Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 14 januari 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

Honing (debat)
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, commissaris, collega's, ik ben het niet eens met de stelling van de rapporteur, mevrouw Girling, en ik ben het ook niet eens met de stelling van de heer Borg. Mijn fractie deelt eerder de analyse van de heer Peterle en de heer Tabajdi.

Terecht sluit de Commissie milieu en voedselveiligheid zich aan bij het arrest van het Hof van Justitie, dat stelt dat stuifmeel en zeker GGO-stuifmeel een ingrediënt is. Stuifmeel komt in de honing terecht door toedoen van bijen en door het slingeren van de honing door de imker, maar ook door tussenkomst van de mens.

Aangezien bijenkorven doelbewust ergens geplaatst worden, al dan niet in de buurt van GGO-velden, zodat de bijen stuifmeel van specifieke planten kunnen vergaren, en aangezien het slingeren van honing ook doelbewust plaatsvindt, kan de aanwezigheid van stuifmeel in honing niet worden beschouwd als iets onvoorziens. Gewoon stuifmeel kan nog als een natuurlijk bestanddeel worden beschouwd, GGO-stuifmeel per definitie niet, want de GGO-wetgeving vertrekt namelijk vanuit het feit dat GGO's niet natuurlijk zijn en bijgevolg een risico-analyse, een autorisatie en etikettering moeten krijgen. Als we dus stuifmeel als ingrediënt beschouwen, dan is voor ons een GGO-labeling voldoende, dan is er geen nood aan een ingrediëntenlijst, zoals ook de heer Tabajdi zei.

Sommigen beweren dat de uitspraak van het Hof van Justitie de verplichting inhoudt dat alle honing nu voortaan standaard zal moeten worden getest op de aanwezigheid van GGO's. Dat klopt niet. En dat zal ook geen extra geld kosten, want in de praktijk, collega's, wordt het arrest al toegepast en dat zorgde niet voor marktverstoringen. Daar waar honing wordt geproduceerd in omgevingen waar geen GGO-teelt is, daar is er geen enkel probleem. En in Duitsland bijvoorbeeld vragen de supermarkten nu al een bewijs dat er in de honing geen GGO's aanwezig zijn. Als er voldoende afstand is tussen een GGO-veld en een bijenkorf, dan wordt dat als een voldoende bewijs aanvaard dat er geen probleem is.

Het komt er dus op aan een goed co-existentiebeleid uit te werken, ervoor te zorgen dat er ook bij de co-existentie rekening gehouden wordt met bijen, bijen die soms tien, veertien kilometer ver vliegen. Dus is mijn oproep: zorg ervoor dat er een goed co-existentiebeleid is. Dan zullen de imkers geen enkele schade ondervinden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid