Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 12 december 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Resultaten van de top van Vilnius en de toekomst van het Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder voor wat betreft Oekraïne (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Voortgangsverslag 2013 over Albanië (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering: zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 7.Jaarverslag van de Europese Centrale Bank voor 2012 (debat)
 8.Oproep tot een meetbaar en bindend engagement tegen belastingontduiking en belastingontwijking in de EU (debat)
 9.Eco-innovatie - Werkgelegenheid en groei via het milieubeleid (debat)
 10.Diversen
 11.Samenstelling Parlement: zie notulen
 12.Stemmingen
  12.1.Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (stemming)
  12.2.Wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de Franse ultraperifere gebieden en met name Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa) (stemming)
  12.3.Wijziging van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad in verband met de wijziging in de status van Mayotte (A7-0414/2013 - Pervenche Berès) (stemming)
  12.4.Eco-innovatie - Werkgelegenheid en groei via het milieubeleid (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach) (stemming)
  12.5.Wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van de? gemeenschappelijke handelspolitiek, wat de procedures voor de vaststelling? van bepaalde maatregelen betreft (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (stemming)
  12.6.Wijziging van bepaalde verordeningen in verband met het gemeenschappelijke? handelsbeleid wat betreft de verlening van gedelegeerde en? uitvoeringsbevoegdheden voor de vaststelling van bepaalde maatregelen (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried) (stemming)
  12.7.Betaalrekeningen (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (stemming)
  12.8.Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (stemming)
  12.9.Wijziging van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte (A7-0399/2013 - Matthias Groote) (stemming)
  12.10.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (stemming)
  12.11.Actie van de Unie voor de "Culturele Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020-2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria) (stemming)
  12.12.Wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van visserij en diergezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte (A7-0425/2013 - João Ferreira) (stemming)
  12.13.Gedelegeerde verordening (EU) Nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I, II en IV bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (B7-0547/2013) (stemming)
  12.14.Gedelegeerde Verordening (EU) nr. .../... van de Commissie van 28.8.2013 tot vaststelling van Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (B7-0546/2013) (stemming)
  12.15.Oproep tot een meetbaar en bindend engagement tegen belastingontduiking en belastingontwijking in de EU (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013) (stemming)
  12.16.Vorderingen bij de uitvoering van de nationale strategieën voor de integratie van Roma (B7-0555/2013) (stemming)
  12.17.Resultaten van de top van Vilnius en de toekomst van het Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder voor wat betreft Oekraïne (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013) (stemming)
  12.18.Voortgangsverslag 2013 over Albanië (B7-0556/2013) (stemming)
  12.19.Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013) (stemming)
  12.20.Grondwettelijke problemen in verband met meerlagige governance in de Europese Unie (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski) (stemming)
  12.21.Betrekkingen tussen het Europees Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure) (stemming)
  12.22.Beleid voor groene infrastructuur (B7-0549/2013) (stemming)
  12.23.Jaarverslag van de Europese Centrale Bank voor 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella) (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Stemverklaringen
  14.1.Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  14.2.Wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de Franse ultraperifere gebieden en met name Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa)
  14.3.Wijziging van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad in verband met de wijziging in de status van Mayotte (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
  14.4.Eco-innovatie - Werkgelegenheid en groei via het milieubeleid (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
  14.5.Wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van de? gemeenschappelijke handelspolitiek, wat de procedures voor de vaststelling? van bepaalde maatregelen betreft (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  14.6.Wijziging van bepaalde verordeningen in verband met het gemeenschappelijke? handelsbeleid wat betreft de verlening van gedelegeerde en? uitvoeringsbevoegdheden voor de vaststelling van bepaalde maatregelen (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
  14.7.Betaalrekeningen (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  14.8.Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  14.9.Wijziging van bepaalde richtlijnen op het gebied van milieu, landbouw, sociaal beleid en volksgezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
  14.10.Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  14.11.Actie van de Unie voor de "Culturele Hoofdsteden van Europa" voor de periode 2020-2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
  14.12.Wijziging van bepaalde verordeningen op het gebied van visserij en diergezondheid uit hoofde van de wijziging in de status van Mayotte (A7-0425/2013 - João Ferreira)
  14.13.Gedelegeerde verordening (EU) Nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I, II en IV bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (B7-0547/2013)
  14.14.Gedelegeerde Verordening (EU) nr. .../... van de Commissie van 28.8.2013 tot vaststelling van Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (B7-0546/2013)
  14.15.Vorderingen bij de uitvoering van de nationale strategieën voor de integratie van Roma (B7-0555/2013)
  14.16.Resultaten van de top van Vilnius en de toekomst van het Oostelijk Partnerschap, in het bijzonder voor wat betreft Oekraïne (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
  14.17.Voortgangsverslag 2013 over Albanië (B7-0556/2013)
  14.18.Voorbereiding van de Europese Raad (19 -20 december 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
  14.19.Grondwettelijke problemen in verband met meerlagige governance in de Europese Unie (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
  14.20.Betrekkingen tussen het Europees Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
  14.21.Beleid voor groene infrastructuur (B7-0549/2013)
  14.22.Jaarverslag van de Europese Centrale Bank voor 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
  14.23.Oproep tot een meetbaar en bindend engagement tegen belastingontduiking en belastingontwijking in de EU (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Samenstelling Parlement: zie notulen
 17.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  17.1.Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (debat)
  17.2.Orgaanhandel in China (debat)
  17.3.Situatie in Sri Lanka (debat)
 18.Stemmingen
  18.1.Situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (RCB7-0561/2013, B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013, B7-0575/2013)
  18.2.Orgaanhandel in China (RCB7-0562/2013, B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013, B7-0583/2013)
  18.3.Situatie in Sri Lanka (RCB7-0563/2013, B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013, B7-0580/2013)
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 20.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 21.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 22.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 23.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (1597 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4493 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid