Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2078(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0372/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0372/2013

Συζήτηση :

PV 11/12/2013 - 8
CRE 11/12/2013 - 8

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2013 - 12.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0598

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

14.19. Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) - Hlasovanie o tejto správe pre mňa nebolo jednoduché a nakoniec som sa v záverečnom hlasovaní zdržala. Na jednej strane podporujem projekt skutočnej hospodárskej a menovej Únie, pretože len tak môžeme odstrániť systémové nedostatky, ktoré vznikli zavedením eura.

No daň z finančných transakcií znamená zvýšenie daňového zaťaženia a zároveň prvý krok k harmonizácii daňových sadzieb, ktorú odmietam. Som proti oslabovaniu pozície malých členských štátov v Rade a zriaďovaniu ďalších agentúr Únie. A najmä odmietam možnosť prijať deficitný rozpočet Únie a zavádzanie ďalších vlastných rozpočtových zdrojov.

Ak majú členské štáty dôvodné pochybnosti o účelnom využívaní ich prostriedkov do rozpočtu Únie, riešením nesmie byť navyšovanie iných zdrojov, ale lepšie hospodárenie.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului și vreau să atrag atenția că guvernanța pe mai multe niveluri nu este o guvernanță diferențiată. Însă deseori cele două concepte sunt confundate, iar cel mai mult au de suferit țări precum România. Susțin o integrare mai profundă, însă ea trebuie să se adreseze tuturor statelor și nu să creeze o Europă cu două viteze.

Referindu-mă la varianta creării unui fond de asigurări de șomaj pentru statele din zona euro trebuie să afirm că Europa cu două viteze ar putea prinde contur. Practic s-ar oferi o plasă de siguranță în plus unor state. Știu că o astfel de măsură poate fi implementată doar după modificarea Tratatelor, însă doresc să atrag atenția că aceste propuneri discriminează statele care nu au adoptat încă moneda euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − Voorzitter, we steunen dit verslag: hechte en dwingende economische en monetaire samenwerking is essentieel voor een slagvaardige Unie. Deze moet hand in hand gaan met de verankering van de sociale dimensie. Het is goed dat de Europese Commissie met haar voorstel over de sociale dimensie van de EMU sociale indicatoren in het Europees Semester opneemt.

Deze moeten de basis vormen voor het instrument voor concurrentievermogen en convergentie (ICC). Dat instrument moet een positieve dynamiek uitdragen. Het moet de lidstaten, ons allemaal, aanmoedigen om moeilijke, maar essentiële structurele hervormingen door te voeren, met het oog op een evenwichtig sociaal-economisch beleid, en met name met het oog op meer en betere jobs.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non condivido le posizioni sostenute in questa relazione sulla politica monetaria nell'UE, per questo motivo non ho sostenuto il testo col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport relatif aux problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne. Il nous faut rétablir de la clarté et de la simplicité afin de montrer l'utilité des institutions européennes et leur fonctionnement à nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Siamo tutti d’accordo che l’Euro, così come è adesso, non va bene: non ha senso una moneta senza Stato, l’obiettivo dell’inflazione potrebbe non essere più così attuale (oltre che troppo alto o troppo basso), e la governance economica suddivisa su più livelli non permette di avere quella coerenza politica che sarebbe necessaria per massimizzare l’efficacia delle politiche economiche. E invece ci ritroviamo con politiche fiscali nazionali, sui cui saldi però la Commissione può dire la sua, pur senza avere il diritto di entrare nel merito delle singole componenti di spesa o di entrata. A quel punto il cittadino/contribuente ha il diritto di chiedersi se le imposte sono determinate da Roma, da Bruxelles o da altri, e con chi se la deve prendere se la pressione fiscale è eccessiva. Rimettere un po’ di ordine tra queste competenze è opportuno, ed è per questo che ho votato a favore di questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat în favoarea raportului privind administrarea pe mai multe niveluri a Uniunii Europene deoarece acesta oferă o orientare binevenită pentru activitățile Uniunii. Sunt de părere că UE trebuie să tindă spre ocuparea deplină a forței de muncă. Aceasta va trebui, în același timp, să fie dotată cu un Ministru de finanțe și cu resurse proprii. Totodată, Troika trebuie să fie supusă unui control democratic.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Konstytutywną cechą każdego państwa jest jego suwerenność, czyli wolne od wpływów podmiotów trzecich, samodzielne i niezależne sprawowanie władzy politycznej na własnym terytorium. Niestety, zbyt daleko idąca integracja Unii Europejskiej może zagrażać tej suwerenności, dlatego też trzeba być bardzo ostrożnym w przypadku wszelkich inicjatyw ustawodawczych wkraczających w tę dziedzinę. Sprawozdanie R. Gualtieriego i R. Trzaskowskiego wzywa do dalszego jednoczenia Unii Europejskiej, do stworzenia faktycznej unii gospodarczo-walutowej, co siłą rzeczy musi dziać się kosztem odbierania pewnych uprawnień władzom państw członkowskich. Podstawowe zalecenie sprawozdania, aby wzmacniać kompetencje Unii w szczególności w zakresie polityki gospodarczej, oraz do zwiększenia możliwości budżetowych oraz roli Komisji i prerogatyw Parlamentu, jest moim zdaniem nie do przyjęcia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report. I have frequently called for Parliament, as the democratic arm of the EU, to be fully integrated into all decision-making processes in the EU. It is very important for my constituents in Wales that we conduct EU business within the legal certainty of the Treaties, not through intergovernmental treaties.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório avança com orientações da maior gravidade. Define-se uma arquitetura jurídica e institucional que procura não apenas consolidar a austeridade eterna, trazendo para dentro do ordenamento jurídico da União Europeia o Tratado Orçamental, como cria condições acrescidas para forçar a sua aplicação. Chega-se ao ponto de propor que a entrada em vigor de futuras alterações ao Tratado possa ser feita mesmo contra a vontade de um quinto dos Estados-Membros. E de propor a generalização do princípio da maioria inversa, adotado no Tratado Orçamental para impor as sanções automáticas aos países considerados incumpridores, limitando as suas possibilidades de defesa. Aceita-se a apoia-se que o Conselho, por recomendação da Comissão, adote orientações vinculativas em matéria de política económica para os países da zona euro no quadro do Semestre Europeu. Apela-se a que os processos de votação no Conselho que exigem unanimidade passem, com raras exceções, a ser efetuados por maioria qualificada, assim eliminando um importante instrumento de defesa do interesse vital de cada Estado e um dos poucos garantes da sua igualdade. Entretanto, a palavra referendo foi banida do vocabulário dos que agora aprovam este relatório. É significativo que as propostas supramencionadas tenham sido votadas favoravelmente por PSD, CDS, PS e ainda pelo deputado independente do grupo dos Verdes.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Kríza poodhalila nútenú integráciu spojenú s eurom a tento vývoj dodal diskusii o viacstrannom riadení v Únii nový rozmer. V danom kontexte je však potrebné zohľadniť, že diskusia o viacstrannom riadení sa neprekrýva s otázkou viacúrovňového riadenia, ktoré sa týka vyváženosti právomocí a zapojenia vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov. Je dôležité náležite intenzívne monitorovať najmä sociálne politiky a politiky zamestnanosti a tiež je potrebné posúdiť ich hospodársky a sociálny vplyv spôsobom porovnateľným s ustanoveniami o dohľade nad vnútroštátnymi hospodárskymi politikami, a to predovšetkým z toho dôvodu, aby odporúčania Európskej únie mohli byť náležite správne smerované.

 
  
MPphoto
 
 

  Eduard-Raul Hellvig (ALDE), în scris. − De-a lungul procesului de integrare europeana s-a constatat că integrarea diferențiată este uneori o necesitate pentru depășirea unor crize. Recenta criză economică și finanaciară confirmă acest lucru, fapt pentru care acest raport nu putea fi mai oportun. Uniunea Economică și Monetară are nevoie de inițiative ambițioase, cum e uniunea bancară sau coordonarea bugetară și fiscală, pentru a funcționa corect. Însa, mi se pare deosebit de important ca inițiativele de integrare mai aprofundata să fie făcute în cadrul instituțional actual și bazat pe metoda comunitară. Folosirea acordurilor interguvernamentale pentru a soluționa eventuale crize este o metodă depășită care ocolește controlul democratic al Parlamentului. Integrarea diferențiată poate aduce și probleme de unitate a UE. Aceasta se manifestă și la nivelul PE în ce privește deciziile asupra zonei euro. Crearea unei subcomisii pentru astfel de subiecte este inoportună întrucât ar exclude deputații din țările care vor adera la euro, care reprezintă interesul general european la fel ca și ceilalți deputați. Din păcate, atât opt-outurile, cât și aderarea diferențiată la euro și la Spațiul Schengen complică lucrurile pentru cetățeni, iar uneori diferențierea este un obstacol pentru drepturile acestora. Dacă dorim adeziunea și identificarea cetățenilor cu proiectul european, este esențial să îi menținem coerența.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Az Európai Unió folyamatos válsága, illetve hazánk gyarmati sorba való süllyesztése okán egyre többen egyre szkeptikusabban vélekedünk az Unió jövőjéről. Sőt, úgy tűnik, hogy inkább a válság elmélyülése várható, köszönhetően a neoliberális gazdaságpolitikának. Az adott jelentés a gazdasági és monetáris uniót erőlteti. Egyben további integrációt szorgalmaz, ami számunkra teljesen elfogadhatatlan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport bavard et sans valeur juridique prétend renforcer la « légitimité démocratique » de l’UE. Son cadre d’analyse comme ses propositions nient pourtant les principes démocratiques les plus élémentaires. Le rapport se réclame en effet des pires outils autoritaires de l’UE : le traité de Lisbonne imposé en dépit des votes négatifs des peuples français, néerlandais et irlandais mais aussi le pacte budgétaire et son corollaire le traité TSCG. Loin de vouloir changer la logique de ces instruments, il propose au contraire de les renforcer. Cela ne peut que se faire au détriment de la souveraineté des peuples. Pire, le rapport préconise de nouveaux reculs démocratiques comme la possibilité de modifier les traités sans l’accord de tous les Etats. Ou encore l’instauration d’un ministre du budget de l’Union pour renforcer le droit de véto de la commission sur les budgets nationaux. On se demande à quoi sert le Parlement européen quand ses rapporteurs PPE et PSE sont juste là pour répéter servilement les propositions d’Angela Merkel. Je vote donc contre ce rapport qui durcirait encore le coup d’Etat financier de l’UE contre les peuples.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − The report focuses on developing guidelines and strategies to maintain consistency in the action of the European Union. I have therefore voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Community method should be used for all measures aimed at strengthening the EMU. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Differentiation is a constitutive feature of the process of European integration and a means to allow its progress and guarantee substantial respect for the principle of equality, understood as the equal treatment of equal situations and the unequal treatment of unequal situations. Differentiated integration should continue to act as a forerunner for deepening European integration, as it is started by a subgroup of Member States, remains open to all Member States and aims at complete integration into the Treaties. Differentiated integration takes two forms: ‘multi-speed’, in which states seek to achieve the same goals according to different timeframes, and ‘multi-tier’, in which states agree to differ in their goals. Differentiation must not undermine Union citizenship, which is the fundamental status of Member States’ nationals, enabling those who find themselves in the same situation to enjoy, within the scope of the Treaty, the same treatment in law, irrespective of their nationality.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted for, as this is a coherent and strong report that looks at the full potential of the Treaties of the EU and considers a strategy on how to strengthen integration of the euro area without damaging the functioning of the EU as a whole.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Podržavam ovo izvješće jer nalaže napredak u pogledu demokracije i zakonitosti rada institucija EU-a, dok se u isto vrijeme odražava konzistentnost i dinamičnost europske strukture. S obzirom da je podjela vlasti jedan od temelja legitimiteta i demokracije, zalažem se za jasne okvire i ovlasti institucija EU-a. Smatram da je ključno uvođenje reda i strukturirane politike Unije kako bi se osiguralo s jedne strane efektivnost poduzetih mjera i akcija te s druge strane poštovalo demokratsko funkcioniranje Europske integracije.

S obzirom na gospodarsku krizu u današnje vrijeme, dok su svi zauzeti rješavanjem monetarne politike EU-a te su stvorena nova pravila i mjere za novonastale probleme, izuzetno je važno usmjeriti se na centralno pitanje, a to su ovlasti institucija i postupaka koje one provode u EU. Podržavam stav Komisije čiji cilj je suradnja, ali mora se znati što se može raditi na europskoj razini, a što na drugim razinama. Također podržavam ravnotežu među institucijama, a mi želimo zadržati jedinstvo u Uniji, ali i raznolikost unutar toga jedinstva. No ipak nam ostaje djelovati u okvirima postojećih ugovora, ali ne smijemo izostaviti kontrolu od strane Europskog parlamenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La différenciation est à la fois une caractéristique constitutive du processus d'intégration européenne et un moyen pour en assurer le progrès et garantir le respect substantiel du principe d'égalité, entendu comme étant le traitement identique des situations analogues et le traitement différent des situations non similaires. L'intégration différenciée devrait continuer à jouer un rôle précurseur dans l'approfondissement de l'intégration européenne dans la mesure où, lancée par un groupe d'États membres, elle reste ouverte à tous les États membres dans le but de parvenir à une intégration complète dans les traités.

Nous réaffirmons donc par la présente notre souhait d'une véritable UEM qui renforce les compétences de l'Union européenne, en particulier dans le domaine de la politique économique, accroisse sa capacité budgétaire et renforce le rôle et la responsabilité démocratique de la Commission et les prérogatives du Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Os Tratados facultam várias opções e vários instrumentos de integração diferenciada, designadamente limitações do âmbito de aplicação territorial, cláusulas de salvaguarda, derrogações, cooperação reforçada, bem como disposições específicas para os Estados-Membros cuja moeda seja o euro. Concordo com o presente relatório que apresenta várias sugestões para melhorar a coordenação económica da União Europeia, assim como reforce os recursos próprios e as capacidades orçamentais, bem como o papel e a responsabilidade democrática da Comissão Europeia. Saliento ainda a importância de se proceder a uma revisão do Tratado que permita alterar os processos de votação no Conselho que exigem unanimidade, para maioria qualificada, exista um enquadramento legal das agências europeias com capacidade para desempenhar funções executivas específicas e que sejam envolvidos os parceiros sociais na futura revisão.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE), schriftelijk. − Aangezien het onderwerp van dit verslag voornamelijk het bestuur van de EMU betreft, was het fraaier geweest de Commissie ECON een betere dan louter adviserende positie te geven. Maar uiteraard heeft mij dat niet belet om met overtuiging voor dit verslag van de Commissie AFCO te stemmen, want het eindresultaat is ambitieus en evenwichtig. Met dit verslag bouwen we als Parlement verder op ons EMU-verslag van eind vorig jaar, op onze resolutie naar aanleiding van het begrotingspact tussen 25 lidstaten en op tal van resoluties die we hebben aangenomen naar aanleiding van de wetgevingsdossiers die we de afgelopen twee jaar hebben behandeld.

Het is ook goed de noodzaak van de afwerking van de bankenunie te onderstrepen voor het herstel van het vertrouwen en het opveren van de economie. Het verslag toont goed aan waar we met de EMU naartoe willen: verdiepen en uitbreiden. Als we een stabiele en democratische EMU willen, is dit trouwens de enige weg. Ik wil de rapporteurs dan ook feliciteren met het resultaat.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la problemele constituționale ale unei administrări pe mai multe niveluri a Uniunii Europene. Considerăm că este necesară o capacitate bugetară consolidată, care să se bazeze pe resurse proprii specifice și care să sprijine, în bugetul Uniunii, creșterea și coeziunea socială, să vizeze corectarea dezechilibrelor, a divergențelor structurale și urgențelor financiare care sunt direct legate de uniunea monetară, fără a submina funcțiile tradiționale ale bugetului Uniunii de a finanța politicile comune. Consider că, pentru o evoluție pozitivă a UE, este necesar un echilibru între politica în materie de ocupare a forței de muncă și politica economică, în conformitate cu articolele 121 și 148 din TFUE.

De asemenea, potrivit tratatelor, atunci când se definesc și se pun în aplicare politicile și activitățile Uniunii, trebuie să se țină seama de promovarea ocupării forței de muncă și de garantarea unei protecții sociale adecvate. Solicităm stabilirea unor indicatori privind ocuparea forței de muncă și indicatori sociali pentru a completa indicatorii fiscali și macroeconomici, precum și elaborarea de rapoarte privind stadiul reformelor structurale, pentru a se asigura un nivel corespunzător și eficient al investițiilor sociale și, prin urmare, sustenabilitatea modelului social european al unei Uniuni Europene sociale într-o perspectivă pe termen lung.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport se situe dans la continuation des politiques austéritaires mises en œuvre au sein de l'UE et notamment de ce qu'ils appellent en jargon européen le pacte euro plus, le six- pack, le two-pack, qui ne sont rien d'autre que la traduction dans le droit européen du pacte budgétaire. Par ce texte, le Parlement européen propose d'adopter une approche à plusieurs vitesses. Certains se verront notamment proposer des calendriers différents mais bien sûr sans changer les objectifs. C'est ce qu'a accepté notamment la France. Dans le moyen terme, certains pourront "maximiser" les possibilités offertes par le Traité existant, c'est à dire d'utiliser la clause de flexibilité (article 352 TFUE) et la coopération renforcée (article 20 TUE). On se pince.... Autrement dit, droit dans ses bottes et quel que soit l'avis d'un nombre croissant d'experts, on poursuit les mêmes politiques qui nous mènent droit dans le mur avec les conséquences sociales que l'on sait. Ce rapport est dans la logique d'un fédéralisme économique de plus en plus agressif par lequel les États renoncent à toute possibilité de revenir en arrière. C'est anti démocratique et constitue un déni des souverainetés nationales et populaires. J'ai sans hésitation voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die hier angestrebte differenzierte Integration an sich ist sehr zu begrüßen; allerdings muss man vorsichtig damit sein, sich selbst nicht größere Ziele zu setzen, als realistisch erreichbar sind. Vorliegender Bericht ist grundsätzlich positiv zu bewerten.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório avança com orientações da maior gravidade. Define-se uma arquitetura jurídica e institucional que procura não apenas consolidar a austeridade eterna, trazendo para dentro do ordenamento jurídico da União Europeia o Tratado Orçamental, como cria condições acrescidas para forçar a sua aplicação. Chega-se ao ponto de propor que a entrada em vigor de futuras alterações ao Tratado possa ser feita mesmo contra a vontade de um quinto dos Estados-Membros. E de propor a generalização do princípio da maioria inversa, adotado no Tratado Orçamental para impor as sanções automáticas aos países considerados incumpridores, limitando as suas possibilidades de defesa. Inaceitável.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου