Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 13 januari 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

Technologie voor koolstofafvang en -opslag (debat)
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, collega's, mevrouw de commissaris, ik vervang in dit debat Bas Eickhout, onze schaduwrapporteur, die helaas vanwege transportproblemen niet tijdig in Straatsburg is geraakt.

CCS komt op dit ogenblik niet van de grond en dat heeft zijn redenen. Het is een dure techniek, die stuit op grote publieke weerstand, omdat er de nodige risico's aan kleven. Met CCS als excuus kunnen energieproducenten bovendien blijven doorgaan met het bouwen van vieze kolencentrales waar we de komende veertig jaar aan vast zitten. En CCS – laat ons dat toch erkennen – is helemaal niet nodig om de energiesector te decarboniseren. We kunnen veel beter ons geld, onze tijd, onze energie steken in de energievormen van de toekomst. Daarin investeren: in wind, in zonne-energie, in geothermie en vooral ook in energiebesparing.

Het verslag van collega's Davies en Ford roept de lidstaten op tot het verlenen van financiële steun aan CCS. Het geeft aan dat lidstaten een deel van de risico's op zich kunnen nemen en zegt dus eigenlijk dat de belastingbetalers zullen moeten opdraaien voor de schade bij een ongeluk. Het wil ook dat de Commissie de CCS-doelstellingen binnen het 2030-kader voor het klimaat- en energiebeleid ontwikkelt.

Als deze punten overeind blijven, zullen de Groenen tegen dit verslag stemmen. In plaats van het subsidiëren van een risicovolle en dure techniek, zouden we het gebruik van fossiele brandstoffen eigenlijk moeten uitfaseren. Dat kan met een CO2-prijs die hoog genoeg is en met het instellen van een zogenaamde 'emission performance'-standaard, een CO2-norm voor alle bestaande en nieuwe elektriciteitscentrales.

Daarom een oproep, beste collega's, tot ondersteuning van de groene amendementen die 1) de Commissie oproepen een EPS-norm voor bestaande en nieuwe elektriciteitscentrales in te stellen, en 2) die duidelijk maken dat er geen publieke steun moet worden verleend aan de CCS in de energiesector.

De groene amendementen 2 en 7 gaan nader in op een aantal specifieke industriesectoren. We moeten het erkennen, voor industriële sectoren zoals de staal-en de cementsector geldt een ander verhaal. Bij het produceren van staal, bij het produceren van cement is CO2 een bijproduct. Om die gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan, moet dus ook de industrie die CO2-uitstoot naar bijna nul reduceren. Dat is op dit ogenblik onmogelijk zonder CCS. Dat erkennen we.

Maar daarom moeten we investeren in mooie technieken, in effectieve technieken waarbij die industriële sectoren zoals de cementindustrie, zoals de staalindustrie, technieken ontwikkelen waarbij er minder CO2-uitstoot komt.

Laat ons dus eerder, collega's, investeren in energiebesparing, in hernieuwbare energiebronnen, liever dan in te zetten op CCS.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid