Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 14 januari 2014 - Strasbourg Reviderad upplaga

7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
 

(The sitting was suspended at 14.15 and resumed at 15.00)

 
  
  

PRESIDE: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy