Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2034(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0336/2013

Ingediende teksten :

A7-0336/2013

Debatten :

PV 11/12/2013 - 9
CRE 11/12/2013 - 9

Stemmingen :

PV 12/12/2013 - 12.21
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0599

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 12 december 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

14.20. Betrekkingen tussen het Europees Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
Video van de redevoeringen
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Zdravka Bušić (PPE). - Gospodine predsjedniče, smatram da se svakako treba formalizirati put rješavanja otvorenih pitanja, naročito u turbulentnim vremenima. Pitanje koje se postavlja je sljedeće: što Parlament želi, odnosno, što želi narod kojeg Parlament predstavlja? Jasno je da u vremenima krize postoji veća potreba za učestalijim sastancima Vijeća i jasno je da time više nije riječ samo o funkcionalnoj razini odnosa, već i o političkoj. Moramo biti svjesni kako se odnosi među institucijama Unije modificiraju svakodnevno. Vremena su sve turbulentnija i sukladno tome mi smo dužni ne samo reagirati, nego biti spremni unaprijed. Zato pozdravljam ovo izvješće na temu kojoj treba biti usmjerena najveća moguća pozornost.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) - Rozhodovanie v EÚ určite nepatrí medzi najjednoduchšie, skôr naopak. Väčšina občanov členských štátov dodnes nerozumie tomu, ako funguje proces tvorby európskej legislatívy. Úlohu a zodpovednosť svojich vlád v tomto procese často skôr prehliadajú. Toto považujem za hlavný problém.

Zároveň sa však nebránim tomu, aby sme sa dokázali poučiť z konkrétnych zmätkov a zlyhaní, ktoré sa udiali v poslednom období a skomplikovali legislatívnu prácu. Úlohou prijatého uznesenia je zlepšiť praktické fungovanie vzťahov medzi Európskym parlamentom, Európskou komisiou a Radou Európskej únie. Myslím si, že je potrebné tieto otázky riešiť, a preto som správu podporila.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului deoarece sunt și eu de acord că ar fi nevoie câteodată de mai multă transparență în procesul decizional european. Într-adevăr, adoptarea bugetului pentru perioada 2014-2020 a fost un proces dificil și a scos la suprafață diferite probleme în relațiile dintre instituțiile europene. Pe de o parte Consiliul European oferă orientările generale ale Uniunii, având un rol foarte important în adoptarea bugetului multianual. Pe de altă parte, Parlamentul reprezintă voința cetățenilor, deci are legitimitate democratică. Iar odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, rolul Parlamentului în adoptarea bugetului a crescut foarte mult. Pe viitor va trebui găsit un echilibru care să nu producă întârzieri în adoptarea unor acte atât de importante precum bugetul Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Condivido le posizioni sostenute nella relazione dell'on. Lamassoure, che analizza le relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali, ho inteso quindi votare in suo favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport de mon collègue Alain Lamassoure sur les relations entre le Parlement européen et les institutions représentant les gouvernements nationaux car il vise à tirer les enseignements des premières années d'application du traité de Lisbonne et propose de formaliser les relations entre le Parlement et le Conseil européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa risoluzione perché condivido fortemente che debbano essere migliorati i rapporti tra Parlamento, istituzione che rappresenta i cittadini, e Consiglio Europeo, dove siedono i Governi. Troppe volte in questi anni abbiamo assistito a un contrasto tra le istanze dei cittadini e quelle dei Governi. L'esempio più negativo ed eclatante è quello sull'indicazione d'origine dei prodotti e la tracciabilità, fortemente voluta dai cittadini, ma altrettanto osteggiata da taluni governi. Un miglior coordinamento può rendere senz'altro questa Europa più democratica e rispettosa delle istanze dei cittadini e delle imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că Președintele Consiliului European și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate trebuie să fie invitați, împreună cu Președintele Comisiei, să participe o dată pe an la o dezbatere generală privind situația internă și externă a Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report which aims to clarify the relationship between Parliament and the European Council. Having no voice at Council, it is of utmost importance that Wales can have its voice heard in this Parliament and a robust arrangement between these institutions, pending a broader reform package, is the way to achieve this.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório resulta sobretudo da má consciência do Parlamento Europeu, que, vociferando contra o poder (exagerado e ilegítimo, dizem) do Conselho Europeu, verberando aquilo a que chamam o método intergovernamental e defendendo descabeladamente o papel do Parlamento, a codecisão e o método comunitário, sempre, mas sempre, acaba por aceitar e reproduzir as posições do Conselho Europeu, mesmo aquelas que antes criticara. É o próprio Parlamento que se diminui e descredibiliza, como ficou claro com todo o processo de aprovação do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, em que o Parlamento acatou de forma obediente o que antes dissera jamais aceitar. Não é de estranhar, já que o Parlamento reproduz, por um lado, as desigualdades entre Estados que existem no Conselho e, por outro lado, as maiorias que existem nos governos dos Estados-Membros. Só esta repetida e fastidiosa farsa era desnecessária. Agora, em cenário pré-eleitoral e para eleitor ver, avançam-se com mais umas quantas recomendações para reforçar o papel do Parlamento. Enfim, a habitual prova de vida. Inútil e inconsequente. Para além de tudo isto, evidentemente rejeitamos toda a abordagem federalista subjacente a este relatório. Por isso votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Lisabonská zmluva udelila Európskej rade štatút európskej inštitúcie bez toho, aby zmenila jej úlohu. I pod tlakom krízy jej úloha výrazne vzrástla, zvýšil sa počet mimoriadnych schôdzí a otázky, ktoré sa zvyčajne prerokúvajú na úrovni Rady ministrov, boli prenesené do Európskej rady. Tým bol značne prekročený rámec kľúčového ustanovenia zmluvy, ktoré stanovuje, že Európska rada nedisponuje žiadnymi legislatívnymi funkciami. V tejto súvislosti, v záujme posilniť demokratický ráz rozhodovacieho procesu, považujem za mimoriadne opodstatnené prijať zodpovedajúce opatrenia príslušnej parlamentnej kontroly.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – Depuis quatre ans maintenant que le Traité de Lisbonne est entré en vigueur, le schéma institutionnel n'a cessé d'évoluer au gré des bouleversements économiques, le Conseil européen assumant la lourde tâche de donner une orientation précise à l'Europe même si on a pu lui reprocher à de nombreuses reprises de prendre des décisions de courte vue. Cependant, si la crise lui a valu de devenir le véritable organe de décision, la légitimité démocratique visée par le Traité s'en est trouvée parallèlement affaiblie. Certes, les chefs d'État et de gouvernement sont des élus de leurs nations mais la représentativité démocratique incarnée par le Parlement européen a perdu de fait en crédibilité. Comment en effet peser dans les décisions lorsque les jeux sont faits? La pratique de ces dernières années a révélé que le Conseil européen était devenu le centre névralgique de la vie communautaire et si le Parlement, la Commission et le Conseil des ministres continuent d'en être les animateurs quotidiens, il apparaît désormais essentiel de formaliser son rôle. C'est pourquoi, comme le suggère mon collègue Alain Lamassoure, je souhaite que le Conseil européen précise sans détours les modalités de l'élection du Président de la Commission européenne prévue en 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Ha erősen hiszünk a demokráciában – no nem abban a díszletben, ami most van –, akkor azt kell vallanunk, hogy a polgárok által direkt módon választott intézmények jogkörét kell tágítani. Az EU vonatkozásában az EP választott képviselőkből áll, míg az ET és a Bizottság kinevezettekből, ráadásul olyanokból, akik az adott szakterületen gyakorta teljesen dilettánsak. Az adott jelentés tehát támogatandó, mert az Európai Parlament erejét szeretné növelni az Európai Tanáccsal szemben.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – A l'approche des élections européennes, il nous semble indispensable de repréciser nos attentes vis à vis du Conseil. Nous demandons qu'à l'avenir, le Président du Conseil européen vienne systématiquement au Parlement en plénière à Strasbourg pour présenter les sujets à l'ordre du jour des sommets européens. De même, nous estimons que le futur président du Parlement devrait pouvoir participer à la totalité des réunions de ces sommets, aux côtés des chefs d'États et de gouvernements. Enfin, nous avons tenu à rappeler que les États membres, lorsqu’ils auront à nous présenter leur candidat pour le poste de Président de la Commission européenne, devront tenir compte des résultats des élections européennes et respecter les choix des électeurs. Comme le futur Président (ou la future Présidente) de la Commission européenne devra être investi par les députés européens, les chefs d’Etat et de Gouvernement auront tout intérêt à désigner celui (ou celle) susceptible de rassembler sur son nom la plus large majorité des suffrages des parlementaires. Les grands partis politiques européens se sont tous engagés à désigner, avant les élections, leur candidat, et nous espérons que cet enjeu politique nouveau sera de nature à favoriser la participation électorale.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport qui propose de formaliser les relations du Conseil avec le Parlement européen. Parmi les propositions du Parlement, toute réunion du Conseil devrait être précédée d’un débat devant le Parlement européen où le Président du Conseil viendrait présenter les sujets à l’ordre du jour.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport qui invoque la démocratie et le renforcement des pouvoirs du Parlement est un monument d’hypocrisie et de cynisme. En effet sa principale prise de position politique est de vanter avec force le travail de l’eurocrate Van Rompuy qui préside le Conseil européen sans qu’aucun peuple n’en ait délibéré et d’ailleurs sans qu’on sache qui il représente. Or c’est le même Van Rompuy qui vient d’aider Merkel à piétiner les droits du Parlement européen pour l’adoption du budget 2014-2020 de l’UE. A tel point que la résolution du Parlement sur le sujet allait jusqu’à pointer en novembre des violations caractérisées des Traités par le Conseil européen. Le rapporteur, qui a pourtant voté cette résolution, n’a plus l’air de s’en souvenir. Tout en dissertant sur l’insuffisante responsabilité collective du Conseil et en critiquant les Etats, il ignore par ailleurs totalement l’absence de responsabilité concrète de la commission européenne. C’est pourtant le cœur de la négation quotidienne de la démocratie en Europe. L’inutilité de ce rapport est enfin confirmée par ses propositions creuses : faire une déclaration commune du conseil et du Parlement ou échanger des lettres ! Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − This report proposes that any meeting of the European Council should be preceded where possible by a debate in Parliament allowing the adoption of a resolution, with the President of the European Council coming to present the subjects on the agenda in person. I agree with this and have voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Treaty of Lisbon gave a new status but not a new role to the European Council. The temptation for heads of state or government to resort to intergovernmental expedients jeopardises the ‘Community method’, in breach of the Treaties. A clear agreement with the European Council is needed. Members of the European Council are accountable individually to their own national parliaments but accountable collectively only to themselves.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório Lamassoure sobre as relações entre o Parlamento Europeu e as instituições representativas dos governos nacionais, em especial o Conselho Europeu, que considero um dos mais importantes documentos de reflexão do PE sobre um dos mais inesperados desenvolvimentos constitucionais do Tratado de Lisboa, que foi a tomada de poder do Conselho Europeu, composto pelos chefes de governo dos Estados-Membros e dotado de uma presidência própria. Na verdade, torna-se claro que o Conselho Europeu tem vindo a tornar-se numa peça-chave da arquitetura institucional da União, extravasando manifestamente os poderes que os Tratados lhe conferem, constrangendo mesmo os poderes político-legislativos do Conselho (de Ministros) e do Parlamento e os poderes executivos da Comissão. O entorse constitucional é tanto mais preocupante, quanto é certo que, pela própria natureza das coisas, o próprio poder de orientação política conferido ao Conselho Europeu pelos Tratados não é vinculativo do Parlamento Europeu. Como assinala o relatório, o teste decisivo vai ser o modo como o Conselho Europeu vai respeitar, ou não, a indicação do voto dos cidadãos europeus, nas próximas eleições do PE, quanto às candidaturas a presidente da Comissão.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Visiškai pritariu šiame dokumente išdėstytai pozicijai. Išties, nors Lisabonos sutartimi padaryti pirminės ES teisės pakeitimai, suteikiantys Europos Parlamentui didesnius įgaliojimus teisėkūros srityje, galioja jau daugiau nei ketverius metus, ES Taryba neretai vis dar ignoruoja Europos Parlamentą ir jo poziciją. Europos Parlamentas yra vienintelė tiesiogiai ES piliečių renkama institucija, todėl ES Taryba privalo atsižvelgti į EP poziciją teisėkūros procese ir derinti su juo savo derybines pozicijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − The Treaty of Lisbon gave the European Council the status of a European institution, without changing its role. Under the pressure of the current crisis, the European Council has considerably aggrandised its role by increasing the number of extraordinary meetings and by raising to European Council level matters normally dealt with at Council of Ministers level. In this respect the European Council goes beyond the crucial Treaty injunction that it had no legislative functions. The temptation for heads of state or government to resort to intergovernmental expedients jeopardises the ‘Community method’, in breach of the Treaties. A clear agreement is needed to improve and formalise the working relations between the European Council and Parliament (either through a joint statement or an interinstitutional agreement or an exchange of letters). At the moment, members of the European Council are accountable individually to their own national parliaments but accountable collectively only to themselves.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In fvaour. In agreement with Parliament’s authorities, and in particular through exchanges of letters, President Van Rompuy has sought to take account of information and transparency requirements as far as possible: he has personally met Parliament’s committee chairs, rapporteurs and sherpas to discuss a number of important topics; he has replied to written questions; he has provided regular reports on European Council meetings, either to the plenary or to the enlarged Conference of Presidents, and has had numerous contacts with group chairs. This practice is worth formalising so that it can serve as a precedent for the future, and whereas it should also be improved. On the economic governance, the Council saw fit to renegotiate provisions identical to those which a previous regulation had already made applicable. On an EU banking supervisory authority, the European Council adopted two contradictory positions one year apart, which it could have avoided by taking greater account of Parliament’s position. Negotiations 2014-2020 multiannual financial framework saw the legislative process held to ransom as the legally required unanimity in the Council could only be achieved by pre-empting certain major policy choices in the regulations on the policies to be financed, which, in these areas, reduces Parliament’s role to one of merely amending secondary provisions.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – A l'heure actuelle et suite à la crise économique et financière, le Conseil européen a considérablement augmenté son rôle au détriment du Conseil de l'UE et du Parlement européen, co-législateurs. Cette situation n'est pas acceptable et la formalisation des relations de travail entre le Parlement et le Conseil européen doit devenir une priorité. Aussi, je soutiens la proposition de mon collègue Alain Lamassoure, rapporteur, de prévoir un débat au Parlement et d'adopter une résolution avant chaque Conseil européen. De plus, et en vue des prochaines élections européennes, il est primordial que la déclaration numéro 11 annexée au traité de Lisbonne, sur l'élection du futur Président de la Commission, soit respectée et que le Conseil européen fasse clairement connaitre comment il envisage d'appliquer le traité lors de l'élection du prochain Président de la Commission afin que la place et le rôle des citoyens européens soient pleinement respectés.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour as the report provides a good analysis of the relationship between Parliament and the Council and gives insight on how to potentially improve the exchange of information between these two EU bodies.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Europsko vijeće Uniji daje potreban poticaj za njezin razvoj te utvrđuje opće političke smjernice i prioritete tog razvoja. Stoga, smatram da je potrebno učvrstiti radne odnose između Vijeća i Parlamenta. Međutim, ističem da Vijeće nema zakonodavnu funkciju, za razliku od Parlamenta, te da Parlament mora biti upoznat s njegovim aktivnostima kako bi se ostvarila jedna vrsta posredne kontrole i važnosti zajedničke komunikacije i suradnje.

Na taj način omogućuje se jačanje demokratske prirode odredaba o nadzornoj funkciji Parlamenta. S obzirom da postoji mnogo načina za realizaciju i provedbu komunikacije među institucijama, smatram da su najefikasniji međuinstitucionalni dogovori ili razmjena pisama ili zajednička izjava. Na taj način se ostvaruju najvažnija načela EU-a, a to su načela transparentnosti i dosljednosti. Smatram da predsjednik Vijeća, kao i predsjednik Europske komisije, trebaju osobno prisustvovati i predstaviti Parlamentu teme dnevnog reda, kako bi se omogućilo da iste prođu raspravu u Parlamentu prije samog usvajanja rezolucije.

Također, predsjednik Parlamenta treba u potpunosti prisustvovati sastancima Vijeća kada se rješavaju međuinstitucionalna pitanja te da usklade svoje poslovnike kako bi bili dosljedni u izboru svojih predstavnika. Ovu direktivu pozdravljam i vjerujem da može pomoći u uspostavljanju boljih radnih odnosa i uspješnije suradnje između dvije iznimno važne institucije Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'estime qu'à la lumière de ces quatre ans d'expérience, l'amélioration et la formalisation des relations de travail entre le Conseil européen et le Parlement apparaissent nécessaires: elles peuvent prendre la forme d'une déclaration commune, d'un accord interinstitutionnel ou d'un échange de lettres.

Je suis également d'avis que, sauf urgence exceptionnelle, toute réunion du Conseil européen doit être précédée d'un débat au Parlement européen, permettant l'adoption d'une résolution, le président du Conseil européen venant y présenter lui-même les sujets à l'ordre du jour; j'estime que le Parlement et le Conseil européen doivent organiser leurs travaux respectifs de façon à donner au Parlement la possibilité de faire connaître son avis sur ces sujets en temps utile et à permettre au président du Conseil européen de rendre compte devant la séance plénière après chaque réunion du Conseil européen.

Je me demande également pourquoi les réunions du Conseil européen ont si souvent lieu pendant les semaines de session du Parlement, ce qui est totalement loufoque.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Presidente do Conselho Europeu, Van Rompuy, teve em conta os requisitos em matéria de informação e de transparência, aprofundados através de reuniões com presidentes de comissões ou relatores do Parlamento Europeu para debater várias questões importantes. Considero que todas as reuniões do Conselho Europeu devem ser precedidas de um debate no Parlamento Europeu sobre o assunto em ênfase nas reuniões em causa, devendo o próprio Parlamento Europeu adotar uma posição que seja tida em conta pelo Conselho Europeu. Voto favoravelmente o presente relatório, dado que insta a uma maior cooperação interinstitucional entre os vários órgãos da União Europeia, melhorando a troca de informação e a existência de debates esclarecedores.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la relațiile Parlamentului European cu instituțiile care reprezintă guvernele naționale. Considerăm că, în lumina experienței acumulate în decursul acestor patru ani, se impune o îmbunătățire a relațiilor de lucru dintre Consiliul European și Parlament. Acest deziderat ar putea lua forma fie a unei declarații comune, fie a unui acord interinstituțional sau a unui schimb de scrisori. Solicităm implicarea în timp util a Parlamentului ori de câte ori Consiliul European inițiază un plan de acțiune sau o procedură susceptibilă să includă și o dimensiune legislativă, pentru a hotărî în cooperare cu Parlamentul într-o formă adecvată fiecărui caz în parte. Susțin faptul că Președintele Parlamentului ar trebui să participe pe deplin la reuniunile Consiliului European atunci când sunt abordate chestiuni interinstituționale. Parlamentul și Consiliul European și-ar adapta, în consecință, regulamentele lor interne, pentru a specifica alegerea reprezentanților lor și modalitatea prin care aceștia obțin un mandat de negociere și raportează cu privire la negocieri.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenue sur ce rapport portant sur les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux, à savoir le Conseil de l'Union européenne (les ministres) mais surtout le Conseil européen (les chefs d'Etat et de gouvernement). Certes, ce rapport rappelait à juste titre que le Conseil européen n'a cessé d'outrepasser le rôle que lui confère le Traité de Lisbonne, à savoir celui d'impulser les priorités politiques générales, avec interdiction d'exercer des fonctions législatives. C'est tout l'inverse qui s'est produit (sur la question des brevets, l'autorité de supervision bancaire ou sur le budget européen pour les sept années à venir par exemple) et la place du Parlement européen dans l'élaboration législative s'en est trouvée amoindrie d'autant. Mais plutôt que de pousser des cris d'orfraie et de proposer des mesurettes, il aurait fallu que le Parlement prenne ses responsabilités, engage le bras de fer avec le Conseil européen, fasse respecter ses prérogatives et refuse d'entériner des choix politiques majeurs décidés sans lui.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Eine engere Zusammenarbeit der Organe der EU ist jedenfalls zu befürworten. Je früher die einzelnen Organe miteinander kommunizieren, desto produktiver können alle Beteiligten ihrer Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger der EU nachgehen. Kleinen und großen Problemen und Hindernissen wird so schon in einem frühestmöglichen Stadium entgegengewirkt. Die Zusammenarbeit innerhalb der Organe der EU und die transparente Kommunikation nach außen zu den Bürgerinnen und Bürgern sind zu befürworten.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O Parlamento descredibiliza-se muitas vezes, como ficou claro com todo o processo de aprovação do Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, em que o Parlamento acatou de forma obediente o que antes dissera jamais aceitar. Agora, em cenário pré-eleitoral e para eleitor ver, avançam-se com mais umas quantas recomendações para reforçar o papel do Parlamento. Enfim, a habitual prova de vida. Inútil e inconsequente. Para além de tudo isto, evidentemente rejeitamos toda a abordagem federalista subjacente a este relatório. Por isso votámos contra.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid