Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 11 december 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 3.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19 -20 december 2013) (debatt)
 4.Omröstning
  4.1.Handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning för skydd av euron mot förfalskning (programmet "Perikles 2020") (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre) (omröstning)
  4.2.Ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain) (omröstning)
  4.3.ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber) (omröstning)
  4.4.Avtal mellan EU och Armenien om de allmänna principerna för Armeniens deltagande i unionsprogram (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba) (omröstning)
  4.5.Avtal mellan EU och Frankrike om tillämpning, vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy, av unionslagstiftning om beskattning (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras) (omröstning)
  4.6.Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner) (omröstning)
  4.7.Givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd (A7-0393/2013 - Gay Mitchell) (omröstning)
  4.8.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender) (omröstning)
  4.9.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender) (omröstning)
  4.10.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender) (omröstning)
  4.11.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender) (omröstning)
  4.12.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender) (omröstning)
  4.13.Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (A7-0452/2013 - Sharon Bowles) (omröstning)
  4.14.Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder (A7-0447/2013 - Elmar Brok) (omröstning)
  4.15.Stabilitetsinstrumentet (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer) (omröstning)
  4.16.Europeiska grannskapsinstrumentet (A7-0449/2013 - Eduard Kukan) (omröstning)
  4.17.Instrumentet för stöd inför anslutningen (A7-0445/2013 - Libor Rouček) (omröstning)
  4.18.Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White) (omröstning)
  4.19.Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff) (omröstning)
  4.20.Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (A7-0450/2013 - Thijs Berman) (omröstning)
  4.21.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin) (omröstning)
  4.22.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş) (omröstning)
  4.23.System för registrering av transportörer av radioaktivt material (A7-0385/2013 - Béla Kovács) (omröstning)
  4.24.Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området (A7-0418/2013 - Eduard Kukan) (omröstning)
  4.25.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells) (omröstning)
  4.26.Mjölkproduktionen i bergsområden, mindre gynnade områden och yttersta randområden (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann) (omröstning)
  4.27.Resiliens och katastrofförebyggande i utvecklingsländerna (A7-0375/2013 - Gay Mitchell) (omröstning)
  4.28.Kvinnor med funktionsnedsättning (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (omröstning)
  4.29.En europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong) (omröstning)
 5.Röstförklaringar
  5.1.Handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning för skydd av euron mot förfalskning (programmet "Perikles 2020") (A7-0423/2013 - Anthea McIntyre)
  5.2.Ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013-2017 (A7-0401/2013 - Pablo Zalba Bidegain)
  5.3.ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
  5.4.Avtal mellan EU och Armenien om de allmänna principerna för Armeniens deltagande i unionsprogram (A7-0406/2013 - Tomasz Piotr Poręba)
  5.5.Avtal mellan EU och Frankrike om tillämpning, vad beträffar förvaltningsområdet Saint-Barthélemy, av unionslagstiftning om beskattning (A7-0404/2013 - Sławomir Nitras)
  5.6.Ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod (A7-0431/2013 - Danuta Maria Hübner)
  5.7.Givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd (A7-0393/2013 - Gay Mitchell)
  5.8.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Phil Wynn Owen - Förenade kungariket) (A7-0438/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.9.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Alex Brenninkmeijer- Nederländerna) (A7-0433/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.10.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henri Grethen - Luxemburg) (A7-0439/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.11.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Nikolaos Milionis - Grekland) (A7-0436/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.12.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Danièle Lamarque - Frankrike) (A7-0437/2013 - Inés Ayala Sender)
  5.13.Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (A7-0452/2013 - Sharon Bowles)
  5.14.Gemensamma regler och förfaranden för genomförandet av unionens instrument för yttre åtgärder (A7-0447/2013 - Elmar Brok)
  5.15.Stabilitetsinstrumentet (A7-0451/2013 - Reinhard Bütikofer)
  5.16.Europeiska grannskapsinstrumentet (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)
  5.17.Instrumentet för stöd inför anslutningen (A7-0445/2013 - Libor Rouček)
  5.18.Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer (A7-0446/2013 - Antonio López-Istúriz White)
  5.19.Finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (A7-0448/2013 - Alexander Graf Lambsdorff)
  5.20.Inrättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (A7-0450/2013 - Thijs Berman)
  5.21.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 2014–2020 (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
  5.22.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet (A7-0376/2013 - George Sabin Cutaş)
  5.23.System för registrering av transportörer av radioaktivt material (A7-0385/2013 - Béla Kovács)
  5.24.Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området (A7-0418/2013 - Eduard Kukan)
  5.25.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
  5.26.Mjölkproduktionen i bergsområden, mindre gynnade områden och yttersta randområden (A7-0383/2013 - Herbert Dorfmann)
  5.27.Resiliens och katastrofförebyggande i utvecklingsländerna (A7-0375/2013 - Gay Mitchell)
  5.28.Kvinnor med funktionsnedsättning (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)
  5.29.En europeisk handlingsplan för detaljhandeln till nytta för samtliga aktörer (A7-0374/2013 - Cornelis de Jong)
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 8.Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (debatt)
 9.Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (debatt)
 10.Europeiska stabilitetsmekanismens förvaltningsdomstol: infordran av intresseanmälningar (debatt)
 11.Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder - Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder (debatt)
 12.Betalkonton (debatt)
 13.Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden (debatt)
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 15.Allmänna tullförmåner (GSP+) (debatt)
 16.Politiken för grön infrastruktur (debatt)
 17.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 18.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2375 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (7677 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy