Rodyklė 
Posėdžio stenograma
PDF 4493k
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras Atnaujinta informacija
1. Posėdžio pradžia
 2. Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai ir Rytų partnerystės, ypač santykių su Ukraina, ateitis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 3. 2013 m. Albanijos pažangos ataskaita (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 4. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas (žr. protokola)
 5. Gauti dokumentai (žr. protokola)
 6. Asignavimų perkėlimas (žr. protokola)
 7. Europos Centrinio Banko 2012 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 8. Raginimas prisiimti pamatuojamus ir konkrečius įsipareigojimus kovojant su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu ES (diskusijos)
 9. Ekologinės inovacijos: kurti darbo vietas ir skatinti augimą įgyvendinant aplinkos politiką (diskusijos)
 10. Kiti klausimai
 11. Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 12. Balsuoti skirtas laikas
  12.1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičius (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (balsavimas)
  12.2. Tam tikrų direktyvų dalinis keitimas, kiek tai susiję su Prancūzijos atokiausiais regionais ir visų pirma Majotu (A7-0405/2013 - David Casa) (balsavimas)
  12.3. Tarybos direktyvos 2010/18/ES dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0414/2013 - Pervenche Berès) (balsavimas)
  12.4. Ekologinės inovacijos: kurti darbo vietas ir skatinti augimą įgyvendinant aplinkos politiką (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach) (balsavimas)
  12.5. Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (balsavimas)
  12.6. Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl deleguotų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried) (balsavimas)
  12.7. Mokėjimo sąskaitos (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (balsavimas)
  12.8. Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (balsavimas)
  12.9. Tam tikrų aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvų dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0399/2013 - Matthias Groote) (balsavimas)
  12.10. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (balsavimas)
  12.11. Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. (A7-0226/2013 - Marco Scurria) (balsavimas)
  12.12. Tam tikrų žuvininkystės ir gyvūnų sveikatos srities reglamentų dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0425/2013 - João Ferreira) (balsavimas)
  12.13. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, I, II ir IV priedai (B7-0547/2013) (balsavimas)
  12.14. 2013 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../... kuriuo nustatomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas (B7-0546/2013) (balsavimas)
  12.15. Raginimas prisiimti pamatuojamus ir konkrečius įsipareigojimus kovojant su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu ES (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013) (balsavimas)
  12.16. Nacionalinių romų intergracijos strategijų įgyvendinimo pažanga (B7-0555/2013) (balsavimas)
  12.17. Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai ir Rytų partnerystės, ypač santykių su Ukraina, ateitis (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013) (balsavimas)
  12.18. 2013 m. Albanijos pažangos ataskaita (B7-0556/2013) (balsavimas)
  12.19. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gruodžio 19–20 d.) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013) (balsavimas)
  12.20. Daugiapakopio valdymo ES konstitucinės problemos (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski) (balsavimas)
  12.21. Europos Parlamento santykiai su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure) (balsavimas)
  12.22. Žaliosios infrastruktūros politika (B7-0549/2013) (balsavimas)
  12.23. Europos Centrinio Banko 2012 m. metinė ataskaita (A7-0382/2013 - Gianni Pittella) (balsavimas)
 13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 14. Paaiškinimai dėl balsavimo
  14.1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičius (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  14.2. Tam tikrų direktyvų dalinis keitimas, kiek tai susiję su Prancūzijos atokiausiais regionais ir visų pirma Majotu (A7-0405/2013 - David Casa)
  14.3. Tarybos direktyvos 2010/18/ES dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
  14.4. Ekologinės inovacijos: kurti darbo vietas ir skatinti augimą įgyvendinant aplinkos politiką (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
  14.5. Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
  14.6. Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl deleguotų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
  14.7. Mokėjimo sąskaitos (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
  14.8. Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
  14.9. Tam tikrų aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvų dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
  14.10. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  14.11. Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
  14.12. Tam tikrų žuvininkystės ir gyvūnų sveikatos srities reglamentų dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0425/2013 - João Ferreira)
  14.13. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, I, II ir IV priedai (B7-0547/2013)
  14.14. 2013 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../... kuriuo nustatomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas (B7-0546/2013)
  14.15. Nacionalinių romų intergracijos strategijų įgyvendinimo pažanga (B7-0555/2013)
  14.16. Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai ir Rytų partnerystės, ypač santykių su Ukraina, ateitis (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
  14.17. 2013 m. Albanijos pažangos ataskaita (B7-0556/2013)
  14.18. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gruodžio 19–20 d.) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013)
  14.19. Daugiapakopio valdymo ES konstitucinės problemos (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
  14.20. Europos Parlamento santykiai su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
  14.21. Žaliosios infrastruktūros politika (B7-0549/2013)
  14.22. Europos Centrinio Banko 2012 m. metinė ataskaita (A7-0382/2013 - Gianni Pittella)
  14.23. Raginimas prisiimti pamatuojamus ir konkrečius įsipareigojimus kovojant su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu ES (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
 15. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 16. Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 17. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  17.1. Padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje (diskusijos)
  17.2. Organų ėmimas persodinimui Kinijoje (diskusijos)
  17.3. Padėtis Šri Lankoje (diskusijos)
 18. Balsuoti skirtas laikas
  18.1. Padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje (RCB7-0561/2013, B7-0561/2013, B7-0570/2013, B7-0571/2013, B7-0572/2013, B7-0573/2013, B7-0575/2013)
  18.2. Organų ėmimas persodinimui Kinijoje (RCB7-0562/2013, B7-0562/2013, B7-0577/2013, B7-0581/2013, B7-0582/2013, B7-0583/2013)
  18.3. Padėtis Šri Lankoje (RCB7-0563/2013, B7-0563/2013, B7-0574/2013, B7-0576/2013, B7-0578/2013, B7-0579/2013, B7-0580/2013)
 19. Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 20. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokola)
 21. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 22. Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 23. Sesijos atidėjimas


  

Elnököl: SURJÁN LÁSZLÓ
alelnök

 
1. Posėdžio pradžia
Kalbų vaizdo įrašas
 

(Az ülést 9.15-kor nyitják meg.)

 

2. Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai ir Rytų partnerystės, ypač santykių su Ukraina, ateitis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)

3. 2013 m. Albanijos pažangos ataskaita (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)

4. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas (žr. protokola)

5. Gauti dokumentai (žr. protokola)

6. Asignavimų perkėlimas (žr. protokola)

7. Europos Centrinio Banko 2012 m. metinė ataskaita (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  Elnök. − Az első napirendi pont a Gianni Pittella által a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében készített, az Európai Központi Bank 2012. évi éves jelentéséről folytatott vita [2013/2076(INI)] (A7-0382/2013).

Köszöntöm Mario Draghit, az Európai Központi Bank elnökét és Olli Rehn biztos urat.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Draghi, signor Commissario, la situazione economica del nostro continente, come voi e noi sappiamo, resta drammatica nonostante i timidissimi segni di ripresa.

Si profila nell'area euro lo spettro della deflazione, segno evidente di una domanda anemica. Il quadro dell'Europa del sud, purtroppo, è ancora peggiore. Lei, Presidente Draghi, è italiano come me e credo che stia osservando con la mia stessa inquietudine le rivolte che percorrono in queste ore il nostro paese. O si cambia registro oppure lo stesso progetto di integrazione europea è a rischio, perché sfidato dal disincanto e dalla rabbia di milioni di cittadini. Prima che sia troppo tardi bisogna cambiare passo.

La BCE, Presidente Draghi, ha fatto moltissimo sotto la sua guida e ha superato importanti tabù, come riconosciamo nella nostra relazione. Penso in particolare alle operazioni ORLT che hanno permesso al sistema bancario di respirare nel breve periodo, penso anche all'annuncio del programma OMT che ha svolto una decisiva funzione di stabilizzazione delle aspettative; ora però si deve fare di più.

La catena di trasmissione della politica monetaria è ancora inceppata, come dimostrano i differenziali dei tassi di interesse e la rarefazione del credito nei confronti delle piccole e medie imprese. Anche Lei Presidente è consapevole della gravità della situazione, come ha detto nella sua conferenza stampa dello scorso giovedì, la BCE è pronta e preparata ad intervenire.

Nella nostra risoluzione riconosciamo che gli strumenti non convenzionali di politica monetaria hanno rivelato tutti i loro limiti nel sostenere l'economia reale e invitiamo la BCE a valutare l'adozione di nuove misure. Queste nuove misure devono essere indirizzate al sostegno delle piccole e medie imprese e su questo si è creata nel Parlamento una larghissima maggioranza.

Nella relazione indichiamo alcune misure: l'adozione di un programma modellato sull'esempio del "Funding for lending" realizzato in Inghilterra; l'acquisto da parte della BCE di "Abs" ed io, a titolo personale, aggiungo che non si deve avere paura di parlare di "quantitative easing" e di acquisto di titoli di Stato, acquisto che non deve servire a monetizzare il debito, ma a iniettare liquidità nel sistema.

Questa relazione, Presidente, è equilibrata. Noi non chiediamo alla BCE di attuare politiche iperinflazionistiche, vi chiediamo però di evitare la deflazione, la stagnazione che metterebbero in ginocchio l'economia europea. Queste misure da sole non saranno sufficienti se non si ha l'audacia di sdoganare una definizione troppo spesso considerata un tabù: "politica dei tassi di cambio".

Un interessante studio di un'importante banca italiana ha stimato gli effetti dell'evoluzione del tasso di cambio sul prodotto interno lordo nel nostro paese, le conclusioni sono chiare: la forza eccessiva della moneta unica è riuscita non solo ad annullare, ma addirittura a surclassare i benefici derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse. È ora di rimettere il tema del tasso di cambio al cuore delle decisioni di politica monetaria, una politica monetaria più espansiva che, contribuendo a frenare l'apprezzamento del nostro tasso di cambio, potrebbe dare un po' di ossigeno alla manifattura senza innescare alcuna dinamica inflazionistica.

Signor Presidente, come vede, questa istituzione, il Parlamento, ripone grandi aspettative nella Banca centrale ed è anche grazie all'azione del Parlamento europeo se la BCE ha ottenuto la competenza sulla supervisione degli istituti bancari dell'eurozona. La BCE si appresta inoltre ad assumere un ruolo decisivo anche all'interno del processo di risoluzione delle banche europee: usate bene questo potere e non abusatene mai.

Il Parlamento europeo sarà sempre il custode della democrazia europea e vigilerà senza tregua affinché la vostra azione sia al servizio della società e del progetto europeo e non di una visione dogmatica della stabilità monetaria.

 
  
MPphoto
 

  Mario Draghi, President of the European Central Bank. − President, honourable Members of the European Parliament, I am very pleased to take part in this debate on the ECB annual report for 2012. Today is the last time in this legislature that I will participate in the plenary. This represents a good opportunity to take stock of the progress made over the past few years in strengthening the resilience and stability of the euro area.

To introduce the debate, I would first like to review the more recent ECB monetary policy decisions. I will then address institutional matters of particular interest to your House, as well as the progress made so far in reinforcing European Monetary Union governance. I will hence address most of the issues which the Committee on Economic and Monetary Affairs highlighted in its draft resolution on the ECB annual report.

Let me begin by describing the economic environment of the past years. The economic recovery that followed the post-Lehman global recession of 2008–2009 was aborted in the euro area as the sovereign debt crisis took hold. Financial stability was threatened; the viability of banks that had survived the first phase of the crisis was called into question. Credit was curtailed and the recession that ensued lasted until the first quarter of this year.

Since then, we have been experiencing a weak recovery. Weak economic activity and high unemployment have resulted in subdued inflation. Against this backdrop, and in respect of the price stability mandate that was assigned to us by the Treaty, we have lowered our key interest rates to historically low levels.

To clarify the orientation of our monetary policy going forward in an exceptionally uncertain environment, we introduced forward guidance in July 2013. We stated that we expected key interest rates to remain at present or lower levels for an extended period of time. That statement was conditional and based on an overall subdued outlook for inflation extending into the medium term, given the broad-based weakness of the real economy and subdued monetary dynamics.

In November we acted upon that conditional pledge by reducing two of our key interest rates, as price pressures have diminished further and we anticipate inflation weakness to be protracted. In keeping with these anticipations, we also reconfirmed our forward guidance in its original formulation.

Over the past two years our interest rate cuts were transmitted only unevenly across euro area countries, due to the fragmentation of financial markets along national borders. To address this problem, we adopted a series of non-standard measures. The purpose of these was – and remains – a more effective transmission of the ECB’s interest rate cuts, so that our monetary policy can reach euro area companies and households. Our measures addressed those distortions in sovereign debt markets that were due to the redenomination risk and alleviated funding pressures on euro area banks.

At our November meeting we also decided to extend the time horizon for the application of the fixed rate full allotment procedures in our liquidity operations until at least July 2015. This decision reassures our counterparties that the liquidity necessary to refinance their core activities will be forthcoming at our main refinancing rate.

As a direct consequence, bank lending rates for households and non-financial corporations have decreased at the euro area level. In this way, our measures have also helped small and medium-sized enterprises, which are the backbone of the euro area economy. We have, in addition, taken direct measures to alleviate the funding situation for SMEs through our collateral framework, and we have worked with the European Commission to further improve SME financing conditions.

Let me now turn to institutional developments and focus in particular on measures related to accountability and transparency. Since our creation, we have always gone beyond the Treaty requirements in making our work transparent and accessible. The monthly press conferences, which were without precedent at the time among major central banks, are a telling example. This year has also shown that the ECB stands ready to adapt its communication policy, where deemed necessary. For example, we have published the procedures governing the provision of Emergency Liquidity Assistance, the so-called ELA. We have started internal reflections on how to increase the transparency of the deliberations in the Governing Council without undermining independent decision-making by its members.

Our commitment to accountability and transparency has also become apparent in the agreement concluded between our two institutions on the Single Supervision Mechanism, the so-called SSM. Supervision necessitates a differentiated form of accountability from monetary policy, while preserving the independence of the ECB as a whole. The interinstitutional agreement strikes the right balance between ensuring high standards of accountability, transparency and safeguarding confidential information. I am confident that the implementation of the interinstitutional agreement will open a new chapter of successful cooperation between our two institutions.

In this context, let me also welcome your positive vote on Ms Nouy’s nomination. Following her final appointment by the Council, she will become your main interlocutor on all matters related to the SSM as of 1 January.

I would also like to address an issue which I know is as much a concern to you as it is to me: the gender balance at the ECB. Today, 17% of our management positions are filled by female staff. It is clearly not enough. This is why the Executive Board decided this summer to introduce gender targets aiming at 35% women in management positions by 2019 and this is not an empty promise. The ECB has started to implement a diversity action plan that will help us to attain those targets.

Let me now share my thoughts on the process of completing European Monetary Union. As this legislature comes to the end of its term, it is an opportune time to reflect on what we have achieved in such a short space of time. Not so long ago, the euro area was facing an uncertain future. In the meantime, doubts about the integrity of the single currency have dissipated. Notably, a road map for a genuine EMU has been outlined that encompasses four pillars: banking union, fiscal union, economic union and, ultimately, political union.

Through a concerted legislative effort the euro area, and the EU as a whole, has been put on a more stable footing. Your institution has made a decisive contribution to this effort. The establishment of the Single Supervisory Mechanism represents probably the most significant change to the European Union since the establishment of the single currency, and I am happy to report the internal preparations are well underway. I strongly welcome the political agreement on the Bank Recovery and Resolution Directive you reached with the Council last night.

Swift agreement on the other key component of Banking Union – the Single Resolution Mechanism – is of paramount importance. I trust you will succeed in adopting the relevant legislation before your term comes to an end. These institutions are essential to implement the single rulebook in the years to come. Looking ahead we will have a stronger set of rules for capital and liquidity. We will also have a new toolbox for the resolution of financial institutions and we will have stronger national deposit guarantee schemes.

Banking union, however, is not a panacea for eliminating financial market fragmentation and fully stabilising the European Monetary Union. It is a necessary, but not sufficient, condition to break the bank-sovereign nexus and restore sustainable economic growth. Equal borrowing conditions can only be ensured through the joint implementation of other measures. This not only includes continued fiscal consolidation and implementation of structural reforms but also progress on the other unions; only then can we say we have created a genuine European Monetary Union. Let us seize the opportunity of the next European Parliament elections to have an open public debate on the further steps needed to strengthen the architecture of the European Monetary Union.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, I would first like to thank the rapporteur, Mr Gianni Pittella, and the Committee on Economic and Monetary Affairs for their very valuable work on this important report. This ex-post assessment of the ECB’s activities by Parliament is an essential element of the democratic accountability of the ECB and a necessary complement to the ECB’s independence.

The Commission shares Parliament’s view that the ECB has reacted decisively in a challenging environment and played an active role in stabilising financial and bond markets through the LTROs and the OMT decision. The Commission has confidence in the conduct of monetary policy by the ECB and fully respects its independence. This implies that the Commission does not comment on the ECB’s monetary policy decisions.

Let me comment instead on some issues touched on in your report which fall under the remit of the Commission’s mandate.

First, regarding the banking union, the setting up of the single supervisory and resolution mechanisms is a major step towards completing economic and monetary union and of course building confidence now in the short and medium term. Maintaining the reform momentum is key to further progress. The SRM will have to ensure that bank resolution will be orderly and that the European taxpayers will be protected. We need to finalise the work in time – the political agreement next week and the legislative work before the end of the current parliamentary term.

Another issue which is essential – even crucial – for opening up the bottlenecks to growth in Europe is access to finance by SMEs. Mr Pittella’s remarks on this matter were certainly to the point. We have worked very hard to put together a truly bold initiative to counter the fragmentation of the financial markets and reduce the borrowing costs of European SMEs because there is no economic growth without credit growth.

As always, let me be frank with you about this. The prospective decisions of the European Council next week do not seem to go far enough, nor to be concrete and bold enough in this regard. We as the European Union – that is both the EU institutions and the EU Member States – must do better and step up a gear to boost affordable lending to SMEs for the sake of sustainable growth and job creation in Europe.

What does this mean in practice? First the EU Member States should be bolder when allocating structural and investment funding for the purpose of leveraging SME lending. The Commission is fully committed to this as regards the EU budget.

Secondly, the European Investment Bank and the European Investment Fund should consider increasing their budgets for lending to SMEs, which calls for the support of EU Member States as owners or shareholders of the EIB and the EIF.

Thirdly, the ECB could benchmark the Funding for Lending Scheme of the Bank of England which has substantially supported SME lending in the UK. As we know, the UK now has a higher rate of growth than the euro area.

I trust that Mr Draghi will do his utmost to convince his fellow members of the Governing Council and succeed in this. It is only a matter of repairing the monetary policy transmission mechanism. You can be sure that the Commission will support you on this and so will the SMEs in Europe as they need affordable lending to create jobs and make the European economy grow. Indeed we need to boost sustainable growth and job creation in Europe by all possible means.

Let me conclude by stressing that I see much common ground between your views and those of the Commission. It is reassuring indeed to know that I can count on your support in building the sustained recovery we need, the foundations for sustainable growth and job creation.

I agree with Mr Draghi that the next European elections should be used to discuss and design the way forward in regard to how we complete the reconstruction of the economic and monetary union by building on EMU 2.0, which will look very different from the EMU 1.0 of 15 years ago with all its systemic shortcomings. We need to complete the work on the reconstruction of the economic and monetary union.

I look forward to having a constructive and productive debate with you here today.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz, a PPE képviselőcsoport nevében. – Először is szeretnék gratulálni Mr. Pitellának, az előadónak, mert kiváló munkát végzett, és szeretném megköszönni az irodájának is a munkát és azt a koordinációs tevékenységet, ahogy a jelentéskészítésben együtt tudtunk működni. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy egy olyan jelentés áll előttünk, egy olyan jelentésről fogunk szavazni, amely nemcsak kiválóan és hitelesen értékeli az EKB 2012. évi tevékenységét, hanem nem feledkezik meg arról a tényről sem, hogy mi az EKB-nak a szerződésekben rögzített mandátuma, mi az alapvető szerepe, és ennek az árstabilitási mandátumnak a tekintetéből, szempontjából vizsgálja meg az EKB 2012. évi tevékenységét. Erre való tekintettel fontosnak tartom megemlíteni és helyénvalóként értékelni a 2012. júliusi kamatcsökkentést, különös tekintettel az Európai Unió gazdaságának gyenge teljesítményére. Ki szeretném emelni azonban egyéb tevékenységeit is, amelyeket helyénvalónak, bár átmenetinek tartok. Ilyen az LTRO és az OMT műveletek terén végzett tevékenység, amely, ha nem tett volna meg, – úgy gondolom – sokkal nagyobb árfolyam-ingadozással kellett volna számolnunk. Ezen túlmenően pedig akár olyan pénztöbblet alakulhatott volna ki a piacon, amely esetleg rossz részvények formájában ölt testet, és így inflációs növekedést eredményezhetett volna vagy árfolyam-növekedést.

Azonban meg szeretném említeni, hogy az értékpapír-műveletek terén végzett tevékenység csak átmeneti lehet. Nem lehet szerepe az EKB-nak sem az államadósság megoldása, sem a nemzeti központi bankok feltőkésítése vagy ezáltal az államkötvények kamatlábának a befolyásolása. Fontos, hogy e tekintetben ezt a tevékenységet szigorú követelményekkel kapcsoljuk össze, feltételekkel, az ESFS vagy az ESM programokhoz való kapcsolással. A bankunió bevezetését én magam is támogatom, örülök, hogy sikerült a szanálási alapok tekintetében is előrelépést mutatni, ugyanakkor egy utolsó gondolatot engedjenek meg. Azt gondolom, hogy sem a megnövekedett feladatok, sem az új tevékenység, sem a nagyobb figyelem nem akadályozhatja meg az együttműködésünket, jelesül azt, hogy az Európai Parlament és az ECON bizottság megvalósítsa a bank demokratikus elszámoltatását tevékenységéről.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, em nome do Grupo S&D. – Senhor Presidente, Senhor Presidente do Banco Central Europeu, eu saúdo mais uma vez a presença de Mario Draghi entre nós, repito que o Banco Central Europeu fez durante a crise aquilo que era devido. Foi talvez a única instituição europeia que teve a coragem de reagir à crise com as medidas não standard que a crise requeria e penso que tem encontrado no Parlamento um colaborador leal e construtivo nessa reconstrução que é preciso fazer-se permanentemente do projeto europeu.

No entanto, é verdade que estamos ainda na Europa confrontados com uma situação gravíssima de estagnação económica e de desemprego e que, neste momento, é evidente que reduzir as taxas de juro é uma medida insuficiente se não houver dinâmica económica, tal como o meu colega Pittella e os seus colaboradores reconheceram no texto que está agora disponível. É importante que neste momento nós sejamos capazes de ouvir do Banco Central Europeu uma reflexão mais profunda sobre a crise, precisamente pelo papel que desempenhou até agora na contenção dos estragos e, em particular, eu gostava de o ouvir sobre quatro pontos.

Primeiro, o Banco Central Europeu foi um dos atores da troica e isto parece-me uma das contribuições menos interessantes durante a crise. Que reflexão faz o Banco Central Europeu sobre essa participação e as consequências das receitas que foram impostas aos países?

Em segundo lugar, eu acho que estamos num momento em que temos de refletir mais a longo prazo. Poderá a União Europeia continuar a funcionar com um Banco Central cujas funções e competências estão preparadas para uma situação de inflação, quando vivemos o risco de uma deflação e de uma recessão profunda?

Em terceiro lugar, é verdade que terminamos ontem as negociações para a resolução sobre a nova legislação de resolução dos bancos. É importante que o mecanismo de resolução única seja um sistema assente no método comunitário, em que os bancos não corram risco de sofrerem as consequências de jogos políticos no seu processo de resolução. Mas não esqueçamos que a união bancária tinha três pernas e a gestão em comum dos depósitos, das garantias de depósitos é uma perna que continua a faltar.

E, por último, termino já, Senhor Presidente, queria apenas pedir-lhe que nos desse também a sua opinião sobre a gestão da dívida soberana, onde a Comissão iniciou um processo de reflexão porque vamos sair desta crise com níveis de dívida soberana completamente incomportáveis e as OMT não chegam para suster a especulação sobre ela.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I want to start by congratulating Mr Draghi and the ECB on the good work, not only for the year 2012 – which the report covers – but also for the work this year. ECB does not stand for ‘Easy To Be’!

The two statesmen met in July 2012 to do whatever was necessary to stabilise the euro zone, to keep interest rates low, and to give us much needed stability. However, it is important to keep in mind that we cannot leave all the problems on the doormat of the ECB and then lean back and think of better times to come. The most crucial thing – as has already been said here – is to create the Banking Union. The appointment of a new Head of the Single Supervisory Mechanism yesterday marked another milestone in this respect. There is, however, no time to rest on our laurels. The next phase will be to straighten out a lot of question marks regarding the recovery mechanism. We do not want to see more unconventional methods and measures from the ECB. Instead, the Banking Union must be combined with structural reforms.

We do not get back on the growth track through austerity or the lavish spending of borrowed money: we need structural reforms. There has been a lot of discussion regarding the term ‘too big to fail’, and this week the US also released their Volcker Rule. But here we need to be careful. Banking differs very much from country to country, and a categorical rule regarding this could impact smaller banks negatively and be counterproductive. Many thanks to Mr Pittella for his great work, and we hope that Mr Draghi will keep up the good work in his office.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Gouverneur, chers collègues, chaque année, la commission ECON rédige un rapport d'initiative sur les activités de la Banque centrale européenne. Ce rapport est la pierre angulaire du travail de suivi des activités de l'une des plus importantes institutions européennes mené pour notre Assemblée, à défaut de contrôle démocratique. Le rapport annuel sur les activités de la BCE 2012 aurait dû permettre à notre Assemblée de prendre une position forte sur les développements récents en matière de politique monétaire.

Malgré de bons éléments concernant le rôle de la BCE dans la construction de l'union bancaire, le compte n'y est pas. Certes, il est difficile de trouver des compromis ambitieux entre des familles politiques fortement divisées sur les leviers de sortie de crise. Néanmoins, au nom des Verts, je ne peux que regretter la faiblesse globale d'un texte parfois déconnecté des réalités.

Tels des prêcheurs monétaristes, nous devrions continuer à nous inquiéter de l'inflation, alors qu'aujourd'hui, le niveau de l'inflation se situe bien au-dessous de deux pour cent. C'est bien l'ombre déflationniste, annoncée par de nombreux économistes, qui devrait nous alerter. Alors que les coupes budgétaires se multiplient en Europe, il me semblait normal de demander aux institutions ayant bénéficié d'un soutien de trésorerie de la BCE d'augmenter le volume des crédits accordés à l'économie réelle. Pourtant, cet amendement a été rejeté en commission.

En l'état actuel nous, les Verts, nous abstiendrons sur le texte afin de signifier notre déception, sans écarter d'un revers de la main les quelques parties du texte moins controversées et parfois même positives. Parmi ces éléments positifs, le souhait émis d'une prise de distance de la BCE dans le processus décisionnel de la troïka est l'un des éléments les plus significatifs. S'il venait à être supprimé durant les votes, les écologistes seraient amenés à voter contre le rapport final et j'en serais désolée.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček, za skupinu ECR. – Pane prezidente, dovolte mi, abych začal zamyšlením, kterým svým způsobem začal také pan zpravodaj Pittella, který mimochodem zvládnul svoji zprávu s obvyklým italským šarmem. Řekl, že hospodářská situace v Evropské unii, pokud si dobře vzpomínám, je katastrofální. Myslím, že bychom si měli položit otázku, proč tomu tak je. A to mě vybízí k tomu, zdali náhodou k této situaci nepřispívá již zřejmě neufinancovatelný a drahý evropský sociální model a také existence jednotné měny euro, která vytváří tlak na homogenizaci zcela odlišných regionů a zemí, což vyvolává ztrátu jejich konkurenceschopnosti. To tedy na začátek, k čemu mě vybídl pan zpravodaj.

Nyní ke zprávě – já považuji za velmi vážné několik bodů, kterými se zpráva zabývá, a to jsou problémy úvěrového financování malých a středních podniků. V Evropě tradičně získávají podniky kapitál na svůj další rozvoj a investice z bankovního sektoru, nikoliv z kapitálového trhu tak, jak je to běžné v anglosaských zemích. Zdravý bankovní sektor je proto pro evropské podniky zcela klíčový. Naopak nejistota v bankovním sektoru a přesouvání pozornosti od žádoucího, já bych řekl nezbytného, financování inovací a investic k financování bezpečnějších státních dluhů negativně poznamenává produkci malých a středních firem, jejich investice, které jsou pro celoevropské hospodářské oživení nutné, což konečně postihuje negativně i zaměstnanost.

Dále sanace národních bank prostřednictvím Evropské centrální banky je z mého pohledu velmi problematická. Je to pouze přenášení problémů na vyšší úroveň, na které není jasně definováno, kdo ponese náklady. Evropská centrální banka se snadno může dostat do situace skládky bezcenných aktiv, což může být pro její dlouhodobý vývoj problematické.

Zpráva rovněž předjímá nutnost měnově intervenovat na posílení eura. To je nepřijatelné, neboť měnový kurz jakožto tržní cena jedné měny vyjádřená v měně druhé má být určován trhem. Manipulace s kurzem pro posílení konkurenceschopnosti může přinést krátkodobé exportní úspěchy, avšak dlouhodobě vede k inflaci a destabilizaci cenové hladiny stejně jako k omezení důvěry v euro.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhor Presidente, eu quero começar também por salientar e reconhecer o trabalho que foi feito pelo colega Pittella na avaliação das atividades do BCE, relativamente a 2012.

Mas, dito isto, eu quero também reforçar uma questão que é sempre retirada destes debates ou procura retirar-se, é uma espécie de um elefante que está no meio da sala mas que ninguém o vê. O BCE, em 2012, continuou a afundar-se no modelo da troica, continuou a participar, enquanto membro das troicas, nos diferentes países e parece que, nestes debates, fala-se de taxas de juro, da política monetária e apresenta-se o BCE que se pode apresentar aos amigos mas o outro fica escondido na sala e nem sequer pode ser sujeito a debate.

Ora bem, o BCE que baixa as taxas de juro para tentar combater a crise é o mesmo BCE que esmaga os salários nos países que estão sob intervenção da troica e que não toca no essencial, pelo contrário, agrava o problema essencial, porque o problema essencial é a falta de procura interna e é isso que nos traz à recessão, é isso que nos vai fazer continuar na recessão, e é esse BCE que também existe.

O BCE da troica nunca é julgado democraticamente, nunca é avaliado. Eu penso que esse é um dos maiores problemas daquilo que aqui temos e, para além disso, há ainda o problema da condicionalidade porque associar a ativação das OMT, ou seja, da compra direta de dívida do mercado primário, em função da condicionalidade que é imposta aos Estados, aos países que estão sob intervenção, é uma espécie de troica 2.0.

Portanto, nós já sabemos que a troica fez escola, mas Senhor Presidente, só quero terminar com isto, sabemos que a troica fez escola, mas o BCE tem que prestar contas também por isso, porque o BCE não pode ser apenas essa entidade distante que interfere e faz ingerência quotidiana nos países mas sobre a qual não podemos dizer nada.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Draghi, questa relazione contiene spunti interessanti come la necessità di una netta separazione tra le banche di deposito e quelle di investimento, anche se credo che alla fine avremo una proposta molto debole rispetto all'originale modello della Glass-Steagall americana.

Vorrei tuttavia approfittare della presenza del Presidente Draghi per chiedere cosa pensi delle parole espresse dal suo vice Vítor Constâncio lo scorso maggio ad Atene, secondo cui la crisi non è originata da un problema di debito pubblico dei paesi, bensì dal debito privato. Questo debito dei paesi periferici è stato alimentato principalmente dalle banche di Francia e Germania che poi sono quelle aiutate con i soldi europei e che quindi non hanno perso nulla.

A perdere invece sono stati i cittadini dei paesi in difficoltà, che ora sono in ginocchio come Grecia e Portogallo, ma anche l'Italia rischia di pagare un conto salatissimo. Il nostro paese ha infatti perso ogni autonomia e la BCE detta la nostra linea di politica economica, sostenendo ad esempio la continua necessità di privatizzazioni. Lei Presidente Draghi ha alle spalle una discreta esperienza nel settore, come la colossale svendita sullo yacht Britannia nel '92, "il grande sacco d'Italia".

In Grecia si è scelta questa strada, in Italia probabilmente faremo lo stesso, perdendo così importanti settori per l'autonomia in una nazione. L'altro giorno ha affermato a Roma che non è tempo per tornare a nazionalismi e protezionismo. Io la penso in maniera opposta e per me sarebbe la soluzione migliore, forse l'unica possibile.

 
  
MPphoto
 

  Martin, Hans-Peter (NI). - Herr Präsident! Sie haben sicherlich einen der spannendsten Jobs derzeit auf diesem Erdball, der mit extremer Verantwortung verbunden ist.

Ich hatte Gelegenheit, mit einer Person ausführlicher zu sprechen, die Ihnen sehr nahesteht und die Grundsituation der EZB so dargestellt hat, dass man sie sich wie einen riesigen Tanker vorstellen muss, wo Sie der Kapitän sind, dass es aber kein Logbuch gibt und immer noch sehr viel Nebel. Trotzdem ist es in den vergangenen Jahren immerhin geglückt, diesen Riesentanker – soweit wir das jetzt erkennen können – nicht auf einen Eisberg aufzufahren.

In diesem Rahmen, also im Rahmen dessen, was Ihnen da jetzt zugemutet wird – weil Sie ja auch versuchen müssen, viele Leute, deren Boote bereits schiffbrüchig sind, mit an Bord zu holen, und das nur noch sehr bedingt mit Ihrer Kapitänsrolle im Sinne der Ursprungsdefinition zu tun hat – möchte ich Ihnen trotzdem eine Warnung mit auf den Weg geben: Es ist nicht nur das große Deutschland, in dem es weiterhin große Sorge und Unruhe um die Instabilität des Euro und Ihres Tuns und Nichttuns gibt, sondern auch das kleine Österreich, aus dem ich komme. Da gibt es rote Linien.

Sie sind gut beraten, wenn Ihnen klar ist, dass weder in Österreich noch in Deutschland so etwas politisch kommen wird, was man Eurobonds nennt, dass es keine Transfer-Union geben wird und dass auch der Versuch, – egal über welche politischen Konstruktionen – die Einlagensicherungen österreichischer, deutscher Sparkassen, Genossenschaftsbanken als Abfederung für das große Bankenproblem heranzuziehen, zum Scheitern verurteilt sein wird.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE). - President Draghi, graag wil ik u danken voor uw inzet om onafhankelijk en fair de monetaire politiek van de eurozone vorm en inhoud te geven.

Gelukkig lijkt de eurostorm te gaan liggen, maar daarmee dreigt ook de sense of urgency te verdampen en dát zie ik als een groot risico. De EVP-Fractie wil niet doormodderen, maar ambitieuze inzet op groei en stabiliteit. Dat vereist structurele hervormingen in lidstaten en het herstel van het vrij verkeer van kapitaal. En voor de goede orde – laat daar geen onduidelijkheid over bestaan – dit Parlement wil het mandaat van de ECB niet wijzigen!

President Draghi, u hebt met de instelling van de OMT uw inzet geleverd en deze terecht gekoppeld aan strikte conditionaliteit, en dat geldt ook voor de LTRO. Een tijdelijke maatregel, want de structurele oplossing is het herstel van het vertrouwen in onze bankensector. Geld moet rollen. Dat is de beste garantie dat banken hun rol als financier van het midden- en kleinbedrijf weer waar kunnen maken.

Voorzitter, de ECB gaat als single supervisor het bankentoezicht overnemen. U ligt op koers met de voorbereiding. Afgelopen maandag zijn we daar in Frankfurt uitvoerig over geïnformeerd. Maar op één been kun je niet lopen. Regeringsleiders hebben beloofd dat er ook een single resolution-autoriteit komt, en wij als medewetgever, zijn gecommitteerd dat ook te leveren. U zult begrijpen dat er bij ons zorg leeft over de koers die de ECOFIN-ministers lijken in te slaan.

Een afsplitsing van het fonds in een intergouvernementeel orgaan kan de effectiviteit van de resolutie-autoriteit aantasten. Wat dreigt is dat de besluitvorming over de resolutie in handen van de lidstaten wordt gelegd in plaats van bij een communautaire autoriteit. En wat niet werkte bij het stabiliteits- en groeipact, wat we daar hebben afgeschaft, zouden we hier dan gaan invoeren. Voorzitter, dat gaat niet werken! Wij bepalen volgende week als Parlement onze positie en zijn klaar voor de onderhandelingen met de Raad.

 
  
MPphoto
 

  Leonardo Domenici (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Draghi, "frammentazione" sembra diventata la parola magica che tutti ripetono. Mi sembra un termine un po' eufemistico dietro il quale si nasconde un universo di problemi, di squilibri, di divergenze e di contraddizioni.

È vero che c'è stata una stabilizzazione dopo i fenomeni di sudden stop di flusso di capitali privati verso i paesi in deficit, ma i problemi rimangono anche perché essi preesistevano rispetto alla crisi del 2008. Mi riferisco in primo luogo al fatto che la crisi della moneta unica è anche crisi di bilanci e dei pagamenti dei singoli Stati membri all'interno dell'eurozona, un fenomeno che sembrava non dovesse esistere all'inizio dell'euro.

Il punto è dunque la distribuzione asimmetrica di liquidità nell'ambito dei paesi dell'euro e questo riguarda anche l'efficacia della trasmissione della politica monetaria della BCE. Come può la Banca centrale europea fare in modo che le proprie operazioni di rifinanziamento siano effettivamente funzionali all'economia reale, come è stato detto soprattutto alle piccole e medie imprese, e servano a finanziare investimenti e attività commerciali e non attività prevalentemente speculative di portfolio investment? Occorrerebbe una sorta di controllo di qualità sulle iniezioni di liquidità.

Penso si debba riflettere criticamente anche sul "Funding for lending" della Banca d'Inghilterra, che in realtà ha favorito in alcuni casi soprattutto investimenti di tipo immobiliare e penso che si debba porre attenzione anche all'uso degli strumenti degli Abs. Lei sa sicuramente che alcuni studiosi hanno proposto, hanno avanzato l'ipotesi di fare riferimento all'esperienza di Target 2 e costituire una sorta di Target 3: un sistema che sia finalizzato a rendere meno onerosi gli interessi sulle attività volte a finanziare l'economia reale rispetto a quelli connessi ad attività puramente finanziarie o speculative.

Posi qualche tempo fa questo interrogativo al ministro Dijsselbloem e mi rispose che questa non è materia di cui si occupano i ministri finanziari, credo che forse da Lei otterrò una risposta anche critica, ma probabilmente meno banale di questa.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard (ALDE). - Monsieur le Président, Monsieur le Président Draghi, d'abord un petit mot à notre président de séance. Je voudrais qu'il demande à M. Schulz de veiller à ce qu'il n'y ait pas, pendant les interventions du président Draghi, en plénière, d'autres réunions qui nous privent de la présence, dans cet hémicycle, des membres de la commission des affaires économiques et monétaires. Je trouve que ce rendez-vous est important et que ce Parlement s'honorerait, quand il demande la transparence, à faire un effort pour participer au dialogue.

Je ne voudrais pas me perdre dans les détails, Monsieur Draghi, je voulais juste vous demander une chose. En juin 2012, pour la première fois, le Conseil européen avait adopté une approche globale. On voulait aborder, à la fois, les questions budgétaires, économiques, bancaires et l'union politique. Vous étiez chargé, avec d'autres – je sais bien, avec d'autres – de réfléchir à l'évolution à moyen terme de la zone euro.

Je voulais vous demander où ce beau travail est parti. Depuis l'année dernière, nous avons l'impression que tout ceci s'est envolé et qu'on a oublié l'approche large qui était, à mon avis, la seule véritablement intelligente.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − Köszönöm szépen, Goulard asszony megjegyzését följegyeztük.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE). - Monsieur le Président, Monsieur Draghi, pour beaucoup, vous êtes un héros, le héros de l'euro, et il est indéniable qu'au fil de la crise, vous avez fait preuve à la fois d'un sens des responsabilités et d'un certain volontarisme qui vous honorent. Pour cela, je tiens à vous le dire, nous vous sommes reconnaissants.

Je dois cependant vous faire part de mon inquiétude croissante à votre égard et concernant la Banque centrale européenne. Inquiétude quand je lis vos déclarations sur l'inéluctable fin du modèle social européen. Inquiétude de vous entendre, en commission ECON, dire que les impôts sont trop élevés en Europe. Inquiétude encore de lire les admonestations que vous vous permettez d'adresser, par écrit, à des chefs de gouvernement élus, pour les pousser, en particulier, de manière très précise, à flexibiliser le marché du travail et, donc, à précariser les travailleurs. Inquiétude, encore, de vous voir utiliser, à votre gré, les moyens de pression dont la Banque centrale européenne dispose pour défendre certaines institutions financières aux dépens des États, comme nous l'avons vu en Irlande.

Monsieur Draghi, je suis très attaché à l'indépendance de la Banque centrale européenne dans la conduite de la politique monétaire. Mais je suis plus attaché encore au respect de la souveraineté politique du peuple et de ses élus.

Monsieur Draghi, quelles que soient les idées personnelles que vous avez à ces sujets, les politiques budgétaire, fiscale et sociale ne sont pas de votre ressort. Vous direz sans doute que toutes ces politiques affectent la stabilité de la monnaie et qu'à ce titre, vous pouvez vous exprimer. Je vous dirais qu'à ce compte, il faudrait faire de vous le super-ministre des affaires économiques, financières et sociales de toute la zone euro et il ne saurait en être question. Si vous voulez entrer dans l'arène politique, vous êtes le bienvenu, faites-vous élire, rejoignez-nous et nous aurons le plaisir de débattre de ces choses-là avec vous.

Monsieur Draghi, l'Union européenne est en train de confier à la Banque centrale européenne, qui est déjà la plus puissante au monde, de nouveaux pouvoirs. Je ne saurai trop vous encourager à les exercer avec discernement et modestie, si vous voulez garder ou retrouver la confiance de nos concitoyens et de nos démocraties.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD). - De ECB heeft in 2012 ongebruikelijke beleidsmaatregelen genomen vanwege de uitzonderlijke omstandigheden. Nu dienen verdere stappen richting een bankenunie zich aan. Ik teken ernstig bezwaar aan tegen de volgende stap: een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds voor banken. De rekening van de slechte leningen op de balansen van zwakke banken wordt uitgesmeerd over de Europeanen, zonder dat de omvang van de rekening duidelijk is. Dit problematische proces waarbij de ECB is betrokken, wordt niet graag benoemd, en waarschijnlijk staat het daarom ook niet in dit verslag over de ECB.

Naast bezuinigen en hervormen ligt de juiste aanpak van de eurocrisis uiteindelijk bij het gedeeltelijk kwijtschelden van leningen aan overheden en het afschrijven van leningen van banken. Het zal veel vergen van de ECB om dit te begeleiden met het juiste monetaire beleid. Toch moet zij, nu de onrust wat is getemperd, zo spoedig mogelijk terug naar haar kerntaak: prijsstabiliteit. Die notie had ik graag als centrale boodschap in het verslag gezien.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (NI). - Voorzitter, het Verdrag bepaalt dat de Europese Centrale Bank politiek onafhankelijk móet zijn en uitsluítend monetaire stabiliteit moet nastreven. Het Verdrag laat geen ruimte voor andere overwegingen.

Maar de bank heeft sinds de financiële crisis het Verdrag stelselmatig overtreden, bijvoorbeeld door overheidsobligaties te kopen (artikel 123), bijvoorbeeld door de rentestanden te verlagen om de staatsschulden van de zuidelijke lidstaten financierbaar te houden ten koste van alle spaarders in Europa. Ook heeft de heer Draghi aangekondigd onbeperkt zwakke landen te zullen financieren. En daarmee bedrijft de ECB politiek en gaat de bank dus zijn mandaat te buiten.

Dit Parlement staat echter te juichen bij deze schending van de Verdragen. Tegelijkertijd eist het Parlement dat het de Centrale Bank gaat controleren. Een centrale bank, Voorzitter, kan niet worden gecontroleerd door toevallige politieke meerderheden. Monetaire stabiliteit is geen politiek speeltje.

Voorzitter, de Europese Unie kan alleen gestoeld zijn op het vertrouwen dat de Europese instituten zich houden aan wat is afgesproken. Anders, Voorzitter, is er geen rechtsstaat meer.

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz (PPE). - Herr Präsident, Herr Kommissar Rehn, Herr Präsident Draghi! Die Europäische Zentralbank hat auch im vergangenen Jahr eine wesentliche Rolle bei der Stabilisierung der Finanzmärkte und des europäischen Bankensektors übernommen. Die Liquiditätsmaßnahmen der EZB waren und sind sehr umfassend. Die Maßnahmen müssen daher unter dem Vorbehalt einer strikten Konditionalität und auch einer fortlaufenden Überprüfung stehen. Dies ist uns Christdemokraten im Europäischen Parlament besonders wichtig, und unsere Forderung wird ja auch in der Stellungnahme zum Jahresbericht deutlich.

Die haushaltspolitische Konsolidierung trägt bereits ihre ersten Früchte. Es wird erwartet, dass die Haushaltsdefizite im kommenden Jahr schrumpfen und sich der Schuldenstand im Euro-Währungsgebiet stabilisiert. Wir befinden uns sicherlich auf einem langwierigen und mühsamen Weg aus der Krise, aber es ist der richtige Weg.

Eine große Sorge sind und bleiben die anhaltenden Niedrigzinsen. Private Ersparnisse schrumpfen, und Investoren suchen händeringend nach Investitionsmöglichkeiten.

Die europäischen Gesetzgeber versuchen nun, mit Vorhaben zur Langfristfinanzierung wieder neue Anreize zu schaffen. Diese Vorhaben waren jedoch nicht dafür gedacht, Löcher zu stopfen, sondern sollten eine wichtige Ergänzung zu mehr Wachstum in Europa sein. Deswegen ist für mich klar: Wir müssen hier wieder zu einem ganzheitlichen Ansatz kommen. Und das heißt: solide Haushaltspolitik, gestärkte Wettbewerbsfähigkeit, eine ausgewogene Geldpolitik und mehr Stabilität durch mehr Finanzmarktregulierung. Dazu gehört auch die Stärkung der Aufsichtsstrukturen, insbesondere für die großen und grenzüberschreitenden Banken. Die Vorbereitungszeit zum Start der EZB-Bankenaufsicht im November nächsten Jahres muss engagiert und zielgerichtet genutzt werden. Dazu gehört auch, dass Sie, Herr Präsident Draghi, dem Parlament nun endlich einen Vorschlag zum Vizevorsitz der Bankenaufsicht vorlegen.

Die EZB und Sie persönlich als Präsident der Organisation tragen eine große Verantwortung. Als Europäisches Parlament werden wir unsere Funktion als wesentliches Kontrollorgan wahrnehmen.

 
  
MPphoto
 

  Anni Podimata (S&D). - Mr President, in this year’s report we have worked on the non-standard monetary operations carried out by the Bank, the LTROs and the OMT, which played a very critical role in averting the contagion of the crisis. However this is not enough to get us out of the woods. At the moment, when the European economy is still desperately struggling for growth, and unemployment is reaching unacceptable levels, the ECB could and should do more.

Let me give you two examples: in our debates we have consistently raised the issue of the credit crutch in the real economy, along the line that the cheap liquidity you are providing for banks has never reached the real economy but was instead used by banks for profits and capital formation. As you know, the problem is extremely acute in crisis countries like Greece where rates have increased, not decreased, and where healthy SMEs are suffering because of lack of liquidity and large corporations often have to leave the country in order to get access to cheap credit.

Mr Draghi said last week that if he were to do an operation similar to the LTRO he would want it to be used for the real economy and this is absolutely the right approach. But I am wondering, Mr Draghi, what you are waiting for before using this tool and making sure that your monetary policy is transmitted effectively across all the euro area, to help struggling but healthy SMEs survive and to help them preserve existing jobs and create new ones.

Finally, a last point about what the ECB could do. One of the conclusions of the independent Annual Growth Survey is that an aggressive monetary policy to reduce sovereign spreads would, together with institutional advances, have an accumulated effect of 3% of GDP in Ireland and 8% of GDP in Spain and Greece, not only helping in the recovery from the crisis but also contributing considerably to the sustainability of public debt. So why does this option remain excluded?

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE). - Mr President, according to the latest data from the Troika’s report, banking credit to non-financial corporations in Spain is falling again this year at a rate of 11%. At the same time, Spanish banks are increasing lending to the Spanish Government at a rate of 10%. After two LTROs and having thrown billions of euros in state aid to the banks, in some Member States this money is being used to finance government deficits instead of credit to the real economy.

The Bundesbank recently reported that Spanish banks today have EUR 300 billion in Spanish government debt. In 2009 this was only EUR 70 billion. Is this sustainable? I would like to ask Mr Draghi: is the ECB giving incentives to create huge crowding out effects? We do not want Mr Draghi to become ‘Mr Crowding Out’. In the next LTRO, money must not be used to fund government deficits while solvent SMEs in the south of Europe agonise without credit at a reasonable cost.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Damit konventionelle Währungen funktionieren, bedarf es bekanntlich großen Vertrauens – Vertrauens darauf, dass Banken unser Geld aufbewahren und gut verwalten. Wie die Finanz- und Wirtschaftskrise, die in Wahrheit eine Bankenkrise war und ist, aufgedeckt hat, wird indessen hemmungslos spekuliert. Daran haben sämtliche Änderungen der Finanzmarkt- und Bankenaufsicht nichts ändern können.

Die erneut anstehenden Bankenstresstests sind keinesfalls dazu angetan, das Vertrauen der Menschen wiederherzustellen, kamen doch zahlreiche Banken mit gutem Zeugnis im letzten Test kurz darauf in Bedrängnis.

Keinesfalls darf es zu einem Feldzug gegen virtuelle Währungen kommen. Immerhin ist das oft das Einzige, was in krisengebeutelten Staaten noch funktioniert. Ebenso würde der Erwerb von Portfolien, von Staatsanleihen der Euro-Mitgliedstaaten nur immense ökonomische und juristische Probleme verursachen.

Um eine neue Finanzkrise zu verhindern, müssen Systemfehler – wie die Vermengung von Investmentbanking und traditionellem Bankgeschäft – beseitigt werden. Wenn Banken weiterhin ungehindert spekulieren können, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wieder Kreditinstitute am Rande der Pleite stehen, und das wollen wird nicht.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE). - Domnule președinte Draghi, dumneavoastră personal, împreună cu Banca Centrală Europeană ați salvat euro și pentru aceasta vă mulțumim. Doresc însă acum să ridic în fața dumneavoastră o problemă care creează îngrijorare în statele membre din afara zonei euro. Ca să nu generalizez, voi da exemplul României.

După cum știți, peste 80% din activele bancare din România sunt deținute de băncile mamă din statele membre din zona euro.

Ce se întâmplă în prezent? Asistăm la o creștere an de an a creditelor neperformante, ca urmare a boom-ului creditelor de până la sfârșitul anului 2008. Aceste bănci stau cu creditele neperformante în bilanțuri an după an și asistăm, pur și simplu, la retragerea banilor de către băncile mamă din noile depozite constituite din economiile populației și ale firmelor din România.

Cu alte cuvinte, în timp ce creditul practic nu descrește, deoarece creditele neperformante nu sunt scoase din bilanțuri, băncile mamă pun o presiune formidabilă pe fiicele lor din România, pentru a retrage fluxurile de credite pe care le-au acordat în timpul boomului.

Aș dori ca această problemă să stea în atenția Băncii Centrale Europene în anul viitor, când se va face evaluarea activelor celor mai importante bănci din zona euro.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (NI). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Draghi, il vento di rivolta che spira in Italia è conseguenza diretta delle scelte sbagliate dell'euro e delle politiche restrittive imposte dall'Unione europea e dalla BCE.

Voglio solo ricordare come finanziare a tassi irrisori l'acquisto del debito pubblico dei paesi deboli da parte della BCE per immettere quindi l'acquisto da parte dei paesi forti sul mercato primario; comperare poi la stessa BCE questo stesso debito sul mercato secondario a quotazioni più elevate: errori gravissimi. Lei dice "attenti ai nazionalismi e ai protezionismi", ce lo dice da anni, ecco i risultati. Le nostre piccole e medie imprese mangiate dalla concorrenza cinese. I dati ci volevano, eccome.

Un'ultima domanda: era così difficile prevedere che rifinanziare la BCE senza imporre loro impieghi nell'interesse dei paesi si sarebbe tradotto in impieghi sui mercati speculativi senza un solo euro a favore della BCE? Quanto ci costa la nuova BCE? Altro che spending review! Quanto ce la fate costare questa nuova faraonica costruzione della BCE?

 
  
MPphoto
 

  Werner Langen (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte dem EZB-Präsidenten Dank sagen, denn seine Institution war die einzige, die in den letzten Krisenjahren voll handlungsfähig war.

Der Finanzministerrat und die Mitgliedstaaten waren dazu nicht in der Lage, Sie aber haben nicht nur die Lücke genutzt, sondern Sie haben im Sommer 2012 durch Ihre Äußerung, dass sie alles gegen die Spekulation tun werden, dazu beigetragen, dass sich die Lage deutlich beruhigt hat und der Euro tatsächlich nicht mehr in Existenzgefahr ist. Das möchte ich ausdrücklich hervorheben und die Kritik des Kollegen Lamberts zurückweisen.

Ich habe allerdings auch vier Probleme, kritische Punkte, die ich kurz nennen möchte. Das Ziel, Banken und Staaten zu entflechten, ist durch Ihr Programm nicht erreicht worden, im Gegenteil: Die Banken haben im Süden Europas mit dem billigen Geld der EZB weiter Staatsanleihen aufgekauft, statt die Kredite an kleine und mittlere Unternehmen zu geben.

Zweitens: Nicht erreicht wurde bisher auch die notwendige Reduzierung des Bankensektors und die nähere Heranführung an die Realwirtschaft – im Gegensatz etwa zu den deutlichen Erfolgen in den USA.

Drittens: Die Bankenunion nur für das Euro-Währungsgebiet unter der Führung der EZB wird keine Dauereinrichtung sein können, nicht zuletzt, weil der Finanzplatz London außen vor bleibt und der Finanzbinnenmarkt gefährdet wird.

Viertens: Negativzinsen, die offensichtlich innerhalb der EZB diskutiert wurden, wenn ich den Berichten trauen darf, sind nicht geeignet, die Probleme zu lösen. Ich möchte an das Beispiel von Japan erinnern, das mit dieser Politik seit 1997, also seit über 16 Jahren, in der Deflation gelandet ist. Das sollte auch der EZB ein warnendes Beispiel sein.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospodine predsjedavajući, pozdravljam povjerenika Rhena, gospodina Draghija, i čestitam na kvalitetnom poslu i trudu. Zahvaljujem izvjestitelju, kolegi Pittelli. Uloga Europske središnje banke u kontekstu stanja u eurozoni, ali i čitavoj Europskoj uniji od posebnog je značaja te se od Europske središnje banke očekuje i više mjera usmjerenih na kreiranje povoljnih uvjeta za ekonomski rast, otvaranje novih radnih mjesta i financijsku stabilnost.

Eurozona u 2012. bilježi pad bruto društvenog proizvoda za 0,6 posto, u 2013. se pad procjenjuje na 0,4 posto. Stopa nezaposlenosti iznosila je u 2012. 11,4 posto s tendencijom rasta na 12,2 posto u 2013. Tijekom 2012. godine posebno se osjetila potreba za zajedničkim djelovanjem država članica kroz koordiniranje ekonomskih fiskalnih i financijskih politika kako bi se izbjegla neodrživa kretanja u pojedinim državama koja ugrožavaju i čitavu monetarnu uniju. Upravo zato je važno i uključivanje Europske središnje banke u mehanizam Europskog semestra, u utvrđivanje preporuka koje se daju državama članicama, a koje ukazuju na strukturne reforme koje treba provesti.

Česta prepreka rastu i razvoju jest dostupnost izvora financiranja srednjim i malim poduzetnicima koji su nositelji i pokretači rasta i novog zapošljavanja što smo čuli iz vaših izlaganja. Upravo to je jedan od rizika za postizanje rasta i razvoja i u Republici Hrvatskoj. Uz osiguranje dostupnosti kredita, važno pitanje je i visina kamatnih stopa po kojima dobivaju te kredite, a koje se značajno razlikuju u državama članicama. Ta činjenica stvara nejednakosti na jedinstvenom tržištu i dovodi poduzetnike u neravnopravan položaj. Izuzetno je važno da u sljedećim razdobljima pronađemo načine i odgovorimo na ovaj izazov u svim državama članicama, a ne samo unutar eurozone.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). - Mr President, first of all can I say that I join with those who raised concerns about SMEs. Ninety per cent of all businesses are directly associated with SMEs and two thirds of all employment in the euro area, and the survey ʻAccess to Financeʼ published by both the ECB and the Commission, finds that 13% of SME loan applications were rejected in 2013, 16% of SMEs received less than they originally applied for and 7% of SMEs were too discouraged to even apply for a loan.

So what can you do about that? Let me suggest what you can do about that. Make it a condition in LTRO II that the banks you are going to finance actually have bank managers. What got us into this mess is ticking automatic boxes. We need bank managers who look at your track record, your business model, your character and then take a calculated risk, not a gamble but a calculated risk, and I ask that that be made a condition.

May I say this as well: what will history say of this era? They will say: gone are the times of the Romanovs and the Hohenzollerns and the Ottomans and the Habsburgs. Gone are the times of Stalin and Hitler, gone is the Berlin Wall, and then they will say that, true, it was the worst crisis since the 1920s and 1930s – and we weathered it!

Why did we weather it? We weathered it because we had the institutions, we had the Central Bank and we had the Commission and let us not forget that. In times gone by nationalism beggared our neighbours. Why we have survived is, with all their imperfections, because of these institutions.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE). - Señor Presidente, señor Gobernador, señor Vicepresidente de la Comisión Europea, permítanme, en primer lugar, felicitar al señor Pittella por el gran informe que ha hecho, sobre todo en todo lo referente a las pequeñas y medianas empresas. Ya tenemos acuerdo con el Consejo para crear el segundo pilar de la unión bancaria, el Fondo y la Autoridad. No tengo ninguna duda de que quien gana es Europa.

El segundo pilar de la unión bancaria —estoy de acuerdo con el Presidente Draghi— no es la panacea, pero no tengo ninguna duda de que servirá para impulsar el crecimiento económico a medio y largo plazo; a corto plazo todos reconocemos que no hay correcta transmisión de la política monetaria y las medidas adoptadas hasta ahora han tenido un impacto muy limitado en lo que se refiere a la financiación de la economía real, especialmente de pequeñas y medianas empresas y familias.

Estoy totalmente de acuerdo con el discurso de Olli Rehn. Creo que tenemos que hacer algo más. Yo creo que el Banco Central Europeo puede —y, en mi humilde opinión, debe— hacer algo más al respecto, para que el crédito llegue en condiciones similares a las pequeñas y medianas empresas que, sin duda alguna, serán el motor del crecimiento y de la creación de empleo.

Yo, señor Draghi, solo quiero acabar diciéndole que confío plenamente en usted.

 
  
 

„Catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Draghi, in un momento critico Lei ha detto una frase storica: "pronti a tutto per salvare l'euro".

Già la frase, insieme ovviamente ad azioni forti, bloccò l'aggressione speculativa, ma ora i cittadini ci chiedono di più, ci chiedono di uscire dalla crisi, quindi non solo la stabilità finanziaria, ma la crescita, lo sviluppo, il lavoro. I cittadini ci chiedono a cosa serve un euro forte quando abbiamo, al netto del Suo grande impegno, una Banca centrale debole e limitata nel ruolo.

È tempo quindi di andare oltre, di avere una Banca centrale europea che diventi prestatore di ultima istanza, la banca dello sviluppo europeo, una banca al servizio di un progetto industriale, al servizio delle famiglie e delle imprese e dell'economia reale. I cittadini ci chiedono accesso al credito, opportunità, non solo salvare le banche.

 
  
MPphoto
 

  Phil Prendergast (S&D). - Mr President, the SMEs are our biggest collective employers who create the bulk of value in our economy and they remain in extreme financial difficulties. It entails the loss of growth opportunities and is felt most acutely by the euro area countries that were the hardest hit by the crisis where our SMEs face much higher default risks and borrowing costs.

The European Central Bank has been providing the euro area financial sector with unprecedented levels of assistance, as was seen with the emergency liquidity assistance channelled through the national central banks, and yet the financial sector, reprieved due to ECB and taxpayersʼ unconditional support, has failed to yield by way of growth and job creation. Public purses, small businesses and homeowners have all been treated like delinquents by a sector they had to save from itself and they face stringent conditions to make ends meet.

We need credit lines for our businesses. The ECB and the Troika have shown very little appetite for forcing banks to pass on the liquidity they get at the cheapest rates from the European Central Bank. I would say to Mr Draghi: please extend a modicum of the decisiveness and generosity you have shown to others to our SMEs and provide direct credit lines to fund their potential and contribute to the real economy.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Vážený pán predseda Európskej centrálnej banky, vo vašom vystúpení ste zdôraznili, že pre fragmentované prostredie eurozóny, v ktorom využívame spoločnú menu euro, je ťažké definovať menovú politiku tak, aby vyhovovala aj industrializovaným krajinám na severe Európy a súčasne aj dlhmi zaťaženým štátom zápasiacim s hospodárskym úpadkom.

Vaše úsilie sanácie národných bánk predĺžených krajín výmenou prostriedkov Európskej centrálnej banky za bezcenné papiere znehodnocuje portfólio ECB a vyvoláva oprávnenú otázku, dokedy bude takáto prax udržateľná bez zrútenia systému.

Preto, vážený pán prezident, bolo by, myslím si, dobré postupne sa vecne zamerať priamo na podporu aktívnych podnikateľov produkujúcich reálne hodnoty a menej sa zaoberať sanovaním stále pribúdajúcich dlhov v rozpočtoch niektorých krajín.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie Presidente Draghi per la sua relazione, per ciò che ha detto, ma soprattutto per ciò che ha fatto in tema di riduzione dei tassi.

Ringrazio anche il Commissario Rehn che ha chiesto più fondi per il credito alle imprese e ringrazierei ancora di più il Commissario Rehn se non si impicciasse dell'odiosa tassa sulla prima casa che il parlamento italiano intendeva abolire e non è compito suo né dell'Europa, signor Commissario, sindacare sulle imposte che un parlamento nazionale impone o su quelle odiose che un parlamento sovrano vuole abolire. Comunque, Commissario, il governo di corte intese l'ha accontentata perché in una notte hanno tolto l'IMU sulla prima casa e hanno introdotto la TASI sempre sulla prima casa.

Signor Presidente Draghi una domanda velocissima: il mio e il Suo paese, l'Italia, garantisce il debito privato; oggi in caso di fallimento di una banca i piccoli e medi risparmiatori otterrebbero la rifusione dei loro depositi fino a 100 000 euro, ma l'accordo raggiunto e siglato l'altra notte in sede Ecofin ha reso molto più blando questo sistema di garanzia. Presidente Draghi, cosa accadrà ora?

Lei si sente di garantire i piccoli risparmiatori, anche quelli italiani, e dar loro certezza sul fatto che non perderebbero nulla dei loro risparmi nell'ipotesi di fallimento della banca cui li hanno affidati? Anche alla luce dell'accordo Ecofin dell'altra notte, i risparmiatori possono essere tranquilli?

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Domnule președinte Draghi, Uniunea Europeană nu a ieșit din criză, atâta timp cât politicile sale economice și monetare nu se vor axa în jurul luptei împotriva șomajului și nu vor urmări stimularea creșterii cererii interne, așa cum sublinia ieri doamna Christine Lagarde.

Spre deosebire de Statele Unite ale Americii, care au înregistrat progrese pe drumul redresării economice, Uniunea Europeană nu dispune de o bancă centrală care să acționeze în mod direct pentru stimularea creșterii economice.

Măsurile de politică monetară adoptate de BCE sunt binevenite. Cu toate acestea, consider că Banca trebuie să aibă în vedere recurgerea la măsuri neconvenționale, precum injectarea de capital, finanțarea datoriei publice și programele de cheltuieli în domeniul inovării, educației, infrastructurii de transport, de tehnologie și, de asemenea, pentru a contribui la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

În final, aș vrea să subliniez faptul că cred că mandatul Băncii trebuie să includă două componente importante: stabilitatea prețurilor și, în egală măsură, ocuparea integrală a forței de muncă.

 
  
MPphoto
 

  Erik Bánki (PPE). - Tisztelt Elnök Úr, Képviselőtársaim! Az euróövezet GDP-je az előző évben 0,6%-al csökkent, és sajnos az idei évben is 0,4%-kal csökkenni fog. Az Európai Központi Bank, helyesen, a kamatláb csökkentésével igyekezett elérni azt, hogy több pénz kerüljön a gazdaságba. El kell érni azonban, hogy a reálgazdaságban végre érzékelhető folyamatok induljanak el, a mai helyzet ugyanis az, hogy a vállalkozások a pénzügyi szektorból nehezen vagy egyáltalán nem tudnak forrásokhoz jutni. Kulcskérdés lesz a következő időszakban az, hogy a kis- és középvállalkozói szektort meg tudjuk-e élénkíteni, fel tudjuk-e frissíteni, hiszen ők adják az euróövezet vállalkozásainak 98%-át, ők foglalkoztatják az alkalmazottak háromnegyedét és ők állítják elő GDP 60%-át. Nagyon remélem, hogy a tagállamok nemzeti bankjai is kapcsolódni fognak ezekhez a programokhoz. Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank rendkívül sikeres, közel 7 milliárd eurós hitelprogramot indított a vállalkozók segítésére és támogatására. Ez más tagállamokban is jó példa lehet.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, κύριε Draghi και κύριε Olli Rehn, σας μεταφέρω τη φωνή απογοήτευσης από την Κύπρο και από τους αγανακτισμένους Κύπριους συμπατριώτες μου, που νιώθουν πως υπήρξαν τα πειραματόζωα για ένα πρωτοφανές πείραμα κουρέματος των καταθέσεων.

Σας μεταφέρω τα ερωτήματα που μου θέτουν καθημερινά: Γιατί εφαρμόσατε στην ημι-κατεχόμενη Κύπρο για πρώτη φορά μια τόσο αυστηρή λύση όπως το κούρεμα καταθέσεων; Γιατί εφαρμόσατε αυτή τη μέθοδο αντί για το κούρεμα χρέους; Γιατί ήταν τόσο ανεπαρκής η εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας; Γιατί τα λάθη των τραπεζών καλούνται να πληρώσουν οι απλοί πολίτες; Τι γίνεται με τις καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ; Πραγματικά θα διασφαλίζονται στο μέλλον; Πώς θα αξιολογείτε τη δράση της Τρόικας; Πιστεύετε πως μόνο με αυστηρές πολιτικές λιτότητας, χωρίς ανάπτυξη και χωρίς επενδύσεις δώσατε λύσεις; Η ανεργία καλπάζει, το ίδιο η ύφεση και αποπληθωρισμός.

Δυστυχώς αποτύχατε να δώσετε λύσεις. Πότε και πώς επιτέλους θα σταματήσετε αυτόν τον κατήφορο;

 
  
 

(„Catch the eye” vége)

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Vice-President of the Commission. − Mr President, the European Parliament plays a very important role in the debate on European economic policies and I am indeed encouraged to listen to such an engaged and substantive debate today. The Commission fully supports the active role of Parliament in the dialogue with the ECB, which is an important component of the ECB’s transparency and democratic accountability.

Let me conclude with two brief comments. Firstly, several Members – or at least Ms Ferreira and Mr Matias – commented on the work of the Troika. We will come back to that in the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) when you prepare your own-initiative report with a focus on how to improve the democratic accountability and transparency to which we are fully committed. Let me just say that the ESM Treaty assigns the principal role to the Commission in the designing and monitoring of the economic adjustment programmes. Last Monday, the Euro Group supported the exits of Ireland and Spain from their programmes and I am very confident that both countries, Ireland and Spain, are now heading towards a successful conclusion of their programmes and a safe return to market funding. This demonstrates that there is a beginning and an end to these programmes and it demonstrates that the programmes can bring about an economic turnaround, provided that they are effectively implemented.

Secondly, I want to thank you for your strong support for the Commission’s work on freeing up the necessary and affordable lending to SMEs in Europe. We must now do whatever it takes to get credit flowing into the real economy, to the households and businesses – especially to SMEs – for the sake of sustainable growth and job creation. Your message has been loud and clear and I trust it will be heard not only in the EU institutions, but also in the capitals of the Member States of the Union. I count on your continued support and I suggest we work together for this very important objective.

 
  
  

PRESIDE: MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Mario Draghi, President of the European Central Bank. − Mr President, let me thank the rapporteur, Gianni Pittella, Vice-President Rehn, and all the speakers for their contributions. Some of them have been praising the ECB’s actions and some of them have been critical, and I will thank you for both. But, as someone said, the outcome of this discussion is that the ECB has once again found in the European Parliament a loyal ally. We will certainly do everything for this to continue in the future.

Let me make a few statements about our monetary policy. First of all, our monetary policy is not run with one country in mind, but it is run for the whole of the euro area. So in doing this, we have the objective of our primary mandate, which is maintaining price stability in the medium term. When we talk about price stability, we talk about price stability in both directions: above 2% and below 2%. Right now we have had a low inflation rate, on the low side of 2%, for a protracted period of time.

So we have to be aware that we have the same objective as the central banks working in one country having this mandate, but we have a completely different institutional set-up, with 17 – and soon 18 – countries. So the instruments of our monetary policy must be different. We do not see deflation in the euro area today. Our situation is different from what it was in Japan in the 1990s and early 2000s.

Inflation expectations in the medium and long term are firmly anchored; the monetary stimulus that we have injected in the euro area in the last two years – as many of you have acknowledged – was not there in Japan at that time. The situation of banks’ balance sheets and the private sector balance sheets is better today in the euro area than it was in Japan at that time. So there are various reasons. We have asked ourselves this question and the answer we gave ourselves is that we are not in that situation.

However, inflation is to stay low for a protracted period of time and we are, therefore, well aware of the downside risk that this might entail; that is why I said in the last press conference that we stand ready to act and we are able to act. As I said last time, we have plenty of instruments that we can mobilise to react to the situation. But let us keep something in mind: we cannot supplement governments in their structural reform policies. Ultimately it is only these reforms that yield sustainable growth in the medium and long term. We cannot supplement banks if they lack capital. We cannot supplement governments or systems that are politically broken.

There are many things that central banks cannot do, and very often these many things add the real engines for growth. Let me talk about two considerations in this regard: one obtains neither growth nor equity out of endless debt creation. At the same time, it is well to keep in mind that this is not the time – and I repeat it – to go back to nationalism. If one does not carry out the structural reforms, one would have to do them anyway – whether in the euro or outside the euro. So let us keep in mind that it is not the fault of the common currency if there are certain weaknesses in the euro area, but it is again a lack of action.

Should the ECB speak about taxation? I think the ECB should speak up against anything that could threaten the independence of its monetary policy, and policies that penalise growth ultimately tend to threaten the independence of the ECB monetary policy. That is why the ECB speaks in favour of growth-friendly budget consolidation, rather than simply consolidation tout court that says ‘let us look at the bottom line no matter how this consolidation is being achieved’. But as I said more generally, this is not the time to return to nationalism and protectionism.

Having said that let us not forget that if we look back two years ago or even one year ago, there has been a substantial improvement in the euro area on all fronts: on the structural reforms, on the fiscal consolidation, even on growth. As the baseline scenario of the ECB has stated for about a year and a half now, we are now in the middle of a modest gradual recovery which was previously not there. What are the drivers of this recovery? There are several, but if I have to look at the ECB certainly it is our monetary accommodation, which is gradually finding its way through the economy. Second is the much lower uncertainty that we face today if compared to two years ago. But it is also due to a less hard fiscal pressure as time goes by, and also to a gradual pickup in external demand.

There are also improvements in fragmentation, and I will not take your time here going through the various details, but the financial markets and the banking markets work better today. However, I am fully aware that the SMEs, which account for almost 80% of employment, are struggling. They are struggling both because they do not have credit, but also because they do not ask for credit, because overall demand is weak and unemployment is unacceptably high.

So we have been thinking about various ways. As I said at the last press conference, if and when we do another LTRO, this time the situation is completed different from what it was two years ago and this LTRO will have to be geared and designed in such a way as to increase the probability that this money will actually reach the real economy. But when people make comparisons with other countries’ LTROs, let me say one thing: the main features of the funding for lending scheme are its long maturity, wide collateral and wide set of counterparties, and all these last three features have been present in our LTROs from the very beginning. So that is why I am saying we have to think further and reflect more deeply to find out which is the right instrument.

One development that is taking place precisely at this time and which will accompany us for this coming year is the AQR. I have very little doubt that shedding more light and making the balance sheets of the banks more transparent will actually help to restore credit flows to greater levels than today.

Finally, two points. One is on sovereign debt. Let me make this point quite clearly. There are two issues here. Some ongoing discussions have suggested that we should have different risk weights on sovereign debt. This is not the task for us or for now. This is a global task that will be discussed by the Basel Committee at the proper time. A totally different issue is how we will treat sovereign debt in our stress test. That has nothing to do with different risk weights. Sovereign debt is going to be stressed like all other categories in the bank’s balance sheets.

On the Troika, I will simply follow what Vice-President Rehn has said and we will have a discussion in the Committee on Economic and Monetary Affairs. On the SRM and the upcoming accord agreement, I only have one plea: let us make sure that this new mechanism actually works. The situations in which this mechanism will be used are going to be emergency situations. If the design is cumbersome, it will not work.

Finally, on the four Presidents’ report. I hope the next European Council which will take place this week will be an adequate follow-up to that report and the enthusiasm that accompanied it at the time.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Gracias, profesor Draghi. Déjeme, en todo caso, reconocer y apreciar su disponibilidad para comparecer ante el Parlamento Europeo, toda vez que es nuestro Parlamento quien cumple la función de control y quien tiene la posibilidad de ejercerla, una función que no corresponde a los Parlamentos nacionales, aunque es evidente que la actuación del Banco afecta directamente a la realidad de casi todos, de todos nuestros países. Por lo tanto, me parece importantísimo el hecho de que, desde el Parlamento Europeo, se pueda ejercer esta labor, cuando menos, de control parlamentario a lo que está realizando el Banco, y tenga usted presente que estimamos extraordinariamente su disponibilidad para comparecer ante nosotros y contestar de la manera absolutamente abierta a la que usted nos tiene acostumbrados.

Muchas gracias, profesor.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, relatore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio e apprezzo gli interventi e ciò che ha fatto in questi anni il Presidente Draghi, ringrazio il Commissario Rehn, ringrazio tutti i colleghi intervenuti, in particolare i colleghi relatori ombra per l'ottima collaborazione.

Riprendo e rilancio l'affermazione della collega Ferreira: una banca nata in un contesto totalmente diverso dall'attuale deve saper riconfigurare la sua missione alla luce della drammatica situazione in cui vive l'economia europea, attivando quelle misure non standard capaci di dare ossigeno all'economia reale, alle famiglie e alle imprese.

Condivido le preoccupazioni espresse dai colleghi circa il carattere intergovernativo del Fondo di risoluzione; bene i passaggi del Presidente Draghi sulla trasparenza, sulla parità di genere con l'obiettivo del 2019; anch'io credo che la troika sia stata un problema più che un rimedio e che abbia posto a rischio la credibilità della stessa BCE; bene l'itinerario proposto dal Presidente Draghi che è anche il nostro: unione bancaria, unione economica, unione fiscale e unione politica; attenzione al tempo. Non abbiamo molto tempo, abbiamo pochissimo tempo ed io non vorrei che "dum Europae consulitur, Saguntum expugnatur".

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, jueves 12 de diciembre de 2013.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), písemně. Nacházíme se stále v hospodářské krizi, což potvrdily i prognózy útvarů Komise z jara 2013, podle kterých se HDP v eurozóně snížil v roce 2012 o 0,6 % poté, co v roce 2011 zaznamenal 1,4% nárůst, a v roce 2013 poklesne o 0,4 %. Tyto čísla znamenají, že se stále nedaří řešit velkou nezaměstnanost a zejména nezaměstnanost mladých lidí v EU. Podle stejné prognózy stoupla v eurozóně nezaměstnanost z 10,2 % na konci roku 2011 na 11,4 % na konci roku 2012 a v roce 2013 se může ještě zvýšit na 12,2 %. Přičemž mezi zeměmi eurozóny byly zaznamenány velké rozdíly, neboť se u nich nezaměstnanost pohybuje mezi 4,3 % a 25 % a nezaměstnanost mladých lidí, která se v tomto období výrazně zvýšila, dosáhla dokonce ještě vyšších hodnot. V tomto smyslu vítám opatření, která přijala ECB v roce 2012 a jež přispěla ke stabilizaci bankovního sektoru a pomohla přerušit spojení mezi bankami a státním dluhem. Současně je však evropský bankovní systém stále křehký a je třeba reformovat jeho strukturu a konsolidovat jej prostřednictvím vytvoření skutečné bankovní unie. Myslím si, že evropská ekonomika by měla být více orientována na růst a nejen na úsporná opatření, která tento ekonomický růst ohrožují.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. In ihrer Satzung bekennt sich die EZB zur sozialen Marktwirtschaft. In einer Marktwirtschaft bestimmt der Markt – durch Angebot und Nachfrage – die Preise und somit die Verteilung der Güter. Auch Geld hat einen Preis: den Zins. Da nun aber der EZB die Zinssätze, welche die Krisenländer am Markt bezahlen müssen, nicht gefallen, schreitet sie ein. Mit allen Methoden, ob erlaubt oder nicht, versucht sie die Zinsen der Krisenländer künstlich zu drücken und den Kapitalmarkt zu unterbieten. Eine zentrale Behörde setzt also auf Gedeih und Verderb die Preise für Geld durch, welche sie für angemessen hält. Herr Draghi, Sie haben aus der EZB eine planwirtschaftliche Institution gemacht, welche das Geld nach Belieben durch Europa schickt. Wen wundert es da noch, dass der Transmissionsmechanismus in den Krisenländern nicht mehr funktioniert? Wen wundert es da noch, dass der private Kapitalmarkt damit verschreckt wurde? Kein Kapitalmarkt legt sich mit einer Gelddruckmaschine an. Keiner weiß, was der nächste Trick der EZB sein wird. Nichts ist fix, nichts ist sicher! Nur eines ist sicher: Ihre Arbeitsplätze bei der EZB sind bis auf weiteres gesichert worden.

 

8. Raginimas prisiimti pamatuojamus ir konkrečius įsipareigojimus kovojant su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu ES (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  El Presidente. − El punto siguiente en el orden del día es el debate a partir de la Declaración de la Comisión sobre el llamamiento en favor de un compromiso mensurable y vinculante contra la evasión y la elusión fiscales en la UE (2013/2963(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, membre de la Commission. − Monsieur le Président, permettez-moi de faire cette intervention au nom de mon collègue, le commissaire Algirdas Šemeta, qui n'a pas pu être là.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission remercie le Parlement européen pour son rôle actif et déterminant dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et la planification fiscale agressive.

Aujourd'hui, vous appelez la Commission à lancer une étude sur la possible introduction d'indicateurs constituant une base pour les mesures de la réduction de la fraude et de l'évasion fiscales et de la planification fiscale agressive.

La Commission soutient l'introduction d'indicateurs standard qui permettront de prendre des mesures plus précises et en temps opportun contre ce phénomène.

Mais, pour développer de tels indicateurs, il nous faut absolument le soutien des États membres. Ce sont eux, en effet, qui doivent développer leurs indicateurs. Une harmonisation pourra alors se faire au niveau européen, une fois que ces indicateurs seront développés au niveau national.

Il n'y a, actuellement, aucune mesure harmonisée de l'économie souterraine, ni aucune estimation, encore plus complexe, du manque à gagner fiscal.

Compte tenu des différences entre les États membres quant à la disponibilité des données fiscales, à leurs systèmes fiscaux et à leurs administrations fiscales, les États membres doivent d'abord élaborer des estimations nationales du manque à gagner fiscal pour que nous puissions ensuite faire cette estimation au niveau européen.

Une fois ces estimations nationales faites, des indicateurs au niveau de l'Union, basés sur des données nationales, pourront être développés. Il faut donc d'abord s'accorder sur des définitions communes.

Les services de la Commission soutiennent ce processus en fournissant aux administrations nationales des plates-formes pour l'échange de bonnes pratiques quant à l'harmonisation de la méthodologie de calcul de ce manque à gagner fiscal.

Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, vous demandez également d'introduire rapidement un ensemble d'objectifs.

Tout d'abord, permettez-moi de souligner que le terme "manque à gagner fiscal" recouvre un phénomène large comprenant différentes problématiques. Par exemple, le travail non déclaré, la fraude à la TVA, les faillites ou la planification fiscale agressive contribuent aussi au manque à gagner fiscal.

Pour identifier des objectifs mesurables et tangibles pour la réduction du manque à gagner fiscal et développer des politiques en conséquence, il nous faut donc, outre une estimation chiffrée, comprendre aussi la nature même du manque à gagner pour chaque type de taxe.

Ainsi, par exemple, la Commission a récemment commandé une étude pour quantifier le manque à gagner sur la TVA. Cette étude a été publiée en septembre 2013. Le manque à gagner sur la TVA s'élève à 193 milliards d'euros par an pour la période 2006-2011. Cela étant dit, nous ne pouvons pas en conclure que la fraude à la TVA s'élève à un tel montant puisque ce manque à gagner sur la TVA ne comprend pas seulement la fraude et l'évasion. Il y a aussi d'autres raisons qui l'expliquent, y compris les erreurs involontaires et les faillites.

Ceci dit, les conclusions de cette étude sont une base importante de la discussion sur la dimension du manque à gagner sur la TVA et sur les méthodes pour le réduire.

Plusieurs États membres ont lancé, suite à la publication de cette étude, un processus pour évaluer leur manque à gagner sur la TVA.

En conclusion, la Commission considère que les demandes du Parlement européen constituent une avancée dans la bonne direction mais qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Les États membres doivent d'abord faire le travail en interne. La Commission est ensuite ouverte à l'étude d'une harmonisation de ces indicateurs. Enfin, la fixation d'objectifs chiffrés devra prendre en compte tous les facteurs du manque à gagner fiscal.

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan, în numele grupului PPE. – Domnule președinte, susțin pe deplin declarația Comisiei. Criza a creat o oportunitate pentru ca noi, aici, să luăm măsuri cu toată forța necesară ca să stopăm evaziunea fiscală, frauda fiscală și planificarea fiscală agresivă.

Cu toate acestea, doresc să subliniez aici că avem două state membre care au blocat Directiva pentru declararea și impozitarea veniturilor din economii. Noi discutăm despre ce? Despre faptul că cetățenii europeni nu mai sunt de acord cu șmecheriile, cu unii indivizi și firme care își ascund veniturile și nu le declară spre a fi supuse impozitării. Cum este posibil ca, atunci când discutăm de schimbul automat de informații în vederea declarării veniturilor, să auzim din nou motive, scuze că acest schimb automat de informații trebuie să se facă dacă informațiile sunt disponibile? Ce bancă nu știe cui acordă dobânzile, pentru a le introduce în schimbul automat de informații?

Aș dori să subliniez în mod deosebit efortul făcut de comisarul Šemeta și îl rog pe domnul comisar Cioloș să îi transmită aprecierile mele vizavi de efortul pe care l-a depus pentru a acționa în direcția aceasta, a stăvilirii evaziunii fiscale și a fraudei. Cred că este timpul să interzicem tranzacțiile pe teritoriul Uniunii Europene ale companiilor înregistrate în paradisuri fiscale, care nu vor să încheie acorduri de transparență cu Uniunea Europeană.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά, εξ ονόματος της ομάδας S&D. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το ψήφισμα που ελπίζουμε να υιοθετηθεί σήμερα από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ευρύτατη πλειοψηφία για την καθιέρωση μετρήσιμων και συγκεκριμένων στόχων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής είναι ένα ισχυρό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς το Συμβούλιο και προς τις κυβερνήσεις. Και αυτό το μήνυμα κύριε Επίτροπε είναι ότι οι κενές περιεχομένου δεσμεύσεις, τα λόγια χωρίς πράξεις, όλα αυτά πρέπει κάποτε να τελειώσουν.

Οι πολίτες της Ένωσης, οι συνεπείς φορολογούμενοι έχουν σηκώσει ένα τεράστιο βάρος στη διάρκεια αυτής της κρίσης, σε μεγάλο βαθμό γιατί δεν έχουμε καταφέρει να παραγάγουμε τα αποτελέσματα που πρέπει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ τον χρόνο χαμένα έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Και, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζω απολύτως την προσπάθεια του Επιτρόπου Šemeta, αυτό που κατάλαβα και από την παρέμβασή σας είναι ότι παίζεται ένα πινγκ πονγκ ευθυνών ανάμεσα στην Επιτροπή και τις κυβερνήσεις στις πλάτες των Ευρωπαίων πολιτών, των Ευρωπαίων φορολογουμένων, που με τη σειρά τους βεβαίως γυρίζουν την πλάτη στην Ευρώπη. Το Κοινοβούλιο θέλει να δώσει τέλος σ' αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Πρέπει να δώσουμε αξιοπιστία στις δεσμεύσεις για φορολογική δικαιοσύνη και περιορισμό του φορολογικού κενού και, για να το πετύχουμε, πρέπει να δείξουμε ότι δίνουμε στη μάχη κατά της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής το ίδιο ειδικό βάρος, κύριε Επίτροπε, που δίνουμε και στη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ας μην παρακολουθούμε μόνο τους δείκτες μείωσης του ελλείμματος και του χρέους! Ας θεσπίσουμε δείκτες ανά χώρα! Ζητήστε το από τις κυβερνήσεις, κύριε Επίτροπε! Να θεσπίσουμε δείκτες ανά χώρα και συνολικά για την Ευρώπη για τη μέτρηση της φοροαποφυγής! Να θεσπίσουμε, στη συνέχεια, συγκεκριμένους στόχους για τον περιορισμό του φορολογικού κενού στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο και να αποφασίσουμε να τους παρακολουθούμε στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου!

Τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα –έχετε δίκιο κύριε Επίτροπε– αλλά το ζήτημα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο στο εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται συλλογική προσπάθεια και δέσμευση όλων.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous êtes d'habitude en charge de l'agriculture même si, aujourd'hui, vous représentez le commissaire Šemeta, auquel je vous demande vraiment de transmettre, comme l'a dit M. Stolojan, toutes nos félicitations.

Je voudrais prendre une image, qui va vous être plus familière. En matière fiscale, le loup est dans la bergerie. Nous avons à l'intérieur de la zone euro – et ce n'est pas moi qui le dis, c'est, par exemple, un récent rapport de l'OCDE – des États membres importants qui pensent qu'ils peuvent continuer à favoriser l'évasion et la fraude fiscales, et qui se dérobent aux obligations d'échange d'informations.

C'est un scandale absolu. Il faut appeler les choses par leur nom et il faut les dénoncer. Il faut surtout cesser d'entrer dans le jeu de la vertu effarouchée; vous savez tous ces pays du Nord qui ont un triple A et qui donnent des leçons de morale au reste de l'Europe.

Je suis personnellement pour la rigueur. Je partage le désir d'assainissement des finances publiques. Nous avons fait beaucoup dans ce Parlement, d'ailleurs, pour renforcer les règles, mais la rigueur doit valoir pour tout le monde. Elle doit valoir pour ceux à qui on coupe des allocations et on réduit les salaires, mais elle doit, surtout, valoir pour ceux qui sont encore plus privilégiés et qui se permettent, par des montages, d'échapper à ce qui est le premier devoir des citoyens, qui est de cofinancer les besoins de la collectivité.

Donc, Monsieur le Commissaire, le loup est dans la bergerie. Aidez-nous à faire en sorte qu'on l'en chasse et qu'on puisse avoir pour l'ensemble de la zone euro, notamment, et de l'Union européenne des procédures qui empêchent les pères la vertu de faire leur petit commerce pas très propre à l'abri des regards.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, souhaiter lutter efficacement contre l'évasion fiscale sans engager l'ensemble des modifications législatives nécessaires dans les semaines et les mois à venir n'a que peu de valeur.

Une course contre la montre est engagée d'ici la fin de la mandature. La proposition de la Commission d'étendre l'échange automatique d'informations à toutes les catégories de revenus est cruciale. Le Conseil doit adopter cette réforme sans délai. Le Luxembourg et l'Autriche, qui sont les loups dans la bergerie, ne peuvent plus, égoïstement, freiner une législation indispensable à la sortie de crise.

Le Conseil doit respecter ses engagements pris lors du Conseil européen de mai 2013 en matière de transparence, pour l'ensemble des secteurs, pays par pays, notamment via la directive sur l'information extrafinancière. À ce titre, je me félicite du vote positif au sein de la commission ECON, lundi dernier. Laissez-moi, en revanche, regretter que le SPD ait accepté, dans l'accord de coalition avec la CDU, une position qui limite la transparence aux banques et au secteur minier, tout en renonçant à la diffusion publique des informations. Or, évidemment, la diffusion publique est capitale.

Ce choix fragilise la formation d'une majorité ambitieuse au sein du Conseil. Introduire un registre public obligatoire mentionnant les véritables propriétaires des sociétés, des trusts et des fondations dans la directive "blanchiment", adopter la révision de la directive sur les filiales et les sociétés mères pour éliminer l'évasion fiscale que facilitent les entités hybrides sont autant de décisions à prendre rapidement.

Chers collègues, le temps est compté.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček, za skupinu ECR. – Debata, která tady probíhá, je velmi zajímavá, s mnohým lze souhlasit, s mnohým souhlasit nelze, ale ani jednou jsme se tady mezi sebou nepobavili o příčinách tohoto stavu. To, co tady řešíme, jsou důsledky a hledáme řešení pro důsledky.

Příčinami přece je vysoké zdanění v jednotlivých členských státech, neprůhlednost jednotlivých daňových jurisdikcí, to, že existují vně našich hranic jiné země, kde jsou daně nižší a kam daňoví poplatníci přesouvají své daňové rezidentury, a také skutečnost, že daňoví poplatníci v okamžiku, kdy se dívají na to, jak jejich jednotlivé státy s vybranými daněmi nakládají, prostě nemají takovou ochotu své daně platit a využívají každé možnosti, kterou jim daňový zákoník dává, aby se daňové povinnosti vyhnuli.

Skupina Evropských konzervativců a reformistů podporuje každou aktivitu, která povede k tomu, aby jednotlivé členské státy zjednodušovaly daňové kodexy, aby jednotlivé členské státy snižovaly průběžně daňové zatížení svých daňových poplatníků, aby byl omezen prostor pro nesmyslné dotace a pro gigantické přerozdělování daňových peněz. Podporujeme všechny tyto aktivity. Nepodporujeme volání po harmonizaci daňových sazeb, ale nepodporujeme ani volání po harmonizaci daňových základů, neboť daň je vypočítávána jako násobek, jako součin daně a základu, a tudíž je úplně jedno, co harmonizujete. Nesouhlasíme s těmito postupy a zároveň – a to je možná spíš akademická věc – se ptáme, zda by pro nás nebylo lepší, kdybychom se snažili blížit podmínkám v daňových rájích, než abychom s nimi vedli nesmyslné bitvy.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Señor Vlasák, lo siento, pero no vamos a admitir la formulación de preguntas con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» porque estamos ya fuera de tiempo.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα συμφωνήσω μαζί σας για τη σοβαρότητα και το μέγεθος του προβλήματος της φοροδιαφυγής. Θα συμφωνήσετε όμως και εσείς μαζί μου, ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται ούτε με ευχολόγια, ούτε με διακηρύξεις και ότι το πρόβλημα δεν είναι κυρίως τεχνικό.

Κατά την άποψή μου, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής δεν είναι απλά παθογένεια στο φορολογικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όρος ύπαρξης και διαιώνισης αυτού του αντιλαϊκού, νεοφιλελεύθερου μοντέλου, που στηρίζεται στην ανακατανομή του πλούτου και στην κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν υπάρχει, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, η πολιτική βούληση να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή των μεγάλων πολυεθνικών, να χτυπηθούν οι offshore εταιρείες, να χτυπηθούν οι φορολογικοί παράδεισοι. Αντίθετα, εύκολα πάμε στον μισθωτό, στον συνταξιούχο, και τους φορολογούμε, τους βάζουμε χαράτσια και ποινικοποιούμε, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ακόμα και το δικαίωμα στην κατοικία, για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε τους απαραίτητους φόρους.

Είναι φανερό λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι πρέπει να κινηθούμε προς άλλη κατεύθυνση· χρειάζεται ένα δίκαιο φορολογικό αναπτυξιακό σύστημα, που να ανακατανέμει δίκαια τους πόρους και να δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, za skupinu EFD Odhadovaná jedna miliarda eur, o ktoré ročne prichádza EÚ v daňových únikoch a podvodoch, je dosť veľký objem peňazí na to, aby sme sa dôsledne zaoberali opatreniami na elimináciu týchto strát.

Jedným z prvých krokov, ktoré by sme mali urobiť je zjednodušenie a sprehľadnenie daňového systému Únie tak, aby tok peňazí v členských štátoch, ako aj medzi nimi, ale aj pri spolupráci s tretími krajinami bol v každej etape transparentný a kontrolovateľný. Daňové správy musia disponovať účinnými technickými prostriedkami, ako aj efektívnymi legislatívnymi mechanizmami na to, aby získali potrebný prehľad o prebiehajúcich transakciách v pôsobnosti ich dohľadu a aby dokázali okamžite reagovať na pokusy vyhýbať sa plneniu daňovej povinnosti.

Predseda Európskej komisie, pán Barroso, už v máji tohto roku ohlásil záväzky Komisie na boj proti daňovým únikom a podvodom. Je preto, myslím si, správne doplniť tento všeobecný záväzok o objektívne merateľné parametre tak, aby naša verejnosť vedela, aký efekt z pripravovaných opatrení môžme očakávať.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). - Gospodine predsjedavajući, sprečavanje porezne evazije i izbjegavanje plaćanja poreza izuzetno je važno iz više razloga. Porezna evazija i izbjegavanje poreza narušavaju jedinstveno tržište i ugrožavaju pošteno tržišno natjecanje, znače smanjenje prihoda u proračunu te negativno utječu na pravednu raspodjelu dohotka. Stvaraju odnos nepovjerenja građana prema državi i institucijama te osjećaj nesigurnosti.

U uvjetima fiskalne konsolidacije države smanjuju rashode, neke poduzimaju drastične mjere otpuštanja, smanjenja plaća, smanjenja mirovina i socijalnih pomoći, svjesno siromašeći stanovništvo jer ne nalaze druga rješenja. Na prihodnoj strani uvode nove poreze i povećavaju postojeće. Te mjere neće pokrenuti rast i razvoj. Istovremeno, ostaju nenaplaćene milijarde eura postojećih poreza. Zbog svega navedenog, izuzetno je važno pozabaviti se pitanjima sprečavanja porezne evazije i izbjegavanja plaćanja poreza, ne samo na strateškoj razini, nego i na strateški način. Upravo to je ono što se ovom Rezolucijom traži i u potpunosti je zbog toga podržavam. Između ostalog, traži se postavljanje jasnih i mjerljivih ciljeva i definiranje indikatora mjerenja i ispunjavanja tih ciljeva.

Isto tako, posebno se ističe da je uz razmjenu podataka posebno važno poticati razmjenu znanja i iskustava te to posebno podržavam jer se u Rezoluciji traži da Komisija objavljuje na internetu primjere dobre prakse sprečavanja evazije i izbjegavanja poreza, što je jako važno.

 
  
MPphoto
 

  Mojca Kleva Kekuš (S&D). - O tem, da se je potrebno nujno začeti spopadati s tisoč milijard evrov velikim problemom davčne luknje, smo se vsi strinjali že maja letos. Verjamem, da smo takrat v Parlamentu sprejeli dobro poročilo. In ne le v luči samega obsega problema utaje davkov, temveč tudi zaradi odražanja problema pravičnosti, poštenosti, demokratičnosti in transparentnosti naših davčnih sistemov.

V Parlamentu smo si za razliko od naših nacionalnih vlad – predvsem šefov vlad, ki na pomembnih mednarodnih sestankih veliko obljubljajo – mi smo si upali iti korak dlje in pripravili smo 30 konkretnih ukrepov proti davčnim goljufijam, izogibanju plačilu davkov in proti davčnim oazam.

A temu so sledili le neobvezujoči predlogi s strani Evropske komisije in ob konsistentnih blokadah davčnih dosjejev držav članic v Svetu, predvsem dveh držav, se na tej točki res zdi ključno, da vse evropske akterje znova pozovemo h konkretnim ukrepom. In zato je nastala v bistvu ta pobuda za razpravo danes.

Davčna luknja, ki letno odžira dva tisoč evrov vsaki Evropejki in vsakemu Evropejcu, namreč spodjeda zaupanje v naše davčne sisteme in več kot to – odžira tisti prepotrebni denar za javne investicije.

Potrebujemo zato evropski krovni cilj prepolovitve davčne vrzeli do leta 2020, ki bo dejansko vključen v strategijo Evropa 2020. Jaz popolnoma razumem, da je standardizacijski sklop kazalnikov za ocenjevanje davčnih utaj in izmikanja plačilu davkov zelo težko pripraviti.

Ampak, kot je tudi komisar sam dejal, potrebujemo Evropsko komisijo, da nam tu pomaga. Sklicevanje vedno na države članice in na njihove nacionalne potrebe po pripravi takih kazalnikov je samo en del. Jaz mislim, da bi tu morala Evropska komisija oddelati svoje delo. Pripraviti neko študijo, tako kot je bila na primer pripravljena za DDV in nek sklop jasnih in merljivih ciljev za zmanjšanje te davčne vrzeli, ne samo na nacionalni ravni, ampak tudi na evropski ravni.

Le konkretni cilji, specifično pripravljeni za vsako državo članico posebej, s katerimi bi bili potem politični voditelji soočeni v sklopu evropskega semestra, bi dejansko lahko prinesli neke konkretne spremembe. Zato predlagam, da se v nacionalne reformne programe in programe za stabilnost in rast vključi takšne cilje in ukrepe, vezane na nujno zmanjšanje davčne vrzeli.

Le z bolj usklajenim in poenotenim delovanjem bomo namreč lahko zajezili ta pereč problem čezmejnih davčnih goljufij in izmikanja plačilu davkov. Zato še enkrat apeliram, tako kot kolegica Anni Podimata, da se te cilje vključi tako v strategijo Evropa 2020 kot v evropski semester.

 
  
MPphoto
 

  Θεόδωρος Σκυλακάκης (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαπάτης αποτελεί προτεραιότητα που κακώς δεν έχει αναδειχθεί ως σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί η φοροδιαφυγή υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ωθεί τα κράτη μέλη σε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, διώχνει τις επενδύσεις και αποτελεί ένα από τα πιο απεχθή είδη κοινωνικής αδικίας. Το συγκεκριμένο ψήφισμα τα αναδεικνύει αυτά αλλά η αύξηση των φορολογικών εσόδων για την οποία μιλά δεν πρέπει να σημαίνει και αύξηση του μεγέθους του κράτους. Τα έσοδα από την φοροδιαφυγή πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη δραστική μείωση των φορολογικών συντελεστών, ιδίως στις χώρες με υψηλά επίπεδα ανεργίας, που χρειάζονται ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις και ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε λιγότερους φόρους και μικρότερο κράτος στα κράτη μέλη αυτά, κάτι που οι διάφορες Τρόικες δεν φαίνεται να το έχουν επαρκώς αντιληφθεί.

Είναι θετικό ότι το ψήφισμα και η Επιτροπή μιλούν για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, αυτή όμως θα έπρεπε προπαντός να ισχύει στο εσωτερικό των χωρών με σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα υπουργεία οικονομικών, μέτρο που καταπολεμά αποφασιστικά την κλοπή του ΦΠΑ και το οποίο, για κάποιο μυστηριώδη λόγο, στη δική μου χώρα, την Ελλάδα, η Τρόικα δεν προωθεί, αφού παρακολουθεί απαθώς τη σχετική νομοθετημένη από το 2011 ρύθμιση να αναβάλλεται επ’ αόριστον.

Είναι πολλές φορές που η Επιτροπή ακολουθεί άλλα κριτήρια στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική και άλλα στα θέματα που προωθεί ως Τρόικα. Στην Ελλάδα τουλάχιστον …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil (ECR). - Pane předsedající, já budu pokračovat v tom, co načal předřečník z mé politické skupiny, pan Strejček. Určitě boj s šedou ekonomikou, s daňovými úniky, s kriminálním jednáním je nutný a to tady nikdo nezpochybňuje a nepopírá. Ale já chci varovat před jednou věcí: zdá se, že tento velmi ušlechtilý záměr má později sloužit jako záminka k prosazování dalších cílů při harmonizaci daní. A před tím já chci varovat, protože s tím prostě souhlasit nemůžeme.

Harmonizace daní – ať už přímých nebo nepřímých – i daňových základů povede ke dvěma negativním dopadům na evropskou ekonomiku. Za prvé to bude ztráta konkurenceschopnosti vůči světu, protože dojde k celkovému nárůstu daňové zátěže, daně se budou dorovnávat nikoliv dolů, ale nahoru a za druhé to bude likvidace daňové konkurence uvnitř Evropské unie a konkurence je motorem každé ekonomiky.

Takže nechť se Komise ani Parlament nepokouší zneužít tento ušlechtilý záměr k prosazování daňové harmonizace, o to bych velmi prosil.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer (GUE/NGL). - Señor Presidente, creo que este debate va a quedar, como todos los debates, en palabras. Durante cinco años —desde que empezó la crisis—, no ha habido ninguna voluntad de legislar para acabar con el fraude fiscal, la evasión fiscal y la elusión fiscal. Y no la hay ahora. Porque, por encima de todo, la Unión Europea está comprometida con el principio desregulador. No interesa para nada ese control que acabe con los paraísos fiscales.

Incluso en cumbres que no son europeas, en cumbres internacionales, hace cinco años se alcanzaron compromisos –en las distintas reuniones del G20– para acabar con los paraísos fiscales. Y la realidad es que existen. Y existen porque forman parte de un sistema corrupto: el sistema corrupto que hace de la desregulación el principio fundamental, con la no intervención de los Estados y las privatizaciones.

Y, miren ustedes, el ejemplo más claro que puede mostrar la voluntad política es el de mi Gobierno, en España: acaba de hacer una verdadera caza de brujas en la Agencia Tributaria porque esta se atrevió a investigar a una empresa, la empresa Cemex, por elusión fiscal. Este es el ejemplo de la voluntad política que tenemos en estos momentos en la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Sampo Terho (EFD). - Arvoisa puhemies, veronkierron vastainen taistelu on tärkeä tavoite. Jopa kaltaiseni EU-kriitikko voi täydestä sydämestä tukea sitä täällä parlamentissa. Sanoisin tämän suorastaan olevan yksi niistä tärkeimmistä asioista, joita näen EU-tasolla tarpeellisiksi säädellä.

Rajatylittävä yhteistyö on varmasti hyödyksi ja osin suorastaan välttämätöntä veronkierron torjumisessa. Samalla on tärkeä muistuttaa kansallisvaltioita niiden vastuusta. Mietinnön artikloissa 23 ja 24 kehotetaan valtioita konkreettisiin toimiin veroparatiisien lakkauttamiseksi ja valvomaan, etteivät ainakaan valtion yritykset missään päin EU:ta kierrä veroja.

EU-tasoisen yhteistyön veronkierron ja veroparatiisien vastaisessa taistelussa ei pidä kuitenkaan antaa sekaantua kansalliselle toimijalle kuuluvaan verotusoikeuteen. Voimme sopia yhteisistä suuntaviivoista ja periaatteista, mutta verotuksen tulee jatkossakin pysyä kansallisen toimivallan piirissä.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). - Godājamais priekšsēdētāj, kolēģi! Amerikas Savienotajās Valstīs ir izteiciens, ka ir divas lietas, no kurām vispār izvairīties nevar. Tā viena ir nāve, tā otra ir nodokļi. Diemžēl Eiropas Savienībā mēs redzam, ka no tiem nodokļiem tomēr daudzi spēj izvairīties. Tas cipars ir šaušalīgs! Viens tūkstotis miljardi, jeb viens triljons eiro, apmēram 8 % no Eiropas iekšzemes kopprodukta iet katru gadu dalībvalstu kasēm garām. Ko tas nozīmē? Valstis, lai sabalansētu savus budžetus, ir spiestas paaugstināt likmes tiem, kuri godīgi maksā nodokļus, lai kompensētu šo.

Bet tas rada citas negatīvas sekas. Tas rada to, ka ir nevienādi spēles noteikumi starp uzņēmumiem. Jo kā tad var konkurēt viens, kas maksā visus nodokļus, ar vienu, kas nemaksā visus nodokļus? Tam, kas nemaksā nodokļus, ir zemāka izdevumu bāze, un tas kropļo visu tirgu un kavē investīcijas. Tātad, protams, risinājums ir informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm, starp nodokļu inspekcijām. Tas man liekas pats par sevi, un nesaprotami, kāpēc pāris dalībvalstu joprojām pretojas šim.

Bet ir arī otra lieta - mums ir jāiet viens solis tālāk. Mums ir jāizveido viens patieso labumu guvēju reģistrs Eiropas Savienībā, lai būtu liegta iespēja caur firmu firmām faktiski paslēpties un izvairīties no nodokļiem, kā mēs zinām kā tas notiek. Tātad gan informācijas apmaiņa, gan arī patiesā labuma guvējs - šīs abas lietas ir vajadzīgas, lai dalībvalstu kases pildītos un lai uzņēmēju vide, investīciju vide būtu visiem vienāda.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând doresc să salut inițiativa colegilor mei din grupurile S&D, ALDE și PPE de a elabora o astfel de rezoluție. Practic, Parlamentul European a fost pe deplin angajat în lupta împotriva fraudei, evaziunii fiscale și paradisurilor fiscale, cerând Comisiei Europene să vină cu propuneri concrete în această privință.

În perioade de criză, în contextul în care cetățenii europeni se confruntă deseori cu creșteri de impozite, este absolut necesar să se abordeze probleme legate de fraudă și evaziune, care provoacă pierderi estimate la un trilion de euro pe an, ceea ce reprezintă un cost aproximativ de 2 000 de euro în fiecare an per cetățean.

Extinderea schimbului automat de informații între administrațiile fiscale ale statelor membre, cred eu, că reprezintă un pas necesar și important pentru a intensifica lupta împotriva fraudei. De aceea, pledez pentru o punere în aplicare cât mai rapidă a directivei iar, în același timp, sper ca interesul cetățenilor să prevaleze asupra anumitor interese financiare și ca statele membre să țină cont de necesitatea elaborării unei definiții europene a schimbului de informații.

În acest context, găsesc regretabilă blocarea de către unele state membre a îmbunătățirii transparenței în ceea ce privește comunicarea informațiilor din domeniul fiscal. Sper însă ca Uniunea Europeană să poată ieși din acest impas, pentru a nu-și pierde credibilitatea.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE). - Herr talman! Vi måste bekämpa skatteflykt, och de pengar som undanhålls skulle givetvis användas för att klara vår välfärd och skapa jobb. Det här är viktigt för hela legitimiteten och tron på skattesystemet.

Skatteplanering ska dock vara tillåten, men aggressiv skatteplanering där pengar medvetet och med komplicerade skalbolagskonstruktioner döljs i skatteparadis måste bekämpas. Jag tror också att den europeiska skattelagstiftningen måste anpassas till en föränderlig omvärld. CCCTB tycker jag är ett sådant förslag som vi måste komma till skott med.

May I conclude by saying that if I look round here I think that I am the one that pays the highest taxes. In my country we can combine relatively high taxes with growth. But in some countries – I have visited Greece for instance – there are constant complaints that we cannot pay these taxes because it is very complicated, and so on. Here is just a humble piece of advice: you are welcome to visit my country; we know about ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). - Gospodine predsjedniče, plaćanje poreza predstavlja važan segment građanske odgovornosti i osobno ga smatram činom istinskog domoljublja. No, želim istaknuti kako pored građanske odgovornosti prema državi postoji i obrnuti odnos u kojem država mora biti oprezna da ne našteti vlastitim građanima. Preveliko porezno opterećenje izravan je čin agresije od strane centralnih vlasti na financijsku slobodu građana pa kao takvo ono izravno potiče utaju i izbjegavanje plaćanja poreza.

Smatram kako je jedini logičan potez koji možemo povući smanjenje poreznog opterećenja uz drakonsko kažnjavanje onih koji i tako smanjeni porez odbijaju platiti. Time bismo utaju poreza učinili neisplativom te potaknuli dio onih koji danas ne plaćaju porez da daju državi ono što joj pripada. U vrijeme krize, kad naplata poreza kao metoda financijske konsolidacije države dobiva dodatno na značaju, ovakvom bismo mjerom učinili uslugu i svojim građanima i svojim državama.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL). - Si vous vouliez réellement faire quelque chose, vous commenceriez par interdire les activités des banques européennes dans les pays fraudeurs contre le fisc. Vous organiseriez la taxation différentielle des résidents étrangers dans leur pays d'origine. Mais, évidemment, rien de tout cela ne se passera et aucune mesure d'ensemble ne sera prise.

Va continuer l'obstruction criminelle des pays qui s'opposent à ce que l'on prenne des mesures d'ensemble, va continuer la libéralisation des mouvements de capitaux sans harmonisation fiscale, va continuer la tolérance pour les paradis fiscaux à domicile dans l'Union européenne et à nos frontières immédiates, vont continuer la déréglementation européenne, la réglementation européenne des prix de transfert qui facilite l'évasion fiscale et, enfin, surtout, ces maudites politiques d'austérité qui déciment les services fiscaux et les douanes qui seraient en état de réprimer.

La directive sur l'échange automatique des données fiscales – chacun l'a sous les yeux – est une passoire qui ne couvre que les comptes des personnes physiques et pas ceux des entreprises ou des fonds d'investissement.

Enfin, vous continuez à recommander partout le développement de la part de l'impôt...

(Le Président retire la parole à l'orateur)

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, I think it is appropriate that we are discussing this straight after the discussion on the ECB. On one side, we have the ECB and the institutions doing their best to save the euro and promote growth and jobs in the economy – and thankfully that is successful now and hopefully will continue. But, on the other side of the coin, we have all this tax evasion, tax avoidance, counterfeited goods and contraband pulling the economy down – it has been said – to the tune of EUR 1 trillion, or EUR 2000 per citizen of the European Union.

This has to become a priority for us from now on. If I were President of the Commission, in the next legislature I would appoint one Commissioner whose responsibility it would be to deal with tax compliance and to set targets so that we could achieve these savings over a period of time, perhaps 20% by 2020 or more. That would save us EUR 200 billion per year. We could do a great deal with that money.

Secondly, it is too easy for people to bring goods into the European Union. In September in my own country EUR 4.3 million worth of cigarettes were seized coming in from Malaysia undeclared. This cost the Irish economy EUR 3.7 million in taxes. This is just one example. So we have to use technology to ensure that more and more containers are scanned. Particularly given the development of the Internet of Things, this should be a priority for us so that we can make this a success into the future.

There are also not strong enough sanctions for those who are found either to be defrauding the tax system, bringing in contraband or selling counterfeit goods. If there were sanctions, it might make people think a little bit more. Certainly, this is an area which has to be a priority for us in the next legislature. Let us set a target, let us have a Commissioner, and let us deal with it. Then we can bring down taxes for everybody else across the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (S&D). - Voorzitter, ik zou om te beginnen willen zeggen dat het ondertussen al meer dan een jaar duidelijk is dat elk jaar opnieuw alle overheden samen op Europees niveau maar liefst 1 000 miljard euro missen als gevolg van belastingontwijking en belastingfraude. Dat is dus zo'n 2 000 euro per Europeaan per jaar, op een moment dat in vele landen gewone mensen dag in dag uit de prijs betalen van de crisis waarin het falen van het bankensysteem ons heeft gestort.

Er wordt natuurlijk al enige tijd gezegd dat er een soort momentum is om eindelijk de handen in elkaar te slaan en hier iets aan te doen. Maar het mag niet bij woorden blijven. Tussen zeggen en doen, tussen retoriek en echte actie, is natuurlijk een brede kloof, de belastingkloof. Die gaan we niet dichten enkel door haar te meten. Een meetinstrument introduceren is natuurlijk een nuttige zaak. Maar we moeten meer ambiëren.

Enkele jaren geleden hebben we het begrip 'bazoeka' geïntroduceerd als grof geschut om de bailout van banken te regelen. Welnu, ook voor belastingfraude en belastingontwijking is een krachtige aanpak nodig. In het verslag van collega Kleva, dat we enige tijd geleden hebben aangenomen, stonden al enkele uitstekende ideeën. Daarom moeten we bindende doelstellingen vastleggen per lidstaat om het misbruik terug te dringen, moeten licenties van banken, adviseurs, advocaten die meewerken aan malafide constructies worden ingetrokken; zij zouden voorts ook strafrechtelijk moeten worden vervolgd. Het is zaak eindelijk ook eens werk te maken van een serieuze harmonisatie van de gemeenschappelijke belastbare grondslag voor belastingen, om eindelijk eens duidelijk te definiëren wat belastingparadijzen zijn en om te verbieden ermee samen te werken.

Kortom, hier moet nu eindelijk een prioriteit van worden gemaakt. Ik denk dat de bevolking, de brede publieke opinie, u hierin zal steunen.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, le lacune dell'attuale normativa hanno fatto sì che l'elusione e l'evasione e la frode fiscale siano diventate ancora più grandi di quanto non lo fossero in precedenza.

Ovviamente la crisi ha contribuito in maniera consistente al loro sviluppo e per questa ragione il loro contrasto è diventato una priorità assoluta per reperire risorse da investire in funzione dello sviluppo. Allora bisogna fare le cose delle quali abbiamo discusso oggi: armonizzare la base imponibile; scambiare tra i paesi tutte le informazioni sensibili relative a questi temi; ma si possono fare anche altre cose che riguardano la discussione su direttive che sono oggi oggetto di confronto tra voi e noi.

Ad esempio, introdurre l'obbligo di rendicontazione paese per paese per le imprese, laddove ci sono, nella direttiva sulle rendicontazioni non finanziarie, degli spazi per poterlo fare, sarebbe un'ottima mossa per avere elementi di trasparenza come quelli che servono.

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). - Én magam is prioritásnak tekintem ezt a kérdést, és réges-régen túl vagyunk, képviselőtársak, a szavak szintjén, gondoljanak csak az adó-cselekvésiterv elfogadására, a számos jelentésre, amelyben tartalmi üzeneteket is küldtünk. Egyetértek azzal, hogy ez az 1000 milliárd euró, jelentős összeg. Mindent meg kell ragadni annak érdekében, hogy az adókijátszókat és az adócsalókat elkapjuk, és ezt a tevékenységet megszüntessük.

Egy dologra szeretném felhívni a tisztelt biztos úr figyelmét. Jelentésemben megfogalmaztam egy intelligens adóinformációs rendszer létrehozásának szükségességét, amelyhez kiválóan illeszkednének azok a mutatószámok. Belőlük képezhetők lennének az adatok ahhoz, hogy meg tudjuk határozni azt a mértéket, amely elfogadható tűrésmérték, és ehhez tudnánk célértékeket is rendelni az adócsalás és az adóelkerülés vonatkozásában. Újra szíves figyelmébe ajánlom ezt a jelentést...(az elnök elveszi a szót)

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, veropetosten ja veronkierron torjunnan pitäisi olla EU:n ykkösasia. Aggressiivinen verosuunnittelu ja veroparatiisit pitää kieltää.

Komission juuri antama lausuma oli aika vaatimaton. Täällä on tullut monissa puheissa esille, että tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä on tehokas keino puuttua tähän ongelmaan. Ymmärrän kansalaisten kritiikin EU:ta kohtaan ja jopa EU-vastaisuuden ja se tulee lisääntymään, ellei EU puutu tähän asiaan. Kansalaisten pitää voida luottaa siihen, että EU ei salli toisen jäsenvaltion ikään kuin varastavan verotuloja toiselta jäsenvaltiolta. EU ja komissio voisivat olla paljon paljon kiinnostuneempia tästä asiasta.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Nikola Vuljanić (GUE/NGL). - Gospodine predsjedniče, naravno da države članice moraju sudjelovati u poslu suzbijanja utaje poreza. To je kriminalno djelo u svakoj zemlji i treba ga progoniti kao takvo. Posebno se mora pritisnuti poslovne banke koje pod načelom bankarske tajne štite takve kriminalce. S druge strane, države članice moraju se na jednak način postaviti prema problemu. Ne može se dopustiti građaninu neke od država članica da ga nitko ne pita kako je došao do imovine koju posjeduje, već mu se na tu imovinu odreže porez i tako je se legalizira. Imovina za koje nema dokaza porijekla rezultat je neke kriminalna aktivnosti, svejedno koje, i treba ju konfiscirati, ne oporezovati. Ako to nije slučaj u svim zemljama članicama, besmislen je poziv na suradnju.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Quiero recordarles el apartado 12 del artículo 149, que establece que los diputados que no hayan intervenido en un debate podrán presentar una declaración por escrito que no supere las doscientas palabras, que se adjuntará al acta literal de la sesión.

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, membre de la Commission. − Monsieur le Président, je peux vous assurer, au nom de la Commission ainsi qu'au nom du commissaire Šemeta, que la Commission ne renvoie pas la balle aux États membres. Elle assume pleinement ses responsabilités dans les limites que lui permet le traité de l'Union européenne.

Quand on parle des États membres, on parle dans ce contexte du législateur qui doit prendre des décisions. En effet, il ne suffit pas que la Commission multiplie les propositions si celles-ci ne sont pas adoptées.

Certains d'entre vous ont demandé ce qu'a fait la Commission jusqu'à maintenant.

Nous avons d'abord entamé les négociations pour modifier les accords sur la fiscalité de l'épargne avec la Suisse, Saint-Marin, le Liechtenstein, Andorre et Monaco.

La Commission a aussi proposé d'étendre à d'autres revenus le champ d'application de l'échange automatique d'informations entre administrations fiscales de l'Union. Je remercie, d'ailleurs, le Parlement pour son soutien lors du vote, hier, puisque cette proposition est le précurseur d'avancées très importantes au niveau mondial avec le soutien du G 8 et du G 20. L'échange automatique d'informations a été accepté, en septembre 2013, comme la nouvelle norme mondiale en matière d'échange d'informations entre les autorités fiscales.

En juillet, le Conseil a aussi décidé à l'unanimité d'un mécanisme de réaction rapide pour lutter contre la fraude à la TVA.

En septembre, le plan d'action de l'OCDE sur l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices a également été approuvé par le G 20 comme réponse internationale à la planification fiscale agressive.

En octobre, nous avons aussi lancé le débat sur la taxation de l'économie numérique en créant un groupe d'experts à haut niveau qui va faire rapport à la Commission d'ici juillet 2014 sur ce sujet.

Il y a donc des choses qui ont été faites mais, dans mon introduction, j'avais dit que nous avons besoin de données pour pouvoir faire des propositions basées sur la réalité. Si ces données ne sont pas suffisamment détaillées, elles ne permettront pas non plus d'aboutir à des propositions suffisamment précises et efficaces. Quand j'ai évoqué ce besoin d'un système de collecte de données, ce n'est pas pour renvoyer la balle aux États membres. Ces données doivent être collectées mais ce sont les États membres qui doivent pouvoir les réunir pour que, par la suite, la Commission puisse faire des propositions efficaces au législateur.

Vous avez aussi mentionné le rôle du semestre européen. Je peux vous assurer que la Commission utilise pleinement ces instruments puisque dans le contexte du semestre européen, elle surveille de manière approfondie les actions des États membres sur la base des suggestions que nous avons faites. Pour preuve: les recommandations spécifiques à chaque pays dans le cadre du semestre européen en vue d'améliorer la collecte de l'impôt. Dix pays étaient concernés en 2012 et 13 en 2013.

Nous utilisons tous les instruments qui sont à notre disposition et je souhaite, encore une fois, remercier le Parlement européen pour sa détermination. Cette détermination politique est très importante pour que ce courant d'opinion, très clairement exprimé par les citoyens européens, puisse se traduire dans des décisions au niveau du législateur, qui en a la responsabilité en vertu du traité.

Je peux vous assurer, encore une fois, que la Commission ne va pas se cacher derrière de simples déclarations, mais nous avons besoin d'une action concertée pour obtenir des résultats efficaces.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Para cerrar el debate se han presentado tres propuestas de resolución(1) de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Reglamento.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy jueves, 12 de diciembre de 2013.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. Mille milliards d'euro sont annuellement soustraits aux recettes fiscales. Cela accroît le niveau d'endettement des États, détruit la possibilité de concurrence loyale entre les entreprises honnêtes et entreprises tricheuses: la fraude des grands fait payer les petits!

Ces fraudes déplacent la charge fiscale sur les travailleurs et les ménages à moyens et bas revenus. De plus elles contraignent les pouvoirs publics à procéder à des coupes dans les services publics. C'est inadmissible. Les conséquences sont encore plus palpables dans les pays où la situation socio-économique est désastreuse. En Grèce par exemple, les grandes entreprises ont fait transférer hors du pays 60 milliards d'euro depuis le 1er janvier 2012 afin de bénéficier de privilèges fiscaux.

Le coût total de la fraude fiscale est plus élevé que l'ensemble des budgets de la santé cumulés de l'Union. L'arrêt de l'évasion fiscale permettrait d'effacer la totalité des déficits en seulement 9 ans. Il faut réagir! Une stratégie européenne cohérente, concrète et commune en matière de fiscalité ainsi que des mesures contraignantes sont indispensables. Enfin, nous devons lutter pour une plus grande transparence et un contrôle strict pour empêcher que les institutions, les organismes et les agences de l'Union européenne, de recourir aux "paradis fiscaux" !

 
  
MPphoto
 
 

  Boris Zala (S&D), písomne Vážení kolegovia, daňové podvody sú neakceptovateľné. Ale k ich skutočnému zastaveniu môže prísť len neúnavnou koordináciou národnej, európskej a celosvetovej úrovne. Žiadna sama osebe nestačí. Na Slovensku sme doslova rozpútali boj proti daňovým podvodom a treba povedať, že už prvé úsilie prinieslo výsledky, čo výrazne prispieva k zníženiu deficitu verejných financií. Ako veľmi úspešným sa javí projekt „bločkovej lotérie“, ktorá vlastne umožňuje každému spotrebiteľovi kontrolovať daňovú poctivosť, hlavne predajcov a poskytovateľov služieb. Tento projekt by si zaslúžil európsku pozornosť. Ďalej EÚ nesmie poľaviť aj na celosvetovej úrovni, predovšetkým v agende G 20. Prísne tlačiť, aby sa všetky prijaté rozhodnutia implementovali a už pripravovať ďalšie kroky a návrhy zo strany EK na globálne zabránenie daňovým podvodom, únikom a tomu čo nazývame agresívne daňové plánovanie. Mandát EK je tu nevyhnutný, pretože ani tie najsilnejšie národné štáty nemajú šancu na celosvetovej úrovni: príkladom je komplikované „prinucovanie“ švajčiarskych bánk pristúpiť na otvorenú politiku a aj odpor Švajčiarskeho parlamentu. Áno, boj je ešte len pred nami. Ale pre ozdravenie svetovej ekonomiky a pre prehĺbenie spravodlivosti je nevyhnutnosťou. Ďakujem.

 
  

(1)Véase el Acta.


9. Ekologinės inovacijos: kurti darbo vietas ir skatinti augimą įgyvendinant aplinkos politiką (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  El Presidente. − El punto siguiente en el orden del día es la breve presentación del informe de Karin Kadenbach sobre Ecoinnovación - Empleo y crecimiento a través de la política medioambiental (2012/2294(INI)) (A7-0333/2013)

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, Berichterstatterin. − Herr Präsident, Herr Kommissar! In Zeiten der Wirtschaftskrise, hoher Arbeitslosigkeit, hoher Energiepreise, der Rohstoffknappheit und der Abhängigkeit von Importen ist die Schaffung von nachhaltigen Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum wesentlich für den sozialen Zusammenhalt.

Innovationen stellen ein Schlüsselelement für das Erreichen dieses Ziels dar und sollten deshalb gefördert werden. Das Umweltschutz mit Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung von Arbeitsplätzen verbindende Konzept der Öko-Innovation bietet dazu eine Möglichkeit.

Umweltfreundliche Innovationen sind von grundlegender Bedeutung für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die effizientere Nutzung von Ressourcen wie Wasser und Rohstoffen, eine vermehrte Verwendung recycelter Materialien und die Herstellung höherwertiger Produkte mit geringeren Umweltauswirkungen, um nur einige Beispiele zu nennen. Solche Innovationen sind außerdem sehr wichtig für die Entwicklung umweltfreundlicherer Produktionsverfahren. Die Erscheinungsformen von Öko-Innovationen sind vielgestaltig. Die aktuellen Schwerpunktbereiche der Ausschreibung Öko-Innovation 2012 lauten: Recycling von Materialien, nachhaltige Bauprodukte, Nahrungsmittel und Getränkeindustrie, Wasserwirtschaft und grüne Unternehmen.

Bei kommenden Ausschreibungen sollte eine Ausweitung auf alle Sektoren und Unternehmenstätigkeiten in Erwägung gezogen werden, weil Öko-Innovation ein Querschnittspolitikbereich ist und alle Branchen und unternehmerischen Tätigkeiten für eine Förderung in Frage kommen sollten.

Gegenwärtig fördert die Kommission Öko-Innovationen über Demonstrationen und Markteinführungsprojekte, marktbasierte Finanzinstrumente und öffentlich-private Partnerschaften innerhalb des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, CIP.

Diese Instrumente sind auch in die Vorschläge des Rahmenprogramms Horizont 2020 aufgenommen worden, damit die Kontinuität zwischen den Programmen CIP und Horizont 2020 sichergestellt ist.

Das Wachstum der Branche der umweltverträglichen Technologien – auch green-tech oder clean-tech industries genannt – in den letzten Jahren hat gezeigt, dass die Investition in umweltverträgliches Wachstum eine enorme Chance für die Wirtschaft bietet. Während beinahe jeder andere Wirtschaftszweig als Folge der Rezession erhebliche Einbußen erlitten hat, expandiert die umweltverträgliche Wirtschaft trotz eines gewissen Wachstumseinbruches noch immer.

Die europäische Ökobranche erwirtschaftet einen Jahresumsatz von geschätzten 319 Mrd. EUR – das entspricht ca. 2,5 % des BIP der EU – und bietet derzeit an die 3,4 Millionen Menschen Beschäftigung.

Dieses Potenzial ist aber bei Weitem nicht ausgenutzt. Es sind komplexe Herausforderungen, die sich unter anderem auf den Gebieten Ernährungssicherheit, Klimaschutz, Qualität der Böden, Rohstoffknappheit, Umstellung auf Systeme für erneuerbare Energieträger, auf Energieeffizienz und vieles mehr ergeben.

Ein solcher Übergang erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der die Bereiche allgemeine und berufliche Bildung, Höherqualifikation, Forschung und Entwicklung, private und öffentliche Investitionen und Ausbau von Infrastruktur umfasst.

Eine neue, nachhaltige EU-Wirtschaft muss für eine ausgewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sorgen, von der alle Märkte und Geschäftsmodelle profitieren. Sie kann traditionelle Wirtschaftszweige und bestehende Arbeitsplätze dank einer Anpassung an nachhaltige, ressourceneffiziente Produktions- und Arbeitsmethoden neuen Schwung geben.

Dazu müssen neue Instrumente geschaffen und die Verfahren so vereinfacht werden, dass sie auch von KMUs genützt werden können. Die Aufnahme von Öko-Innovation in die strategischen Dokumente der Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2014–2020 als Instrument zum Auf- und Ausbau einer umweltverträglichen Wirtschaft könnte die Zusammenarbeit zwischen Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft stärken.

In unserem Bericht „Öko-Innovation – Arbeitsplätze und Wachstum durch Umweltpolitik“ werden die Herausforderungen und die die Chancen, die der Übergang zu einer ressourceneffizienteren Wirtschaft mit geringeren CO2-Emissionen mit sich bringt, angesprochen. Es werden Lösungen und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, und es wird vor allem auf die Rahmenbedingungen eingegangen, die auf europäischer aber auch auf Mitgliedstaatenebene geschaffen werden müssen, damit das Wachstumspotenzial der Öko-Innovation voll ausgeschöpft werden kann.

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
 

Intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»)

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine potpredsjedniče Martinez, pozdravljam izvješće naše kolegice Kadenbach i drago mi je da je upravo tema zaštite okoliša, ekoloških inovacija povezana s ključnim aspektom gospodarskog razvoja Europske unije, a to su rast i radna mjesta, osobito kroz politiku okoliša. Na tu temu sam prije nekoliko dana i u Hrvatskoj organizirao jedan panel koji je povezao temu zaštite okoliša i klimatskih promjena.

Smatram da su ekološki prihvatljiva rješenja ona koja privlače novu generaciju visokotehnološke proizvodnje i usluga investiranjem u projekte ekoloških inovacija i da će se time povećati europska konkurentnost i stvoriti nova visokokvalificirana radna mjesta, a ona će, siguran sam, omogućiti i šansu za zapošljavanje mladima. Činjenica je da je 3,4 milijuna radnih mjesta vezano za ekološke inovacije, preko 300 milijardi eura ukupno, to je jedna velika perspektiva (…)

(Predsjednik je prekinuo govornika.)

 
  
MPphoto
 

  Oleg Valjalo (S&D). - Gospodine predsjedniče, već sam nekoliko puta u svojim obraćanjima ovom domu naglašavao važnost inovacija za rast i radna mjesta u čitavoj Europskoj uniji. Izvješće kolegice Kadenbach na izvrstan način predlaže da se okrenemo inovacijama u jednom iznimno važnom području ljudske djelatnosti, a to su ekološke inovacije koje u našem vremenu jesu i bit će presude za staranje pametnog i održivog rasta te konstantnog ulaganja u nova radna mjesta.

Ovdje želim prepoznati silni potencijal koji moja zemlja ima u ovom području i duboko se nadam da ćemo i mi u Hrvatskoj znati na pravi način prepoznati važnost gospodarske koristi u ovom području ekoloških inovacija, osobito u malom i srednjem poduzetništvu u kojem postoje očite mogućnosti za nove specijalizirane poslove u ovoj domeni.

U teškom ekonomskom trenutku u kojem se nalaze mnoge zemlje Europske unije, osobito one na našem istoku i našem jugu, ekološke inovacije, ulaganja u obnovljive izvore energije predstavljaju osvježenje koje trebamo svesrdno podržati. I zbog toga ću vrlo rado podržati ovo kvalitetno izvješće jer zadaje dobar pravac strategiji pametnog, stabilnog i održivog razvoja.

 
  
MPphoto
 

  Phil Bennion (ALDE). - Mr President, I was rapporteur for the opinion of the Committee on Employment and Social Affairs on this file so I have been quite involved with its gestation. Eco-innovation refers to the transition to a sustainable and green economy and the benefits that this can bring. The Employment Committee’s opinion focused on the job creation possibilities of eco-innovation and the need to prepare and exploit this to its full potential.

These employment opportunities will cater for various skill levels, requiring both academic and practical skills. This can contribute to decreasing unemployment and to reaching the Europe 2020 targets. Relevant skills should therefore be incorporated into education systems and into vocational training programmes. We should encourage apprenticeships in eco-innovation and access to lifelong learning. EU funds such as the ESF should support this where possible. Eco-innovation also presents many opportunities for SMEs, niche businesses, entrepreneurs and micro-enterprises...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Νίκος Χρυσόγελος (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητής των Πράσινων στα θέματα της οικολογικής καινοτομίας, έχω υποστηρίξει την ποιοτική έκθεση συναδέλφου, έχουμε συμβάλει δε και εμείς με ορισμένες προτάσεις. Η οικολογική καινοτομία είναι ευκαιρία για να αλλάξει η οικονομία μας και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν μια πολύ έξυπνη πολιτική σε αυτή την περίοδο της βαθιάς κρίσης, όπου χρειαζόμαστε όχι περικοπές στους μισθούς και στο κοινωνικό κράτος αλλά ενδυνάμωση εκείνων των οικονομικών δραστηριοτήτων που είναι πολύ πιο βιώσιμες.

Η οικολογική καινοτομία συνδυάζεται και συνδέεται με την καινοτομία της τεχνολογίας, την εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, και γι’ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική. Συμφωνούμε ότι μέχρι τώρα –και είναι σωστό– γίνεται μία ενίσχυση των παρεμβάσεων με προγράμματα επίδειξης αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να περάσει σταδιακά σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και σε όλα τα ταμεία, να προχωρήσουμε δηλαδή πιο μπροστά.

(Ο Πρόεδρος αφαιρεί τον λόγο από τον ομιλητή)

 
  
 

(Fin de las intervenciones con arreglo al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye»))

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, membre de la Commission. − Monsieur le Président, honorables membres, au nom de la Commission, j'aimerais remercier le Parlement européen et, en particulier, Mme Kadenbach pour son excellent rapport sur l'éco-innovation. Merci également à la commission de l'environnement, de la santé et de la sécurité alimentaire dans son ensemble, ainsi qu'aux commissions du développement régional et de l'emploi pour leurs avis.

L'économie européenne fait face aux défis de leur transition vers un modèle de croissance plus durable et de la création d'emplois nouveaux et de meilleures qualité. L'éco-innovation offre un potentiel que personne ne peut plus ignorer. Les entreprises éco-innovantes ont un chiffre d'affaires annuel évalué à quelque 319 milliards d'euros. Selon les récentes données publiées par Eurostat, les éco-industries ont généré 4,2 millions d'emplois en 2011 et l'éco-innovation offre aux entreprises le moyen d'atteindre un nouveau niveau de compétitivité.

Votre rapport met clairement en avant ces arguments. Il souligne également l'action menée pour soutenir l'éco-innovation et le besoin de développer cette action au travers d'Horizon 2020, de COSME et aussi des Fonds structurels et d'investissement européen.

La Commission, pour sa part, continuera de développer ces programmes ainsi que le partenariat européen pour l'innovation dans les domaines de l'eau, des matières premières, de l'agriculture durable et des villes "intelligentes".

Du côté de l'emploi, le défi stratégique est non seulement de fournir de nouvelles compétences pour favoriser l'innovation dans l'éco-industrie, mais également d'encourager les économies d'énergie et l'utilisation efficace des ressources par l'amélioration des compétences des salariés, et ainsi de renforcer la compétitivité des entreprises européennes. Par ailleurs, le centre commun de de recherche de la Commission mène actuellement une étude prospective pour développer une vision à moyen et à long terme pour les éco-industries, dont le but est d'identifier comment elles peuvent devenir une source de compétitivité à long terme.

Enfin, la Commission prépare aussi un ensemble de propositions sur l'économie circulaire pour le printemps prochain, et je crois que ces mesures donneront une nouvelle impulsion à l'éco-innovation.

La Commission se réjouit de ce rapport sur l'éco-innovation, l'emploi et la croissance dans la politique environnementale, car il augure d'une coopération plus étroite entre le Parlement et la Commission pour stimuler l'éco-innovation au profit de la croissance, de l'emploi et de l'environnement.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar hoy, jueves 12 de diciembre de 2013.

Les deseo felices fiestas y que el año próximo sea realmente muy feliz y muy exitoso para todos.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. Salut această dezbatere și apropiata adoptare a acestui raport. Îmi exprim însă regretul că tema ecoinovării nu a făcut obiectul unei dezbateri în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului care, prin competențele pe care le deține, ar fi putut aduce o contribuție importantă.

Consider că este important ca, în discuțiile legate de emisiile de gaze cu efect de seră sau resursele de apă, agricultura să fie inclusă, ținând cont că este unul dintre domeniile cele mai implicate în combaterea, respectiv în protejarea acestora. Prin viitoarea politică agricolă comună, agricultura europeană poate contribui major la concretizarea discuțiilor legate de ecoinovare.

Remarc totuși calitatea raportului și pertinența soluțiilor propuse. Subliniez totodată că dezbaterea privind ecoinovarea trebuie să continue pe parcursul anilor viitori și să își găsească acoperire în investiții finanțate prin intermediul fondurilor europene.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 

10. Kiti klausimai
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  Anni Podimata (S&D). - Mr President, as a co-signatory of the resolution on tax avoidance and tax evasion and on behalf of the Greek delegation, which has a flight to catch, I would like to kindly ask you, if the Chamber agrees, to modify the order of votes and vote for this resolution just after Item 11 of our agenda on generalised tariff preferences. I know this is an extraordinary request but the circumstances are extraordinary.

 
  
MPphoto
 

  Marietta Giannakou (PPE). - Monsieur le Président, je crois que Mme Podimata a raison. Pour les mêmes raisons qu'elle a données, je demande, moi aussi, de procéder au vote sur les taxes avant les résolutions.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - Monsieur le Président, je ne souhaite pas m'opposer à la proposition, mais comme les parlementaires sont en train de s'installer et que les groupes politiques... Soyez très précis sur les votes, s'il vous plaît, n'allez pas trop vite, parce que nos listes ont un certain ordre. Je vous en prie, on a déjà fait cela, et il y a eu quelques erreurs. Donc n'allez pas trop vite.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Herr Audy, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wir nehmen den Vorschlag der Kolleginnen Podimata und Giannakou auf und ändern die Reihenfolge der Abstimmungen.

 

11. Parlamento sudėtis (žr. protokola)
  

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte das Haus informieren, da wir gleich über die Ukraine abstimmen, dass es seit drei Stunden der Tochter und dem Anwalt von Julija Tymoschenko, nicht erlaubt ist, Julija Tymoschenko im Gefängnis zu besuchen und mit ihr Dinge zu besprechen. Sie sitzen vor dem Gefängnis und dürfen entgegen den Regeln des ukrainischen Rechts ihre Mandantin nicht besuchen. Ich wollte das nur zur Kenntnis geben.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Ich danke Ihnen für diese bedauernswerte Mitteilung, die nur zeigt, wie sehr die Situation in der Ukraine eskaliert und wie wichtig die weitere Vorgangsweise, auch vonseiten des Parlaments, und die Annahme der Entschließung heute sind.

 

12. Balsuoti skirtas laikas
Kalbų vaizdo įrašas
MPphoto
 

  Der Präsident. − Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Abstimmungsstunde.

 

12.1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičius (A7-0252/2013 - Alexandra Thein) (balsavimas)
 

– Vor der Abstimmung über die legislative Entschließung:

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE). - Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In Absprache mit allen Fraktionen beantrage ich, die Schlussabstimmung über die legislative Entschließung zu verschieben.

Die kommende griechische Ratspräsidentschaft ist überraschend an mich herangetreten und möchte als erste Ratspräsidentschaft überhaupt den Vorschlag unseres Parlaments aufgreifen, bei den zusätzlich zu schaffenden Richterstellen Bewerber nach ihrer fachlichen und persönlichen Eignung zu benennen, unabhängig von ihrer Herkunft aus einem bestimmten Mitgliedstaat.

Der Gerichtshof besteht zur Zeit aus einem Richter je Mitgliedstaat, so dass das geografische Gleichgewicht und die einzelstaatlichen Rechtsordnungen ausreichend berücksichtigt sind. Die dringend benötigten zusätzlichen Richterstellen könnten schon längst besetzt sein, wenn sich die Mitgliedstaaten nicht seit Jahren über diverse Rotationssysteme bezüglich der Herkunft der Richter streiten würden.

In der Kürze der noch verbleibenden Zeit in der ersten Lesung möchten wir daher den Mitgliedstaaten ein allerletztes Mal Gelegenheit geben zu zeigen, dass ihnen das Wohl der Bürger und Unternehmen bzw. die Rechtsstaatlichkeit dieser Union insgesamt wichtiger sind als nationale Egoismen.

 
  
 

(Die Abstimmung über die legislative Entschließung wird vertagt.)

 

12.2. Tam tikrų direktyvų dalinis keitimas, kiek tai susiję su Prancūzijos atokiausiais regionais ir visų pirma Majotu (A7-0405/2013 - David Casa) (balsavimas)

12.3. Tarybos direktyvos 2010/18/ES dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0414/2013 - Pervenche Berès) (balsavimas)

12.4. Ekologinės inovacijos: kurti darbo vietas ir skatinti augimą įgyvendinant aplinkos politiką (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach) (balsavimas)

12.5. Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl) (balsavimas)

12.6. Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl deleguotų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried) (balsavimas)

12.7. Mokėjimo sąskaitos (A7-0398/2013 - Jürgen Klute) (balsavimas)
 

– Vor der Abstimmung über Artikel 5:

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute (GUE/NGL). - Herr Präsident! Ich möchte den Kolleginnen und Kollegen mitteilen, dass wir uns gestern unter den Schattenberichterstattern und Berichterstattern kurz darüber verständigt haben, dass, wenn Giegold seinen ursprünglichen mündlichen Änderungsantrag zurückzieht, ich stattdessen vorschlagen möchte, einen alternativen mündlichen Änderungsantrag zu stellen: Vor dem Wort „annually“ soll nun der Begriff „at least“ in dem entsprechenden Artikel eingesetzt werden, so dass der Satz auf Englisch jetzt heißt: „Member States shall ensure that payment service providers provide consumers, free of charge, with a statement of all fees and the interest rates applied to their payment account at least annually.“ Ich bitte um Ihre Zustimmung dazu.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

– Vor der Abstimmung über die legislative Entschließung:

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute (GUE/NGL). - Herr Präsident! Ich möchte zunächst auf etwas hinweisen. Wir sind jetzt sehr schnell vorgegangen: Erwägung 15 muss angepasst werden an Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1, weil die zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob das jetzt abgestimmt worden ist oder nicht.

Ansonsten beantrage ich unter Verweis auf Artikel 57 Absatz 2 der Geschäftsordnung die Verschiebung der Abstimmung über die legislative Entschließung, um den Trilog eröffnen zu können.

 
  
 

(Die Abstimmung über die legislative Entschließung wird vertagt.)

 

12.8. Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas (A7-0379/2013 - Gesine Meissner) (balsavimas)
 

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 36:

 
  
MPphoto
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, θέλω να προτείνω την προσθήκη μίας πρότασης στο τέλος της τροπολογίας 36, για την οποία έχω τη σύμφωνη γνώμη της εισηγήτριας. Είναι περισσότερο διευκρινιστική. Έτσι, το κείμενο της τροπολογίας γίνεται ως εξής: «τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών εφαρμόζουν μία προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα» –και η προσθήκη είναι: «θεωρώντας ως ισότιμα τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια».

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 
  
 

– Vor der Abstimmung über die legislative Entschlieβung:

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (S&D). - Mr President, on behalf of the rapporteur, as Chair of the Committee on Transport and Tourism, under Rule 57, can I ask the plenary to postpone the final vote to enable us to open the negotiations with the Council with a view to a first reading agreement.

 
  
  

(Die Abstimmung über die legislative Entschließung wird vertagt.)

 

12.9. Tam tikrų aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvų dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0399/2013 - Matthias Groote) (balsavimas)

12.10. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (A7-0282/2013 - Alain Cadec) (balsavimas)
 

– Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec (PPE). - En effet. En inscrivant le vote du Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche à cette séance, j'ai souhaité affirmer la détermination du Parlement dans le cadre du trilogue avec le Conseil.

Il se trouve que, ce matin, le Conseil, au cours du trilogue, a fait des avancées significatives qui laissent présager un accord rapide. En conséquence, je vous propose, chers collègues, de reporter le vote sur la résolution finale, en accord avec tous les autres groupes.

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, per sostenere l'ipotesi di Cadec e invitando il Consiglio a fare in modo che il prossimo trilogo, quello che avremo il 19 dicembre, sia risolutivo altrimenti questa "concessione" che il Parlamento oggi fa rispetto ad una rigidità del Consiglio risulterebbe compromettere complessivamente i tempi per l'approvazione di questo fondo.

Il Consiglio purtroppo ha tentato in questi mesi di stravolgere i presupposti della riforma fissati proprio con il voto che abbiamo fatto l'altro ieri sulla riforma della politica comune della pesca. Mi auguro che il 19 il Consiglio sappia apprezzare questo sforzo del Parlamento.

 
  
 

(Die Vertagung der Abstimmung wird beschlossen.)

 

12.11. Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. (A7-0226/2013 - Marco Scurria) (balsavimas)

12.12. Tam tikrų žuvininkystės ir gyvūnų sveikatos srities reglamentų dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0425/2013 - João Ferreira) (balsavimas)
 

- Vor der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, relator. − Senhor Presidente, a mudança do estatuto de Maiote de território ultramarino para região ultraperiférica, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014, e a decorrente aplicação do acervo da União Europeia requer que sejam tidas em devida conta as especificidades da região.

No domínio das pescas, esta aplicação exige que sejam tidas em conta quer as especificidades naturais da região, quer as relativas ao nível de desenvolvimento do setor pesqueiro local.

Em face da importância e da vulnerabilidade dos ecossistemas marinhos locais e dos valores naturais em presença, torna-se imperioso garantir à França as possibilidades de adotar as medidas de conservação consideradas necessárias à preservação dos valores naturais protegidos pela legislação que cria o parque natural marinho de Maiote, incluindo a possibilidade de limitação da pesca aos navios registados nos portos de Maiote. Esta disposição cumpre a dupla finalidade de proteger os ecossistemas marinhos locais, tendo em conta a sua elevada sensibilidade, e de assegurar recursos e condições de segurança à frota de pequena pesca local.

Peço, por isso, e serei tanto mais rápido quanto menos ruído fizerem, peço, por isso, que aprovem as alterações à proposta de regulamento, em especial as alterações 8 e 14.

 

12.13. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, I, II ir IV priedai (B7-0547/2013) (balsavimas)

12.14. 2013 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../... kuriuo nustatomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, III priedas (B7-0546/2013) (balsavimas)

12.15. Raginimas prisiimti pamatuojamus ir konkrečius įsipareigojimus kovojant su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu ES (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013) (balsavimas)

12.16. Nacionalinių romų intergracijos strategijų įgyvendinimo pažanga (B7-0555/2013) (balsavimas)

12.17. Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatai ir Rytų partnerystės, ypač santykių su Ukraina, ateitis (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013) (balsavimas)
 

– Vor der Abstimmung über Änderungsantrag 5:

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). - Herr Präsident! Es ist der Eindruck entstanden, dass der zweite Teil, „implement reforms connected with the signing of the Association Agreement“, stehen bleibt. Der neue Zusatz bedeutet, dass der Teil dafür gestrichen wird. Das ist nicht komplementär, es ist so, dass es heißen würde: „financial assistance to help Ukraine tackle its worsening financial situation“, und dann Punkt.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 
  
 

– Nach der Abstimmung:

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE). - Herr Präsident! Ich möchte nur eine Anmerkung machen, weil wir jetzt mit dieser Entschließung eine offizielle Delegation des Parlaments ermöglicht haben.

In der Konferenz der Präsidenten ist heute Morgen beschlossen worden, dass wir als Delegation reisen können, wenn wir ein Gegenüber haben. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Montag eine Parlamentssitzung in Kiew angesetzt ist. Es wäre also möglich, am Wochenende zu reisen und am Montag unser Gegenüber in der Ukraine, die Kollegen aus der Rada, zu treffen. Ich wäre sehr dafür, dass wir diese Entschließung ernst nehmen und diesen Reiseauftrag jetzt umsetzen und dass unsere Mitarbeiter diese Reise der Delegation vorbereiten.

Ich sage das auch ausdrücklich an den Delegationsvorsitzenden. Er hat jetzt die Möglichkeiten, das zu tun. Wir können uns dann auch besser um den Fall Julija Tymoschenko und ihren Anwalt vor Ort kümmern.

 
  
 

– Mitglieder der Verts/ALE-Fraktion halten Flaggen der Ukraine hoch.

 

12.18. 2013 m. Albanijos pažangos ataskaita (B7-0556/2013) (balsavimas)

12.19. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gruodžio 19–20 d.) (B7-0560/2013, B7-0565/2013, B7-0566/2013, B7-0584/2013) (balsavimas)
 

– Nach Ziffer 22:

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz (PPE). - Panie Przewodniczący! W związku za tym, co się dzieje w ostatnich dniach na Ukrainie, wydaje mi się, że Rada Europejska musi zająć się przedyskutowaniem również sytuacji w tym kraju i relacji pomiędzy Unią i Ukrainą i dlatego proponuje poprawkę ustną. W wyniku konsultacji, które prowadziłem jeszcze wczoraj, jej brzmienie różni się nieco od tego tekstu, który zaproponowano na liście do głosowania. Poprawka brzmiałaby następująco:

‘Is deeply concerned about the political situation in Ukraine in the aftermath of the Vilnius Summit and calls on the Council to address it’.

 
  
 

(Der mündliche Änderungsantrag wird übernommen.)

 

12.20. Daugiapakopio valdymo ES konstitucinės problemos (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski) (balsavimas)

12.21. Europos Parlamento santykiai su institucijomis, atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure) (balsavimas)

12.22. Žaliosios infrastruktūros politika (B7-0549/2013) (balsavimas)

12.23. Europos Centrinio Banko 2012 m. metinė ataskaita (A7-0382/2013 - Gianni Pittella) (balsavimas)
MPphoto
 

  Der Präsident. − Damit ist die Abstimmungsstunde geschlossen.

 

13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)

14. Paaiškinimai dėl balsavimo
Kalbų vaizdo įrašas

14.1. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičius (A7-0252/2013 - Alexandra Thein)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului deoarece numărul tot mai mare de cazuri care ajung în fața Curții de Justiție necesită o modificare a componenței acestei instituții. Pentru ca soluțiile oferite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene să fie date într-un termen rezonabil de timp, creșterea numărului de judecători este necesară. Deși unele state membre vor putea nominaliza doi judecători, iar altele doar unul, acest element nu trebuie să ducă la dispute și trebuie înțeles în sensul mai larg al bunei funcționări și eficientizări ale Curții de Justiție. Propunerile raportorului privind modul de selecție trebuie luate în considerare, pentru a fi identificată o modalitate cât mai imparțială de alegere a candidaților.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ritengo la relazione Thein che richiede l'aumento dei giudici in Corte di giustizia condivisibile, a causa dell'aumento dei contenziosi in essere tale decisione non poteva piú essere rimandata, per questo motivo ho deciso di appoggiare questo testo col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur la Cour de Justice de l'Union européenne et le nombre de juges du Tribunal car vu l'augmentation constante de la charge de travail, il faut augmenter le nombre de juges pour répondre aux demandes des citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa Relazione che esprime la posizione del Parlamento sulla modifica del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia, aumentando i numeri dei giudici del Tribunale. L'aumento del carico di lavoro del Tribunale è un ostacolo oggettivo al regolare ed efficiente funzionamento di un organo giurisdizionale di rilevante importanza per l'Unione. La soluzione di compromesso raggiunta sull'aumento del numero dei giudici mi sembra equilibrata e rispondente alla volontà dei cittadini. Se da un lato, infatti, si deve tener conto delle realtà nazionali dei Paesi membri UE, si lascia spazio al merito e al curriculum vitae dei candidati al di là della nazionalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui permet une plus grande efficacité de la Justice européenne. En raison des élargissements de 2004, 2007 et dans une moindre mesure de 2013, l'Union européenne est passée de 15 à 28 États-membres, sans qu'aucune révision majeure des statuts de la Cour de justice de l'Union ne soit considérée. Mécaniquement le contentieux juridique de l’Union européenne a fortement augmenté avec la présence de 13 états supplémentaires. Ce texte est l'occasion pour la Cour de se réformer et de faire face à la croissance du contentieux dû notamment à la poursuite de l'intégration européenne et à l'enregistrement de marques communautaires. Dès lors, les délais seront réduits, ce qui garantira aux justiciables de l'Union une justice plus équitable et plus rapide.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report to change the way the judges at the General Court of the European Union are appointed and to increase their number. The Court has an ever increasing workload, as they make decisions that affect every part of the EU, including Wales. It is important that all of us are represented fairly by the judges there, and that they have the time to consider every case carefully.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Há vários anos que o número de processos decididos pelo Tribunal Geral tem sido menor do que o número de novos casos, pelo que os processos pendentes aumentam constantemente. Por essa razão, foi decidido o aumento do número de juízes. Este relatório ocupa-se dos critérios de preenchimento dos lugares em questão. Assim, defende que seja nomeado um juiz por Estado-Membro, de acordo com a atual prática, acolhendo a necessidade de equilíbrio geográfico e tendo devidamente em conta os sistemas jurídicos nacionais. Relativamente aos 12 juízes adicionais, devem ser selecionados, independentemente de sua nacionalidade, apenas tendo em consideração o seu currículo. Todavia, não poderá haver mais de dois juízes por Estado-Membro. O relatório também sugere que os juízes aposentados podem autonomear-se para o Comité previsto no artigo 255 º do TFUE. Este Comité deve anexar o seu parecer, sobre a adequação do perfil e experiência dos candidatos que integram a lista, ordenando-a em função do mérito. Consideramos que outros critérios de preenchimento dos lugares adicionais poderiam ter sido definidos, reforçando e não debilitando o princípio da igualdade de representação dos diferentes Estados-Membros (um critério de rotatividade, por exemplo). Além disso, este aumento da atividade do TJUE não pode naturalmente ser dissociado do aprofundamento do federalismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Počet nevyriešených prípadov na Všeobecnom súde, ako jednom zo súdov Súdneho dvora Európskej únie, má neustále narastajúcu tendenciu. Zvyšujúce sa pracovné zaťaženie a narastajúca agenda nie sú naďalej udržateľným stavom. Tento stav spôsobuje popieranie práva na spravodlivé súdne konanie, a teda popieranie článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv. Je teda zrejmé, že počet sudcov treba urgentne zvýšiť, sporná je však otázka kritérií samotného výberu.

V súčasnosti platí pravidlo jedného sudcu za každý členský štát, a tak je táto otázka pomerne citlivou záležitosťou pre všetky členské krajiny. V každom prípade však musí byť relevantnou otázka profesijných a osobnostných predpokladov každého jedného kandidáta, o ktorých nesporne nevypovedá štátna príslušnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), skriftlig. − Jag har lagt ner rösten. Vänsterpartiet är motståndare till den överstatliga domstolen som vi ser som en av de institutioner som minskar demokratin i medlemsländerna. Att varje medlemsland har en domare kan förvisso vara positivt, men i grunden är domarna ändå tvungna att följa fördragen och EU:s så kallade överordnade intressen. Av dessa anledningar har jag lagt ner rösten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution as it builds on previous legislation adopted in July 2012, supports the recruitment of 12 additional judges to the European Court of Justice and clarifies the meritocratic selection criteria involved.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim (ECR), in writing. − As ECR Spokesman on Legal Affairs I am supportive of efforts to improve the functioning of the European Court of Justice. Though we often feel the long arm of the Court stretches too far, it is important for business confidence and legal certainty across the Union that judgments are not endlessly delayed, but are reached in good time and following proper deliberation. I therefore support the idea put forward in this report, but would make several observations on behalf of the ECR. We feel that a final agreement should be adjusted so that representation of the variety of legal systems and traditions of the Union is guaranteed, in particular ensuring the continued recognition of the common law system at the top of the Unionʼs legal system. It is extremely important to the ECR that any solution found is budget-neutral, and while the addition of 12 judges could assist at present, we would also suggest that this is not a long-term fix. Instead what should be considered is firstly better law-making to reduce the need for references; and secondly a more comprehensive review, based on lower costs for justice and addressing the growing need for specialist expertise in Luxembourg.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le tribunal de 1ère instance de l'UE est engorgé, notamment depuis l'intégration de nouveaux Etats membres. Ce tribunal, comme l'ensemble des institutions de l'UE, est soumis à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, et notamment son article 6 qui prescrit que la justice doit être rendue "dans un délai raisonnable". Si le stock d'affaires pendantes continue à augmenter, l'UE encourt une condamnation par la Cour européenne des droits de l'Homme. Une augmentation du nombre de juges est donc bienvenue. Même si le mode de nomination est complexe et ne tranche pas entre professionnalisation des juges et respect du principe de souveraineté nationales. Par ailleurs, un tribunal composé de professionnels rendant des décisions sur la base du droit de l'Union (même si nous contestons celui-ci) reste préférable à une instance arbitrale. Je vote Pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Face ao número de processos em constante aumento, apresentei o meu voto em concordância com o referido projeto de regulamento, que prevê o aumento do número de juízes do Tribunal Geral.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que propone un incremento en el número de jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de cara a mejorar el funcionamiento del Tribunal para poder hacer frente al incremento de casos, aproximadamente un 65% entre el año 2000 y 2010. El informe propone un incremento de al menos 12 en el número de jueces. El incremento de interacción entre los Estados miembros produce un necesario incremento en el número de casos en el Tribunal. Para responder a este incremento de forma que se garantice la aplicación de derecho europeo, resulta necesario aumentar el número de jueces y por ello he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Court of Justice has proposed that the number of judges be increased by 12 to 39, which was considered appropriate. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. This report constitutes the second part of the legislative procedure to amend the Statute of the Court of Justice. With regard to some of the amendments proposed – increasing the number of judges – it became clear in spring 2012 that there would be no agreement in the Council. There is agreement in principle that the number of judges must be increased. As the number of additional judges will be less than 27, however, not all Member States will be able to appoint an additional judge. Inevitably, therefore, because of the selection criteria, only some Member States will be able to appoint two judges. The criteria for selecting the additional Judges are correspondingly disputed. The Committee on Legal Affairs therefore decided to divide the proposal for a regulation into two parts. The undisputed part concerning amendments to the Statute was put to the vote before summer 2012 and has become law. The aim now, in the second part to be considered, is to find a solution concerning the number of, and selection criteria for, the additional judges at the General Court (of first instance).

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), per iscritto. − Υπερψήφισα αύτη την έκθεση καθώς τα επιχειρήματα που διατύπωσε το Γενικό Δικαστήριο είναι πειστικά και η ανάγκη διορισμού επιπλέον δικαστών είναι αποδεδειγμένη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορεί το Γενικό Δικαστήριο να κρίνει υποθέσεις εντός εύλογου χρόνου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα συνίσταται ωστόσο στον διορισμό των δικαστών• το ζήτημα αυτό προκάλεσε καθυστερήσεις ήδη κατά την πρώτη απόπειρα επίλυσής του. Με την παρούσα έκθεση προκρίνετε μία συγκεκριμένη πρόταση, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη την ιθαγένεια των επιπλέον δικαστών. Το ενδιαφέρον των κρατών μελών σχετικά με την κατανομή των θέσεων δεν επιτρέπεται να υπονομεύει την αρχή του κράτους δικαίου στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour of this proposal as I recognise the need for an increase in the number of judges in the General Court in order to address the backlog of casework.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), in writing. − The Council and Parliament agreed to increase the number of judges, yet we need to find a solution in the second part of the proposal for a regulation that will best represent the views of the Member States when choosing the selection criteria and the number of additional judges to be appointed to the General Court. A decision is needed that will create structural solutions which will ease the General Courtʼs workload and in turn help diminish the number of pending cases. Though there is debate on the exact number of judges and how they are to be appointed, there is nevertheless an urgent need for the number of General Court judges to be increased if we are both to prevent the current strain on the rule of law and to safeguard it. I am in full support of the rapporteur’s opinion where she states that a solution is needed urgently as quickly providing additional judges for the General Court is surely more important than the question of the selection method used to appoint them.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'estime que les arguments avancés par le Tribunal sont convaincants et que la nécessité de nommer des juges supplémentaires est avérée. Il est en outre capital que le Tribunal soit en mesure de statuer dans des délais raisonnables. Le problème majeur tient cependant à la nomination des juges. Cette question a déjà occasionné des retards lors de la première tentative. Nous avançons, dans le présent rapport, une proposition concrète qui ne tient pas compte de la nationalité des juges supplémentaires. Une approche nationale du pourvoi des postes ne saurait compromettre l'état de droit dans l'Union européenne. Soucieux de parvenir rapidement à un accord, je suis d'avis que le Parlement se montre ouvert aux propositions de compromis du Conseil ou de la Cour de justice, sachant qu'il y a urgence à augmenter le nombre des juges. Tout accord est préférable à de nouveaux retards. La longueur actuelle des procédures juridictionnelles risque de donner lieu à des violations de la convention européenne des droits de l'homme. La commission invite dès lors le Conseil à réagir dans les meilleurs délais aux propositions contenues dans le présent projet de rapport et à ne pas compromettre l'efficacité du système juridictionnel de l'Union en faisant encore traîner les choses

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O presente documento representa a segunda parte de um procedimento com vista a alterar o Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia. A primeira parte foi adotada a 12 de julho de 2012. A segunda diz agora respeito ao aumento do número de juízes do Tribunal Geral que passará a ser de 39, bem como ao critério para a sua indicação, uma vez que apenas alguns dos Estados-Membros poderão indicar dois juízes. Votei a favor do documento, por concordar com os compromissos alcançados, nomeadamente o de manter um juiz por Estado-Membro, preservando o equilíbrio geográfico, e o de selecionar os juízes adicionais, independentemente da sua nacionalidade, com base na adequação ao cargo.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru amendamentele adoptate de Parlamentul European referitoare la proiectul de regulament de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene prin creșterea numărului judecătorilor din cadrul Tribunalului. Numărul cauzelor cu care este sesizată această instanță crește din ce în ce mai mult, ceea ce, pe termen lung, are drept consecință o creștere a numărului cauzelor aflate pe rolul său și o prelungire a duratei procedurilor. În conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, Tribunalul de Primă Instanță dispune de cel puțin un judecător pe stat membru.

Am susținut creșterea numărului de judecători cu doisprezece judecători suplimentari care trebuie să fie numiți exclusiv pe baza meritelor lor profesionale, luându-se în considerare cunoștințele lor cu privire la sistemele de drept ale UE și ale statelor membre. Cu toate acestea, nu ar trebui să existe mai mult de doi judecători pentru fiecare stat membru. Toți judecătorii au același statut, precum și aceleași drepturi și obligații. În contextul unei proceduri de ocupare a unuia sau a mai multora dintre cele douăsprezece posturi de judecător suplimentar, toate guvernele statelor membre pot propune candidați.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Sve teže funkcioniranje Općeg suda uzrokovano proširenjem njegovih nadležnosti, a time i broja slučajeva, u pitanje dovodi svrhu njegova postojanja. Toliko važna institucija koja ne može adekvatno obavljati svoj posao postaje smetnja, a kod građana stvara osjećaj nepovjerenja i nesigurnosti. Kako bi se to izbjeglo, i time osigurala veća pravna sigurnost i poboljšala pravna zaštita građana EU-a, dužna sam podržati ovaj prijedlog. Zbog toga sam glasovala za.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Vorschlag zur Erhöhung der Richteranzahl am Europäischen Gerichtshof ist durchaus zu begrüßen, da das Gericht in der Lage sein muss, Verfahren in einem angemessenen Zeitraum zu entscheiden. Die zusätzlichen Kosten sollten deswegen nicht abschreckend wirken, sondern als notwendig angesehen werden. Als größtes Problem stellt sich die Ernennung der Richter heraus, und die vorgeschlagenen Rotationssysteme bieten nur bedingt nutzbare Lösungsanschläge. Es sollte Richtern möglich sein, sich direkt beim Ausschuss zu bewerben.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O Tribunal de Justiça apresentou à União Europeia uma proposta legislativa de alteração ao Estatuto do Tribunal de Justiça. Há vários anos que o número de processos decididos pelo Tribunal Geral tem sido menor do que o número de novos casos, pelo que os processos pendentes aumentam constantemente. Houve um aumento de 65 % entre 2000 e 2010. O Tribunal de Justiça chegou à conclusão de que o aumento do número de juízes é necessário e aponta para o aumento mínimo de 12 juízes. Para tal, a Comissão Europeia inclina-se para um método de nomeação baseado apenas no currículo. O relatório em apreço defende que todos os governos dos Estados-Membros devem ser autorizados a apresentar candidaturas em função da sua aptidão profissional. É evidente que, desta forma, a nomeação de 12 juízes adicionais poderá favorecer alguns Estados-Membros em detrimento de outros, pelo que consideramos que poder-se-ia encontrar outra fórmula mais equitativa: ou contratar mais 28 juízes adicionais ou fazer com que os 12 aqui previstos trabalhem em sistema de rotatividade.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE), na piśmie. − W obliczu zwiększającej się rokrocznie liczby spraw wpływających przed ETS i wydłużającego się czasu procedowania, zwiększenie liczby sędziów w sądzie wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że przegłosowane dzisiaj zdecydowaną większością wytyczne odnośnie do kolejnego kroku w kierunku zreformowania unijnego systemu sądownictwa staną się impulsem dla Rady do przerwania impasu w tym temacie. Rozumiem, że znalezienie odpowiedniej formuły wyboru dodatkowych sędziów, która będzie zadowalała wszystkie strony, nie jest łatwym zadaniem, niemniej jednak nadszedł już czas, by podejść konstruktywnie do możliwych rozwiązań. Parlament Europejski proponuje jedno z nich i chce rozpocząć z Radą dyskusję która, mam nadzieję, zaowocuje już w najbliższym czasie konkretną propozycją, co do sposobu wybierania dodatkowych sędziów w sądzie. Uważam, że dalsze odkładanie tej decyzji może jedynie negatywnie wpłynąć na skuteczność i efektywność działania unijnego sądownictwa, dlatego też zagłosowałem za propozycjami złożonymi przez posłankę Thein.

 

14.2. Tam tikrų direktyvų dalinis keitimas, kiek tai susiję su Prancūzijos atokiausiais regionais ir visų pirma Majotu (A7-0405/2013 - David Casa)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – A partir du 1er janvier 2014, Mayotte passe du statut de pays et territoire d'outre-mer (PTOM) pour adopter celui de région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Les régions ultrapériphériques disposant dans beaucoup de cas d'un régime dérogatoire à celui qui s'applique sur le reste du territoire de l'Union, il convient de modifier un certain nombre de directives, notamment en matière de TVA, pour que Mayotte soit explicitement exclue de leur champ d'application, ce que le Parlement a approuvé.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece reprezintă o armonizare legislativă necesară ca urmare a deciziei Consiliului de modificare a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană. Având în vedere noul statut de regiune ultraperiferică al Mayotte, care va opera începând cu 1 ianuarie 2014, legislația Uniunii în domeniul taxei pe valoarea adăugată și al accizelor va fi, prin urmare, aplicabilă începând cu anul viitor. Așadar propunerea are ca obiectiv să garanteze că această regiune va beneficia de un tratament egal din punctul de vedere al celor două directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu adotou a proposta apresentada pela Comissão acerca das Diretivas 2006/112/CE e 2008/118/CE no que diz respeito às regiões ultraperiféricas francesas e em especial a Maiote. Através de decisão do Conselho Europeu, o estatuto de Maiote perante a União Europeia será alterado a partir de 1 de janeiro de 2014, data em que esta região passará do estatuto de região ultraperiférica para país e território ultramarino. Devido à sua situação análoga à das outras regiões ultraperiféricas francesas, a proposta visa assegurar que seja tratada do mesmo modo, a partir do momento em que se tornar região ultraperiférica, no que se refere às duas diretivas supracitadas que versam sobre matéria de IVA e impostos especiais de consumo, isto é, será excluída da aplicação das mesmas, tal como as restantes regiões ultraperiféricas. Votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione Casa che analizza la modifica di alcune direttive in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte é un testo ben ponderato per questo motivo l'ho sostenuto col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – Le Conseil européen a décidé de modifier le statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2014. Par conséquent, à partir de cette date, Mayotte cessera d'être un territoire d'outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique de l'Union au sens de l'article 349 et de l'article 155 du traité sur le fonctionnement de l'UE. À la suite de ce changement de statut juridique de Mayotte, le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à partir du 1er janvier 2014. Il convient toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle propre à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique, d'établir certaines mesures spécifiques relatives aux conditions d'application spéciales du droit de l'Union. Il est prévu d’accorder un délai supplémentaire à Mayotte pour la transposition de plusieurs directives.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − A seguito di un referendum, la piccola isola di Mayotte, situata a nord del Madagascar, è divenuta dipartimento francese d'oltremare nel 2011. Questa proposta di risoluzione - per la quale ho votato a favore - è diretta a ridefinire lo status giuridico di questo territorio rispetto all'ordinamento dell'Unione. In particolare, in considerazione della situazione socioeconomica e della posizione geografica svantaggiata, si riconosce a Mayotte lo status di "regione ultraperiferica" apportando le necessarie modifiche ad alcuni testi normativi dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La région de Mayotte ayant changé de statut pour devenir une région ultrapériphérique, il convient d'adapter nos législations européennes à cette nouvelle situation. Ce texte permet alors de modifier les législations relatives au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et au régime général d'accise. Exclure Mayotte du champ d'application de ces directives, comme cela est le cas des autres régions ultrapériphériques, relève ainsi de la cohérence de l'application des législations européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de cette proposition visant à harmoniser la situation de Mayotte en matière des directives fiscales. Dès lors avec cette nouvelle proposition, l’île de Mayotte sera assimilée autres régions ultrapériphériques françaises. Mayotte sera exclue de l’application de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de la directive 2008/118/CE relative au régime général d'accise en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu adotou a proposta apresentada pela Comissão acerca das Diretivas 2006/112/CE e 2008/118/CE no que diz respeito às regiões ultraperiféricas francesas e em especial a Maiote. Através de decisão do Conselho Europeu, o estatuto de Maiote perante a União Europeia será alterado a partir de 1 de janeiro de 2014, data em que esta região passará do estatuto de região ultraperiférica para país e território ultramarino. Devido à sua situação análoga à das outras regiões ultraperiféricas francesas, a proposta visa assegurar que seja tratada do mesmo modo, a partir do momento em que se tornar região ultraperiférica, no que se refere às duas diretivas supracitadas que versam sobre matéria de IVA e impostos especiais de consumo, isto é, será excluída da aplicação das mesmas, tal como as restantes regiões ultraperiféricas. Voto favoravelmente ao presente texto.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório refere-se à alteração de estatuto de Maiote que, a partir de 1 de janeiro de 2014, passa a ter o estatuto de região ultraperiférica em vez de país e território ultramarino, no que se refere à aplicação das diretivas relativas ao imposto sobre valor acrescentado e ao imposto de consumo, que seriam aplicadas a esta região a partir dessa data. Esta proposta tem, por isso, como objetivo excluir Maiote e outras regiões ultraperiféricas francesas, tornando mais clara, através de uma referência ao artigo 349.º e ao artigo 355.º, n.º 1, a exclusão do conjunto dessas regiões, no âmbito de aplicação das diretivas de imposto sobre o valor acrescentado (Diretiva 2006/112/CE) e de impostos especiais de consumo (Diretiva 2008/118/CE). Tal como no caso de outros relatórios setoriais com objetivo idêntico a este, votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Ide o legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady, s cieľom zmeniť smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES v súvislosti s najvzdialenejšími francúzskymi regiónmi a najmä ostrovom Mayotte. Na základe rozhodnutia Európskej rady 2012/419/EÚ, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii, bude mať Mayotte od 1. januára 2014 namiesto štatútu zámorskej krajiny a územia v zmysle článku 355 ods. 2 ZFEÚ štatút najvzdialenejšieho regiónu, a to na základe článku 349 ZFEÚ. Na základe tohto rozhodnutia sa Mayotte dopĺňa do zoznamu najvzdialenejších regiónov. Cieľom navrhovanej smernice je teda udeliť Mayotte rovnaký štatút, aký sa dlhodobo uplatňoval na ostatné najvzdialenejšie francúzske regióny ako Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion, konkrétne vylúčenie z rozsahu pôsobnosti spoločného systému dane z pridanej hodnoty, a to v rámci sekundárnych právnych predpisov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne, qui cessera d’être un territoire d’outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique. Le droit de l’Union s’appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – En 2011, le statut de Mayotte a été modifié dans le contexte constitutionnel français, passant de celui de territoire d'outre-mer à celui de département d'outre-mer. À la suite à ce changement et sur demande de la France, le Conseil européen a modifié le statut du nouveau département d'outre-mer à l'égard de l'Union européenne, qui est devenu celui d'une région ultrapériphérique. A partir du 1er janvier 2014 Mayotte aura le statut de région ultrapériphérique (RUP) à la place de celui de pays et territoire d'outre-mer (PTOM). La proposition de la Commission est purement technique et vise à assurer qu'elle soit traitée de la même façon que les autres régions ultrapériphériques françaises à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Il s'agit ici de la modification de deux directives permettant notamment d'exclure Mayotte du champ d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre du droit dérivé de l'Union européenne. Je vote POUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com a aprovação deste relatório, pretendemos alterar determinadas diretivas para proceder à alteração do estatuto da região de Maiote. Esta, a partir do dia 1 de janeiro de 2014, deixará de ser um território ultramarino (PTU), para passar a ter o estatuto de região ultraperiférica.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone la adaptación de la normativa europea al cambio de estatus de la isla de Mayotte en la legislación francesa. La isla de Mayotte ha pasado del estatus de departamento de ultramar a región ultraperiférica de la Unión Europea, estatus similar al de las Islas Canarias. Este cambio de estatus se ha producido dentro de la legislación francesa y este informe trata de garantizar que dicho cambio se transponga en la normativa europea de forma que no se produzcan problemas legales en la implementación del derecho europeo en dicho territorio. Se trata de un informe de carácter técnico para adaptar el citado cambio político en el estatus de la isla. Es por el carácter no problemático de este informe por lo que he decidido votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The Commission proposal is welcome and amends the status of Mayotte with regard to the European Union in that the status of Mayotte will be that of an outermost region within the meaning of Article 349 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) instead of that of an overseas country or territory within the meaning of Article 355(2) of the TFEU from 1 January 2014. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The objective of the proposed directive is to give Mayotte the same status as that which has long applied to the other French outermost regions Guadeloupe, French Guyana, Martinique and Réunion, namely to be excluded from the scope of the common system of value added tax under EU secondary law. The Commission is basing its proposal on Article 113 TFEU, according to which the Council shall adopt provisions for the harmonisation of indirect taxation, after consulting the Parliament. The Council did not modify the legal basis and has therefore consulted Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce projet sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Votei a favor do documento que aprova a proposta de diretiva do Conselho que altera as Diretivas 2006/112/CE e 2008/118/CE no que diz respeito às regiões ultraperiféricas francesas e em especial a Maiote. Dado que, a partir de 1 de janeiro de 2014, Maiote passará a ter o estatuto de região ultraperiférica, ao abrigo do artigo 349.º do TFUE, há um conjunto de áreas legislativas que merecem uma alteração atempada.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de modificarea a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește regiunile ultraperiferice franceze, în special Mayotte. Consiliul European, prin decizia sa nr. 2012/419/UE de modificare a statutului Mayotte în raport cu UE, a hotărât că Mayotte va avea, începând cu 1 ianuarie 2014, statutul de regiune ultraperiferică în sensul articolului 349 din Tratatul TFUE, în locul statutului de țară și teritoriu de peste mări în sensul articolului 355 punctul 2 din TFUE. Propunerea are ca obiectiv să garanteze că aceasta este tratată în același mod din punctul de vedere al celor două directive (Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și Directiva 2008/118/CE privind regimul general al accizelor), din momentul în care va deveni regiune ultraperiferică. Propunerea vizează ca Mayotte să fie supusă aceluiași statut aplicat de mulți ani pentru Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica și Réunion. Aceasta clarifică statutul părții franceze a Insulei Saint Martin, fără a-l modifica. Propunerea nu afectează situația altor regiuni ultraperiferice franceze.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrice Tirolien (S&D), par écrit. – La décision 2012/419/UE du Conseil européen modifie le statut de Mayotte qui cessera d'être un territoire d'Outre-mer à compter du 1er janvier 2014, pour devenir une région ultrapériphérique. Si nous accueillons avec joie cette nouvelle entrée dans l'Union, nous devons avoir conscience des contraintes mahoraises ainsi que la capacité du territoire à respecter la législation communautaire, notamment en matière d'infrastructures. Ce paquet réglementaire que nous avons voté permet d'accompagner l'île dans une transition en douceur et étalée dans le temps vers l'acquis communautaire. En effet, ces textes, dont le passage devant le Parlement avant la fin d'année était un impératif, permettront notamment de mettre en cohérence les priorités d'investissement dans le cadre de la politique régionale. Ainsi, ce paquet comprend, entre autres, des dispositions en matière de fiscalités, des dérogations dans le traitement des eaux afin qu'elles accompagnent les calendriers d'investissement des fonds structurels, ainsi qu'un compromis sur la question de la pêche établissant un équilibre entre le besoin de développement de ce secteur et la préservation des ressources. Je me félicite de l'efficacité du travail parlementaire qui nous a permis d'obtenir un paquet encadrant de manière équilibrée le processus mahorais.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Nachdem die Rechtsgrundlage vom Rechtsausschuss gründlich geprüft wurde und die neue Rechtsgrundlage eingehend geprüft wurde, ist dem Bericht nun zuzustimmen. Die Verwendung der richtigen Rechtsgrundlage ist das Um und Auf für eine korrekte Vorgangsweise und Gesetzgebung in der Europäischen Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Dal 1° gennaio 2014 l'arcipelago di Mayotte cambierà il proprio status, passando da territorio d'oltremare a regione ultraperiferica.

In base alle richieste presentate dalle autorità francesi, dalla data sopraindicata, l'acquis comunitario sarà dunque modificato tramite deroghe e periodi di transizione applicabili a Mayotte in diversi settori.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório refere-se à alteração de estatuto de Maiote que, a partir de 1 de janeiro de 2014, passa a ter o estatuto de região ultraperiférica, em vez de território ultramarino. Assim, é necessário realizar adaptações no que se refere à aplicação das diretivas sobre o imposto sobre valor acrescentado e de imposto de consumo, que seriam aplicadas a esta região a partir dessa data. Esta proposta tem como objetivo excluir Maiote e outras regiões ultraperiféricas francesas, tornando mais clara, através de uma referência ao artigo 349.º e ao artigo 355.º, n.º 1, a exclusão do conjunto dessas regiões, no âmbito de aplicação das diretivas de imposto sobre o valor acrescentado (Diretiva 2006/112/CE1) e de impostos especiais de consumo (Diretiva 2008/118/CE2). Votámos a favor.

 

14.3. Tarybos direktyvos 2010/18/ES dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0414/2013 - Pervenche Berès)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – A partir du 1er janvier 2014, Mayotte passe du statut de pays et territoire d'outre-mer (PTOM) pour adopter celui de région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Cela a pour conséquence d'entraîner l'application du droit de l'Union au territoire de Mayotte. La France a toutefois demandé que Mayotte puisse jouir d'un report de la mise en œuvre de la directive 2010/18/UE qui concerne l'accord sur le congé parental afin de ne pas perturber le développement économique de Mayotte. J'ai décidé, comme une majorité de députés du Parlement, de voter en faveur de cette demande.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Ca urmare a modificării statutului Mayotte și trecerea din categoria „teritoriilor de peste mări” în categoria „regiunilor ultraperiferice”, dreptul Uniunii Europene se va aplica și acestei regiuni. Totuși, pentru a asigura o tranziție normală spre aplicarea dreptului comunitar, se impuneau anumite exceptări temporare de la aplicarea unor reglementări ale Uniunii Europene. Astfel, aplicarea Directivei de punere în aplicare a Acordului cadru revizuit privind concediul de creștere a copilului trebuie amânată până la 1 ianuarie 2019, pentru a nu destabiliza din punct de vedere economic Insula Mayotte.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O Conselho consultou o Parlamento Europeu acerca do projeto de alteração da Diretiva 2010/18/UE do Conselho que visa modificar o estatuto de Maiote, embora essa consulta não seja exigida nos termos da base jurídica proposta pela Comissão. A partir de 1 de janeiro de 2014, Maiote deixará de ser um território ultramarino para se tornar uma região ultraperiférica segundo os artigos 349.º e 355.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Na sequência desta alteração do estatuto jurídico de Maiote, a legislação da União aplica-se a Maiote a partir daquela data. Pelo exposto, votei a favor desta resolução sobre a alteração do estatuto de Maiote.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Au 1er janvier 2014, Mayotte, le 101ème département français, devient une région ultra périphérique (RUP) et sera donc partie intégrante de l'Union européenne. C'est une bonne nouvelle pour Mayotte qui va pouvoir, en tant que territoire de l'UE, bénéficier des fonds européens et accélérer son développement économique, social et environnemental. Pour soutenir les projets d'infrastructures, les énergies renouvelables, la préservation de l'écosystème, pour accompagner les pêcheurs et les agriculteurs, ou encore soutenir les Mahorais dans les domaines de l'éducation et de la formation : dans tous ces domaines, l'aide de l'UE sera une formidable opportunité pour Mayotte et les Mahorais. En tant que RUP, Mayotte doit aussi mettre en application le droit de l'UE. Mais en raison de la situation éloignée de l'île et de sa situation économique et sociale particulière, des délais et des dérogations sont prévus. Aujourd'hui, j'ai soutenu les rapports qui, dans différents domaines, proposent de donner plus de temps à la France et à Mayotte, pour faire appliquer les règles européennes et ainsi protéger les spécificités de l'île. C'est notamment le cas dans le domaine environnemental, pour la pêche ou encore ici pour le report de l'application de la directive relative à l'accord entre partenaires sociaux sur le congé parental.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione Beres é un testo poco chiaro, per questo motivo mi sono astenuta in questa votazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car le Conseil européen a décidé de modifier le statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2014. Par conséquent, à partir de cette date, Mayotte cessera d'être un territoire d'outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique de l'Union au sens de l'article 349 et de l'article 155 du traité sur le fonctionnement de l'UE. À la suite de ce changement de statut juridique de Mayotte, le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à partir du 1er janvier 2014. Il convient toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle propre à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique, d'établir certaines mesures spécifiques relatives aux conditions d'application spéciales du droit de l'Union. Il est donc prévu d’accorder un délai supplémentaire à Mayotte pour la transposition de plusieurs directives.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione, ritenendo corretta la base giuridica scelta dalla Commissione per la concessione della proroga a favore di Mayotte, in relazione alla data di applicazione della direttiva 2010/18/UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte, car je me réjouis que le statut insulaire de Mayotte soit pris en considération. En raison de la situation économique et sociale structurelle propre à Mayotte, notamment du fait que le marché du travail y est peu développé et que le taux d'emploi y est peu élevé et en raison de son éloignement, il était difficile pour Mayotte de pouvoir mettre en application cette directive sans un délai de transposition. Enfin, ce délai de transposition supplémentaire devrait permettre en outre d'améliorer la situation sociale et économique structurelle défavorable propre à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Devido à mudança de estatuto de Maiote, que deixará de ser território ultramarino para passar a região ultraperiférica da UE, a proposta da Comissão visa alterar a Diretiva 2010/18/UE do Conselho, que aplica o acordo-quadro revisto sobre a licença parental, celebrada pelos parceiros sociais. Tendo em conta a situação social e económica específica de Maiote, em que taxa de emprego é muito baixa e assenta em setores tradicionais, que correspondem a atividades de subsistência. As autoridades francesas pediram o adiamento da aplicação desta diretiva até 31 de dezembro de 2018, a fim de garantir que a igualdade de tratamento, no campo específico da licença parental, é alcançada progressivamente e de forma a não desestabilizar o desenvolvimento económico da nova região ultraperiférica. Votámos a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne V kontexte zmeny štatútu ostrova Mayotte požiadalo Francúzsko o odklad plnenia smernice Rady 2010/18EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC, a ktorou sa zrušuje smernica 96/34/ES. V záujme zabezpečenia postupného dosiahnutia rovnosti v zaobchádzaní, a to najmä s ohľadom na problematiku rodičovskej dovolenky, rovnako ako v záujme predchádzania destabilizácie hospodárskeho vývoja ostrova Mayotte Komisia navrhuje

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione riguarda la modifica della direttiva 2010/18/UE sul cambiamento di status di Mayotte. L'Isola, infatti, cesserà di essere un territorio d'oltremare e acquisirà lo status di regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi degli articoli 349 e 355 del TFUE. Visti i contenuti del testo, mi astengo dal votare.

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), par écrit. – Le statut de Mayotte changera au 1er janvier 2014. L'archipel cessera d'être un pays et territoire d'outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique où le droit communautaire devra à terme s'appliquer pleinement. Mais le respect des règles de l'Union européenne ne peut se faire sans un temps d'adaptation compte tenu de la situation particulière de Mayotte et des difficultés économiques et sociales rencontrées. Il donc important de proposer quelques dérogations au droit communautaire dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, de la politique sociale et de la santé publique. En ce qui concerne la base légale de ce rapport, l'article 349 du traité aurait dû être considéré comme une base juridique additionnelle car cet article permet justement de fixer les conditions de l'application du droit de l'UE dans les régions ultrapériphériques.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne, qui cessera d’être un territoire d’outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique. Le droit de l’Union s’appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – A partir du 1er janvier 2014 Mayotte aura le statut de région ultrapériphérique (RUP) à la place de celui de pays et territoire d'outre-mer (PTOM). En raison de ce changement de statut le rapport propose d'accéder à la demande des autorités françaises de report de la date de mise en œuvre de la directive du Conseil portant application de l'accord sur le congé parental conclu par des partenaires sociaux européens, et ce afin de permettre l'instauration progressive de l'égalité de traitement en la matière particulière du congé parental et de ne pas perturber le développement économique de Mayotte. Je vote POUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Por decisão do Conselho, a partir de 1 de janeiro de 2014, Maiote deixará de ser um território ultramarino para se tornar numa região ultraperiférica na aceção dos artigos 349.º e 355.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Na sequência desta alteração do estatuto jurídico de Maiote, a legislação da União aplica-se a Maiote a partir de 1 de janeiro de 2014. É, contudo, conveniente prever certas medidas específicas, que se justificam pela situação estrutural, social e económica particular de Maiote como nova região ultraperiférica.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone la adaptación de la normativa europea en el ámbito del permiso de paternidad al cambio de estatus de la isla de Mayotte en la legislación francesa. La isla de Mayotte ha pasado del estatus de departamento de ultramar a región ultraperiférica de la Unión Europea, estatus similar al de las Islas Canarias. Este cambio de estatus se ha producido dentro de la legislación francesa y este informe trata de garantizar que dicho cambio se transponga en la normativa europea de forma que no se produzcan problemas legales en la implementación del derecho europeo en dicho territorio; en concreto, este informe trata de adaptar el permiso de paternidad para que el mercado del trabajo de Mayotte garantice los mismos derechos de los que disfrutan los ciudadanos europeos. Se trata de un informe de carácter técnico para adaptar el citado cambio político en el estatus de la isla. Es por el carácter no problemático de este informe por lo que he decidido votar en su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I voted in favour since the additional transposition period provided takes the disadvantaged social and economic situation of Mayotte, as a new outermost region, into account.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In response to a request from the French authorities to grant a deferred implementation date for Directive 2010/18/EU concluded by social partners, which aims at implementing an agreement on parental leave at European level, the Commission proposes to grant such deferral in order to ensure the progressive achievement of equal treatment in the particular field of parental leave and so as not to destabilise the economic development of Mayotte. The Commission is basing its proposal on Article 155(2) of the Treaty of the Functioning of the European Union (TFEU), whereby the Council takes a decision on implementation of management and labour agreements on a proposal from the Commission, and the European Parliament shall be informed. The Council is on the contrary proposing to change the legal basis to Article 349 TFEU on specific measures for outermost regions, whereby the Council adopts these measures on a proposal from the Commission after consulting Parliament. The Committee on Legal Affairs (JURI) of the European Parliament takes the position that the legal basis chosen by the Commission should be considered correct. Since the legal basis of the amended directive was Article 155(2) TFEU, the same legal basis should be used for the current proposal for an amending act.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de la modification du projet de directive du Conseil modifiant la directive 2010/18/UE du Conseil en raison du changement de statut de Mayotte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Votei a favor do documento que aprova o projeto de diretiva do Conselho que altera a Diretiva 2010/18/UE do Conselho devido à alteração do estatuto de Maiote. Dado que, a partir de 1 de janeiro de 2014, Maiote passará a ter o estatuto de região ultraperiférica, ao abrigo do artigo 349.º do TFUE, há um conjunto de áreas legislativas que merecem uma alteração atempada, sendo necessário, por isso, proceder a tais modificações.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia legislativă a Parlamentului European referitoare la proiectul de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului ca urmare a schimbării statutului Mayotte. Începând de la 1 ianuarie 2014, Mayotte încetează să fie teritoriu de peste mări și devine regiune ultraperiferică. Prezenta propunere a fost elaborată în urma examinării cererii autorităților franceze de modificare a acquis-ului Uniunii prin amânarea punerii în aplicare a Directivei 2010/18/UE de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE. Cererea franceză de amânare a punerii în aplicare până la data de 31 decembrie 2018 este justificată având în vedere situația economică specială a noului departament de peste mări Mayotte, care necesită o aliniere treptată a legislației din Mayotte cu legislația franceză și cu cea europeană, precum și o creștere treptată a drepturilor sociale, în scopul de a se evita destabilizarea economică a insulei, care ar putea rezulta dintr-o creștere neprogresivă a drepturilor sociale, și de a se garanta realizarea treptată a egalității de tratament în domeniul specific al concediului pentru creșterea copilului. Pe această bază, se propune modificarea Directivei 2010/18/UE, pentru a acorda Franței o amânare a punerii în aplicare a directivei în Mayotte.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrice Tirolien (S&D), par écrit. – La décision 2012/419/UE du Conseil européen modifie le statut de Mayotte qui cessera d'être un territoire d'Outre-mer à compter du 1er janvier 2014, pour devenir une région ultrapériphérique. Si nous accueillons avec joie cette nouvelle entrée dans l'Union, nous devons avoir conscience des contraintes mahoraises ainsi que la capacité du territoire à respecter la législation communautaire, notamment en matière d'infrastructures. Ce paquet réglementaire que nous avons voté permet d'accompagner l'île dans une transition en douceur et étalée dans le temps vers l'acquis communautaire. En effet, ces textes, dont le passage devant le Parlement avant la fin d'année était un impératif, permettront notamment de mettre en cohérence les priorités d'investissement dans le cadre de la politique régionale. Ainsi, ce paquet comprend, entre autre, des dispositions en matière de fiscalités, des dérogations dans le traitement des eaux afin qu'elles accompagnent les calendriers d'investissement des fonds structurels, ainsi qu'un compromis sur la question de la pêche établissant un équilibre entre le besoin de développement de ce secteur et la préservation des ressources. Je me félicite de l'efficacité du travail parlementaire qui nous a permis d'obtenir un paquet encadrant de manière équilibrée le processus mahorais.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − The report presented by Ms Berès sets out the Committeeʼs favourable position regarding Council Directive 2010/18/EU. The Council Directive concerns itself with the matter of parental leave. It pursues the goal of improving opportunities to go on parental leave and also offers new possibilities in context with family-related leave, paternity leave, adoption leave and leave to care for a family member. The amendment of the Council Directive can be seen as a positive step towards improving the opportunities available for working parents to reconcile work and family responsibilities and should be welcomed. The family is, after all, the core of our society, its foundation, and should be supported.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Devido à mudança de estatuto de Maiote, que deixará de ser território ultramarino para passar a região ultraperiférica da UE, a proposta da Comissão visa alterar a Diretiva 2010/18/UE do Conselho, que aplica o acordo-quadro revisto sobre a licença parental, celebrada pelos parceiros sociais. Tendo em conta a situação social e económica específica de Maiote, em que a taxa de emprego é muito baixa e assenta em setores tradicionais, que correspondem a atividades de subsistência, as autoridades francesas pediram o adiamento da aplicação desta diretiva até 31 de dezembro de 2018 com o objetivo de garantir que a igualdade de tratamento, no campo específico da licença parental, é alcançada progressivamente e de forma a não desestabilizar o desenvolvimento económico da nova região ultraperiférica. Votámos a favor.

 

14.4. Ekologinės inovacijos: kurti darbo vietas ir skatinti augimą įgyvendinant aplinkos politiką (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
Kalbų vaizdo įrašas
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D). - Arvoisa puhemies, äänestin tämän tärkeän mietinnön puolesta. Talouden globalisoituessa energia- ja materiaalivirrat sekä ympäristöongelmat siirtyvät yli maiden ja maanosien rajojen.

Kollega Kadenbachin mietintö on siis erittäin ajankohtainen. Mietinnössä korostetaan julkisen sektorin merkitystä ekoinnovaattorina. Toivon, että saamme tähän lisävirtaa meneillään olevasta julkisia hankintoja koskevasta uudistuksesta. Ekologista kestävyyttä korostavan hankintapolitiikan lisäksi julkisella sektorilla on nyt tilaisuus edistää toimillaan myös monipuolisia ja kestäviä työmahdollisuuksia. Vain julkisen sektorin toimilla ympäristöä ei kuitenkaan pelasteta eikä hyviä käytänteitä levitetä, vaan mukaan tarvitaan myös yritykset ja kuluttajat.

Olen iloinen siitä, että mietinnössä otetaan useammassa kohdassa kantaa kuluttajien asemaan ja kuluttajille annettavaan tietoon, sillä juuri kuluttajien käyttäytymisestä johtuu se, saammeko me toteutettua ekoinnovoinnille asetetut tavoitteet.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Ich habe für den Bericht gestimmt, möchte aber gleichzeitig auch Bedenken geltend machen, weil – wie immer – auch bei dieser Geschichte Risiken und Chancen eng beieinander liegen. Natürlich gibt es Chancen, natürlich sollte man Umweltpolitik dazu nutzen, dass investiert wird, dass Arbeitsplätze entstehen. Aber ich bitte einfach darum, dass man auch bei dieser Geschichte, auch bei der sogenannten „grünen“ Ökonomie, die Globalisierung und insbesondere auch die Ökonomie betrachtet. Denn zum Schluss gilt immer wieder der Grundsatz: Es muss letztendlich alles auch bezahlbar bleiben.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, a century and a half has passed since the French writer Frédéric Bastiat destroyed the notion of state-funded jobs with his unseen and seen costs thought experiment. He pointed out that we could pay people to go around smashing windows, and on paper that would create lots of jobs – for the people to clear up the glass and the glaziers to replace it and so on. But of course, what we would not see are the costs being taken out of the economy: the extra insurance, the costs that would have to be passed to the customers, the people who were not able to take space in the vans because they were all filled with glass, and so on.

This is a precise analogy to the debate that we are now having about green growth and green jobs. We are still talking about taking money out of the market and redirecting it, by state fiat, in order to do something that there is no natural market for. There may be some ecological argument for doing it – we can argue about that – but, when you hear people trying to defend this state-funded alternative energy in terms of jobs and growth, you know that they have no arguments left.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (ECR), in writing. − I voted against the Kadenbach report on ‘Eco-innovation - jobs and growth through environmental policyʼ because I believe that what is really needed is to focus on the implementation of existing legislation before proposing fresh regulations. In addition, the report calls for an increase in the proportion of EU cohesion funding allocated to eco-innovation. I believe, however, that it should be up to Member States to develop their own investment priorities when using EU funding.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Atsižvelgiant į ekonominę krizę, aukštą nedarbo lygį daugelyje valstybių narių ir dideles energijos kainas, tvarių darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimo skatinimas – svarbūs žingsniai siekiant socialinės sanglaudos. Inovacijos yra vienas iš būdų šiam tikslui pasiekti, tad joms turi būti skiriamas didelis ES dėmesys. Aplinką tausojančios inovacijos labai svarbios mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, veiksmingiau naudojant išteklius, labiau naudojant perdirbtas medžiagas ir gaminant kokybiškus gaminius taip, kad būtų daromas mažesnis poveikis aplinkai, taip pat plėtojant ekologiškesnius gamybos procesus ir paslaugas. Ekologinės inovacijos gali apimti itin įvairius dalykus: naujus vandens filtrus, skirtus nuotekoms valyti, plonesnį ir tvirtesnį plieną, kurį naudojant galima sumažinti medžiagų atliekas, arba verslo modelį, pagal kurį, užuot pardavus produktus, teikiamos remonto paslaugos. Mes, Europos Parlamento nariai, raginame visus pagrindinius veikėjus kiekviename sektoriuje dirbti kartu ekologiško augimo, inovacijų ir darbo vietų kūrimo labui ir pasinaudoti esamomis priemonėmis (pavyzdžiui, technologijų platformomis, jungtinėmis grupėmis ir kt.), taip pat raginame Komisiją ir valstybes nares parengti naujus teisės aktus atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtros ir naudojimo bei energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse ir stiprinti jau galiojančius šių sričių teisės aktus, užtikrinant teisinį tikrumą ir vienodas sąlygas bei skatinant viešojo ir privačiojo sektorių investicijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), per iscritto. − La recente crescita delle tecnologie verdi ha dimostrato come investire in questo settore rappresenti una grande opportunità economica. Nonostante la recessione abbia infatti colpito quasi tutti i settori, compreso quello delle tecnologie verdi, quest'ultimo ha comunque continuato a crescere. Allo stato attuale si stima che le imprese ecologiche europee producano un fatturato annuo di 319 miliardi di EUR e che tra il 2004 e il 2008 abbiano permesso di creare ben 600.000 nuovi posti di lavoro. Considerando l'importanza e il potenziale di crescita già ampiamente dimostrati del settore delle tecnologie verdi, appoggio la relazione della collega on. Kadenbach, con la convinzione che sia necessario valorizzare l'ecoinnovazione come strumento che combini la tutela dell'ambiente con la crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport întrucât un mediu curat și sănătos este o condiție necesară pentru menținerea prosperității și a unei calități ridicate a vieții în Europa, dar la fel de importante sunt și forța și competitivitatea economiei. Mai mult, consider că soluțiile favorabile mediului vor atrage o nouă generație de producții și servicii de înaltă tehnologie, vor crește competitivitatea europeană și vor crea noi locuri de muncă cu înaltă calificare. Consider că statele membre trebuie să ofere întreprinderilor, în special IMM-urilor, stimulente pentru a încuraja investițiile în activitățile sectorului privat de cercetare și dezvoltare.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non condivido le posizioni sostenute nella relazione Kadenbach, ritengo che sostenere che la ripresa economico-occupazionale dell'UE possa venire esclusivamente attraverso la cosiddetta “economia verde” sia indice di miopia rispetto alla realtà produttiva europea che necessita di urgenti interventi concreti piuttosto che vaghe dissertazioni su un’ipotetica futura economia sostenibile. Per tali motivi non ho votato a favore di questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − U današnjim vremenima krize, ekologija i zapošljavanje su često dva suprotstavljena pojma. Kako omogućiti razvoj a u isto vrijeme sačuvati okoliš, pitanje je koje si postavljaju mnoge vlade diljem Europe. Neke od odgovora moguće je pronaći u ovom kvalitetnom izvještaju pod nazivom „Eko inovacije – rast i radna mjesta kroz politiku zaštite okoliša“. Ekološke inovacije mogu biti mnoštvo toga: novi filter za pročišćavanje otpadnih voda, tanji i snažniji čelik za smanjenje otpadnog materijala ili poslovni model koji prodaje usluge popravka umjesto proizvode. Upravo ovo zadnje je jako zanimljivo jer udruge za zaštitu potrošača često upozoravaju na proizvode za široku potrošnju koji su dizajnirani da se nakon nekog vremena kvare. Gorući problem Europe, ogromna nezaposlenost mladih, također se može ublažiti kroz eko inovacije i njihovu implementaciju u privredi. Naime, radi se o tehnologijama koje će najbrže usvojiti upravo mladi, odnosno generacija koja se imala priliku obrazovati u novim usmjerenjima i zanimanjima vezanih uz ekologiju.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport visant à assurer la continuité des instruments prévus pour développer l'éco-innovation (mécanismes d'emprunts, partenariats publics-privés...) entre l'ancien Programme pour la compétitivité et l'Innovation (CIP) et Horizon 2020. Les thèmes actuellement prioritaires dans le cadre des projets d'éco-innovation sont: le recyclage des matériaux, la durabilité des matériaux de construction, l'industrie agroalimentaire, le secteur de l'eau et le commerce "vert". Le rapport demande des investissements "d'éco-innovation" plus ciblés et portés sur le long terme, en particulier en ce qui concerne l'éducation, la recherche et le développement. Il souligne le fort potentiel de création d'emplois directs et indirects de l'éco-industrie (aujourd'hui près de 3,4 millions de personnes pour un chiffre d'affaire annuel estimé à 319 milliards d'euro). Enfin il appelle à une mise en œuvre rapide de la stratégie Europe 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore poiché la proposta mira a conseguire progressi verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riducendo le incidenze negative sull'ambiente e perseguendo un uso più efficace e responsabile delle risorse. L’eco-innovazione è un concetto che combina la protezione dell'ambiente con la crescita, la competitività e la creazione di posti di lavoro. Essa permette di tutelare l’ambiente limitando le emissioni di gas a effetto serra, utilizzando risorse come l'acqua e le materie prime in modo più efficiente, aumentando l'impiego di materiali riciclati e producendo prodotti di qualità con minore impatto ambientale. Gli investimenti nel settore sono inoltre uno strumento molto utile per conseguire gli obiettivi strategici di crescita, occupazione e sostegno alle PMI. Essa presenta infatti importanti opportunità per nuove imprese di nicchia, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e imprenditori che potranno trarre vantaggio da mercati e modelli imprenditoriali innovativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − UE a dezvoltat o serie de instrumente orientate către inovarea și antreprenoriatul ecologice. Prin intermediul programului cadru al UE pentru competitivitate și inovare sunt disponibile 433 de milioane euro pentru promovarea ecoinovării. În prezent, aproape 200 de milioane EUR au fost alocate pentru sprijinirea proiectelor de primă aplicare comercială în domeniul ecoinovării, pentru a răspunde nevoilor sectorului comercial. Ecoinovarea creează oportunități clare pentru noi afaceri de nișă, oferind IMM-urilor, noilor întreprinderi, liber-profesioniștilor și întreprinzătorilor șansa de a beneficia de noi modele de afaceri, și revitalizează sectoarele economice tradiționale, oferindu-le oportunitatea de a ecologiza într-o mai mare măsură locurile de muncă existente prin adaptarea lor la metode de producție și de lucru sustenabile și eficiente din punct de vedere al consumului de resurse.

Statele membre trebuie să ofere întreprinderilor, în special IMM-urilor, stimulente pentru a încuraja investițiile în activitățile private de cercetare și dezvoltare. De asemenea, statele membre trebuie, pentru a asigura o tranziție responsabilă din punct de vedere social către locuri de muncă ecologice de înaltă calitate, să utilizeze cât mai curând posibil resursele oferite de Fondul social european pentru programele de perfecționare, de calificare și de recalificare a angajaților.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Il settore cosiddetto “verde” sta dando grandi soddisfazioni negli ultimi anni, nonostante la crisi. E’ chiara la consapevolezza, da parte dei cittadini, che conviene investire in tecnologie e prodotti sostenibili, che costano un po’ di più oggi ma permettono grandi risparmi nel futuro, o minori costi ambientali. Plaudo, dunque, all’iniziativa della Commissione di pensare all’ecoinnovazione come strumento di crescita economica e occupazionale. La relazione d’iniziativa del Parlamento si inserisce nel solco tracciato dalla Commissione Europea, e ho votato a favore condividendone lo spirito e la tempistica.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Cymański (EFD), na piśmie. − Mając na uwadze, że jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest czyste i zdrowe środowisko naturalne, niezbędnym dla jego osiągnięcia jest wspieranie ekoinnowacji. Wyzwania środowiskowe, takie jak zmiana klimatu czy ograniczone zasoby, wymagają zmian i radykalnych działań, w których ekologiczne technologie mogą odegrać kluczową rolę. Ekoinnowacje to nie tylko korzyść ze względu na aspekty środowiskowe, ale również odpowiedź na trawiący Europę kryzys, szczególnie wśród osób młodych. Już dziś przemysł ekologiczny tworzy 3,4 mln miejsc pracy i z pomocą Unii może przekształcić się w znaczącego pracodawcę, kreującego wysokiej jakości miejsca pracy.

Europa jest obecnie leaderem w dziedzinie rozwoju nowych technologii, istnieje jednak wiele barier, np. dostęp do środków finansowych czy świadomość konsumentów, których pokonanie jeszcze bardziej przyspieszy ich rozwój. Dzięki jasnym i wspierającym ekoinnowacje przepisom Europa może stworzyć konkurencyjne przedsiębiorstwa produkcyjne i stać się liderem również w dziedzinie produkcji wydajnych ekologicznie.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că politica de mediu bazată pe economia de piață poate deveni motorul creșterii economice și al ocupării forței de muncă în toate ramurile economiei şi cred că un set de condiții-cadru previzibile și favorabile investițiilor reprezintă baza care va permite întreprinderilor inovatoare să profite pe deplin de aceste oportunități, în beneficiul mediului și al lucrătorilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La stimulation de l'éco-innovation conduit à la création d'"emplois verts". Elle a donc une portée sur l'emploi et la croissance durable. Il s'agit de deux leviers sur lesquels nous nous accordons tous pour agir. J'ai voté en faveur de ce texte car soutenir les éco-industries, c'est épauler 3,4 millions d'emplois et favoriser l'investissement dans ce secteur clé.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco De Angelis (S&D), per iscritto. − Ho sostenuto la relazione Kadenbach perché sono convinto che le tecnologie verdi rappresentino il futuro dell'economia europea.

Ecoinnovazione significa più posti di lavoro e più competitività. Mentre tutti gli altri settori sono in calo a causa della crisi economica, il settore "verde" è in costante aumento: esso produce il 2,5 per cento del PIL europeo e dà lavoro a 3,4 milioni di persone. In paesi come la Germania le ecotecnologie contribuiscono all'8 per cento del PIL e queste sono cifre destinate a crescere.

L'Europa è all'avanguardia in questo settore, ma possiamo certamente raggiungere obiettivi più ambiziosi. Risultati che possiamo ottenere incoraggiando le PMI a sviluppare nuovi progetti di ecoinnovazione e eliminando le sovvenzioni dannose a livello ambientale. Per questo l'aumento dei fondi per le tecnologie verdi e la semplificazione delle procedure, oltre all'elaborazione di econorme per gli appalti pubblici, devono essere prioritari per la politica industriale dell'Unione.

I vantaggi sul piano economico e sociale sono enormi, l'Europa non può perdere quest'occasione.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre Ecoinovação - emprego e crescimento através da política ambiental, por apresentar propostas para aprofundar o potencial de criação de emprego associado às inovações respeitadoras do ambiente, que possibilitem aumentar a eficiência na utilização dos recursos e fabricar produtos de qualidade com menor impacte no ambiente, através de instrumentos financeiros específicos, do investimento na educação e formação e da integração da ecoinovação na política industrial.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report. I know that my constituents want to see the creation of sustainable, green jobs and growth.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pela colega Karin Kadenbach debruça-se sobre a ecoinovação - emprego e crescimento através da polícia ambiental. Hoje vivemos deparados com grandes desafios tais como a escassez de matérias-primas e dependência das importações, a sustentabilidade do crescimento económico. Adicionalmente, vivemos com elevadas taxas de desemprego e a criação de emprego para garantir a coesão social revela-se fundamental. Assim, considero que as inovações respeitadoras do ambiente são essenciais nomeadamente para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, utilizar com mais eficiência recursos como a água e as matérias-primas, aumentar a utilização de materiais reciclados e fabricar produtos de qualidade com menor impacto no ambiente, bem como para desenvolver serviços e processos produtivos mais respeitadores do ambiente. Já foram criados cerca de 1 milhão de novos empregos verdes e prevê-se que, até 2020, o volume de negócios mundial do setor das tecnologias ecológicas duplique para 3100 milhões. Considero que a ecoinovação é um fator essencial para a consecução destes objetivos, alia a proteção do ambiente ao crescimento, à competitividade e à criação de emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relatório sublinha a importância da ecoinovação para a mudança para uma economia eficiente, hipocarbónica; na resposta aos desafios complexos de segurança alimentar, às alterações climáticas, à escassez de matéria-prima e à falta de oportunidades de emprego sustentáveis. Refere ainda a importância de programas de educação e formação para o desenvolvimento do conhecimento, a importância de integrar o conceito de ecoinovação em todas as áreas políticas, o fortalecimento da legislação para o desenvolvimento e uso de energias renováveis e eficiência dos recursos e a criação de sinergias entre todos os setores e partes interessadas. Concordamos com a importância da mudança nos padrões de consumo, produção e utilização de tecnologias, produtos e serviços para reduzir o impacto ambiental; com a ideia da criação de soluções sustentáveis nos mais diversos domínios. Partilhamos algumas das críticas feitas à Comissão, nomeadamente a respeito da imprecisão do conceito de ecoinovação. Mas, para além da abordagem fortemente mercantil que lhe é subjacente, discordamos também de outros aspetos deste relatório, como sejam algumas medidas que não têm em conta as especificidades dos diversos Estados-Membros, as suas necessidades e problemas diferenciados.

 
  
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE), skriftlig. − Även om vi stödjer det övergripande målet att främja miljöinnovationer finns det delar i betänkandet som vi inte omedelbart kan ställa oss bakom. Det handlar om att på EU-nivå utveckla standarder för grön märkning av produkter och tjänster, vidta åtgärder för att öka medvetenheten hos konsumenter om vikten av att köpa gröna produkter, ta fram miljöstandarder för offentlig upphandling och ta fram strategier för att arbetskraftens kompetens ska matcha efterfrågan hos den gröna sektorn.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne V ekologickom hospodárstve hrajú absolútne kľúčovú úlohu inovácie. V zmysle stratégie udržateľného rastu, ako z environmentálneho, tak aj z ekonomického a zo sociálneho hľadiska, ktorý je spolu s vytváraním trvalo udržateľných pracovných miest podmienkou sociálnej súdržnosti, sú ekologické inovácie základom. Ekologické hospodárstvo v Európe má odhadovaný ročný obrat 319 miliárd eur, čo predstavuje 2,5 % HDP EÚ. Tento sektor zamestnáva 3,4 milióna ľudí. Navyše sa očakáva, že do roku 2020 sa v ekologickom sektore zdvojnásobí celosvetový obrat na 3 100 miliárd eur. Myslím si, že by bola veľká škoda tento obrovský potenciál nevyužiť. Efektívne investovanie do tejto oblasti bude mať prínos v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj významný ekonomický prínos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Per ripartire è necessario trovare un approccio efficace e costruttivo. Le imprese che in questi mesi ce l’hanno fatta sono riuscite a levarsi dal pantano della crisi economica solo perché hanno avuto la capacità di innovare. Seguiamo il loro esempio e puntiamo all’innovazione anche a livello europeo per il comparto ambientale. Promuovere l’ecoinnovazione ci permetterà di creare posti di lavoro garantendo allo stesso tempo alti livelli di competitività. Sono convinta che quello delle “professioni verdi” sia un settore che ha ancora grossi margini di crescita. Sfruttiamoli. Ma chiariamo le regole del gioco. Ogni lavoro, ogni professione ha, se vogliamo, la sua parte “verde”, il suo lato ambientalista. E’ opportuno dunque elaborare una strategia più chiara rispetto a green jobs e green economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − A zöldnek számító gazdaság növekedést mutat a nem zöld rovására. Ez mindenképpen lehetőség a kis- és középvállalkozások számára. Hazámban azonban csak lehetőség lehetne, ha kormányzatunk nem nyomorítaná el minden eszközzel a kicsiket, és nem támogatná százmilliárdokkal a multinacionális cégeket, köztük a nem túl zöld gumigyárakat. Az adott jelentés a piacgazdaság kereteiben gondolkodik, ami mára túlhaladott, de jó célokat szolgálhat, így támogatandó.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. − L'ecoinnovazione, come afferma il relatore Kadenbach, è un concetto che combina la protezione dell'ambiente con la crescita, la competitività e la creazione di posti di lavoro. Le tecnologie verdi hanno dimostrato, negli anni scorsi, che investire nella crescita verde rappresenta un'enorme opportunità economica. Votando positivamente questa relazione, intendo sottolineare il potenziale e l'importanza delle ecoinnovazioni, sia in termini di creazione di posti di lavoro sostenibili, sia per la promozione di un'economia verde.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur l’éco-innovation qui fait suite à une Communication de la Commission européenne pour améliorer l’introduction de l’éco-innovation sur le marché. L’Union européenne soutient l’éco-innovation par des appels à projets pour développer des produits commerciaux relevant de technologies vertes.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − Con questa relazione di iniziativa il Parlamento europeo ha voluto esprimere sostegno alla comunicazione della Commissione europea sul piano d’azione per l’eco innovazione (Eco-AP). Ho apprezzato l´approccio di ampio respiro della relazione, che ha toccato molteplici aspetti, legati alle imprese, alla occupazione, alla ricerca, alla innovazione industriale, oltre che quello meramente ambientale. Dalla eterogeneità dei settori che sono coinvolti si capisce immediatamente quanto sia importante continuare ad incentivare questa politica europea, in maniera trasversale ed integrata e accolgo con favore il focus ad essa dedicata nel Programma Orizzonte 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Bien que ce rapport prenne en compte certains éléments importants concernant l'éco-innovation et les emplois verts (l'affirmation de la nécessaire composante « sociale » des emplois verts), celui ci est largement insuffisant voir est contre-productif. L'affirmation « qu'une politique environnementale fondée sur l'économie de marché est de nature à produire de la croissance et des emplois dans l'ensemble dans les secteurs d'activité » suffit à rendre compte que l'Union Européenne est à mille lieux des véritables enjeux de la crise écologique. Bien sûr la finance carbone reste toujours centrale dans ce rapport. Bien sûr aucun plan d'investissement dans l'appareil productif ou dans la recherche ainsi qu'aucune mesure drastique et radicale n'est prise pour empêcher la commercialisation de biens et services destructeurs sur le plan économique et social. Ce rapport reste cantonné à des incantations en faveur des emplois verts et de l'éco-innovation. Cela est bien maigre face à l'ampleur de la crise écologique. C'est aussi contre-productif et dangereux, car les instruments qui sont ceux mis en place par l'UE et soutenus par ce rapport vont à contre-sens des mesures nécessaires. Je vote contre ce texte pour marquer mon opposition à la politique de l'UE qui nous mène dans le mur.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A ecoinovação surge no contexto de um desenvolvimento que se pretende cada vez mais sustentável, reduzindo o impacto dos nossos modos de produção no ambiente, utilizando os recursos naturais de forma mais eficiente e responsável, ajudando assim a Europa a otimizar o seu potencial de crescimento e contribuindo ao mesmo tempo para se encontrarem respostas para desafios como as alterações climáticas, a escassez de recursos ou a diminuição da biodiversidade. Este relatório apoia toda a dimensão deste conceito, ao mesmo tempo que chama a atenção para a necessidade de explorar oportunidades de negócio e de emprego a par dos benefícios ambientais, apoiando todos os projetos de ecoinovação em todos os setores.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − The Eco-innovation Action Plan contains a set of initiatives to improve eco-innovation. It puts the emphasis on the importance of green technologies as well as important other aspects of eco-innovation. This means better benefits for the environment and more growth and jobs.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone una apuesta para emprender un cambio en el tejido productivo europeo para impulsar la industria de la eco-innovación, de manera que se reduzca el impacto de nuestra actividad económica en el medio ambiente. El informe no dispone una definición cerrada de eco-innovación, pero contempla la transformación de la producción y el consumo europeo, de forma que se reduzca su impacto ambiental. Este informe propone una trasformación productiva necesaria y llama la atención sobre este sector para impulsar y financiar acciones para su desarrollo, además de acciones de formación. No se trata de un informe definitivo, pero impulsar una senda política para orientar a Europa hacia un modelo productivo más sostenible es fundamental. Por ello he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I think that the job creation potential of eco-innovation should be used to its full extent by dedicated funding, investment in education and training, and integrating eco-innovation in industrial policy. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Pritariu šiam dokumentui. Esu įsitikinusi, jog geresnių rezultatų įgyvendindami aplinkos politiką pasieksime ne draudimais, o atvirkščiai – skatindami tokio pobūdžio veikla užsiimantį verslą. Tai yra ypač aktualu dabar, kuomet vis dar yra ekonomikos skatinimo būtinybė. Todėl prisidedu prie raginimų Komisijai parengti išsamesnį pasiūlymą dėl ekologinių inovacijų koncepcijos įtraukimo į ES politiką ir priemonių jos finansavimui ir greitesniam įgyvendinimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto questa relazione: in tempi di crisi economica, caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, elevati prezzi dell'energia, scarse materie prime e dipendenza dalle importazioni, per garantire la coesione sociale è fondamentale creare un'occupazione e una crescita economica sostenibili. L'innovazione è un fattore chiave per raggiungere questo obiettivo e deve pertanto essere incoraggiata. Un modo per farlo è promuovere l'ecoinnovazione, un concetto che combina la protezione dell'ambiente con la crescita, la competitività e la creazione di posti di lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − Eco-innovation, is a concept combining protection of the environment with growth, competitiveness and job creation. Environmentally friendly innovations are essential to reduce greenhouse gas emissions, to use resources such as water and raw materials more efficiently, to increase the use of recycled materials and to produce quality products with less impact on the environment. Over the last years, about a million new green jobs have been created, and in many countries GreenTech is already one of the largest employers in the European economy. In Germany this sector already contributes 8% to the GDP, and is expected to rise to 14% by 2020. In Austria, 4.8 % of all employees work within the green jobs sector, which, despite the economic crisis, rose by 0.6 % from 2010 to 2011. The global turnover in the GreenTech sector is expected to double to €3100 billion by 2020. In times of economic crisis and high unemployment rates sustainable job creation and economic growth is essential to secure social cohesion. Eco-Innovation could be one of the keys to meet this target and should therefore be fostered. I voted in favor of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Europa kao predvodnik u razvoju novih tehnologija odgovorna je za implementaciju politike koja podržava ekološke inovacije kao buduće sredstvo za postizanje ekonomskog rasta, stoga podržavam predloženo izvješće o ekološkim inovacijama. U uvjetima ekonomske krize pruža nam se jedinstvena prilika da preoblikujemo način na koji se postiže održivi razvoj. Ovim izvještajem se poziva Komisiju na nastavi raditi na viziji Europske unije koja podrazumjeva gospodarstvo koje se temelji na učinkovitom korištenju resursima i niskim razinama emisije CO2. Stoga, smatram da je važno oblikovati zakonodavstvo koje će biti poticajno prema stvaranju potražnje za ekološkim tehnologijama. Hrvatska ulaže napore prema prevladavanju prepreka kako bi ekološki proizvodi i procesi postali uspjehom budućih europskih eko-inovacija putem programa kao što je "Eco Innovation 2013". Politika poticanja ekoloških inovacija otvara mogućnosti malim inovativnim proizvođačima, a ne isključivo etabliranim korporacijama, zbog čega još jednom izražavam svoju podršku ovom izvješću.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi in plenaria il Parlamento ha votato la relazione dell’On.Kadenbach sull’ecoinnovazione. In tempi di crisi economica, disoccupazione, elevati prezzi dell'energia, scarse materie prime e dipendenza dalle importazioni, per garantire la coesione sociale è fondamentale creare un'occupazione e una crescita economica sostenibili. D’accordo con il relatore sostengo che l'innovazione sia un fattore chiave per raggiungere questo obiettivo e deve pertanto essere incoraggiata. Un modo per farlo è promuovere l'ecoinnovazione, concetto che combina la protezione dell'ambiente con la crescita, la competitività e la creazione di posti di lavoro. La Commissione promuove attualmente l'ecoinnovazione attraverso progetti dimostrativi, strumenti finanziari basati sul mercato e partenariati pubblico-privato nell'ambito del Programma quadro per la competitività e l'innovazione. Questi strumenti sono inclusi anche nella proposta Orizzonte 2020. Benché quasi ogni settore abbia subito gravi perdite a causa della recessione, il settore verde, pur avendo risentito di un calo della crescita, è ancora in aumento. Sostenendo nuovi processi, tecnologie e servizi che rendono le imprese più sostenibili e creano nuovi posti di lavoro verdi,legislatore europeo,Stati membri e imprese devono ricordare che l'ecoinnovazione non riguarda la creazione di posti di lavoro verdi a ogni costo. Condizioni di lavoro socialmente valide ed eque nonché considerazioni sulla sostenibilità ecologica, economica e sociale devono sempre figurare tra i principi guida.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Les problèmes environnementaux tels que le changement climatique, la rareté des ressources et la dégradation de la biodiversité exigent une transition radicale de l’Union vers une économie durable. C'est dans ce cadre que j'ai apporté mon soutien à ce rapport sur l'éco-innovation, c'est-à-dire l'intégration par l'industrie des critères de développement durable dans la recherche et l'innovation. Les éco-industries représentent 2,5 % du PIB de l'UE et emploient 3,4 millions de personnes. Il faut stimuler davantage les projets éco-innovants, dont les retombées positives sur l'emploi et l'environnement sont considérables. Pour cela, le rapport suggère d'abord d'attribuer une plus grande partie des fonds actuels pour la compétitivité – Horizon 2020, LIFE ou encore COSME – à l'éco-innovation afin d'encourager les investissements verts dans la recherche. Par ailleurs, le rapport propose des mesures intéressantes, comme la mise en place, avec les États membres, de normes écologiques pour la passation de marchés publics, ou encore l'élaboration de règles d'étiquetage et de définition claires pour les produits et services verts. Beaucoup de citoyens pensent encore que les emplois verts se limitent aux secteurs de la production d'énergie renouvelable et des transports. La croissance verte est, bien au contraire, une opportunité pour tous les secteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In times of economic crisis, high unemployment rates, high energy prices, scarce raw materials and dependence on imports, sustainable job creation and economic growth is essential to secure social cohesion. Innovation is one of the keys to meet this target and should therefore be fostered. One way is through eco-innovation, which is a concept combining protection of the environment with growth, competitiveness and job creation. Environmentally friendly innovations are essential to reduce greenhouse gas emissions, to use resources such as water and raw materials more efficiently, to increase the use of recycled materials and to produce quality products with less impact on the environment, just to mention a few examples, as well as to develop more environmentally friendly production processes and services. Eco-innovation can be many things – a new water filter to clean wastewater, thinner and stronger steel to reduce material waste, or a business model selling repair services instead of products. Examples of eco-innovation are also the bicycle and car share projects in many European cities, such as the Villo Velo Project in Brussels, Belgium.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – La Commission européenne joue un rôle moteur dans le développement durable et dans le soutien à la création d'emplois verts en Europe. J'ai voté en faveur de cette résolution car elle souligne le double avantage, environnemental et économique, qu'offre une transition vers une économie verte et durable. La contribution accrue à la production de combustibles et de matériaux innovants, ainsi que les perspectives d'emploi que le traitement et la distribution de biomatériaux ouvrent aux consommateurs commerciaux, publics, privés et domestiques permet la création d'emplois durables et de qualité pour les travailleurs qualifiés et non qualifiés.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Ekoinnowacje to formy innowacji zmierzające do znacznego i widocznego postępu w kierunku zrównoważonego rozwoju mające na celu bardziej wydajne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Innowacje przyjazne środowisku mają na celu na przykład zmniejszenie emisji CO2 oraz korzystanie z zasobów takich jak woda i innych surowców naturalnych w sposób bardziej efektywny.

Sprawozdanie podkreśla potencjał ekoinnowacji do pobudzania gospodarki i zwiększania konkurencyjności oraz wzrostu zatrudnienia. Ponadto potwierdza to fakt, że ekoinnowacyjność generuje korzyści dla środowiska i może odegrać znaczącą rolę w postaci wydajnej, niskoemisyjnej gospodarki, a tym samym przeciwdziałając globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu, niedobór zasobów naturalnych oraz inne kwestie związane z bezpieczeństwem żywności.

W celu przyspieszenia rozwoju innowacji ekologicznych i aby lepiej wykorzystać jego potencjał, potrzebne są dalsze działania w różnych obszarach, takich jak wzmocnienie ram prawnych dotyczących zrównoważonego rozwoju w różnych sektorach, inwestowanie w edukację, szkolenia i przekwalifikowania, ułatwienie dostępu do finansowania poprzez lepsze wykorzystanie istniejących instrumentów finansowych.

Poprawa wykorzystania zasobów i energii oraz angażowanie się w szeroki wachlarz innowacji poprawi stan środowiska oraz doprowadzi do powstania nowych gałęzi przemysłu i nowych miejsc pracy w najbliższych latach. UE powinna wspierać oraz promować udane innowacje ekologiczne.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour of this report as I recognise the potential of eco-innovation to create jobs.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Ova rezolucija je još jedan dobar pokazatelj da, osim što je očuvanje okoliša ujedno i očuvanje kvalitete života, on je i prilika za gospodarski rast. Zeleni rast vidim kao priliku da unutar Europske Unije smanjimo broj nezaposlenih, a da ekološkim inovacijama povećamo konkurentnost na globalnom tržištu.

Također se slažem da radna mjesta u zelenoj tehnologiji ne bi trebala biti ograničena samo na proizvodnju obnovljive energije; povećanje energetske učinkovitosti treba usmjeriti i na prijevozni sektor. Zeleni rast je prilika svim sektorima da istraže razvojne mogućnosti te povećaju svijest potrošača o važnosti kupovanja „zelenih” proizvoda. Podržavam ovu direktivu i kao članica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, pozdravljam programe koje provodi EU za istraživanje ekoloških inovacija.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – En temps de crise économique, lorsque le taux de chômage est élevé, que le prix de l'énergie augmente, que les matières premières se raréfient et que la dépendance vis-à-vis des importations devient de plus en plus forte, une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration de l'emploi est essentielle pour assurer la cohésion sociale. L'innovation est l'une des clés pour atteindre cet objectif et devrait donc être encouragée. Cela passe notamment par l'éco-innovation, un concept alliant protection de l'environnement, croissance, compétitivité et création d'emplois. Des innovations écologiques sont essentielles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, utiliser de manière plus efficace les ressources telles que l'eau et les matières premières, favoriser un recours accru aux matériaux recyclés et produire des produits de qualité ayant un impact moindre sur l'environnement, ainsi que pour développer des processus de production et des services plus respectueux de l'environnement. L'éco-innovation peut se présenter sous de multiples formes: cela peut aller d'un nouveau filtre à eau pour nettoyer les eaux usées à un acier plus fin, plus solide, permettant de réduire la consommation de matières premières, en passant par un nouveau modèle commercial consistant à vendre des services de réparation plutôt que des produits.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A União Europeia apresenta-se como um interveniente importante no processo da ecoinovação, um conceito que alia a proteção ambiental ao crescimento, competitividade e à criação de emprego – uma ferramenta essencial para garantir a coesão social. Atualmente, a Comissão promove a ecoinovação através de demonstrações, projetos e parcerias público-privadas, ao abrigo do Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação. E o recente crescimento das tecnologias ecológicas demonstra que o investimento na área é uma grande oportunidade económica. A par disto, estima-se que, nos últimos anos, tenham sido criados cerca de 1 milhão de novos empregos verdes, o que torna o setor das tecnologias ecológicas um dos maiores empregadores da economia europeia. Sublinha-se ainda o facto de que, no próximo Quadro Financeiro Plurianual 2014-2020, as iniciativas em matéria de ecoinovação são abrangidas pelo Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE). Acredito que a ecoinovação deva ser apoiada e promovida, tendo votado favoravelmente a aprovação deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluţia referitoare la „Ecoinovare - locuri de muncă și creștere economică prin intermediul politicii de mediu”. Ecoinovarea creează oportunități pentru noi afaceri de nișă, oferind întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), noilor întreprinderi, liber-profesioniștilor și întreprinzătorilor șansa de a beneficia de noi modele de afaceri. De asemenea, ecoinovarea revitalizează sectoarele economice tradiționale, oferindu-le oportunitatea de a ecologiza locurile de muncă existente prin adaptarea lor la metode de producție și de lucru sustenabile și eficiente din punct de vedere al consumului de resurse. Solicităm crearea unor legături mai puternice între cercetarea fundamentală și inovarea industrială și între inovare și procesul de producție. Susțin necesitatea ca statele membre să ofere întreprinderilor, în special IMM-urilor, stimulente pentru a încuraja investițiile în activitățile sectorului privat de cercetare și dezvoltare (C&D). Consider deosebit de important să se asigure accesul la o formare și la o dezvoltare a competențelor corespunzătoare în cadrul ecoinovării, atât pentru a pune la dispoziția angajatorilor o forță de muncă care să aibă calificările necesare, cât și pentru a înzestra tinerii cu cunoștințele, abilitățile și competențele necesare care să le permită accesul la oportunitățile de angajare emergente. Astfel se va facilita tranziția lucrătorilor de la sectoarele de activitate aflate în declin la sectoare noi, nepoluante.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Podupirem koncept ekoloških inovacija, koji kombinira zaštitu okoliša s rastom, konkurentnošću i otvaranjem novih radnih mjesta na način koji izbalansirano vodi računa o smanjenju emisije stakleničkih plinova i smanjenju uporabe vode i sirovih materijala u proizvodnji. Kao zastupnici iz Hrvatske, raduje me perspektiva uporabe ovog još uvijek relativno nerazvijenog koncepta i u mojoj domovini.

Međutim, istodobno me zabrinjava dio izvješća koji poziva na EU poticaje prema tvrtkama koje se bave ovom aktivnošću, budući da vjerujem da su jedini ispravan način za reguliranje rada istih slobodno tržište i zdrava konkurencija. Međutim, najkonfliktnijim dijelom izvješća ipak držim onaj koji za daljnje unapređenje koncepta ekoloških inovacija traži povećanje alokacije kroz Kohezijski fond. Stoga sam glasovala protiv, budući da se snažno protivim upletanju EU regulativa u odluke u kojima države članice Unije trebaju imati isključive kompetencije, jer vjerujem da će svaka država članica najbolje sama odlučiti o tome koji su joj investicijski prioriteti u korištenju fondova Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I fully support this own initiative report, which highlights the issue of eco-innovation and its potential to boost the economy and increase competitiveness. Eco-innovation also has a positive effect on employment, as mentioned in the report, which is vital in this time of economic difficulty. It is especially important that global challenges such as climate change are addressed and the environmental benefits gained from eco-innovation can play a big part in the shift towards a resource-efficient, low-carbon economy. The report focuses on a few key areas that could be enhanced and strengthened in order to accelerate eco-innovation, including facilitating access to funding and making better use of financial instruments. This could be beneficial to Wales as it looks to enhance competitiveness in a low-carbon and resource efficient economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Investition in Öko-Innovationen ist in jedem Fall zuzustimmen. Umweltfreundliche Technologien eröffnen nicht nur nachhaltige Wirtschaftschancen, sie schaffen auch zahlreiche Beschäftigungsplätze, und die bilden die Grundlage für umweltfreundlichere Produktionsverfahren und Dienstleistungen. Besonders in Zeiten erhöhter Treibhausgase und Rohstoffknappheit sind solchen Innovationen unbedingt zu fördern.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Per garantire la coesione sociale in tempi di crisi economica, caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, elevati prezzi dell'energia, scarse materie prime e dipendenza dalle importazioni è prioritario creare un'occupazione e una crescita economica sostenibili.

L'innovazione è un fattore chiave per raggiungere questo obiettivo e deve pertanto essere incoraggiata. Un modo per farlo è promuovere l'ecoinnovazione, un concetto che combina la protezione dell'ambiente con la crescita, la competitività e la creazione di posti di lavoro. Le innovazioni rispettose dell'ambiente sono molto importanti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per utilizzare risorse come l'acqua e le materie prime in modo più efficiente, per aumentare l'impiego di materiali riciclati e per produrre prodotti di qualità con minore impatto ambientali.

Per queste ragioni ho espresso il mio supporto al testo dell'onorevole Kadenbach che auspica una serie di iniziative volte a sviluppare l'ecoinnovazione, grazie al sostegno del settore pubblico, del settore privato e della Commissione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O relatório sublinha a importância da ecoinovação para a mudança para uma economia eficiente, hipocarbónica; na resposta aos desafios complexos de segurança alimentar, às alterações climáticas, à escassez de matéria-prima e à falta de oportunidades de emprego sustentáveis. Refere ainda a importância de programas de educação e formação para o desenvolvimento do conhecimento, a importância de integrar o conceito de ecoinovação em todas as áreas políticas, o fortalecimento da legislação para o desenvolvimento e uso de energias renováveis e eficiência dos recursos e a criação de sinergias entre todos os setores e partes interessadas. Concordamos com a importância da mudança nos padrões de consumo, produção e utilização de tecnologias, produtos e serviços para reduzir o impacto ambiental; com a ideia da criação de soluções sustentáveis nos mais diversos domínios. Para além da abordagem fortemente mercantil que aqui está subjacente, discordamos também de outros aspetos deste relatório, como sejam algumas medidas que não têm em conta as especificidades dos diversos Estados-Membros, as suas necessidades e problemas diferenciados.

 

14.5. Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl tam tikrų priemonių priėmimo procedūrų (A7-0421/2013 - Godelieve Quisthoudt-Rowohl)
Kalbų vaizdo įrašas
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, the question of trade policy has spilled out into the streets of Kiev and has become a question on which the existential future of a government rests. I have to say I have every sympathy with those Ukrainians who want to sign an FTA with Europe rather than a customs union with the Eurasian Union, for this basic reason: a free trade agreement is not exclusive. Joining a customs union means that you cannot sign a free trade agreement with anybody else. You purchase free trade within that customs union at the expense of trade elsewhere.

I am sure you can guess where this argument is going. The United Kingdom unusually exports more to non-EU markets than to EU markets but we cannot sign free trade agreements with China or India or Australia because we contracted that policy out to Brussels on 1 January 1973. Given that every continent in the world except Europe is now growing, I say that is a pretty uncomfortable place to be.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Sostengo col mio voto la relazione Quisthoudt-Rowohl che analizza l'accordo in seconda lettura sull'adeguamento alle nuove norme su atti delegati e di esecuzione per il pacchetto di provvedimenti di Politica Commerciale denominato "Trade Omnibus I".

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Il trattato di Lisbona permette alla Commissione di adottare un nuovo tipo di atti: gli atti delegati. Si tratta di un'innovazione importante, che consente di rendere più efficienti e snelli i processi decisionali dell'Unione, la cui lunghezza è il principale ostacolo alla capacità delle istituzioni europee di rispondere tempestivamente ai bisogni dei cittadini. Per questa ragione, ho espresso il mio voto a favore di questa proposta di risoluzione diretta ad adeguare le regole decisionali della Commissione in materia commerciale al nuovo regime di atti delegati e atti di esecuzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'approuve la modification de certains règlements relatifs à la politique commerciale afin de garantir leur compatibilité avec les dispositions introduites par le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne a notamment apporté des changements significatifs concernant l'adoption d'actes délégués et d'actes d'exécution. Je regrette toutefois que le Parlement européen ne dispose pas d'un droit de contrôle sur l’exercice des compétences d’exécution par la Commission et que seuls les États membres bénéficient de ce droit.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Votamos o texto final acordado entre o Parlamento e o Conselho sobre a adaptação ao Tratado de Lisboa de 26 regulamentos relativos à Política Comercial Comum (PCC), conhecidos por OMNIBUS I. Para o Parlamento, o maior problema deste relatório foi ultrapassado com a limitação da delegação de poderes para a Comissão. Para nós, o maior problema deste relatório advém do facto de a PCC ser, na sequência do Tratado de Lisboa, uma competência exclusiva da UE. A definição dos parceiros comerciais e dos objetivos a que o comércio se deve submeter constituem um importante instrumento de soberania económica. A alienação deste instrumento resultou, no caso de Portugal, em prejuízos muito sérios para inúmeros setores de atividade económica e, em geral, para o país. A política comercial passou a orientar-se para a maximização do lucro dos grandes grupos económicos das potências da UE, em claro prejuízo de países como Portugal e de setores de atividade económica mais débeis, que se viram expostos a uma concorrência feroz e destruidora. O livre comércio tem sido o princípio inspirador da PCC, orientando-a para uma lógica de competição capitalista, em lugar da complementaridade e benefício mútuo. A nossa divergência profunda com a PCC é um pressuposto que não podemos deixar de ter em conta na análise deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Európska komisia bola na základe prijatia nariadenia (EÚ) č. 182/2011 o vykonávacích aktoch v nadväznosti na zmeny ustanovené v Lisabonskej zmluve požiadaná, aby prispôsobila predpisy v súvislosti s rozhodovacími postupmi vo sfére obchodnej politiky novému režimu delegovaných a vykonávacích aktov. Komisia teda predložila dva návrhy, Omnibus I a Omnibus II, čo sú súhrnné akty v oblasti obchodnej politiky. Tie spájajú do jedného nástroja podkladové nariadenia v oblasti obchodu. Toto je potrebné aktualizovať s predošlými predpismi. V tomto návrhu teda predkladá potrebné zmeny k podkladovým textom a zároveň spresňuje, aké postupy by sa mali uplatňovať. Ide najmä o výber medzi konzultačným postupom a postupom preskúmania v prípade vykonávacích aktov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Alla luce dei cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona e dalla conseguente adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 (sugli atti di esecuzione), la Commissione ha dovuto adeguare le regole decisionali in materia di politica commerciale al nuovo regime di atti delegati e di esecuzione. In conseguenza di ciò la Commissione ha presentato due proposte di allineamento note come Omnibus I e Omnibus II. Ciascuna di queste riunisce in un unico strumento i regolamenti commerciali di base che devono essere aggiornati; la prima contempla principalmente gli atti di esecuzione, mentre la seconda si occupa soprattutto di atti delegati. La proposta in esame (Omnibus I) apporta pertanto le modifiche necessarie ai testi di base e precisa le procedure da applicarsi, in particolare per quanto riguarda la scelta tra la procedura consultiva e la procedura d'esame per gli atti di esecuzione. L'occasione rappresentata dalla discussione di oggi mi consente tuttavia di ricordare che il mercato non si aiuta solo attraverso strumenti regolatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte essentiellement technique traite de l'adaptation des règles en matière de politiques commerciale du fait de l'application des nouveaux traités. Il s'agit ici du texte Omnibus I concernant les actes d’exécution. Son adoption permettra l'adaptation de nombreux règlement en conformité avec les nouveaux traités. Je vote contre en cohérence avec mon opposition aux nouveaux traités.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Apresentei o meu voto favorável no que respeita à recomendação para segunda leitura relativamente à posição do Conselho em primeira leitura, tendo em vista a adoção do Parlamento Europeu e do Conselho que altera determinados regulamentos relativos à política comercial comum no que diz respeito aos procedimentos de adoção de certas medidas. Trata-se aqui de adaptar as regras de tomada de decisões na política comercial ao novo regime de atos delegados e atos de execução, tal como estabelecido pelo Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone una adaptación de la regulación de la política comercial común a la nueva legislación de la Unión Europea. La Comisión presentó dos paquetes legislativos conocidos como ÓMNIBUS I y ÓMNIBUS II, conjunto de modificaciones necesarias para adaptar la normativa comercial de la UE a la nueva legislación europea acordada en el Tratado de Lisboa. Este informe trata de adaptar aspectos técnicos de la legislación para permitir un correcto funcionamiento de la política comercial europea, tratándose de una parte necesaria para la adopción de los citados paquetes normativos. Debido a que se trata de una adaptación técnica sin aspectos problemáticos he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The purpose of the Omnibus package is to adapt all the decision-making procedures in trade policy to the new provisions on delegated acts and implementing acts of the Lisbon Treaty. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In the light of the changes brought about by the Lisbon Treaty and by the subsequent adoption of Regulation (EU) No 182/2011 (on implementing acts), the Commission was required to adapt the decision-making rules in trade policy to the new regime of delegated and implementing acts. As a result the Commission came forward with two alignment proposals known as Omnibus I and Omnibus II, each bringing together in a single instrument the underlying trade regulations that needed to be updated, with the former covering mainly implementing acts and the latter covering mainly delegated acts. This proposal (Omnibus I) therefore brings about the necessary changes to the underlying texts and specifies what procedures should apply, in particular the choice between the advisory procedure and the examination procedure for implementing acts. Following the adoption of Parliament's first reading position by the plenary on 14 March 2012, informal negotiations started under the Irish Presidency with a view to reaching an early second reading agreement. After several rounds of trilogues, Parliament and Council negotiating teams reached agreement on the file on 5 June 2013. The text of the agreement was presented to the Committee on International Trade for a vote of approval on 11 July 2013, and approved by an overwhelming majority.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Des négociations informelles ont débuté sous la présidence irlandaise, à la suite de l'adoption de la position du Parlement en plénière et en première lecture le 14 mars 2012, en vue de parvenir rapidement à un accord en deuxième lecture. Après plusieurs cycles de trilogues, les équipes de négociation du Parlement et du Conseil ont conclu un accord sur ce dossier le 5 juin 2013. Le 11 juillet 2013, le texte de l'accord a été présenté à la commission du commerce international et approuvé à une très grande majorité. Compte tenu de ce résultat, le président de la commission a recommandé au Parlement en séance plénière, dans sa lettre adressée le même jour au président du Coreper, d'approuver la position du Conseil en première lecture, sans amendement. Après vérification par les juristes-linguistes, le Conseil a adopté sa position en première lecture le 15 novembre 2013, confirmant l'accord.

Je me suis exprimé en faveur de l'adoption, sans amendement, de la position du Conseil en première lecture ainsi que de la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission. Elle recommande également au Parlement de prendre acte de la déclaration des États membres en liaison avec des procédures antidumping et antisubventions au titre des règlements.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A proposta pretende adaptar 26 atos jurídicos do Conselho à área da Política Comercial Comum, após as alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa ao sistema de atos delegados e de execução. O alinhamento pelas disposições dos artigos 290.º e 291.º e do TFUE visa, assim, facilitar um exercício mais eficiente dos poderes de execução da Comissão e contribuir para uma execução mais efetiva da Política Comercial Comum. Pelas razões enunciadas, votei a favor do documento no Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Votamos o texto final acordado entre o Parlamento e o Conselho sobre a adaptação ao Tratado de Lisboa de 26 regulamentos relativos à Política Comercial Comum (PCC), conhecidos por OMNIBUS I. Para o Parlamento, o maior problema deste relatório foi ultrapassado com a limitação da delegação de poderes para a Comissão. Para nós, o maior problema deste relatório advém do facto de a PCC ser, na sequência do Tratado de Lisboa, uma competência exclusiva da UE. A definição dos parceiros comerciais e dos objetivos a que o comércio se deve submeter constituem um importante instrumento de soberania económica. A alienação deste instrumento resultou, no caso de Portugal, em prejuízos muito sérios para inúmeros setores de atividade económica e, em geral, para o país. A nossa divergência profunda com a PCC é um pressuposto que não podemos deixar de ter em conta na análise deste relatório.

 

14.6. Tam tikrų su bendra prekybos politika susijusių reglamentų dalinis keitimas dėl deleguotų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo (A7-0419/2013 - Jörg Leichtfried)
Kalbų vaizdo įrašas
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, two pieces of news from the last couple of weeks. One: the European Union has now stalled its trade talks with India. No one is expecting an FTA in the foreseeable future. Two: EFTA is going all guns with its trade talks with India and expects a comprehensive commercial agreement early next year. Given that India grew at 5.4 % last year, while the EU shrank by 0.3 %, I would say that gives us a pretty serious problem and it gives us, the British, a particular problem.

No country stands to benefit so much with trade from that rising Leviathan. There are 1.4 million Britons of Indian origin. India is the fourth largest investor in the UK. We have the same business language, the same common law system, the same commercial accountancy practices, but we cannot exploit the immense benefits of South Asia as long as we are trapped by the EU’s common external tariff, required to defend a more protectionist policy than suits us, because there are cossetted industries in southern Europe that fear competition from India. An FTA works and a customs union does not.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea recomandării deoarece adoptarea de acte delegate de către Comisie permite o implementare eficientă a politicii comerciale comune. Deseori este nevoie de decizii rapide, iar singura care le poate lua este Comisia. Bineînțeles, controlul Parlamentului trebuie să continue, iar în cazul în care se sesizează încălcarea unor reguli, actele delegate trebuie anulate. Scopul politicii comerciale comune ar trebui să fie promovarea intereselor Uniunii pe plan global prin stimularea competitivității și a inovării. Însă liberalizarea comerțului cu statele terțe trebuie făcută gradual și fără a produce șocuri pentru economiile statelor membre. Deschiderea piețelor nu poate fi făcută cu orice preț, mai ales că suntem în continuare într-o perioadă dificilă. Industriile vitale pentru Uniune, cum ar fi cea a automobilelor sau cea alimentară ar trebui protejate prin acordarea unor perioade de tranziție.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Condivido le posizioni sostenute nella relazione Leichtfried che analizza le modifiche ad alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure, per questo motivo ho votato a suo favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho espresso il mio voto a favore di questa risoluzione perché diretta a rendere più efficiente il processo decisionale e l'attuazione delle decisioni adottate in materia di politica commerciale. Non possiamo più permetterci che l'Europa risponda ai bisogni dei cittadini con procedure legislative spesso troppo lunghe e inefficienti. Ogni miglioramento in tal senso troverà sempre il mio favore e sostegno politico. Istituzioni snelle, efficaci e capaci dare risposte concrete: questa è la ricetta per un'Europa capace di far fronte alle sfide del futuro.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório vem no seguimento do regulamento OMNIBUS I. Este regulamento tem como objetivo adaptar os restantes regulamentos relativos à política comercial comum (PCC), ao artigo 290º do Tratado, isto é, ao regime dos atos delegados (OMNIBUS II). Tal como no regulamento OMNIBUS I, a alteração mais substancial decorrentes das negociações com o Concelho, foi a limitação de poderes da Comissão para 5 anos. No entanto, não podemos deixar de avaliar este relatório pelo seu significado mais profundo, tendo em conta posições de princípio relativamente ao Tratado e ao que nele é disposto sobre a política comercial: uma competência exclusiva da UE. A definição dos parceiros comerciais e dos objetivos que devem orientar o comércio constituem um importante instrumento de soberania económica. A alienação deste instrumento resultou, no caso de Portugal, em graves prejuízos para inúmeros sectores de atividade económica, para o próprio país. A política comercial passou a orientar-se para a maximização do lucro dos grandes grupos económicos das potências da UE, em claro prejuízo de países como Portugal e de sectores de atividade económica mais débeis, que se viram expostos a uma concorrência feroz e destruidora. A nossa divergência profunda com a PCC é um pressuposto que não podemos deixar de ter em conta na análise deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Pravidlá rozhodovania v oblasti obchodnej politiky musia byť prispôsobené novému režimu delegovaných a vykonávacích aktov, a to v súvislosti so zmenami, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, ako aj nariadenie (EÚ) č. 182/2011 o vykonávacích aktoch, ktoré bolo prijaté v nadväznosti na tieto zmeny. S cieľom zosúladenia teda Komisia predložila dva návrhy Omnibus I a Omnibus II. Takto sa v oboch prípadoch združujú do jedného právneho nástroja základné obchodné nariadenia, ktoré je potrebné aktualizovať. Predmetný návrh teda prináša potrebné zmeny a aktualizácie základných právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Alla luce dei cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona e dalla conseguente adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 (sugli atti delegati), la Commissione ha dovuto adeguare le regole decisionali in materia di politica commerciale al nuovo regime degli atti delegati e degli atti di esecuzione. La Commissione ha quindi presentato due proposte di allineamento note come "Omnibus I" e "Omnibus II", ciascuna delle quali riunisce in un unico strumento i regolamenti commerciali esistenti che devono essere aggiornati; la prima copre principalmente gli atti di esecuzione, mentre la seconda copre sostanzialmente gli atti delegati. La proposta in esame ("Omnibus II") introduce quindi gli adeguamenti necessari da apportare ai testi esistenti in cui si faceva precedentemente riferimento alla vecchia decisione di comitatologia 1999/468/CE. Dobbiamo ringraziare il Relatore, Jörg Leichtfried, per la sensibilità con la quale ha seguito questo dossier. Dobbiamo avere tutti presente che esiste un diffuso malcontento per questa Europa. Ecco perché dobbiamo modificare gli errori che sono stati compiuti in passato e, venendo all'argomento di oggi, lavorare per una sempre maggiore integrazione tra i paesi europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte essentiellement technique traite de l'adaptation des règles en matière de politiques commerciale du fait de l'application des nouveaux traités. Il s'agit ici du texte Omnibus II concernant les actes délégués. Son adoption permettra l'adaptation de nombreux règlement en conformité avec les nouveaux traités. Je vote contre en cohérence avec mon opposition aux nouveaux traités et ma profonde réserve contre les pouvoirs délégués.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Apresentei o meu voto favorável no que respeita à recomendação para segunda leitura relativamente à posição do Conselho em primeira leitura, tendo em vista a adoção do Parlamento Europeu e do Conselho que altera determinados regulamentos relativos à política comercial comum no que diz respeito aos procedimentos de adoção de certas medidas. Trata-se aqui de adaptar as regras de tomada de decisões na política comercial ao novo regime de atos delegados e atos de execução, tal como estabelecido pelo Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone una adaptación de la regulación de la política comercial común a la nueva legislación de la Unión Europea. La Comisión Europea presentó dos paquetes legislativos conocidos como ÓMNIBUS I y ÓMNIBUS II, conjunto de modificaciones necesarias para adaptar la normativa comercial de la UE a la nueva legislación europea acordada en el Tratado de Lisboa. Este informe trata de adaptar aspectos técnicos de la legislación para permitir un correcto funcionamiento de la política comercial europea e incluye la posibilidad de revisar los actos delegados a la Comisión después de 5 años, permitiendo con ello una revisión democrática de su trabajo. Po esta razones he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The aim of the report is to bring trade policymaking into line with the Lisbon Treaty, which has granted greater powers to Parliament. Parliamentʼs powers with regard to trade should be respected. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi in plenaria è stata votata la relazione dell'onorevole Leichtfried concernente la modifica di alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune.

Alla luce dei cambiamenti introdotti dal trattato di Lisbona e dalla conseguente adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 (sugli atti delegati), la Commissione ha dovuto adeguare le regole decisionali in materia di politica commerciale al nuovo regime degli atti delegati e degli atti di esecuzione attraverso due proposte di allineamento note come "Omnibus I" e "Omnibus II, la prima copre gli atti di esecuzione, la seconda copre gli atti delegati. Omnibus II.

A seguito dell'adozione della posizione del Parlamento in prima lettura da parte dell'Aula il 22 novembre 2012 ed in seconda lettura il 5 giugno 2013, l'11 luglio 2013 il testo dell'accordo è stato presentato per un voto di approvazione alla commissione INTA, che l'ha approvato a larghissima maggioranza ed il 15 novembre 2013 anche il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura confermando l'accordo.

In considerazione di quanto precede e d'accordo con il relatore ritengo opportuno approvare senza modifiche la posizione del Consiglio in prima lettura come anche la dichiarazione comune di Parlamento, Consiglio e Commissione sul regolamento (CE) n. 3030/93 e sul regolamento (CE) n. 517/94.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstention. In the light of the changes brought about by the Lisbon Treaty and by the subsequent adoption of Regulation (EU) No 182/2011 (on implementing acts), the Commission was required to adapt the decision making rules in trade policy to the new regime of delegated and implementing acts. As a result the Commission came forward with two alignment proposals known as Omnibus I and Omnibus II, each bringing together in a single instrument the underlying trade regulations that needed to be updated, with the former covering mainly implementing acts and the latter covering mainly delegated acts. This proposal (Omnibus II) therefore brings about the necessary changes to the underlying texts which previously referred to the old comitology decision 1999/468/EC.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – La Commission, du fait des modifications apportées par le traité de Lisbonne et par le règlement (UE) n° 182/2011 (relatif aux compétences d'exécution) adopté par la suite, a dû adapter les règles de décision en matière de politique commerciale au nouveau régime d'actes délégués et d'actes d'exécution. La Commission a ainsi présenté deux propositions d'alignement désignées sous le nom d'Omnibus I et Omnibus II, qui regroupent chacune en un seul instrument les réglementations relatives au commerce devant être mises à jour; Omnibus I traite principalement des actes d'exécution et Omnibus II, des actes délégués. Omnibus II apporte les modifications nécessaires aux textes précédents, qui se référaient auparavant à l'ancienne décision de comitologie 1999/468/CE. Compte tenu ces éléments, nous avons approuvé, sans amendement, la position du Conseil en première lecture ainsi que la déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission concernant le règlement (CEE) n° 3030/93 et le règlement (CE) n° 517/94. Il recommande également au Parlement de prendre acte des déclarations de la Commission sur la codification et les actes délégués. Les trois déclarations seront publiées conjointement avec l'acte législatif final.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A presente proposta visa alinhar os procedimentos de decisão dentro da Comitologia relativos à legislação da Política Comercial Comum pelo regime dos atos delegados e de execução. Em princípio, estes procedimentos compreendem os procedimentos baseados na Diretiva 1999/468/CE. Votei, assim, a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório vem no seguimento do regulamento OMNIBUS I. Este regulamento tem como objetivo adaptar os restantes regulamentos relativos à política comercial comum (PCC), ao artigo 290º do Tratado, isto é, ao regime dos atos delegados (OMNIBUS II). Tal como no regulamento OMNIBUS I, a alteração mais substancial decorrentes das negociações com o Concelho foi a limitação de poderes da Comissão para 5 anos. No entanto, não podemos deixar de avaliar este relatório pelo seu significado mais profundo, tendo em conta posições de princípio relativamente ao Tratado e ao que nele é disposto sobre a política comercial: uma competência exclusiva da UE. A definição dos parceiros comerciais e dos objetivos que devem orientar o comércio constituem um importante instrumento de soberania económica. A alienação deste instrumento resultou, no caso de Portugal, em graves prejuízos para inúmeros sectores de atividade económica, para o próprio país. A política comercial passou a orientar-se para a maximização do lucro dos grandes grupos económicos das potências da UE, em claro prejuízo de países como Portugal e de sectores de atividade económica mais débeis, que se viram expostos a uma concorrência feroz e destruidora.

 

14.7. Mokėjimo sąskaitos (A7-0398/2013 - Jürgen Klute)
Kalbų vaizdo įrašas
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Hier geht es einmal nicht um die ganz großen Finanzgeschäfte, sondern es geht jetzt wirklich einmal um Politik für den Bürger, der schlicht und ergreifend, wenn er seine Finanzgeschäfte abwickelt, wenn er Geld vom Sozialamt bekommt, wenn er irgendwie lebensfähig bleiben will und muss, ein Konto braucht. Es spricht für die Europäische Union, dass sie sich hier einmischt und Politik für die Bürgerinnen und Bürger macht. Ansonsten steht ja immer der Vorwurf im Raum: Um die Großen kümmern wir uns, die Kleinen vergessen wir. Deshalb freue ich mich ganz besonders. Ich konnte diesem Bericht mit ruhigem und gutem Gewissen zustimmen. Ich bitte das Parlament, in dieser Hinsicht auch weiter so zu verfahren.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! Dostęp do podstawowych usług bankowych to w dzisiejszym świecie podstawa uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. Jednakże, jak oszacował Bank Światowy, 58 milionów obywateli Unii Europejskiej nie posiada rachunku bądź napotyka trudności z jego otwarciem. Problem taki dotyczy również niestety osób podejmujących pracę w innym państwie członkowskim, a niedysponujących stałym adresem zamieszkania. Ze względu na rosnącą mobilność pracowników oraz zasadę swobodnego przepływu osób niedogodności te muszą zostać zlikwidowane. Część proponowanych zapisów odnosi się natomiast do spraw, które powinny pozostać w gestii ustawodawstwa bankowego poszczególnych krajów, przykładowo wymóg oferowania podstawowych usług płatniczych przez wszystkich dostawców oznaczałby konieczność opracowania takich produktów również przez przedsiębiorstwa, które nie są bankami, a zajmują się przekazami pieniężnymi.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (ECR), in writing. − I voted against the Klute report on payment accounts because while I agree that bank account fees should be clear and comparable and it should be easy to switch accounts, standard bank accounts are primarily a national concern, and this proposal and the report of the committee are too prescriptive.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl mokėjimo sąskaitų. Modernios mokėjimo paslaugos yra neatsiejama fizinės ir juridinės veiklos dalis. Manau, kad visiems Europos Sąjungoje teisėtai gyvenantiems asmenims turi būti suteikiama galimybė atsidaryti banke bazinę sąskaitą, palyginti sąskaitų mokesčius ir esant poreikiui perkelti savo sąskaitą į kitą banką. Kitaip tariant, bazinės sąskaitos turėtų leisti vartotojams įnešti arba išimti pinigus bei vykdyti pervedimus Europos Sąjungoje neviršijant sąskaitoje esančių pinigų sumos. Informacija apie sąskaitų mokesčius turi būti aiški ir vienoda, kad vartotojas sugebėtų ją suprasti ir palyginti, sąskaitos perkėlimo procesas vartotojui turėtų būti kuo paprastesnis. Manau, kad pilietybė ar gyvenamoji vieta negali tapti pagrindu neleisti žmogui atsidaryti bazinės banko sąskaitos. Taip pat kiekvienoje ES valstybėje turėtų būti bent vienas nepriklausomas interneto tinklalapis, kuris leistų palyginti bankų taikomus mokesčius ir jų mokamas palūkanas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui vise à améliorer la transparence et la comparabilité des renseignements sur les frais relatifs aux comptes de paiement. Il vise également à éliminer la discrimination fondée sur la résidence par rapport aux comptes de paiement et à fournir un accès à un compte de paiement avec des fonctionnalités de base au sein de l'UE. La directive s'appliquera aux comptes de paiement détenus par les consommateurs. Par conséquent, les comptes détenus par les entreprises sont en dehors de son champ d'application tout comme les comptes d'épargne.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat şi eu în favoarea acestui raport. Astăzi, în lipsa unui cont bancar, plata facturilor sau a chiriei şi încasarea salariului sunt din ce în ce mai dificile. Directiva va ușura și îmbunătăți viața a milioane de cetățeni europeni, fie ei studenți sau persoane care lucrează în străinătate. Aşadar suntem pe punctul de a ridica încă o piedică din calea liberei circulații europene. Fie că vorbim despre operațiuni bancare simplificate sau despre apeluri telefonice transfrontaliere mai ieftine, mobilitatea europeană este consolidată. Nu pot să nu mă întreb de ce unele state încearcă să construiască noi bariere în interiorul Uniunii, când scopul nostru comun a fost mereu acela de a le înlătura. Mobilitatea europeană este un drept, nu trebuie să devină un lux.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. A Diretiva referente às contas de pagamento tem como principais objetivos melhorar a comparabilidade de informação entre contas de pagamento e permitir mudanças entre contas, eliminar a discriminação no acesso a contas de pagamento com base em critérios de residência (que impedem muitos cidadãos de abrir contas desta natureza fora do seu país de origem) e garantir contas com características básicas acessíveis a todos os cidadãos. Um Mercado Interno livre e homogéneo exige que a atuação no âmbito desta diretiva seja efetiva. Devem ser aplicadas regras uniformes na prestação de serviços de pagamento e nas informações a fornecer, tornando os sistemas mais transparentes e o acesso a estes serviços mais facilitado, o que favorecerá a dinamização e competitividade neste mercado, em favor do consumidor final. Apenas a consumidores privados, excluindo cartões de crédito ou contas de poupança. Apesar do texto na sua generalidade ter sido aprovado, o Parlamento Europeu tomou a decisão final de adiar a votação do presente relatório, considerando que a votação final deve apenas tomar lugar após as negociações de primeira leitura com o Conselho da UE. Apoiei esta decisão.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ritengo la relazione Klute sia un testo molto equilibrato con proposte che vanno a tutto sostegno dei consumatori, per questi motivi l'ho sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur les comptes de paiement afin de permettre à tous de disposer d'un compte bancaire car c'est un phénomène que l'on sous-estime. De nombreuses personnes n'ont pas de compte bancaire pour des raisons de tarifs, de pauvreté mais aussi à cause de certaines restrictions. Or, vivre sans compte bancaire serait à peu près inimaginable pour la majorité de nos contemporains. Détenir un compte bancaire est une véritable condition sine qua non pour pouvoir participer à la vie sociale et économique. La vie quotidienne est difficile et onéreuse sans un accès aux services bancaires de base. Les avantages des transactions virtuelles deviennent chaque jour plus tangibles et les citoyens comme l'administration publique en tirent concrètement parti. Sans compte bancaire, il serait très difficile de verser des salaires ou de payer ses factures d'électricité, de gaz ou d'eau.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte permet d'améliorer de manière opportune la transparence et la comparabilité des frais bancaires. Il prévoit notamment la communication aux consommateurs des frais encourus et des taux applicables. Ce texte prévoit également un accès facilité à l'ouverture d'un compte bancaire pour les consommateurs, sans discrimination.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette proposition du fait de la nécessité de faire évoluer l'actuel système bancaire. Aujourd'hui les migrations des citoyens d'un État-membre à un autre sont croissantes et ces derniers doivent faire face à de multiples difficultés dans l'ouverture d'un compte en banque à l'étranger. Jusqu'à présent des discriminations pouvaient être opérées quant au lieu de résidence ou à la nationalité. Dès lors, la présente proposition vise à supprimer ces obstacles en garantissant un accès bancaire à tous. Cette solution de bon sens prise par l'Union est en faveur des citoyens, ce dont je ne peux qu'approuver.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Diretiva referente às contas de pagamento tem como principais objetivos melhorar a comparabilidade de informação entre contas de pagamento e permitir mudanças entre contas, eliminar a discriminação no acesso a contas de pagamento com base em critérios de residência (que impedem muitos cidadãos de abrir contas desta natureza fora do seu país de origem) e garantir contas com características básicas acessíveis a todos os cidadãos. Os objetivos de consecução de um mercado interno livre e homogéneo exigem que a atuação no âmbito desta diretiva seja efetiva. Devem ser aplicadas regras uniformes na prestação de serviços de pagamento e nas informações a fornecer, tornando os sistemas mais transparentes e o acesso a estes serviços mais facilitado, o que favorecerá a dinamização e competitividade neste mercado, em favor do consumidor final. Este texto aplica-se apenas a consumidores privados, excluindo cartões de crédito ou contas de poupança. Apesar do texto na sua generalidade ter sido aprovado, o Parlamento Europeu tomou a decisão final de adiar a votação do presente relatório, considerando que a votação final deve apenas tomar lugar após as negociações de primeira leitura com o Conselho da UE. Concordo com a decisão referida, que conta com o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Desde 2007, as comissões de manutenção de contas à ordem aumentaram cerca de 41% em Portugal. Em 1994, os bancos apresentavam uma receita com comissões bancárias de 448 milhões de euros, receita que em 2005 ultrapassava já os 2,5 mil milhões de euros. As comissões bancárias representam hoje cerca de 1/4 do produto bancário, quando em 1994 o seu peso era de 1/10. É evidente o crescimento dos lucros que advêm das comissões bancárias e que estas comissões condicionam o acesso e a utilização da conta bancária, num tempo em que estas são hoje um serviço quase obrigatório para receber o salário, a pensão ou para proceder a pagamentos. As regras definidas pela presente diretiva não são garantia de alteração destas práticas dos bancos, mantendo para a maioria das contas os encargos associados aos serviços. É criado o direito de acesso a uma conta de pagamento com características básicas, vocacionado para pessoas em situação económica mais vulnerável, a quem, como no caso dos emigrantes ou imigrantes, será exigido uma prova de ligação ao Estado-Membro de residência, a qual deverá incluir uma descrição de perfil económico e social. Estas contas com características básicas poderão gerar situações discriminatórias e a possibilidade de lhes ser imposto um pagamento razoável existe.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Každodenný život v dnešnej spoločnosti bez platobného účtu je mimoriadne komplikovaný. Ak nemá obyvateľ Únie založený platobný účet, je takmer nemožné dostávať pracovnú mzdu, platiť účty za vodu, plyn alebo elektrinu. Je ukrátený o výhody bezhotovostných transakcií a výrazne to sťažuje jeho účasť na spoločenskom a hospodárskom živote. Mnohí obyvatelia Únie však čelia obrovským ťažkostiam pri otváraní platobného účtu. Preto prišiel návrh z dielne Komisie v pravý čas a treba ho čo najskôr prijať. Každý obyvateľ Európskej únie má právo na prístup k štandardným transakciám bežného života, bez ohľadu na svoju finančnú situáciu, miesto pobytu v rámci Únie, úverovú históriu, či postavenie v zamestnaní. Rovnako tak je pre mňa v záujme čo najlepšej informovanosti európskeho spotrebiteľa dôležitá transparentnosť a zrozumiteľnosť bankových poplatkov, ako aj umožnenie prechodu z jedného účtu na druhý.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − A bankszámlával nem rendelkező fogyasztók egész egyszerűen nem részesülhetnek a belső piac előnyeiből. A fizetési számlához való hozzáférés hiánya meggátolja a fogyasztókat a határokon átnyúló, illetve az internetes áruvásárlásban. Elengedhetetlen megfelelő megoldásokat találni annak érdekében, hogy a fogyasztókat ne rekesszék ki a mindennapi életből és az új technológiai vívmányokból. Szavazatommal támogattam a jelentést, mert úgy gondolom, hogy a fogyasztóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy élvezhessék az online piacok, az új technológiai találmányok, az olcsóbb szolgáltatások és alacsonyabb árak kínálta előnyöket. Számos európai fogyasztó húz hasznot a gyorsabb fizetésekből és az olcsóbb tranzakciókból. Meglátásom szerint a következő lépést a pénzügyi szolgáltatások összehasonlíthatósága jelenti majd, amely megkönnyíti a fogyasztók számára, hogy tájékozott és megalapozott döntéseket hozzanak. A gyors váltási folyamatnak elő kell mozdítani az alacsonyabb árakat, és növelnie kell a fogyasztók számára kínált pénzügyi termékek minőségét. A belső piac működéséhez és kiteljesítéséhez elengedhetetlen a fogyasztók szabad és tájékozott döntésének támogatása és a fogyasztói mobilitás megkönnyítése.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Vannak a bankszámla használatnak kényelmi előnyei, és vannak olyan hátrányai, melyekről az átlag felhasználó csak ritkán szerez tudomást. Épp most van egy ilyen alkalom, Snowden úr munkássága kapcsán. Nyilvánosságra került, hogy valamennyi adatunkat figyelik, és az adott jelentésben foglaltak hatására még inkább hozzájuthatnak az adatainkhoz. Bizonyos részeket elfogadhatónak tartok, de az anyag egészére nemmel szavaztam, mert a pénzügyi piac olyan szélesítését segíti elő, ami leginkább a nagy pénzügyi központok és nagybankok érdeke.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O desenvolvimento contínuo do mercado único no domínio dos serviços financeiros é de importância primordial para o crescimento e para a competitividade da Europa. Contudo, continuam a existir obstáculos a um mercado interno dos serviços financeiros totalmente integrado. As iniciativas mais recentes a nível da UE procuraram ajudar o mercado único a desenvolver todo o seu potencial acabando com a fragmentação do mercado e eliminando as barreiras e os obstáculos à circulação de serviços, reforçando simultaneamente a confiança dos cidadãos no mercado interno e assegurando a transferência dos seus benefícios para os consumidores. Neste contexto e com vista a melhorar a integração do mercado das contas de pagamento na UE, a presente proposta visa melhorar a transparência e a comparabilidade das informações sobre os encargos dessas contas, facilitar a mudança de conta de pagamento, eliminar a discriminação em razão da residência no que se refere às contas de pagamento e proporcionar acesso a uma conta de pagamento com características básicas no interior da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − Many consumers have faced difficulties in opening a payment account due to their lack of a permanent address in the Member State where the payment service provider is located. I support the aim to solve this problem by improving the transparency and comparability of fee information relating to payment accounts, facilitating switching between payment accounts, eliminating discrimination based on residency with respect to payment accounts and providing access to a payment account with basic features within the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone una mejora en el acceso a los servicios bancarios para todos los ciudadanos europeos. En la actualidad los bancos europeos no tienen la obligación de ofrecer unos servicios bancarios mínimos para todos los ciudadanos, sin embargo, debido al funcionamiento de la administración pública, este acceso resulta necesario para ejecutar trámites administrativos, así como para recibir servicios públicos disponer. La existencia de personas que no pueden cumplir los requisitos para disponer de una cuenta bancaria supone una fuente de discriminación social. Este informe trata de obligar a los bancos a terminar con dicha discriminación y permitir la inclusión de las personas en el sector financiero. Por ello he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − I strongly support the goal of the Commission proposal and call for its adoption as soon as possible. Everyone should have access to the standard transactions of everyday life, regardless of factors such as financial situation, employment status, credit history or place of residence in the Union. Therefore, I support all service providers and all consumers being included in the legislative proposal, a large number of services being included in the basic banking account without any limitation on the number of transactions allowed, and a price as low as possible if the free approach is not adopted by the Member States. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Eine europaweite lückenlose Erbringung von Zahlungsdiensten ist ein Vorteil, den der Binnenmarkt mit sich bringt und der unbedingt gefördert werden muss. Bis dato ist es durch unterschiedliche Modalitäten sowohl für Unternehmer als auch für Verbraucher nicht möglich, Gebühren zu vergleichen. Zudem fehlt die Transparenz, die vor allem Verbrauchern Rechtssicherheit gibt. Ich habe für den Bericht gestimmt, da ich mit dem Berichterstatter darin konform gehe, dass diese Entwicklungen nur mit einer Umstellung des Finanzsektors in der Gemeinschaft einher gehen kann, die einerseits den Unternehmen aber andererseits auch den Verbrauchern dient. Des Weiteren muss es für alle Beteiligten möglich sein, Vergleiche zu ziehen, um den jeweils größten Nutzen zu erhalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − La nostra volontà era già stata manifestata nella risoluzione del 4 luglio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'accesso ai servizi bancari di base: si deve fare di più per migliorare e sviluppare il mercato unico dei servizi bancari al dettaglio. Tali sviluppi devono andare di pari passo con l'opera tesa a garantire che il settore finanziario sia al servizio delle imprese e dei consumatori. Attualmente, la mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese, nonché le difficoltà di trasferimento del conto di pagamento creano ancora ostacoli alla piena integrazione del mercato. Deve essere affrontato il problema delle discrepanze nella qualità dei prodotti e del basso livello di concorrenza nei servizi bancari al dettaglio e devono essere garantiti standard elevati di qualità.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. – Parfois, ouvrir un compte bancaire relève du parcours du combattant, notamment pour les plus démunis ou les étudiants et les stagiaires. Les exigences pour ouvrir un compte avec des services de base ou bien le manque de transparence pour être en capacité de comparer les offres rendent la tâche très difficile. Aussi, j'ai voté en faveur de ce texte, car nous devions rendre encore plus aisée la mobilité des jeunes les jeunes, à la fois pour leurs études et pour leur carrière. Voilà encore une preuve que l'Europe, bien loin des clichés, demeure utile et se préoccupe du quotidien des Européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Stamane il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria, ha votato una risoluzione dell'onorevole Klute riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su trasferimento, comparabilità e accesso al conto corrente bancario con caratteristiche di base.

Il testo stabilisce il diritto, per chiunque risieda legalmente nell'UE, di aprire un conto di pagamento bancario di base, diritto che assolutamente non deve essere negato in base alla nazionalità o al luogo di residenza. Insistere affinché la gran parte dei prestatori dei servizi di pagamento, quali le banche, offra un conto bancario di base può facilitare la vita dei consumatori, accrescere l'efficienza aziendale e contribuire ad aggiornare le nostre economie.

La risoluzione attua, inoltre, numerose disposizioni in materia di trasparenza e comparabilità delle spese concernenti il conto, nonché una maggiore semplicità nel passaggio da un conto di base all'altro, per garantire un'elevata qualità di servizio al cliente. Per tali motivi, mi dichiaro assolutamente favorevole ad una relazione che va incontro alla generale aspettativa dei cittadini della semplificazione normativa delle transazioni bancarie di base.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport, qui fait partie selon moi des projets européens qui font de l’UE une réalité concrète pour les citoyens. En l’occurrence, ce sont les comptes bancaires qui sont ciblés ici, avec pour objectif ambitieux d'améliorer leur accessibilité, leurs conditions d'utilisations et l'information des clients. Le pari est globalement réussi sur le plan de l’accessibilité : nous avons entériné le principe selon lequel tous les prestataires de services de paiement devront fournir à tout résident légal d’un pays de l’UE qui le souhaite un compte de paiement assorti de prestations de base (paiements, retraits, transactions, mais pas d’obligation relative à l'autorisation de découverts – nous y avons veillé). Je me réjouis tout particulièrement de cette mesure, qui va bien au-delà de ce que proposait la Commission européenne. Pour le reste, le bilan est également positif. La transparence a encore été accrue sur les frais bancaires et les offres proposées, que les banques seront tenues de communiquer, et qui seront comparables via un site Internet indépendant mis en place dans chaque État membre. Par ailleurs, les consommateurs pourront changer beaucoup plus facilement et rapidement de compte dans un contexte où les banques avaient tendance à freiner ces procédures.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The smooth functioning of the internal market and the development of a modern, socially inclusive economy increasingly depends on the universal provision of payment services. Given that payment service providers, acting in accordance with market logic, tend to focus on commercially attractive consumers and effectively leave vulnerable consumers without the same choice of products, new legislation in this regard must be part of a smart economic strategy for the Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Sedó i Alabart (PPE), por escrito. − Esta nueva normativa propone mejorar las condiciones de acceso de las cuentas bancarias a los usuarios facilitando su uso en aquellas operaciones financieras más habituales. Entre algunas de las novedades incluidas, se pretende simplificar la información sobre los costes derivados de una cuenta de manera más sencilla y estandarizada para los clientes, así como garantizar el derecho, a cualquier residente legal en la UE, a abrir una cuenta bancaria en otro Estado miembro o facilitar las condiciones para traspasar las cuentas de una entidad bancaria a otra. Considero que estas nuevas medidas garantizarán una mayor transparencia de las prácticas bancarias y generarán una mayor confianza en los ciudadanos. Por ello he apoyado esta propuesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Danas je teško zamisliti gospodarski i ekonomski život bez otvorenog bankovnog računa za većinu populacije. Stoga, glasujem za ovaj prijedlog jer donosi obostranu korist na zadovoljstvo građana i javnih ustanova. Međutim, napominjem da postoje mnogi problemi koji građanima otežavaju i onemogućuju otvaranje bankovnog račun u jednoj od država članica EU-a. Jedan od razloga koji se nameće je insolventnost: zbog cjelokupne gospodarske krize sve je veći broj građana kojima je zbog dospjelih dugova onemogućen pristup bankovnom računu.

Osim toga, smatram da je potrebno prilagoditi dosadašnje postupanje prema građanima koji nemaju stalno prebivalište zbog svog način življenja i aktivnosti i poslova kojima se bave, jer u konačnici ovakve prepreke dovode do blokade samog sustava. Pozdravljam tekst Komisije i smatram da je ovo bitno za normalan život te da je potrebno spriječiti stigmatizaciju u društvu. Moramo omogućiti otvaranje računa u zemlji različitoj od one u kojoj pojedinac prebiva i tu ne bi smjelo biti prepreke. Budući da su moja trajna briga mladi, a kako stalno naglašavamo mobilnost, ovo će biti jedan od ključnih primjera socijalne uključenosti. Žalosno je da 26 milijuna Europljana nema bankovni račun, a najveći problem s otvaranjem računa imaju studenti i to je jedan od razloga zašto podupiremo ovu inicijativu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Pour que les consommateurs puissent comparer facilement les frais liés aux comptes de paiement dans l'ensemble du marché intérieur, les prestataires de services de paiement devraient leur fournir une liste des frais facturés pour les services recensés dans la terminologie normalisée. Cela devrait aussi contribuer à placer sur un pied d'égalité les établissements de crédit en concurrence sur le marché des comptes de paiement. Le document d'information sur les frais ne devrait porter que sur les services de paiement les plus représentatifs dans chaque État membre et utiliser les termes et les définitions éventuellement arrêtés au niveau de l'Union. Un glossaire expliquant au moins les frais et les services de la liste devrait être mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre les frais qui leur sont facturés pour leur compte de paiement. Ce glossaire devrait servir d'outil aux consommateurs pour mieux comprendre le sens de ces frais, et leur donner ainsi les moyens de choisir parmi un éventail plus large d'offres de comptes de paiement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A presente diretiva tem como objetivos melhorar a transparência e a comparabilidade das informações relativas às contas de pagamentos, facilitar a mudança de contas de pagamentos, eliminar a discriminação com base na residência e melhorar o acesso a contas de pagamento com características básicas no seio da União Europeia. Esta diretiva será aplicável às contas de pagamentos detidas pelos consumidores de forma que as contas detidas pelas empresas estão excluídas do seu âmbito. Votei, tendo em conta os motivos expostos, a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat amendamentele adoptate de Parlamentul European referitoare la propunerea de directivă privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu funcționalități de bază. Buna funcționare a pieței interne și dezvoltarea unei economii moderne, favorabile incluziunii sociale, depind tot mai mult de furnizarea universală a serviciilor de plată. Propunerea de directivă prevede norme referitoare la transparența și comparabilitatea comisioanelor percepute consumatorilor pentru conturile de plăți deținute de aceștia în cadrul Uniunii Europene și furnizate de către prestatori de servicii de plată situați în Uniune, precum și norme referitoare la schimbarea conturilor de plăți în cadrul Uniunii. De asemenea, aceasta definește un cadru de norme și condiții în conformitate cu care statele membre garantează dreptul consumatorilor de a deschide și a utiliza conturi de plăți cu funcționalități de bază în Uniune. Este important ca statele membre să se asigure că, atunci când solicită sau accesează un cont de plăți pe teritoriul Uniunii, consumatorii rezidenți în mod legal în Uniune nu fac obiectul discriminării din motive de naționalitate sau loc de reședință sau din oricare alte motive menționate la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Glasovala sam protiv ovog izvješća jer smatram da velike razlike u uslugama bankovnih računa u zemljama članicama Europske unije mogu biti glavna prepreka za ispravnu provedbu prijedloga. Iako podržavam određene dijelove ove inicijative, kao sto su zaštita podataka, administrativne sankcije, politika protiv pranja novca i financiranja terorizma, duboko smatram da bi države članice trebale odlučiti hoće li pojedine ili sve banke ponuditi platni račun klijentima.

Važno je naglasiti kako se tržište bankarskog poslovanja s građanima, stupanj njegovog razvoja i zrelost elektroničkog i kartičnog platnog prometa znatno razlikuju između država članica. Sukladno tome, standardizirana europska terminologija ne bi bila u mogućnosti pružiti građanima točne informacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. − Dzīve bez bankas konta vairumam cilvēku mūsdienās ir grūti iedomājama. Bankas konts ir vajadzīgs, lai cilvēks varētu pilnvērtīgi iesaistīties sabiedriskajā un ekonomiskajā dzīvē, piemēram, saņemt algu, maksāt rēķinus, iepirkties internetā. Ja banku pamatpakalpojumi nav pieejami, ikdienas dzīve ir apgrūtināta un dārgāka. Bezskaidras naudas darījumu priekšrocības kļūst aizvien pamanāmākas un sniedz konkrētus ieguvumus gan iedzīvotājiem, gan arī valsts pārvaldes iestādēm.

Saskaņā ar Pasaules Bankas aplēsēm aptuveni 58 miljoniem ES iedzīvotāju nav sava maksājumu konta. Daudziem cilvēkiem ir grūtības ar maksājuma konta atvēršanu. Problēmas ar bankas konta atvēršanu ir labi pazīstamas tiem latviešiem, kuri studē vai strādā citās ES valstīs, kā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir gadījies, ka bankas neļauj atvērt kontu, ja attiecīgajā dalībvalstī viņiem nav pastāvīgas adreses. Tāpat daudzviet Eiropā, arī Latvijā, joprojām nav garantēta visaptveroša piekļuve banku filiālēm un pat bankomātiem, īpaši lauku apvidos.

Tādēļ atbalstīju grozījumus esošajā direktīvā, kas nosaka piekļuvi bankas kontam kā vispārējas tiesības visiem iedzīvotājiem. Svarīgas ir arī tiesības bez sarežģījumiem nomainīt bankas konta nodrošinātājus un saņemt saprotamu informāciju par tarifu struktūru un salīdzināt to ar citiem piedāvājumiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − I supported this report, which states that any citizen living legally in the EU should be able to have a basic payment account with clear, transparent rules and fees. Furthermore, it should be made as easy as possible for people to transfer from one bank to another bank offering better terms. It is really important to make sure people can access basic accounts without obstacles and I welcome the text in the report calling for an independent website which would allow people to compare banks, based on fees charged and interest paid by banks, as well as the level of customer service offered. This will allow citizens to make informed decisions about which bank they want to use and how best to transfer if they are not satisfied.

 
  
MPphoto
 
 

  Josef Weidenholzer (S&D), schriftlich. Diese Richtlinie ist begrüßenswert, da sie darauf abzielt, allen Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu einem Zahlungskonto zu geben. Zudem sollen Banken bei den Gebühren für Konten zu mehr Transparenz verpflichtet werden. Die Richtlinie soll in den Mitgliedstaaten sobald als möglich umgesetzt werden, damit Bankkundinnen und Bankkunden mehr Rechte genießen und Konten auch einfacher wechseln können. Alle Menschen sollten Zugang zu einem Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen haben, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, ihrer Erwerbstätigkeit oder ihrem Wohnsitz in der Europäischen Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − I voted in favour of the report because it gives a clear and transparent overview of the ‘payment accountsʼ that European citizens are able to use throughout the EU. By voting in favour of this report we vote for direct access to a basic payment bank account for everyone residing legally in one of the EU Member States. Secondly we voted for the ‘right to informationʼ, meaning that all bank customers should and will be informed clearly by their banks about all fees and interest rates charged. This is a simplified way of using banking sector services which should also be to the advantage of the financial services industry, because they will benefit from increased mobility and number of customers. The final vote on this report was postponed.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − La proposta di direttiva presentata dall'onorevole Klute, approvata oggi, ha l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni sulle spese relative ai conti bancari oltreché ad eliminare le discriminazioni sull'accesso al conto basate sulla residenza e assicurare nel territorio dell'Unione caratteristiche comuni per l'apertura di un conto.

Quindi, chiunque risieda legalmente nell'UE deve avere il diritto di aprire un conto bancario di base e questo diritto non può essere negato sulla base della nazionalità o del luogo di residenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Desde 2007 até agora, as comissões de manutenção de contas à ordem aumentaram cerca de 41% em média em Portugal. Em 1994 os bancos apresentavam uma receita com comissões bancárias de 448 milhões de euros, receita que em 2005 ultrapassava já os 2,5 mil milhões de euros. As comissões bancárias representam hoje cerca de ¼ do produto bancário, quando em 1994 o seu peso era de 1/10 do mesmo. É evidente que estas comissões condicionam o acesso e a utilização da conta bancária num tempo em que estas são hoje um serviço quase obrigatório para receber o salário, a pensão ou para proceder a pagamentos. As regras definidas pela presente diretiva não alteram estas práticas dos bancos, mantendo para a maioria das contas os encargos associados aos serviços. E criará um serviço de mudança de conta, acompanhado do respetivo encargo, para o qual os clientes pagarão um preço razoável. E criam o que chamam de direito de acesso a uma conta de pagamento com características básicas, vocacionalmente para pessoas em situação económica mais vulnerável. Estas contas com características básicas poderão gerar situações discriminatórias e a possibilidade de lhes ser imposto um pagamento razoável existe. Por agora aguardemos o resultado das negociações entre o PE e o Conselho.

 

14.8. Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
Kalbų vaizdo įrašas
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Guido Milana (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione che abbiamo approvato è una relazione importante perché parlare di pianificazione spaziale marittima significa superare l'idea che l'urbanistica debba finire sul bagnasciuga, ovvero sulla linea nella quale la terra offre tutti gli interessi spesso soltanto ed esclusivamente urbanistici.

Superare questa linea significa abbattere un confine, fare in modo che il mare sia integrato e fare in modo che il mare con la pianificazione diventi un luogo privilegiato per la pianificazione per lo sviluppo della crescita blu. Sì perché forse questa è la scommessa vera. Il mare può offrire straordinarie opportunità di sviluppo delle nostre economie, creare occupazione, favorire davvero una crescita blu e verde nello stesso tempo, solo che bisognerà costruire le condizioni perché questo avvenga e l'atto di pianificazione urbanistica diventa la base di questo ragionamento.

Evitare che ci siano conflitti quando si debba posare un cavo o quando si debba costruire una condotta, fare in modo che il mare sia vissuto come un contenitore importante per l'umanità.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, d’fhreastail mé ar an díospóireacht ar an ábhar seo aréir agus vótáil mé, dar ndóigh, ar son na moltaí anseo inniu. Is dóigh liom gur maith an cinneadh é an vóta deiridh a chur ar ceal i dtreo is go mbeidh seans againn cainteanna a oscailt leis an gComhairle agus ansin teacht ar réiteach ar an gcéad léamh.

Tá a lán buntáistí ag baint leis an bhfarraige gur féidir linn úsáid a bhaint astu ar mhaithe lenár saoránach chun jabanna a chruthú, ach go háirithe. Is dóigh liom gur ceart níos mó béime a chur ar chalafoirt, mar gan calafoirt mhaithe ní féidir dul isteach ná amach go dtí an fharraige agus úsáid a bhaint as gach gné atá inti chun fuinneamh gaoithe, tonnta, taoide agus mar sin de a chur chun cinn. Dá bhrí sin, béim ar chalafoirt agus ansin is féidir linn gach rud eile a fhorbairt ina dhiaidh sin.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L'Union européenne possède le plus vaste espace maritime au monde. J'ai voté en faveur de ce rapport qui chercher à fixer un cadre de procédure pour l'établissement et la mise en œuvre de programmes de planification de l'espace maritime et de stratégies de gestion intégrée des zones côtières par les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Susțin așadar acest raport și precum și obiectivele de dezvoltare durabilă propuse de Comisie. Acestea vor favoriza dezvoltarea optimă a tuturor activităților legate de mare într-un mod sustenabil. Zonele marine și de coastă precum și economia maritimă reprezintă elemente de importanță majoră pentru Uniunea Europeană. 200 de milioane de cetățeni ai UE trăiesc, iar 88 de milioane muncesc în astfel de regiuni costiere, generând peste 40% din PIB-ul UE, în vreme ce 90% din comerțul exterior al UE este transportat pe mare. Este așadar evident că activitățile umane și economice din aceste regiuni și sectoare se află în continuă dezvoltare. Însă acest mediu fragil are nevoie de protecție și conservare, pentru ca și generațiile viitoare să se bucure de frumusețea și bogăția acestuia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Non ho inteso sostenere col mio voto la relazione Meissner poiché con essa si pongono delle basi giuridiche che potrebbero portare ad un'ulteriore ingerenza comunitaria sulla questione dei flussi migratori.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − Kao zastupnica iz zemlje s dugom i razvedenom obalom potpuno podržavam ciljeve koji se žele postići direktivom o morskom prostornom planiranju. Ako želimo postići održivo upravljanje našim obalnim i morskim resursima, koordinacija i suradnja među zemljama članicama je nužna. Ono što ne podržavam je prvotni prijedlog Europske komisije koji previše je zadirao u ovlasti država članica. Naše zemlje nisu otkrile da imaju more i obalu kad se komisija sjetila predložiti ovu direktivu, nego već desetljećima imaju funkcionalna rješenja i propise o prostornom planiranju. Nadalje, nije isto raditi prostorne planove u Hrvatskoj s preko 1200 otoka i nekoj državi koja ima ravnu obalnu crtu. Iz tog razloga, predložila sam niz amandmana na ovu direktivu i neki od njih su prihvaćeni. Drago mi je da su kolege iz resornih odbora slično razmišljali i dokument promijenili kako bi zemlje članice imale veću slobodu u implementaciji odredbi ove direktive.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières car la mer représente de nombreuses activités sectorielles (pêches, aquaculture, pétrole, transport...) cependant, tout se déroule dans un environnement fragile que nous ne connaissons pas encore assez et dont nous devons préserver la beauté et la richesse pour les générations futures. La forte densité de population et le niveau élevé des activités humaines dans les zones côtières et maritimes mettent la pression sur ces écosystèmes. Par conséquent, il est crucial de trouver un équilibre raisonnable entre les facteurs économique, sociaux et environnementaux afin de promouvoir avec succès la croissance de l'économie maritime et assurer en même temps un développement durable. Comme l'interférence entre les zones marines et côtières est très complexe, il est crucial que ce processus de gouvernance et de gestion assure une connectivité terre-mer et comprenne les océans, les mers et les côtes.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Meissner pour une gestion intégrée des zones côtières. Ce rapport appelle à plus de coopération transfrontalière dans la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'espace maritime. Je crois effectivement qu'un cadre performant pour la planification de l'espace maritime passe par des approches locales, nationales et transnationales. Afin d'atteindre cet objectif, j'ai soutenu la proposition du rapporteur de reporter le vote final portant adoption du rapport par le Parlement, ceci afin de pouvoir entamer les négociations avec le Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Consider că sprijinul clar al statelor membre în favoarea respectivelor domenii strategice identificate va asigura securitatea juridică și previzibilitatea pentru investițiile actorilor publici și privați, care vor avea un efect de pârghie asupra tuturor politicilor sectoriale legate de spațiul maritim și costier.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Les zones côtières concentrent la population et les zones dynamiques pour l'emploi. Ce texte vise non seulement à développer l'économie maritime de manière durable mais aussi à garantir la sécurité juridique pour les PME dans ce secteur. Pour cela, l'Union a besoin d'une planification cohérente, mais surtout commune. C'est ce qu'encourage ce texte. Il est essentiel de s'assurer que cette directive-cadre est conforme au principe de subsidiarité et laisse aux États membres une marge de manœuvre pour intégrer leurs intérêts particuliers et leurs spécificités au niveau national.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte afin de prendre pleinement en considération la problématique liée aux espaces maritimes. L'un des enjeux de la présente proposition de directive est de fournir un cadre juridique à l'espace maritime du fait notamment que très peu d'États membres disposent de programmes de planification en la matière. Le cadre actuel a démontré ses limites en matière d'investissement. En effet les grandes entreprises ont besoin de sécurité juridique afin de pouvoir garantir leurs investissements dans les technologies à venir ou dans des projets coûteux, ce que la future directive pourra garantir. Par ailleurs d'un point de vue environnemental, les activités et utilisations maritimes et côtières ont souvent lieu dans des zones écologiquement sensibles. Par conséquent, l'approche fondée sur les écosystèmes pour gérer et planifier ces activités répond pleinement à cette attente, ce dont je ne peux que me féliciter.

 
  
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (Verts/ALE), schriftelijk. − Het Europees Parlement heeft gestemd over een voorstel van richtlijn tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer. Ik heb tegen het voorstel gestemd, niet omdat ik geen voorstander zou zijn van een geïntegreerd kustbeheer, wel integendeel. Ik ben er echter helemaal niet van overtuigd dat we hiervoor een Europese richtlijn nodig hebben. Het Vlaams Parlement nam in mei 2013 een gemotiveerd subsidiariteitsadvies aan waarin het oordeelde dat het Commissievoorstel in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel. Vlaanderen staat niet alleen met zijn bezorgdheid terzake: ook parlementen in Duitsland, Zweden, Nederland en Polen hebben een subsidiariteitsbezwaar ingediend. Onvoldoende echter om de Commissie een gele kaart te geven en te vragen het voorstel te heroverwegen. In diezelfde lijn heb ik via amendementen in de milieucommissie geprobeerd het Commissievoorstel bij te sturen, tevergeefs echter. Het voorstel dat vandaag voorlag voorziet weliswaar al meer flexibiliteit. Desondanks blijven de fundamentele bezwaren van Vlaams Parlement overeind. Ik hoop dat tijdens de onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad het voorstel alsnog in de juiste richting evolueert.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre Ordenamento do espaço marítimo e gestão costeira integrada, por considerar que a planificação deve seguir uma abordagem baseada nos ecossistemas, tendo em conta que as atividades e utilizações marítimas e costeiras, tais como a pesca, a produção e fornecimento de energia, o turismo e os transportes, decorrem muitas vezes em zonas ecologicamente sensíveis, que importa salvaguardar.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the amendments to this report, but could not vote in favour of this text becoming the basis of Parliamentʼs negotiations with the Council as it was not strong enough. Marine territory in Wales is almost double the size of Wales. We need a robust system that can guide us to make the most of this territory, both for the sake of our economy and the environment.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório ocupa-se do quadro para o ordenamento do espaço marítimo e a gestão costeira integrada na UE. O principal objetivo é promover o crescimento sustentável das atividades marítimas e costeiras e a utilização sustentável dos recursos marinhos e costeiros. Para tal, os Estados-Membros devem estabelecer e aplicar planos de ordenamento do espaço marítimo nas suas águas, assim como estratégias de gestão costeira integrada nas suas zonas costeiras, tendo em conta as especificidades das regiões e sub-regiões, as respetivas atividades sectoriais, as águas marinhas e as zonas costeiras. Tudo isto é indissociável da cavalgada sobre o mar e seus recursos e da crescente competição entre usos distintos, que tende com frequência a negligenciar usos históricos, de evidente relevância histórica, cultural, social e económica, como a pesca. Reflexo disto mesmo, entrecruzam-se neste relatório questões como o aprovisionamento energético, o transporte marítimo, a pesca e a aquicultura e a preservação e proteção do ambiente. Não obstante serem abordadas questões justas e pertinentes; não obstante ser este um domínio que requer o desenvolvimento de formas de cooperação entre Estados costeiros, todo o relatório e a comunicação que o origina se inserem no âmbito da Política Marítima Integrada, cuja visão federalista e ambições de domínio que acolhe sempre criticámos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Význam morských a pobrežných oblastí, ako aj námorného hospodárstva je pre Európsku úniu značný. V týchto oblastiach pracuje takmer 88 miliónov európskych obyvateľov, čo predstavuje 40 % HDP Únie. Z tohto je 5,4 milióna zamestnaných v morskom a námornom sektore. Hrubá pridaná hodnota tohto sektora dosahuje takmer 500 mld. Navyše, 90 % zahraničného obchodu Európskej únie sa prepravuje po mori. Dopyt po námornom priestore je teda zjavný, pričom má tendenciu pretrvávať aj do budúcna. Naše námorné hospodárstvo je mimoriadne dôležité aj s ohľadom na ciele, ktoré sme si určili v stratégii Európa 2020. Námorný priestor však využívame nekoordinovaným spôsobom, čo má rôzne negatívne následky. Na skutočne efektívne využívanie tohto priestoru potrebujeme jasnú stratégiu, a to s ohľadom na všetky hospodárske, sociálne a environmentálnymi faktory danej problematiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), in writing. − I am pleased to support the Meissner Report as I fully approve of measures to help realise the potential of our marine economy, so long as it is done in a sustainable manner. I believe that such measures must strike a balance between protecting our marine environment, its species and habitats and maximising the use of our marine resources as a source of economic growth. From an Irish perspective, I believe that "Harnessing our Ocean Wealth, an Integrated Marine Plan for Ireland" approved by the Irish Government in July 2012 to be a very good basis for achieving long term and sustainable growth. The Government has set two targets in this plan, exceeding 6.4 billion euro a year in turnover from our maritime sectors by 2020 and doubling the contribution of Blue Growth to GDP to 2.4% a year by 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted in favour of this resolution because it works to establish a necessary framework for maritime spatial planning and integrated coastal management with a degree of European harmonisation, but still leaves Member States more flexibility to address their particular interests at a national, regional or local level.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau siūlymui, kadangi ES itin svarbios jūrų ir pakrančių teritorijos bei jūrų ekonomika. ES jūrų ekonomika yra labai svarbi siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų ir turi didžiulį potencialą, kuris gali padėti užtikrinti Europos konkurencingumą globaliame pasaulyje. Todėl ES turėtų užimti pirmaujančią poziciją stiprinant jūrų ir jūrininkystės mokslinius tyrimus ir inovacijas bei skatinant augimą jūrų sektoriuose. Jūrų energija gali padėti sumažinanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir ES priklausomybę nuo energijos importo. Svarbu skatinti ir jūrų akvakultūrą bei jos apsaugą. Europos uostai, jūrų laivybos maršrutai ir laivybos pramonė atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant tiekimo grandinę ir Europos bendrovių bei Europos rinkos ryšius su kitomis pasaulio šalimis. Bet šių veiklos šakų yra žymiai daugiau, pvz., naftos, dujų ir kitų žaliavų bei išteklių gavyba arba jūrų ir pakrančių turizmas. Siekiant užtikrinti tvarų ekonomikos augimą ir išvengti konfliktų tarp skirtingų sektorių būtina koordinuoti esamus ir būsimus jūrų erdvės poreikius. Pritariu pasiūlymui, kad būtina nustatyti procedūrinę jūrų erdvės planų ir integruoto pakrančių zonų valdymo strategijų sudarymo ir įgyvendinimo sistemą. Turime siekti energijos tiekimo Sąjungoje užtikrinimo, jūrų transporto plėtros skatinimo, tvarios žuvininkystės skatinimo, aplinkos išsaugojimo bei tinkamos jos apsaugos.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Hatalmas átfogó anyag, így nem csoda, hogy bőven vannak benne részigazságok. Szerintem értelmetlen így egybe összevonni mindenféle tengerparti tevékenységet, ezáltal már kezelhetetlenné válik a szabályozás, de lehet, hogy éppen ez a cél. Ami ennél is nagyobb baj, hogy erősen beleavatkozik az EU-s tagországok szuverenitásába, jelentős lépés az Európai Egyesült Államok felé, sőt, az előadó még viszonyítási alapként is kezeli az USA-t, amiből egyértelmű az ő erőltetett integrációs elkötelezettsége. Számomra mint a jelenlegi típusú EU-t elutasító számára csak a nemleges szavazat elfogadható.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur la planification de l’espace maritime et de gestion intégrée des zones côtières qui permettra une approche coordonnée du développement des activités maritimes en tenant compte de la protection des écosystème.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A União Europeia estabeleceu o objetivo de se tornar uma economia inteligente, sustentável e inclusiva até 2020. Só conseguiremos esse objetivo com um correto ordenamento do espeço marítimo e uma gestão costeira integrada, não nos podemos esquecer que as zonas costeiras são responsáveis por uma grande parte da economia da UE. Todavia, a utilização crescente das zonas costeiras e marítimas e os efeitos das alterações climáticas, os riscos naturais e a erosão colocam sob pressão os recursos costeiros e marinhos. A fim de garantir um crescimento sustentável e preservar os ecossistemas costeiros e marinhos em prol das gerações futuras, é necessária uma gestão integrada e coerente. Por ordenamento do espaço marítimo entende-se geralmente um processo público de análise e planeamento da distribuição espacial e temporal das atividades humanas nas zonas marinhas, com vista à realização de objetivos económicos, ambientais e sociais. Só assim tornaremos mais eficazes e mais ricos as zonas costeiras da UE, tão importantes para o necessário crescimento económico e para a redução do desemprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a que incluye una necesaria propuesta para la gestión común de las costas y de los recursos marítimos para ayudar a su conservación, no trata de prohibir la explotación de recursos potencialmente contaminantes como el petróleo o el gas en el Mar Mediterráneo. Nos encontramos en un momento de extrema gravedad en la protección de los mares, sin embargo, este informe tan solo menciona dicha necesidad, pero autoriza el desarrollo de proyectos extractivos de recursos naturales así como insiste en la idea de la gobernabilidad, de cara a permitir futuras intervenciones para garantizar su control de los recursos marítimos. Es fundamental desarrollar una estrategia común para los mares, pero no una que se base en los intereses de las empresas europeos. Debido a los aspectos anteriormente mencionados no he podido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The report defines maritime spatial plans and integrated coastal management strategies, and encourages Member States to improve cross-border cooperation. I abstained since the report as a whole does not hold water.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Per far fronte alla crescente richiesta di pesce da consumo e per ottenere una gestione sostenibile degli stock ittici dell’UE senza aumentarne ulteriormente le importazioni, sarebbe essenziale promuovere l’acquacoltura offshore. Attualmente il 90% del commercio estero dell’Unione avviene per via marittima; i porti europei, le vie di navigazione marittima e l’industria dei trasporti rivestono un ruolo fondamentale nel garantire il funzionamento della catena di distribuzione e nel collegare le imprese e il mercato europei alle altre economie del mondo.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. The European Union is surrounded by oceans and seas and there is more sea under the Member Statesʼ jurisdiction than land. Furthermore, the coastline, shared by 23 out of the 28 Member States, is seven times as long as that of the US. More than 200 million EU citizens live in coastal regions and 88 million are working there, generating more than 40 % of the EUʼs GDP. Five point four million of them are employed in marine and maritime sectors whose gross value added amounts to almost EUR 500 billion. In that sense, the text adopted does not take into account the bad situation of natural resources and more responsible behaviour on the part of states and companies.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. − I voted in favour of this report as i support allocations of space at sea as a means of avoiding conflicts between different uses and promoting sustainable uses of resources.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − U potpunosti podržavam ovu inicijativu jer smatram da bi EU trebala igrati vodeću ulogu u razvoju „plave ekonomije” ali i očuvanju obalnih i morskih ekosustava. To je moguće provesti integriranim i koherentnim upravljanjem pomorskim prostorom. S obzirom da u obalnim područjima Europske Unije radi 88 milijuna ljudi, potrebno je osigurati održivi rast, jer smatram da će se zasigurno taj broj i povećavati. Pomorski prostor nije još uvijek dovoljno istražen, a ulaganjem u pomorsko gospodarstvo kao npr. eksploataciju nafte, plina i drugih sirovina i resursa, te pomorski i obalni turizam i druge slične sektore, EU ima potencijal da osigura konkurentnost u globalnom svijetu.

Osim toga, ova inicijativa doprinijela bi porastu potencijala razvijanja marina i obalnih područja i unaprijedila pomorski promet. Iznimno je važno da se stave na stranu pojedinačni interesi, te ova inicijativa zaživi na harmonizaciji i usklađenim temeljnim kriterijima na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u pogledu pomorskog prostora. No, budući da sam predstavnica zemlje koja ima jednu od najljepših obala u EU i zasigurno mnoga prirodna bogatstva, a i članica sam Odbora za okoliš i javno zdravlje i sigurnost hrane, moram istaknuti i važnost očuvanja ekosustava, sto znači da je nužno i pronaći ravnotežu između ekonomskih, socijalnih i prirodnih okolišnih faktora te očuvati obalni i morski ekosustav za buduće generacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Il est très important de s'assurer que cette directive-cadre soit conforme au principe de subsidiarité et laisse aux États membres une marge de manœuvre pour intégrer leurs intérêts particuliers et leurs spécificités aux niveaux national, régional ou local de manière efficace. En particulier, la ligne côtière est une zone qui comporte diverses caractéristiques qui peuvent justifier différentes approches pour aborder ses caractéristiques spécifiques de manière efficace. Dès lors, une directive-cadre sur la planification de l'espace maritime et la gestion intégrée des zones côtières devrait laisser aux États membres la flexibilité nécessaire pour agir de manière efficace dans un cadre d'objectifs communs. Cette directive ne devrait ni entraver les développements des programmes de planification de l'espace maritime ni intervenir dans des pratiques performantes formelles et informelles d'une gestion intégrée des zones côtières. Je soutiens résolument un cadre de procédure pour réaliser une planification cohérente et coordonnée de l'espace maritime dans tous les États membres de l'Union. Je souhaite en particulier souligner l'importance d'une coopération transfrontière entre les États membres et les pays tiers. Les bassins maritimes, les eaux marines et les écosystèmes ne connaissent pas les frontières nationales et une planification et une gestion efficaces doivent donc être mises en œuvre d'une manière transfrontalière.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A economia azul é um pilar essencial da dimensão marítima da Estratégia UE 2020. Esta importância é refletida nos números: mais de 200 milhões de cidadãos da UE vivem em zonas costeiras; os sectores associados, nomeadamente os sectores marítimo e marinho, empregam 5,4 milhões de trabalhadores e o valor acrescentado bruto representa 500 mil milhões de euros. É por isso, necessário, estabelecer nos Estados-Membros planos de gestão costeira integrada, que tornem possível um desenvolvimento sustentável destas zonas. Por outro lado, o desconhecimento das profundezas do mar ainda é enorme. Deve por isso haver um esforço conjunto dos Estados-Membros e da União para, simultaneamente, haver um mapeamento dos recursos marinhos e marítimos e a identificação das potencialidades e medidas de salvaguarda e protecção da biodiversidade. As energias marinhas, a exploração da mineração, a biotecnologia azul e a aposta num turismo de qualidade e sustentável devem fazer parte desta abordagem, abraçando o enorme potencial deste domínio. Vindo de uma região insular, não posso estar mais de acordo com este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru propunerea de directivă de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim și managementul integrat al zonelor costiere. Cererea mare și aflată într-o creștere rapidă de spațiu maritim pentru diverse scopuri (cum ar fi instalațiile de energie din surse regenerabile, explorarea și exploatarea petrolului și a gazului, navigația maritimă și activitățile de pescuit, conservarea ecosistemelor și a biodiversității, extragerea materiilor prime, turismul și instalațiile de acvacultură), precum și presiunile multiple exercitate asupra resurselor costiere necesită o abordare integrată a amenajării și a managementului zonelor costiere. Activitățile maritime și cele costiere necesită ca planurile de amenajare a spațiului maritim și strategiile de management integrat al zonelor costiere să fie coordonate, interconectate sau integrate, pentru a garanta utilizarea sustenabilă a spațiului maritim și managementul zonelor costiere, ținând cont de factori și obiective din domeniul social, economic și ecologic.

Pentru a susține aplicarea prezentei directive în mod coordonat, la nivelul Uniunii ar trebui identificate, în rândul instrumentelor financiare existente, resurse pentru susținerea programelor demonstrative și pentru schimbul de bune practici în domeniul strategiilor, planurilor și guvernanței privind gestionarea zonelor costiere și a spațiului. Pentru realizarea cooperării, statele membre ar trebui să își coordoneze, dacă este posibil, calendarul planurilor de amenajare a spațiului maritim sau să revizuiască ciclurile planurilor existente.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption de cette directive qui propose un cadre pour l'aménagement des zones côtières. Je me suis particulièrement investie dans ce dossier, car la planification de l'espace maritime et côtier revêt une importance stratégique et j'ai notamment obtenu que soit trouvé un équilibre entre développement des activités économiques et protection de l'environnement. Seul un écosystème sain peut être productif et offrir des leviers de croissance, de compétitivité et d'emploi. L'exigence de garantir que la gestion intégrée des zones côtières tienne compte des besoins et spécificités du territoire explique que l'UE propose des lignes directrices, charge aux États, en lien avec les autorités locales, de les mettre en œuvre, pour assurer la coexistence d'activités parfois concurrentes sur un même espace. Développement du tourisme, promotion des énergies marines renouvelables, pêche durable sont autant d'enjeux qui trouveront toute leur place dans notre stratégie. Par ce vote, notre Assemblée pousse l'UE à se tourner enfin vers la mer, rompant ainsi une habitude qui a démontré ses limites à force de ne regarder qu'à l'intérieur de nos terres. Désormais, nous disposons d'un instrument efficace d'aménagement du territoire pour soutenir la croissance bleue.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dem Bericht ist zuzustimmen, da die maritime Raumordnung und das integrierte Küstenzonenmanagement ein Thema sind, das für alle Mitgliedstaaten relevant ist. Wichtig ist es, bei diesem Thema auch die nachhaltige Entwicklung im Auge zu behalten und langfristig ein blaues Wachstum im maritimen Sektor zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório ocupa-se do quadro para o ordenamento do espaço marítimo e a gestão costeira integrada na UE. O principal objetivo é promover o crescimento sustentável das atividades marítimas e costeiras e a utilização sustentável dos recursos marinhos e costeiros. Para tal, os Estados-Membros devem estabelecer e aplicar planos de ordenamento do espaço marítimo nas suas águas, assim como estratégias de gestão costeira integrada nas suas zonas costeiras, tendo em conta as especificidades das regiões e sub-regiões, as respetivas atividades sectoriais, as águas marinhas e as zonas costeiras. Tudo isto é indissociável da cavalgada sobre o mar e seus recursos e da crescente competição entre usos distintos, que tende com frequência a negligenciar usos históricos, de evidente relevância histórica, cultural, social e económica, como a pesca. Reflexo disto mesmo, entrecruzam-se neste relatório questões como o aprovisionamento energético, o transporte marítimo, a pesca e a aquicultura e a preservação e proteção do ambiente. Não obstante serem abordadas questões justas e pertinentes; não obstante ser este um domínio que requer o desenvolvimento de formas de cooperação entre Estados costeiros, todo o relatório e a comunicação que o origina se inserem no âmbito da Política Marítima Integrada, cuja visão federalista e ambições de domínio que acolhe sempre criticámos.

 

14.9. Tam tikrų aplinkos, žemės ūkio, socialinės politikos ir visuomenės sveikatos srities direktyvų dalinis keitimas dėl Majoto statuso pakeitimo (A7-0399/2013 - Matthias Groote)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece reprezintă un pas firesc, de aliniere legislativă cu noul statut al Mayotte, care de la 1 ianuarie 2014 încetează să fie teritoriu de peste mări. Totuși, având în vedere constrângerile sociale și economice din regiune, trebuie să luăm în considerare un set de măsuri specifice pentru a oferi populației timpul necesar de adaptare la noile condiții. De aceea este nevoie de acordarea unor perioade și mecanisme tranzitorii, în special în ceea ce privește prevederile referitoare la protecția mediului.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Au 1er janvier 2014, Mayotte, le 101ème département français, devient une région ultra périphérique (RUP) et sera donc partie intégrante de l'Union européenne. C'est une bonne nouvelle pour Mayotte qui va pouvoir, en tant que territoire de l'UE, bénéficier des fonds européens et accélérer son développement économique, social et environnemental. Pour soutenir les projets d'infrastructures, les énergies renouvelables, la préservation de l'écosystème, pour accompagner les pêcheurs et les agriculteurs, ou encore soutenir les Mahorais dans les domaines de l'éducation et de la formation : dans tous ces domaines, l'aide de l'UE sera une formidable opportunité pour Mayotte et les Mahorais. En tant que RUP, Mayotte doit aussi mettre en application le droit de l'UE. Mais en raison de la situation éloignée de l'île et de sa situation économique et sociale particulière, des délais et des dérogations sont prévus. Aujourd'hui, j'ai soutenu les rapports qui, dans différents domaines, proposent de donner plus de temps à la France et à Mayotte, pour faire appliquer les règles européennes et ainsi protéger les spécificités de l'île. C'est notamment le cas dans le domaine environnemental et pour les questions relatives à la pêche.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione Groote é una relazione tecnica di adeguamento al nuovo status di regione ultraperiferica delle Mayotte, essa non presenta criticità, l'ho quindi sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport car le Conseil européen a décidé de modifier le statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2014. Par conséquent, à partir de cette date, Mayotte cessera d'être un territoire d'outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique de l'Union au sens de l'article 349 et de l'article 155 du traité sur le fonctionnement de l'UE. À la suite de ce changement de statut juridique de Mayotte, le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à partir du 1er janvier 2014. Il convient toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle propre à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique, d'établir certaines mesures spécifiques relatives aux conditions d'application spéciales du droit de l'Union. Il est donc normal d’adapter la transposition de plusieurs directives pour respecter les spécificités de Mayotte.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Con il riconoscimento dello status di "regione ultraperiferica", a Mayotte saranno applicate tutte le norme che compongono l'ordinamento dell'Unione. È tuttavia necessario prevedere una serie di deroghe e periodi transitori in alcuni ambiti del diritto dell'UE, affinché tale passaggio possa avvenire con gradualità. Ho dunque votato a favore di questa proposta di risoluzione che, oltre a ridefinire la base giuridica corretta per l'adozione di questa proposta legislativa, istituisce un processo di graduale estensione del diritto UE a Mayotte.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte permet d'adapter la législation européenne au nouveau statut de Mayotte. Néanmoins, il reste compréhensible que l'on fasse preuve de flexibilité quant à la pleine application du droit de l'Union dès l'entrée en vigueur du nouveau statut de Mayotte. Plusieurs périodes de transition et aménagements sont bien sûr nécessaires, notamment dans les domaines du traitement des eaux usées, de la politique de l'eau et de la gestion de la qualité des eaux de baignade.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte, car en dépit des discordances sur la base juridique de la proposition, il est important de prendre en considération l’évolution du statut de Mayotte. De plus, la proposition de modification de directive vise des domaines vitaux pour l’île de Mayotte au premier rang desquels l’agriculture qui représente une partie importante des emplois locaux. Enfin je me félicite également que la France soit tenue de garantir une consultation adéquate des partenaires sociaux et de limiter au minimum les risques pour les travailleurs, afin de promouvoir une meilleur protection du travail sur l’île.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório elaborado pelo colega Matthias Groote debruça-se sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera determinadas diretivas no domínio do ambiente, da agricultura, da política social e da saúde pública em consequência da alteração do estatuto de Maiote perante a União. De acordo a Decisão 2012/419/UE, o novo estatuto de Maiote entra em vigor a 1 de janeiro de 2014, o que implica a aplicação integral da legislação da UE, deixando de ser um território ultramarino para passar a ser um departamento ultramarino. Na impossibilidade para a França de garantir a aplicação integral da legislação da União logo desde o início, será necessário, definir vários prazos e disposições transitórios, nomeadamente em matéria de tratamento de águas residuais, dimensões, política relativa à água, gestão da qualidade da água balnear, dimensões das gaiolas para as galinhas poedeiras, entre outros. Assim concordo com as disposições transitórias propostas pela Comissão, mas considero que a celeridade no que toca à aplicação integral da legislação da União é a melhor forma de avançar, tanto para o ambiente e a saúde pública, como para o bem-estar dos animais da ilha.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A alteração do estatuto de Maiote - que passa a ser uma região ultraperiférica - implica a aplicação integral da legislação da UE. É então necessário definir prazos e disposições transitórias para esta região, já que é impossível para a França garantir a aplicação integral dessa legislação de imediato. Este relatório debruça-se sobre processo de aplicação da legislação específica para tratamento de águas residuais, política da água, gestão da qualidade da água balnear, requisitos mínimos de saúde e segurança relativamente à exposição de trabalhadores a riscos decorrentes de agentes físicos e direitos dos doentes em termos de cuidados de saúde transfronteiriços, que deverá ser ordinário. Tal como no caso de outros relatórios setoriais com objetivo idêntico a este, votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Na základe ústavných zmien ostrova Mayotte požiadalo Francúzsko s ohľadom na vzťah k Európskej únii Európsku radu o rozhodnutie s cieľom zmeniť jeho štatút na najvzdialenejší región, a to v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Európska rada vyhovela žiadosti a na základe jej rozhodnutia 2012/419/EÚ nadobudne 1. januára 2014 účinnosť nový štatút, na základe ktorého sa ostrov Mayotte stane najvzdialenejším región Európskej únie. S tým je spojené úplné uplatňovanie právnych predpisov Únie. Okamžité úplné uplatňovanie právnych predpisov Únie je však nemožné, a preto sa ustanovujú určité prechodné ustanovenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione riguarda la modifica delle direttive, attraverso periodi transitori, nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica, per il cambiamento di status di Mayotte. L'Isola francese già nel 2011 era passata da territorio d'oltremare a dipartimento d'oltremare; dal 1° Gennaio 2014 si avrà una piena applicazione del diritto dell'UE. Esprimo voto favorevole alla relazione in quanto queste modifiche risultano necessarie dal punto di vista sanitario e sociale dell'Isola

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport qui résulte du changement de statut de Mayotte à l’égard de l’Union. La législation de l’Union devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2014 mais des périodes de transitions sont introduites dans plusieurs domaines comme la politique en matière d’eau.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – A partir du 1er janvier 2014 Mayotte aura le statut de région ultrapériphérique (RUP) à la place de celui de pays et territoire d'outre-mer (PTOM). Conformément à cette décision, le nouveau statut de Mayotte entrera en vigueur le 1er janvier 2014 ce qui signifie que le droit de l'Union s'y appliquera pleinement. Toutefois, la France n'est pas en mesure de garantir la pleine application du droit de l'Union dès l'entrée en vigueur du nouveau statut de Mayotte et plusieurs périodes de transition et aménagements seront nécessaires. Il s'agit notamment de la politique dans le domaine de l'eau, des prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques et des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers et des dimensions des cages des poules pondeuses. Ces aménagement sont nécessaires. Je vote POUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A partir de 1 de janeiro de 2014 entrará em vigor o novo estatuto da região ultraperiférica de Maiote, o que implica a aplicação integral da legislação da UE. Contudo, é impossível para a França garantir a referida aplicação integral da legislação da União logo desde o início, sendo necessário definir vários prazos e disposições transitórios, nomeadamente em matéria de tratamento de águas residuais, dimensões, política relativa à água, gestão da qualidade da água balnear, dimensões das gaiolas para as galinhas poedeiras, requisitos mínimos de saúde e segurança relativamente à exposição dos trabalhadores a riscos decorrentes de agentes físicos e direitos dos doentes em termos de cuidados de saúde transfronteiriços. São, neste relatório, definidas várias disposições que permitirão a Maiote a aplicação integral da legislação da EU de forma progressiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone la adaptación de la normativa europea en múltiples ámbitos al cambio de estatus de la isla de Mayotte en la legislación francesa. La isla de Mayotte ha pasado del estatus de departamento de ultramar a región ultraperiférica de la Unión Europea, estatus similar al de las Islas Canarias. Este cambio de estatus se ha producido dentro de la legislación francesa y este informe trata de garantizar que dicho cambio se transponga en la normativa europea de forma que no se produzcan problemas legales en la implementación del derecho europeo en dicho territorio. Trata de hacer compatible el nuevo estatus con la normativa relativa al medio ambiente, la agricultura, la política social y la salud pública. Se trata de un informe de carácter técnico consiguiente al cambio político en el estatus de la isla. Es por el carácter no problemático de este informe por lo que he decidido votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In 2011 the status of Mayotte has been changed within the French constitutional context from an overseas territory into an overseas department. Following this and on request from France, the European Council, on the basis of Article 355(2) and (6), changed by way of Decision 2012/419/EU the status of this new overseas department with regard to the European Union into that of an outermost region in the sense of Article 349 TFEU. According to this decision the new status of Mayotte will enter into force as from 1 January 2014 which entails the full application of EU legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Pozdravljam inicijativu kojom će Mayotte promijeniti status iz prekomorske zemlje ili područja u najudaljeniju regiju ili područje, te primjenu prava EU-a na Mayotte od 1. siječnja 2014. S obzirom na specifično društveno, okolišno i gospodarsko stanje na Mayotteu potrebno je poduzeti određene mjere kojima bi se to stanje prilagodilo standardima Europske Unije, no slažem se da taj proces prilagodbe treba teći postupno.

Smatram da je nemoguće napraviti nagli skok iz jednog sustava u drugi, niti osigurati punu primjenu prava Unije od samog početka. Potreban je broj prijelaznih razdoblja i aranžmana, posebice u području pročišćavanja otpadnih voda, gospodarenje vodom, zamjene neobogaćenih kaveza za kokoši nesilice, ali i udovoljiti minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima i pravima pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je suis, sur le principe, d'accord avec les modalités transitoires proposées par la Commission car j'estime qu'une pleine application du droit de l'Union dans les plus brefs délais constitue la meilleure voie à suivre pour l'environnement, la santé publique et le bien-être des animaux sur l'île. Toutefois, dans le cas des poules pondeuses et en vue d'un compromis réalisable et juste entre l'investissement des entrepreneurs et le bien-être des animaux, nous proposons que l'utilisation de nouvelles cages construites selon les anciennes normes soit interdite mais que les anciennes cages classiques déjà utilisées puissent continuer de l'être jusqu'à la fin de 2017. Une condition devra être respectée, à savoir que les œufs des poules élevées dans les anciennes cages ne pourront pas être exportés et seront étiquetés en conséquence. Une seconde série d'amendements se rapporte aux systèmes de collecte des eaux usées et aux seuils au-dessus desquels les agglomérations devront mettre de tels systèmes en place. Ces amendements visent à mettre les dispositions concernant Mayotte en conformité avec l'acquis communautaire actuellement en vigueur dans le reste de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Em razão da alteração do estatuto de Maiote perante a União, algumas directivas no domínio do ambiente, da agricultura, da política social e da saúde pública terão de ser alteradas. Dado que a partir de 1 de janeiro de 2014, Maiote passará a ter o estatuto de Região Ultraperiférica, ao abrigo do artigo 349 TFUE, há um conjunto de áreas legislativas que merecem uma alteração atempada, nomeadamente no domínio do ambiente, da agricultura, da política social e da saúde pública. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru modificarea anumitor directive în domeniul mediului, al agriculturii, al politicii sociale și al sănătății publice ca urmare a schimbării statutului Mayotte în raport cu UE. Având în vedere ca de la 1 ianuarie 2014 Mayotte va deveni o regiune ultraperiferică, statutul juridic al Mayotte se modifică, astfel încât de la 1 ianuarie 2014 se aplică dreptul Uniunii în Mayotte. Astfel, este necesar să se prevadă măsuri specifice justificate de situația structurală, socială, ecologică și economică specială prezentată de Mayotte. Pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității lucrătorilor la locul de muncă, ar trebui să fie asigurată consultarea cu partenerii sociali, ar trebui să fie reduse la minimum riscurile provocate de derogare, iar lucrătorii în cauză ar trebui să beneficieze de o monitorizare sanitară sporită. Este important să se reducă cât mai mult posibil durata derogării. Prin urmare, măsurile naționale de derogare ar trebui să fie revizuite în fiecare an și retrase imediat ce împrejurările care justifică derogarea nu mai există.

În ceea ce privește directiva privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere, transpunerea acesteia necesită o serie de adaptări pentru asigurarea continuității asistenței medicale și a informării pacienților.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrice Tirolien (S&D), par écrit. – La décision 2012/419/UE du Conseil européen modifie le statut de Mayotte qui cessera d'être un territoire d'Outre-mer à compter du 1er janvier 2014, pour devenir une région ultrapériphérique. Si nous accueillons avec joie cette nouvelle entrée dans l'Union, nous devons avoir conscience des contraintes mahoraises ainsi que la capacité du territoire à respecter la législation communautaire, notamment en matière d'infrastructures. Ce paquet réglementaire que nous avons voté permet d'accompagner l'île dans une transition en douceur et étalée dans le temps vers l'acquis communautaire. En effet, ces textes, dont le passage devant le Parlement avant la fin d'année était un impératif, permettront notamment de mettre en cohérence les priorités d'investissement dans le cadre de la politique régionale. Ainsi, ce paquet comprend, entre autre, des dispositions en matière de fiscalités, des dérogations dans le traitement des eaux afin qu'elles accompagnent les calendriers d'investissement des fonds structurels, ainsi qu'un compromis sur la question de la pêche établissant un équilibre entre le besoin de développement de ce secteur et la préservation des ressources. Je me félicite de l'efficacité du travail parlementaire qui nous a permis d'obtenir un paquet encadrant de manière équilibrée le processus mahorais.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dem Antrag auf einen Übergangszeitraum für Mayotte hinsichtlich des neu geltenden EU-Rechtes ist auf jeden Fall zuzustimmen. Der Insel sollte auf jeden Fall genügend Zeit eingeräumt werden, sich an die bestehenden EU-Bestimmungen anzupassen. Eine übereilte Inkraftsetzung würde niemandem nützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A alteração do estatuto de Maiote - que passa a ser uma região ultraperiférica - implica a aplicação integral da legislação da UE. É então necessário definir prazos e disposições transitórias para esta região, já que é impossível para a França garantir a aplicação integral dessa legislação de imediato. Este relatório debruça-se sobre processo de aplicação da legislação específica para tratamento de águas residuais, política da água, gestão da qualidade da água balnear, requisitos mínimos de saúde e segurança relativamente à exposição de trabalhadores a riscos decorrentes de agentes físicos e direitos dos doentes em termos de cuidados de saúde transfronteiriços, que deverá ser ordinário. Tal como no caso de outros relatórios setoriais com objetivo idêntico a este, votámos favoravelmente.

 

14.10. Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est le nouveau fonds proposé par l'Union européenne (UE) dans le domaine des affaires maritimes et de la pêche pour 2014-2020. J'ai voté en faveur de ce nouveau fonds vise à aider les pêcheurs à adopter des pratiques de pêche durables; à aider les populations côtières à diversifier leurs activités économiques; à financer des projets afin de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie le long du littoral européen et à faciliter l'accès au financement.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Reputo la relazione Cadec condivisibile. Il Collega, pur riconoscendo l'importanza del provvedimento, è stato in grado di sottolinearne gli aspetti critici e prospettare possibili soluzioni, per questi motivi ho sostenuto la sua relazione col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório relativo ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, por prever apoios para uma atividade da pesca mais sustentável do ponto de vista ambiental e social, que favoreça artes de pesca artesanais e seletivas, que assegurem a proteção dos recursos e do ambiente marinhos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta votação decorre ainda antes de concluído o trílogo, pelo que visa, no essencial, confirmar a votação ocorrida em primeira leitura, no passado mês de outubro. Na altura, a votação final da resolução legislativa foi adiada por sugestão do relator. Constata-se agora que de pouco ou nada valeu, na prática, esse adiamento. O resultado desta votação em plenário confirma, no essencial, a votação ocorrida na Comissão das Pescas. Valorizamos alguns aspetos desta proposta de regulamento, alguns deles resultando do acolhimento de alterações que propusemos, como sejam: a possibilidade do FEAMP apoiar financeiramente a cessação temporária das atividades de pesca durante períodos de defeso biológico, o apoio às chamadas paragens biológicas; o aumento do cofinanciamento comunitário na recolha e gestão de dados biológicos, dos atuais 50 % para 80 % (taxa máxima), a majoração do cofinanciamento de projetos ligados à pesca de pequena escala em 30 %. Persistem, todavia, muitas lacunas e insuficiências no regulamento que motivaram a nossa abstenção. Lamentamos a rejeição de propostas relativas a uma definição mais realista de pesca de pequena escala; ao apoio à construção de novos portos, locais de desembarque e lotas e ao apoio, sob rígidas condições, à substituição de motores por razões de segurança a bordo e à renovação da frota.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Trianon óta a tengeri ügyekben, így a halászatban is kevéssé vagyunk érdekeltek. Tekintettel kell lennünk mégis az egykori magyar területeken élők érdekeire. Ez a jelentés a Bizottság közös halászati politika reformjára irányuló javaslatát módosítja. A módosítók a kisüzemi vagy part menti halászati vállalkozások védelmét helyezik előtérbe. Egyben cél, hogy a gazdálkodás környezetvédelmi és társadalmi szempontból is megvalósítható legyen. Mindez megfelel az egykoron a Szent Korona kötelékébe tartozók érdekeinek, így megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport final sur les règles du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. Ce fonds de 6,5 milliards d’euros aidera les pêcheurs à mettre en œuvre la réforme de la pêche adoptée au niveau européen pour une pêche durable. L’aide européenne pourra être utilisée pour la modernisation des moteurs de bateaux qui devront être moins puissants, pour l’installation des jeunes pêcheurs, pour la collecte et la gestion des données de la pêche notamment.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a que incluye algunas mejoras en la normativa relativa a la financiación de la política pesquera europea, no responde a las verdaderas demandas y necesidades de un sector que está pasando una fuerte crisis. Se incluye por primera vez la financiación, a través de este fondo, de las paradas biológicas, incrementa los porcentajes de cofinanciación en importantes acciones, etc. El informe, pese a contener avances importantes dignos de señalar, también incluye numerosas medidas negativas, como por ejemplo una definición muy restrictiva de la pesca a pequeña escala, la falta de financiación para la construcción de infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad, tales como puertos pesqueros, lonjas para la venta del producto, etc. Por todas estas razones no he podido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The aim of this oral question is to put pressure on the Commission to continue informing Parliament and monitoring the implementation of this new Regulation on certain measures for the purpose of the conservation of fish stocks in relation to countries allowing non-sustainable fishing. The position of my Group is to exhaust all possible means of negotiation before implementing such trade measures. I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Ova direktiva je svakako dobrodošla jer velika većina članica EU-a ima sektor ribarstva. U taj sektor, kao i u ostale, treba ulagati radi poboljšanja životnog standarda onih koji ovise o ribolovu, i to jamčenjem boljih radnih uvjeta za ribare, ulaganjem u luke, obnovom ribarske flote, te time ujedno pridonijeti i konkurentnosti.

Podržavam i projekt poticanja mladih i nezaposlenih na stručno osposobljavanje i edukaciju o ribarstvu i pomorstvu. Njihovim uključenjem u ribarski sektor ne samo da bi došlo do smanjenje broja nezaposlenosti, nego bi se utjecalo i na održivost ribarstva. Uz to, stavila bih naglasak i na važnost ulaganja u očuvanje prirode i njenih resursa te zaštitu pomorske baštine.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Votei a favor deste documento que aprova um Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, no qual se incluem o financiamento da Política Comum das Pescas e o financiamento da Política Marítima Integrada. Este documento integra-se no pacote legislativo da Política Comum das Pescas para o próximo período que foi aprovado pelo Parlamento Europeu esta semana e entrará em vigor no início do próximo ano de 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Berichterstatter geht auf die essenziellen Punkte der Fischereipolitik ein. Besonders wichtig sei es zu vermeiden, dass ein System übertragbarer Fischereibefugnisse eingeführt werde, da dies laut Berichterstatter zu Missbrauch führen würde. Dem Bericht ist generell zuzustimmen, da ein Europäischer Meeres- und Fischereifonds benötigt wird, jedoch sollten die genauen Bestimmungen bezüglich Nachhaltigkeit überprüft und bei Bedarf überarbeitet werden. Die Schlussabstimmung wurde verschoben.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta votação decorre ainda antes de concluído o trílogo, pelo que visa, no essencial, confirmar a votação ocorrida em primeira leitura, no passado mês de outubro. Na altura, a votação final da resolução legislativa foi adiada por sugestão do relator. Constata-se agora que de pouco ou nada valeu, na prática, esse adiamento. O resultado desta votação em plenário confirma, no essencial, a votação ocorrida na comissão das pescas. Valorizamos alguns aspetos desta proposta de regulamento: a possibilidade do FEAMP apoiar financeiramente a cessação temporária das atividades de pesca durante períodos de defeso biológico, o apoio às chamadas paragens biológicas; o aumento do cofinanciamento comunitário na recolha e gestão de dados biológicos, dos atuais 50% para 80% (taxa máxima), a majoração do cofinanciamento de projetos ligados à pesca de pequena escala em 30 %. Persistem, todavia, muitas lacunas e insuficiências no regulamento que motivaram a nossa abstenção.

 

14.11. Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Claudette Abela Baldacchino (S&D), bil-miktub. − Dawn l-inizjattivi jidhirli li huma importanti ħafna għax permezz tagħhom qegħdin ningħataw l-opportunità nsiru nafu aktar dwar l-istorja u l-kultura ta' pajjiżi oħrajn li ċ-ċittadini tagħhom huma bħalna ċittadini Ewropej. Huwa ta' sodisfazzjon kbir għalina l-Maltin li l-belt kapitali tagħna - Valletta - se tkun il-kapitali tal-kultura fl-elfejn u tmintax, jiġifieri minn hawn u tliet snin oħra. Diġà għaddejja ħidma kbira biex permezz ta' din l-attività tkun magħrufa l-istorja tal-belt kapitali tagħna li bażikament hija l-istorja ta' Malta. Valletta hija mogħnija b'rikkezzi storiċi kbar – rikkezzi li jirriflettu l-istorja tal-Mediterran. Hija wkoll mogħnija bi ġmiel naturali – ewlieni fosthom il-port il-kbir li huwa port uniku. Nixtieq nieħu l-okkażjoni biex minn issa nistedinkom biex ma titilfux l-okkażjoni li żżuru Malta fis-sena elfejn u tmintax.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les capitales européennes de la culture sont une initiative intergouvernementale mise en place en 1985. Depuis, cette initiative a été renforcée par l'action de l'Union européenne afin de renforcer leur portée et leur efficacité et elles ont gagné une large notoriété, suscitant beaucoup d'intérêt à chaque occurrence. Le système actuel organisant l'action de l'UE est régi par une décision dont l'application prend fin en 2019. La nouvelle proposition, en faveur de laquelle j'ai voté, reprend l'essentiel des caractéristiques qui ont fait le succès de cette action en précisant davantage les critères de choix afin de donner plus d'indications aux villes candidates.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Bagó (PPE), írásban. − Szavazatommal támogattam az Európai Parlament jelentését első olvasatbeli eljárásban, amely jelentés az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés új jogalapját kívánja megteremteni 2019 után. Az Európa kulturális fővárosa cím elnyerése és viselése nemzetközi hírnevet hoz az európai városoknak, és a programok során a kultúra minden polgár számára hozzáférhetővé válik. A kezdeményezés különlegessége továbbá, hogy tagjelölt államok és potenciális tagjelöltek is pályázhatnak a címre. Egyetértek azzal a javaslattal, hogy a program tartsa meg a jelenlegi rendszer főbb vonásait, és rotációs alapon adományozza a címet a tagállamoknak. Támogatom, hogy a kulturális főváros címre pályázó városok részletesebb útmutatáshoz jussanak, ami által az érintett városok kiválasztásának és megfigyelésének folyamata is leegyszerűsödik. Támogatom azt a rugalmasságot is, amely lehetőséget hagy a városoknak a szomszédos térségek esetleges bevonására a címviselés évének programjába.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului deoarece Capitala Culturală Europeană este un mod foarte eficient de sensibilizare a cetățenilor europeni cu privire la patrimoniul cultural comun al Uniunii Europene. Atribuirea statutului de capitală europeană unui oraș a generat foarte multe beneficii pentru comunitatea locală, îmbunătățind calitatea vieții, indiferent de situație. Continuarea programului era o decizie logică, iar prin modificările adoptate se va asigura o mai mare transparență în procedura de selecție. Totodată se remediază o serie de deficiențe de natură administrativă care ar fi putut pune piedici în calea depunerii unei candidaturi. Nu în ultimul rând, creșterea vizibilității acestei inițiative la nivel global poate aduce beneficii suplimentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest wysoce pożądanym przez miasta wyróżnieniem. Stanowi wyraz nobilitacji i nadaje rozpoznawalną markę centrów kultury i kreatywności, zarówno w Europie jak i na świecie. Nie bezpodstawnie określany jest mianem jednej z najbardziej udanych inicjatyw wspólnotowych w ostatnim czasie. W roku milenijnym, w gronie dziewięciu takich Stolic znalazł się Kraków. Między innymi dzięki wykorzystaniu tego programu, pozostaje do dzisiaj najchętniej odwiedzanym przez zagranicznych turystów polskim miastem. Liczę na podobny sukces Wrocławia, obejmującego tę funkcję za trzy lata. Podoba mi się propozycja, aby oprócz dwóch państw członkowskich współdzielących każdego roku tytuł, również kraje kandydujące i stowarzyszone otrzymały możliwość okresowego nominowania swoich miast, co sprzyjać będzie zacieśnianiu współpracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La relazione Scurria sulle "Capitali europee della Cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 un testo equilibrato, per questo motivo ho deciso di sostenerlo col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − Cijenjene kolegice i kolege, želim ovim putem izraziti zabrinutost radi zastoja u pregovorima između europskih institucija oko programa Europske prijestolnice kulture. Ako se ove godine ne usvoji odluka o nastavku programa, hrvatski gradovi bi nažalost mogli izgubiti šansu za sudjelovanje u izboru za 2020. godinu. Naime, rok za podnošenje kandidature je šest godina unaprijed. Danas ćemo usvojiti ovaj izvještaj, no prema informacijama s kojima raspolažem, pregovori između Parlamenta, Komisije i Vijeća su u zastoju radi prijepora tko će proglasiti pobjednika. Iako se slažem kako je to važna stvar, nadam se da nećemo morati objašnjavati svojim građanima kako radi toga nisu proglašene prijestolnice kulture za 2020. godinu. Titula Europske prijestolnice kulture je počast koja je prepoznata u Europi i svijetu, a gradovi nositelji tog naslova imaju opipljivu kulturnu, ekonomsku i društvenu korist od njega. Apeliram na sudionike pregovora da što prije pronađu rješenje kako bi se program koji promiče europsku kulturu i duh od 1985. godine nastavio. Isto tako, nadam se kako će gradovi najmlađe zemlje članice EU imali priliku podijeliti svoju bogatu kulturu i naslijeđe sa svijetom.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur l’action de l’Union en faveur des "capitales européennes de la culture" pour les années 2020 à 2033. Pour rappel, Marseille est cette année la capitale européenne de la culture et cela lui apporte une renommée et des retombées économiques très importantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. − Ovim izvješćem jedan smo korak bliže rješenju pitanja koji će europski gradovi biti prijestolnice kulture u periodu od 2020. do 2033. Kao nova zemlja članica, Republika Hrvatska će 2020. zajedno s Republikom Irskom biti u mogućnosti kandidirati jedan od svojih gradova za europsku prijestolnicu kulture. Vremenski period za kvalitetnu pripremu projekta i strategije važan je faktor koji određuje uspješnost ovog projekta za lokalne zajednice i gradove koji se kandidiraju.

Iz tog razloga pozitivno gledam na činjenicu kako datum koji je predodređen za Hrvatsku i Irsku nije doveden u pitanje. Financijske mogućnosti mnogih lokalnih sredina nisu na visokoj razini i u ovom trenutku teško je predvidjeti koliko bi kandidata za europsku prijestolnicu kulture Hrvatska mogla imati. Radi se o sredinama i gradovima koji predstavljaju kolijevku europske civilizacije i kulture, no pogođene ekonomskom i financijskom krizom te visokom štednjom centralnih vlasti, možda neće biti u stanju participirati u ovom projektu. Preostaje nam još puno posla ako uistinu želimo vidjeti europska kulturna središta pod titulom Europske prijestolnice kulture.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport Scurria pour la promotion de la richesse culturelle des capitales européennes. Le programme "capitales européennes de la culture" permet le renforcement du dialogue interculturel par l'intégration la plus large possible de la population à ces actions. Je soutiens la dimension européenne de ce projet telle que défendue par ce rapport; l'identité européenne en sera renforcée.

 
  
MPphoto
 
 

  David Campbell Bannerman (ECR), in writing. − I made the decision to vote against this report as I do not agree in principle with a new EU action for the European Capitals of Culture, which it has seized from the Council of Europe. This is the European Union promoting a shared European cultural identity which I see as undermining the identities of Member States. I do not see the European Capitals of Culture as a valid use of time and funding and it will be even more of a detriment if used as a political and ideological tool to foist a non-existent cultural brand on Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione. L'iniziativa intergovernativa "Capitali europee della cultura" da 28 anni rappresenta una grande opportunità per dare visibilità a quelle città che si distinguono per la sensibilità europea nelle scelte politiche e nelle azioni messe in campo. Concordo con il ritenere adeguato il criterio della rotazione tra Stati membri per l'attribuzione del titolo. Ritengo che particolare rilevanza vada data al coinvolgimento della società civile e della partecipazione attiva degli europei, perché l'obiettivo principale dovrebbe restare quello di far comprendere ai cittadini l'importanza dell'UE, del processo di integrazione, più in generale, del nostro stare assieme.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório de apoio às capitais europeias da cultura para os anos 2020 e 2033, por dar continuidade às capitais europeias da cultura, enquanto elemento promotor da riqueza cultural, linguística e patrimonial da Europa. As capitais europeias da cultura promovem uma maior compreensão entre cidadãos europeus, reforçando o sentimento de pertença a um espaço cultural comum, com recurso ao incentivo do diálogo intercultural e à divulgação das características culturais e históricas comuns das cidades.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report. The European Capital of Culture action is excellent for raising the profile of cities. I would like to see a Welsh city win the title and I will lobby to ensure that the EU knows what great things Welsh cities have to offer in terms of culture and diversity.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O apoio às Capitais Europeias da Cultura tem-se revelado importante para ajudar a promover o desenvolvimento das cidades visadas, tanto ao nível da oferta cultural como na sua repercussão no desenvolvimento social e económico local. Este relatório cria uma ação intitulada Capitais Europeias da Cultura para os anos de 2020 a 2033, cujos objetivos gerais se centram na salvaguarda e promoção da diversidade das culturas na Europa e na emersão das características comuns que partilham, assim como o reforço do sentimento dos cidadãos de pertencer a um espaço cultural comum. Apesar das formulações menos corretas, mergulhadas na ilusão da existência de uma pretensa identidade cultural europeia, sai valorizada a questão central do respeito pela diversidade e as características específicas do património cultural de cada um dos Estados-Membros possibilitando, simultaneamente, um maior diálogo entre as diversas culturas, nomeadamente através da promoção da cultura para o desenvolvimento de longo prazo das cidades, em conformidade com as suas respetivas estratégias e prioridades. São aspetos positivos que mereceram o nosso apoio. Tal como o reforço do alcance, diversidade e dimensão europeia da oferta cultural nas cidades, incluindo através da cooperação transnacional. Portugal é um potencial candidato no ano de 2027, para o período considerado.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Projekt Európske hlavné mestá kultúry získal od svojho vzniku v roku 1985 široké uznanie a pretransformoval sa z medzivládnej iniciatívy na európsku akciu. Toto ocenenie je prínosom v mnohých ohľadoch. Zvyšuje medzinárodnú prestíž európskych miest, má pozitívny vplyv na trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch, podnecuje konkurencieschopnosť v rámci tvorivých odvetví a vytvára stimuly na podporu investícií do kultúry a vytvárania dlhodobých kultúrnych iniciatív.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. − Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezésre irányuló uniós kezdeményezés még 1985-ben kelt életre. Azóta ez az akció széles körben elismerésnek örvend. Mivel különböző országokból jövünk, és az Európai Unió a sokrétű kultúra találkozásának is helye, ezért fontosnak tartom, hogy megismerjük egymás kultúráját, más értékeit. Legutóbb 2010-ben volt Magyarországon ilyen rendezvény. Legközelebb 2023-ban az Egyesült Királyság mellett leszünk rendezői ennek az eseménynek. Szavazatommal támogatom az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés folytatását 2019, a jelenlegi program hatályának lejárta után is. Fontosnak tartom, hogy megtartsuk a jelenlegi rendszer főbb vonásait és szerkezetét, és a címet változatlanul rotációs alapon adományozzuk a tagállamoknak.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. − Capitalele europene ale culturii reprezintă un succes, în multe privințe: conferă prestigiu internațional, motivează autoritățile să pună în aplicare strategii de dezvoltare durabilă, ajută sectoarele creative și culturale, stimulează turismul pe termen lung și facilitează implicarea mai multor categorii de cetățeni în activitățile culturale. Etapa actuală se încheie în 2019, iar competiția pentru titlu are loc cu șase ani înainte de numire; prin urmare, scopul este de a adopta o nouă bază juridică cât mai curând posibil, pentru a asigura o tranziție lină în 2020.

Noul raport face referire la importanța dimensiunii europene în programul cultural și la necesitatea unui sprijin politic din partea tuturor partidelor în fazele de selecție. Implicarea societății civile locale este binevenită. Orașul are posibilitatea să implice zonele din jurul său și să implementeze o strategie pe termen lung. În contextul actualei crize economice, este esențial să încurajăm investițiile în cultură și creativitate, care pot crea inițiative pe termen lung.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport sur les « capitales européennes de la culture ». Le rapport fixe les conditions qui encadrent la désignation des villes parmi les villes candidates. Le vote de ce rapport est l’occasion de rappeler le grand succès de cette initiative qui est aussi un moyen de faire connaître l’Europe et sa dimension culturelle au plus près du terrain.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Chaque année, deux villes sont choisies pour être les « capitales européennes de la Culture » et accueillir des programmes culturels pendant toute une année. Ce rapport est bien naïf sur les liens entre le politique et la culture, en s’attachant par exemple « au sentiment d’appartenance européenne » mis à mal par la crise sans pour autant comprendre que c’est justement cette Europe anti-sociale qui provoque ce rejet. Il a cependant le mérite de poursuivre un projet qui fonctionne bien. Au-delà du développement du tourisme, ce rapport met en avant les capitales européennes comme outils de l’inclusion sociale, demandant la participation du plus grand nombre. Il exige un projet d’urbanisation durable, solidaire et social. Par ailleurs, des amendements ont permis de contre carrer les plans de la Commission. Elle voulait désormais choisir les membres du jury sélectionnant les villes candidates. Alors que la culture subit partout des coupes, je soutiens ce projet de valorisation du patrimoine. Contre la culture du capital, la culture en capitale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As Capitais Europeias da Cultura podem ser consideradas uma das iniciativas da UE que mais êxitos alcançaram nos últimos anos. O atual sistema que rege a escolha das Capitais Europeias da Cultura tem o seu término em 2019. A nova proposta enumera a ordem pela qual os países nomearão cidades para o título até 2033. A proposta propõe que, para além dos dois Estados-Membros que partilham anualmente o título, países candidatos ou potencialmente candidatos também possam nomear uma capital europeia da cultura de três anos em três anos. A presente proposta mantém as principais características e a estrutura do sistema atual. Propõe, nomeadamente, que o título continue a ser atribuído de forma rotativa aos Estados-Membros. Os critérios de seleção foram alterados, por forma a fornecer orientações mais pormenorizadas às potenciais capitais, o que contribuirá igualmente para agilizar os processos de seleção e de monitorização das cidades envolvidas. A proposta da Comissão resulta de diversas avaliações ao atual sistema e de várias consultas públicas. Julgo que este novo regulamento está bem elaborado e permitirá que se mantenha o sucesso desta iniciativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone una valoración positiva del citado programa cultural de la Unión. Desde 1985 se viene produciendo este programa anual que trata de fomentar el conocimiento y el turismo entre diferentes ciudades europeas. Este programa supone un inmediato fomento del turismo en la ciudad que ostenta la capitalidad, así como, un apoyo a la planificación urbana y la protección y cuidado de su patrimonio histórico-artístico. El informe incluye puntos negativos, como la mención del fomento de la competitividad de las ciudades europeas, pero en su mayoría remarca los aspectos positivos que dicho programa ha acarreado a numerosas ciudades europeas. Debido a que considero fundamental este tipo de programas para fomentar el conocimiento de las ciudades europeas he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The European Capitals of Culture has been a success in many respects. It confers international prestige, motivates citizens to implement strategies for sustainable development, boosts tourism over the long term, spurs competitiveness within the cultural and creative sectors, involves all layers of society in cultural activities, etc. In the current economic crisis especially, it is essential such incentives encourage investment in culture and creativity, and create long-term cultural initiatives. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ringrazio l'on. Scurria per l’eccellente lavoro svolto in questo testo approvato oggi. Il testo è una nuova proposta della Commissione, che propone di proseguire l'iniziativa "Capitali europee della cultura" dopo che l'azione attuale sarà venuta a scadenza nel 2019. La nuova proposta stabilisce l'ordine in cui i Paesi nominano le città per il titolo fino al 2033. Oltre ai due Stati membri che ogni anno condividono il titolo, la proposta prevede che anche i Paesi candidati o potenziali candidati possano nominare una Capitale europea della Cultura ogni tre anni. Condivido la posizione del relatore che accoglie con favore la proposta della Commissione di portare avanti l'azione "Capitali europee della cultura" dopo il 2019 con una base giuridica rinnovata, cercando di risolvere i problemi presentati dalla decisione vigente e allegando alla decisione un nuovo elenco cronologico degli Stati membri (dal 2020 al 2033).

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − The European Capitals of Culture action is certainly one of the most successful EU initiatives of the past few years. It confers international prestige, motivates citizens to implement strategies for sustainable development, and boosts tourism and competitiveness within the cultural and creative sectors. Furthermore, it involves different areas of society in cultural activities. It is therefore essential in the present economic crisis that incentives such as these are encouraged. Investment in culture and creativity can certainly create long-term initiatives for a Europe of cultural values that unites us all and which is looking forward to a more prosperous future.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Kulturni identitet je poveznica koja spaja Europsku uniju ujedinjenu u različitosti. Nastajao je kroz burnu zajedničku povijest, a danas se mijenja pod utjecajem globalizacijskih trendova. U vremenima ekonomske krize potrebno je uložiti dodatne napore u stvaranje novih generacija Europljana i produbljenje europskog identiteta. Posebno podupirem odrednicu ovog izvješća u kojem je naglašena važnost održavanja bliskih veza s regionalnim i lokalnim vlastima, s ciljem promoviranja socijalne inkluzije i važnosti civilnog društva, jednakih prilika, uključenja mladih ljudi u volontiranje i povezivanja s ostalim kulturnim gradovima. Iako podupirem izvješće, u kontekstu ove rasprave želio bih ukazati na potrebu da se što prije donese odluka o daljnjem održavanju ove akcije. Hrvatskim gradovima koji žele biti kandidati 2020. godine moraju se pružiti isti uvjeti kao i ostalima, te dovoljno vremena za pripremu kandidature kako bi se u potpunosti prezentirale sve kulurne vrijednosti kojima obiluju.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi in plenaria il Parlamento europeo ha votato la relazione dell’On. Scurria riguardante l'azione dell’Unione sulle “Capitali europee della cultura” per gli anni dal 2020 al 2033, allo scopo di garantire una nuova base giuridica per il prosieguo di un'azione che mira a tutelare quei siti del patrimonio culturale che incarnano la coscienza culturale europea. Tale iniziativa si è conquistata, sin dalla sua nascita, un ampio apprezzamento ed interesse in tutta Europa, diventando un premio molto ambito da parte di quelle città che puntano a presentarsi come centri europei della cultura e della creatività. Il testo approvato, pur mantenendo le caratteristiche principali e la struttura dell'azione attualmente in corso, introduce una serie di novità volte a migliorare, tra l'altro, la visibilità, il processo selettivo dell'azione e il coinvolgimento della società civile locale, in un'ottica generale di crescita di lungo periodo e sviluppo urbano delle capitali selezionate. Per i motivi sovra esposti, non posso che esprimere il mio assenso nei confronti di una risoluzione che, nel contesto attuale di crisi economica generalizzata, che minaccia il nostro senso di appartenenza all'Europa, realizza concreti e tangibili incentivi a favore di iniziative culturali di lungo termine.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – L'aventure des capitales européennes de la culture n'est pas prête de s'arrêter avec ce rapport, auquel j'ai apporté mon soutien, et qui renouvelle le processus jusqu'à 2033. Démarrée en 1985, à l'initiative des ministres de la culture grec et français, elle a permis à plus de quarante villes de mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes. Sur un plan local, le titre de capitale européenne de la culture permet de mettre en lumière deux villes pendant une année (événements, rencontres de citoyens et de cultures) et constitue une occasion unique de redynamiser leur vie culturelle et leur économie (tourisme, visibilité internationale). Le nouveau rapport insiste notamment sur l'importance de tisser des liens entre les capitales désignées chaque année, de renforcer la dimension européenne de l'événement et d'accentuer ses effets bénéfiques sur le long terme, pour éviter que l'effet d'aubaine ne dure qu'un an. Après Paris en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004 et Marseille cette année, il reste maintenant à désigner la ville qui représentera notre pays pour 2028, prochaine date de nomination pour la France.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The European Capitals of Culture were created in 1985 by intergovernmental initiative. It soon became a European Union action so as to enhance its reach and effectiveness. Since then this action has won widespread recognition and interest from across Europe, and grown into a highly sought-after award on the part of cities aiming at profiling themselves as European centres of culture and creativity. The European Capitals of Culture can be viewed as one of the most successful EU initiatives of the past few years. Decision 1622/2006/EC, which laid the groundwork for the current scheme, will end in 2019. Competition for the title is currently launched six years ahead of nomination, in order to give the cities enough time for their preparations ahead of the start of the year of the title. Therefore, the aim is to adopt the new legal basis for the continuation of the European Capitals of Culture in 2013, so as to ensure a seamless transition in 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση. Σε καιρούς γενικότερης οικονομικής κρίσης, μιας περιόδου που απειλεί ιδιαίτερα το αίσθημά μας ότι ανήκουμε στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να δημιουργούνται κίνητρα για μακροπρόθεσμες και διαχειρίσιμες πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων διάρκειας ενός έτους μέσω της συνεργασίας παραγόντων από τους διάφορους συμμετέχοντες τομείς: από τον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς και από ηγέτες και πρωταγωνιστές του κοινωνικού εθελοντισμού, και εκείνους που ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα και την προστασία του περιβάλλοντος. Για τους λόγους αυτούς, στόχος της πρότασης είναι να προσδώσει μεγαλύτερη σπουδαιότητα στο θέμα των «κοινών ριζών» της Ευρώπης, τόσο με αφηρημένο ή εξιδανικευμένο τρόπο, όσο και με μια απτή προσέγγιση μέσω της προστασίας τόπων της πολιτιστικής κληρονομιάς που ενσαρκώνουν την εστία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνείδησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), írásban. − Az Európa kulturális fővárosai program az Európai Unió integrációs sikertörténetének és kezdeményezéseinek egyik legismertebb mérföldköve. Üdvözlöm, hogy elfogadásra került ma az a jogalap, amely a cím viseléséig tartó hat éves felkészülés keretét rögzíti, és 2020 után is zökkenőmentes átmenetet biztosít a program gyakorlatba ültetéséhez. A jelenlegi összetett válságrendszerben elengedhetetlen, hogy az Európai Unióban – a gazdasági nehézségek ellenére – sor kerüljön hosszú távú és jól irányított kulturális kezdeményezésekre. Jellegénél fogva az Európa kulturális fővárosai program mindenkori nyertese (és közvetve: annak környéke is) az illető közösség élő örökségét gazdagítja és népszerűsíti azáltal, hogy az erős nemzeti identitás mellett az európai dimenzióra, az uniós értékekre is hangsúlyt fektet, pozitív hozzáállással, az egységesítő sokszínűség jegyében. Valljuk be: a gyakorlatban hírnevet és látogatottságot is biztosít. Olyan értékteremtő, társadalmi és szociális kohéziós erőt jelent, mely ösztönzi a helyi, fenntartható fejlesztési stratégiák kidolgozását, mozgósítva és összehangolva az állampolgárok, az önkormányzatok, valamint a civil szervezetek tevékenységét. „A közös európai gyökerek” fogalma fokozza a kulturális tudatosságot, és felelősen mozgósítja az egész társadalmat: mindenkit igyekszik bevonni a kulturális tevékenységekbe. Az Európa kulturális fővárosai program létrehozása óta eltelt 28 év bizonyítja: az elismert cím határozottan erősíti a versenyképességet Európa kulturális és kreatív ágazataiban is.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Smatram da projekt koji datira iz 1985. godine i pri tom je sve ove godine zadržao ugled i pokazao se kao najcjenjenija kulturna inicijativa u Europi treba pozdraviti i podržati daljnji rad s ciljem osnaživanja kulturnih i gospodarskih veza gradova Europske unije.

Europska prijestolnica kulture naglašava kulturno bogatstvo i različitosti Europe, promiče međusobno prihvaćanje među europskim građanima te potiče osjećaj pripadnosti zajednici europskih naroda. Projekt EPK vrijedna je prilika za revitalizaciju kulturnog života gradova, povećanje njihove međunarodne vidljivosti, poticanje gospodarske i turističke aktivnosti, kao i općeg razvoja gradova. Hrvatska broji mnogo predivnih gradova sa bogatom kulturnom baštinom i iznimno sam sretna što će od 2014. godine i hrvatski gradovi, uključujući i Dubrovnik, moći ući u konkurenciju za EPK.