Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0380(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0282/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0282/2013

Συζήτηση :

PV 22/10/2013 - 18
CRE 22/10/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2013 - 11.6
CRE 23/10/2013 - 11.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/12/2013 - 12.10
CRE 12/12/2013 - 12.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 14.13
CRE 16/04/2014 - 14.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0441
P7_TA(2014)0443

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.10. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec (PPE). - En effet. En inscrivant le vote du Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche à cette séance, j'ai souhaité affirmer la détermination du Parlement dans le cadre du trilogue avec le Conseil.

Il se trouve que, ce matin, le Conseil, au cours du trilogue, a fait des avancées significatives qui laissent présager un accord rapide. En conséquence, je vous propose, chers collègues, de reporter le vote sur la résolution finale, en accord avec tous les autres groupes.

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, per sostenere l'ipotesi di Cadec e invitando il Consiglio a fare in modo che il prossimo trilogo, quello che avremo il 19 dicembre, sia risolutivo altrimenti questa "concessione" che il Parlamento oggi fa rispetto ad una rigidità del Consiglio risulterebbe compromettere complessivamente i tempi per l'approvazione di questo fondo.

Il Consiglio purtroppo ha tentato in questi mesi di stravolgere i presupposti della riforma fissati proprio con il voto che abbiamo fatto l'altro ieri sulla riforma della politica comune della pesca. Mi auguro che il 19 il Consiglio sappia apprezzare questo sforzo del Parlamento.

 
  
 

(Die Vertagung der Abstimmung wird beschlossen.)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου