Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 11. december 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Popravki (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. decembra 2013) (razprava)
 4.Čas glasovanja
  4.1.Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles 2020) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre) (glasovanje)
  4.2.Sprememba Uredbe (EU) št. 99/2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain) (glasovanje)
  4.3.Konvencija Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber) (glasovanje)
  4.4.Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Armenijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Armenije v programih Unije (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba) (glasovanje)
  4.5.Sporazum med EU in Francijo o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras) (glasovanje)
  4.6.Sprememba Odločbe 2002/546/ES glede obdobja njene uporabe (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  4.7.Usklajenost med donatorji EU glede razvojne pomoči (A7-0393/2013 - Gay Mitchell) (glasovanje)
  4.8.Imenovanje člana Računskega sodišča (Phil Wynn Owen - UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  4.9.Imenovanje člana Računskega sodišča (Alex Brenninkmeijer - NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  4.10.Imenovanje člana Računskega sodišča (Henri Grethen - LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  4.11.Imenovanje člana Računskega sodišča (Nikolaos Milionis - EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  4.12.Imenovanje članice Računskega sodišča (Danièle Lamarque - FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender) (glasovanje)
  4.13.Imenovanje predsednice nadzornega odbora Evropske centralne banke (A7-0452/2013 - Sharon Bowles) (glasovanje)
  4.14.Skupna pravila in postopki za izvajanje instrumentov Unije za zunanje ukrepanje (A7-0447/2013 - Elmar Brok) (glasovanje)
  4.15.Instrument za stabilnost (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer) (glasovanje)
  4.16.Evropski sosedski instrument (A7-0449/2013 - Eduard Kukan) (glasovanje)
  4.17.Instrument za predpristopno pomoč (A7-0445/2013 - Libor Rouček) (glasovanje)
  4.18.Instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White) (glasovanje)
  4.19.Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff) (glasovanje)
  4.20.Vzpostavitev instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (A7-0450/2013 - Thijs Berman) (glasovanje)
  4.21.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za obdobje 2014–2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin) (glasovanje)
  4.22.Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş) (glasovanje)
  4.23.Sistem Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (A7-0385/2013 - Béla Kovács) (glasovanje)
  4.24.Človekove pravice v svetu v letu 2012 in politika Evropske unije na tem področju (A7-0418/2013 - Eduard Kukan) (glasovanje)
  4.25.Letno poročilo o politiki konkurence EU (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells) (glasovanje)
  4.26.Proizvodnja mleka v gorskih območjih, območjih z neugodnim položajem in najbolj oddaljenih regijah (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann) (glasovanje)
  4.27.Odpornost in zmanjšanje tveganja katastrof v državah v razvoju (A7-0375/2013 - Gay Mitchell) (glasovanje)
  4.28.Invalidke (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (glasovanje)
  4.29.Evropski akcijski načrt za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong) (glasovanje)
 5.Obrazložitev glasovanja
  5.1.Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles 2020) (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
  5.2.Sprememba Uredbe (EU) št. 99/2013 o evropskem statističnem programu za obdobje 2013–2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.3.Konvencija Mednarodne organizacije dela o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
  5.4.Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Armenijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Armenije v programih Unije (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
  5.5.Sporazum med EU in Francijo o uporabi zakonodaje Unije o obdavčevanju v zvezi z ozemeljsko skupnostjo Saint-Barthélemy (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
  5.6.Sprememba Odločbe 2002/546/ES glede obdobja njene uporabe (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
  5.7.Usklajenost med donatorji EU glede razvojne pomoči (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
  5.8.Imenovanje člana Računskega sodišča (Phil Wynn Owen - UK) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.9.Imenovanje člana Računskega sodišča (Alex Brenninkmeijer - NL) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.10.Imenovanje člana Računskega sodišča (Henri Grethen - LU) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.11.Imenovanje člana Računskega sodišča (Nikolaos Milionis - EL) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.12.Imenovanje članice Računskega sodišča (Danièle Lamarque - FR) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.13.Imenovanje predsednice nadzornega odbora Evropske centralne banke (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
  5.14.Skupna pravila in postopki za izvajanje instrumentov Unije za zunanje ukrepanje (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
  5.15.Instrument za stabilnost (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
  5.16.Evropski sosedski instrument (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
  5.17.Instrument za predpristopno pomoč (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
  5.18.Instrument partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
  5.19.Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
  5.20.Vzpostavitev instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
  5.21.Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za obdobje 2014–2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
  5.22.Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
  5.23.Sistem Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
  5.24.Človekove pravice v svetu v letu 2012 in politika Evropske unije na tem področju (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
  5.25.Letno poročilo o politiki konkurence EU (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
  5.26.Proizvodnja mleka v gorskih območjih, območjih z neugodnim položajem in najbolj oddaljenih regijah (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
  5.27.Odpornost in zmanjšanje tveganja katastrof v državah v razvoju (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
  5.28.Invalidke (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
  5.29.Evropski akcijski načrt za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
 6.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 8.Ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh (razprava)
 9.Odnosi Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade (razprava)
 10.Upravni odbor Evropskega mehanizma za stabilnost: povabilo k oddaji prijave (razprava)
 11.Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov - Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov (razprava)
 12.Plačilni računi (razprava)
 13.Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij (razprava)
 14.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 15.Splošni tarifni preferenciali (GSP+) (razprava)
 16.Politika za zeleno infrastrukturo (razprava)
 17.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 18.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 19.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 20.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2375 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (7677 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov