Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2094(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0462/2013

Texte depuse :

A7-0462/2013

Dezbateri :

PV 13/01/2014 - 20
CRE 13/01/2014 - 20

Voturi :

PV 14/01/2014 - 5.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0002

Stenograma dezbaterilor
Marţi, 14 ianuarie 2014 - Strasbourg Ediţie revizuită

6.2. Specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
Înregistrare video a intervenţiilor
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). - Señor Presidente, básicamente quiero decir que los Fondos de Cohesión, que se trataron en las últimas semanas del año 2013, se centraron en objetivos temáticos. Uno de ellos era el I+D+I, y las regiones tenían que estar preparadas haciendo las estrategias de especialización inteligente. Por eso es muy oportuno el informe al objeto de que, como no hay ninguna región igual, las regiones puedan prepararse para poder acceder a este objetivo primero de fondos de I+D+I, paliar la crisis e ir por la senda del crecimiento.

 
  
MPphoto
 

  Oleg Valjalo (S&D). - Gospodine predsjedavajući, u svojim sam dosadašnjim govorima neprekidno naglašavao važnost kohezijske politike te njezinu ključnu snagu za pokretanje Europske unije. Osobito u vrlo zahtjevnom ekonomskom razdoblju u kojem se nalazimo. Izvješće kolege Winklera predstavlja dodatan instrument koji bi trebao osigurati uspjeh ove politike i zato sam ga vrlo rado podržao. Svaka zemlja članica naše Zajednice posebna je u odnosu na bilo koju drugu, jednako kao što je svaka regija unutar pojedinih zemalja članica na svoj način specifična te obiluje svojim posebnostima. Posebnostima u kojima leži potencijal za pametan, specijaliziran ekonomski prosperitet. Upravo je to misao koju je snažno poentirao kolega Winkler. Potrebno je da regije prepoznaju važnost svojih razlika i da svoju energiju koncentrirano usmjere na vlastite kvalitete i potencijale, a ne samo na pasivno i uglavnom sasvim kontraproduktivno kopiranje ideja na kojima počivaju uspjesi drugih regija. Potencijal postoji, inovativne ideje ne postoje, a ovo izvješće uspostavlja perspektivni instrument koji uspješno potiče pametan i održiv razvoj. Rado ga podržavam u nadi da će se donijeti očekivani rezultati.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - Panie Przewodniczący! W rozpoczynającym się okresie programowania wymogiem dla otrzymania wsparcia ze środków rozwoju regionalnego, będzie konieczność opracowania regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji. W oparciu o nie dokonywane będą inwestycje w badania, rozwój oraz innowacje. Szczególnie w obliczu recesji systematyczne zwiększanie zdolności innowacyjnych przyczynia się do wzrostu konkurencyjności oraz pomniejszania strat będących następstwem ograniczeń budżetowych.

Dotychczasowa praktyka wykazała natomiast, że brak kompleksowej i spójnej strategii w regionach prowadził do rozproszenia udzielanego wsparcia, obejmującego nazbyt rozległe obszary działań. Decyzje dotyczące finansowania konkretnych przedsięwzięć podejmowano nierzadko w oparciu o czynniki polityczne, nie przejmując się koniecznością równomiernego rozwoju regionu. Zbyt małą rolę odgrywała również współpraca międzyregionalna. Oczekuję zatem bardziej efektywnej polityki spójności w nadchodzących latach.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, con la crisi, il taglio dei bilanci e il costante inasprimento della concorrenza mondiale, è opportuno che i finanziamenti comunitari vengano utilizzati in modo mirato, ben finalizzato ed efficace, a vantaggio certamente dell'economia locale ma con un valore aggiunto su tutta l'economia europea. È tempo di scegliere in modo mirato i settori e gli obiettivi da finanziare, ottimizzare sinergie, strumenti, investimenti, soprattutto nel settore della ricerca e dell'innovazione – parliamo di Orizzonte 2020 e dei Fondi strutturali – e incoraggiare poi le regioni a stringere alleanze tra loro, soprattutto con istituti di ricerca e università, coinvolgendo le imprese, soprattutto le PMI, e ovviamente le amministrazioni locali.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Dieser Bericht gehört bestimmt nicht zu den ganz großen, öffentlichkeitswirksamen Berichten, dennoch ist er außerordentlich wichtig.

Ich möchte mich beim Berichterstatter auch außerordentlich bedanken, dass er sich mit dieser Problematik beschäftigt hat. Denn es ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch eine Frage der Vernunft, dass man sich, wenn man in der Europäischen Union Forschungsmittel ausgibt, vernetzt und auch die Forschungsleistung miteinander abstimmt. Denn wenn jeder alles macht, kommt zum Schluss überhaupt nichts heraus. Spezialisierung und Zusammenarbeit ist nicht nur effizienter, sondern dient auch dem Fortschritt in der Europäischen Union. Demzufolge ist das ein sehr innovativer Bericht, und ich konnte dem mit großer Freude meine Zustimmung geben.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - Signor Presidente, ho sostenuto la relazione Winkler perché fornisce un valido orientamento per la Commissione e per gli Stati membri per un efficace impiego dei Fondi strutturali. Le strategie di specializzazione intelligente sono la precondizione perché gli Stati membri e le regioni possano ricevere i finanziamenti dal Fondo europeo di sviluppo regionale per l'obiettivo Ricerca e innovazione. È giusto dunque evitare di cadere nei soliti errori, far tesoro delle esperienze precedenti e far fruttare appieno gli investimenti: in una parola, utilizzare tali fondi in maniera davvero strutturale.

Le strategie di specializzazione intelligente devono poggiare su un ampio concetto di innovazione, non solo tecnologico, ma devono contemplare altre misure volte a stimolare il capitale privato, ossia la possibilità di reperire investitori internazionali privati.

Purtroppo, dobbiamo registrare una grave responsabilità di molte regioni nel programmare il prossimo periodo, perché non sono stati ascoltati i territori prima di decidere in quali settori è necessario innovare, senza disperdere le risorse in attività di breve respiro. È indispensabile che le regioni cooperino tra loro nel rispetto di tale strategia, approfittando quindi della conoscenza di altre regioni, rafforzando nell'Unione europea il gioco di concorrenza a livello mondiale.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, I very much welcome the committee’s focus on smart specialisation as a means of promoting effective investment in research and innovation. In tough economic times we must ensure that funding in research and innovation is not spread too widely or haphazardly. Instead, investment should surround a limited a number of priorities and be targeted where there is the greatest economic potential. I am pleased that the report recognises this need.

As the report highlights, establishing regional innovation incubators is vital. In my own constituency of Northern Ireland, I was delighted to visit the Innovation Growth Centre in Omagh, which opened last May. It received GBP 2.3 million in funding from the INTERREG IV programme and is part of an extension of cross-border links with Leitrim in the Republic of Ireland. Furthermore, it is good to see the potential behind the ‘smart region’ concept, which is being worked on by Omagh and Fermanagh Councils. The project will be enhanced by combining the two councils in the coming years.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Mr President, cohesion is one of those wonderful words, like solidarity, where the practice has become almost completely divorced from the literal etymological meaning of the word.

We have had two decades and a little bit more of cohesion payments. They were introduced as part of the Maastricht Treaty, when it was all about bringing the worse-off regions of Europe up to the standard. We are now in a position to see how that has worked. Which country has been the biggest net recipient of cohesion payments under the European Treaties in per capita terms? Greece. Well, how is that working out in terms of improving the Greek economy? There is a reason why there is this link. It is that if you have more money available and being paid out by bureaucracies than you can get in the private sector then, in every cohort of Greek schools, the best and brightest kids will make the rational decision to work for Brussels or in some government agency, rather than making something or selling something. So the European Union becomes a gigantic mechanism for the redistribution of taxpayers’ funds – and we wonder why we are falling further and further behind economically.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, dar ndóigh níor tháinig na moltaí seo ón gCoimisiún ar dtús ach is mar thoradh ar mholadh ó mo ghrúpa féin, EPP, go bhfuil siad againn inniu. Tá áthas orm gur glacadh leo agus bhí áthas orm vótáil ina bhfabhar. Molaim an rapóirtéir an tUasal Winkler dá bharr.

Dar ndóigh bímid i gcónaí ag caint sa Pharlaimint seo faoin tábhacht a bhaineann le taighde ach go háirithe, agus bhí sé d’aidhm againn go gcaithfimis 3% de bhuiséad 2014-2020 ar thaighde agus forbairt. Ní tharlóidh sé sin de bharr na ngearrthacha siar sa bhuiséad a fuaireamar ón gComhairle; ach caithfimid cur suas leis. Dá bhrí sin tá sé an-tábhachtach go mbainfimid úsáid chiallmhar as an airgead atá againn.

Molaim go mbeadh comhoibriú idir na réigiúin agus go háirithe go mbeadh béim ar thaighde, as a leanfaidh jabanna agus forbairt. Tá sé sin an-tábhachtach ar fad.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em conta que sou da opinião que durante a atual crise económica, financeira e social e com escassos recursos orçamentais, a capacidade de inovação é fundamental. Considero que a inovação tem um papel fundamental na criação de emprego e no crescimento. Sublinho e relembro que o investimento na investigação é um dos objetivos temáticos da política de coesão. Neste contexto, considero que as regiões devem estabelecer prioridades no financiamento de investigação e desenvolvimento. No meu ponto de vista as Regiões devem investir na investigação e inovação promovendo e potenciando as suas próprias forças e vantagens comparativas. Defendo que para ser atingido o objetivo de especializações inteligentes deve-se incentivar uma maior sinergia entre universidades, empresas e administrações regionais e locais.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il s'agit d'un rapport à l'initiative de mon groupe politique: le Parti Populaire Européen (PPE). Dans la nouvelle période de programmation des fonds de cohésion, les régions doivent concentrer leurs investissements dans la recherche, le développement et l'innovation (R & D & I) par l'intermédiaire de stratégies de spécialisation intelligente. J'ai voté en faveur de ce texte car il appelle à la mise en réseau des pôles d'excellence pour une politique de cohésion efficace pour la période 2014-2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą. Nuo 2014 m. nustatomas reikalavimas valstybėms narėms parengti nacionalines ir / arba regionines pažangiosios specializacijos strategijas. Šių strategijų parengimas yra išankstinė ERPF paramos gavimo moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sąlyga. Praeitis parodė, jog nesant bendros strategijos ES investicijos į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas valstybėse narėse ar regionuose neatnešė akivaizdžių rezultatų. Strategijoms bus numatomi konkretūs reikalavimai, kurie leistų finansinius išteklius sutelkti ribotam skaičiui mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetų, skatintų privačias investicijas, užtikrintų geresnę kontrolės ir stebėsenos sistemą. Jei strategija nebus paruošta, valstybė narė ar jos regionas negalės pasinaudoti ERPF finansavimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa relazione perché credo che in un periodo di recessione economica e quindi di ristrettezze di bilancio come quella attuale, sia assolutamente di vitale importanza che l'Unione europea migliori la propria capacità innovativa. Il passato ci dimostra che in assenza di una strategia globale integrata, gli sforzi compiuti in questo ambito alla fine non hanno conseguito i risultati sperati. Non è più il tempo dei finanziamenti a pioggia in vari settori che spesso non risultano collegati: bisogna avere maggiore cautela e scegliere dei precisi obiettivi sui quali incanalare i finanziamenti per ottenere i maggiori risultati. E proprio per assicurare un uso più efficiente dei Fondi strutturali, sono stati introdotti 11 obiettivi tematici e diverse condizioni ex ante da rispettare per poter concedere le risorse. Per ricevere i fondi FESR per l'obiettivo tematico 1, le regioni d'ora in poi dovranno investire in ricerca, sviluppo e innovazione sulla base delle cosiddette strategie di specializzazione intelligente.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Гласувах в полза на предложението на комисията по регионално развитие относно изграждането на мрежи за върхови постижения с оглед на ефективна политика на сближаване, тъй като вярвам, че за ЕС е от решаващо значение да продължи да подобрява потенциала си за иновации.

Смятам, че е необходимо целите, които се подкрепят в бъдеще, да се избират особено внимателно. Като цяло докладът на Винклер е много общ и представя единствено препоръки, без да са предложени конкретни мерки за подобряване на състоянието на регионите.

Въпреки това считам, че идеите, заложени в него, са добри и ако бъдат доразработени, биха допринесли за бъдещо подобряване на положението на регионите на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho inteso sostenere col mio voto la relazione che analizza la "specializzazione intelligente: eccellenza in rete per un'efficace politica di coesione". Reputo di fondamentale importanza promuovere strategie di innovazione su base regionale e nazionale che definiscano chiare priorità volte a creare un effettivo vantaggio competitivo. Condivido altresì le posizioni sostenute nel testo che finalmente puntano sul potenziale delle piccole e medie imprese troppo spesso ancora sottovalutato dall'Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Esprimo un convito voto favorevole alla relazione, che interviene su un tema con il quale spesso mi trovo a confrontarmi nella mia regione. È un fatto indiscutibile che, sotto la pressione della crisi produttiva e sociale, delle difficoltà di bilancio e di sostenibilità dei sistemi di welfare, le amministrazioni locali abbiano spesso rinunciato a raccogliere le più difficili sfide di riforma strutturale, per ripiegare su tecniche di dirottamento dei fondi in risposta a emergenze occasionali.

La relazione coglie l'opportunità della nuova disciplina dei PO per introdurre criteri più stringenti, che offrano all'Unione maggiori garanzie sulla finalizzazione strategica dei fondi erogati; tra questi, è molto interessante la condivisione di buone pratiche (matrici SWOT, controllo di gestione) dal settore privato, un approccio che valorizzi le vocazioni del sistema produttivo privato.

Raccolgo in ultimo la sollecitazione alle regioni di attrezzarsi con strategie di sinergia che facciano leva sui valori di vantaggio comparativo, in particolare su politiche di reindustrializzazione. Considero particolarmente grave, sul piano politico, l'incapacità da parte delle autorità locali di utilizzare le risorse a disposizione, il che porta le regioni a spendere meno della metà dei fondi stanziati. Introdurre specifiche più stringenti sarà indubbiamente di stimolo a elaborare strategie e politiche adeguate.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. − Pametna specijalizacija je pozitivan koncept koji omogućuje regijama razvoj u užim područjima u kojima su najuspješnije. Izvješće upućuje na rizike odabira specijalizacije, ali zagovara usmjeren rast kroz istraživanje, razvoj i inovacije. Vjerujem da će donošenje regionalne strategije za pametnu specijalizaciju te regionalno umrežavanje centara izvrsnosti u konačnici rezultirati ekonomskim i društvenim napretkom. Valja podsjetiti kako cilj da se 3 % BDP-a EU-a odvaja za istraživanje i razvoj još nije ostvaren. Unatoč tome, Izvješće je izrazito pozitivno za Hrvatsku jer predviđa nove načine kojima naše županije mogu privući europska sredstva. U višegodišnjem financijskom planu EU-a za ulaganje u istraživanje i razvoj Hrvatskoj je namijenjeno oko milijardu eura. Izvješće predviđa mehanizme učenja za regije, kroz međusobnu suradnju, prekograničnu suradnju te uključivanje socijalnih aktera u procese izrade projekata kojima se nastoje privući sredstva iz kohezijskih fondova.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport WINKLER sur la mise en réseau des pôles d'excellence pour une politique de cohésion efficace car il améliorera les interconnexions au profit des acteurs publics, économiques et politiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdravka Bušić (PPE), napisan. − Europska zajednica, kasnije Europska unija, nastala je prvotno iz ekonomskih razloga. I to je ono što mora jamčiti održivost Unije, zato je ovakvo umrežavanje važan korak ka većoj iskoristivosti potencijala. Kako bi ulaganja polučila uspjeh potrebna je sveobuhvatna strategija, političke odluke moraju biti usklađene s lokalnom situacijom. Mreža mora moći funkcionirati horizontalno i vertikalno. Strategijama pametne specijalizacije stvorit će se okvir u kojem sve europske regije mogu kvalitetnije napredovati, jer široko poticanje nepovezanih, različito razvijenih područja često nije održivo. Dodatna kvaliteta Strategije jest da ona pruža priliku svakoj regiji, tako da u primarnom fokusu ne ostaju zastupljene samo najbogatije i najrazvijenije europske regije. Ovo izvješće, kao i drugi legislativni akti, služi kao dobar pokazatelj fokusiranosti europskih institucija na pitanje napretka regija na području istraživanja, razvoja i inovacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa risoluzione di iniziativa proposta dal mio gruppo politico. I finanziamenti europei non sempre sono stati utilizzati al meglio, causa l'assenza di una strategia globale integrata per concentrare i fondi su obiettivi specifici e soprattutto per ottimizzarne l'utilizzo. È quindi necessario fare ricorso alle cosiddette "strategie di specializzazione intelligente", presupposto indispensabile, una condizionalità ex ante, per accedere ai finanziamenti del FESR a favore di RSI. È, infatti, indispensabile individuare delle priorità in base alle necessità dei vari territori, cercando di sviluppare i punti di forza in materia di ricerca e innovazione e collegarli alle esigenze imprenditoriali evitando la frammentazione degli sforzi e dei finanziamenti. Altrettanto importante è incentivare la collaborazione con le imprese, le università e i centri di ricerca e gli istituti superiori.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Salut și sunt de acord cu realizările Comisiei și ale autorității legislative a Uniunii Europene în cadrul eforturilor de îmbunătățire a condițiilor-cadru pentru sinergii între fondurile structurale și de investiții europene (ESIF) și alte programe ale UE, cum ar fi COSME și, în special, Orizont 2020, care funcționează de exemplu prin rate standard armonizate sau printr-o finanțare combinată.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – La stratégie de spécialisation intelligente consiste à mettre en réseau des pôles d'excellence pour s'assurer de l'efficacité de la politique européenne de cohésion. Par ce vote, nous encourageons donc les régions à adopter des stratégies efficaces pour favoriser les investissements dans la recherche, le développement et l'innovation. Il me semble particulièrement important au niveau régional d'associer au maximum les PME à cette stratégie et de favoriser ainsi le développement de leur potentiel.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte qui a trait à l’instauration d’une politique de cohésion efficace. Je soutiens activement la stratégie visant à faire en sorte que les concepts et moyens mis en place au niveau régional, national et de l'Union engendrent des synergies tout en incitant davantage les investisseurs privés locaux, régionaux ou internationaux à investir durablement.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Az intelligens szakosodás fogalma azt jelenti, hogy egy régiónak prioritásokat kell meghatároznia a kutatás-fejlesztés-innováció terén saját erősségei és komparatív előnyei függvényében. A régiók különbözőek, de az intelligens szakosodás lehetőséget rejt magában minden régió számára. Megfelelően kidolgozott stratégia hiányában eddig nem sikerült mindig elérni a kívánt eredményeket az uniós kutatás-fejlesztés-innováció terén. Fontos, hogy a rendelkezésre álló forrásokat ne szűken osszuk el az összes terület között, hanem legyenek prioritásaink a régiók adottságainak függvényében, hiszen a koncentrált támogatás fokozza az eredményhatékonyságot. A stratégiák megalkotásakor szem előtt kell tartani a magánszféra bevonását a finanszírozásba és befektetésbe, továbbá meg kell könnyíteni a strukturális alapok és a Horizon 2020 kombinált használatát, elő kell segíteni az egyetemek, egyéb felsőoktatási intézmények, az ipari szektor és a kormányzati szféra együttműködését.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − The West Wales and Valleys region has been in receipt of the highest amount of regional funding for many years. We must ensure that we spend this money in the most efficient and sustainable way possible in order to aid the development of the region.

Plaid Cymru has always supported EU cohesion policy and its focus on the poorest regions. I voted for this report because I support the involvement of regional stakeholders at all stages and the concept of offering them training so they can carry out their roles effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Num cenário de forte recessão na Europa, urge encontrar soluções para incrementar a competitividade europeia num mundo globalizado. Estas soluções não podem passar pela reaplicação dos modelos de desenvolvimento utilizados no passado, mas antes por uma aposta Europeia na especialização e na inovação, para a criação de valor acrescentado. Também dentro da UE, e como tenho vindo a defender, os Estados só podem ser competitivos e aspirar a um crescimento económico significativo se se especializarem naquilo que melhor podem fazer. Não faz sentido ter 28 Estados a competir entre si na produção de um mesmo produto ou na prestação de um mesmo serviço, quando esses mesmos 28 Estados são diferentes e têm modelos económicos e condições naturais e sociais díspares. Devem antes pelo contrário, cada um, apostar no que mais se ajusta ao seu modelo e às suas condições. Com 28 Estados competitivos e a crescer, a UE será, também ela, mais competitiva à escala mundial.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A denominada especialização inteligente é a forma de uma região aproveitar vantagens comparativas tendo em conta os seus pontos fortes, estabelecendo prioridades em termos de I&D&I. A visão plasmada no relatório, de certa forma a mesma que norteou a aprovação dos regulamentos dos fundos estruturais para o período 2014-2020, merece-nos vários reparos e críticas. As regiões são empurradas para o desenvolvimento da dita estratégia de especialização inteligente, sob pena de deixarem de receber os fundos destinados aos programas operacionais. Caso as prioridades não sejam bem definidas, tendo em conta a evolução de mercado, a região terá dificuldade em desenvolver este conceito e consequentemente o seu financiamento pode ser posto em causa. Se as prioridades forem acertadas, tendo em conta a evolução do mercado, então quem define as prioridades não são as regiões mas sim quem orienta a progressão do mercado - os monopólios que mandam na economia europeia. Por muitas voltas que se dê a alguns conceitos deste relatório, no final das contas haverá regiões que correm o risco de ficarem excluídas do grosso do financiamento para a coesão, caso não assimilem esses mesmos conceitos. Mais uma vez, a condicionalidade... Não negamos que existem aspetos positivos neste relatório. Mas as divergências que temos em relação a alguns aspetos-chave são evidentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − In un momento di profonda crisi e di difficoltà è impensabile permettere sprechi o investimenti sbagliati. Quindi, vista la difficile situazione economica e di bilancio, non è più possibile distribuire finanziamenti "a pioggia" a molti settori, spesso non collegati tra loro. In futuro sarà necessario fare maggiore attenzione nella scelta degli obiettivi da finanziare. Come? Individuando le priorità e mettendo in stretto collegamento gli attori pertinenti, mettendo un'attenzione particolare alle possibili sinergie tra i vari strumenti di promozione a tutti i livelli politici e sviluppando la cooperazione con le altre regioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. – La France est la sixième puissance scientifique au monde et pourtant elle n’apparaît qu’à la quinzième position en matière d’innovation. Or, c’est l’innovation, l’audace et l’anticipation qui rendront nos entreprises, nos régions et notre pays compétitifs. Le décrochage que nous constatons par rapport à notre principal partenaire commercial, l’Allemagne, et face aux grandes puissances émergentes doit nous inciter à réagir immédiatement et à monter des stratégies de reconquête des marchés mondiaux. Dans cet élan, les fonds structurels doivent accompagner les régions et le pays vers le chemin de la croissance en concentrant les investissements vers des projets ambitieux et porteurs. La réforme de la politique de cohésion intègre cette approche avec la stratégie de spécialisation intelligente. Les régions doivent mettre en avant leurs atouts et exploiter leurs potentiels en matière de recherche, de développement et d’innovation. A l’instar de la Silicon Valley près de Grenoble, nous devons encourager les régions à devenir des pôles d’excellence et de compétitivité et développer des projets inédits. À l’évidence, une telle ambition ne peut émerger qu’en associant des acteurs du monde de l’entreprise, de la recherche, du monde universitaire et ne pas réunir seulement les acteurs institutionnels habituels peu habitués à la prise de risques.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį dokumentą, kadangi 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pažangiosios specializacijos strategijos parengimas bus būtina išankstinė ERPF paramos gavimo moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sąlyga. Praeitis parodė, kad, netaikant išsamios bendros strategijos, ES investicijomis, taip pat ir į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas (MTTPI), dažnai nepasiekta pageidaujamų rezultatų: parama teikta pernelyg plačiai sričiai, sprendimai neatitiko konkrečios padėties tam tikroje vietoje, o dalyviai ir administracinių lygmenų atstovai – per mažai susiję. Jeigu nacionalinė arba regioninė pažangiosios specializacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų strategija apskritai neparengta arba priimant veiksmų programas nėra veiksmų plano, kuriuo užtikrinamas strategijos įgyvendinimas iki 2016 m., ERPF lėšų mokėjimas MTTPI teminiam tikslui nebus atliekamas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Innowacyjność jest dziś myślą przewodnią wielu inicjatyw mających na celu szeroko pojętą poprawę jakości życia obywateli. Innowacyjna gospodarka, do której dążą państwa członkowskie, to gospodarka efektywnie korzystająca z osiągnięć naukowych, wykorzystująca osiągnięcia technologiczne z poszanowaniem środowiska naturalnego i gwarantująca wzrost konkurencyjności UE na arenie światowej. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w dążeniu do wyrównania różnic między regionami Wspólnoty wspiera właśnie taką innowacyjność. Jednak w ubiegłych latach wsparcie udzielone w jego ramach nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, gdyż – według sprawozdawcy – obejmowało zbyt duży zakres obszarów, a decyzje o przyznaniu środków odbiegały od aktualnych potrzeb regionów.

Dlatego niniejszy dokument proponuje wdrożenie tzw. inteligentnej specjalizacji, w ramach której władze regionów wybiorą cele, na które zostanie przeznaczone wsparcie. Aby w nowym okresie programowania uzyskać pomoc w ramach EFRR, regiony będą musiały przedstawić strategie określające ich priorytety w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji. Oczywiście będą musiały wziąć przy tym pod uwagę swoje mocne i słabe strony i ustalić, w jakim kierunku najkorzystniej się rozwijać. Jeśli władze regionalne wykorzystają potencjał tego pomysłu i przy współpracy zainteresowanych podmiotów, tj. placówek naukowych i przedsiębiorstw, wybiorą właściwą drogę rozwoju, wykorzystanie funduszy strukturalnych będzie o wiele bardziej efektywne niż dotychczas i zaowocuje wzrostem gospodarczym obszaru i poprawą jakości życia jego mieszkańców.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), schriftlich. Ich unterstütze diesen Bericht zur Vernetzung von Exzellenzzentren für eine wirksame Kohäsionspolitik. Es muss auf die Stärken diverser Regionen eingegangen werden. Jede Region muss analysieren, wo ihre Potenziale liegen, um dann Strategien zur Förderung erarbeiten zu können. Daher ist es wichtig, dass die Regionen diese Innovationsstrategien vorlegen müssen, um an die Fördergelder zu gelangen. Eine Förderung mittels Gießkannen-Prinzips wird damit verhindert.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Blikkfangos marketinges cím próbálja elfedni a lényeget. Azt, hogy megint a belgiumi bizottsági bürokrácia burjánzását kívánják elősegíteni. Meg egy kicsit lépni az Európai Egyesült Államok felé, meg elvonni a régiós önkormányzatiság mozgásteréből. Ha jól végzik a dolgukat a nemzeti és helyi hatóságok, ezzel csak fékezik őket, ha rosszul végzik, akkor pedig személycserék kellenek, nem újabb adminisztrációs terhek.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla presente relazione sull'eccellenza in rete per un'efficace politica di coesione. Ritengo, infatti, che la modulazione regionale prevista dalla relazione sia quanto mai importante, soprattutto considerando le disparità oggi esistenti tra le varie regioni sia all'interno degli Stati membri che tra di questi. In tal senso, mi trova favorevole l'istituzione di una "related diversity", che si traduce nella diffusione di tecnologie, prodotti e servizi affini alle tecnologie e ai settori di competenza esistenti e già affermati in ambito regionale. Promuovere una cultura dell'innovazione, tenendo conto delle specificità territoriali, è senza dubbio una strategia efficace per promuovere la crescita.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − W czasie obecnego kryzysu ekonomicznego, finansowego i społecznego środki budżetowe są mocno ograniczone. Innowacyjność odgrywa coraz większą rolę jako środek do zwiększenia konkurencyjności UE na świecie oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Inwestycje w badania i rozwój są jednym z najważniejszych celów polityki spójności, która ma zwiększyć konkurencyjność gospodarki UE. Sprawozdanie zwraca uwagę na fakt, że każdy region powinien ustalić priorytety pozyskiwania funduszy ze środków poświęconych na badania i rozwój poprzez analizę słabych i mocnych stron, które muszą zostać uwzględnione w regionalnych strategiach innowacyjności. To dobre sprawozdanie, ważne także z punktu widzenia Polski.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Am votat în favoarea rezoluției Parlamentului European privind specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă. Salut importanța pe care politica de coeziune 2014-2020 o acordă cercetării, dezvoltării și inovării. Încurajez regiunile din estul Uniunii, în special cele din România, să aplice la toate oportunitățile de finanțare disponibile în domeniul cercetării prin programul Orizont 2020. Sinergiile între programul Orizont 2020 și posibilitățile de finanțare a inovației din fonduri structurale pot să reducă semnificativ decalajul dintre regiunile din estul și cele din vestul Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Светослав Христов Малинов (PPE), в писмена форма. − Подкрепям този доклад, подчертавайки една дума, спомената в изложението на колегата Херман Винклер – „ефикасност”. Смятам, че тя олицетворява смисъла на новата Многогодишна финансова рамка и големите промени, които забелязваме в размерите на фондовете. Това означава да постигаме по-голяма ефективност със същия ресурс, с който сме разполагали досега.

Между другото, България има нужда от насърчаване именно в тази насока, като причината за това далеч не е фактът, че страната ще разполага със същите по размер европейски фондове за следващите седем години, колкото имаше и за миналия период.

За програмния период 2014 – 2020 г. от държавите членки за първи път се изисква да разработят стратегия за научни изследвания и иновации, която да допринесе за увеличаване на регионалния иновационен капацитет, и да подобрят координирането на средствата, отпускани за развойна дейност. Те ще продължат да играят централна роля в процеса на усвояване на това финансиране.

Ето защо интелигентната специализация е единственият според мен правилен начин да използваме общата експертиза и ресурси на Съюза за постигане на регионално развитие – с фокус върху засилването на собствените регионални характеристики, потенциал и конкурентни предимства.

Определяйки индивидуалните си приоритети и изготвяйки конкретните си регионални стратегии, отделните региони ще могат максимално ефективно да ги пригодят спрямо своите индивидуални нужди.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Nel periodo di crisi e di recessione economica che stiamo attraversando, è fondamentale per l'Unione europea migliorare le proprie capacità innovative in modo sostenibile, attraverso l'adozione di una strategia globale sempre più integrata. Sosteniamo questa relazione, che ha voluto individuare, allo scopo di assicurare d'ora in avanti un uso più efficiente dei Fondi strutturali, 11 obiettivi tematici ("concentrazione tematica") e diverse condizionalità ex ante per l'attribuzione dei fondi di finanziamento.

Dal momento che le regioni europee sono tutte diverse, la strategia della specializzazione intelligente dovrà avere il compito di offrire opportunità a ognuna di loro. Gli sforzi dovranno concentrarsi su attività intersettoriali e comprensive di diverse tecnologie che sviluppino l'impatto trasversale su tutta l'economia regionale. Questa strategia dovrà far sì che dai diversi concetti e dagli strumenti regionali, nazionali e dell'UE scaturiscano sinergie e più incentivi per investimenti da parte dell'economia privata, a livello locale e regionale, o da investitori internazionali. La strategia dovrà, quindi, contemplare anche misure volte a stimolare il capitale privato, ossia la possibilità di reperire investitori internazionali privati, così come le strategie regionali dovranno essere documentate e comprendere sistemi di vigilanza e valutazione ben ponderati.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. − Valorificarea potențialului regional de cunoștințe și competențe constituie un impact pozitiv asupra economiilor regionale, asigură o valoare adăugată însemnată și oferă regiunilor deschideri pe noi piețe. Specializarea inteligentă trebuie să urmărească stabilirea obiectivelor prioritare de dezvoltare prin evaluarea avantajelor competitive ale regiunilor și exploatarea punctelor forte de care acestea dispun. Strategia de specializare inteligentă presupune un plan de acțiune comun care să reunească autoritățile locale, întreprinderile de la nivel regional, alături de instituțiile de învățământ și societatea civilă. Cooperarea pe orizontală între acești actori va contribui la identificarea sectoarelor prioritare de dezvoltare, definirea planului de implementare a obiectivelor stabilite, precum și monitorizarea și evaluarea investițiilor. Este important ca regiunile să folosească cu succes oportunitățile de finanțare și de cooperare oferite prin fondurile comunitare. În acest sens, inițiativa Orizont 2020 oferă pârghii financiare ce contribuie la reducerea diferențelor în materie de inovare la nivelul regiunilor. Transferul de cunoștințe între regiuni contribuie la îmbunătățirea și diversificarea capacităților de dezvoltare economică. Cooperarea și schimbul de experiență între grupările inovatoare se bucură de sprijinul programelor-cadru de cercetare şi dezvoltare tehnologică (PC7). Sunt convins că sprijinirea strategiilor de specializare inteligentă la nivel transfrontalier și crearea clusterelor transfrontaliere va genera noi oportunități de dezvoltare.

 
  
MPphoto
 
 

  Emma McClarkin (ECR), in writing. − This report is not without merit, and demonstrates how the European Structural and Investment funds can be leveraged to support and develop effective synergies between universities, higher education institutes, entrepreneurs and businesses. As Conservatives, we want Local Enterprise Partnerships in the UK to make research and innovation a key priority in their development strategies, and to take maximum advantage of the next 7-year EU funding period.

This report deals with an area of real added EU value, and the UK has long been a leader in Europe is this particular area. We acknowledge the utmost importance of Horizon 2020 to our top research institutions, universities and entrepreneurs, and welcome that this report highlights how the EU’s Cohesion policy is slowly moving away from a top-down grants-based system.

Nonetheless, we cannot accept the emphasis that this report places on regional strategies for research and innovation. Conservatives in Government have been at the fore of establishing Local Enterprise Partnerships, inspired by bottom-up collaboration between local economic actors. Having abolished Labour’s failed and bureaucratic Regional Development Agencies, we see the report’s regional stress as harking back to the same top-down rigid structures for regional development policy which we abolished in Government. For these reasons, despite the fact we welcome the main thrust of the rapporteur’s suggestions, Conservatives abstained on this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – C’est un rapport qui invite les régions à la «spécialisation intelligente», autrement dit la mise en concurrence sans limite. Il s’inscrit dans la vision du programme Horizon 2020 sur la recherche, le développement et l’innovation qui vise, dans une large mesure, à ne développer la connaissance que lorsqu’elle a un intérêt pour le privé. Les «pôles de compétitivité» prônés entrent dans cette logique. Il incite les régions à développer leurs atouts dans certains domaines tout en incluant au maximum la société civile et en leur demandant de garder à l'esprit la nécessité de relever les défis sociétaux comme la lutte contre le chômage et la pauvreté, le tournant énergétique ou la réindustrialisation. Ce rapport est sans valeur législative et sans contenu, c'est un manifeste libéral. Je vote contre

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Nesta era de recessão económica e, consequentemente, de escassez de recursos orçamentais, bem como de concorrência cada vez mais renhida ao nível mundial, torna-se determinante para a UE melhorar de forma sustentável a sua capacidade de inovação. No futuro, a utilização dos diferentes fundos estruturais e de investimento europeus deve ser facilitada através de um regulamento-quadro comum. Além disso, a utilização comum dos fundos estruturais e de investimento europeus deve ser particularmente facilitada no âmbito do programa Horizonte 2020, sobretudo para facilitar a participação, nesse mesmo programa, das regiões que ainda revelam deficiências consideráveis em termos de infraestruturas de investigação e, assim, colmatar as lacunas em matéria de inovação entre as regiões mais avançadas e as regiões mais desfavorecidas. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que supone dar un enfoque de aplicación territorial de las políticas europeas orientadas a la investigación y el desarrollo. La investigación y el desarrollo deben ser uno de los principales motores que permitan la regeneración económica en el continente. Sin embargo, las actuales estrategias en este ámbito producen la concentración de los recursos en las áreas más especializadas, marginando al resto de regiones y territorios. Para una mejor implementación de una política de I+D europea que permita la inclusión es necesario regionalizar los recursos a fin de permitir que todos los territorios de la Unión Europea puedan acceder a las políticas de la UE en este ámbito. Es por esto por lo que he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Investment in research, development and innovation (R&D&I) is one of the thematic objectives of the EU cohesion policy. Smart specialisation means that a region should set priorities for R&D&I funding in the light of its own strengths and comparative advantages, drawing up smart regional innovation strategies. Close links should be established between research and higher education institutions, businesses (particularly SMEs) and local and regional administrations. A two-way process should be set in motion, to further innovation and new developments. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Kluczem do nowej polityki spójności na lata 2014-2020 będzie specjalizacja oparta na wiedzy i innowacyjności oraz wykorzystaniu unikalnego potencjału każdego regionu. Przyznanie środków unijnych na niemal wszystkie projekty będzie wprost wymagało od beneficjenta wykazania, że powyższe wartości znalazły odzwierciedlenie w planowanej inwestycji. Pochwalam taki kierunek rozwoju polityki spójności. Jest on szczególnie trafny z wielu względów. Po pierwsze, pozwala maksymalnie dostosować sposób wsparcia UE do lokalnych realiów, a tym samym bardziej zaangażować lokalną społeczność i wzbudzić ducha przedsiębiorczości. Po drugie, inteligentna specjalizacja jest dokładnie tym, co z jednej strony może pomóc nam przezwyciężyć kryzys gospodarczy, a z drugiej strony podnieść globalną konkurencyjność europejskich regionów. Inteligentna specjalizacja to wszakże innowacyjne pomysły, powstające na bazie bliskiej współpracy pomiędzy lokalnymi ośrodkami naukowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które mają szanse przyciągnąć inwestycje, generując tym samym zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Inteligentna specjalizacja rozwija się także w oparciu o poszanowanie środowiska naturalnego i dostępnych zasobów.

Ważne, by europejskie regiony potrafiły zdefiniować, a potem odważnie wykorzystać swój indywidualny potencjał, budując własną markę i rozpoznawalność. Teraz, gdy poczyniliśmy znaczące inwestycje w europejską infrastrukturę, nadszedł czas, aby przyłączyć obiecujące biznesy lokalne do europejskich sieci. Dlatego w pełni popieram przedstawione sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Cette stratégie vise à optimiser l'utilisation des fonds européens dédiés à la politique régionale. Elle se fonde sur les forces et avantages comparatifs que possède chaque région, et vers lesquels elle devra principalement investir les fonds européens. Il s'agit donc d'exploiter le potentiel régional pour ainsi conquérir des domaines pouvant offrir une forte valeur-ajoutée économique tout en créant des emplois. J'ai donc voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pranešimą.

Pažymėtina, kad pažangioji specializacija yra pagrindinis naujosios ES sanglaudos politikos elementas ir išankstinė sąlyga norint panaudoti Europos regioninės plėtros fondo lėšas. Todėl labai svarbu, kad pažangiosios specializacijos strategijos būtų plėtojamos kartu su privačiuoju sektoriumi, mokslininkais ir inovacijų bendruomene. Regionams būtina padėti maksimaliai išnaudoti inovacijų potencialą Todėl ištekliai turėtų būti sutelkiami į pažangaus augimo prioritetines sritis, turinčias konkurencinį pranašumą. Visų pirma, būtina aktyiai įtraukti verslo, mokslinių tyrimų, švietimo, inovacijų bendruomenių atstovus ir kitus suinteresuotuosius subjektus. Regionai turėtų būti aktyvūs įgyvendinant žinių ekonomiką.

Rengiant strategiją ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas prioritetų nustatymui. Regionas turi atsižvelgti į savo stipriąsias puses ir lyginamuosius pranašumus. Taip pat turi būti skatinamas glaudus visų susijusių dalyvių bendradarbiavimas ir sąveika visais politiniais lygmenimis.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Ricerca, sviluppo e innovazione. Sono queste le parole chiave per il periodo 2014-2020, in cui l'Europa deve assolutamente tornare alla crescita economica. C'è quindi bisogno di una politica di coesione più forte e di un utilizzo mirato ed efficace dei fondi europei ed è per questo si parla di specializzazione intelligente. Il testo appena approvato sottolinea come le regioni, per ricevere i fondi FESR, dovranno adottare dei programmi operativi concentrati sulle strategie di specializzazione intelligente. Questo sarà considerato presupposto indispensabile per accedere ai finanziamenti europei e nel momento in cui mancherà una strategia regionale e/o nazionale per la ricerca e l'innovazione, considerando il ramo di specializzazione che si potrà adottare da regione a regione, i progetti potranno non essere finanziati.

 
  
MPphoto
 
 

  Моника Панайотова (PPE), в писмена форма. − Колеги, подкрепих предложението за Резолюция на ЕП относно „Интелигентно специализиране: изграждане на мрежи за върхови постижения за ефективна политика на сближаване“, тъй като считам, че Структурните и инвестиционни фондове на ЕС следва да съдействат за превръщането на регионите в "двигатели за иновации", посредством насочени инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност (НИРД).

Важно предварително условие за получаване на финансиране за НИРД от Европейския фонд за регионално развитие е изготвянето на т.нар. "Стратегии за интелигентна специализация" и държавите членки следва да ускорят усилията си за изработването им. При подготовка на тези стратегии се открояват следните предизвикателства, особено по отношение на новите държави членки от Източна Европа, които се нуждаят от допълнителни инвестиции в НИРД и научно-изследователска инфраструктура:

Първо, определяне на "конкурентните предимства" за иновационна дейност в тясно сътрудничество с бизнеса/МСП, като източник на бъдещи предприемачи и основен двигател за внедряване на иновации на пазара;

Второ, създаване на устойчиви мрежи и партньорства на университети, научно-изследователски центрове и представители на бизнеса от новите държави-членки с водещи европейски изследователски центрове с цел изграждане на необходимия капацитет и научноизследователска инфраструктура.

Трето, осигуряване на синергия между различните инструменти и източници за финансиране, с акцент върху Хоризонт 2020 и новите инструменти за привличане на частни инвестиции в НИРД.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η Ε.Ε. κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) δίνει μεγάλη έμφαση στη προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας» αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, ωστόσο επιμέρους διαρθρωτικά ταμεία μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Εκ των πραγμάτων, όμως, αυτή η διττή προσέγγιση εγείρει ερωτηματικά αναφορικά με τον συντονισμό των προσεγγίσεων των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» καθώς έχουν εντελώς διαφορετική δομή και διάρθρωση. Για τον λόγο αυτό, στις χρηματοδοτικές διατάξεις προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι ένα έργο μπορεί υπό ορισμένους όρους να ενισχυθεί από περισσότερα του ενός ταμεία. Προχωρώντας, εξάλλου, ένα βήμα πιο πέρα, η παρούσα έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, αναγνωρίζει και προωθεί την στήριξη των τοπικών αρχών και των περιφερειών με παροχή συμβουλών προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση που θα στερήσει πολύτιμους πόρους για την ανάπτυξη και στήριξη της απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. No novo período de programação para 2014-2020 tanto os Estados-Membros como as regiões devem investir na investigação, no desenvolvimento e na inovação (I&D&I) através de uma especialização inteligente. Votei favoravelmente o presente relatório porque permite uma utilização futura mais eficientes de fundos estruturais, como o FEDER, essencial para o desenvolvimento económico e social das regiões para o próximo período de programação.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − In un periodo di recessione economica e quindi di ristrettezze di bilancio e di costante inasprimento della concorrenza mondiale, è di vitale importanza che l'Unione europea migliori la propria capacità innovativa in modo sostenibile. Per assicurare d'ora in avanti un uso più efficiente dei Fondi strutturali, quindi, ho deciso di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D), napisan. − Glasala sam za ovo izvješće jer su ciljevi pametne specijalizacije itekako pohvalni. Svaka regija ima svoje posebnosti i prema tome pametna specijalizacija može biti polazišna točka za sve specifičnosti određenih regija koje ova institucija, kao i sve ostale, trebaju uzimati u obzir kada se rade programi i planovi na duže razdoblje koji vidno i bitno mogu promijeniti živote ljudi u različitim krajevima. Htjela bih također napomenuti kako Hrvatska ima viziju inovativnosti kroz programe Vlade i ministarstva koji se, pored regionalnog razvoja, bave i razvojem malog i srednjeg poduzetništva koji je obuhvatila hrvatska Vlada u svom Planu razvoja. Postoji i petogodišnji Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja koji nije u potpunosti zaživio od 2009. godine kada je stupio na snagu. Različitosti koje nas trebaju spajati zasigurno su neki od najkompleksnijih političkih ciljeva koje svaka država mora imati kao polazišnu točku za razvoj i unapređenje kvalitete života svojih građana i pridonošenje razvoju društva, što je na kraju krajeva i cilj ove institucije.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. − Slažem se s činjenicom da je poboljšanje inovacijske snage EU-a na održiv način nužno u kontekstu recesije. Iz tog razloga, kao i s ciljem učinkovitijeg korištenja strukturnih fondova, podržavam razvoj „Strategija pametne specijalizacije” na kojima će se temeljiti investiranje u istraživanje, razvoj i inovacije.

Hrvatska, s obzirom na čistoću i bioraznolikost zemlje, ima potencijala za daljni rast i razvoj u biostrateškim sektorima kao što su biotehnologija, bioenergetika, poljoprivreda i vodoprivreda. Iznimno je važna inkluzivna dimenzija programa prema kojoj strategija pametne specijalizacije pruža priliku svakoj regiji te se postiže nadogradnja regionalnog potencijala, znanja i sposobnosti. Posebno podržavam mišljenje izvjestitelja da je zajednička suradnja sudionika istraživanja i obrazovanja, prije svega malih i srednjih poduzeća među sobom i s upravom od velike važnosti. Pozdravljam i ideju međuregionalne suradnje na način da se koriste i razmjenjuju znanja drugih regija s ciljem osnaživanja konkurentnosti na globalnom nivou.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour. The report is pretty good and covers a range of aspects: promotion of the concept of smart specialisation, its importance for long-term regional development and its role in the new funding period; a recommendation for the setting-up of a smart specialisation strategy clearly based on regional strengths, characteristics and areas of potential, as well as regional choice of appropriate action; involvement of regional actors at all stages, including the possibility of offering them targeted training and seminars so they can fulfil their role; achieving synergies between EU funds, in particular the European Structural and Investment Funds and Horizon 2020; and the promotion of cooperation between regions, including networking under territorial cooperation.

The draft report was already very balanced and quite complete, and the process of negotiation led to an overwhelming consensus on compromises. Our concerns have been fully taken on board. Our amendments aimed to strengthen the involvement of partners and stakeholders in the process of defining and implementing a smart specialisation strategy, focusing on regions’ core areas of potential and characteristics, and establishing the understanding that small-scale measures and centres of innovation – not just big lighthouse projects – would also be taken into account. Furthermore, we emphasised the importance of capacity building in the regions for the successful drafting and implementation of a smart specialisation strategy.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Qu'entend-on par "spécialisation intelligente"? Il s'agit simplement des stratégies nationales ou régionales d'innovation qui visent à créer un avantage compétitif en développant et en faisant correspondre les points forts en matière de recherche et d'innovation avec les besoins des entreprises afin de tirer parti des nouvelles possibilités et des évolutions du marché, ou encore plus simplement: de rationaliser au mieux les compétences pour en tirer le maximum d'avantages. En pratique, il ne s'agit pas seulement de miser sur l'innovation à tout prix, mais de l'organiser autour d'autres priorités, telles que la lutte contre le chômage, la pauvreté, ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Les orientations présentées dans ce rapport vont dans ce sens, c'est pourquoi je l'ai soutenu par mon vote en session plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Unia Europejska dostrzega wagę prowadzonej przez siebie polityki spójności, widzi potrzebę innowacji i może na tym polu odnotować niewątpliwe sukcesy, działania te jednak w stopniu niewystarczającym są ze sobą skorelowane. Należy podkreślić potrzebę dążenia do złożonej, ale zarazem jednolitej strategii spójności. Kontekst lokalny oraz aktualne potrzeby w różnych regionach nie mogą być ignorowane, jednak podejście do wszelakich zagadnień powinno odnosić się do pewnego zestawu celów, w miarę możliwości sprecyzowanych. Jest to zadanie o tyle trudniejsze, że ograniczone efekty niektórych programów wynikały często z niefortunnego określenia obszarów wsparcia lub braku dopasowania rodzaju wsparcia do potrzeb lokalnych.

W ramach celów i wieloletnich priorytetów wyznaczonych na poziomie europejskim działaniem właściwym wydaje się wparcie lokalnej przedsiębiorczości oraz prywatnych inwestycji w rozwój nie tylko technologiczny, ale również w inne nowatorskie pomysły mające na celu twórcze wykorzystanie potencjału danego regionu. Jeżeli teraz dołożymy starań, aby strategia inteligentnej specjalizacji stała się dla regionów UE realną szansą na obranie właściwej drogi rozwoju oraz realizację szytych na miarę innowacyjnych rozwiązań, wejdziemy na drogę większej stabilności. Kwestia ta dotyczy nie tylko funkcjonowania MŚP, ale również może odegrać istotną rolę w integracji lokalnej i regionalnej oraz pomoże w wypracowaniu lepszej pozycji oraz siły przebicia na rynku.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Innovazione e sostenibilità sono le parole d'ordine per l'Unione europea del futuro. Tuttavia questi due elementi assumono un significato concreto solo se inseriti nel contesto di una strategia organica, onnicomprensiva e lungimirante, che punti a risolvere problemi concreti anziché definire azioni ad ampio raggio, a pioggia, distanti dalle problematiche reali dei cittadini e delle imprese europee.

Per queste ragioni appoggio gli elementi proposti per la nuova strategia RIS 3, vale a dire lo svolgimento di analisi SWOT che individuino priorità specifiche relative a ricerca e innovazione, l'inserimento di misure per stimolare gli investimenti, affiancate da quadri di riferimento e piani pluriennali nazionali per i progetti prioritari europei. Tutto questo affiancato da un sistema di controllo e sorveglianza razionale.

Concordo con gli aspetti individuati dal relatore affinché la strategia apporti concreti miglioramenti: individuare i punti di forza di ogni regione su cui investire, interconnettere tutti gli attori interessati, dai privati alle autorità locali, alle PMI, ai centri di ricerca, per gestire in maniera più efficiente i programmi e gli strumenti di promozione a disposizione; naturalmente anche la cooperazione tra regioni diverse è fondamentale, permettendo di sfruttare eventuali sinergie.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεση διότι υποστηρίζει ότι ευφυής εξειδίκευση σημαίνει ότι, κατά την εκπόνηση των στρατηγικών για ευφυή περιφερειακή καινοτομία, οι περιφέρειες θα πρέπει να θέσουν προτεραιότητες για την χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των ερευνητικών και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) και με τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις. Αυτή οφείλει να είναι μια αμφίδρομη διαδικασία, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τις νέες εξελίξεις στον τομέα της καινοτομίας και θα αξιοποιεί τις πιθανές συνέργιες διαφόρων επιλογών χρηματοδότησης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον, η πρόταση για τη δημιουργία ενός οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα εξετάζει το ζήτημα της χρηματοδότησης ενός έργου από διαφορετικές πηγές κρίνεται ενδιαφέρουσα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η χρονική στιγμή της έκθεσης είναι σημαντική, δεδομένου ότι οι περιφέρειες βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας των προγραμμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Επομένως, η έκθεση αυτή μπορεί με τον τρόπο της να συνεισφέρει σε αυτές τους τις προσπάθειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Već duže vrijeme tvrdim da povratak na put ekonomskog rasta EU-a leži u digitalnoj ekonomiji, kojoj je preduvjet upravo ulaganje u razvoj i istraživanje. EU mora postati pionir tehnološkog razvoja kako bi osigurala dugoročan rast svoje ekonomije. Do sada, napori da to postignemo nisu bili adekvatni. EU je u 2011. uložila tek nešto malo više od 2 % BDP-a u istraživanje i razvoj. To je poražavajuća statistika u usporedbi sa zemljama poput SAD-a, Japana ili Kine. Zato je dobro što smo i unutar Europskog regionalnog fonda odlučili u fokus staviti upravo ulaganja u istraživanja i razvoj kao generatore rasta. Nije samo iznos ulaganja EU-a u ovaj segment bio neadekvatan - bila je i njihova upotreba.

Zato pozdravljam ovo izvješće u kojem se inzistira na izradi pametne specijalizacije, tj. identificiranja jedinstvenih karakteristika i komparativnih prednosti svake zemlje i regije, kako bi se one kroz ulaganja u istraživanje i razvoj što bolje iskoristile. Podržao sam ovaj prijedlog kojim se predlaže da po prvi puta države članice moraju izraditi nacionalne i regionalne strategije kako bi mogle koristiti sredstva iz Europskog regionalnog fonda namijenjena ulaganju u istraživanje i razvoj. Ovime ćemo osigurati efikasnije i kvalitetnije trošenje sredstava EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. − Pozdravljam strategiju pametne specijalizacije iz razloga što se u današnje vrijeme gospodarske, financijske i socijalne krize javlja potreba za većom inovativnošću kao i za stvaranjem održivog gospodarskog rasta. Imajući na umu da se regije u Hrvatskoj znatno razlikuju prema stupnju razvoja i imaju različite slabosti i prednosti, ova strategija omogućava da svaka regija samostalno odabere svoje aktivnosti na temelju prioriteta koje sama definira s naglaskom na jačanju regionalnih obilježja, potencijala i konkurentnih prednosti.

Strategija pametne specijalizacije jest dinamičan i dugoročan proces te zahtijeva usko povezivanje sudionika istraživanja, obrazovanja, uprave i malih poduzeća kao i drugih regija kako bi postale što konkurentnije na europskom i svjetskom tržištu. Inovacija se koristi kao širok pojam upravo kako bi regije svoju strategiju temeljile na što širem pojmu i kako se ne bi bazirale samo na visokim tehnološkim inovacijama.

Podržavam inicijativu za strategijom koja u Hrvatskoj može poprimiti oblik nacionalnog ili regionalnog strateškog političkog okvira za istraživanje i inovaciju što smatram izrazito potrebnim kako bismo umanjili nezaposlenost, siromaštvo i demografski deficit.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − I welcome the opportunity that this report provides to highlight the virtues of smart specialisation strategies. By prioritising research and innovation in the light of their strengths and comparative advantages, regions will be able to use their structural funding more efficiently. Targeted investments, greater efficiency and a clearer focus on research and innovation are all approaches that I can support in the deployment of structural funding for the 2014-2020 period, and I hope they will be adopted in Wales. I therefore voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Dans une période marquée par la récession économique et la faible disponibilité de moyens budgétaires qui s'ensuit, mais aussi par une concurrence mondiale sans cesse plus rude, il est vital pour l'Union européenne d'améliorer durablement sa force d'innovation.

Le passé a montré que, souvent, sans une stratégie d'ensemble globale, les investissements de l'Union en général, y compris, donc, ceux dans la recherche, le développement et l'innovation (RDI), ne débouchent pas sur les résultats souhaités: la gamme des bénéficiaires était trop large, les décisions du monde politique étaient trop éloignées de la situation réelle du terrain, et les connexions étaient insuffisantes entre les acteurs impliqués et les échelons de l'administration.

Face à la situation budgétaire et économique délicate, le soutien large en faveur de nombreux secteurs souvent sans lien entre eux, selon le principe de l'"arrosoir", n'est plus faisable. Il convient désormais de se montrer particulièrement prudent au moment de choisir les objectifs que l'on entend soutenir. La collaboration fructueuse de tous les acteurs, à tous les niveaux, sera à cet égard d'une importance décisive.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. É necessário que a União Europeia melhore a sua capacidade de inovação, de uma forma sustentável e eficaz. Para tal, este documento apresenta-nos o conceito de especialização inteligente, onde uma região, tendo em conta os seus pontos fortes ou vantagens comparativas, estabelece prioridades em matéria de investigação, desenvolvimento e inovação. A estratégia tem, idealmente, que concentrar esforços em atividades que abranjam vários sectores e domínios tecnológicos, com efeitos na economia regional. Deverá haver também uma cooperação ativa entre todos os intervenientes, desde na investigação, bem como a nível administrativo nas empresas. O relator defende ainda uma interação entre regiões, que poderá ser benéfica para que haja um reforço da competitividade da União. Por estes motivos e por considerar que a estratégia promove uma política de coesão eficaz, votei favoravelmente a aprovação deste documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția referitoare la tema „specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientă”. Solicităm tuturor regiunilor și statelor membre, în măsura în care nu au făcut încă acest lucru, să accelereze elaborarea strategiilor lor de specializare inteligentă, pentru a nu risca primirea cu întârziere a finanțării UE pentru programele operaționale relevante din cauza lipsei unei astfel de strategii. „Strategie de specializare inteligentă” înseamnă strategii naționale sau regionale în domeniul inovării care stabilesc priorități, în scopul de a crea un avantaj competitiv prin dezvoltarea punctelor tari proprii cercetării și inovării și prin corelarea acestora cu nevoile întreprinderilor, în vederea abordării coerente a oportunităților emergente și a evoluțiilor pieței, evitând suprapunerea și fragmentarea eforturilor și care pot lua forma unui cadru politic strategic în domeniul cercetării și inovării (CI) la nivel național sau regional sau care sunt incluse într-un astfel de cadru. Încurajăm regiunile să investească în activități intersectoriale și intertehnologice care pot genera legături transversale în toată economia regională, pentru ca o gamă cât mai largă de întreprinderi să poată contribui la crearea mai multor locuri de muncă și a unei creșteri mai puternice și să beneficieze de acestea.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − Glasovala sam za jer smatram dobrim svaki proces koji omogućuje nižim razinama da kreiraju vlastitu sudbinu. Kao zastupnica iz Hrvatske nažalost mogu posvjedočiti o slaboj iskorištenosti sredstava iz fondova koji su nam kao državi članici dostupni. Ako centralna razina nije dovoljno učinkovita u povlačenju poticajnih sredstava, ne možemo očekivati da niža razina ima viši administrativni kapacitet. Također, držim kako od regija u ovom trenutku ne možemo tražiti da provode aktivnosti kojima bi se riješili problemi poput nezaposlenosti, siromaštva, energetske sigurnosti i demografskih promjena jer ih nisu u stanju kvalitetno provesti ni mnoge države članice, među kojima je i Hrvatska. Prvo se trebamo pobrinuti da svi regionalni sudionici ovog procesa dostignu kapacitet koji bi garantirao učinkovitu provedbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − With economies in many Member States struggling to grow, cohesion policy investment in research, development and innovation can provide a vital stimulus to increasing the capacity to innovate and developing a competitive economy. I supported this report, which outlines smart specialisation, which in turn gives regions control over establishing their own research, development and innovation priorities. This would enable funding to be directed towards a region’s strengths, so that the money has the most impact. I also support the report’s focus on the link between research and higher education, businesses and local and regional administrations, which should be strengthened to ensure that spending is focused on projects that will bring the most benefit to a region.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Der Bericht bezüglich der Notwendigkeit von Vernetzung für eine gute Kohäsionspolitik weist auf einige wichtige Punkte hin. Auf regionaler Ebene herrscht bedeutender Handlungsbedarf, alle Akteure einzubeziehen, um so den größtmöglichen Nutzen aus EU-Investitionen zu erzielen. Der angesprochene Ausbau der Forschungsinfrastruktur in osteuropäischen Ländern soll vorsichtig abgewogen werden, da sich nicht alle Regionen auf demselben Entwicklungsstand befinden und manche mehr finanzielle Unterstützung benötigen als andere. Auch der Bezug finanzieller Mittel aus mehreren Fonds für ein Projekt sollte vorsichtig abgewogen werden, da hier eventuell Potenzial für Missbrauch bestehen könnte.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. − Raportul referitor la tema „specializarea inteligentă: crearea unei rețele a centrelor de excelență pentru o politică de coeziune eficientăˮ se pronunță, fără echivoc, pentru îmbunătățirea durabilă a potențialului de inovare al UE, lucru esențial într-o perioadă marcată de recesiune economică și constrângeri bugetare inevitabile, precum și de o concurență globală tot mai acerbă. Salut adoptarea acestui raport care prezintă viziunea Parlamentului European cu privire la necesitatea unei implicări și mai active a regiunilor pentru a fi în avangarda noilor tehnologii, precum și accentuarea rolului pe care sectorul IMM îl joacă și îl poate juca în procesul de inovare. Am votat acest raport și pentru că pune accentul pe selecția riguroasă și sistematică a obiectivelor care urmează să fie finanțate din bani europeni, cu atâta mai mult cu cât experiența trecută a arătat că, în lipsa unei strategii globale cuprinzătoare, investițiile UE, în general, și, prin urmare, și cele în cercetare și dezvoltare, dar și în inovare nu au produs întotdeauna efectele scontate .

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Centrum Doskonałości (CD) to jednostki naukowe bądź struktury organizacyjne prowadzące badania naukowe i rozwijające nowoczesne technologie na najwyższym światowym poziomie. Skupiają zespoły uczonych o wybitnych osiągnięciach badawczych, którzy współpracują w zakresie wspólnych tematów, prowadzą wspólne projekty badawcze i technologiczne, podejmują bliską współpracę z przemysłem oraz prowadzą działalność szkoleniową i edukacyjną. Z założenia CD powinny być organizacyjnie niezależne, ale jednocześnie ich podstawę musi stanowić uznana jednostka badawcza (może to być np. placówka PAN, uczelnia wyższa lub jednostka badawczo-rozwojowa). Program Centrów Doskonałości nie zakłada tworzenia nowych instytucji badawczych, jest raczej swego rodzaju „laboratorium” aktywnie współpracującym z przemysłem lub innymi ośrodkami naukowymi. Naukowcy działający w ramach Centrum zajmują się strategicznymi zagadnieniami wykorzystując zaplecze naukowe kilku różnych instytucji pracujących pod wspólnym naukowym i organizacyjnym kierownictwem, przy czym posiadają stosunkowo dużą autonomię. Centra Doskonałości powinny realizować zarówno projekty z zakresu badań podstawowych, jak i stosowanych, oraz uczestniczyć we wdrożeniach innowacyjnych technologii. Wielkość zespołu i dostępne zaplecze badawcze muszą być wystarczające do wykonania zaplanowanych prac.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − Le esperienze del passato hanno dimostrato come gli investimenti dell'Unione, sia in generale, sia nel campo di ricerca, sviluppo e innovazione, in assenza di una strategia globale integrata, spesso non abbiano portato ai risultati attesi. Il periodo di forte crisi economica ha inoltre contribuito a rendere oramai superato il metodo di distribuzione di finanziamenti "a pioggia". È dunque di fondamentale importanza che l'Unione migliori la propria capacità innovativa in modo sostenibile e adotti maggiore cautela nella scelta degli obiettivi da finanziare. Per queste ragioni ho espresso il mio voto favorevole alla relazione del collega Winkler, certa che le "strategie di specializzazione intelligente" potranno rendere più efficace la politica di coesione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A denominada especialização inteligente é a forma de uma região aproveitar vantagens comparativas tendo em conta os seus pontos fortes, estabelecendo prioridades em termos de I&D&I. As regiões são empurradas para o desenvolvimento da dita estratégia de especialização inteligente, sob pena de deixarem de receber os fundos destinados aos programas operacionais. Caso as prioridades não sejam bem definidas, tendo em conta a evolução de mercado, a região terá dificuldade em desenvolver este conceito e consequentemente o seu financiamento pode ser posto em causa. Se as prioridades forem acertadas, tendo em conta a evolução do mercado, então quem define as prioridades não são as regiões mas sim quem orienta a progressão do mercado - os monopólios que mandam na economia europeia. Por muitas voltas que se dê a alguns conceitos deste relatório, no final das contas haverá regiões que correm o risco de ficarem excluídas do grosso do financiamento para a coesão, caso não assimilem esses mesmos conceitos, o que é negativo.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate