Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2013/2112(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0458/2013

Textos presentados :

A7-0458/2013

Debates :

PV 13/01/2014 - 23
CRE 13/01/2014 - 23

Votaciones :

PV 14/01/2014 - 5.12
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2014)0012

Acta literal de los debates
Martes 14 de enero de 2014 - Estrasburgo Edición revisada

6.12. Inspecciones de trabajo eficaces como estrategia para mejorar las condiciones laborales (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
Vídeo de las intervenciones
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - A munkaerő-kölcsönzők által rabszolgaként vagy valamiféle tárgyként cégekhez kikölcsönzött munkaerő helyzete Magyarországon – és gondolom más, úgymond másodosztályú tagállamokban is – kriminális. Bár kriminálisnak inkább az elkövetői oldalt nevezném, azokat, akik mindezt létrehozták, illetőleg akik olyan, szerintem akár bűncselekményt is megvalósító magatartásokat tanúsítanak, minthogy aláíratnak szerencsétlen kiszolgáltatott emberekkel egyszerre két papírt. Az egyik egy munkaszerződés, a másik pedig ugyanannak a munkaszerződésnek – biztos, ami biztos – egy előre aláíratott felmondása közös megegyezéssel. Ilyen kriminális magatartás a kettős jelenléti ív alkalmazása.

Ha éppen nincs meg – mint ahogy általában nincs meg – a nyolc órás pihenőidő két műszak között, vagy egyébként jogsértő a munkaidő, akkor előveszik a „B” jelenléti ívet, az „A” helyett. Ezeket a bűnözői magatartásokat meg kell állítani, föl kell számolni és az elkövetőket nem egyszerűen csak bírságolni a munkaügyi felügyelet eszközeivel, hanem adott esetben börtönbe is juttatni, és egy önálló magyar gazdaságot teremteni, ahol méltóságteljes körülmények között dolgozhatnak az emberek.

 
  
MPphoto
 

  Biljana Borzan (S&D). - Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ova Rezolucija se u dobrom dijelu bavi rastućim problemom u mnogim državama članicama, a to je rad na crno. Glavni adut u borbi protiv te pojave, ali i u zaštiti radničkih prava jest inspekcija rada. Zakoni mogu biti dobro osmišljeni, no ukoliko inspekcija ne nadzire njihovu provedbu, mogu ostati mrtvo slovo na papiru. U Hrvatskoj, po novom zakonu, poslodavac koji ne isplaćuje plaće ili drži radnike na crno završava u zatvoru. Taj zakon je itekako nužan i dobro osmišljen, no sada je na inspekciji da provjerava njegovo provođenje. Nadzor, ali i savjetovanje radnika i poslodavaca u praksi zahtjeva dovoljan broj osposobljenih inspektora.

Konačno, pozdravljam činjenicu da Strukturni fondovi nude financiranje nacionalnih akcijskih planova za jačanje mehanizama inspekcija rada, jer dokle god rad na crno buja, a godišnje na radnom mjestu strada 7 milijuna Europljana, ne možemo biti zadovoljni.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Petrović Jakovina (S&D). - Señor Presidente, quisiera felicitar a mi colega socialdemócrata, la ponente Jutta Steinruck, que ha hecho un trabajo excelente con este informe.

Hoy, en época de crisis, no podemos permitir que se sigan erosionando los derechos de los trabajadores.

Con este informe hemos demostrado que el Parlamento Europeo respeta y estima a todos los trabajadores que han construido nuestra Unión.

Solamente con esta actitud respetuosa de la dignidad de todos podremos reconstruir la economía europea.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Panie Przewodniczący! Głosowałam dzisiaj za sprawozdaniem poseł Steinruck pomimo kilku zapisów, które uważam za przesadne w kontekście inspekcji pracy.

Zgadzam się, iż potrzebujemy skutecznych i adekwatnych inspekcji pracy w Unii Europejskiej, szczególnie jeśli naszym celem jest zwiększenie mobilności na rynku wewnętrznym oraz coraz większe korzystanie ze swobody przepływu pracowników, usług czy swobody przedsiębiorczości.

Inspekcje pracy są niezbędnym elementem, który – wraz ze współpracą i wymianą informacji pomiędzy właściwymi organami państw członkowskich oraz odpowiednim poziomem monitoringu – powinien zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz poszanowanie zasad konkurencyjności. W sprawozdaniu znalazło się jednak wiele zapisów, które mogłyby spowodować nadmierne obciążenia administracyjne i finansowe, nie mając większej wartości dodanej. Takimi zapisami są np. stworzenie unijnego rejestru formularzy A1, który miałby stanowić uzupełnienie istniejących rejestrów krajowych i być dostępny dla organów władzy w całej Unii Europejskiej. Uważam, że wprowadzenie takiego rejestru na poziomie unijnym wiązałoby się z nadmiernymi kosztami i obciążeniami dla administracji krajowych i nie przyniosłoby zamierzonego efektu. Dostęp do informacji na temat wydanych formularzy A1 można uzyskać poprzez wymianę informacji pomiędzy organami państw członkowskich oraz dzięki coraz powszechniej stosowanemu systemowi IMI.

Ponadto sugerowany system wczesnego ostrzegania przed przypadkami naruszania ochrony pracowników i pracy nierejestrowanej na wzór systemu szybkiego informowania RAPEX, czy też sporządzanie czarnej listy, są rozwiązaniami całkowicie nieadekwatnymi do prawa pracy i naruszeń z nimi związanych.

 
  
MPphoto
 

  Oleg Valjalo (S&D). - Čestitam kolegici Jutti Steinruck na izvješću koje u sebi sadrži jednu od ključnih komponenti na kojima mora počivati Europske unija, a to je solidarnost. Nedopustivo je da u zemljama naše zajednice opseg neprijavljenog rada iznosi više od 30 %. Takav rad direktna je uvreda osjećaju priznanja, pravednoga postupanja i sigurnosti svakog radnika. On je uvod u niske plaće, niske standarde i nesigurno radno okruženje.

U ovom izvješću, pravilno se primjećuje sve češća zloupotreba privremenih ugovora o radu kojima se nastoji izbjeći ispunjavanje obveza koje proizlaze iz radnog odnosa i prava na socijalnu zaštitu. Kao socijal-demokrat, s takvim se izokretanjem humanih radnih odnosa nipošto ne mogu složiti i upravo zbog toga svesrdno podržavam ovo izvješće kojim se nastoji stvoriti efikasna podloga za učinkovite radne inspekcije u svim zemljama članicama te tako spriječiti zlouporabe koje u konačnici degradiraju ne samo radno, nego i sveukupno dostojanstvo svake ljudske osobe koja se nalazi u radnom odnosu.

Također, uzimajući u obzir razlike među nacionalnim tržištima rada, posebno podržavam ideju kolegice Steinruck o jedinstvenom obrazovanju inspektora na europskoj razini.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). - Gospodine predsjedavajući, pozdravljam ovu Rezoluciju budući da sam mišljenja kako učinkovite inspekcije rada, ako nisu mrtvo slovo na papiru, mogu uvelike pomoći stvaranju boljih radnih uvjeta radnika koji su u današnje vrijeme ugroženi. Nažalost,moram priznati kako, iako već postoji zakonodavstvo na razini država članica kojim se reguliraju ovakva pitanja, njegova provedba je u praksi često upitna.

Konkretno, u Hrvatskoj, imamo nedavni primjer ukidanja državnog inspektorata koji je bio osnovan kao državno nezavisno tijelo u čijem sastavu se nalazila inspekcija rada, a danas su sve inspekcije po raznim ministarstvima. Puno je problema koji se javljaju u vezi s ovom temom, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim europskim zemljama, a samo su neki od njih neprijavljeni rad, nepostojanje socijalnog i zdravstvenog osiguranja koje proizlazi iz toga, nesigurna radna okolina, rascjepkanost tržišta rada, nedostatak osoblja i sredstava potrebnih za učinkovito provođenje isnpekcija rada. Ova Rezolucija ipak može biti korak naprijed u poboljšanju radnog zakonodavstva na razini Europske unije.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Mr President, it is, of course, important to ensure that companies are working within the law and that employees are not being unfairly – or unknowingly – exploited by their bosses. This requires effective inspection and policing.

I am therefore pleased that the Steinruck report has emphasised the need to introduce new measures which challenge poor labour conditions. I should note, as does the report, that there are certain groups of people who are most vulnerable. In my London constituency some of the migrant communities, in particular, have certainly been exploited by unscrupulous employers.

However, despite its good intentions, there are aspects of the report which seek to undermine the competencies that individual Member States already enjoy in the area of labour inspections, aspects which forced me and many of my Conservative colleagues to vote against the report. As an example, I would point to the proposed establishment, within the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), of a European platform for labour inspections on undeclared work, which really offers minimal improvement. These are matters which should be left to the Member States to police.

 
  
MPphoto
 

  Zdravka Bušić (PPE). - Gospodine predsjedavajući, podržavam izvješće kolegice Steinruck. Ovo pitanje je od ključne važnosti u vremenima kada su mnoge države članice suočene s krizom i jačanjem sive ekonomije. Udio takve ekonomije, kao što nam je poznato, u Europskoj uniji je jako visok, ali situacija u Hrvatskoj je lošija, čak se 28,4 % BDP-a ostvari sivom ekonomijom.

Zato smatram prijedlog uspostave europske platforme za inspekciju rada dobrim prijedlogom jer bi to omogućilo razmjenu informacija na višoj razini i koordinaciju rada. No, implementacija bi morala biti i učinkovita, ne kao, na primjer, kod nas u Hrvatskoj, gdje se ove godine uveo novi sustav inspekcije rada, a raspušten je državni inspektorat. Sada se ta kontrola obavlja u ministarstvima i narušena je neovisnost inspekcije i stvorila se nepotrebna pomutnja i nesigurnost. Stoga smatram da će ovakva platforma dati dobre smjernice i ovom našem lošem slučaju.

 
  
MPphoto
 

  Andrej Plenković (PPE). - Gospodine predsjedniče, zahvaljujem kolegici Steinruck na ovom izvješću o učinkovitoj inspekciji rada kao dijelu strategije poboljšanja radnih odnosa u Europi. Smatram da je upravo ovo izvješće istaknulo jedno od najvažnijih socijalnih pitanja u Europskoj uniji, a to je učinkovita inspekcija rada i prava onih građana koji se nađu u situaciji da im neodgovorni poslodavci uskraćuju prava koja bi trebali imati.

Znamo i sami da je čak 18,8% ukupnog BDP-a u Europskoj uniji onaj dio koji se odnosi na neprijavljeni rad, da su primjerice u Hrvatskoj siva ekonomija i rad na crno dosegli čak oko 33% udjela u općoj nezaposlenosti. Smatram da su to problemi s kojima se moramo nositi na prekogranični način, a učinkovita i neovisna inspekcija rada u tome može pomoći.

Također mi se čine korisnim ideje za pokretanje europske agencije koja bi se bavila prekograničnim problemima, kao i sugestija za uvođenje europske karte socijalnoga osiguranja.

 
  
 

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, tendo em conta que a inspeção laboral é uma parte fundamental da garantia do respeito das condições de trabalho dos trabalhadores na União Europeia. Apoio a ideia de que a crise económica não pode ser usada como desculpa para flexibilizar regras que ponham em causa a proteção dos trabalhadores, nem a quebra da qualidade das condições de trabalho. É essencial tornar as inspeções mais eficazes e presentes através de organismos institucionais e independentes dotados de capacidade de intervenção. Defendo que deve haver uma harmonização dos direitos dos trabalhadores na União Europeia, tendo em vista uma melhoria de condições de trabalho em todo o espaço da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Creșterea eficienței inspecțiilor la locul de muncă reprezintă un element în vederea menținerii unui nivel ridicat al competitivității actorilor economici europeni. În actualul context, dominat încă de efectele crizei financiare și economice, asigurarea unui nivel ridicat al competitivității întreprinderilor europene prin diminuarea nivelului muncii nedeclarate, care reprezintă 18,8% din PIB-ul Uniunii și chiar 30% din PIB-ul unor state membre, este de o importanță covârșitoare. În același timp, creșterea eficacității acestor inspecții trebuie să asigure și un nivel ridicat al siguranței la locul de muncă. Diminuarea numărului de victime ca urmare a accidentelor de muncă poate fi realizată prin instituirea unui sistem mai eficace de control al respectării normelor de siguranță.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this resolution because I believe that labour inspection plays an important role in protecting employees’ rights. It is the responsibility of companies to ensure legal working conditions but unfortunately they do not always do so. Irregularly employed workers suffer from consequences such as the fear of having an accident or being caught, which in turn affects the productivity of companies and the economy as a whole.

We need to win the fight against unsafe working environments. Also, in this time of economic crisis, undeclared work has negative consequences for Member States’ economies and creates social and financial insecurity. For all these reasons, all Member States must commit to taking the necessary measures on this issue at national level.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport qui dresse un état des lieux des relations et des conditions de travail dans un contexte accru de mondialisation. Le rapport souligne le rôle des systèmes d'inspection du travail dans la lutte du travail non déclaré dans l'UE (qui s'élève à 18,8% du PIB total de l'UE-27) et qui devrait devenir une des priorités européennes à court terme.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą. Europos Sąjungoje vis dažniau susiduriama su nedeklaruojamu darbu ir šešėline ekonomika. ES-27 valstybėse nedeklaruojamas darbas sudaro 18,8 proc. bendro BVP, o tam tikrose šalyse jis siekia net per 30 proc. Šiuo metu daugelyje valstybių narių darbo inspekcijos patiria sunkumų visais būdais kovodamos su nedeklaruojamu darbu, nes taupant lėšas darbo inspekcijoms buvo sumažintas finansavimas. Viena iš pagrindinių problemų darbo inspekcijoms yra tarpvalstybiniai darbo santykiai. Nacionalinėms valdžios institucijoms sunku gauti svarbios informacijos iš kilmės šalies institucijų ir suprasti darbo santykius. Pritariu Komisijos iniciatyvai sukurti Europos darbo inspektorių platformą, kuri padėtų keistis gerąja patirtimi, pradėti taikyti Europos socialinio draudimo kortelę, kurioje būtų įrašyti visi būtini duomenys, pvz., darbo laikas ir socialinis draudimas, kas leistų darbo inspektoriams iš karto gauti visą reikiamą informaciją. Abejoju dėl poreikio steigti atskirą ES agentūrą. Manau, kad tai yra perteklinis siūlymas, o darbo inspekcijų vaidmenį būtų tikslinga stiprinti anksčiau minėtomis priemonėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. As inspeções laborais assumem uma importância fundamental para proteger os direitos dos trabalhadores, garantir normas de saúde e de segurança no trabalho, evitar infrações às normas de proteção do emprego e para garantir a concorrência leal na União Europeia. Apoia-se o estabelecimento de uma rede eletrónica entre todos os serviços sociais envolvidos, que facilitará o intercâmbio de dados entre as autoridades competentes na realização de inspeções. Defende-se a elaboração de planos de ação nacionais, no respeito do princípio da subsidiariedade, para reforçar os mecanismos de inspeção do trabalho e melhorar a formação contínua dos inspetores. Pelas razões acimas expostas, votei a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. Wir müssen in der EU gemeinsam stärker gegen Schwarzarbeit vorgehen. Deshalb begrüße ich den Initiativbericht des Europäischen Parlaments, dessen Ziel es ist, auf eine Koordinierung aller nationalen Kontrollbehörden zur europaweiten Bekämpfung von illegaler Beschäftigung hinzuwirken. Knapp 20 Prozent der Wirtschaftsleistung der EU kommen aus der Schwarzwirtschaft. Das ist nicht nur ein riesiger Steuerausfall, sondern auch ein massives soziales Problem und eine Wettbewerbsverzerrung in der EU. Die ÖVP-Delegation im Europäischen Parlament stimmt deshalb heute der Forderung des Europäischen Parlaments zu, eine europäische Koordinierungsstelle aller nationalen Arbeitsinspektionen und zuständigen Kontrollbehörden zur Bekämpfung von Sozialdumping und illegaler Beschäftigung einzurichten. Es geht hier nicht darum, Arbeitskontrollen auf EU-Ebene zu zentralisieren, sondern die nationalen Arbeitsaufsichtsbehörden zu stärken und zur Zusammenarbeit zu verpflichten. So soll ein Frühwarnsystem eingerichtet werden, das es bei illegalen Praktiken von Unternehmen ermöglicht, Informationen zwischen den nationalen Stellen auszutauschen. Auch gemeinsame Schulungen für deren Führungskräfte und die Einführung eines fälschungssicheren europäischen Sozialversicherungsausweises will das Europäische Parlament. Es gibt immer mehr grenzüberschreitende Beschäftigungsverhältnisse, deshalb müssen die Arbeitsinspektionen und Finanzaufsichten auch grenzüberschreitend zusammenarbeiten, um Schwarzarbeit zu bekämpfen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. − Zwartwerk en fraude met nepstatuten en postbusondernemingen vormen een dubbele aanslag op de werking van de interne markt. Ondernemingen die volgens de regels werken, lijden zwaar onder de oneerlijke concurrentie. Illegaal tewerkgestelde werknemers worden vaak blootgesteld aan enorme financiële en gezondheidsrisico’s. Het probleem is de laatste jaren helaas enkel groter geworden, zeker in de sectoren bouw, transport en voeding. Effectievere arbeidsinspecties zijn daarom dringend nodig voor een eerlijke concurrentie en ze zijn in het belang van zowel werkgevers als werknemers. Dat moet gebeuren via geautomatiseerde digitale gegevensuitwisseling tussen de lidstaten, gerichte aandacht voor kwetsbare sectoren, aansprakelijkheidsmechanismen in onderaannemingsketens en een verbeterde opleiding van arbeidsinspecteurs. De Europese Commissie moet er nu alles aan doen om via nieuwe en moderne instrumenten, zoals een Europese socialezekerheidskaart, de inspanningen op nationaal niveau te ondersteunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Ho approvato questa relazione insieme ai miei colleghi del PPE, in quanto crediamo tutti che si debba fare di più per contrastare il ricorso al lavoro nero, aumentato considerevolmente in seguito ai cambiamenti economici e sociali degli ultimi decenni. L'economia sommersa è un danno per l'economia di un Paese nel suo complesso, perché ha ripercussioni sulla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché sulla produttività delle imprese. Favorisce inoltre la concorrenza sleale nel mercato unico per la perdita delle entrate fiscali in conseguenza dell'evasione e del mancato pagamento dei contributi. La relazione votata dal Parlamento ha specificatamente l'obiettivo di aiutare gli ispettorati del lavoro ad operare in maniera più efficace, facendo rispettare i diritti dei lavoratori e prevenendo gli abusi da parte dei datori di lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Слави Бинев (EFD), в писмена форма. − Гласувах в полза на доклада на Щайнрук относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа, тъй като смятам, че икономическите и социалните промени през последните десетилетия оказват драматично въздействие върху трудовата заетост.

Вярвам, че е от изключително значение осъществяването на подобна система, която да позволи обмена на информация между националните органи в случай на измама или незаконни практики на експлоатация от страна на дадени предприятия.

Това допълнително ще допринесе за сътрудничеството на европейско и национално ниво.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Pur ritenendo condivisibile i contenuti della relazione e il testo in molti suoi aspetti, ritengo estremamente problematici i paragrafi dove si chiede che gli interventi dell'Ispettorato del lavoro in caso di lavoro nero che coinvolgano immigrati clandestini non permettano l'avvio di procedure di espulsione dei clandestini stessi. Per questo motivo mi sono espressa con voto di astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas siekia atkreipti dėmesį į darbo inspekcijos sistemų vaidmenį kovojant su nedeklaruojamu darbu Europos Sąjungoje. Tai yra labai svarbu, nes pastaraisiais dešimtmečiais įvykusios ekonominės ir socialinės permainos turėjo didelę įtaką darbo rinkai. Pasaulio ekonomikos globalizacija neigiamai paveikė tradiciškai saugius ir sąžiningus darbo santykius. Subranga, užsakomieji darbai, mažos darbo garantijos, darbų intensyvėjimas ir darbo vietos nesaugumas kenkia darbo vietų kokybei Europoje. Šią darbo santykių eroziją lydi ir darbo teisės bei darbuotojų teisių nesilaikymas – ES vis dažniau susiduriama su nedeklaruojamu darbu ir šešėline ekonomika. Tuo tarpu šiuo metu daugelyje valstybių narių darbo inspekcijos patiria sunkumų visais būdais kovodamos su nedeklaruojamu darbu, nes taupant lėšas joms buvo sumažintas finansavimas. Į tai būtina atkreipti valstybių narių dėmesį.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport sur les inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail sur lequel j'ai été rapporteur pour mon groupe PPE. Ce rapport propose de nombreuses améliorations des conditions de travail, une meilleure formation dans l'inspection du travail pour faire face aux défis du marché du travail européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), par écrit. – L'adoption de ce rapport sur le renforcement de l'inspection du travail est une avancée importante dans la lutte contre le dumping social et le travail non déclaré. Dans le cadre du détachement des travailleurs, ce renforcement permettra non seulement d'assurer les droits des travailleurs détachés mais aussi de diminuer le nombre de fraudes par les entreprises, et ainsi le dumping social en Europe. Une inspection du travail renforcée permet également, dans le cadre de la lutte contre le travail au noir, d'accroître les rentrées fiscales. Je regrette néanmoins que les propositions avancées pour inclure les aspects de lutte contre le dumping social dans le droit de la concurrence aient été rejetées par la droite.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. − Criza economică nu trebuie să reprezinte un obstacol, ci un stimulent de îmbunătățire și consolidare ale inspecțiilor la locul de muncă, pentru a asigura protecția lucrătorilor. Inspectorii muncii au un rol esențial pentru aplicarea drepturilor angajaților, prevenirea abuzurilor din partea angajatorilor și promovarea dezvoltării economice și sociale. Este necesară crearea unei agenții europene care să se ocupe de toate chestiunile de natură transfrontalieră legate de inspecțiile la locul de muncă. Acestea ar putea include controalele asupra furnizorilor de servicii transfrontalieri, precum și asupra întreprinderilor de tip „căsuță poștală”, introducerea unor programe de formare europene specializate și organizarea de controale transfrontaliere.

Totodată, este importantă introducerea unui card european de asigurare socială, pe care să fie înregistrate toate datele necesare, cum ar fi programul de lucru sau asigurarea socială, inspectorul de muncă putând analiza pe loc toate datele necesare. Un astfel de card a făcut deja obiectul unui proiect-pilot în sectorul construcțiilor, fiind implementat cu succes în Suedia și Luxemburg. Trebuie menționat faptul că Strategia Europa 2020 atrage atenția asupra necesității de a crește numărul femeilor de pe piața muncii și este important ca inspectorii de muncă să dețină cunoștințe privind condițiile de muncă atât ale femeilor, cât și ale bărbaților.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore di questa risoluzione con la quale si ribadisce, in maniera chiara e netta, l'importanza delle ispezioni sul lavoro per migliorane le condizioni. Incentivare i controlli, infatti, significa contrastare ragionevolmente il lavoro sommerso, quello autonomo fittizio e il dumping sociale e rafforzare, quindi, la corretta applicazione della legislazione sociale e la concorrenza, combattendo le pratiche di dumping sociale, ancora troppo diffuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Emer Costello (S&D), in writing. − I welcome the adoption of the Steinruck report on effective labour inspections as a strategy to improve working conditions. According to a recent study, undeclared work accounted for nearly 20% of the wealth produced in Europe in 2012. More effective labour inspectorates and cross-border cooperation between inspectorates are needed to protect workers’ rights, create a level playing field for all businesses and boost income tax and social security contributions.

We need greater Europe-wide cooperation to combat ‘letter box’ companies and ever-lengthening subcontracting chains. I support the establishment of a European platform to fight undeclared work, bringing together national labour inspectorates along with other national enforcement authorities charged with tackling undeclared work, such as tax and social security bodies, as well as the social partners. I particularly welcome the adoption of paragraph 15, which calls for better protection for whistle-blowers and their families in order to facilitate the detection of abuse. I am disappointed, however, that a majority of MEPs did not support the call to include in EU competition law measures to combat social dumping.

I would now urge the Commission and the Council to respond positively to the recommendations set out in this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Deoarece inspecțiile la locul de muncă joacă un rol fundamental în asigurarea exercitării drepturilor, garantând respectarea legii, cunoașterea drepturilor și a obligațiilor de către cei implicați și prevenirea accidentelor și a abuzurilor, consider că inspectorii de muncă din statele membre trebuie să fie autorizați să desfășoare inspecții pe teren, să utilizeze instrumente de inspecție inteligente, să colaboreze cu toate autoritățile relevante, să aibă o sferă de competențe corespunzătoare și să lucreze în mod independent.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte promeut des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en Europe. Le nombre important de travailleurs non-déclarés en Europe constitue un problème qu'il faut combattre. Ces travailleurs sont souvent soumis à une plus grande vulnérabilité, notamment en matière de protection sociale. C'est pourquoi, un système de sanctions devrait être établi pour lutter contre ces abus.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), in writing. − This report deals with the important issue of labour inspections, which are essential to the enforcement of rules on working conditions. It is important that Member States cooperate, for example to combat social dumping, but it should be noted that labour inspection is not an EU competence. It is the responsibility of the Member States to enforce proper working conditions. I vote in favour of the report on the assumption that it will not lead to more EU competences in this field.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – L'Union européenne doit se doter de moyens de contrer le travail non déclaré et lutter contre l'économie parallèle, qui représente un manque à gagner équivalent à 18,8% de son PIB. La création de normes européennes en matière d'inspection du travail va de pair avec l'approfondissement du marché commun, de même que la création d'une carte européenne de sécurité sociale qui couvrirait toutes les catégories de travailleurs. Des inspections du travail plus efficaces et rigoureuses et une coopération renforcée entre les autorités nationales contribueraient également à améliorer les conditions de travail en Europe. Sur ce point, le dumping social doit être combattu, notamment les fraudes en cas de détachement. L'Union européenne devra donc repenser sa législation sur les travailleurs détachés, environ 1,5 million de personnes. La directive de 1996 n'est pas assez protectrice et ne définit pas précisément les critères permettant de distinguer un détachement réel d’un cas de fraude. Il faudra donc la réformer pour mettre fin aux dumpings fiscaux et sociaux pratiqués au sein de l'UE qui déstabilisent des pans importants de notre économie.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − A munkajogi szabályokat és a munkavállalók érdekeit sajnálatos módon sokszor nem veszik kellő módon figyelembe. A be nem jelentett munkavégzés becslések szerint megközelítőleg 20%-át teszi ki az EU27 GDP-jének, egyes országokban akár több mint 30%-át. A feketemunkások pénzügyi és társadalmi nehézségek sokaságával találják szemben magukat. A bizonytalan munkaügyi helyzetet, jövedelmet és társadalombiztosítási körülményeket tovább fokozza a megbecsülés, méltányos bánásmód hiánya. A leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok a bevándorlók, fiatalok, nők, az alacsony képzettségű munkavállalók. Mindezek fényében rendkívül fontos, hogy biztosítsuk a veszélyeztetett helyzetben levő munkavállalók védelmét, és lényeges, hogy érdekeltté tegyük a munkáltatókat a megfelelő munkakörülmények biztosításában.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de cet important rapport relatif aux inspections du travail et pour une stratégie pour l’amélioration des conditions de travail dans l’Union européenne. Ce texte propose la mise en œuvre de plusieurs outils qui devraient permettre de renforcer les inspections du travail en Europe.

Plusieurs études récentes ont montré qu’en 2012, le travail non déclaré représentait près de 18,8 % de la richesse produite en Europe. Cette situation est grave car elle laisse la porte ouverte aux abus, à l’exploitation des travailleurs et au dumping social. Nous devons renforcer les capacités des autorités de l’inspection du travail, qui sont souvent en manque de moyens et de personnel. Leur travail doit permettre d’assurer que les droits des travailleurs sont respectés et défendus, en impliquant à la fois représentants patronaux et syndicaux.

Il est toutefois profondément regrettable que la droite européenne ait voté contre l’introduction d’une clause de responsabilité sociale dans les règles de la concurrence européenne, qui aurait permis de pénaliser les cas de fraude les plus graves.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − Plaid Cymru has long supported stronger laws on workers’ rights as a means of securing good quality jobs in Wales, so I voted in favour of this report. Its main aim is to tackle the lack of enforcement of labour legislation. It is essential that the laws enacted to protect workers should be as effective as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O combate ao trabalho ilegal, às más condições de higiene e segurança no trabalho devem ser prioridades de todas as administrações responsáveis, pelo que as inspeções realizadas para apurar a legalidade da situação dos trabalhadores e a adequação das suas condições de trabalho aos ditames legais constituem uma obrigação inalienável e um importante fator de regulação e de avaliação da atividade empresarial e do grau de respeito pelos direitos dos trabalhadores. Estas não podem, ou não devem, no entanto, ser usadas como um instrumento contra a economia ou apostado em travar a iniciativa e a atividade económicas mediante a imposição às empresas de regras ou obrigações excessivas ou desrazoáveis e que desincentivem a contratação e o investimento. Biblicamente, separar o trigo do joio não significa apenas queimar este último, destina-se, sobretudo, a deixar que o primeiro cresça e se fortaleça. É, por isso, necessário abandonar a ideia dickensiana e oitocentista do que são as empresas e apoiar e incentivar o seu trabalho, sem deixar de as sujeitar às inspeções sempre que tal se mostre justificado e adequado.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório centra-se na necessidade das inspeções laborais e do aumento da sua frequência, para proteger os direitos dos trabalhadores e melhorar as condições de trabalho. Estamos de acordo com a relatora, quando afirma que devido ao aumento dos contratos de trabalho atípicos e precários, ao aumento do trabalho não declarado e do trabalhado transfronteiriço, é necessário que sejam garantidos recursos suficientes para reforçar as inspeções laborais. Contudo, não podemos esquecer que as medidas de austeridades estão a contribuir para o aprofundamento da crise económica e social em países com economias mais frágeis, impondo uma degradação das relações laborais, acompanhada pelo desrespeito pelas leis laborais e pelos direitos dos trabalhadores. Facto, em grande medida, ignorado pelo relatório. Hoje, os trabalhadores são forçados a trabalharem em quaisquer condições e as condições de segurança e saúde no trabalho sofreram com o retrocesso civilizacional ao nível de direitos no trabalho. Prevenção, fiscalização adequada, investimento público, combate à precariedade laboral que surge sempre associada à sinistralidade e ausência de condições de saúde e higiene no trabalho, criminalização dos acidentes de trabalho, são passos urgentes. Difíceis de concretizar com as políticas da UE, que cada vez mais desvalorizam e retiram dignidade aos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Il contenuto della relazione denuncia un insufficiente e debole meccanismo di controllo verso quelle aziende che svolgono i propri servizi in un Paese UE diverso dal proprio; queste ispezioni dovrebbero spettare allo Stato membro che ospita tali imprese con l'obiettivo di evitare una concorrenza sleale e migliorare le condizioni di lavoro in Europa. Tali punti sono condivisibili ma il testo contiene alcuni paragrafi riguardanti i lavoratori provenienti da Paesi terzi (anche clandestini): si specifica che gli interventi di controllo fatti dalle autorità competenti non si devono tradurre in procedimenti di espulsione o sanzioni in caso di irregolarità. Vista l'ambiguità dei contenuti, opto per un'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Je me suis abstenu sur le rapport Steinruck. Je considère en effet que le contrôle du respect du droit du travail est éminemment important. Mais je considère aussi que l'inspection du travail est aujourd'hui une des premières victimes des restrictions budgétaires imposées par Bruxelles, en même temps que les politiques de Bruxelles sont directement la cause de la multiplication des opportunités de fraude au droit social national. On verra d'ailleurs quelle est votre réaction, le jour où un État membre décidera de mettre réellement les moyens pour réagir, au nom de la défense de ses citoyens et travailleurs. Je parie pour une condamnation de votre part, au nom du respect des diktats budgétaires de Bruxelles et des règles de concurrence.

Il y a donc une certaine hypocrisie de cette maison à réclamer des contrôles plus stricts et des inspections plus efficaces, alors que l'on soutient le dumping social organisé légalement par la directive "détachement" par exemple. Parce que même en l'absence de fraude ou d'exploitation des travailleurs étrangers, on organise bel et bien la possibilité d'employer des salariés à bas coûts en concurrence directe avec les millions de chômeurs nationaux. C'est la source même du problème qu'il faut éradiquer. Mais cela, bien sûr, vous n'êtes pas prêts à le faire.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport, qui permettra de mieux lutter contre le travail au noir et les situations abusives pouvant résulter, par exemple, du détachement des travailleurs. Le rapport souligne les difficultés que rencontrent parfois les inspections du travail dans l’Union et propose de renforcer leurs moyens. Il se prononce également en faveur d’une meilleure coopération transfrontalière dans ce domaine, pour mieux lutter contre les fraudes résultant de la mobilité des travailleurs. Face au dumping social que subissent parfois nos entreprises et nos salariés, nous ne devons pas nous voiler la face ! Il faut assurer le respect de la réglementation européenne et renforcer le régime des sanctions en cas d’abus.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – En votant ce texte, j’appelle au renforcement des inspections du travail pour lutter contre le nivellement vers le bas des conditions sociales en Europe et garantir une protection sociale adéquate pour tous les travailleurs. Elles sont indispensables pour rendre plus équitable la concurrence au sein de l'UE et améliorer les rentrées fiscales. Il est regrettable que ce secteur soit trop souvent très mal doté, c’est pourquoi nous appelons les États membres à atteindre l'objectif d'un inspecteur pour 10 000 travailleurs, conformément aux recommandations de l'OIT, et ce malgré un contexte de réductions budgétaires tous azimuts. La Commission européenne devrait ainsi mettre en place un projet pilote européen d’alerte en cas de non-respect des règles, assorti d’une liste noire. Des sanctions plus fermes devraient être appliquées contre les entreprises ne respectant pas leurs obligations. Il serait enfin intéressant de prévoir la mise en place d'une carte européenne électronique de sécurité sociale infalsifiable et sur laquelle pourraient être sauvegardées toutes les données nécessaires au contrôle de la relation de travail du porteur, y compris en matière d'assurance sociale et de temps de travail.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikael Gustafsson (GUE/NGL), in writing. − This report deals with the important issue of labour inspections, which are essential to the enforcement of rules on working conditions. It is important that Member States cooperate, for example to combat social dumping, but it should be noted that labour inspection is not an EU competence. It is the responsibility of the Member States to enforce proper working conditions. I vote in favour of the report on the assumption that it will not lead to more EU competences in this field.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau tam, kad reikia apžvelgti darbo inspekcijos sistemų vaidmenį kovojant su nedeklaruojamu darbu Europos Sąjungoje, jų patiriamas problemas ir pateikti politikos rekomendacijas, kaip pažaboti nedeklaruojamą darbą ir padėti inspekcijoms veiksmingiau dirbti. Europos Sąjungoje vis dažniau susiduriama su nedeklaruojamu darbu ir šešėline ekonomika. ES 27 valstybėse nedeklaruojamas darbas sudaro 18,8 proc. bendro BVP, o tam tikrose šalyse jis siekia net per 30 proc. Šiuo metu daugelyje valstybių narių darbo inspekcijos patiria sunkumų visais būdais kovodamos su nedeklaruojamu darbu, nes taupant lėšas darbo inspekcijoms buvo sumažintas finansavimas. Viena iš pagrindinių problemų darbo inspekcijoms yra tarpvalstybiniai darbo santykiai. Nacionalinėms valdžios institucijoms sunku gauti svarbios informacijos iš kilmės šalies institucijų ir suprasti darbo santykius. Siūloma pradėti taikyti Europos socialinio draudimo kortelę, kurioje būtų įrašyti visi būtini duomenys, pvz., darbo laikas ir socialinis draudimas. Tokiu būdu darbo inspektorius galėtų iš karto peržiūrėti visus būtinus duomenis. Švedija jau įdiegė tokią kortelę statybų sektoriuje. Inspektoriai gauna detektorius, kuriais gali labai greitai ir lengvai nuskaityti kortelėse įrašytą informaciją. 2013 m. sausio mėn. panašią sistemą pradėjo taikyti Liuksemburgas.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Al fine di perseguire un miglioramento economico e sociale, l'Ue continua a lavorare per affrontare al meglio le sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione. L'obiettivo è quello di intervenire a livello nazionale sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori, mediante il potenziamento delle ispezioni, e a livello europeo, promuovendo nuove iniziative legislative. Credo che con il voto di oggi ci si muova nella giusta direzione di un rafforzamento degli strumenti già messi a disposizione dall'UE agli Stati membri per migliorare la qualità del lavoro dei nostri cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Sprawozdanie ma na celu zwrócenie uwagi na rolę systemów inspekcji pracy w walce z pracą nierejestrowaną, która jest istotnym problemem na terenie Unii Europejskiej. Obecnie wszystkie formy zwalczania pracy nierejestrowanej poprzez inspekcję pracy są w wielu państwach członkowskich utrudnione, w związku ze zmniejszeniem nakładów finansowych, co zostało wymuszone przez szukanie oszczędności. Efektywnie działający system inspekcji pracy jest w stanie sprostać wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy i jest ważną częścią dobrego zarządzania. Inspektorzy pracy są niezbędni do kontroli przestrzegania praw pracowniczych, zapobiegania wykorzystywaniu pracowników przez nieuczciwych pracodawców, ale także promowania rozwoju gospodarczego i społecznego. Kryzys gospodarczy nie może być przeszkodą, ale powinien być bodźcem do poprawy i wzmocnienia inspekcji pracy w celu zapewnienia pracownikom ochrony, jakiej potrzebują.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − L'Unione europea si trova a dover fare sempre più i conti con il lavoro nero e l'economia sommersa, fenomeni questi che hanno conseguenze dannose per l'economia nel suo insieme, avendo ripercussioni sulla qualità dei prodotti e dei servizi, sulla produttività delle imprese e favorendo la concorrenza sleale nel mercato. Sosteniamo questa relazione che pone in evidenza il ruolo dei sistemi d'ispezione del lavoro nella lotta al lavoro sommerso nell'UE. Attualmente, in molti Stati membri tutte le forme di contrasto al lavoro sommerso incontrano difficoltà a causa della riduzione dei finanziamenti.

Per avere ispezioni del lavoro efficaci, l'Europa ha bisogno di qualcosa di più di strumenti normativi non vincolanti: abbiamo l'urgente necessità di misure giuridicamente vincolanti intese a far rispettare la protezione dei lavoratori e l'occupazione e l'attuazione dei fondamentali diritti sociali e del lavoro. Il tutto deve avere inizio dal rafforzamento dei diritti sociali e del lavoro fondamentali nel mercato unico e dall'impegno a promuovere la concorrenza leale e i diritti dei lavoratori. Tale principio deve essere fissato nel diritto primario dell'Unione tramite l'adozione di un protocollo sul progresso sociale, per proteggere i diritti sociali fondamentali da eventuali ripercussioni negative derivanti dalle riforme nazionali e dalle misure di austerità.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport insiste pour le renforcement des contrôles de l’inspection du travail dans les différents États membres et une lutte contre le dumping social au niveau européen, notamment à l’aide de meilleures garanties juridiques. Il est dommage qu’il ne remette pas en cause plus vivement les mesures austéritaires et le cadre européen de la concurrence organisée entre travailleurs en s’attachant principalement à ce que les «assainissements budgétaires» ne conduisent pas à des baisses de moyens. Ainsi, le rapport ne remet pas en question le fond de la directive sur le détachement des travailleurs: les entreprises ne paient pas les cotisations sociales sur le lieu où elles exercent leurs activités de détachement. Néanmoins nous avons ici un texte véritablement en faveur de l’amélioration des conditions de travail en Europe. Je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As transformações económicas e sociais das últimas décadas têm tido um impacto dramático no mundo do trabalho. A globalização da economia mundial teve efeitos negativos nas relações laborais, tradicionalmente seguras e justas. A subcontratação, a externalização, a precariedade, a intensificação e a insegurança do trabalho têm vindo a prejudicar a qualidade do emprego na Europa. Esta degradação gradual das relações laborais tem sido acompanhada pelo desrespeito pelas leis laborais e pelos direitos dos trabalhadores. A UE tem vindo a ser confrontada com a realidade do trabalho não declarado e da economia paralela. É necessário que os mecanismos de inspeção salvaguardem os interesses dos trabalhadores, ainda para mais neste período de crise que a UE atravessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que trata de impulsar el desarrollo de los servicios de las inspecciones de trabajo en los Estados miembros como forma de garantizar que se haga cumplir la normativa laboral en los mismos. Las normativas en el ámbito laboral necesitan una estructura institucional que garantice su cumplimiento; sin recursos humanos suficientes para garantizar las inspecciones de trabajo, las normativas que regulan las inspecciones laborales dejan de ser un derecho efectivo. A nivel europeo, la falta de recursos dedicados a inspecciones ha provocado un incremento de condiciones laborales ilegales, violaciones de contratos, trabajo en la economía sumergida, etc. Para combatir esto resulta fundamental que los Estados miembros destinen los recursos necesarios a estos servicios de inspección. Es por todo esto por lo que he decidido votar a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Labour inspection is a fundamental part of labour administration. An effective labour inspection system, capable of confronting the challenges of a changing labour market, is an essential part of good governance. Labour inspectors are essential to the enforcement of employee rights, the prevention of abuses by unscrupulous employers and the promotion of economic and social development. It is also important for inspection systems not to be ‘overworked’. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), por escrito. Votei a favor do relatório Steinruck sobre a inspeção do trabalho, porque me parece importante que os direitos dos trabalhadores e as normas laborais (nomeadamente quanto à segurança e saúde) sejam efetivamente asseguradas em toda a União. Já basta a assimetria jurídica que existe nesse aspeto entre os diversos Estados-Membros; importa que ela não seja agravada pela falta de meios de efetivo cumprimento da legislação interna de cada Estado-Membro. As situações de trabalho não declarado e de falsos trabalhadores independentes são casos especialmente preocupantes de fuga ao cumprimento das obrigações laborais dos empregadores. A integração económica da União tem de ser acompanhada de um nível equivalente de integração social, sob pena de uma competição regulatória que pressionará os países de mais elevado nível de proteção laboral a reduzirem-na para não perderem competitividade económica face aos países de mais baixos padrões laborais. Entre os perigos que ameaçam o modelo social europeu, na sua vertente de direitos laborais, o maior é justamente tolerar o dumping social, seja legal (por deficit de direitos), seja de facto (por falta de meios de efetivo cumprimento dos direitos sociais). Por isso, o enforcement dos direitos laborais é uma questão oficial da constituição laboral da União.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne Podľa najnovších štúdií dosiahla nelegálna práca v krajinách EÚ až 18 %, pričom v niektorých krajinách sa blíži až k 30 %. Naše národné kontrolné úrady práce zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti vymožiteľnosti práva. Na druhej strane rovnako dôležitú úlohu zohrávajú aj pri ochrane práv pracovníkov. Preto je potrebné bojovať proti zneužívaniu systému. Jedno z možných východísk vidím v cezhraničnej spolupráci krajín. V súčasnosti pracovné vzťahy presahujú hranice členských štátov EÚ. Európsky pracovný trh tvorí spleť rôznych subdodávateľov. Práve v týchto prípadoch je nesmierne zložité odhaliť podvody. Tvrdé sankcie pri zneužívaní systému sú ďalším možným riešením problému neregistrovanej práce. Na celoeurópskej úrovni je nevyhnutné vytvoriť fungujúci systém prevencie a rovnakých pravidiel pre zamestnancov v jednom odvetví bez ohľadu na miesto výkonu práce. Tomu by slúžila európska elektronická platforma pre inšpektorov práce, ktorá by sa celoplošne usilovala o náležitú sociálnu ochranu zamestnancov, ako aj zraniteľných skupín pracovníkov. Hospodárska kríza v predošlých rokoch so sebou priniesla množstvo nepriaznivých následkov pre občanov EÚ. Vykorisťovanie, sociálny dumping a podvody zo strany zamestnávateľov zhoršujú vyhliadky občanov do budúcnosti. Verím, že našou úlohou je zaistiť také pravidlá, pri ktorých by sa podvody vykonávané či už na štáte alebo na samotných pracovníkoch zamestnávateľom nevyplácali.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport d’initiative met en exergue les principales difficultés rencontrées par les inspections du travail dans l’UE et formule des recommandations afin d’aider ces inspections à travailler plus efficacement. L’objectif est ainsi de lutter contre le travail non déclaré qui représente 18,8% du PIB total de l’UE-27.

Les nombreuses pistes proposées (renforcement de la coopération transfrontalière, nécessité pour les États membres de se doter de mesures légales contraignantes, inscription dans le traité de dispositions contre le dumping social, instauration d’une définition claire et contraignante du salarié au niveau de l’UE, etc.) permettront de mieux protéger les travailleurs non déclarés qui comptent parmi les plus vulnérables. J’ai ainsi voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Johtuvalt Euroopa tööhõive kvaliteedi langusest, mis on paljuski tingitud tööalase ebakindluse kasvust seoses alltöövõttudega ja tööpakkujate liikumisega odavama tööjõuga Aasia riikidesse, toetasin antud algatusraportit, milles juhitakse nimetatud keerulisele probleemile tähelepanu ning pakutakse mõistlikke lahendusi olukorra parandamiseks.

Olen päri, et varimajanduse vähendamiseks ja töötajate õiguste kaitsmiseks tuleb tõhustada tööjärelevalvet ning rakendada lisameetmeid deklareerimata töö vastu võitlemiseks piiriüleselt. Toetan igati vajalikke andmeid sisaldava Euroopa sotsiaalkindlustuskaardi kasutuselevõtmist, mis lihtsustaks oluliselt tööinspektorite tööd, kuid suhtun skeptiliselt uue Euroopa asutuse loomisesse, mis käsitleks piiriüleseid küsimusi tööjärelvalve valdkonnas.

Minu arvates dubleeriks uus amet liikmesriikide järelvalveasutuste tööd, oleks kulukas ning ei annaks piisavalt lisandväärtust püstitatud eesmärkide täitmiseks. Seetõttu pean olulisemaks liikmesriikide järelvalveasutuste tihedamat koostööd läbi kogemuste ja andmete vahetamise, rakendades ka raportööri soovitatud varajase hoiatamise süsteemi, mis võimaldaks vahetada teavet pettuse või ettevõtete ebaseadusliku tegevuse korral.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pranešimą.

Pažymėtina, kad nedeklaruojamas darbas, šešėlinė ekonomika, darbo teisės bei darbuotojų teisių nesilaikymas ES turi žalingų padarinių visai ekonomikai, visuomenei, įmonėms.

Dėl to labai svarbu didelį dėmesį skirti darbo inspekcijos sistemų vaidmeniui kovojant su nedeklaruojamu darbu ES. Būtina nustatyti rekomendacijas tarpvalstybiniam nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimui ir naujoms teisinėms iniciatyvoms.

Naujų darbo formų ir netipinio darbo reglamentavimas, sukuriant aiškią ir privalomą darbuotojo apibrėžtį ES lygmeniu, yra dar viena efektyvi priemonė kovojant su fiktyviu savarankišku darbu.

Manau, kad darbo inspekcijos turi apimti visas darbuotojų kategorijas, ypatingą dėmesį skiriant išnaudojamų darbuotojų apsaugai. Be to, turėtų būti kuriamos novatoriškos bendradarbiavimo su kitomis valdžios institucijomis sistemos ir mobiliųjų darbuotojų registracijos sistemos.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ES lygmeniu nėra užtikrinamas socialinio antidempingo taisyklių laikymasis. Pritariu pasiūlymui sukurti Europos agentūrą, sprendžiančią visų tipų tarpvalstybinius klausimus, taip pat yra tikslinga pradėti taikyti Europos socialinio draudimo kortelę.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − Il cosiddetto lavoro "nero" é una piaga che affligge tutti i paesi dell'Unione, dalla sicurezza dei lavoratori all'evasione fiscale si tratta di un tema estremamente delicato che va combattuto a livello comunitario. Ovviamente le ispezioni da parte degli organi competenti per verificare la messa in regola dei posti di lavoro e dei lavoratori sono la prima misura da adottare, ma i finanziamenti per questo tipo di controlli non sembrano essere abbastanza. Il testo in questione si prefigge quindi di evidenziare il ruolo dei sistemi di ispezione del lavoro nella lotta al lavoro nero e di aumentare i finanziamenti destinati agli organi di controllo.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. As transformações económicas e sociais das últimas décadas têm tido um impacto dramático no mundo do trabalho. A globalização da economia mundial teve efeitos negativos nas relações laborais, tradicionalmente seguras e justas. A subcontratação, a externalização, a precariedade, a intensificação e a insegurança do trabalho têm vindo a prejudicar a qualidade do emprego na Europa. O presente relatório, que votei favoravelmente, apresenta propostas para a tomada de medidas no plano legislativo a nível da UE de regulamentação das novas formas de trabalho e do trabalho atípico, para que se defina de forma clara e vinculativa o estatuto do trabalhador na UE, a fim de lutar contra a prática mais comum de incumprimento do direito do trabalho, isto é, o falso trabalho independente. Esta medida será um instrumento importante para os inspetores do trabalho, que lhes permitirá determinar se as empresas estão a recorrer a esta prática ilícita.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − I cambiamenti economici e sociali degli ultimi decenni stanno avendo un impatto rilevante nel mondo del lavoro. La globalizzazione dell'economia mondiale ha inciso negativamente su rapporti di lavoro tradizionalmente sicuri ed equi. Il subappalto, l'esternalizzazione, la precarietà, l'intensificazione del lavoro e l'insicurezza del posto di lavoro stanno compromettendo la qualità dell'occupazione in Europa. Tale deterioramento dei rapporti di lavoro è accompagnato dal fenomeno del mancato rispetto del diritto del lavoro e dei diritti dei lavoratori. L'Unione europea si trova a dover fare sempre più i conti con il lavoro nero e l'economia sommersa. Spero che quanto approvato oggi riesca a rimediare ai tanti problemi sui diritti dei lavoratori.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), in writing. − As a former trade unionist, I was happy to support this report, to emphasise the role of labour inspection systems in the fight against undeclared work in the EU. Labour inspection is a fundamental part of labour administration. An effective labour inspection able to confront the challenges of a changing labour market is an essential part of good governance. Labour inspectors are essential to the enforcement of employees’ rights, the prevention of abuses by unscrupulous employers and the promotion of economic and social development. The economic crisis cannot be an obstacle but an incentive to improve and reinforce labour inspections in order to ensure workers’ protection.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Schwarzarbeit und die Ausbeutung von Beschäftigten zählen heute zu den größten Problemen, die es auf den Arbeitsmärkten in Europa neben der Arbeitslosigkeit gibt. Es ist eine Grundaufgabe der Europäischen Union, im Binnenmarkt auch dafür Sorge zu tragen, dass mobile ArbeitnehmerInnen geschützt werden. Dazu brauchen wir in Europa effektive Arbeitsinspektionen. Ich habe für den Bericht von Jutta Steinruck gestimmt, unter anderem weil er folgende wichtige Punkte enthält: a) Die Kontrollbefugnis der Behörden darf nicht eingeschränkt sein und muss sich auf alle Kategorien von ArbeitnehmerInnen erstrecken. b) Die Kontrollbehörden müssen selbstverständlich mit den notwendigen personellen Ressourcen ausgestattet sein, um effektiv arbeiten zu können. c) Die Sozialpartner sollen in den Mitgliedstaaten stärker eingebunden werden, um die Kontrollbehörden zu unterstützen. d) Umgehung darf sich nicht lohnen: Die Sanktionen gegen jene Unternehmen, die sich durch die Ausbeutung von Beschäftigten bereichern, müssen dementsprechend hart sein. Das schützt auch die anständigen Unternehmen vor Wettbewerbsverzerrungen. e) Die Generalunternehmerhaftung ermöglicht es, die Einhaltung der Arbeitsvorschriften über den gesamten Produktionsprozess zu gewährleisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In pursuance of having effective labour inspection in monitoring the application of labour law, Europe needs more than soft law to ensure that employment in Member States will be decent, stable, healthy and safe. This report tries to draw attention to the urgent need for legally binding measures to enforce the protection of workers and the employment and the implementation of fundamental labour and social rights. This has to start by strengthening fundamental labour and social rights in the single market and by working to promote fair competition and workers’ rights. This principle must be laid down in primary EU legislation adopting a social progress protocol to safeguard basic social rights from any negative consequences of national reforms and austerity measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. − Bisogna intervenire immediatamente per aumentare le risorse necessarie alle ispezioni sul lavoro negli Stati membri, unica strada per contrastare anche nel lungo periodo il lavoro sommerso, quello autonomo fittizio e il dumping sociale. I controlli nazionali svolgono inoltre un ruolo importante nell'attuazione della legislazione sociale e nella garanzia di eque condizioni di concorrenza nell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette résolution demandant un renforcement des moyens des inspections du travail dans les États membres afin de lutter contre le travail non déclaré, les abus dans le détachement des travailleurs, les faux indépendants et le dumping social. Le travail au noir représente près de 18% du PIB européen; un employé au noir ne dispose pas de couverture sociale, prive l'État de recettes fiscales et entraine une concurrence déloyale face aux travailleurs déclarés. Les inspections du travail souffrent actuellement d'un manque criant de personnel et les coopérations transfrontalières entre administrations sont trop souvent insuffisantes.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. − Problemy związane z pracą nierejestrowaną dotyczą wszystkich państw UE. Powstająca i rozprzestrzeniająca się na skutek tego szara strefa ma nie tylko negatywne konsekwencje gospodarcze, ale również pogłębia trudności na płaszczyźnie społecznej. W przypadku pracowników nierejestrowanych planowanie rodziny i przyszłości własnej oraz zagwarantowanie stabilnych finansowo warunków dorastania dla dzieci jest bardzo utrudnione. Co więcej sytuacja jest również niepotrzebnie skomplikowana w przypadku pracowników rejestrowanych, opłacających składki społeczne, gdyż szara strefa tworzy szkodliwy rodzaj konkurencji niższych płac na rynku pracy. Sprawa jest poważna, gdyż udział pracy nierejestrowanej w całkowitym PKB Unii wynosi prawie 20%.

Celem naszych działań powinno być uregulowanie tej sytuacji oraz przede wszystkim zapewnienie pracownikom wsparcia w uzyskaniu sprawiedliwego traktowania oraz poczucia bezpieczeństwa, którym cieszą się pracownicy rejestrowani. Kontrola przestrzegania ustanowionych przepisów będzie tu szczególnie istotna, gdyż szerzący się wyzysk w pracy stanowi realny problem nie tylko dla pracowników, ale i przedsiębiorstw, szczególnie tych z sektora MŚP. Aby móc skutecznie zapobiegać nadużyciom, administracja pracy powinna dostać do tego celu odpowiednie narzędzia oraz uprawnienia. Ważne jest nie tylko poważne podejście do kwestii efektywności działań inspekcji pracy, ale również objęcie jej kontrolą wszystkich kategorii pracowników.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. − Ik steun dit verslag over het versterken van de arbeidsinspectie en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in Europa. Sociale inspectie moet dan wel een nationale bevoegdheid blijven, maar een betere samenwerking tussen de lidstaten is nodig. Wetten werken enkel als er toezicht is op de uitvoering ervan. Een goed uitgebouwde internationale samenwerking is cruciaal en dat is precies waar dit verslag op doelt. Schijnzelfstandigen, zwartwerkers, misbruiken bij detacheringen en interim-arbeid moeten streng worden aangepakt. Ze ondermijnen de sociale zekerheid en zadelen de lidstaten op met budgettaire tekorten, maar ook met ontevreden werknemers. We steunen dit voorstel omdat onze amendementen de tekst versterken. We maakten de sancties zwaarder dan de winst die men behaalt met het omzeilen van de wetgeving. We willen dat er minstens 1 inspecteur is per 10.000 werknemers, een doelstelling die ook de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO, vooropstelt. De inspecteurs moeten in alle vrijheid hun werk kunnen uitvoeren. Het is onbegrijpelijk dat de Commissie heeft gepoogd de controles te beperken omdat ze discriminerend zouden zijn tegenover buitenlandse bedrijven! Voor mij is het belangrijker dat werknemers niet uitgebuit worden, dat arbeidsomstandigheden verbeteren en dat de interne marktwerking fair wordt!

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. − Whilst I support measures which challenge undeclared work and other abuses or forms of non-compliance with legal obligations, I am concerned by aspects of this report which seek to encroach on the competence of the Member States. Therefore, I could not support the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Les changements économiques et sociaux survenus au cours des dernières décennies ont une incidence considérable sur le monde du travail. La mondialisation de l'économie a fragilisé des relations de travail traditionnellement sûres et équitables. La sous-traitance, l'externalisation, la précarité, l'intensification du travail et le manque de sécurité de l'emploi nuisent à la qualité des emplois en Europe.

Cette érosion des relations de travail s'accompagne d'un manque de respect du droit du travail et des droits des travailleurs. Le travail non déclaré et l'économie parallèle sont des problèmes de plus en plus présents dans l'Union européenne. L'économie parallèle limite les possibilités de développement de la société, et le travail non déclaré donne naissance à une catégorie de travailleurs marginalisés et financièrement et socialement très vulnérables.

En l'absence de revenus garantis et de protection sociale, les travailleurs non déclarés rencontrent des difficultés à satisfaire leurs besoins fondamentaux, par exemple à trouver un logement, et peuvent difficilement faire des projets pour leur famille et leur avenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Na última década, a União Europeia tem sido confrontada com a degradação gradual das relações laborais, através de realidades como o trabalho não declarado e a economia paralela. Ambos têm consequências negativas para a economia, que se manifesta na baixa qualidade dos produtos e serviços, na falta de produtividade das empresas e na promoção de uma concorrência desleal no mercado único – através da perda de receitas fiscais. Neste contexto, a relatora salienta o papel dos sistemas de inspeção laboral na luta contra o trabalho não declarado, apresentando recomendações políticas para fazer face ao mesmo. Ainda no âmbito da inspeção laboral, uma das recomendações da relatora é a criação de uma agência europeia responsável pelos assuntos a nível transfronteiras no domínio da inspeção do trabalho. É também referida a criação de um cartão europeu de segurança social e de um sistema de alteração precoce, que permite a troca de informações entre autoridades em caso de fraude ou exploração ilícita. Por defender condições de trabalho dignas e justas, votei a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – Près de 20% du PIB, c'est ce que représente le travail non déclaré. Le phénomène est connu, néanmoins, l'Europe connait aujourd'hui une envolée fulgurante des pratiques de dumping social qui s'appuie sur les manques de coopération entre les États membres. Nous l'avons vu sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Des sociétés d'intérim fictives sévissaient en s'appuyant les failles du système et en contrecarrant le caractère temporaire du droit sur le détachement des travailleurs étrangers. La coopération transfrontalière est donc indispensable. Ce rapport indique le rôle du système d'inspection du travail dans le combat contre le travail non déclaré dans l'UE. Actuellement toutes les formes de luttes éprouvent des difficultés dans beaucoup d'États membres tant en termes de financement que d'adaptation des mesures aux pratiques de fraude en perpétuelle évolution. Ce rapport met en exergue ces lacunes de l'Union et donne des recommandations pour l'améliorer. J'ai soutenu ce rapport, néanmoins, en tant que socialistes, nous souhaitions que des mesures contre le dumping social soient intégrées au droit de la concurrence. C'était sans compter sur l'opposition idéologique de la droite qui a réussi à réunir une majorité afin d'en obtenir le rejet, c'est déplorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), în scris. − Am votat pentru rezoluția referitoare la inspecțiile eficace la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa. Inspecțiile la locul de muncă au un rol important în ceea ce privește protejarea drepturilor lucrătorilor, garantarea sănătății și securității la locul de muncă și combaterea mediilor de lucru nesigure, prevenirea încălcării normelor privind protecția muncii, precum și promovarea unei creșteri economice echitabile și responsabile din punct de vedere social, în măsura în care contribuie la asigurarea plății efective a salariilor și a contribuțiilor la sistemele de asigurări sociale, crescând astfel veniturile din impozite și fondurile sistemelor de asigurări sociale și garantând că lucrătorii sunt asigurați în caz de boală și de accidente la locul de muncă și că beneficiază de pensii. Îndemnăm statele membre să crească resursele umane și financiare ale inspectoratelor lor de muncă, să atingă obiectivul de un inspector la 10 000 de lucrători, în conformitate cu recomandările Organizației Internaționale a Muncii. Atragem atenția asupra situației specifice a lucrătorilor la domiciliu și a lucrătorilor la distanță care, în contextul muncii la domiciliu sau al muncii în afara locației angajatorilor lor, pot face obiectul unor încălcări ale dreptului muncii, dacă angajatorii nu își îndeplinesc obligațiile legale față de ei.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), in writing. − The subject of tackling undeclared work is very familiar in Croatia. There are clear instructions for labour inspectors on how to work more effectively in tackling undeclared work or irregularities in business.

The measures suggested are intended to lead to a lower rate of undeclared work and eventually to better working conditions. Very similar measures are being implemented in Croatia to fight undeclared work and the grey economy. To give one example, there is a pastry shop called Gossip, which is on Stradun, the most visited street in Dubrovnik. It was closed for two months in the middle of the tourist season following an inspection, because there was difference of EUR 1.5 between the register and the bills. This is just one case, and we have thousands more in Croatia. These measures have the wrong effect at the wrong time.

I support all measures which challenge undeclared work and other abuses or forms of non-compliance with legal obligations, but they must all be carefully prepared for each state individually. This is the main reason why I did not support this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − To keep Europe competitive we need to ensure that our workforce is well protected. For this reason, I voted in favour of the own-initiative report on ‘Effective labour inspections as a strategy to improve working conditions in Europe’. I believe that the labour inspection systems recommended in this report will help to improve working standards throughout the EU, as well as tackling undeclared work. I realise that over recent years, funding for labour inspection has been cut in many Member States, which has often led to a rise in undeclared work and poor working standards. I hope that this report will begin to address this issue.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J’ai voté pour le rapport concernant la mise en place d’inspections du travail efficaces pour améliorer les conditions de travail. De plus en plus de salariés d’un État membre vont travailler dans un autre État de l’Union, le travail non déclaré augmente de manière significative et le nombre et les formes de contrats de travail précaires se multiplient, favorisant le dumping social notamment par le recours à des travailleurs détachés dans des conditions souvent frauduleuses, il faut donc encourager la création d’un cadre européen concernant les inspections du travail. Les systèmes en matière d’inspections, la manière dont ces inspections sont effectuées et les domaines qu’elles couvrent varient dans les États membres. Il n’existe pas d’organismes pouvant surveiller et contrôler les conditions de travail au niveau européen et les échanges d’informations en la matière sont difficiles. Afin de garantir de meilleures conditions de travail aux travailleurs de l’Union et surtout aux plus vulnérables d’entre eux, il est grand temps d’agir. Les droits des travailleurs doivent être améliorés et renforcés et ils n’ont de sens que s’ils sont appliqués, nous espérons donc qu’un cadre européen concernant les inspections du travail puisse apporter des garanties et lutter contre le dumping social à l’intérieur de l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (S&D), par écrit. – Je me félicite du vote effectué aujourd'hui sur ce texte appelant à renforcer les moyens des inspections du travail pour lutter contre le travail non déclaré, les faux indépendants et le dumping social. Adopter des règles pour lutter contre le dumping social est en effet aujourd'hui une nécessité, notamment pour une meilleure protection des travailleurs détachés. Le travail non déclaré représente près de 20 % du PIB: réduire son poids, c’est accroître les rentrées fiscales, et assurer le financement des retraites et des systèmes de santé. Nous, socialistes européens, devons ainsi faire respecter le droit du travail en renforçant les inspections du travail dans chacun des États membres, et en coordonnant de façon plus efficace la coopération transfrontalière. C’est une réponse européenne que nous demandons aujourd’hui, comprenant par exemple une carte européenne de sécurité sociale. La Commission européenne doit également mettre en place un projet pilote européen d’alerte en cas de non-respect des règles, assorti d’une liste noire.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikola Vuljanić (GUE/NGL), napisan. − Zapanjujuće su razlike u uvjetima rada u pojedinim zemljam članicama Europske unije, čak i u istim tvrtkama (npr. kod velikih trgovačkih lanaca. Tvrtke koje ovdje, u Strasbourgu, zatvaraju vrata u 19 sati u drugim zemljama (u pravilu siromašnijima i u pravilu južnijima, pa i u Hrvatskoj) drže dućane otvorene do kasnih noćnih sati. Radi se pod uvjetima kakve u matičnim zemljama jedva mogu zamisliti, nedjeljama i praznicima, po desetak i više sati dnevno. Inspektora rada u takvim tvrtkama nema, to su korporacije imune na državnu kontrolu i kod njih se žmiri na oba oka. Inspekcija rada ključna je služba u očuvanju kakve-takve društvene pravednosti, ali samo ako djeluje, ako ima podršku vlasti (izvršne, ali i sudbene) i ako djeluje prema svima na isti način.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Die Berichterstatterin betont, dass die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Europa auf europäischer Ebene gestalten werden soll. Zu diesem Zweck soll die Rolle der Arbeitsinspektoren gestärkt werden und eine bessere Kontrolle von vor allem grenzübergreifenden Beschäftigungsverhältnissen ermöglicht werden. Es wird zu Recht eingeräumt, dass es schwierig sei, auf EU-Ebene zu einem Konsens zu kommen, da Arbeitsrecht und Arbeiterschutz oft als nationaler Schwerpunkt gesehen werden. Besonders zum Schutz kleiner und mittlerer Unternehmen wäre eine europaweit angesetzte strengere Kontrolle von Vorteil, da es gerade diese kleineren und mittleren Unternehmen sind, die am meisten unter den Folgen von Sozialdumping leiden. Es muss vorsichtig abgeschätzt werden, ob diese Maßnahmen tatsächlich ausreichend Vorteile bringen.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D), in writing. − In the wake of the economic crisis, funding for labour inspection authorities has been greatly reduced across Europe, yet better inspections would help to ensure that workers’ rights are respected, to create fairer competition in the single market and to boost tax and social-security contributions by reducing the incidence of undeclared work. I supported this report, which proposes measures to improve working conditions in Europe through more effective labour inspections.

We need to tackle the complex subcontracting arrangements that allow workers to be exploited, and the report recommends measures to help inspection authorities to do this by addressing the misuse of agencies and the bogus self-employment which allow workers’ pay to be undercut and lead to social dumping. The report also proposes introducing an electronic social-security card to record important data for workers and reduce levels of undeclared work. I was disappointed, however, that a right-wing majority in Parliament managed to block proposals for a social responsibility clause to be introduced into EU competition rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − Stratega Unii w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy zalecała rządom państw członkowskich opracowanie polityki krajowej w tym obszarze. Polityka taka powinna była być ujęta w „Narodowej strategii rozwoju kraju”. Jej realizacja miała być monitorowana w corocznych raportach. Polska w raportach przedstawiała Komisji Europejskiej wieloletni program „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” przyjęty przez Radę Ministrów.

Obecna strategia europejska różni się od poprzednich programów tym, że wskazuje na konieczność wykorzystania zestawu możliwie różnych, komplementarnych instrumentów oraz na zaangażowanie wszystkich podmiotów działających w obszarze bhp, w szczególności pracodawców, przełożonych i pracowników. W ramach strategii przyjęto globalne podejście do komfortu w miejscu pracy, uwzględniając zmiany w świecie pracy oraz pojawienie się nowych zagrożeń, zwłaszcza natury psychospołecznej.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório centra-se na importância e necessidade das inspeções laborais e do seu aumento, tanto para proteger os direitos dos trabalhadores como para melhorar as condições de trabalho. Estamos de acordo com a relatora quando refere que, devido ao aumento de formas de contrato de trabalho atípicos e precários, ao aumento do trabalho não declarado e do trabalha transfronteiriço, é necessário que sejam garantidos recursos suficientes para reforçar as inspeções laborais. Contudo, não podemos esquecer que são as medidas de austeridade que estão a contribuir para o aprofundamento da crise económica e social em países com economias mais frágeis, impondo uma degradação das relações laborais que tem sido acompanhada pelo desrespeito pelas leis laborais e pelos direitos dos trabalhadores. Hoje, os trabalhadores são forçados a trabalharem em quaisquer condições e as condições de segurança e saúde no trabalho sofreram com o retrocesso civilizacional ao nível de direitos no trabalho. Prevenção, fiscalização adequada, investimento público, combate à precariedade laboral, que está associada à sinistralidade e ausência de condições de saúde e higiene no trabalho, criminalização dos acidentes de trabalho são passos urgentes. Difíceis de concretizar com as políticas da UE, que cada vez mais desvalorizam e retiram dignidade aos trabalhadores. Votámos a favor.

 
Aviso jurídico - Política de privacidad