Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
Il-Ħamis, 12 ta' Diċembru 2013 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 3.Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 4.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament: ara l-Minuti
 5.Tressiq ta' dokumenti: ara l-Minuti
 6.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 7.Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2012 (dibattitu)
 8.Appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE (dibattitu)
 9.Ekoinnovazzjoni - Impjiegi u Tkabbir permezz tal-politika ambjentali (dibattitu)
 10.Varji
 11.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  12.1.Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' mħallfin fil-Qorti Ġenerali (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (votazzjoni)
  12.2.Emenda ta' ċerti Direttivi fir-rigward tar-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi u b'mod partikolari l-Majott (A7-0405/2013 - David Casa) (votazzjoni)
  12.3.Emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott (A7-0414/2013 - Pervenche Berès) (votazzjoni)
  12.4.Ekoinnovazzjoni - Impjiegi u Tkabbir permezz tal-politika ambjentali (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach) (votazzjoni)
  12.5.Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-proċeduri għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (votazzjoni)
  12.6.Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati u ta' implimentazzjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried) (votazzjoni)
  12.7.Kontijiet tal-pagamenti (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (votazzjoni)
  12.8.L-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (votazzjoni)
  12.9.Emenda ta' ċerti Direttivi fl-oqsma tal-ambjent, l-agrikoltura, il-politika soċjali u s-saħħa pubblika minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott (A7-0399/2013 - Matthias Groote) (votazzjoni)
  12.10.Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (votazzjoni)
  12.11.Azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria) (votazzjoni)
  12.12.Emenda ta' ċerti regolamenti fil-qasam tas-sajd u s-saħħa tal-annimali minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott (A7-0425/2013 - João Ferreira) (votazzjoni)
  12.13.Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi I, II u IV tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (B7-0547/2013) (votazzjoni)
  12.14.Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... tat-28.8.2013 li jistabbilixxi l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (B7-0546/2013) (votazzjoni)
  12.15.Appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013) (votazzjoni)
  12.16.Progress li sar fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Rom (B7-0555/2013) (votazzjoni)
  12.17.L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013) (votazzjoni)
  12.18.Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (B7-0556/2013) (votazzjoni)
  12.19.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (19-20 ta' Diċembru 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013) (votazzjoni)
  12.20.Problemi kostituzzjonali ta' governanza b'diversi livelli fl-UE (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski) (votazzjoni)
  12.21.Ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw il-gvernijiet nazzjonali (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure) (votazzjoni)
  12.22.Politika dwar l-infrastruttura ekoloġika (B7-0549/2013) (votazzjoni)
  12.23.Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella) (votazzjoni)
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 14.Spegazzjonijiet tal-vot
  14.1.Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' mħallfin fil-Qorti Ġenerali (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  14.2.Emenda ta' ċerti Direttivi fir-rigward tar-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi u b'mod partikolari l-Majott (A7-0405/2013 - David Casa)
  14.3.Emenda tad-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
  14.4.Ekoinnovazzjoni - Impjiegi u Tkabbir permezz tal-politika ambjentali (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
  14.5.Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-proċeduri għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  14.6.Emenda ta' ċerti regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-għoti ta' setgħat iddelegati u ta' implimentazzjoni għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
  14.7.Kontijiet tal-pagamenti (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  14.8.L-ippjanar spazjali marittimu u l-ġestjoni integrata tal-kosta (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  14.9.Emenda ta' ċerti Direttivi fl-oqsma tal-ambjent, l-agrikoltura, il-politika soċjali u s-saħħa pubblika minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
  14.10.Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  14.11.Azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
  14.12.Emenda ta' ċerti regolamenti fil-qasam tas-sajd u s-saħħa tal-annimali minħabba l-bidla tal-istatus tal-Majott (A7-0425/2013 - João Ferreira)
  14.13.Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi I, II u IV tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (B7-0547/2013)
  14.14.Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... tat-28.8.2013 li jistabbilixxi l-Anness III tar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (B7-0546/2013)
  14.15.Progress li sar fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji nazzjonali għall-integrazzjoni tar-Rom (B7-0555/2013)
  14.16.L-eżitu tas-Samit ta' Vilnjus u l-futur tas-Sħubija tal-Lvant, b'mod partikolari fir-rigward tal-Ukraina (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
  14.17.Rapport ta' progress 2013 dwar l-Albanija (B7-0556/2013)
  14.18.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (19-20 ta' Diċembru 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
  14.19.Problemi kostituzzjonali ta' governanza b'diversi livelli fl-UE (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
  14.20.Ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw il-gvernijiet nazzjonali (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
  14.21.Politika dwar l-infrastruttura ekoloġika (B7-0549/2013)
  14.22.Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
  14.23.Appell għal impenn vinkolanti u li jitkejjel kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa fl-UE (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 16.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 17.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  17.1.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (dibattitu)
  17.2.It-tneħħija tal-organi fiċ-Ċina (dibattitu)
  17.3.Is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka (dibattitu)
 18.Ħin tal-votazzjonijiet
  18.1.Is-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (RCB7-0561/2013, B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013, B7-0575/2013)
  18.2.It-tneħħija tal-organi fiċ-Ċina (RCB7-0562/2013, B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013, B7-0583/2013)
  18.3.Is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka (RCB7-0563/2013, B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013, B7-0580/2013)
 19.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 20.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti: ara l-Minuti
 21.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja: ara l-Minuti
 22.Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 23.Interruzzjoni tas-sessjoni
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1597 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (4493 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza