-Barthélemy a legislației Uniunii în materie de impozitare (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
  5.6.Modificare a Deciziei 2002/546/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
  5.7.Coordonarea donatorilor din UE cu privire la ajutorul pentru dezvoltare (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
  5.8.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Phil Wynn Owen - UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.9.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Alex Brenninkmeijer - NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.10.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Henri Grethen - LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.11.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Nikolaos Milionis - EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.12.Numirea unui membru al Curții de Conturi (Danièle Lamarque - FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.13.Numirea președintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
  5.14.Norme şi proceduri comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acţiuni externe (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
  5.15.Instrumentul de stabilitate (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
  5.16.Instrumentul european de vecinătate (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
  5.17.Instrumentul de asistență pentru preaderare (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
  5.18.Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu ţările terţe (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
  5.19.Instrumentul de finanţare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
  5.20.Instituirea unui instrument de finanţare a cooperării pentru dezvoltare (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
  5.21.Fondul european de ajustare la globalizare 2014 – 2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
  5.22.Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
  5.23.Sistemul de înregistrare a transportatorilor de materiale radioactive (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
  5.24.Drepturile omului în lume 2012 şi politica UE în această privință (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
  5.25.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
  5.26.Producţia de lapte în zonele de munte, zonele defavorizate și regiunile ultraperiferice (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
  5.27.Reziliența și reducerea riscului de dezastre în țările în curs de dezvoltare (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
  5.28.Femeile cu dizabilități (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
  5.29.Planul european de acţiune în domeniul comerţului cu amănuntul în beneficiul tuturor actorilor (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
 6.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 8.Problemele constituţionale ale unei administrări pe mai multe niveluri a Uniunii Europene (dezbatere)
 9.Relaţiile Parlamentului European cu instituţiile care reprezintă guvernele naţionale (dezbatere)
 10.Instanța de contencios administrativ a Mecanismului european de stabilitate: cerere de candidaturi (dezbatere)
 11.Modificarea anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și competențe de executare pentru adoptarea anumitor măsuri - Modificarea anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri (dezbatere)
 12.Conturi de plăţi (dezbatere)
 13.Amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere (dezbatere)
 14.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 15.Preferințe tarifare generalizate (SGP+) (dezbatere)
 16.Politica privind infrastructurile verzi (dezbatere)
 17.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 18.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 20.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2375 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (7677 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate