Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 12. december 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Udfaldet af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, navnlig hvad angår Ukraine (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Statusrapport for Albanien 2013 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 5.Modtagne dokumenter: se protokollen
 6.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 7.Den Europæiske Centralsbanks årsberetning 2012 (forhandling)
 8.Opfordring til et måleligt og bindende engagement mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU (forhandling)
 9.Økoinnovation – arbejdspladser og vækst gennem miljøpolitik (forhandling)
 10.Diverse
 11.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 12.Afstemningstid
  12.1.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (afstemning)
  12.2.Ændring af visse direktiver hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa) (afstemning)
  12.3.Ændring af Rådets direktiv 2010/18/EU på grund af Mayottes ændrede status (A7-0414/2013 - Pervenche Berès) (afstemning)
  12.4.Økoinnovation – arbejdspladser og vækst gennem miljøpolitik (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach) (afstemning)
  12.5.Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (afstemning)
  12.6.Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried) (afstemning)
  12.7.Betalingskonti (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (afstemning)
  12.8.Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (afstemning)
  12.9.Ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen (A7-0399/2013 - Matthias Groote) (afstemning)
  12.10.Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (afstemning)
  12.11.EU-initiativ vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria) (afstemning)
  12.12.Ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen (A7-0425/2013 - João Ferreira) (afstemning)
  12.13.Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I, II og IV til Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (B7-0547/2013) (afstemning)
  12.14.Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../... af 28. august 2013 om affattelse af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (B7-0546/2013) (afstemning)
  12.15.Opfordring til et måleligt og bindende engagement mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013) (afstemning)
  12.16.Gennemførelsen af de nationale strategier for romaer (B7-0555/2013) (afstemning)
  12.17.Udfaldet af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, navnlig hvad angår Ukraine (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013) (afstemning)
  12.18.Statusrapport for Albanien 2013 (B7-0556/2013) (afstemning)
  12.19.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (19.-20. december 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013) (afstemning)
  12.20.Konstitutionelle problemer i forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski) (afstemning)
  12.21.Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure) (afstemning)
  12.22.Politik for grøn infrastruktur (B7-0549/2013) (afstemning)
  12.23.Den Europæiske Centralsbanks årsberetning 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella) (afstemning)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Stemmeforklaringer
  14.1.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  14.2.Ændring af visse direktiver hvad angår de franske regioner i den yderste periferi og særlig Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa)
  14.3.Ændring af Rådets direktiv 2010/18/EU på grund af Mayottes ændrede status (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
  14.4.Økoinnovation – arbejdspladser og vækst gennem miljøpolitik (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
  14.5.Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår procedurerne for vedtagelse af visse foranstaltninger (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  14.6.Ændring af visse forordninger vedrørende den fælles handelspolitik for så vidt angår tillæggelse af delegerede beføjelser med henblik på vedtagelse af visse foranstaltninger (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
  14.7.Betalingskonti (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  14.8.Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  14.9.Ændring af visse direktiver vedrørende miljø, landbrug, social- og arbejdsmarkedspolitik og folkesundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
  14.10.Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  14.11.EU-initiativ vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
  14.12.Ændring af visse forordninger vedrørende fiskeri og dyresundhed som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Unionen (A7-0425/2013 - João Ferreira)
  14.13.Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I, II og IV til Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (B7-0547/2013)
  14.14.Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../... af 28. august 2013 om affattelse af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (B7-0546/2013)
  14.15.Gennemførelsen af de nationale strategier for romaer (B7-0555/2013)
  14.16.Udfaldet af topmødet i Vilnius og fremtiden for det østlige partnerskab, navnlig hvad angår Ukraine (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
  14.17.Statusrapport for Albanien 2013 (B7-0556/2013)
  14.18.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (19.-20. december 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
  14.19.Konstitutionelle problemer i forbindelse med forvaltning på flere niveauer i Den Europæiske Union (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
  14.20.Europa-Parlamentets forbindelser med de institutioner, der repræsenterer de nationale regeringer (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
  14.21.Politik for grøn infrastruktur (B7-0549/2013)
  14.22.Den Europæiske Centralsbanks årsberetning 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
  14.23.Opfordring til et måleligt og bindende engagement mod skatteunddragelse og skatteundgåelse i EU (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 17.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  17.1.Situationen i Den Centralafrikanske Republik (forhandling)
  17.2.Organhøst i Kina (forhandling)
  17.3.Situationen i Sri Lanka (forhandling)
 18.Afstemningstid
  18.1.Situationen i Den Centralafrikanske Republik (RCB7-0561/2013, B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013, B7-0575/2013)
  18.2.Organhøst i Kina (RCB7-0562/2013, B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013, B7-0583/2013)
  18.3.Situationen i Sri Lanka (RCB7-0563/2013, B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013, B7-0580/2013)
 19.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 20.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 21.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 22.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 23.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (1597 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4493 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik