Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 12. detsember 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Vilniuse tippkohtumise tulemused ja idapartnerluse tulevik, eelkõige seoses Ukrainaga (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.2013. aasta eduaruanne Albaania kohta (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 7.Euroopa Keskpanga 2012. aasta aruanne (arutelu)
 8.Mõõdetava ja tegeliku kohustuse võtmise nõue maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise tõkestamiseks ELis (arutelu)
 9.Ökoinnovatsioon ning tööhõive ja majanduskasvu edendamine keskkonnapoliitika abil (arutelu)
 10.Muud küsimused
 11.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 12.Hääletused
  12.1.Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (hääletus)
  12.2.Teatavate direktiivide muutmine seoses Prantsusmaa äärepoolseimate piirkondade ja eriti Mayotte'i staatusega (A7-0405/2013 - David Casa) (hääletus)
  12.3.Nõukogu direktiivi 2010/18/EL muutmine Mayotte'i staatuse muutumise tõttu (A7-0414/2013 - Pervenche Berès) (hääletus)
  12.4.Ökoinnovatsioon ning tööhõive ja majanduskasvu edendamine keskkonnapoliitika abil (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach) (hääletus)
  12.5.Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses teatavate meetmete vastuvõtmismenetlustega (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (hääletus)
  12.6.Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses volituste delegeerimisega ja rakendamisvolituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried) (hääletus)
  12.7.Maksekontod (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (hääletus)
  12.8.Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (hääletus)
  12.9.Teatavate keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevate direktiivide muutmine Mayotte'i staatuse muutumise tõttu (A7-0399/2013 - Matthias Groote) (hääletus)
  12.10.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (hääletus)
  12.11.Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria) (hääletus)
  12.12.Teatavate kalandust ja loomatervist käsitlevate määruste muutmine Mayotte'i staatuse muutumise tõttu (A7-0425/2013 - João Ferreira) (hääletus)
  12.13.Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) I, II ja IV lisa (B7-0547/2013) (hääletus)
  12.14.Komisjoni 28. augusti 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr .../...., millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (B7-0546/2013) (hääletus)
  12.15.Mõõdetava ja tegeliku kohustuse võtmise nõue maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise tõkestamiseks ELis (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013) (hääletus)
  12.16.Edusammud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel (B7-0555/2013) (hääletus)
  12.17.Vilniuse tippkohtumise tulemused ja idapartnerluse tulevik, eelkõige seoses Ukrainaga (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013) (hääletus)
  12.18.2013. aasta eduaruanne Albaania kohta (B7-0556/2013) (hääletus)
  12.19.Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (19.–20. detsember 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013) (hääletus)
  12.20.Mitmetasandilise valitsemise esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevad probleemid ELis (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski) (hääletus)
  12.21.Euroopa Parlamendi suhted riikide valitsusi esindavate institutsioonidega (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure) (hääletus)
  12.22.Rohelise taristu poliitika (B7-0549/2013) (hääletus)
  12.23.Euroopa Keskpanga 2012. aasta aruanne (A7-0382/2013 - Gianni Pittella) (hääletus)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Selgitused hääletuse kohta
  14.1.Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  14.2.Teatavate direktiivide muutmine seoses Prantsusmaa äärepoolseimate piirkondade ja eriti Mayotte'i staatusega (A7-0405/2013 - David Casa)
  14.3.Nõukogu direktiivi 2010/18/EL muutmine Mayotte'i staatuse muutumise tõttu (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
  14.4.Ökoinnovatsioon ning tööhõive ja majanduskasvu edendamine keskkonnapoliitika abil (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
  14.5.Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses teatavate meetmete vastuvõtmismenetlustega (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  14.6.Teatavate ühist kaubanduspoliitikat käsitlevate määruste muutmine seoses volituste delegeerimisega ja rakendamisvolituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
  14.7.Maksekontod (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  14.8.Mereala ruumiline planeerimine ja rannikualade integreeritud haldamine (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  14.9.Teatavate keskkonda, põllumajandust, sotsiaalpoliitikat ja rahvatervist käsitlevate direktiivide muutmine Mayotte'i staatuse muutumise tõttu (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
  14.10.Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  14.11.Liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad” aastateks 2020−2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
  14.12.Teatavate kalandust ja loomatervist käsitlevate määruste muutmine Mayotte'i staatuse muutumise tõttu (A7-0425/2013 - João Ferreira)
  14.13.Komisjoni delegeeritud määrus (EL), millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) I, II ja IV lisa (B7-0547/2013)
  14.14.Komisjoni 28. augusti 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr .../...., millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) III lisa (B7-0546/2013)
  14.15.Edusammud romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamisel (B7-0555/2013)
  14.16.Vilniuse tippkohtumise tulemused ja idapartnerluse tulevik, eelkõige seoses Ukrainaga (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
  14.17.2013. aasta eduaruanne Albaania kohta (B7-0556/2013)
  14.18.Valmistumine Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (19.–20. detsember 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
  14.19.Mitmetasandilise valitsemise esmasest õigusest ja riigiõigusest tulenevad probleemid ELis (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
  14.20.Euroopa Parlamendi suhted riikide valitsusi esindavate institutsioonidega (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
  14.21.Rohelise taristu poliitika (B7-0549/2013)
  14.22.Euroopa Keskpanga 2012. aasta aruanne (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
  14.23.Mõõdetava ja tegeliku kohustuse võtmise nõue maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise tõkestamiseks ELis (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  17.1.Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis (arutelu)
  17.2.Elundite kogumine Hiinas (arutelu)
  17.3.Olukord Sri Lankas (arutelu)
 18.Hääletused
  18.1.Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis (RCB7-0561/2013, B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013, B7-0575/2013)
  18.2.Elundite kogumine Hiinas (RCB7-0562/2013, B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013, B7-0583/2013)
  18.3.Olukord Sri Lankas (RCB7-0563/2013, B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013, B7-0580/2013)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 20.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 21.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 22.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 23.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1597 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4493 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika