Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0260(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0440/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0440/2013

Συζήτηση :

PV 14/01/2014 - 12
CRE 14/01/2014 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2014 - 10.12
CRE 15/01/2014 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 14.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0028
P7_TA(2014)0442

Συζητήσεις
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12. Μέλι (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Presidente. − L'ordine del giorno reca la relazione di Julie Girling, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)) (A7-0440/2013).

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, rapporteur. − Madam President, in September 2009, following the discovery of pollen from GM maize in honey, the European Court of Justice ruled that pollen is an ingredient of honey. With all due respect to the Court, they are wrong: pollen is not an ingredient, and any beekeeper will tell you so. Pollen is present in honey due to bees’ activity and is not deliberately added by the beekeeper. It is technically impossible to produce honey free from pollen. In fact it is not permitted for beekeepers to add anything.

Honey is considered by producers and consumers alike to be the ultimate natural product, made entirely by bees and free from human interference. This includes the various constituents particular to honey, such as pollen. To define pollen as an ingredient would cause reputational damage to honey by implying that its production is not a wholly natural process. This is a dangerous road to start on.

Products with ingredients need to have them listed on a label. If pollen were to be defined as an ingredient, honey would need to display a list of ingredients. To have a list reading ‘Ingredients: honey, pollen’ would obviously not be providing any additional information to the consumer and would only create an unnecessary labelling burden.

For the reasons I have mentioned, the Commission felt it necessary to come forward with a proposal clarifying the definition of pollen as a ‘constituent’. I have supported this position from the beginning, as have most of the Member State governments. I do not do this blindly. Of course, as an active MEP I have not let this proposal go unchallenged. It is Parliament’s job to investigate all aspects and come up with alternatives, but in this case I have concluded that there is only one answer: pollen is not an ‘ingredient’ of honey.

Of course, the ingredient/constituent argument has arisen due to the labelling implications of each option. If pollen continues to be considered a ‘constituent’, any GM pollen present would not need to be labelled. This is because, according to the GM regulation, only GM content above 0.9 % needs to be labelled. Since pollen only forms around 0.5 % of any batch of honey, it would never exceed the labelling threshold.

If pollen is to be considered an ‘ingredient’, then the 0.9 % threshold applies to the total pollen rather than the total honey. Pollen would therefore need to be tested for GM content and, where it exceeds 0.9 %, it would need to be labelled.

There are some in this Chamber who are actively promoting this latter option even though it is based on a false premise, because it would lead to some honey being labelled as food produced from GMOs. By doing this, I think they believe they will score a small victory in the fight against GMOs, but they would in the process be using honey producers as collateral damage. They will argue that they are doing this in the interest of consumers and to increase transparency about the GM content of food. If they succeed, I think they will be doing the exact opposite.

Lying to consumers by stating that pollen is an ingredient is not a good start. If GM pollen is labelled, consumers will be receiving inconsistent information about GM content when compared with other foods. Either the 0.9 % labelling threshold applies to all food or to none. To make an exception of honey by requiring GM content below the threshold to be labelled will only serve to confuse consumers about labelling laws.

There has been a lot of scaremongering surrounding this proposal, much of it designed to create uncertainty in the sector. If the Commission proposal is not adopted, there will be negative consequences for the sector, as all honey producers will be required to test their honey to check the GM content, and some will be required to label if GM pollen is found to be present.

Small producers will be hit hardest by the testing requirements. Parliament’s own policy department found that the cost of each test would be EUR 94 per batch. This may not seem much if you are making a large batch, but for many small producers the cost could be very crippling.

To conclude, I ask you this: do we really want to base legislation on a false premise and then subsequently force small-scale beekeepers out of business? Or do we want to put an end to years of legal uncertainty in the sector and finally allow our beekeepers to get back to what they do best: providing us with quality European honey?

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Madam President, honourable Members, I would first like thank the rapporteur, Ms Girling. I would like to congratulate her on the eloquent way in which she laid out the reasons why honey has pollen as a constituent rather than an ingredient. This is not because the Commission says so or because the Court of Justice says so, but because nature says so.

I would also like to thank Ms Gabriel and the shadow rapporteurs for their active engagement on the Commission’s proposal to amend the Honey Directive in order to determine the status of pollen as a constituent in honey.

I believe it is important to provide Parliament with a mandate for entering interinstitutional negotiations based not on desires, or on opinions on other matters which are only indirectly linked to this question, but simply on objective facts. I also believe this is in the interests of both consumers and beekeepers. I refer to the opinion of Ms Gabriel of the Committee on Agriculture and Rural Development on why it is in the interests of beekeepers to consider pollen as a constituent in honey and not as an ingredient.

Why should pollen be considered as a natural constituent of honey? For the very simple reason that pollen finds its way into honey as a result of the presence and activity of bees, which are so important in agriculture. You will remember that the Commission only recently proposed the prohibition of certain neonicotinoids in pesticides because they were disrupting the bee population.

So pollen finds its way into honey, not because the beekeeper introduces it but as a result of the presence and activities of bees. Pollen is present in honey independently of the action of the beekeeper, who has no control whatsoever over the presence of pollen in the final product. Pollen is therefore not a substance which is voluntarily added, like the additives which we use in food. It is not added voluntarily to the preparation of a foodstuff. It is not an ingredient. It is a natural constituent.

It is precisely this that the Commission’s proposal seeks to clarify. Otherwise, honey would be defined as a ‘manufactured product’ rather than a primary, natural product. Not only would this confuse consumers, who would think that honey is a manufactured product, but it would also be at odds with the Codex Alimentarius international standards, which state that no ingredient can be added to honey. So if we considered pollen to be an ingredient added to honey, that would be a violation of the rules and international standards of the Codex Alimentarius.

I must also appeal to this assembly, as Ms Girling did, not to turn the Commission’s proposal into a pro-GM or anti-GM issue. This proposal does not change the conclusion of the Court of Justice that our GMO legislation will continue to apply if GM pollen is found in honey. GM pollen in honey has to be authorised under our regulation applying to GM food and feed before it can be placed on the market.

Turning now to the labelling issue, which lies behind some of the amendments adopted by the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, let me stress that consumers would be informed of the presence of GM material in honey in exactly the same way as for any other food product. Indeed, the same labelling rules – that is to say, labelling for above 0.9 % of the adventitious presence of GM material by ingredient – would be required as for any other foodstuff (including organic foodstuffs).

Lastly, let me say a few words on the comitology alignment and stress that the Commission proposes delegated acts to amend only those parts of the annexes which do not contain essential elements. I therefore call on the honourable Members not to remove the existing delegation granted to the Commission under Directive 2000/110.

I hope I can count on the support of the honourable Members to open the inter-institutional negotiations, which could lead us to a first-reading agreement and thus resolve this matter to the satisfaction of both honey producers and consumers.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, v imenu skupine PPE. – Pred dvema urama sem dobil tale sladki argument z označbo čisti in naravni med – 100 % naravni produkt brez dodanih snovi.

Kot čebelar in kot potrošnik in kot poslanec sprašujem, kako naj potrošnik ugotovi, ali je v tako označenem medu cvetni prah iz gensko spremenjenih rastlin.

Če je cvetni prah iz takih rastlin pravno opredeljen kot sestavni del medu (angleško constituent), potrošnik tega ne more izvedeti. Sodišče Evropske zveze se je izrecno izreklo proti takemu pristopu.

Gensko spremenjen organizem ni primarni izdelek narave. Naša naloga ni, da s politično večino določamo sestavo medu, ampak da podpremo pravico potrošnikov do informiranosti in izbire na trgu.

S tem bi podprli tudi prizadevanja tisočev evropskih čebelarjev, ki se trudijo, da bi prišli pred potrošnike na transparenten način in s kakovostnim medom.

To so razlogi, zaradi katerih predlagam, da podpremo pozicijo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, ki je podprl koncept sestavine, ne pa koncepta sestavnega dela medu, ko gre za cvetnih prah iz gensko spremenjenih organizmov.

To so podprli tudi evropski čebelarji. Bil sem na njihovem kongresu, preden smo odločali.

Taka odločitev nikakor ne more voditi v znižanje oskrbe, niti do velikih stroškov čebelarjev v zvezi z označevanjem medu.

Glavni del problema je mogoče tehnično rešiti z uvedbo sistematično urejenih registrov območij z gensko spremenjenimi organizmi, kar v več državah članicah že deluje. Med, pridelan zunaj teh območij, ne potrebuje testov.

Prepričan sem, da vse bolj okoljsko ozaveščenih potrošnikov ne zanima politična debata o strukturi medu, ampak uveljavitev pravice do informiranosti in izbire.

Mnogi evropski čebelarji zato med že prostovoljno označujejo s certifikatom "brez gensko spremenjenih organizmov".

Pozivam vas, da podprete stališče odbora, ki je jasno podprl koncept sestavine.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi, az S&D képviselőcsoport nevében. – Kedves kollégák! Sajnos sem az Európai Bíróság döntése, sem az Európai Bizottság javaslata nem jelent megoldást az európai méhészek számára. A megoldást a Környezetvédelmi Bizottság módosító javaslata tartalmazza, amelynek alapján a méz, mint természetes termék mentesülne az összetevők feltüntetésének kötelezettsége alól.

Az európai méhészek és a fogyasztók számára azonban kiemelt kérdés, hogy a génmódosított növényekről származó virágport feltüntetjük-e a címkén vagy nem tüntetjük föl. Erre rendkívül nagy szüksége van mind a fogyasztónak, hiszen a fogyasztónak elemi joga van ezt megismerni. Ez az európai méhészek döntő többségének érdeke is. Nyilvánvalóan vannak államok, ahol vannak génkezelt növényi kultúrák. Ott bonyolultabb a méhészeti szervezeteknek a helyzete, de összeurópai szinten föl kell tüntetnünk a címkén azt, hogy a pollen, a virágpor génkezelt növényről származik-e vagy sem.

Ugyanis a Bizottság javaslata egyáltalán nem jelent megoldást, hiszen már Girling asszony is elmondta, hogy a Bizottság javaslata alapján semmilyen mézen nem tüntetnénk fel, hogy van benne génkezelt virágpor. Ezért kérem a szocialista frakció nevében nyomatékosan az Európai Bizottságot, hogy ne söpörje szőnyeg alá a problémát. A jelenlegi javaslat nem megfelelő megoldás. Mind Magyarországnak, de más közép-európai méhészeknek is az az érdeke, hogy erősítsék a pozíciókat, hogy megmutassák, hogy nem tartalmaz génkezelt virágport a termékük. Ez erősítené Európa pozícióit Latin-Amerikával, Kínával, a Kanadából származó versenytársakkal szemben. Kérem, támogassák a holnapi szavazás során a Környezetvédelmi Bizottság 10. javaslatát, amely megoldást jelent erre a problémára.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers, im Namen der ALDE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin Landwirtin. Das heißt, ich habe bei der Arbeit, die ich vor meiner Mandatszeit getätigt habe, jeden Tag den ganzen Tag mit biologischen Grundgesetzen zu tun gehabt. Es ist einfach eine biologische Tatsache, dass der Pollen ein Bestandteil des Honigs und keine Zutat ist. Denn wenn wir jetzt anfangen, so klein akribisch juristische Spitzfindigkeiten über biologische Tatsachen zu stellen, dann wird das Nächste, was wir auseinandernehmen, das Ei sein. Dann wird das Eigelb eine Zutat des Huhnes bei der Eiproduktion sein, und dann muss man mir als Landwirtin bitte schön erklären: Wie soll ich dann juristische Spitzfindigkeiten einem kleinen Tier erklären, einer großen Kuh erklären, damit dieses Tier dann auch so handelt, wie ich es als sein Halter haben möchte? Eine Biene entscheidet sich nicht aufgrund von Paragrafen, eine Biene geht einfach einem natürlichen biologischen Verhalten nach. Und genau dasselbe machen meine Kühe mit der Milchproduktion. Wir fangen auch nicht an zu diskutieren und sagen, die Milch muss jetzt aufgegliedert werden in die Zutaten Fett, Eiweiß, Laktose, Vitamin, Wassergehalt. Das sind Bestandteile, das sind keine Zutaten! Das ist einfach biologisch festgelegt. Von daher unterstützen wir Frau Girling dabei, dieses so auch in dieser Vorlage der Kommission zu bestätigen.

Es ergibt keinen Sinn, dass man hier versucht, Gesetze über Biologie zu setzen. Naturgesetze sind etwas, was man nicht durch juristische Spitzfindigkeiten verändern kann. Und es wird dadurch auch keine Unsicherheit für Verbraucher entstehen. Denn wenn ein 0,9-prozentiger Schwellenwert für GVO-Bestandteile in allen Lebensmitteln gilt, dann wird davon der Honig auch keinen Schaden nehmen, auch das Informationsrecht wird nicht beschränkt.

Wenn wir aber wirklich etwas machen wollen, dann sollten wir auch in Zukunft sagen: Fair bleiben und dann alles, was irgendwo mit GVO in Kontakt kommt, mit GVO kennzeichnen. Das würde bedeuten, dass alle Joghurts gekennzeichnet werden, dass alle Fruchtsäfte gekennzeichnet werden, weil Vitamin C in der Produktion inzwischen kaum noch ohne Gentechnik zu erhalten ist und wir ansonsten auch zu wenig Bakterien für die Joghurtproduktion haben.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte‟ gemäß Artikel 149 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Frau Kollegin! Sie sind bei der liberalen Fraktion, da ist man liberal und hat ganz viel mit Lobbyisten zu tun. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass die Bestandteile von Milch nicht aufgeführt werden: Immer, wenn ich eine Milch kaufe, steht genau darauf, was darin ist. Ich weiß nicht, wo Sie Ihre Milch kaufen lassen. Warum gehen Sie denn diesen Umweg rundherum? Es geht doch hier nicht um den Pollen als solchen, sondern allenfalls um die GVO-Manipulation des Pollens. Wir in Europa wollen doch möglichst natürliche Lebensmittel auch so gekennzeichnet haben. Unterliegen Sie nicht einem falschen Lobby-Einfluss, wenn Sie die Position vertreten, die Sie vertreten?

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers (ALDE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Ich unterliege da keinem Lobby-Einfluss, ich unterliege meiner eigenen Meinung. Im Übrigen – Sie haben es gerade eben selber gesagt: Bestandteil, nicht Zutat! Es wird nicht auf die Milchtüte geschrieben, wie viel Fett als Zutat zugetan worden ist, sondern angegeben wird der Fettgehalt der Milch nach Verarbeitung. Denn es handelt sich bei Ihrer Milchtüte nicht mehr um das Milchprodukt, wie ich es als Landwirt produziere, sondern um ein schon verarbeitetes Produkt, wo schon Rahm entzogen, also Fett entnommen worden ist. Damit muss so etwas natürlich gekennzeichnet werden, weil es dann ein verarbeitetes Produkt ist und nicht ein Rohprodukt, wie Sie es bei mir zu Hause, bei mir im Milchtank finden würden.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, commissaris, collega's, ik ben het niet eens met de stelling van de rapporteur, mevrouw Girling, en ik ben het ook niet eens met de stelling van de heer Borg. Mijn fractie deelt eerder de analyse van de heer Peterle en de heer Tabajdi.

Terecht sluit de Commissie milieu en voedselveiligheid zich aan bij het arrest van het Hof van Justitie, dat stelt dat stuifmeel en zeker GGO-stuifmeel een ingrediënt is. Stuifmeel komt in de honing terecht door toedoen van bijen en door het slingeren van de honing door de imker, maar ook door tussenkomst van de mens.

Aangezien bijenkorven doelbewust ergens geplaatst worden, al dan niet in de buurt van GGO-velden, zodat de bijen stuifmeel van specifieke planten kunnen vergaren, en aangezien het slingeren van honing ook doelbewust plaatsvindt, kan de aanwezigheid van stuifmeel in honing niet worden beschouwd als iets onvoorziens. Gewoon stuifmeel kan nog als een natuurlijk bestanddeel worden beschouwd, GGO-stuifmeel per definitie niet, want de GGO-wetgeving vertrekt namelijk vanuit het feit dat GGO's niet natuurlijk zijn en bijgevolg een risico-analyse, een autorisatie en etikettering moeten krijgen. Als we dus stuifmeel als ingrediënt beschouwen, dan is voor ons een GGO-labeling voldoende, dan is er geen nood aan een ingrediëntenlijst, zoals ook de heer Tabajdi zei.

Sommigen beweren dat de uitspraak van het Hof van Justitie de verplichting inhoudt dat alle honing nu voortaan standaard zal moeten worden getest op de aanwezigheid van GGO's. Dat klopt niet. En dat zal ook geen extra geld kosten, want in de praktijk, collega's, wordt het arrest al toegepast en dat zorgde niet voor marktverstoringen. Daar waar honing wordt geproduceerd in omgevingen waar geen GGO-teelt is, daar is er geen enkel probleem. En in Duitsland bijvoorbeeld vragen de supermarkten nu al een bewijs dat er in de honing geen GGO's aanwezig zijn. Als er voldoende afstand is tussen een GGO-veld en een bijenkorf, dan wordt dat als een voldoende bewijs aanvaard dat er geen probleem is.

Het komt er dus op aan een goed co-existentiebeleid uit te werken, ervoor te zorgen dat er ook bij de co-existentie rekening gehouden wordt met bijen, bijen die soms tien, veertien kilometer ver vliegen. Dus is mijn oproep: zorg ervoor dat er een goed co-existentiebeleid is. Dan zullen de imkers geen enkele schade ondervinden.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Nie można mnie chyba podejrzewać o to, że jestem lobbystą na rzecz GMO, dlatego że wielokrotnie na tej sali wypowiadałem się jako zwolennik Europy wolnej od GMO, nierozpowszechniania upraw GMO i ograniczania stosowania pasz GMO. Natomiast w tej kwestii popieram sprawozdawczynię. Jeżeli nie chcemy mieć GMO w miodzie, to nie uprawiajmy roślin GMO. W moim przekonaniu nie można tworzyć sztucznej koncepcji i nazywać sztucznym składnikiem czegoś, co jest naturalnym składnikiem, bo przecież to pszczoły, a nie człowiek, przyczyniają się do tego, że pyłek kwiatowy znajduje się w miodzie. To nie jest droga do ograniczania zagrożenia związanego z GMO.

Jestem za ograniczaniem upraw GMO. Zrobiliśmy spory postęp, bo kraje członkowskie mają prawo decydować we własnym zakresie. Niektóre kraje o tym zdecydowały. To jest właściwa droga, natomiast w tej kwestii popieram sprawozdawczynię.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, em nome do Grupo GUE/NGL. – A alteração à diretiva do mel agora proposta foi motivada por uma decisão do Tribunal de Justiça, relativamente a uma queixa de apicultores em cujo mel foi detetada a presença de pólen proveniente de plantas geneticamente modificadas.

Pese embora o facto de o pólen não ser propriamente um ingrediente do mel, mas sim um complemento que nele ocorre naturalmente, há uma clarificação que se pretende introduzir na legislação, há uma decisão que tem, à partida, que ser tomada.

Que fazer relativamente ao que motivou tudo isto, ou seja, à ocorrência de pólen transgénico no mel? E aqui há duas opções: ou se considera este um problema real e aí há que procurar resolvê-lo da melhor forma possível, ou se considera, pelo contrário, normal que o mel possa ser comercializado contendo pólen transgénico independentemente das quantidades, sem que possam ser tomadas medidas para o evitar e sem que os consumidores tenham sequer conhecimento deste facto.

Pela nossa parte, não ignoramos o problema. As propostas que fizemos procuram resolvê-lo da melhor forma possível, sem esquecer contudo que dificilmente o problema poderá ser inteiramente resolvido, num quadro como o que hoje temos, em que é permitida a libertação e o cultivo em grande escala de organismos geneticamente modificados na natureza.

Sendo esta uma das muitas e profundas implicações da libertação de transgénicos na natureza, ela não pode ser resolvida, é certo, senão num quadro mais amplo de questionamento dos próprios transgénicos e dos seus efeitos na saúde e no ambiente.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). - Frau Präsidentin! Herr Kommissar, was Sie da gerade gesagt haben, ist ein Schmarrn fürs Kabarett, man könnte auch sagen: Topfen. Reden Sie doch nicht um den Brei herum! Sie sprechen da von Pollen und Pollen und natürlichen Bestandteilen. In Wirklichkeit geht es um die GVO, um gentechnisch veränderte Organismen. Das ist der Wunsch, das ist die Sorge von so vielen Imkern, die uns, wie ich finde, vollkommen zu Recht derzeit mit E-Mails eindecken, die sagen: Wir wollen, dass das, was der Europäische Gerichtshof schon festgestellt hat, dass nämlich GVO-Pollen nicht natürliche Bestandteile sind, weiterhin erhalten bleibt, weil es die Möglichkeit bietet, tatsächlich 100 % GVO-freien Honig auf dem Markt zu halten.

Was Sie gerade machen, ist nicht nur ein Eingriff in Regulierungsbereiche, wo aus der Sicht vieler Bürgerinnen und Bürger die Europäische Union nichts verloren hat, sondern Sie unterminieren auch noch das Vertrauen in die Europäische Union, indem Sie eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aushebeln. Da fragt man natürlich: In wessen Interesse? Welchen Lobbyisten folgen Sie da? Wir folgen, ich folge den Imkern Österreichs und anderer Länder, bei Ihnen weiß man es nicht. Und zu Recht muss man Verdacht aufkommen lassen.

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE). - Frau Präsidentin! Es ist doch völlig klar: Pollen ist ein natürlicher Bestandteil des Honigs. Das haben hier viele Kollegen gesagt, und das alleine ist richtig. Er ist nun mal keine Zutat, weil Pollen nicht absichtlich hinzugefügt wurde, und Zutat ist als solche definiert im Lebensmittelrecht.

Wir haben es hier mit einer lebensmittelrechtlichen Frage zu tun. Es ist auch keine Gentechnik-Gesetzgebung, die wir hier mit der Revision der Honig-Richtlinie besprechen. Wir müssen mit dieser Revision dafür sorgen, dass weiterhin die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union genug Honig zur Verfügung haben.

Jetzt hören Sie doch auf, liebe Kollegen, die der Meinung sind, dass der Honig quasi durch GVO-Pollen vergiftet wird und damit im Grunde genommen für den Verbraucher nicht mehr genießbar ist. Das ist gehobener Unsinn, und es ist gefährlicher Unsinn. Damit reden Sie dieses hervorragende Produkt Honig nämlich schlecht. Und damit reden Sie sich selber als Imker, sofern Sie es sind – ich weiß, einige hier sind auch Imker –, selber schlecht. Wollen wir das?

Wenn tatsächlich der Pollen eine Zutat wäre, dann wäre Honig kein Naturprodukt mehr, und die Imker dürften es auch nicht mehr als solches bewerben. Wollen wir das? Und ist es nicht so, dass der Pollen auch den Honig durchaus charakterisiert? Wenn Pollen aber eine Zutat ist, dann kann ich ja Pollen beliebig zusetzen und kann im Grunde genommen gar nicht mehr wirklich sagen: Das ist ein Tannenhonig, weil die Bienen bei den Tannen genascht haben, oder das ist ein Lindenblütenhonig. Das geht dann nicht, weil ja Pollen als Zutat beliebig zugesetzt sein kann nach der Definition für Zutat. Das wollen wir doch wohl auch wirklich nicht.

Wir müssen sicherstellen, dass die bisherige Praxis in allen Mitgliedstaaten, wonach eben Pollen ein natürlicher Bestandteil von Honig ist, weiterhin so bleiben darf. Eine Änderung dieser Praxis wäre kontraproduktiv für die Imker: sehr hohe Laborkosten. Und ja, es müsste eine Nährwertkennzeichnung auf die Produkte. Es gäbe keine Ausnahme von der Nährwertkennzeichnung nach der Lebensmittelinformationsverordnung. Und tatsächlich würde, wenn das, was uns die Imker in ihren Lobby-E-Mails schreiben, durchkäme, Honig in der Europäischen Union zu einem Luxusgut, weil wir den Bedarf, den wir haben, nicht selber decken können. Jedenfalls können wir die 40 %, die wir aus Drittstaaten importieren, so schnell nicht selber produzieren.

Also bitte: Der Europäischen Kommission folgen und der Parlamentsberichterstatterin Julie Girling. Vielen Dank, Julie!

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D). - Madam President, we agree with Julie Girling on many issues, but we usually have different positions on GMO issues, and this is a GMO issue.

What we have in front of us is the choice between, on the one hand, a Commission proposal which in practice does not respect the decision of the European Court of Justice and does not allow for labelling of GMO honey and, on the other, a proposal which allows us to have labelling to say whether the honey is produced by bees which have collected pollen from GM crops.

It is very simple: if we vote for the Commission proposal, which is also Julie Girling’s proposal, we are voting in favour of not having GM labelling for honey which is produced by bees that live in the middle of miles and miles of GM cultivation.

If we vote for what Mr Tabajdi is proposing – the S&D’s proposal – we are voting for a clear labelling procedure for honey which is produced by bees that have used GM crops to collect their pollen.

So the choice is very clear.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Renate Sommer (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Kollege, stimmen Sie tatsächlich mit dem überein, was zum Beispiel der Kollege Peterle gesagt hat, dass man Pollen natürlich als Zutat definieren muss wegen der Transparenz für den Verbraucher hinsichtlich GVO? Andererseits wollen die Kollegen, die Pollen als Zutat definiert haben wollen, den Honig von der verpflichtenden Kennzeichnung nach der Lebensmittelinformationsverordnung ausnehmen, also hier wiederum gezielt den Verbraucher nicht informieren. Was ist denn jetzt für Sie die richtige Transparenz?

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D), blue-card answer. – Thank you very much for the question. It is very clear, and I agree with Mr Peterle, that we need to have labelling. If we need to name something as an ingredient in order to have GM labelling and to be able to inform citizens about what they are eating, let us do it. This is not about ingredients or natural constituents, it is actually about labelling. Do you yourself agree that we need to label GM honey?

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). - Madam President, this debate is really about whether you think GMOs are dangerous or evil, and of course about those who are attempting to use this legislation to gain a financial advantage over their competitors.

I am sure there are some people who think there are important issues of principle here, but when principles are tested in this way, they start to look ridiculous. If pollen is an ingredient in honey, then surely it must be added artificially. Someone must be adding it – and the finger of blame must be pointed at the bees.

The Greens would have us believe that these are bad bees, criminal bees, deliberately contaminating honey with a dangerous ingredient, but in fact they are doing what honey bees have always done, which is to carry pollen back to their hives to feed their young. And in those hives, the pollen – whether it has come from GMOs or not – is perfectly harmless, according to the European Food Safety Authority. Naturally it gets into the honey, so they are good bees doing good work, and the Greens should lay off them.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). - Madam President, I must begin today by thanking my colleague Julie Girling for her excellent work on this report. She has expertly navigated this incredibly difficult issue, and I am hugely disappointed that the Committee on the Environment (ENVI) did not support her eminently sensible and highly laudable report.

The industry has many battles to face. The colony collapse crisis has been primary amongst these. While beekeepers battle to save their bees, we must battle to save their industry. In order to do this, we must support the Commission proposal and the amendments which designate pollen as a constituent of honey. The amendments proposed in the ENVI Committee would require labelling that indicates ingredients, which would tell the consumer that additions have been made to the honey. I need only hint at some of the arguments already put forward here tonight to show how unnecessary this would be and that it would only cause confusion to consumers.

I want to see the European production of honey increase. The EU has to consume more honey than anywhere else in the world. Honey producers must be able to capitalise on the markets right on their doorstep and should not be hindered or left unresolved by the fight over semantics between the EU institutions.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 149(8))

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE), Vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. – Gospod Nicholson, z zanimanjem sem vas poslušal in k vaši trditvi, da je treba podpreti industrijo, dodajam, da ne bomo prišli z industrijo daleč, če ne bomo podpirali čebelarjev, s katerim medom si pomaga industrija naprej.

Meni je vseeno, ali se imenuje ingredient ali constituent ali sestavina ali sestavni del, mene zanima, kako bo potrošnik izvedel, kaj je kupil, ko je kupil med.

Kakšen je vaš odgovor na to?

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR), blue-card answer. – I think I would say to Mr Peterle – and here I am assuming he is the shadow rapporteur for the PPE Group – that the consumers of Europe are not as foolish as some people seem to think they are.

The argument which was made very well by Mr Davies, when he spoke before me, laid out what some people are trying to achieve with regard to this report.

What we have got here is an eminently sensible suggestion from the Commission and a sensible report from the rapporteur, and I suspect that this House will take that report on board and go forward with it, and that this will help beekeepers.

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI). - Г-жо Председател, медът е толкова чист, че той е единствената храна, която няма срок на годност, защото никога не се разваля.

На второ място, скоро бяха обявени данни, че в Европа популацията на пчели е само две трети от това, което нашето земеделие изисква.

И на трето място, Съдът на Европейския съюз нито е законодателен орган, да ви го напомня, колеги, нито е академия на науките. Аз не приемам решението на Съда, защото то представлява една лъжа, една лъжа, родена в щабовете на корпоративни лобита, които не са европейски, които искат да наложат чужда продукция, като ни накарат да приемаме изключителни и ненужни мерки за нашите собствени производители.

И сега тази лъжа е подета от болния мозък на зелените фанатици, които се опитват да извършат едно убийство върху сектора на производството на мед в Европа, защото ако тези ваши предложения, които сега правите, влезнат в сила, България, в която производителите на мед едва свързват двата края, те ще загинат, ще лишите хората от хляб и поминък. Позор!

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, permettez-moi de vous adresser tous mes vœux, notamment le vœu de pouvoir goûter du miel tel qu'il est fabriqué par nos abeilles et distribué par nos apiculteurs.

La révision de cette directive relative au miel est symptomatique des erreurs d'appréciation qui peuvent parfois être commises par les élus. Certains de mes collègues, pleins de bonnes intentions certes, pensent pouvoir considérer le pollen comme un ingrédient du miel alors même que la nature a voulu que le pollen soit un constituant naturel du miel. Se pose-t-on la question sur l'œuf? Se pose-t-on la question de savoir si le jaune d'œuf est un ingrédient ou un composant naturel de l'œuf? Le pollen est naturellement présent dans le miel, indépendamment de l'extraction ou non du miel par l'apiculteur. En aucun cas, les apiculteurs ne procèdent à un ajout intentionnel de pollen dans le miel.

Pourtant, certains de mes collègues veulent aller contre la nature et nier cette réalité naturelle. Je comprends, naturellement, les interrogations importantes qui émergent derrière cette question. Oui, je pense qu'il faut informer les consommateurs sur la présence de traces d'OGM dans les produits alimentaires et je soutiens totalement la règle selon laquelle tout ingrédient contenant au moins 0,9 % d'OGM soit ou doive être étiqueté comme tel. Mais on parle bien ici des ingrédients et non des constituants naturels comme le pollen. Cette règle ne s'applique pas et ne peut pas s'appliquer au pollen ni, a fortiori, au miel.

Chers collègues, je peux vous dire que les apiculteurs de ma région, qui est une région apicole, sont très heureux que cette règle ne s'applique pas au miel. En effet, les abeilles, comme l'a dit mon collègue Davis, butinent parfois à des dizaines de kilomètres de leur ruche, dans des champs de toutes sortes et n'ont ni GPS ni système de haute technologie pour éviter le contact avec les OGM. Trêve de plaisanterie, retournons à la réalité, il serait totalement irresponsable d'obliger tous les apiculteurs à tester chacun de leurs pots de miel pour vérifier que les abeilles n'ont pas été au contact d'OGM.

 
  
MPphoto
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωνε την έγκρισή της για την τροποποίηση της οδηγίας για το μέλι, με σκοπό την αποσαφήνιση της πραγματικής φύσης της γύρης ως φυσικού συστατικού, μας διαβεβαίωνε ότι η πρόταση τροποποίησης δεν θα επηρέαζε το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως προς τη γύρη όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στα τρόφιμα. Σήμερα, κρίνουμε ότι είναι αναγκαίο να οριοθετήσουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς.

Καθοριστικό για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής μελισσοκομίας αποτελεί το ότι η γύρη θα πρέπει να θεωρείται φυσικό συστατικό του μελιού. Δεδομένου δε ότι το μέλι είναι ένα φυσικό προϊόν, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από κατάλογο συστατικών. Κρίνεται όμως απαραίτητο το μέλι, αλλά και άλλα τρόφιμα ή συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν γύρη, η οποία προέρχεται από γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, να πρέπει να επισημαίνονται ως τρόφιμα που περιέχουν συστατικά τα οποία παράγονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Θεωρούμε, επίσης, ότι δεν πρέπει να εκχωρηθεί δυνατότητα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών, που σχετίζονται με τα ονόματα, τις περιγραφές προϊόντων, τους ορισμούς τους και τα κριτήρια σύνθεσής τους, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια της έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Κύριε Επίτροπε, τηρώντας τις θεμελιώδεις αρχές του κανονισμού για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς -ελευθερία επιλογής για τον καταναλωτή, συνύπαρξη και μηδενική ανοχή- στόχος μας είναι η αποκατάσταση της ασφάλειας δικαίου για τους παραγωγούς μελιού και τους μελισσοκόμους καθώς και για τους εισαγωγείς και πρωτίστως, βεβαίως, για τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE). - Pani Przewodnicząca! My się dzisiaj sprzeczamy tak naprawdę i debatujemy nad wyrokiem Trybunału, który w wydanym wyroku uznał, że pyłek jest składnikiem. W chemii jako nauce mówimy o związkach lub produktach, które mają określone składniki. Wiadomo, że te składniki stanowią całość, ale można je dowolnie zmieniać. Ja mam takie pytanie do tych kolegów, którzy mają wątpliwości: czy my możemy zmieniać zawartość pyłku w miodzie? Czy możemy sobie dokładnie ustalać składniki, dodawać i zmieniać ich ilość? Chyba nie. To jest naturalny komponent. Naturalnym składnikiem miodu jest nektar i pyłek, który przynoszą pszczoły. Nie wyobrażam sobie, aby pojawiły się jakieś dowody naukowe mówiące, że pszczoły będą przynosiły 1% albo może 0,5% tego pyłku Wydaje mi się, że do takich nonsensów nie dojdzie. Musimy przyjąć, że miód jest jednoskładnikowym produktem, a jak jest jednoskładnikowym produktem, to istnieje też zasada etykietowania takich produktów i informowania naszych obywateli.

Wydaje mi się, że powinniśmy się skupić na tych rzeczach, które rzeczywiście są bardzo ważne dla producentów miodu, dla pszczelarzy: walka z chorobami jak warroza czy innymi, skupić się na tym, jak nasze środowisko uczynić ekologicznym, jak zmniejszyć chemizację, i przeznaczyć pieniądze na takie badania, a nie na to, aby badać, ile jest pyłku w danej partii miodu czy w danym ulu, bo jeśli do tego dojdzie, to będzie to grubym nonsensem. Wszyscy będą się śmiali, nawet mieszkańcy powiedzą, że widocznie mamy za dużo czasu i naprawdę powinniśmy się skupić na rzeczach ważniejszych.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D). - Doamnă președinte, susțin propunerea Comisiei, a raportoarei și a majorității colegilor mei de a considera polenul drept un constituent natural al mierii, și nu un ingredient.

Este important să avem în vedere protecția consumatorilor, dar, în aceeași măsură, trebuie accentuată încurajarea și susținerea apicultorilor, având în vedere că sectorul apicol asigură venitul principal sau suplimentar pentru mai mult de 600 000 de cetățeni din Uniunea Europeană, oferă servicii vitale pentru agricultură prin polenizare, contribuie la menținerea biodiversității, apicultura făcând parte din moștenirea agricolă europeană și din tradițiile naționale. Cred că este cu adevărat important ca Uniunea Europeană să ofere sprijin, cu obiective clare, tinerilor apicultori, pentru a contrabalansa structura nefavorabilă de vârstă din sectorul agricol.

(Vorbitorul a acceptat să răspundă două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” (articolul 149 alineatul (8) din Regulamentul de procedură)

 
  
MPphoto
 

  Димитър Стоянов (NI), въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта. – Г-жо Председател, г-жо Данчила, мога ли да Ви помоля, и това е моят въпрос към Вас, кажете какво ще се случи, и го кажете на Вашите колеги от лявата страна на залата, ако се реализира налагането на 100 евро разход за всяка разфасовка на производителите в моята, във Вашата страна и в другите по-бедни страни на Европейския съюз?

Моля кажете какъв ще бъде резултатът от една такава рестрикция, наложена върху тях?

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), Răspuns la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. – Cred că colegul meu, domnul Stoyanov, nu a înțeles. De fapt, eu susțin propunerea Comisiei. Asta nu presupune costuri suplimentare, dacă polenul este un constituent, și nu un ingredient. Deci nu văd legătura cu această întrebare referitoare la speech-ul ținut de mine.

Cu siguranță, majoritatea colegilor mei s-au exprimat în favoarea polenului natural ca un constituent al mierii, iar eu am militat pentru ajutorul dat apicultorilor, și nu pentru o povară suplimentară pentru dumnealor.

 
  
MPphoto
 

  Kriton Arsenis (S&D), blue-card question. – I would like to ask you whether you know that, under this proposal, any beekeeper whose hives are at a distance of 10 kilometres or more from any GM cultivation will not be required to bear any cost of controls. These controls will entail a cost only for beekeepers who have hives within or very close to GM cultivations.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), Răspuns la o întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. – Am subliniat faptul că trebuie tratată într-un mod echilibrat atât protecția consumatorilor – deci am făcut referire la culturile de OMG-uri – dar, în același timp, am considerat că trebuie tratate și problemele apicultorilor. Deci, sunt pentru etichetare și sunt pentru amendamentul pe care îl susține domnul Tabajdi și dumneavoastră, domnule Arsenis.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE). - Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer die Diskussion hier verfolgt, bekommt ein bisschen einen Schrecken. Ich bin der Meinung, das hat unser guter Honig eigentlich nicht verdient, wie wir heute dieses Thema behandeln – was ja auch ein bisschen eine Phantomdiskussion ist: Was wäre, wenn? Da möchte ich schon auch einmal auf den Wert des Honigs als Naturprodukt hinweisen dürfen.

Die emotionalen Wellen beim Honig – das kennen wir schon – schlagen in diesem Hause immer besonders hoch. Honig ist eben immer etwas Besonderes. Aber es steht fest, dass der Honig ein bedeutendes und ein gesundes Naturprodukt und auch ein Nahrungsmittel ist. Als reines Produkt, aber auch als Zutat in anderen Lebensmitteln spielt der Honig eine ganz wichtige Rolle in unserer Ernährung.

Der Honig ist auch ein wichtiges Kulturgut und ein Faktor für unsere Kulturlandschaft. Die Imker sorgen für den Erhalt der Bienenvölker, und ohne Bienen gäbe es letzten Endes keine Pflanzen. Wichtige Lebensmittel würden in der Versorgung mit Nahrungsmitteln fehlen.

Der Honig ist aber vor allem ein natürlich gewachsenes Produkt – es ist mehrfach gesagt worden, aber auch ich möchte darauf noch einmal hinweisen –, und man kann ihn nicht in seine Einzelteile zerlegen. Honig wird so geerntet, wie die Bienen ihn bringen. So war das jedenfalls immer bei uns, in unserer ganz kleinen Bienenhaltung. Die Frage ist somit – Jolanta Hibner hat sie auch schon gestellt: Gibt es Honig ohne Pollen? Denn nur dann könnte Pollen eine Zutat sein. Wäre das dann der bessere Honig, der nicht in direktem Bezug zu den Pflanzen steht? Wir wissen aber, dass Honig immer Pollen enthält. Deshalb kann man den Pollen, der durch die Bienen transportiert wird, nicht als willentlich beigefügte Zutat klassifizieren. Er ist ein natürlicher Bestandteil des Honigs. Allerdings, Herr Kommissar, muss man bei der Gewichtung von Pollen zu Honig auch das gesamte Gewicht des Honigs zugrunde legen. Das kommt in diesem Vorschlag nicht ganz klar heraus.

Ich unterstütze den Vorschlag der Kommission. Wir sollten morgen in der Plenarabstimmung dem Bericht von Frau Girling folgen.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). - Gospođo predsjedavajuća, osim definiranja peluda ova rasprava stavlja fokus na fundamentalno pitanje koegzistencije genetski modificiranog bilja i pčelarstva. Smatram da je naša dužnost kao direktno izabranih predstavnika naroda zaštititi buduće naraštaje, pružiti im mogućnost za siguran uzgoj hrane i transparentnost plasmana na tržište Unije. Ponosan sam što je Hrvatska jedna od GMO-free zemalja, gdje je čak 14 od 20 županija formalno prepoznalo značaj prirodne proizvodnje i proglasilo svoja područja slobodnima od GMO proizvodnje. Tu tradiciju treba njegovati, kao i prepoznati trud hrvatskih pčelara koji ulažu velike napore kako bi se držali dobrih pčelarskih praksi koje su temelj za održivi razvoj pčelarstva. One podrazumijevaju veći stupanj odgovornosti i konstantno obrazovanje, ulaganje u objekte za vrcanje i drugu opremu te svakodnevnu brigu o pčelama. Za sve to, kao i borbu protiv zabrinjavajućeg trenda opadanja broja pčela, potpora Unije je prijeko potrebna, pogotovo manjim proizvođačima.

Trebamo reći ne pritiscima GMO industrije i snažno se zalagati za proizvodnju meda kako se to danas radi u Hrvatskoj, na prirodan, siguran način i u čistom okolišu.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). - Madame la Présidente, en écoutant ce débat, je me dis qu'il est vraiment temps de sauver le produit miel car, sous des dehors très techniques, le vote qui interviendra demain sera un vote crucial pour l'avenir d'une filière apicole qui est déjà malheureusement fragilisée par le devenir de nos abeilles.

Considérer le pollen comme un ingrédient du miel, c'est une aberration scientifique. Le miel est présent dans la ruche à l'état de produit fini. Le pollen n'en est qu'un composant naturel. Si l'on devait considérer que le miel était composé d'ingrédients, il deviendrait alors facile de le manipuler, de le modifier. Un ingrédient peut, en effet, par définition, être ajouté, retiré ou altéré. Cela ouvrirait les portes de nos marchés à des miels trafiqués à l'aide de techniques industrielles dont la Chine, par exemple, est une grande productrice.

A-t-on mesuré le fardeau économique considérable que l'on imposerait à nos apiculteurs, qui sont souvent, d'ailleurs, des petits producteurs, et qui seraient, dans ce cas, soumis à des obligations d'étiquetage disproportionnées? Ils se verraient contraints de procéder à des analyses extrêmement coûteuses.

L'exigence d'information des consommateurs, bien sûr, est légitime, mais elle ne justifie pas que nous prenions la filière apicole en otage dans le débat général sur les cultures OGM.

Au nom d'un principe de précaution poussé à l'extrême, c'est tout un secteur que l'on assassine. Le pollen n'est ni plus ni moins qu'un constituant du miel. Dire le contraire, c'est une menace pour ce produit et c'est une désinformation des consommateurs.

Ne nous trompons pas d'enjeu, la survie de nos apiculteurs en dépend. C'est pour cela que je soutiens la proposition de la commission.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE). - Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kommissar! Wenn ich die Diskussion hier betrachte – wenn es nicht so ernst wäre und wir morgen über ein wichtiges Thema abstimmten, dann würde ich diese ganzen Diskussionen in den Bereich der Satire versetzen. Wie durch Genhysterie in diesem Hause Naturgesetze einfach mal umgekehrt werden, wie Regeln zur Gentechnik, die wir selber in diesem Haus beschlossen haben, einfach ignoriert werden, wie einfach darüber hinweggegangen wird aus einem Grund, der mir einfach nicht klar wird! Blicken wir so blind in der Welt umher? Sehen wir überhaupt nicht, was eigentlich die Natur ist, was sie hervorbringt? Und deswegen kann es doch wohl nicht ernsthaft verfolgt werden, mit der Überschrift „Gentechnik“ den Pollen plötzlich als Zutat zu deklarieren! Das sind ja Dinge! Wir wollen ja die Welt verändern, Naturgesetze verändern! So kann es doch eigentlich nicht gehen! Werden wir doch mal wieder vernünftig in dieser Sache!

Pollen ist Bestandteil. Und wenn er Zutat wäre, dann müsste der Pollengehalt im Honig ermittelt werden – ich habe mir das mal errechnen lassen. Kosten pro Analyse: 150 bis 200 EUR. Der Nährwert müsste für die Deklaration ermittelt werden. Kosten für die Analyse: 100 EUR. Haben wir das überhaupt einmal registriert? So können wir doch nicht mit den Imkern umspringen! So können wir doch nicht Naturgesetze einfach mal so hinstellen! Wir haben Regeln über Gentechnik. Wir haben die Kennzeichnung klar und deutlich definiert. Und jetzt tun wir so, als wenn es das gar nicht gibt, und vermischen die Natur mit Gesetzen, die wir hier beschlossen haben, und drehen alles um. So kann es doch nicht funktionieren!

Ich bin froh, dass diese Diskussion heute Abend stattfindet. Ich hoffe, dass nicht so viele diese Diskussion verfolgen, denn die Bürger würden das nicht verstehen.

Für mich gibt es natürlich eine entscheidende Frage: Warum gehen die Imker so auf die Barrikade? Will man den Markt abschotten, oder ist man einfach nur aufgestachelt durch falsche Information? Die Frage werde ich in der nächsten Zeit zu klären versuchen!

 
  
MPphoto
 

  Erik Bánki (PPE). - Tisztelt képviselőtársaim! Az európai méztermelők számára rendkívül fontos kérdésről vitatkozunk a mai nap folyamán. Az Európai Bizottság arra hivatkozik javaslatában, hogy a virágpor a méz természetes alkotóeleme, nem pedig összetevője. Első hallásra a két fogalom között nincs is olyan jelentős különbség, azonban ha a dolgok mélyére nézünk, akkor látjuk, hogy óriási különbség van, hiszen abban az esetben, ha az Európai Bizottság álláspontját fogadjuk el, akkor nem kell gyakorlatilag feltüntetni a mézen a génmódosított virágportartalmat.

Márpedig én azt gondolom, hogy az európai fogyasztók érdekeit figyelembe kell vennünk. Az információhoz jutás feltételeit biztosítanunk kell számukra, már csak azért is, mert Európa számos országában kifejezett célja a kormányoknak – sőt van olyan ország, mint például Magyarország, amely az alkotmányában rögzített azt, hogy az emberek számára biztosítani kell a génmanipulációmentes élelmiszerek hozzájutási feltételeit. Tehát azt gondolom, hogy ha ezeket az alapvetéseket figyelembe vesszük, akkor nem is lehet kérdés, hogy összetevőnek kell tekintenünk a virágport, és igenis fel kell tüntetnünk rajta a génmódosított növényekből származó virágportartalmat abban az esetben, hogy ha annak mennyisége a virágportartalmon belül a 9 tizedszázalékot meghatározzák.

Nem hiszem, hogy az Európai Parlament képviselőinek az európai mézimportőrök érdekeit kellene szem előtt tartaniuk. Sokkal inkább az európai méztermelők igényét és várakozásait kell figyelembe vennünk. Azt gondolom, hogy valamennyien beszéltünk az elmúlt időszakban méhészekkel, én például a magyar méhészekkel beszéltem, de ismerem az Európai Méhészek Szövetségének állásfoglalását is, akik egyértelműen kimondják, hogy számukra kifejezett versenyhátrányt jelent az, hogy ha nem kell feltüntetni a GMO-tartalmat a mézeken.

Tehát azt gondolom, hogy az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának a módosító javaslatait kell elfogadnunk. Én magam is nyújtottam be hasonló tartalmú módosító indítványt, amely kötelezővé teszi a GMO-tartalom feltüntetését, mégsem terhel súlyos költségeket a méztermelőkre.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE). - Monsieur le Président, j'ai déjà vu beaucoup d'aberrations dans ce Parlement mais vouloir baser une législation européenne sur la fausse prémisse que le pollen n'est pas une composante naturelle du miel dépasse mon imagination. Restons sérieux!

J'ai parlé avec de nombreux apiculteurs ces derniers jours. Ils sont bien sûr divisés sur l'opportunité d'étiqueter la présence d'OGM dans le miel mais la plus grande majorité a compris les arguments que la rapporteure, le commissaire, tous mes collègues, Mme Sommer, Mme Klaß, ont clairement présentés en ce qui concerne l'absurdité d'un tel étiquetage.

Chers collègues, je suis depuis 1994 la rapporteure permanente sur la situation de l'apiculture dans l'Union européenne. Je n'ai pas tout obtenu. Ce que j'ai proposé dans mes multiples rapports depuis vingt ans pour maintenir assez d'apiculteurs en Europe, c'est pour les bonnes raisons que vous connaissez tous: la pollinisation des abeilles est indispensable et irremplaçable!

Cela dit, certains collègues semblent ignorer qu'il est difficile sinon impossible d'interdire aux abeilles d'aller polliniser dans certaines cultures. Ils peuvent, bien sûr, mettre des panneaux "Attention OGM, abeilles abstenez-vous" mais je crois que cela ne fonctionnera pas.

La Cour de justice a été citée parce qu'elle essaie de nous faire comprendre que le pollen est un ingrédient du miel. Je connais beaucoup plus d'apiculteurs que de juges à la Cour de justice européenne et les apiculteurs m'ont confirmé la présence naturelle du pollen issu du butinage des abeilles.

Pour ceux, Monsieur le Président, qui, contre toute bonne raison, veulent cet étiquetage aberrant, il est clair qu'ils ne s'intéressent pas aux abeilles ni à la santé des consommateurs de miel mais prennent en otage le dossier du miel pour prêcher leur religion anti-OGM.

 
  
MPphoto
 

  Béla Glattfelder (PPE). - Fontos a fogyasztók bizalma, ehhez viszont az is kell, hogy a mézesüvegre rá legyen írva, hogy mi is van benne. Én ma reggel kaptam egy kis üveg mézet valami lobbistától, amire egészen apró betűkkel, mikroszkopikus betűkkel az volt ráírva, hogy EU és nem EU mézeknek a keveréke. És akkor is ezt kell ráírni egy üvegre az európai szabályok értelmében, ha abban az üvegben egyébként 1%-nyi EU méz van és 99%-nyi importált méz. Ekkor is azt írják rá, hogy EU és nem EU mézek keveréke. Annyiszor javasoltam már, hogy pontosan, százalékos arányban tüntessék föl, hogy hány százalék az EU méz benne és hány százalék a nem EU méz, hogy a fogyasztó tudja, hogy abban az üvegben mennyi az EU és mennyi az EU-n kívüli méznek az aránya.

A méhészet ugye Magyarország számára nem véletlenül fontos, nálunk van a legnagyobb méhsűrűség, és ez köszönhető a méhészek szorgalmának, és annak, hogy Magyarországon van a legnagyobb mennyiségű akácfa. Az akác egy kiváló méhlegelő. Mégis vannak olyanok, akik üldözik az akácot. Nem engedik, hogy akácerdőket telepítsenek. Nem engedik, hogy az akácerdőket újratelepítsék, sőt egy bizottsági javaslat újabban még azt is meg akarja tiltani, hogy energetikai célra, energiaerdő céljára akácot telepítsenek, pedig az akác nem csak a méhek számára fontos, a gazdáknak is jövedelmet hoz. Olyan helyeken is nyereségesen termelhető, ahol más fa nem nő meg, és a megújuló energiatermelés céljából is fontos. A magyar méhészek követelik, hogy lehessen akácot telepíteni. Aki tiszteli a méhészeket, szereti a mézet, az ne üldözze az akácot.

 
  
 

(Catch-the-eye-Verfahren)

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE). - Señor Presidente, intervengo para apoyar con rotundidad la consideración del polen como un constitutivo natural de la miel.

Hay múltiples argumentos a favor de esta posición, pero lo que es evidente es que no hay ni un solo argumento científico que justifique lo contrario.

Las enmiendas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente tendrían unas consecuencias nefastas para un sector que, actualmente, es muy vulnerable. Nuestra obligación es promover la revalorización de las producciones europeas en este y en todos los sectores agrícolas y no penalizar al sector con medidas sin fundamento.

Y hablando de miel, acojo con satisfacción que la miel de Tenerife, hoy precisamente, haya obtenido la «apelación de origen protegida». Y aprovecho para reclamar, una vez más, el reconocimiento europeo de la denominación «Miel de palma de la Gomera», un producto que, aunque no entra en la definición de miel, tendría todos los elementos para ser una excepción, dado que se conoce claramente por su utilización tradicional.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, me sumo a lo dicho por el señor Mato y quiero felicitar a Tenerife y a su sector apícola porque la Comisión Europea ha concedido la denominación de origen europea a la «Miel de Tenerife»: un reconocimiento a un trabajo bien hecho.

Por ello, es un buen día para hablar de la miel y manifestar que votaré en contra de las enmiendas que consideran el polen como ingrediente. Apoyarlas afectaría negativamente a la imagen del producto, confundiría infundadamente a los consumidores y pondría en riesgo la viabilidad de algunas empresas.

Por ello, votaré a favor de considerar el polen como un componente, un constituyente de la miel, no porque lo diga la sentencia del Tribunal Europeo, sino porque así lo dicta la sentencia de la naturaleza.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Az Európai Bizottság 2011-es ítélete kimondta, hogy a virágport a méz összetevőjének, nem pedig természetes alkotóelemének kell tekinteni, akár tetszik valakinek ez, akár nem, és akár igaz ez, akár nem, a döntés egyértelművé tette, hogy a mézek esetében is alkalmazni kell a genetikailag módosított tartalom feltüntetésére vonatkozó szigorú címkézési követelményeket.

Az Európai Bizottság mostani javaslata azonban a virágport a méz alkotóelemévé nyilvánítja, ami lehet igaz, de annyit tesz, hogy soha nem kerül jelölésre annak GMO tartalma. Első pillanatra ez egy egyszerű jogi kérdésnek tűnik, de ha jobban megvizsgáljuk, a javaslat súlyosan hátrányos következményekkel jár. Megvonja a szabad választás lehetőségét a GMO-t tartalmazó és a GMO-mentes termékek tekintetében. A jelölési kötelezettség hiányában elveszik az uniós norma, amely a GMO-mentes méztermelés biztonságát garantálja. A címkézési előírások megkerülésével a Bizottsági tervezet, így a GMO-t tartalmazó mézet előállító és exportáló, főként az EU-n kívüli, harmadik országokból származó méz kereskedelmének kedvezne. Ezért meg kell védenünk a kiváló minőségű mézet előállító európai méhészek és mézfogyasztók érdekeit, hogy továbbra is szabadon dönthessenek arról, hogy kívánnak-e GMO-t tartalmazó termékeket fogyasztani az európai piacon.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (EFD). - Panie Przewodniczący! Dzisiejsza dyskusja toczy się tak naprawdę wokół sporu i kontrowersji, jakie budzi żywność genetycznie zmodyfikowana i uprawy genetycznie zmodyfikowane. Wydaje się, że tutaj jest istota rzeczy i trudno dziwić się też części konsumentów, którzy obawiają się, że będą musieli spożywać produkty (nie wiedząc o tym) powstające w związku z uprawą roślin genetycznie zmodyfikowanych. Wobec tego spór ten jest istotny i z jednej strony należy rozumieć oczekiwania środowisk pszczelarskich, które nie chciałyby ponosić dodatkowych kosztów, ale z drugiej strony trzeba także uszanować oczekiwania konsumentów, którzy chcieliby mieć pewność, że miód powstaje na obszarach, na których nie ma upraw genetycznie zmodyfikowanych. Sądzę, że poważnie należy zastanowić się także nad kompromisem, który być może w przyszłości uda się osiągnąć.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Der EuGH hat offensichtlich keine Freude an Honig, wenn dieser Pollen von Gentechnikmais oder anderen transgenen Pflanzen enthält. Das ist gut so!

Die Kommission unterläuft aber dieses Urteil, indem sie vorschlägt, GVO-Pollen als natürlichen Bestandteil von Honig zu qualifizieren und damit nicht zu kennzeichnen. Aber ohne entsprechende Hinweise haben Konsumenten keine freie Wahl bei der Kaufentscheidung. Die Mehrheit der EU-Bürger steht GVO kritisch gegenüber. Sie haben ein Recht darauf zu wissen, ob ein Honig gentechnisch veränderte Organismen enthält. Unsere heimischen Imker, die hochwertigen Honig herstellen, haben ein Recht darauf, sich im Wettbewerb gegen GVO-Produkte zu schützen. Ohne Kennzeichnung ist das aber nicht möglich. Der Vorschlag begünstigt wieder einmal Gentechnikkonzerne und Importeure und schadet heimischen Konsumenten und letztlich auch den kleinstrukturierten Imkern.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso (PPE). - Señor Presidente, yo quiero apoyar firmemente la propuesta de la Comisión, la opinión de la Comisión de Agricultura, el informe de la ponente —la señora Girling— y a todos los diputados que se han expresado a favor de que el polen es un componente de la miel, como así es.

Tenemos que proteger a nuestros apicultores, son un sector muy importante dentro de la Unión Europea, y, concretamente, mi región ―La Alcarria― es una región que vive de la apicultura.

Si analizamos el polen, después de muchos análisis muy costosos, nunca llegaríamos al 0,9 %, que es lo que se prescribe que se etiquete cuando hay componentes modificados genéticamente. Por lo tanto, no lleguemos a ese absurdo y no traigamos el debate de los OMG contra los apicultores, que no tienen ninguna culpa.

 
  
 

(Ende des Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Mr President, I was going to say that it was not exactly a debate flowing with milk and honey, but I would nevertheless like to clarify certain points.

First of all – and I am clarifying these points, because they were mentioned – non-authorised GMO will not be allowed in our food chain. I am saying this because during the debate there was some confusion, with some people saying that we were going to allow non-authorised GMOs. So the presence of no non-authorised GMOs will be allowed. That legislation already exists, and it will remain.

Secondly, we are speaking here about a 0.9 % presence of adventitious GMO, that is to say that the presence has to be adventitious for the 0.9 labelling. If it is not adventitious, then the threshold is zero. So each time we refer to labelling and 0.9 % we are referring to an accidental presence of GMO in pollen in honey.

Now, as was rightly said, I believe by the rapporteur, the real difference from a practical point of view is that, if we consider pollen to be an ingredient of honey, then the 0.9 % of our legislation applies to the pollen. So, when we say 0.9 %, that is 0.9 % of what? If we consider pollen to be an ingredient, then the 0.9 % applies to the pollen, while if we consider pollen to be a natural constituent of honey – as I and the Commission believe, and as most of you have said – then you calculate the 0.9 % of the labelling legislation on the honey itself and not just on the pollen.

The error which I think some have committed – with due respect – is that first they decide which kind of labelling and which kind of 0.9 % they want, and then they work, illogically, backwards to come to the conclusion that it is an ingredient, while logic indicates that the process should be the opposite. First we decide whether pollen is a natural component constituent or an ingredient, and then we apply the legislation which we already have to that conclusion.

As most speakers said, we cannot tamper with nature. I cannot exhibit before you a document indicating what the laws of nature are, because those laws of nature are, by their very nature, unwritten. But the beekeepers say that the pollen is a constituent. Those who are in this business say that it is a constituent. So how can we change something which, in the nature of things, indicates that pollen is a constituent?

Against this argument, some Members have pointed out that the Court of Justice has ruled otherwise. First of all, the Court of Justice observed that there is no provision in the law which says whether pollen is an ingredient or a constituent. I could have counter-argued that it is the natural way of things; but it took this positivist approach that there is nothing in the law because, had there been an indication – a definition of pollen in the law – as we are determining now, it would have decided otherwise. Then, in the absence of a law, the Court decided that, in its opinion – even though the Codex Alimentarius indicates otherwise – it is an ingredient and not a constituent. This does not preclude the legislators of this institution from clarifying this point and saying that, according to the laws of nature, it is a constituent and not an ingredient. So you do not undermine a court judgment because you clarify the law and fill in a loophole which existed before. After all, it is not the Court which has to legislate, but the legislator and, as we know, the Commission has the exclusive right of initiative in this respect.

So, GM pollen needs to be authorised before this amendment of the directive, and after the amendment. There is no change in that. Normal labelling rules will apply. They applied before the directive and they will apply after the amendment of this directive. Also, as I said before, non-authorised GM will not be allowed at all.

In conclusion, let me reiterate that I very much hope to count on the support of the Members to open the interinstitutional negotiations as soon as possible. These could then pave the way to a first reading agreement under the Greek Presidency and during the mandate of this Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, rapporteur. − Mr President, Commissioner, colleagues, I would like to thank everyone who has spoken.

We have seen clearly from the debate that this discussion is about GMO and about labelling. I would just like to remind colleagues that I submitted this report on 19 December 2012, and we have spent an awfully long time running around pretending it was not about these things. It has taken until today to get it absolutely clear and out in the open that this is what it is about. I would like to make the point, however, that that is not what the report is about.

Many Members here seem to have either forgotten or maybe to be deliberately ignoring the fact that, as the Commissioner said, all foodstuffs have a GMO adventitious threshold of 0.9 %: all of them. Honey too. If you want to single out honey as something exceptional (and that is clearly what some Members want to do), be very clear about your motives for doing that and about what the ramifications for the honey industry could be.

I would like now to clear up one or two issues. We heard talk about distance, namely that this would be OK because we have an amendment in there about 10 kilometres. What nonsense! There is an amendment in the report, which went through the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, which suggests that the Commission should look at the figure of 10 kilometres. It does not guarantee it, and indeed there is no legal instrument for guaranteeing that at all. You must simply put that to one side: it is not an aspect of our deliberations here. What we are deliberating on here is very simple.

Also, I am, quite frankly, shocked by some colleagues’ propensity for seeking to go along with what the European Court of Justice said just because they said it. The Court of Justice has a very important function, but we in this Parliament, and indeed in the Commission and Council as co-legislators, also have a very important function, which is to reconsider how our legislation is framed, on the basis of comments from the Court. And that is precisely what we are doing.

So perhaps I can do no better than to echo the point that Ms Sommer made. She said that this is a regulation on food, not on GMOs. Let us stick to that.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Mittwoch, 15. Januar, um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Gaston Franco (PPE), par écrit. Je considère que le pollen est un constituant du miel et non un ingrédient. L'approche "ingrédient" entraînerait l’obligation d’un étiquetage OGM pour des miels ne contenant que quelques grains et ce, de manière fortuite. De lots peuvent ainsi être déclarés positifs dans certains pays ne cultivant pas d'OGM. Rappelons que, du fait de la biologie des abeilles, leur distance de butinage varie en permanence en fonction des sources de nourriture présentes, pouvant atteindre 13 km. En considérant le pollen comme un ingrédient, avec seulement 9 grains sur un total de 1000 grains de pollen de maïs, la présence de pollen OGM devrait être indiquée, alors que cette présence ramenée au pollen total ne serait que de 0,009% (soit 100 fois moins que le seuil d’étiquetage communautaire de présence fortuite fixé à 0,9%). Ceci aurait un impact dévastateur sur l’image du miel et pour l’avenir de la filière apicole européenne qui souffre déjà de la concurrence de miels étrangers de moins bonne qualité, et qui devrait supporter des coûts d'analyse exorbitants malgré les incertitudes analytiques. Si le miel n'est plus considéré comme un produit entier mais comme composé d'ingrédients, alors il pourra être frelaté, coupé avec d'autres produits, ultra-filtré ou pasteurisé.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), schriftlich. – Honig ist ein überaus beliebtes Lebensmittel, das von vielen Menschen in der EU täglich genossen wird. Wie auch bei allen anderen Lebensmitteln muss jedoch für den Verbraucher klar ersichtlich sein, was er konsumiert. Viele Konsumenten in Europa lehnen gentechnisch veränderte Lebensmittel ab. Um den Menschen die Kaufentscheidung zu erleichtern, ist es daher sinnvoll, GVO-haltige Nahrungsmittel zu kennzeichnen – das haben wir in der Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung beschlossen. Das sagt aber auch der gesunde Menschenverstand! Im Falle von Honig hat sich auch der EuGH dafür ausgesprochen, Pollen als Zutat und nicht als natürlichen Bestandteil von Honig einzustufen und somit eine Kennzeichnung zu ermöglichen. Die rechtliche Situation ist also klar! Außerdem würde Honig, der als GVO-frei gekennzeichnet wird, zweifelsohne in vielen Ländern stärker nachgefragt werden. Die Bürger müssen über möglichst viele gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe in Lebensmitteln informiert werden, um ihre Kaufentscheidung zu erleichtern!

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. – Kwestia bezpieczeństwa żywności produkowanej i dostarczanej konsumentom w UE jest niezwykle istotna. Ważne jest dostrzeganie i identyfikowanie zagrożeń dla życia i zdrowia konsumentów związanych ze spożywaną przez nich żywnością. Niekiedy dyskusje te mogą wydawać się mało istotne w opinii osób postronnych, jednak trudno mówić o kwestiach drugorzędnych, jeśli sprawa dotyczy bezpieczeństwa produktów spożywanych na co dzień przez miliony Europejczyków.

Miód jest w UE artykułem powszechnie dostępnym, popularnym i ogólnie postrzeganym jako naturalny i zdrowy, a nasi producenci korzystają z bogatej tradycji pszczelarstwa. Powinniśmy unikać stwierdzeń mogących rzucić na nich jakiekolwiek nieuzasadnione oskarżenie odnośnie do jakości ich produktu. Należy również przypomnieć, że to nie miód jest modyfikowany genetycznie, a jedynie może zawierać bardzo niewielkie ilości – maksymalnie rzędu 0,005% – 0,05% – pyłków pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych. Miód powstaje z nektaru kwiatowego, a fakt, że pszczoły przenoszą również na sobie pyłek między kwiatami, jest mechanizmem natury. Pyłek kwiatowy jest więc naturalnym komponentem miodu, a nie jego składnikiem. Prowadząc jednak dyskusję na ten temat, starajmy się zachować zdrowy i rozsądny umiar. Nie zapominajmy o tym, że całej sprawie przyglądają się producenci i konsumenci z całej Europy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Le Parlement est attendu au tournant par les apiculteurs sur ce vote sur la directive « Miel ». Allons-nous créer une inflation législative qui bouleverserait la filière, ou, au contraire, souhaitons-nous protéger un savoir-faire ancestral et de nombreux emplois? Je vous invite bien sûr à choisir la deuxième option et à ne pas cautionner une révolution législative injuste et contre-productive. Donner un statut d’ingrédient au miel forcerait les apiculteurs à réaliser des tests sur tous leurs lots et engendrerait des coûts de production disproportionnés, voire difficilement surmontables. Par ailleurs, le bénéfice pour le consommateur serait très limité (obligation d’étiquetage liée au statut d’ingrédient), comparé aux nouveaux coûts imposés aux producteurs. Le pollen est une composante infime du miel et ne mérite donc pas toutes ces attentions règlementaires. Montrons que l’UE sait travailler en bonne intelligence et que l’obsession règlementaire ne prédomine pas aussi bien que veulent le faire entendre les eurosceptiques.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου