Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 12. december 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 3.Poročilo o napredku Albanije za leto 2013 (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: gl. zapisnik
 5.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 6.Prerazporeditev sredstev: gl. zapisnik
 7.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2012 (razprava)
 8.Poziv k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU (razprava)
 9.Ekološke inovacije - delovna mesta in rast z okoljsko politiko (razprava)
 10.Razno
 11.Sestava parlamenta: gl. zapisnik
 12.Čas glasovanja
  12.1.Sprememba statuta Sodišča Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (glasovanje)
  12.2.Sprememba nekaterih direktiv, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa) (glasovanje)
  12.3.Sprememba Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe statusa otočja Mayotte (A7-0414/2013 - Pervenche Berès) (glasovanje)
  12.4.Ekološke inovacije - delovna mesta in rast z okoljsko politiko (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach) (glasovanje)
  12.5.Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (glasovanje)
  12.6.Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried) (glasovanje)
  12.7.Plačilni računi (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (glasovanje)
  12.8.Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (glasovanje)
  12.9.Sprememba nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte (A7-0399/2013 - Matthias Groote) (glasovanje)
  12.10.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (glasovanje)
  12.11.Aktivnost Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria) (glasovanje)
  12.12.Sprememba nekaterih uredb na področju ribištva in zdravja živali zaradi spremembe statusa otočja Mayotte (A7-0425/2013 - João Ferreira) (glasovanje)
  12.13.Delegirana uredba Komisije (EU) o spremembi Prilog I, II in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (B7-0547/2013) (glasovanje)
  12.14.Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 28.8.2013 o vključitvi Priloge III v Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (B7-0546/2013) (glasovanje)
  12.15.Poziv k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013) (glasovanje)
  12.16.Napredek, dosežen pri izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov (B7-0555/2013) (glasovanje)
  12.17.Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013) (glasovanje)
  12.18.Poročilo o napredku Albanije za leto 2013 (B7-0556/2013) (glasovanje)
  12.19.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. decembra 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013) (glasovanje)
  12.20.Ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski) (glasovanje)
  12.21.Odnosi Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure) (glasovanje)
  12.22.Politika za zeleno infrastrukturo (B7-0549/2013) (glasovanje)
  12.23.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella) (glasovanje)
 13.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 14.Obrazložitev glasovanja
  14.1.Sprememba statuta Sodišča Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  14.2.Sprememba nekaterih direktiv, kar zadeva najbolj oddaljene francoske regije in zlasti Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa)
  14.3.Sprememba Direktive Sveta 2010/18/EU zaradi spremembe statusa otočja Mayotte (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
  14.4.Ekološke inovacije - delovna mesta in rast z okoljsko politiko (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
  14.5.Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  14.6.Sprememba nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih pooblastil za sprejetje nekaterih ukrepov (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
  14.7.Plačilni računi (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  14.8.Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  14.9.Sprememba nekaterih direktiv na področju okolja, kmetijstva, socialne politike in javnega zdravja zaradi spremembe statusa otočja Mayotte (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
  14.10.Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  14.11.Aktivnost Unije za evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
  14.12.Sprememba nekaterih uredb na področju ribištva in zdravja živali zaradi spremembe statusa otočja Mayotte (A7-0425/2013 - João Ferreira)
  14.13.Delegirana uredba Komisije (EU) o spremembi Prilog I, II in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (B7-0547/2013)
  14.14.Delegirana uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 28.8.2013 o vključitvi Priloge III v Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (B7-0546/2013)
  14.15.Napredek, dosežen pri izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje Romov (B7-0555/2013)
  14.16.Izid vrhunskega srečanja v Vilni in prihodnost vzhodnega partnerstva, zlasti v zvezi z Ukrajino (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
  14.17.Poročilo o napredku Albanije za leto 2013 (B7-0556/2013)
  14.18.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (19.-20. decembra 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
  14.19.Ustavne težave upravljanja Evropske unije na več ravneh (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
  14.20.Odnosi Evropskega parlamenta z institucijami, ki zastopajo nacionalne vlade (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
  14.21.Politika za zeleno infrastrukturo (B7-0549/2013)
  14.22.Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
  14.23.Poziv k merljivim in zavezujočim obvezam proti davčni utaji in izogibanju davkom v EU (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 16.Sestava parlamenta: gl. zapisnik
 17.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  17.1.Razmere v Srednjeafriški republiki (razprava)
  17.2.Pridobivanje organov na Kitajskem (razprava)
  17.3.Razmere na Šrilanki (razprava)
 18.Čas glasovanja
  18.1.Razmere v Srednjeafriški republiki (RCB7-0561/2013, B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013, B7-0575/2013)
  18.2.Pridobivanje organov na Kitajskem (RCB7-0562/2013, B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013, B7-0583/2013)
  18.3.Razmere na Šrilanki (RCB7-0563/2013, B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013, B7-0580/2013)
 19.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 20.Sklepi o določenih dokumentih: gl. zapisnik
 21.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 22.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 23.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (1597 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (4493 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov