Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 12 december 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.2013 års framstegsrapport om Albanien (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner: se protokollet
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Anslagsöverföringar: se protokollet
 7.Europeiska centralbankens årsrapport för 2012 (debatt)
 8.Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (debatt)
 9.Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik (debatt)
 10.Diverse
 11.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 12.Omröstning
  12.1.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (omröstning)
  12.2.Ändring av vissa direktiv vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa) (omröstning)
  12.3.Ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning (A7-0414/2013 - Pervenche Berès) (omröstning)
  12.4.Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach) (omröstning)
  12.5.Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (omröstning)
  12.6.Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried) (omröstning)
  12.7.Betalkonton (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (omröstning)
  12.8.Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (omröstning)
  12.9.Ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning (A7-0399/2013 - Matthias Groote) (omröstning)
  12.10.Europeiska havs- och fiskerifonden (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (omröstning)
  12.11.Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria) (omröstning)
  12.12.Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning (A7-0425/2013 - João Ferreira) (omröstning)
  12.13.Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (B7-0547/2013) (omröstning)
  12.14.Kommissionen delegerade förordning (EU) nr .../... av den 28 augusti 2013 om fastställande av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (B7-0546/2013) (omröstning)
  12.15.Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013) (omröstning)
  12.16.Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer (B7-0555/2013) (omröstning)
  12.17.Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013) (omröstning)
  12.18.2013 års framstegsrapport om Albanien (B7-0556/2013) (omröstning)
  12.19.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19 -20 december 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013) (omröstning)
  12.20.Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski) (omröstning)
  12.21.Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure) (omröstning)
  12.22.Politiken för grön infrastruktur (B7-0549/2013) (omröstning)
  12.23.Europeiska centralbankens årsrapport för 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella) (omröstning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Röstförklaringar
  14.1.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  14.2.Ändring av vissa direktiv vad beträffar de franska yttersta randområdena, särskilt Mayotte (A7-0405/2013 - David Casa)
  14.3.Ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
  14.4.Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
  14.5.Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller förfarandena för antagande av vissa åtgärder (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  14.6.Ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av delegerade befogenheter för antagande av vissa åtgärder (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
  14.7.Betalkonton (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  14.8.Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  14.9.Ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
  14.10.Europeiska havs- och fiskerifonden (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  14.11.Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
  14.12.Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning (A7-0425/2013 - João Ferreira)
  14.13.Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring av bilagorna I, II och IV till förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (B7-0547/2013)
  14.14.Kommissionen delegerade förordning (EU) nr .../... av den 28 augusti 2013 om fastställande av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (B7-0546/2013)
  14.15.Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer (B7-0555/2013)
  14.16.Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
  14.17.2013 års framstegsrapport om Albanien (B7-0556/2013)
  14.18.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (19 -20 december 2013) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
  14.19.Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
  14.20.Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
  14.21.Politiken för grön infrastruktur (B7-0549/2013)
  14.22.Europeiska centralbankens årsrapport för 2012 (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
  14.23.Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  17.1.Situationen i Centralafrikanska republiken (debatt)
  17.2.Organplundring i Kina (debatt)
  17.3.Situationen i Sri Lanka (debatt)
 18.Omröstning
  18.1.Situationen i Centralafrikanska republiken (RCB7-0561/2013, B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013, B7-0575/2013)
  18.2.Organplundring i Kina (RCB7-0562/2013, B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013, B7-0583/2013)
  18.3.Situationen i Sri Lanka (RCB7-0563/2013, B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013, B7-0580/2013)
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 20.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 21.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 23.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1597 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4493 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy