Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 14 januari 2014 - Straatsburg Herziene uitgave

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid