Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 12. prosince 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013 (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 4.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 5.Předložení dokumentů: viz zápis
 6.Převody prostředků: viz zápis
 7.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2012 (rozprava)
 8.Výzva k jasným a závazným opatřením na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem (rozprava)
 9.Ekologické inovace – zaměstnanost a růst díky politice životního prostředí (rozprava)
 10.Různé
 11.Složení Parlamentu: viz zápis
 12.Hlasování
  12.1.Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (hlasování)
  12.2.Změna některých směrnic, pokud jde o nejvzdálenější francouzské regiony, a zejména Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa) (hlasování)
  12.3.Změna směrnice Rady 2010/18/EU z důvodu změny statusu Mayotte (A7-0414/2013 - Pervenche Berès) (hlasování)
  12.4.Ekologické inovace – zaměstnanost a růst díky politice životního prostředí (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach) (hlasování)
  12.5.Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hlasování)
  12.6.Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried) (hlasování)
  12.7.Platební účty (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (hlasování)
  12.8.Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřeží (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (hlasování)
  12.9.Změna některých směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte (A7-0399/2013 - Matthias Groote) (hlasování)
  12.10.Evropský námořní a rybářský fond (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (hlasování)
  12.11.Akce Unie na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2020 až 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria) (hlasování)
  12.12.Změna některých nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii (A7-0425/2013 - João Ferreira) (hlasování)
  12.13.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (B7-0547/2013) (hlasování)
  12.14.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. ze dne 28. srpna 2013, kterým se stanoví příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (B7-0546/2013) (hlasování)
  12.15.Výzva k jasným a závazným opatřením na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013) (hlasování)
  12.16.Pokrok v provádění vnitrostátních strategií integrace Romů (B7-0555/2013) (hlasování)
  12.17.Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013) (hlasování)
  12.18.Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013 (B7-0556/2013) (hlasování)
  12.19.Příprava zasedání Evropské rady (19.–20. prosince 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013) (hlasování)
  12.20.Ústavní problémy víceúrovňové správy v Evropské unii (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski) (hlasování)
  12.21.Vztahy Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure) (hlasování)
  12.22.Politika na podporu zelené infrastruktury (B7-0549/2013) (hlasování)
  12.23.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella) (hlasování)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 14.Vysvětlení hlasování
  14.1.Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  14.2.Změna některých směrnic, pokud jde o nejvzdálenější francouzské regiony, a zejména Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa)
  14.3.Změna směrnice Rady 2010/18/EU z důvodu změny statusu Mayotte (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
  14.4.Ekologické inovace – zaměstnanost a růst díky politice životního prostředí (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
  14.5.Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  14.6.Změna některých nařízení týkajících se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
  14.7.Platební účty (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  14.8.Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřeží (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  14.9.Změna některých směrnic v oblasti životního prostředí, zemědělství, sociální politiky a veřejného zdraví z důvodu změny statusu Mayotte (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
  14.10.Evropský námořní a rybářský fond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  14.11.Akce Unie na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2020 až 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
  14.12.Změna některých nařízení v oblasti rybolovu a zdraví zvířat z důvodu změny statusu Mayotte vůči Unii (A7-0425/2013 - João Ferreira)
  14.13.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se mění přílohy I, II a IV nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (B7-0547/2013)
  14.14.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. …/.. ze dne 28. srpna 2013, kterým se stanoví příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (B7-0546/2013)
  14.15.Pokrok v provádění vnitrostátních strategií integrace Romů (B7-0555/2013)
  14.16.Výsledky summitu ve Vilniusu a budoucnost Východního partnerství, zejména s ohledem na Ukrajinu (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
  14.17.Zpráva o pokroku Albánie za rok 2013 (B7-0556/2013)
  14.18.Příprava zasedání Evropské rady (19.–20. prosince 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
  14.19.Ústavní problémy víceúrovňové správy v Evropské unii (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
  14.20.Vztahy Evropského parlamentu s orgány zastupujícími vlády jednotlivých států (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
  14.21.Politika na podporu zelené infrastruktury (B7-0549/2013)
  14.22.Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
  14.23.Výzva k jasným a závazným opatřením na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
 15.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 16.Složení Parlamentu: viz zápis
 17.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  17.1.Situace ve Středoafrické republice (rozprava)
  17.2.Odebírání orgánů v Číně (rozprava)
  17.3.Situace na Srí Lance (rozprava)
 18.Hlasování
  18.1.Situace ve Středoafrické republice (RCB7-0561/2013, B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013, B7-0575/2013)
  18.2.Odebírání orgánů v Číně (RCB7-0562/2013, B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013, B7-0583/2013)
  18.3.Situace na Srí Lance (RCB7-0563/2013, B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013, B7-0580/2013)
 19.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 20.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 21.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 22.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 23.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1597 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4493 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí